Повідомлення для вихователів «Формування граматичної будови мови в сюжетно-рольовій грі»
Дата конвертації26.09.2017
Розмір9.79 Kb.
ТипДитячі ігри

СВІТЛАНА КОЛЬБОВА
Повідомлення для вихователів «Формування граматичної будови мови в сюжетно-рольовій грі»

Повідомлення для вихователів на тему:

«Формування граматичної будови мови в сюжетно - рольовій грі»

підготувала вихователь

Кольбова Світлана Михайлівна

2017р.

Граматика - як наука є розділом мовознавства, який вивчає граматичну будову мови, закономірності побудови правильних осмислених мовних відрізків на цій мові (словоформ, синтагм, пропозицій, текстів).

Формування граматичної будови усного мовлення у дошкільника включає роботу над морфологією, що вивчає граматичні значення в межах слова (зміна його за родами, числами, відмінками, словотвір (створення нового слова на базі іншого за допомогою спеціальних засобів, синтаксисом (сполучуваність і порядок розташування слів, побудова простих і складних речень).

Освоєння дитиною граматичної будови мови має велике значення, т. К. Тільки морфологічно оформлена мова може бути зрозуміла співрозмовнику і може служити для нього засобом спілкування з дорослими і однолітками.

Формування граматично правильного мовлення здійснюється двома шляхами: в навчанні на заняттях і закріпленні граматичних навичок в повсякденному спілкуванні. Заняття дають можливість попередити граматичні помилки дітей, а в повсякденному житті створюються умови для практики мовного спілкування.

Шляхи формування граматичної будови мови:

- створення сприятливого мовного середовища, що дає зразки грамотної мови;

- спеціальне навчання дітей важким граматичним формам, спрямованим на попередження помилок;

- формування граматичних навичок в практиці мовного спілкування;

- виправлення граматичних помилок у мовленні дітей.

Методи формування граматичної будови мови.

• Дидактична гра;

Ігри - драматизації;

• Ігри - забави.

• Розмова

• Бесіда

• Словесні вправи;

• Розгляд картин;

• Читання і розповідання художніх творів;

• Переказ коротких оповідань, казок;

Методичні прийоми різноманітні, вони визначаються змістом заняття, ступенем новизни матеріалу, мовними особливостями дітей, їх віком. Провідними прийомами навчання граматичним навичкам можна назвати зразок, пояснення, вказівка, порівняння, повторення. Вони попереджають помилки дітей, допомагають зосередити увагу дитини на правильній формі слова або конструкції пропозиції.

Використовують і такі прийоми, як створення проблемних ситуацій, подсказ потрібної форми, виправлення помилки, питання підказує і оціночного характеру, залучення дітей до виправлення помилок, нагадування про те, як сказати правильно.

Практика мовного спілкування - найважливіша умова формування граматичних навичок. Повсякденне життя дає можливість непомітно, в природніх умовах тренувати дітей у вживанні правильних граматичних форм, фіксувати типові помилки, давати зразок правильного мовлення.

Особливе значення для мовного розвитку дітей старшого дошкільного віку має сюжетно - рольова гра. Сутність сюжетно-рольової гри, як провідного виду діяльності, полягає в тому, що діти відображають у ній різні сторони життя, особливості взаємин дорослих, уточнюють свої знання про навколишню дійсність. Постійно, перебуваючи в ігровому середовищі, діти, спілкуючись один з одним, спільно вирішують поставлені мовні завдання.

Сюжетно -ролевая гра сприяє:

-закріплення навичок користування ініціативної промовою;

- вдосконалення розмовної мови;

- збагачення словника;

- формування граматичної будови мови.

Проведення сюжетно - рольової гри включає в себе наступні компоненти.

Ознайомити дітей з змістом гри, з ігровим матеріалом.

Пояснити хід і правила гри.

Показати ігрові дії, обіграти разом з дітьми різні ситуації.

Підвести підсумки гри (зазначити і вітати успіхи дітей, заохочувати самостійність, підтримувати ініціативу).

Сюжетно - рольова гра «Пошта»

Мета гри. Ознайомити дітей з роботою пошти (поштового відділення).

Розширювати уявлення дітей про професії людей, які працюють на пошті (касир - операціоніст, начальник пошти, сортувальник, листоноша, водій). Розширювати словниковий запас, удосконалювати навички мовного спілкування, формування граматичних навичок мовлення, вдосконалення діалогічної форми мови. Виховувати дружні взаємини в грі.

Підготовка до гри

• Бесіда «Пошта в житті людини»

• Екскурсія на пошту (батьки з дитиною, обмінятися враженнями.

• Бесіда про професії людей, які працюють на пошті

• Розгляд ілюстрацій по темі

• Читання вірша С. Маршака «Пошта», оповідання С. Баруздіна «Незвичайний листоноша»

• Д / і «Назви адреса»

• Д / і «Вгадай, що змінилося»

• Виготовлення з дітьми конвертів, книжок - маляток, листівок.

• Виготовлення вихователем двох поштових скриньок з символікою пошта Росії і індексом поштового відділення міста.

• За допомогою батьків виготовляємо коробки для посилок, бандеролі; збираємо газети, дитячі журнали, листи, листівки.

• Використання сюрпризних моментів (отримання листа від Діда Мороза) з метою підтримки інтересу дітей до гри;

Скористалися прийомом «Складання листи» (діти допомагають педагогу написати листа Діду Морозу). Складання колективного листа в ситуації «писемного мовлення» допомагає вдосконаленню синтаксичної структури пропозиції, активізує вживання складносурядних і складнопідрядних речень, є важливою умовою розвитку зв'язного мовлення.

Ігрові ролі і правила.

Виділяються ролі сортувальників, листонош, начальника пошти, касира - операціоніста, відвідувачів.

Організовуючи роботу по формуванню граматичної сторони мовлення у дітей за допомогою сюжетно-рольової гри «Пошта», ми перш за все планували завдання керівництва грою, методичні прийоми, за допомогою яких будуть вирішуватися поставлені завдання, а також передбачали можливості реалізації поступово зростаючих мовленнєвих умінь в контексті ігор.

В результаті нами була проведена наступна робота по формуванню граматичної будови мови:

• Удосконалення навички освіти форми родового відмінка однини і множини іменників (багато листів, газет, журналів, листівок, телеграм)

• Удосконалення навички освіти і вживання іменників у непрямих відмінках без прийменника і з деякими простими приводами

• Удосконалення вміння утворювати іменники, що позначають назви спеціальностей працівників поштового відділення

• Удосконалення вміння утворювати форму орудного відмінка іменника (листоношею, поштою, роботою, обслуговуванням)

• Удосконалення навички узгодження і використання в мовленні прикметників і числівників з іменниками в роді, числі, відмінку (відповідальний листоноша, поштове відділення, термінова телеграма, дві газети, п'ять журналів)

• Вправлялися в правильному розумінні і вживанні прийменників просторового значення (в, під, над, між, близько).

• Удосконалення навичок освіти і використання в мові дієслів з різними приставками (їхав, поїхав, виїхав, приїхав, пішов, зайшов, приніс, поклав)

• Подальше навчання утворення і практичного використання в активній мові форм єдиного і множини іменників, дієслів теперішнього часу, дієслів минулого часу.

• Тренувати у використанні в мові присвійних займенників (моє, твоє, наше лист)

Вдосконалювали навички освіти форм дієслів в наказовому способі (стій, принеси, розклади, знайди, а також вмінню правильно відмінювати дієслова по особах і числах.

• Вдосконалювали навички освіти форм умовного способу (я хотів би відправити рекомендований лист, отримати б посилку)

• Правильне вживання в мовленні разноспрягаемого дієслова хотіти (хочу, хочеш, хоче, хочемо, хочете, хочуть)

• Удосконалення навички поширення простого непоширеного пропозиції однорідними членами. (Намалюю мамі святкову красиву листівку.)

• Удосконалення навички складання і поширення простих речень за допомогою визначень.

• Удосконалення навички складання простих поширених пропозицій з шести - семи слів.

• Навчання складання складносурядних речень.

• Навчання складання складнопідрядних речень.

Сюжетна рольова гра - улюблений вид діяльності дошкільників, в якому максимально розкриваються їхні здібності. Сюжетно -ролевая гра виступає як засіб розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку, тому, особливу увагу слід звернути на планування керівництва грою, аналіз можливостей гри для повноцінного мовного розвитку.

Повідомлення для вихователів «Формування граматичної будови мови в сюжетно-рольовій грі»