Скачати 10,53 Kb.

Порівняльний аналіз змісту освітніх програм дошкільної освіти
Дата конвертації02.10.2019
Розмір10,53 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 10,53 Kb.

Наталія Макух
Порівняльний аналіз змісту освітніх програм дошкільної освіти

Порівняльний аналіз змісту програми «Виховання і навчання в дитячому

саду »під редакцією М. А. Васильєвої та комплексної програми, що включає в себе методики М. Монтессорі

Вибір програм «Виховання і навчання в дитячому садку» під редакцією М. А. Васильєвої та комплексної програми, що включає в себе методики М. Монтессорі не випадковий.

"Програма виховання і навчання в дитячому садку" - це класична програма, по якій навчають дітей практично у всіх дитячих садках нашої країни. Програма, що зарекомендувала себе результатами багаторічної практики, за допомогою якої виховали і навчили кілька поколінь дітей.

Навчання за методами М. Монтессорі - це одне з найпопулярніших напрямків педагогічного навчання в даний час. І, не дивлячись на те, що М. Монтессорі створила свою методику на початку ХХ століття, в нашій країні, широке поширення методики сталося близько двадцяти років тому.

Порівнюючи програми можна обійти стороною історію їх створення. Спочатку розглянемо програму під редакцією М. А. Васильєвої.

Перше видання «Програми виховання і навчання в дитячому садку» було опубліковано в 1985 році під редакцією М. А. Васильєвої. При підготовці цієї програми була використана «Типова програма виховання і навчання в дитячому садку, розроблена НДІ дошкільного виховання АПН СРСР.

Зміст програми «Виховання і навчання в дитячому садку» формувалося протягом кількох десятиліть. Воно всебічно апробировалось вихователями, методистами та науковцями, що дозволило досить чітко і ємко викласти передові ідеї дошкільної освіти в державному освітньому документі, що зіграв важливу роль у розвитку прогресивної системи дошкільної освіти Росії. Однак з моменту першої публікації програми пройшли десятиліття. Час вніс значні корективи в розвиток вітчизняної дошкільної освіти. Нові соціально-економічні умови функціонування дошкільних освітніх зумовили необхідність забезпечення сучасної якості дошкільної освіти, впровадження більш прогресивних форм участі держави і сім'ї у вихованні дітей.

У зв'язку зі зміною пріоритетів сучасної дошкільної освіти потрібна істотна доробка змісту колишньої «Програми виховання і навчання в дитячому садку». Колектив учених під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Т. С. Комарової здійснив доопрацювання програми, доповнивши її новим науково обґрунтованим і перевіреним досвідом змістом.

В оновленій програмі зафіксована відмова від формування політико - ідеологічних установок і відповідних подань, які ігнорують духовні та загальнолюдські цінності, скасовані жорстка регламентація знань дітей та предметний центризм в навчанні.

Поряд з цим, автори - укладачі постаралися дбайливо зберегти в новому виданні кращі традиції вітчизняної дошкільної освіти, його фундаментальність: комплексне рішення завдань з охорони життя і зміцненню здоров'я дітей, всебічне виховання, збагачення розвитку на основі організації різноманітних видів дитячої творчої діяльності.

Програма будується на принципі культуровідповідності. Реалізація цього принципу забезпечує облік національних цінностей і традицій в освіті, заповнює недоліки духовно-морального та емоційного виховання дитини.

Головний критерій відбору програмного матеріалу - його виховна цінність, високий художній рівень використовуваних творів культури (класичної, як вітчизняної, так і зарубіжної, можливість розвитку всебічних здібностей дитини на кожному етапі дошкільного дитинства.

Тепер розглянемо комплексну програму з використанням методики М. Монтессорі. У свою основу комплексна програма включає сучасний варіант «Програми виховання і навчання в дитячому садку» під редакцією М. А. Васильєвої, а так само «Авторську програму виховання і навчання в російському Монтессорі-дитячому саду і початковій школі» Є. Хилтунен. Відповідно, дана програма подібна за предметним освітньому наповненню, цілям, і базисним концепціям з «Програмою виховання і навчання в дитячому садку».

Розглянемо історію створення методики М. Монтессорі.

Засновник методики - видатний італійський вчений, лікар-антрополог, педагог і психолог Марія Монтессорі (1870-1952). У 1896 році, працюючи дитячим лікарем в клініці, М. Монтессорі звернула увагу на розумово-відсталих дітей, які безцільно бродили по коридорах закладу і ніщо не могло їх зайняти. Спостерігаючи за нещасними, Марія прийшла до висновку, що ці діти свого часу не мали стимулів до розвитку і що кожній дитині в першу чергу потрібна спеціальна розвиваюче середовище, в якій кожен зміг би знайти щось цікаве для себе. Монтессорі взялася за вивчення педагогіки і психології розвитку здорової дитини та спробувала створити свої методи розвитку та виховання дітей.

В результаті була створена педагогічна система, яку Марія Монтессорі вперше використовувала в «Будинку дитини», відкритому нею 6 січня 1907 року в Римі. Спостерігаючи за роботою дітей, Марія методом проб і помилок поступово розробила сенсорні матеріали, що викликають і стимулюють у дітей інтерес до знань.

З 1909 року методика Монтессорі почала поширюватися в багатьох країнах світу і використовувалася не тільки для дітей з особливостями розвитку, але і для звичайних дітей. У 1913 р вона з'явилася і в Росії. А з 1914р. у багатьох російських містах були відкриті дитячі садки Монтессорі. Але через 10 років в роки Радянської влади стала неактуальною і більшовики закрили дитячі садки. Тільки в 1992 році система Монтессорі повернулася в Росію.

Тепер розглянемо подібності та відмінності програм по їх внутрішнім змістом і методам впливу на дитину.

Як уже писалося вище, обидві програми схожі за предметним освітньому наповненню, цілям, і базисним концепціям, а саме:

-Програми підтримують основні вимоги російського змісту освіти дітей дошкільного віку.

-Так само, обидві програми ґрунтуються на концепції розвитку дитини в процесі активної діяльності і навчання. Основний дидактичний принцип обох програм - розвивальне навчання і наукове положення Л. С. Виготського про те, що правильно організоване навчання «веде» за собою розвиток.

-Ведучі мети програм - створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, забезпечення всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, підготовка дитини до життя в сучасному суспільстві.

Однак, програма, заснована на педагогічній системі Марії Монтессорі до вищеперелічених цілям додає ще одну, центровую мета: створення умов для становлення людини вільного і самостійного.

«Програма виховання і навчання в дитячому садку» (За редакцією Васильєвої М.А., Гербовий В. В., Комарової Т.С., на перший план висуває розвиваючу функцію освіти, що забезпечує становлення особистості дитини і розкриває його індивідуальні особливості.

Програма складена за віковими групами. Основною формою освітньої діяльності є заняття, на яких широко використовуються різноманітні ігри, вправи та ігрові ситуації.

Освіта розглядається як процес залучення дитини до основних компонентів людської культури (уявлення, знання, мораль, мистецтво, праця). Програма представляє всі напрямки дошкільного виховання: фізичне, розумове, моральне, естетичне, трудове; представляє широкі можливості для пізнавального, соціального і особистісного розвитку дитини.

Комплексна програма з використанням методики М. Монтессорі заснована на системі саморозвитку дитини в спеціально підготовленої культурної розвиваючої середовищі. Прагнення бачити в кожній дитині неповторну індивідуальність з персональними формами і термінами освоєння навколишнього світу, є відмінною рисою даної методики в порівнянні з традиційними.

В основі програми лежить антропологічний погляд на розвиток дитини. Виділяються особливі сенситивні періоди його життя, які не повторюються в дорослому житті і орієнтую педагога на спеціальну роботу з дітьми в ці періоди. Основна форма освітньої діяльності - ігрова.

Велика увага приділяється сенсорної зоні. Сенсорний матеріал являє собою систему предметів, організованих відповідно до визначених властивостями фізичних тіл, таких як форма, колір, вага, температура. Сенсорне виховання - це база для вивчення математики та оволодіння листом. Саме в роботі з сенсорними матеріалами діти вперше знайомляться з класифікацією геометричних фігур.

Працюючи з матеріалами, такими, як Циліндри-вкладиші, Дошки для обмацування, Шорсткі таблички, Геометричний і Біологічний комод, діти тренують три пишуть пальця. Велике значення в розумовому розвитку дітей має робота з математичними матеріалами, які розвивають вміння досліджувати, аналізувати, доводити, оцінювати.

Монтессорі -педагог, не є центром групи, на відміну від вихователів у традиційному дитячому саду. Це означає, що під час роботи, він не проводить заняття, а спостерігає за роботою дітей. При необхідності, надаючи потрібну їм допомогу. Створивши розвиваюче середовище і перейшовши в роль спостерігача або, в крайньому випадку, помічника, вихователь як би передає всю активність дитини і навколишніх явищ. Це створює свободу для саморозвитку дитини. Чим вільніше дитина, тим більше самостійності виробляється в ньому, а самостійність - основа людської гідності. Монтессорі розуміє свободу дитини не як вседозволеність, відсутність кордонів, а як свободу цілеспрямованій діяльності і пізнання. Основний принцип в роботі з дітьми: дитина повинна прийти до розуміння явища сам. «Допоможи мені зробити це самому» - так звучить головний девіз методу М. Монтессорі.

Основною відмінністю пива програм, є зміст самого процесу навчання. У таблиці представлені основні відмінності між методами навчання в програмах.

Як видно з таблиці відмінності програм складається в способах взаємодії вихователя з дітьми, в організації темпу і навчального навантаження на дитину під час занять, в способах подачі матеріалу, у виборі основних розвиваючих матеріалів, в дисциплінарних акцентах під час проведення занять і т. Д.

Дослідження показали, що діти, які навчаються за комплексною програмою з використанням методик М. Монтессорі більш уважні і сконцентровані при виконанні завдань; мають менше складнощів у спілкуванні з оточуючими людьми, більш комунікабельні, а так само більш чітко і акуратно виконують письмові вправи і малюнки.Скачати 10,53 Kb.


Порівняльний аналіз змісту освітніх програм дошкільної освіти

Скачати 10,53 Kb.