Положення про огляд-конкурс на краще оформлення групи ДОО до нового навчального року
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5,33 Kb.
ТипОформлення дитячих садків

Крістіна Борисова
Положення про огляд-конкурс на краще оформлення групи ДОО до нового навчального року

Положення про огляд-конкурс на краще оформлення групи ДОО

до нового навчального року

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено з метою формування розвиваючої предметно-просторового середовища в групових кімнатах дошкільної освітньої організації, що сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

Положення визначає порядок і умови організації огляду-конкурсу на краще оформлення групи ДОО до нового навчального року (далі - огляд-конкурс).

1.2. Огляд -конкурс проводиться на базі ___ (далі - ДОО).

2. Мета і завдання огляду-конкурсу

2.1. Основною метою огляду -конкурси є створення умов для самостійної та спільної діяльності дітей (ігровий, рухової, пізнавально-дослідницької, комунікативної, продуктивної, музично-художньої, трудової, читання художньої літератури) в групах ДОО.

2.2. Завданнями огляду-конкурсу є:

• спонукання вихователів до творчої діяльності;

• створення в групах розвиваючої предметно-просторового середовища відповідної сучасним вимогам;

підвищення інтересу батьків (законних представників) учнів до умов розвитку дітей в ДОО.

3. Учасники огляду-конкурсу

В огляді -конкурси беруть участь вихователі ДОО, батьки (законні представники) вихованців всіх вікових груп.

4. Журі огляду-конкурсу

4.1. Склад журі формується з числа висококваліфікованих педагогів в кількості 4 чоловік:

• Завідувач ДОО ___ (ПІБ);

• Зам. зав. по ВР ___ (ПІБ);

• Керівник гуртка ___ (ПІБ);

• Педагог-психолог ___ (ПІБ).

4.2. У своїй роботі журі керується цим положенням.

5. Порядок проведення огляду-конкурсу

5.1. Огляд -конкурс проводиться з "__" по "__" ___ 20__ р

5.2. Результати роботи вихователів груп ДОО - учасників огляду -конкурси оцінюються журі.

5.3. Члени журі відповідно до графіка проведення огляду -конкурси оцінюють умови його реалізації.

5.4. Огляд групи включає презентацію вихователями оцінюваного простору.

5.5. Презентація повинна включати:

• усне опис актуальності, обґрунтованості, необхідності запропонованих змін;

принципи, які лягли в основу оформлення;

• вказівка на наукові та методичні джерела, які використовувалися при проектуванні (самоосвіта);

характеристику (опис) діяльності дітей і педагогів у створеній розвиваючої предметно-просторового середовища;

• характеристику змін, які привнесли в життя дітей і педагогів дані інновації (що змінилося, порівняно з тим, що було раніше);

• перспективи розвитку розвиваючої предметно-просторового середовища.

6. Критерії оцінки групи

Основними критеріями оцінки групи є:

відповідність віку, завданням реалізованої в ДОО основної освітньої програми дошкільної освіти та технологій;

• використання сучасних наукових розробок в області розвиваючої предметно-просторового середовища для дітей дошкільного віку; можливість інтеграції освітніх областей;

прояв творчого підходу до оформлення групи (створення нового на основі наявних знань, досвіду);

• комфортність, доступність, наявність символіки, наявність атрибутів, ілюстративного матеріалу;

• естетичність, дизайнерське рішення, можливість зміни в залежності від мінливих потреб дітей і постановки вихователем нових педагогічних завдань;

• емоційна насиченість (привабливість для дітей);

• різнорівнева диференціація завдань, можливість самоконтролю, облік індивідуальних особливостей дітей;

• використання групового простору протягом дня (відображення в календарному плані, самостійна діяльність дітей протягом дня);

• вміння вихователя презентувати оформлення групи;

• наявність паспорта групи, картотеки ігор і посібників;

• дотримання діючих санітарно-епідеміологічних правил і нормативів і вимог інструкції з охорони життя і здоров'я дітей.

7. Підведення підсумків огляду-конкурсу

7.1. Підведення підсумків огляду-конкурсу відбудеться "05" вересня 2016 р

7.2. Переможці огляду -конкурси нагороджуються грамотами та подарунками на засіданні педагогічної ради.

7.3. Найактивніші батьки (законні представники, які брали участь в огляді-конкурсі, відзначаються на загальному батьківських зборах.

7.4. За підсумками проведення огляду-конкурсу оформляється фотозвіт, який розміщується на сайті ДОО.

Положення про огляд-конкурс на краще оформлення групи ДОО до нового навчального року