• Прикріплені файли

 • Побудова розвиваючого предметно-просторового середовища відповідно до ФГОС дошкільної освіти
  Дата конвертації21.06.2017
  Розмір15,5 Kb.
  Типоформлення груп

  Клівіткіна Віра Миколаївна
  Побудова розвиваючого предметно-просторового середовища відповідно до ФГОС дошкільної освіти

  Повідомлення на тему

  «Побудова розвиваючого предметно-просторового середовища відповідно до ФГОС дошкільної освіти».

  Слайд 2.

  Реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини, називається середовищем. Середовище розвитку дитини - це простір його життєдіяльності. Це ті умови, в яких протікає його життя в дошкільному закладі. Ці умови слід розглядати як фундамент, на якому закладається будівництво особистості дитини.

  Слайд 3.

  Соціальний світ, навколишній дитини, наповнений різноманітним вмістом, до пізнання якого діти дошкільного віку проявляють інтерес і яке вони цілком можуть засвоїти і зрозуміти. Це пізнання себе як представника людського роду, людей, характеру взаємин з ними, змісту їх діяльності, способу життя, пізнання предметного і природного світу. Соціальний світ багатогранний і різноманітний, він суперечливий і неоднозначний - все це дає підставу для розвитку активності дитини в процесі його пізнання і розуміння.

  У дошкільному навчальному закладі цей світ являє розвиваюча предметно - просторове середовище, що забезпечує психологічну захищеність кожної дитини, за допомогою якої у дітей формуються знання, вміння, навички, необхідні для повноцінного розвитку особистості, розвивається індивідуальність, набувається досвід емоційно-практичної взаємодії з однолітками і дорослими.

  Слайд 4.

  Питання організації розвиваючої предметно-просторового середовища ДНЗ на сьогоднішній день стоїть особливо актуально, т. К. В ФГОС дошкільної освіти однією з умов реалізації основної освітньої програми визначена розвиваюча предметно-просторове середовище. Розвиваюча предметно-просторове середовище забезпечує максимальну реалізацію освітнього потенціалу простору всіх приміщень дитячого садка, а також території, що прилягає або знаходиться на невеликій відстані, матеріалів, обладнання та інвентарю для розвитку дітей дошкільного віку відповідно до особливостей кожного вікового етапу, охорони і зміцнення їх здоров'я , врахування особливостей і корекції недоліків їх розвитку.

  Слайд 5.

  Відповідно до ФГОС ДО розвиваюча предметно - просторове середовище повинна бути насиченою, трансформованою, поліфункціональної, варіативної, доступною і безпечною.

  Слайд 6.

  Насиченість середовища передбачає: різноманітність матеріалів, ігрового обладнання, інвентарю в групі. Повинна відповідати віковим особливостям та змісту програми.

  Поліфункціональність середовища передбачає: можливість різноманітного використання різних складових предметного середовища (дитячі меблі, мати, м'які модулі, ширми і т. Д.) Наявність котрі мають жорстко закріпленим способом вживання поліфункціональних предметів (в т. Ч. Природні матеріали, предмети-заступники).

  Слайд 7.

  Трансформованою середовища забезпечує можливість змін розвиваючої предметно-просторового середовища в залежності від освітньої ситуації, від мінливих інтересів дітей, від можливостей дітей.

  А ось варіативність середовища припускає наявність різних просторів, періодичну змінюваність ігрового матеріалу, різноманітність матеріалів та іграшок для забезпечення вільного вибору дітьми, поява нових предметів.

  Слайд 8.

  Доступність середовища передбачає доступність для вихованців всіх приміщень, де здійснюється освітня діяльність, вільний доступ до ігор, іграшок, посібників, що забезпечує всі види дитячої активності, справність і збереження матеріалів і устаткування.

  Безпека середовища забезпечує безпеку всіх учасників освітніх відносин, відповідність всіх її елементів щодо забезпечення надійності та безпеки.

  Організація розвиваючої предметно-просторового середовища в дитячому саду це складна, багатопланова, високотворческая, професійна діяльність всіх педагогів ДНЗ.

  Слайд 9.

  При організації розвиваючої предметно-просторового середовища необхідно враховувати наступні принципи.

  • Принцип дистанції, позиції при взаємодії - орієнтує організацію простору для спілкування з дитиною «очі в очі», сприяє встановленню оптимального контакту з дітьми.

  • Принцип активності, самостійності, творчості - дозволяє здійснювати спільне створення навколишнього середовища дорослого з дитиною.

  • Принцип стабільності-динамічності - дозволяє трансформувати простір, передбачає створення умов для змін і творення навколишнього середовища з великою різноманітністю предметного наповнення.

  • Принцип комплексування і гнучкого зонування - дає можливість побудови непересічних сфер активності і дозволяє дітям займатися одночасно різними видами діяльності, не заважаючи один одному.

  • Принцип обліку статевих і вікових відмінностей дітей - дозволяє здійснювати гендерний підхід, дає можливість виявляти дітям свої схильності відповідно до прийнятих в нашому суспільстві еталонами мужності і жіночності, задовольняти потреби всіх вікових категорій.

  • Принцип естетичної організації середовища, поєднання звичних і неординарних елементів - візуальне оформлення предметного середовища.

  • Принцип емоціогенності середовища, індивідуальної комфортності та емоційного благополуччя кожної дитини і дорослого - дозволяє здійснювати особистісно-орієнтоване активну саморозвиток дитини і засвоєння нею соціального досвіду.

  • Принцип відкритості - закритості - припускає персоналізацію середовища кожної групи, готовність до зміни, коригування, розвитку, дозволяє дитині відкрити себе, здійснювати охорону і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.

  • Принцип безпеки і гігієнічності середовища - забезпечує безпеку для життя і здоров'я дітей, відповідність ростовими та віковими особливостями дітей.

  Побудова розвиваючого предметно-просторового середовища з урахуванням цих вищевикладених принципів дає дитині відчуття психологічної захищеності, допомагає розвитку особистості, її здібностей, оволодіння різними видами діяльності.

  Слайд 10.

  Отже, розвиваюча предметно-просторове середовище - це поле соціальної і культурної діяльності дитини, спосіб життя, сфера передачі і закріплення соціального досвіду, культури і субкультури, розвитку творчості. Це особливим чином організоване соціокультурне і педагогічний простір, в рамках якого структуруються кілька взаємопов'язаних підпросторів, що створюють найбільш сприятливі умови для розвитку і саморозвитку кожного включеного в неї суб'єкта.

  Проведений аналіз стану розвиваючої предметно-просторового середовища на предмет відповідності вимогам ФГОС дошкільної освіти в нашому дитячому садку показав, що вона відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам, нормам охорони праці працівників освітнього закладу, забезпечує безпеку всіх учасників освітніх відносин.

  Слайд 11.

  Насиченість середовища груп відповідає віковим особливостям дітей, дозволяє здійснювати гендерний підхід в освіті. У групах є різноманітність матеріалів, обладнання, інвентарю та забезпечує дітям ігрову, пізнавальну, творчу, рухову активність. Вона забезпечує можливість спілкування і спільної діяльності дітей і дорослих, рухової активності дітей, а також можливості для усамітнення.

  Слайд 12.

  А ось варіативність середовища груп забезпечує періодичну змінюваність дидактичних ігор, ілюстративного матеріалу в природному куточку, художньої літератури в книжкових куточках, різноманітність матеріалів та іграшок для забезпечення вільного вибору дітьми, поява нових предметів.

  Слайд 13.

  Вихованцям доступні всі приміщення, де здійснюється освітня діяльність, забезпечується вільний доступ до ігор, іграшок, посібників, що забезпечує всі види дитячої активності. Ігровому матеріалу і устаткування, меблів забезпечується справність і безпеку.

  Слайд 14.

  Побудова розвиваючого предметно-просторового середовища в нашому дитячому садку дозволяє організувати як спільну, так і самостійну діяльність дітей, спрямовану на їх саморозвиток під наглядом і за підтримки дорослого.

  Ми зробили висновок, що навколишнє середовище виконує освітню, розвиваючу, виховує, стимулюючу, організаційну, комунікативну функції. Але найголовніше - вона працює на розвиток самостійності і самодіяльності дитини.

  Але хочеться відзначити, що розвиває предметно-просторова середовище не залишається постійною, вона завжди відкрита до змін, доповнень відповідно до тих змін інтересами дітей.

  Слайд 15.

  Слайд 16.

  Організовуючи розвиваючу предметно-просторове середовище, наші вихователі намагаються, щоб кожен її компонент був призначений для дитячого колективу в цілому, але при цьому навколишнє середовище давала можливість кожній дитині займатися улюбленою справою, різними видами діяльності, що стимулюють розвиток мислення, уяви, фантазії, проявляти і демонструвати свою індивідуальність і творчість.

  Слайд 17.

  Слайд 18.

  Вихователі постійно працюють над перетворенням предметного середовища в групах, вносять зміни та доповнення до вже наявне зонування середовища. Принцип емоціогенності середовища реалізується створенням «сімейних традицій», добудова деяких деталей інтер'єру дітьми і їх батьками. В оформленні групи використовуються спільні творчі роботи, вироби, дидактичні посібники та ігри, виготовлені вихователями та батьками. Використання різних компонентів середовища (ігри-саморобки, книжки-саморобки, міні-музеї, виставки, макети, саморобні музичні інструменти, куточок забутих речей, дитячі колекції, творчі майстерні, міні-лабораторії, панно, стендів, фото- і стінгазети і ін. ) в оформленні розвиваючої предметно-просторового середовища, ідеї педагогів по організації предметного середовища дозволяють зробити приміщення кожної вікової групи і роздягальні неповторною, відмінною від інших, і в теж час дотримуватися всі раніше перераховані обов'язкові принци пи побудови предметного середовища.

  Слайд 19.

  слайд 20

  Вихователі активно взаємодіють з сім'єю в створенні розвиваючого предметно-просторового середовища, залучаючи їх до участі в різних конкурсах, виставках, проектах. Потім експонати вихователі використовують в оформленні групи і в роботі з дітьми. Ці предмети привертають увагу дітей, вчать фантазувати, стимулюють придумувати нове.

  слайд 21

  Для успішної реалізації ФГОС дошкільної освіти придбані наступні комплекти ігрових засобів «Говори правильно», «Рух-2», «Мова, рух, творчість», комплект навчання основам поведінки на дорогах, експериментальна лабораторія «Дошколёнок». Дані комплекти ігрових засобів включають різні дидактичні ігри з розвитку мовлення і навчання грамоти, обладнання для організації театральної діяльності, набори дитячих музичних інструментів, фізкультурну обладнання (м'ячі, скакалки, гімнастичні палиці, масажні доріжки, обручі та ін). Вихователі використовують як при організації організованого освітньої діяльності, так і діти - в самостійної діяльності.

  Слайд 22.

  ФГОС дошкільної освіти передбачає використання в роботі з дітьми різних технологій, у тому числі і інформаційно-комунікаційних. Сучасний інформаційний простір вимагає володіння комп'ютером не тільки в початковій школі, а й у дошкільному дитинстві. Використовуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на освітню практику дошкільної освіти, ми забезпечимо спадкоємність дошкільної та початкової загальної освіти, адаптуємо дитини до життя в інформаційному суспільстві. У зв'язку з цим ми придбали відеопроектор і проектується екран для використання в роботі з дітьми.

  Розвиваюча предметно-просторове середовище включає в себе не тільки приміщення ДНЗ, а й територію. Благоустрій території, утримання та обладнання прогулянкових ділянок повинно служити рішенням освітніх і розвиваючих завдань.

  Слайд 23.

  слайд 24

  Стіни прогулянкових веранд барвисто оформлені і зображують різні природні зони. Розташування обладнання та малих форм на прогулянкових сприяє оптимальної організації рухової активності дітей. Яскраві фарби малих форм залучають дітей, сприяють організації ігрової діяльності.

  Слайд 25.

  слайд 26

  Влітку територію дитячого саду прикрашають квіткові клумби, незвичайні композиції. Вихователі разом з дітьми працюють на городі.

  Слайд 27.

  У зимовий період на прогулянкових ділянках розташовуються снігові споруди, які не тільки естетично радують дітей і батьків, але і функціональні для розвитку рухової активності дітей. На території розташовуються годівниці для птахів.

  Слайд 28.

  Організована таким чином розвиває предметно-просторове середовище, спрямована на особистісно - орієнтований розвиток дитини, впливає на розвиток таких інтеграційних якостей, як ініціативність, самостійність, допитливість, товариськість, творчість. Розвиваюча освітнє середовище, організована з урахуванням індивідуалізації простору життя дитини, відрізняється динамізмом. Діти відчувають себе компетентними, відповідальними і намагаються максимально використовувати свої можливості і навички. Важливо ще те, що робота по оновленню предметного середовища об'єднує всіх учасників освітніх відносин: педагогів, дітей і батьків.

  Прикріплені файли:

  pr_63qni.pptx | 17625,96 КБ | Завантажено: 77
  Побудова розвиваючого предметно-просторового середовища відповідно до ФГОС дошкільної освіти