• Прикріплені файли

 • Скачати 11.29 Kb.

  Побудова індивідуальної траєкторії розвитку дитини в світлі ФГОС дошкільної освіти
  Дата конвертації21.07.2017
  Розмір11.29 Kb.
  ТипФГОС. Впровадження і реалізація

  Скачати 11.29 Kb.

  Ірина ГАВРИЛОВА
  Побудова індивідуальної траєкторії розвитку дитини в світлі ФГОС дошкільної освіти

  2 слайд

  У Федеральних державних освітніх стандартах дошкільної освіти сформульовані основні принципи дошкільної освіти. Один з них - принцип індивідуалізації, сформульований як побудова освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, де сам дитина стає активним у виборі змісту своєї освіти, стає суб'єктом освіти

  3 слайд

  Індивідуалізація - це здійснення принципу індивідуального підходу, це організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, що дозволяє створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожної дитини.

  У дошкільному віці для всебічного розвитку важливо не тільки розвиток наявних у дитини здібностей, але й не менш важливим є розвиток прихованих можливостей, здібностей. Дитині можна передати певний обсяг знань, умінь, навичок, але не всі діти однакові, кожна дитина йде в розвитку своїм особливим, притаманне тільки йому, шляхом, тому тут особливо важлива роль педагога, який зобов'язаний допомогти йому в цьому. Але не треба очікувати від всіх дітей високих результатів, так як у кожної дитини свій творчий хист.

  Всім відомо про широке розкид індивідуальних особливостей дошкільнят.

  Діти різняться:

  різним рівнем гнучкості розумової діяльності - одні швидко знаходять відповіді, іншим потрібно грунтовно подумати, щоб прийти до правильного висновку;

  різним темпом засвоєння знань - одні швидко схоплюють і запам'ятовують, іншим потрібна тривала робота і повторення, щоб засвоїти новий матеріал;

  в різному темпі формуються і навички: одна дитина виконує дії автоматично після десятка повторень, у інших це число повторень подвоюється і потроюється, і тільки тоді дія стає автоматизованим.

  Виникає складна проблема перед вихователем - врахувати все це і зробити навчання оптимальним для кожної дитини. Як побудувати роботу, щоб максимально врахувати індивідуальні особливості вихованців? Один з виходів цієї проблеми - різнорівневі навчання

  Різнорівневі навчання - це особистісно - орієнтована технологія, при якій вихованець має можливість опанувати програмним матеріалом в залежності від своїх здібностей і можливостей, але не нижче базового

  слайд 4

  Поняття "індивідуальна освітня траєкторія

  володіє широким значенням і передбачає кілька напрямків реалізації:

  змістовний - варіативні навчальні плани та освітні програми, що визначають індивідуальний освітній маршрут.

  діяльнісний - спеціальні педагогічні технології.

  процесуальний - організаційний аспект

  Дошкільна дитинство - унікальний період в житті людини, в процесі якого формується здоров'я і здійснюється розвиток особистості. У той же час це період, протягом якого дитина знаходиться в повній залежності від оточуючих його дорослих. Важливо, щоб діти росли в атмосфері поваги і не страждали від негативних наслідків. У слабких руках малюків - наше з вами майбутнє, наш завтрашній день.

  слайд 5

  слайд 6

  Індивідуальний освітній маршрут можна розглядати як персональний шлях компенсації труднощів в навчанні, а потім і реалізації особистісного потенціалу ребё нка: інтелектуального, емоційно-вольового, діяльнісного, морально-духовного.

  Індивідуальні освітні маршрути розробляються:

  для дітей, які не засвоюють основну загальноосвітню програму дошкільної освіти;

  - для дітей, з обмеженими можливостями здоров'я, дітей-інвалідів.

  Індивідуальний освітній маршрут

  можна розглядати як персональний шлях компенсації труднощів в навчанні

  На основі аналізу вивченої нами літератури були виділені кілька етапів конструювання індивідуального освітнього маршруту

  1. Етап спостереження.

  2. Діагностичний етап.

  3. Етап конструювання.

  4. Етап реалізації

  5. Етап підсумкової діагностики.

  Зупинимося докладніше на кожному етапі

  1. Етап спостереження.

  Мета етапу: виявити групу дошкільнят, що зазнають труднощів: особистісні, регулятивні, пізнавальні, комунікативні, психомоторні або комплексні. За результатами спостереження заповнюється таблиця «Виявлені труднощі дошкільнят»

  2. Діагностичний етап.

  На даному етапі проводиться ряд діагностик спільно з педагогом психологом

  Мета даного етапу - виявлення причин труднощів дитини. За результатами спостереження заповнюється таблиця «Виявлені труднощі дошкільнят і їх причини (на початок і кінець супроводу)».

  3. Етап конструювання.

  Мета етапу: побудова індивідуальних освітніх маршрутів для дошкільнят, на основі виявлених труднощів і встановлених причин цих труднощів. Визначення методів педагогічної підтримки, змісту роботи.

  4. Етап реалізації індивідуальних освітніх маршрутів в процесі життєдіяльності дошкільнят.

  Індивідуальний освітній маршрут може реалізовуватися у всіх видах діяльності, в будь-який час, все залежить від бажання дитини, від його вибору, самовизначення. З огляду на, що провідний вид діяльності дитини дошкільника - гра педагогу в реалізації індивідуальних маршрутів допомагає педагогічний прийом «поштову скриньку», в якому діти знаходять лист, адресований конкретному дитині з умовними позначеннями завдання.

  5 етап завершальна діагностика

  На цьому етапі проводиться завершальна діагностика.

  Мета етапу: виявити результати дії маршруту (трудність збереглася або не збереглася). За результатами спостереження заповнюється та ж таблиця.

  З урахуванням даних етапів ми склали і реалізували індивідуальні освітні маршрути, з урахуванням методів педагогічної підтримки, змісту роботи, для усунення виявлених труднощів в розвитку дитини і причин, що сприяють їх виникненню.

  7 слайд

  Принципи побудови освітнього маршруту:

  Принцип психологічної комфортності

  принцип демократизації

  принцип індивідуалізації

  принцип гуманізму

  Принцип диференціації та інтеграції

  Принцип розвиваючого навчання

  принцип творчості

  Принцип природної рухової активності

  8 слайд

  Компоненти освітнього маршруту:

  цільової (постановка цілей, визначення завдань освітньої роботи);

  змістовний (відбір змісту програмного матеріалу на основі освітніх програм, що реалізується в ДОУ, в тому числі програм додаткової освіти);

  технологічний (визначення використовуваних педагогічних технологій, методів, методик, систем навчання і виховання з урахуванням індивідуальних особливостей дитини);

  діагностичний (визначення системи діагностичного супроводу);

  результативний (формулюються очікувані результати, строки їх досягнення і критерії оцінки ефективності реалізованих заходів).

  9 слайд

  Етапи створення освітнього маршруту:

  мета:

  1. Виявлення дошкільнят, що зазнають труднощів: особистісні, регулятивні, пізнавальні, комунікативні, психомоторні або комплексні.

  2. Визначення причин труднощів дитини.

  Етап конструювання освітнього маршруту.

  Мета: побудова індивідуальних освітніх маршрутів для дошкільнят, на основі виявлених труднощів і встановлених причин цих труднощів. Визначення методів педагогічної підтримки, змісту роботи.

  Етап реалізації.

  через спеціально організовану діяльність (подгрупповие, фронтальні, індивідуальні заняття,

  організацію спільна діяльність педагога з дітьми,

  створення умов для самостійної діяльності,

  Етап підсумкової діагностики.

  Проводиться завершальна діагностика.

  Мета: виявити результати дії маршруту.

  10 слайд

  Типи індивідуального освітнього маршруту

  Я - центрований освітній маршрут. В основі його - сама дитина. Все зосереджено на ньому, все орієнтовано на нього. Маршрут має яскраво виражену особистісну спрямованість.

  ИОМ, орієнтований на отримання знань. Провідна орієнтованість маршруту пов'язана з придбанням знань.

  ИОМ, орієнтований на формування себе як освіченої людини.

  ИОМ, орієнтований на формування себе як майбутнього фахівця

  11 слайд

  Комплекс факторів вибору індивідуального освітнього маршруту визначається: особливостями, інтересами і потребами самого дошкільника і його батьків в досягненні необхідного освітнього результату;

  - професіоналізмом педагогічного колективу;

  - можливостями дитячого садка задовольнити освітні потреби вихованців;

  - можливостями матеріально-технічної бази дитячого садка.

  12 слайд

  Індивідуальні освітні маршрути розробляються:

  - для дітей, які не засвоюють основну загальноосвітню програму дошкільної освіти; -для дітей, з обмеженими можливостями здоров'я, дітей-інвалідів.

  13 слайд

  Процедура розробки індивідуальних освітніх маршрутів

  Вихователями спільно з вузькими спеціалістами (медичний працівник, педагог-психолог, вчитель-логопед) розробляється індивідуальний освітній маршрут (змістовний компонент, потім в календарному плані фіксується розроблений спосіб його реалізації (технологія організації освітнього процесу).

  Отже, в більш широкому розумінні ИОМ - це інтегрована модель психолого-медико-педагогічного простору, створюваного дошкільними фахівцями з метою реалізації індивідуальних особливостей розвитку і навчання дитини протягом певного часу.

  14 слайд

  Оформлення індивідуального освітнього маршруту

  Прикріплені файли:

  prezentacija_pqad0.ppt | 984 Кб | Завантажено: 165


  Скачати 11.29 Kb.


  Побудова індивідуальної траєкторії розвитку дитини в світлі ФГОС дошкільної освіти

  Скачати 11.29 Kb.