• Конспект відкритого уроку на тему

 • Скачати 20,71 Kb.

  Планування процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі
  Дата конвертації16.04.2017
  Розмір20,71 Kb.

  Скачати 20,71 Kb.


  Державна бюджетна освітня установа

  Середньої професійної освіти (ССУЗ)

  «Челябінський педагогічний коледж №2»


  ПМ.01 Організація заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дитини і його фізичний розвиток  МДК.01.02 Теоретичні та методичні основи фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку
  Конспект відкритого уроку на тему

  «Планування процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі»

  Викладач: Шепетко Н.Є.  Челябінськ, 2014

  Мета уроку:

  - Ознайомити з теоретичними та практичними основами перспективного планування процесу фізичного виховання в ДНЗ;

  - формувати загальні і професійні компетенції (визначати цілі і завдання уроку; аналізувати необхідну інформацію по темі уроку, встановлюючи причинно-наслідкові зв'язки; вміння здійснювати проектну діяльність відповідно до заданого алгоритму; вміння працювати в парах; здійснювати контроль і самоконтроль виконання завдань, оцінювати результати роботи);

  - виховувати усвідомлене ставлення до освоєння професії.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: підручник Степаненкове Е.Я. «Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини» та Фонарьова М.І. «Розвиток рухів дитини-дощкольніка», мультимедійна презентація, сітка перспективного плану, комплекс кінезіологічні вправ, аудіозапис «Звуки музики»

  Хід уроку:  етапи уроку

  діяльність

  викладача

  слайда

  діяльність

  студентів

  організаційний момент

  Привітання, позитивний настрій на урок.

  Збір уваги і активізація розумової діяльності через виконання кінезіологічні вправ  Виконання кінезіологічні вправ:

  - кулак-долоню,

  - ледачі вісімки,

  - симетричні малюнки

  Введення в тему уроку і

  Через місяць ви виходите на переддипломну практику, в процесі якої будете виконувати функціональні обов'язки інструктора фізичного виховання. Чи готові ви до самостійної роботи?

  - Чим можете мотивувати свою готовність до практики?

  - Чи достатньо тільки теоретичних знань?

  - Який професійною компетенцією ви ще не знаєте?


  - Участь в обговоренні поставлених запитань, оформлення висновку.

  - Запис теми і плану уроку.

  актуалізація знань

  Виходячи з власного досвіду, отриманого в ході практики і освоєння інших навчальних дисциплін, дайте відповідь на ряд питань:

  - Що таке планування?

  - З якими видами планування ви знайомі?

  - Подивіться на слайд і спробуйте співвіднести вид планування згідно із запропонованими формулювань. Обгрунтуйте.

  - Навіщо потрібне планування?

  Чому робота педагога починається з планування, а ми цю тему вивчаємо останньої?

  - Назвіть області методики фізичного виховання дітей дошкільного віку, знання яких необхідно для здійснення планування?

  -Давайте ще раз уточнимо окремі поняття даних тем.

  - Для більш глибоко розуміння суті планування, давайте спробуємо побачити, встановити логічний зв'язок між перерахованими вами областями фізичного виховання дошкільнят і плануванням. Працюючи зі схемою, дайте відповідь на ряд питань і обґрунтуйте свої висновки.

  1-12  13-15
  - Участь в обговоренні.

  - Запис формулювань в зошит.

  - Уточнення тем:

  • Дидактичні принципи фізичного виховання,

  • Етапи формування рухових умінь і навичок,

  • Індивідуально - диференційований підхід до фізичного виховання дошкільників,

  • Фізкультурні заняття в ДНЗ,

  • Діагностика фізичного стану дітей дошкільного віку.

  - Виконання завдання «Закінчи речення»

  - Перенесення таблиці в зошит і встановлення логічної зв'язок між усіма компонентами через їх з'єднання між собою. Відповіді на запитання:

  • Чому неможливо встановити зворотний зв'язок між руховими вміннями та навичками і індивідуально-диференційованим підходом?

  • Чому ми говоримо про планування тільки стосовно фізкультурним занять?

  • Чому тільки діагностика фізичного стану дітей дозволить нам забезпечити реалізацію принципу доступності та індивідуальності?

  Обгрунтування.

  Робота над новою темою

  Ми з вами уточнили всі питання, необхідні нам для здійснення самого процесу планування.

  Переходимо до нового матеріалу. Ви будете безпосередніми учасниками його обговорення, уточнення.

  Пропоную студентам взяти участь в обговоренні таких питань:

  • З чого починається планування?

  • Яким вимогам має відповідати планування?

  • Як ви думаєте, чи є необхідність спеціальної підготовки до планування?

  • Як ви розумієте суть перспективного планування?

  • Для якої форми організації фізичного виховання здійснюється перспективне планування?

  • Зіставте зі структурою і уточніть, в якій частині фізкультурного заняття формуються рухові навички?

  • У чому специфіка основних рухів, пропонованих для виконання дітям на фізкультурних заняттях?

  Далі вам належить самостійна робота в парах, але спочатку давайте відпочинемо. (Проводжу релаксацію з використанням аудіозаписи «Звуки музики»).

  Працюючи з підручниками необхідно вибрати основні вимоги до підбору нових, знайомих основних рухів, рухливих ігор, обґрунтувати свій вибір.  На підставі всіх виділених вами вимог до підбору рухів, давайте складемо алгоритм перспективного планування. Я пропоную вам зробити це в парах самостійно і обгрунтувати своє рішення. Потім я запропоную вам свій варіант алгоритму, і ми порівняємо наші погляди на дане питання.

  А тепер нам належить наші теоретичні знання втілити в практику. Ми приступаємо до безпосереднього складання перспективного плану з фізичного виховання для старшої групи. Нам знадобиться сітка плану (даю характеристику). Спираючись на алгоритм, ви повинні скласти план на 2 місяці. Допомагайте одне одному!

  Але початок цієї роботи ми виконаємо разом

  (Допомагаю скласти план на 2 тижні).

  16-20  21-29

  30

  31-32

  - Участь в обговоренні.

  - Робота зі структурою заняття.

  - Уточнення змісту запропонованих слайдів.

  - Оформлення висновку про необхідність врахування етапу формування рухових навичок при підборі основних рухів для фізкультурних занять.

  Участь в релаксації.

  Робота в парах з підручниками Степаненкове Е.Я. «Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини» та Фонарьова М.І. «Розвиток рухів дитини - дощкольніка».

  Перевірка виконаного завдання, участь в обговоренні.

  Робота в парах.

  Обговорення.

  Порівняльний аналіз.

  Оформлення остаточного алгоритму.

  Робота в парах.

  З опорою на алгоритм складання перспективного плану на 2 місяці.

  підсумок уроку  Домашнє завдання

  Отже, ви склали перспективний план на 2 місяці. Як ви вважаєте, наскільки успішно ви впоралися з цим завданням? Які проблеми виникли і чому? До яких моментів планування мені необхідно повернутися на наступному уроці?

  Запишіть домашнє завдання:

  - вивчити матеріал лекції для подальшої взаимопроверки складених планів,

  - продовжити складання плану на 2 місяці.


  Рефлексія.  Запис і уточнення домашнього завдання.
  Скачати 20,71 Kb.


  Планування процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі

  Скачати 20,71 Kb.