Скачати 13,95 Kb.

План виховної роботи за напрямом «Я - особистість» «Який Я, Хто Я?» 1-2 класи
Дата конвертації15.08.2019
Розмір13,95 Kb.
ТипПочаткова школа. 1 клас

Скачати 13,95 Kb.

Анна Віль
План виховної роботи за напрямом «Я - особистість» «Який Я, Хто Я?» 1-2 класи

План виховної роботи

за напрямом «Я-особистість»

«ЯКИЙ Я, ХТО Я?»

1-2 КЛАС

Вихователь: Віль Анна Андріївна

Розглянуто на засіданні МО

Класних керівників та вихователів

Протокол № ___

від «___» ___ 2014 р

Керівник МО ___

___

Уяр, 2014 р

Пояснювальна записка

Представлена ​​програма розрахована на розвиток в виховному процесі дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я. Вона ґрунтується на закономірностях розвитку в молодшому шкільному віці, є унікальним і неповторним етапом в житті дитини. Програма розрахована на проведення корекційно-розвиваючої роботи з дітьми у віці від 6 до 12 років з легким і помірним ступенем розумової відсталості і в своїй структурі має 3 етапи робіт з дітьми:

1 етап. Вхідна діагностика: самооцінка (сприйняття себе, свого імені, психоемоційний стан (виявлення причин, невротизм, форми особистісного поведінки, симптоми стресу, гнучкість мислення (критичність).

2 Етап корекційно-розвиваючі заняття (Який я, хто я).

3 Етап виходить діагностика.

Щоб виховати гармонійну особистість, необхідно розвивати не тільки пізнавальні процеси (сприйняття, увага, пам'ять, уява, мова і мислення, а й «емоційний інтелект», особистісні якості дитини.

У старшому дошкільному віці починають, а в молодшому шкільному продовжують формуватися основи початкового становлення особистості, самосвідомості та індивідуальності дитини.

Батькам, так само, як педагогам і психологам, необхідно знати, що готовність дитини до школи і подальше його навчання в початкових класах залежать не тільки від оволодіння певним набором навичок і знань, фізичного стану, психологічної готовності, а й від розвитку структури самосвідомості, яку утворюють такі компоненти:

Блок 1. «ЯКИЙ Я?» (Особистісні компоненти) спрямований на розвиток самосвідомості і самооцінки, емоційної сфери та індивідуальних здібностей, комунікативних навичок і соціальної активності.

власне ім'я

самооцінка

Домагання на визнання (емоційний компонент)

Образ себе як представника певної статі (статева ідентифікація)

Подання себе в часі (в минулому, теперішньому, майбутньому)

Оцінка себе по відношенню до прав і обов'язків.

Блок 2 .. «ХТО Я?» (Соціальні компоненти) спрямований на розвиток самосвідомості та ідентифікації особистості дитини через зміну соціальних ролей.

Я дитина

Я - хлопчик, я - дівчинка

Я - син, я - дочка

Я - учень, я - учениця

Я - один, я - подруга

Я - друг природи

Важливою рисою особистості дитини, яка починає складатися в цьому віці, є мотив досягнення успіху. Він пов'язаний з двома протилежно спрямованими тенденціями: досягненням успіху і униканням невдач, які формуються у дошкільнят в грі, а у молодших школярів - в навчанні. На мотивацію досягнення успіху великий вплив мають: самооцінка і рівень домагань.

Поява самооцінки - не що інше, як зростання самостійності, перехід від системи зовнішнього управління до самоврядування.

У дошкільному віці внутрішня позиція дитини по відношенню до самого себе в основному позитивна. Це ключ до розвитку і вихованню дитини, подарований йому природою для формування особистості. Батьки і педагоги, володіючи їм, повинні усвідомлювати всю відповідальність, яку вони на себе беруть, використовуючи довірливість і відкритість, підпорядкування і наслідування дитини дорослому. Самооцінка дитини безпосередньо залежить від тих оцінок, які дають дитині і його успіхам значущі для нього дорослі. І якщо в дошкільному віці самооцінка ще нестійка і знаходиться в стадії формування, то у молодших школярів вже зустрічаються самооцінки різних типів: адекватні, завищені і занижені.

Адекватна самооцінка - реальне ставлення до власних здібностей і можливостей, внутрішня гармонія, адекватне ставлення до оцінки себе іншими людьми, вміння бачити шлях до успіху, а також ототожнення себе не тільки з успіхом, т. Е. Уявлення дитини про себе відповідає його поведінки і оцінці значущих людей.

Дитина з адекватною самооцінкою усвідомлює, що добре думати і говорити про себе є виявом почуття власної гідності, яке допомагає знайти упевненість в своїх силах.

Людям з адекватною самооцінкою притаманні активність, життєрадісність, товариськість, оптимізм.

Дитина з низькою самооцінкою не впевнений у своїх здібностях, можливостях. Навіть маючи уявлення про свої позитивні якості, він відчуває постійний комплекс неповноцінності, який заважає йому. Так, виконавши щось добре, отримавши похвалу і високу оцінку своєї діяльності, він не може віднести її до себе, вважаючи випадковістю. Отже, дитина із заниженою самооцінкою виявляє загальну негативну тенденцію в ситуації оцінювання себе іншими і самим собою. В основі формування низької самооцінки лежить почуття провини і сорому, т. Е. Неузгодженість того, який я і моя поведінка, з тим, яким я повинен бути у відповідності з очікуваннями значущих для мене людей. Дітям із заниженою самооцінкою властиві пасивність, підвищена вразливість, образливість. Вони часто відмовляються від участі в іграх через острах опинитися гірше інших або вступають в гру, але не проявляють ініціативу, задовольняючись підлеглими ролями.

Завищена самооцінка проявляється в тому, що дитина перебільшує свої можливості і гідності та зазвичай не звертає уваги на недоліки або взагалі не визнає їх існування. У зв'язку з цим виникає неузгодженість між поданням дитини про те, яким він себе бачить, і реальною поведінкою, а також оцінкою оточуючими його поведінки. Це породжує внутрішній конфлікт, який може викликати агресію, брехня і інші негативні прояви у дітей.

Для формування адекватної самооцінки необхідно навчити дитину аналізувати свій стан: які вчинки дають задоволення, а які викликають неприємні переживання, невдоволення собою.

Для зміни самооцінки потрібна робота по самовихованню, яку дитина повинна виконати сам, але за допомогою дорослого. Неможливо позбутися від почуття неповноцінності шляхом простого підвищення своїх об'єктивних результатів у грі або продуктивної діяльності.

Справжні зміни відбуваються під впливом мислення, що стимулюється виникненням проблем, які повинні бути вирішені. Вихід з проблемної ситуації супроводжується переживаннями, які сприяють закріпленню і навчення певного способу думок, і згодом роблять значний вплив на поведінку.

Вчені вважають, що наша нервова система і головний мозок не відрізняють реальну ситуацію від уявної. Нервова система автоматично реагує на інформацію, що надходить з головного мозку, і те, що людина думає або уявляє про себе, для неї справді. Отже, необхідно навчити дітей концентрувати свою увагу на успіхи і досягнення, це допоможе виробити звичку до успіху і впевненість в собі. Треба пам'ятати, що фантазії і мрії мають таке ж значення, як і реальні досягнення. Використовуючи психологічні вправи та ігри, запропоновані в програмі, ми допоможемо дітям:

- зрозуміти, що вони можуть контролювати, а що непідвладне цьому контролю;

- навчитися визначати доступні їм конкретні цілі і активно прагнути до їх досягнення;

- зрозуміти, що допустимо прояв будь-яких почуттів, але не будь-яка поведінка;

- щиро висловлювати свої почуття і при цьому шанобливо ставитися до інших (навчитися виражати свої почуття без агресії і насильства);

- зрозуміти, що кожна людина є неповторною особистістю, яка має сильні і слабкі сторони;

- пишатися своєю власною історією і з надією дивитися в майбутнє;

- жити в світі реальності;

- справлятися зі своїми страхами і стресами;

- розвинути сильні сторони свого характеру.

... тобто допомогти дітям з'єднати почуття і мораль, щоб вони відчували себе щасливими наодинці з собою і в колективі.

Програма занять складена на основі практичного посібника педагога-психолога Е. Н. Лебеденко. Розвиток самосвідомості і індивідуальності. Випуск 1 і 2.

Тематичне планування за напрямом «Я-особистість»

«ЯКИЙ Я, ХТО Я?» 1-2 клас

Вихователь: Віль А. А.

Тема

зміст

(Вправи, завдання) №

зан-я Мета заняття Дата

I півріччя

БЛОК 1. Який Я?

1.

МІЙ ПОРТРЕТ 1. Вгадай хто це.

2. Малюнок. «Мій портрет в променях сонця»

3. Розкажи про своє малюнку. 1 Діагностична: Оцінити психоемоційний стан. Прояснити самооцінку дитини.

розвиваюча:

Формувати позитивне ставлення до себе.

2.

МОЄ ІМ'Я

1. Розучуємо вірш

2. Ми оформляємо візитну картку (Ім'я)

3. Розкажи про своє ім'я. 2 Діагностична: виявити самоотношение і переваги дітей.

Розвиваюча: навчити висловлювати почуття пов'язані з ім'ям. Формувати позитивне ставлення до власного імені.

3.

ПОЧУТТЯ 1. Бесіда про почуття.

2. Інтерв'ю

3. Я робот

4. Робота по зошити 3 Діагностична: з'ясувати з якими квітами дитина асоціює емоції.

Розвиваюча: розширити коло розуміються емоцій через графічні і невербальні засобів.

1. Вгадай Емоцію

2. Незакінчені речення

3. Нагородження

4. Робота по зошити 4 Діагностична: виявити емоційне самопочуття і його причину.

Розвиваюча: вчити усвідомлювати свої емоції і розпізнавати емоції інших людей.

4.

ЩО З ТОБОЮ 1. Вірш «що з тобою»

2. Розігруємо сценку

3. Інтерв'ю

4. Робота по зошити 5 Діагностична: виявити емоційне самопочуття дітей і причину негативних емоцій.

Розвиваюча: навчити адекватно висловлювати негативні емоції (образу, роздратування, злість).

Навчити самостійно знімати емоційну напругу.

5.

ТЕМПЕРАМЕНТ

1. Казка «Альпіністи».

2. Рольова гра (сценка за сюжетом казки)

3. Робота по зошити 6 Діагностична: дізнатися і зрозуміти якості свого темпераменту.

Розвиваюча: познайомити з типами темпераменту (Сана, Мела, Хола, Флегия). Вчити взаємодіяти з людьми з огляду на їх особливості.

6.

РИСИ ХАРАКТЕРУ 1. Казка «Квіткові характери»

2. Робота по зошити

3. Розмова квітів

4. В гостях у чарівника

5. Три бажання 7 Діагностична: виявити уявлення дитини про саму, потреби, цінності.

Розвиваюча: навчити визначати свої і чужі риси характеру.

7.

МОЯ РОДИНА 1. Вірш «Що таке сім'я»

2. Робота по зошити

3. Доповни речення 8 Діагностична: виявити сприйняття сім'ї та своє місце в сім'ї.

Розвиваюча: навчити розуміти сімейні ролі.

8.

МОЇ ДУМКИ

І БАЖАННЯ 1. Я можу

2. Дорисуй людини

3. Візьми кульки з бажаннями 9 Діагностична: виявити потреби і значущі бажання.

Розвиваюча: вчити усвідомлювати і висловлювати свої бажання.

II півріччя

9.

МОЯ КАЗКА 1. Вибери персонажів (в зошиті).

2. Гра в казку (склади). 10 Діагностична: виявити уявлення про себе і про свої почуття.

Розвиваюча: формувати позитивні образи вирішення конфліктних ситуацій. Знизити псіхоем. напруга і зміцнити впевненість у собі.

10.

СЬОГОДНІ, ВЧОРА І ЗАВТРА 1. Вірш «Сьогодні, Вчора, Завтра»

2. Лінія часу

3. Малюнок «Я в бедующем» 11 Діагностична: уточнити уявлення дітей про психологічному часі.

Розвиваюча: формувати позитивну спрямованість у ставленні до бедующему, підвищувати впевненість у власних силах.

11.

МІЙ ПОРТРЕТ 1. Малюнок «мій портрет»

2. Розкажи про себе, що знаєш

3. Обговорення результату 12 Діагностична: виявити зміни в зображенні і описі власного образу дитини

Тема

зміст

(Вправи, завдання) №

зан-я Мета заняття Дата

БЛОК 2 «ХТО Я?»

1.

Я- ДИТИНА 1. Вірш «Я- дитина»

2. «Маленький - великий»

3. Казка «Дядя Федір, пес і кіт»

4. Права і обов'язки

5. Дзеркало

6. Рефлексія 13 Ознайомити дітей з роллю «Я- дитина».

Показати чим відрізняється дорослий від дитини.

2.

Я ХЛОПЧИК

Я-ДІВЧИНКА 1. Стіхотвореніе1 «я- хлопчик, я дівчинка»

2. Двоє людей

3. З чого ж зроблені дівчата і хлопці.

4. Дзеркало

5. Права і обов'язки

6. Рефлексія 14

Ознайомити дітей з роллю «хлопчик і дівчинка».

Розповісти, що ж є найважливіше в цих ролях.

3.

Я - СИН

Я - ДОЧКА 1. Вірш «Я - син, Я - дочка»

2. Як я допомагаю своїм батькам

3. Сім'я з казки

4. Намалюй маму і тата вдома і на роботі.

5. Дзеркало

6. Права та обов'язки

7. Рефлексія 15 Ознайомити дітей з роллю «сина і дочки».

Розповісти про головне в цих ролях.

4.

Я УЧЕНЬ

Я УЧЕНИЦЯ

1. Вірш Я - учень, я - учениця

2. Школа

3. Лісова школа

4. Дзеркало

5. Права і обов'язки

6. Рефлексія 16 Ознайомити дітей з роллю «учня і учениці».

Розповісти про головне в цих ролях

5.

Я ДРУГ

Я - ПОДРУГА 1. Вірш «Я - друг, я - подруга»

2. Мій друг

3. Дружба

4. Дзеркало

5. Права і обов'язки

6. Рефлексія 17 Ознайомити дітей з роллю «друг і подруга».

Розповісти про головне в цих ролях.

6.

Я - ДРУГ ПРИРОДИ 1. Вірш «наш спільний дім - земля»

2. Переїзд

3. Розкажи і покажи

4. Якби я перетворився ...

5. Дзеркало

6. Права та обов'язки

7. Рефлексія 18 Ознайомити дітей з роллю «друг природи».

Розповісти про головне в цих ролі.

Вихователь: Віль А. А.Скачати 13,95 Kb.


План виховної роботи за напрямом «Я - особистість» «Який Я, Хто Я?» 1-2 класи

Скачати 13,95 Kb.