План роботи з самоосвіти Формування екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою залучення їх до пр
Дата конвертації14.02.2020
Розмір8,57 Kb.
ТипТемочка

Олена Колесникова
План роботи з самоосвіти «Формування екологічної культури дошкільників за допомогою залучення їх до природи»

План роботи з самоосвіти

«Формування екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою залучення їх до природи»

На 2018-2019 рік

ПІБ: Колесникова Олена Володимирівна

Посада: вихователь МБДОУ «Дошкільний навчальний заклад № 463« Дубок »м о. Самара

Тема: Формування екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою залучення їх до природи

Мета: формування основ екологічної культури дітей, розуміння ними елементарних взаємозв'язків в природі, вироблення первинних практичних навичок гуманно-творчого та емоційно-чуттєвого взаємодії з природними об'єктами найближчого оточення

завдання:

Формувати елементарні екологічні знання і уявлення, почала екологічного світогляду.

• Систематизувати і поглиблювати знання про живу і неживу природу.

• Вчити розуміти причинно-наслідкові зв'язки, показати взаємозв'язок рослин і тварин один з одним і з середовищем існування; показати різноманіття живих організмів і їх спільнот; формувати уявлення про те, що людина - частина природи, його життя залежить від стану природних об'єктів, від навколишнього середовища, а їх збереження - обов'язок людини.

Формувати доброзичливе ставлення до живих істот в процесі спілкування з ними.

• Виховувати чуйність і комунікабельність.

• Розвивати відповідальне і дбайливе ставлення до домашніх тварин, до диких тварин.

• Вчити дітей правильно взаємодіяти з природою.

Формувати трудові навички і вміння по догляду за кімнатними рослинами, раціонально використовувати природні ресурси.

• Розвивати інтерес і любов до рідного краю.

Джерела самоосвіти: ЗМІ, спеціалізована література (наукова, методична, інтернет, семінари, заходи з обміну досвідом, майстер-класи, вебінари, курси підвищення кваліфікації з метою саморозвитку і розширення кругозору, ФГОС ДО)

Форми самоосвіти:

Індивідуальна-індивідуальний план, групова-через участь в діяльності дошкільного навчального закладу (педради, семінари, консультації, робота в тимчасових творчих групах, через мережеву взаємодію з педагогами за допомогою мережі Інтернет)

Очікуваний результат самоосвіти:

• Підвищення компетенції в питаннях формування екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою залучення їх до природи.

Розробка та апробація занять по ознайомленню з навколишнім світом, дидактичних ігор, створення електронного комплекту педагогічних розробок.

Вироблення методичних рекомендацій щодо застосування особистісно-діяльного підходу, проблемного навчання і принципів, їх реалізують в роботі з дітьми з формування екологічної культури.

Розробка і проведення консультацій з батьками, узагальнення досвіду з досліджуваної теми.

• Виступи на педагогічній раді.

• Просування персональної сторінки в мережі Інтернет, розміщення на ній методичних матеріалів.

Плановані результати самореалізації:

Розробка пакету матеріалів в електронному вигляді: комплекту дидактики (наочні матеріали для дошкільнят)

• Ведення електронного портфоліо вихователя.

• Виступи на педрадах, обмін досвідом з вихователями через Інтернет.

• Виходячи з індивідуальної теми з самоосвіти, намітили основні розділи роботи самоосвіти:

• Розділ 1. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури

• Огляд інформації в мережі Інтернет з питання формування екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою залучення їх до природи.

• Вивчення наукової і методичної літератури з теми дослідження, досвіду педагогів ДНЗ.

Розділ 2. Розробка програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

Розробка календарно-тематичного планування

Розробка методичних рекомендацій для педагогів щодо формування предметної просторової розвиваючого середовища в групах ДНЗ по освітній галузі «Пізнавальний розвиток».

Розробка електронних презентацій для дітей.

Розробка консультацій для батьків.

Розділ 3. Узагальнення власного досвіду педагогічної діяльності.

• Участь в педагогічних радах, вебінарах.

• Просування методичного матеріалу в сати Інтернет.

Розробка пакету дидактичного матеріалу в електронному вигляді.

Узагальнення та оформлення матеріалів в методичну скарбничку ДОУ.

• Виготовлення посібників, макетів, колекцій.

• Підбір матеріалу для роботи з сім'єю.

Розділ 4. Участь в системі методичної роботи

• Повідомлення на педагогічних радах

• Участь в роботі мережевих інтернет спільнот.

Розділ 5. Підвищення кваліфікації

• Проходження майстер-класів, обговорення проблеми дослідження в мережі Інтернет

• Освоєння комп'ютерних програм

• Курси підвищення кваліфікації

Розділ 6. Удосконалення професійно значущих особистісних якостей і рис характеру

• Розширення педагогічної ерудиції через аналіз і узагальнення досвіду роботи вихователів інших ДОУ

• Розвиток педагогічної рефлексії через самоаналіз педагогічної діяльності, самодіагностика

• Становлення та розвиток організаторських якостей особистості при підготовці і проведенні методичних заходів

Список літератури:

1. Артемова Л. В. Навколишній світ у дидактичних іграх. - М. 1993.

2. Бондаренко А. К. Дидактичні ігри в дитячому садку. - М. 1991.

3. Веретенникова С. А. Ознайомлення дошкільнят з природою. - М .: Просвещение, 1973.

4. Виноградова Т. А., Маркова Т. А. Досвід організації екологічної освіти в дитячому садку: Методичні поради до програми «Дитинство». СПб .: Дитинство - Прес, 2001..

5. Воронкевич О. А. Ласкаво просимо в екологію. СПб.: Дитинство - Прес, 2003.

6. Програма виховання і навчання в дитячому садку. Під ред. М. А. Васильєвої, В. В. Гербовий, Т. С. Комарової. Вид. 4-е - М .: Мозаїка-Синтез, 2006, 208 с.

7. Методичні рекомендації до «Програмі виховання і навчання в дитячому садку» / під ред. М. А. Васильєвої, В. В. Гербовий, Т. С. Комарової. - М .: Видавничий дім «Виховання дошкільника», 2005.

8. Дрязгунова В. І. Дидактичні ігри для ознайомлення дошкільнят з рослинами. - М. 1981.

9. Гризик Т. І. «Світ природи» // Дошкільне виховання. 2001.№9

10. Дибіна О. В., Рахманова Н. П., Щетиніна В. В. Незвідане поруч: Цікаві досліди та експерименти для дошкільнят. - М .: ТЦ Сфера, 2002.

11. Золотова Є. І. Знайомимо дошкільнят з світом тварин. М., Просвітництво, 1988.

12. Іванова А. І. Методика організації екологічних спостережень і експериментів в дитячому саду. - М .: ТЦ Сфера, 2003.

13. Лучич М. В. Дітям про природу. М. Просвещение, 1989.

14. Миколаєва С. Н. Теорія і методика екологічної освіти дітей. - М .: Академия, 2002.

15. Миколаєва С. Н. «Юний еколог». - М .: Мозаїка-Синтез,

16. Миколаєва С. Н. Виховання екологічної культури в дошкільному дитинстві. - М .: Нова школа, 1995.

17. Саморукова П. Г. Як знайомити дошкільнят з природою. - М.: Просвещение, 1978.

План роботи з самоосвіти Формування екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою залучення їх до пр