План по саморозвитку «Розвиток у дітей дошкільного віку гуманних почуттів через театралізовану діяльність»
Дата конвертації19.04.2017
Розмір7,8 Kb.
ТипПланування. плани робіт

Олена Швецова
План по саморозвитку «Розвиток у дітей дошкільного віку гуманних почуттів через театралізовану діяльність»

Пояснювальна записка.

«Театр - мистецтво прекрасне.

Вона облагороджує,

виховує людину. Той, хто любить театр по справжньому,

завжди забирає з нього запас мудрості й доброти ».

К. С. Станіславський.

План по саморазвитию «Развитие у детей дошкольного возраста гуманных чувств через театрализованную деятельность»

Духовно-моральне виховання - одна з актуальних і складних проблем, яка повинна сьогодні вирішуватися всіма, хто має відношення до дітей. Те, що ми закладаємо в душу дитини зараз, проявиться пізніше, стане його і нашим життям. У дитинстві засвоєння соціальних норм відбувається порівняно легко. Чим молодша дитина, тим більший вплив можна надати на його почуття і поведінку. Усвідомлення критеріїв моралі відбувається на багато пізніше, ніж формуються моральні почуття і алгоритм поведінки.

Педагоги нашого дитячого садка моральне виховання дітей будують таким чином, щоб розвивати у дітей позитивне емоційне ставлення до близьких і однолітків, навколишнього світу, через пізнання витоків російської народної культури, декоративно-прикладного і фольклорного мистецтва.

Проблема виховання гуманних почуттів вивчалася у вітчизняній дошкільній педагогіці досить докладно і з різних позицій. Розглядалося ставлення дитини до дорослих, до однолітків, до дітей старшого і молодшого віку; вивчалися засоби виховання гуманних відносин (художня література, гра, заняття, працю) в умовах сім'ї і дошкільного закладу. Значний внесок у розробку проблеми внесли дослідження В. В. Абраменкова, Л. В. Артемова, Р. С. Буре, Н. А. Ветлугіна, Н. В. Кондрашова, В. К. Котирло, В. Г. Нечаєва.

Позитивні відносини між дітьми групи - запорука успішності і комунікативної поведінки в майбутньому, адже так важливо навчити дітей цього віку грати разом, а не поруч. Тим часом, в дитячому колективі неминучі конфліктні ситуації. Завдання педагога не просто вміло дозволити гострі ситуації серед вихованців, а й, що важливіше, не допускати їх появи. А зробити це можна, тільки створивши дружні відносини між хлопцями.

Актуальність.

В останні роки спостерігається негативна тенденція в поведінкових реакціях дітей по відношенню один до одного. Діти нетерпимі, не можуть домовитися. У зв'язку з цим я використовувала різні методики по формуванню дитячого колективу, але бажаного ефекту вони не принесли. Хоча на перший погляд діти стали дружно, але це тільки зовнішній прояв. А внутрішньої готовності дітей до співпраці і діалогу не було. Використовувані мною прийоми не принесли бажаного результату, Тому я вважала за необхідне шукати інші способи. Ефективним засобом створення сприятливого клімату, для позитивної соціалізації, особистісного розвитку дошкільника, розвитку ініціативи і творчих здібностей на основі співпраці з дорослими і однолітками, на мій погляд, може виступати театралізована гра. Ось уже кілька років я займаюся цілеспрямованої театралізованої діяльністю. Саме театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічні завдання, що стосуються формування різнобічно розвиненої особистості, дозволяє формувати досвід соціальних навичок поведінки завдяки тому, що кожне літературний твір або казка для дошкільного віку завжди має моральну спрямованість. Беручи участь у театралізованих іграх, діти стають учасниками різних подій з життя героїв театралізованих постановок, що дає їм можливість глибше пізнати навколишній світ, формує шанобливе ставлення один до одного. Вони пізнають радість, пов'язану з подоланням труднощів спілкування, невпевненості в собі. Очевидно, що театралізована діяльність вчить дітей бути творчими особистостями, здатними до сприйняття новизни, вмінню імпровізувати, знаходити правильний вихід із проблемних ситуацій.

Виходячи зі свого досвіду, вважаю, що проблему розвитку гуманних почуттів у дітей дошкільного віку можна вирішити через театралізовану діяльність. Тому, я сформулювала тему: «Удосконалення роботи з розвитку у дітей дошкільного віку гуманних почуттів через театралізовану діяльність».

Гуманні почуття є складовою морального виховання, тому вважаю справедливим використовувати стосовно гуманним почуттям завдання, методи і засоби морального виховання.

Терміни реалізації - 6 місяців.

Робота з дітьми можливо в будь-який момент перебування в дитячому саду, наприклад, на занятті з розвитку мовлення, можна взяти театральну гру «Театр масок» або гру-вправу «Перетворення дітей», які сприятимуть емоційному розкріпаченню дітей і формуванню доброзичливих взаємин в умовах спільної діяльності. А в ранковий час - етюди «Здрастуй друг», «Як би ти вчинив» для засвоєння дітьми норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності. Всі методи і прийоми використовуються в комплексі, чергуються і доповнюють один одного, дозволяючи вихователю дати дітям знання, допомогти освоїти вміння і навички, розвинути увагу, пам'ять, уяву, творчу уяву. Використання ігор можливо як індивідуально, так і групою (підгрупою) дітей.

Формами підведення підсумків є виставки, інсценівки, посиденьки, вечори розваг.

Учасники: Діти, батьки, педагоги МБДОУ.

Мета: підвищення свого теоретичного рівня, професійної майстерності та компетентності. Сприяти введенню дитини в складний світ людських взаємин, допомогти знайти емоційне благополуччя, формуючи у нього емпатійние прояви по відношенню до оточуючих.

Щоб досягти поставленої мети, поставила такі завдання.

завдання:

1. Підвищувати власний рівень знань шляхом вивчення необхідної літератури, самоосвіти;

2. Створити систему умов для позитивної соціалізації та індивідуалізації дітей.

3. Сприяти співпраці дітей і дорослих.

Вирішення цих завдань і поставленої мети сприятиме у дітей:

1) залученню до соціокультурних норм і традицій сім'ї, суспільства і держави;

2) формування моральних і етичних цінностей;

3) розвитку спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками;

4) імпровізації з використанням доступних засобів виразності кожної дитини (міміка, жести, рухи, узгодження своїх дії з діями партнера (слухати, не перебиваючи, один одного, говорити, вимовляти невеликі монологи і розгорнуті діалоги (відповідно до сюжету інсценування);

5) формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до спільноти дітей і дорослих;

6) розвитку соціального та емоційного інтелекту, емоційної чуйності, почуття співпереживання;

7) позитивному відношенню до театральних ігор, вихованню волі і впевненості в собі;

8) Формуванню пізнавальних інтересів і пізнавальних дій в різних видах діяльності;

9) виховання доброзичливості і контактності у відносинах з дорослими і однолітками в різних ситуаціях.

Передбачуваний результат: переоцінка педагогічних цінностей, свого професійного призначення; бажання поліпшити освітній процес.

Домогтися потрібних результатів з розвитку у дітей гуманних почуттів неможливо без участі батьків вихованців.

План по саморозвитку «Розвиток у дітей дошкільного віку гуманних почуттів через театралізовану діяльність»