План по самоосвіті для вихователя дитячого садка
Дата конвертації10.03.2020
Розмір4,17 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

елена шапінская
План по самоосвіті для вихователя дитячого садка

Особистий план самоосвіти педагога

Титульний лист

Назва установи за Статутом

план

по самоосвіті

П. І. Б.,

Посада

м Твер, уч. рік

Сторінка 2 (після титульного аркуша)

Тема «___»

Мета: Підвищення ефективності навчання (виховання, розвитку) дітей по ___ (наприклад, такий-то освітньої галузі або по одній зі складових будь-якої освітньої галузі) (або підвищення якості ___ освіти дітей (якого віку)

завдання:

Передбачуваний результат:

Теми до вивчення Терміни Форми вивчення Спосіб демонстрації результату виконаної роботи Форма звіту по виконану роботу Література

На підставі обраної теми педагог розробляє особистий план роботи над поставленим перед собою проблемою. У плані вказуються:

• Назва теми

• мета

• завдання

передбачуваний результат

• теми до вивчення (етапи роботи)

• терміни виконання кожного етапу

форми вивчення (дії і заходи, що проводяться в процесі роботи над темою)

• спосіб демонстрації результату виконаної роботи

• форма звіту по виконану роботу

• література

Передбачувані результати (відповідають завданням)

1. Результати навчання (виховання, розвитку) дітей (за обраною темою):

- кількість дітей з високим рівнем навченості (вихованості, розвитку) по ___ (або таких-то якостей) підвищилася на ___% і становить ___ осіб;

- кількість дітей, які проявляють інтерес до ___ (такий-то діяльності, до ігор з ___, і т. Д.) Підвищився на ___% і становить ___ осіб;

- (якщо тема передбачає досягнення результату щодо зниження захворюваності) кількість пропущених днів через хворобу однією дитиною за період з ___ по ___ зменшилася на ___ і сотавляет ___ (це показник зниження уовня захворюваності).

2. Результати методичної роботи по темі:

• Конспекти НСД, об'єднаних предметної тематикою або методикою викладання.

• Діагностичний матеріал.

• Варіант календарно-тематичного планування по темі або групі тем.

• Комплект роздаткового матеріалу, демонстраційного матеріалу (картки, завдання і питання)

• Термінологічний словник з предметної теми.

• Сценарії (плани проведення) батьківських зборів

• Конспекти заходів спільної діяльності (пізнавальні ігри, конкурси, вистави)

База даних методик навчання (виховання, розвитку) або технологій (технологічних підходів

• Проект особистої методичної веб-сторінки.

• База даних питань, проблемних ситуацій і завдань по освітній галузі, по темам.

• Пакет психолого-педагогічних матеріалів для педагога.

• Методичні посібники, статті, сценарії, підготовлені до публікації

• Матеріали досвіду роботи

• Презентація методичних матеріалів

Методичні рекомендації

Інше.

Показники, за якими буде визначатися ефективність і якість

- Критерії діагностичного обстеження рівня навченості (вихованості, розвитку) дітей.

- Критерії до спостереження за дитячою діяльністю (прояв інтересу до певного виду діяльності відповідно до теми).

- Кількість днів, пропущених через хворобу 1 дитиною за період з ___ по ___ зменшилася на ___ і становить ___ (це показник зниження рівня захворюваності).

Сторінка 2 (після титульного аркуша)

Тема

мета:

завдання:

Передбачуваний результат:

Теми до вивчення Терміни Форми вивчення Спосіб демонстрації результату виконаної роботи Форма звіту по виконану роботу Література

План по самоосвіті для вихователя дитячого садка