• Назва проекту
 • Терміни і етапи
 • Список використаної літератури

 • Скачати 10,46 Kb.

  Пізнавальний математичний проект для дітей старшого дошкільного віку «У світі чисел»
  Дата конвертації06.04.2017
  Розмір10,46 Kb.

  Скачати 10,46 Kb.

  Юлія Наумова
  Пізнавальний математичний проект для дітей старшого дошкільного віку «У світі чисел»

  Паспорт проекту.

  «Математика - гра, в яку грають згідно простим правилам і користуються при цьому позначеннями».

  Назва проекту:

  «У світі чисел»

  Розробник проекту:

  вихователь першої кваліфікаційної категорії Наумова Юлія Олексіївна

  Тип проекту

  :

  За домінуючою в проекті діяльності: інформаційний, практико-орієнтований, ігровий;

  За змістом: включає дитини і сім'ю;

  За кількістю учасників проекту: підготовча до школи група, батьки вихованців, вихователі групи;

  За часом проведення: короткостроковий;

  За характером контактів: в рамках ДОУ

  Терміни і етапи:

  1 етап - організаційний (1Тиждень)

  2 етап - практичний (3 тижні)

  3 етап - результативний (1 тиждень)

  Актуальність проекту:

  Завдання дошкільного виховання полягає не в максимальному прискоренні розвитку дитини, а, перш за все в створенні кожному дошкільнику умов для найбільш повного розкриття його вікових можливостей і здібностей.

  У дошкільному віці процес пізнання у дитини відбувається емоційно-практичним шляхом. Кожен дошкільник - маленький дослідник, з радістю і здивуванням відкриває для себе навколишній світ. Дитина прагне до активної діяльності, і важливо не дати цьому прагненню згаснути, сприяти його подальшому розвитку.

  Серед навчальних предметів, що викликають підвищені труднощі в засвоєнні, математика займає підвищену місце. Це виявляється вже в дошкільному віці, але особливо чітко спостерігається в процесі навчання в початковій школі. Абстрактний характер математичного матеріалу, який необхідно аналізувати, узагальнювати, роблячи певні висновки, недостатнє володіння математичної пам'яттю створюють особливі труднощі в освоєнні математики. Зміст навчального матеріалу з окремих розділів програми для багатьох дітей виявляється непосильним, а повільний темп просування не дозволяє їм повністю засвоювати програму у встановлені терміни.

  Я вважаю, що математика - це потужний фактор інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей. Відомо і те, що від ефективності математичного розвитку дитини в дошкільному віці залежить успішність навчання математиці в початковій школі. Тому на основі практичних дій у дітей необхідно формувати такі розумові операції, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

  Традиційно проблему засвоєння і накопичення запасу знань математичного характеру в дошкільній педагогіці пов'язують в основному з формуванням уявлень про натуральне число і діях з ним. Актуальність даного питання послужила основою для створення і реалізації на базі нашого дошкільного закладу математичного проекту «У світі чисел».

  Новизна проекту: Проект передбачає більш глибоке вивчення цифрових позначення чисел через використання нетрадиційних форм роботи з дітьми та їх батьками. Всі завдання в проекті спрямовані на формування здібностей до переносу знань і умінь в нову ситуацію, бачення невідомого у відомому. Творчі завдання в проекті сприяють актуалізації знань, умінь, навичок дитини, їх практичного застосування у взаємодії з навколишнім, зі світом природи; стимулюють потребу дитини в самореалізації, самовираженні, у творчій діяльності.

  Гіпотеза проекту: докладне вивчення цифрових позначень чисел, історію їх появи і рішення логічних задач є засобом розумового розвитку дитини, його пізнавальних здібностей і формування бажання для подальшого вивчення.

  Мета проекту: активізувати і задовольнити пізнавальні інтереси дітей в області математики.

  Завдання проекту:

  - через тісний зв'язок сприйняття і пізнання навколишнього світу закріпити і розширити елементарні математичні уявлення про числах;

  - розвивати навички взаємодії і співпраці, діалогічну мова, прояв творчих здібностей;

  - виховувати вміння відстоювати свою точку зору і поважати чужу думку.

  Очікуваний результат проекту:

  Даний проект сприятиме підвищенню педагогічної грамотності батьків. На основі систематизації та узагальнення знань діти навчаться

  застосовувати математичні вміння для вирішення завдань практичного характеру. Проект буде сприяти розвитку у дітей творчого мислення, конструктивних здібностей, уяви, вміння планувати свою діяльність, виконати завдання акуратно, до кінця, розподілити ролі всередині групи, визначити необхідні для реалізації проекту матеріали, уявити результат виконаної роботи.

  Можливі ризики при реалізації проекту і заходи щодо їх мінімізації:

  Ризик при реалізації проекту Заходи для їх мінімізації

  Недостатня інформаційна компетентність педагогів Створення умов для педагогів в сфері самоосвіти.

  Недостатня інформаційна компетентність батьків Консультування по темі проекту

  Небажання батьків прийняти активному участь в проекті. Стимулювання батьків через проведення круглого столу за темою проекту, визначивши попередньо проблему через анкетування.

  Етапи реалізації:

  ЕТАП ОПИС

  1. Організаційний На першому етапі був розробляється паспорт проекту, визначаються його мета і основні завдання, учасники проекту. Здійснюється підбір методичної літератури і ілюстрованого матеріалу по темі, оформляється математичний центр в групі відповідно до ФГОС ДО. Створюється наочний матеріал з використанням ІКТ - технологій, роздатковий матеріал відповідно до перспективного плану проекту, ведеться розробка картотек дидактичних ігор і завдань.

  2. Практичний Це безпосередньо реалізація самого проекту, в рамках якого велася робота по трьох напрямках: робота педагога з дітьми, робота дітей і батьків, робота педагога і батьків. З дітьми проводиться всі види діяльності, передбачені перспективним планом проекту, організовується спільна і самостійна діяльність дітей.

  3. Результативний Знайомство педагогів ДНЗ з підсумками проекту. Оформлення презентації і доповіді для сайту ДОУ.

  Підготовка слайд-презентації для виступу на батьківських зборах з переглядом відеофрагментів за участю дітей з різних видів діяльності.

  Опис особливостей реалізації проекту: Вся робота розділена на 3 напрямки (блоку, які перетікають з одного в інше. Тривалість кожного блоку 1 тиждень.

  1 блок - «З історії виникнення чисел»

  2 блок - «Цифри в житті людини»

  3 блок - «Цікава математика»

  1 блок

  З метою введення дітей в проблемну ситуацію необхідно задати проблему: «Як визначити довжину столу, лавки і т. Д.» Та шляхи її вирішення. У подальшим педагог знайомить дітей з історичними відомостями про появу числових позначень - цифр, способами рахунку без цифр в стародавні часи. Через художню літературу діти закріплюють знання про назву цифр, порядковому рахунку, їх зовнішній вигляд. Для закріплення проводиться конкурс малюнків «На що схожа цифра» і читання віршів про них. Вся робота проводиться у тісній співпраці з батьками.

  2 блок

  В продовження вивчення теми проекту необхідно пов'язати необхідність знань математики, цифр, рахунки з життям людини. Ключове запитання цього блоку «Чи потрібна математика людині?» На це питання дітям допоможе відповісти освітня діяльність «Математика в різних професіях людини». Протягом усього тижня проводяться сюжетні ігри з різних тематик, які допоможуть дітям зрозуміти практичне значення знань основ математики, рахунки, а також дидактичні ігри, спрямовані на порівняння і рахунок предметів.

  3 блок

  Блок «Цікава математика» спрямований на закріплення взаємозв'язку таких предметних областей як математика та інформатика, математика та навколишній світ. У цьому блоці проводиться закріплює підсумковий захід: гра - вікторина «В світі чисел». Протягом усього тижня дітям пропонуються логічні завдання математичного змісту в віршах, ігри з використанням комп'ютерних технологій та ін.

  Перспективний план роботи в рамках проекту «У світі чисел».

  1 тиждень

  Пізнавальний розвиток Ігрова ситуація «Як порахувати без цифр?» За бажанням виміряти предмети різними способами.

  Пізнавальний розвиток Освітня діяльність з використанням презентації «З історії виникнення чисел»

  (Додаток 1) Знайти разом з батьками цікаві факти про виникнення чисел і способах рахунку.

  Художньо-естетичний розвиток Конкурс малюнків «На що схожа цифра» (будинки з залученням батьків) Розфарбувати картинки, запропоновані педагогом

  Мовний розвиток Читання вірша С. Маршака «Від одного до десяти»

  (Додаток №2) Разом з батьками знайти і вивчити вірші про цифри.

  2 тиждень

  Пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток Освітня діяльність «Математика в різних професіях людини»

  Соціально-особистісний розвиток, мовленнєвий розвиток. Сюжетні гри «У магазині», «Будівельники» і ін. Визначення їх зв'язку з рахунком. Бесіда вдома з батьками про те чи потрібна їм математика на їх роботі.

  Пізнавальний розвиток Дидактичні ігри на порівняння з рахунок предметів: «Відлічи стільки ж», «Допоможи білочку» і ін.

  Папка-пересування «Ігри для розвитку елементарних математичних уявлень будинку і на вулиці».

  3 тиждень Пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток. Логічні завдання математичного змісту в віршах по темі: "Кількість і рахунок" Оформлення стенду «Математика - це цікаво!»

  Пізнавальний розвиток, соціально-особистісний розвиток. Комп'ютерні ігри по темі проекту

  Пізнавальний розвиток, соціально-особистісний розвиток, мовленнєвий розвиток. Підсумкова

  освітня діяльність: гра - вікторина «В світі чисел» Оформлення виставки дитячих творчих робіт «На що схожа цифра»

  Список використаної літератури

  1. Альтхауз Д., Дум Е. Колір-форма-кількість: Досвід роботи з розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку / Рус. Пер. під ред. В. В. Юртайкин. - М., 1984.

  2. Вороніна Л. В. Педагогічні особливості проектування інноваційної моделі математичної освіти періоду дошкільного дитинства // Освіта і наука. - 2010. - № 6

  3. Матасова І. Л. Математичні ігри як засіб розвитку логічного мислення дошкільника // Психолог в дет. саду. - 2009. - № 4.

  4. www.doshvozrast.ry

  5. www.moi-detsad.ry

  6. www.nashideti.ry  Скачати 10,46 Kb.


  Пізнавальний математичний проект для дітей старшого дошкільного віку «У світі чисел»

  Скачати 10,46 Kb.