Перспективний план роботи з розвитку граматичної будови мови у дітей з ОНР 2-3 рівня (5-6 років)
Дата конвертації04.04.2017
Розмір4,79 Kb.
ТипВІН Р. Загальне недорозвинення мови

Еванжеліна Вялкіна
Перспективний план роботи з розвитку граматичної будови мови у дітей з ОНР 2-3 рівня (5-6 років)

Проблема подолання загального недорозвинення мови в дітей дошкільнят відноситься до числа найбільш актуальних для сучасної логопедії. Тому гостро постає питання раннього розпізнавання, кваліфікованої діагностики та вибору адекватних ме6тодов корекційного впливу в роботі з дітьми дошкільного віку.

Логопеди - практики часто стикаються з проблемою організації корекційного процесу в плані перспективного планування.

Я пропоную в допомогу логопедам - практикам перспективний план роботи по граматичному строю мови з дітьми, що мають діагноз ОНР 2 - 3-го рівня.

1. Родові форми іменників (виклик через займенники він, вона)

2. Множина іменників на и-и

3. Особисті займенники в однині та множині я, ти.

4. Наказові дієслова - йди, спи.

5. Інфінітив дієслова.

6. Особисті форми дієслова теперішнього часу однини 3,2,1 особи.

7. Відмінкові форми іменників в однині (безпредложние форми)

а) Знахідний безпредложний відмінок, що збігається з називним.

б) Знахідний безпредложний відмінок, з закінченням - у -

в) Давальний безпредложний відмінок 1го та 2го відміни.

г) Орудний безпредложний відмінок 1го та 2го відміни.

д) Родовий безпредложний відмінок. Отріцніе (немає кого? Ні чого) 1го та 2го відміни.

е) Знахідний безпредложний відмінок. Одухотворені іменники 2 відміни на а - я

8. Після безпредложних форм відпрацьовуються в пасиві (практично наочно) простіприйменники в, на, під, з, до, (або паралельно першим 7м пунктом)

а) Прийменникові відмінкові форми: у кого? у чого?

б) Відмінкові форми знахідного відмінка з прийменником У 1го та 2го відміни неживі іменники.

в) відмінок іменників з прийменником В

г) Знахідний відмінок з прийменником на 1го та 2го відміни. Місцевий відмінок з прийменником на.

д) Орудний відмінок з прийменником з 1го та 2го відміни

е) Знахідний відмінок з прийменником під 1го та 2го відміни (2го відміни одухотворених іменників).

ж) Орудний відмінок з прийменником під 1го та 2го відміни.

з) Давальний відмінок з прийменником до 1го та 2го відміни

і) Зіставлення всіх відмінкових форм.

9. Особисті форми дієслова теперішнього часу у множині 1е, 2е, 3е особа множини). Беруть їх з 1м, 2м, 3м особою однини вже раніше відпрацьованими. Підкріплюють їх пропозиціями і диференціюють на наочних прикладах.

10. Минулий час дієслова в диференціації з теперішнім часом дієслова (краще на чоловічому роді).

11. Рід дієслова минулого часу, їх диференціація

12. Множина дієслова минулого часу

13. Досконалий і недосконалий вид минулого часу (що робили? Що зробили)

14. Майбутній час дієслова 1-го, 2-го, 3-го особи од. числа

15. Множина дієслів майбутнього часу 1 - го, 2 - го, 3 - го особи

16. Зіставлення всіх форм дієслів (в контекстної промови)

17. префиксально зміни дієслів

18. Відпрацювати в пасиві складні прийменники, уточнити і отдіфферінціровать їх значення в розумінні: з, з - за, з - під, після, близько, через, між.

19. Закріпити складні прийменники в мові.

20. Прикметники погоджувати з іменниками в однині, Їм. відмінку, чоловічого, жіночого та середнього роду. Почати з прикметників:

а. За величиною (великий, маленький)

б. за кольором

в. За смаком

м За вагою

д. Прикметники від діалектів

е. Прикметники від іменників

ж. Вищий ступінь прикметників

з. Прикметники з пестливих значенням

і. Складні форми іменників у множині (вікно - вікна)

21. Прикметники погоджувати з іменниками у множині Їм. відмінка

22. Відмінкові форми іменників у множ. числі. (Почати з родового, орудного, давального, знахідного відмінків) Їх беруть відразу в складання з формами однини.

23. Суфіксальні зміни іменників

24. Прикметники в узгодженні з іменниками в однині у всіх відмінках (відразу в контексті з опорою на запитання).

25. Прикметники в узгодженні з іменниками у множині в усіх відмінках.

26. Прислівник (з опорою на запитання)

27. Числівники:

а. Кількісні, в межі 10, в Ним. пад.

б. Порядкові з узгодженням в роді в Ним. пад.

Перспективний план роботи з розвитку граматичної будови мови у дітей з ОНР 2-3 рівня (5-6 років)