Педрада - ділова гра «Мовний розвиток дошкільнят: проблеми, шляхи вирішення»
Дата конвертації11.03.2020
Розмір9,63 Kb.
ТипТемочка

Ольга Металеві
Педрада-ділова гра «Мовний розвиток дошкільнят: проблеми, шляхи вирішення»

Педрада - ділова гра

«Мовний розвиток дошкільнят: проблеми, шляхи вирішення»

Мета педради:

- провести системний аналіз педагогічної діяльності по створенню предметно-розвиваючого середовища для мовного розвитку дітей.

- визначити шляхи вдосконалення роботи колективу в даному напрямку.

- вдосконалення роботи в ДОУ по пізнавально - мовному розвитку дітей дошкільного віку.

План проведення педради:

Теоретична частина:

1. Актуальність проблеми мовного розвитку дітей дошкільного віку. Металеві О. А.

Аналітична довідка за результатами перевірки.

2. Сучасні освітні технології для розвитку зв'язного мовлення дошкільнят. Нікулкіна Г. В.

3. Рекомендації до проведення НСД з розвитку мовлення. Мінакова М. В.

Практична частина:

1. Ділова гра «Устами дитини промовляє істина» Металеві О. А.

Рішення педради.

Різне.

Актуальність проблеми:

Не випадково вважається, що мова людини - його візитна картка, оскільки від того, наскільки грамотно він виражається, залежить його успіх не тільки в повсякденному спілкуванні, але і в професійній діяльності.

В умовах сучасності, головним завданням дошкільної освіти є підготовка до шкільного навчання. Діти, які не отримали в дошкільному віці відповідне мовленнєвий розвиток, з великими труднощами надолужують згаяне, в майбутньому цю прогалину в розвитку впливає на його подальший розвиток. Своєчасне і повноцінне формування мови в дошкільному дитинстві є основною умовою нормального розвитку і в подальшому його успішного навчання в школі.

Основні завдання промови - це виховання звукової культури мовлення, словникова робота, формування граматичної будови мови, її зв'язності при побудові розв yoрнутого висловлювання - вирішуються на кожному віковому етапі. Однак від віку до віку відбувається поступове ускладнення кожного завдання, змінюються методи навчання. питома вага того чи іншого завдання також змінюється при переході від групи до групи. Вихователю треба представляти основні лінії спадкоємності завдань з розвитку мовлення, які вирішуються в попередньої та подальшої віковій групі і комплексний характер вирішення кожного завдання.

Розвиток мови і мовне спілкування дошкільнят в дитячому саду здійснюється у всіх видах діяльності, в різних формах, як на спеціальних мовних заняттях, так і в партнерській і самостійної діяльності.

У нашому ДОУ був проведений тематичний контроль «Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ з розвитку мовлення». (Зачитується довідка за результатами контролю). Таким чином, ми бачимо, що і для нашого дитячого садка ця проблема є актуальною.

- Консультація Сучасні освітні технології для розвитку зв'язного мовлення дошкільнят. Нікулкіна Г. В.

- Рекомендації до проведення НСД з розвитку мовлення. Мінакова М. В.

Ділова гра «Устами дитини промовляє істина»

1 Частина Розминка. "Швидка відповідь"

Назвіть форми мови. (діалогічна і монологічна)

Які вміння розвиваються в діалозі. (Вислухати співрозмовника, задати питання, відповісти в залежності від контексту)

Які форми роботи використовують при навчанні дітей зв'язного мовлення. (Переказ, опис іграшок і сюжетних картин, розповідання з досвіду, творче розповідання)

Ведучий прийом навчання правильній вимові (зразок вихователя)

Як організувати роботу з розвитку мовлення в 2-й половині дня (логоритміка, мнемотабліци, дидактичні ігри, театралізована діяльність, читання худ. Літератури і т. Д.)

Яку літературу порекомендуєте батькам по даній темі?

З якої вікової групи починається робота по навчанню дітей монологічного мовлення? (середня група)

З якої вікової групи починається робота по навчанню дітей діалогічного мовлення? (молодша група)

2 частина

Питання: 1. Перерахуйте завдання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. (збагачення, розширення та активізація словникового запасу, розвиток зв'язного мовлення; формування навичок освіти і вживання граматичних форм; формування звукової культури мовлення; розвиток образної мови)

2 Що ми розуміємо під розвитком мови дитини? (Розвиток мови - це творчий процес, який формується в результаті сприйняття мови дорослого, власної мовної активності і елементарного усвідомлення явищ мови і мови).

3 Які завдання словникової роботи? (Збагачення, розширення, активізація словникового запасу дітей).

4 Що включає в себе робота по формуванню граматичної будови мови? (Роботу над морфологією: зміна за родами, числами, відмінками; лексикою: освіту одного слова на базі іншого; синтаксисом: побудова простих і складних речень.)

5 Що таке діалог і монолог? (Діалог - Розмова двох або декількох на тему, пов'язану з будь - якої ситуацією, монолог - мова одного співрозмовника, звернена до слухачів).

6Рассказ - опис - це .... (Текст, який починається з загального тези, що визначає і називає предмет або об'єкт, потім йде перерахування ознак, властивостей, якостей, дій; завершує опис підсумкова фраза, що дає оцінку предмету або показує ставлення до нього).

7Рассказ - розповідь - це ... (Розповідь, сюжет якого розв yoртивается в часі)

8 Які види мови вам відомі? (Внутрішня - то, що ми вимовляємо в думках, чи не промовляючи вголос і зовнішня: діалогічна, монологічна, егоцентрична, письмова)

3 частина

Замініть пропозиції прислів'ям (хто швидше).

- Вчися все життя (вік живи, вік учись)

- Потрібно берегти час (справі час, потісі - годину).

- Бережи своє здоров'я (бережи плаття знову, а здоров'я - змолоду).

- Не базікай (тримай язик за зубами).

- Не квапся, роби все акуратно (поспішиш - людей насмішиш; роблю наспіх - роблю на сміх).

- доводити почату справу до кінця (не вір початку, вір кінця; зробив діло - гуляй сміло).

4 частина Презентація «Мовний розвиток по ФГОС ДО»

5 частина «Що, коли і чому?»

Назвіть завдання мовного розвитку відповідні ФГОС ДО

Назвіть основні засоби розвитку мовлення дітей в дитячому садку

Назвіть основні напрямки роботи з розвитку мовлення дітей в дитячому садку відповідно до ФГОС ДО.

Частина 6 Кросворд «Розвиток мови» (прийоми і методи)

1 Виклад прослуханого твору (переказ)

2 Обов'язковий прийом на заняттях з навчання розповідання (вказівка)

3 Повідомлення, в якому факти слідують один за одним. (оповідання)

4 Чіткий розгорнутий виклад будь-якого факту. (розповідь)

5 Літературний твір для переказу. (казка)

6 Тип зв'язного мовлення. (діалог)

7 Методичний прийом, використовуваний на перших етапах навчання опису картин, іграшок. (зразок)

8 Те, що служить основою розповіді по пам'яті (досвід)

9 Прийом, використовуваний дитиною після розповіді для уточнення. (питання)

10 Прийом, який дозволяє оцінити дитячий розповідь (аналіз)

11 Повідомлення про факти, що існують одночасно (опис)

12 Прийом, використовуваний в саршіх групах при переказі літературного твору (драматизація)

13 Повідомлення про факти, які перебувають в причинно-наслідкового зв'язку. (міркування).

Частина 7 Відповідай на питання дитині.

Педагоги повинні відповісти на запропоновані питання так, щоб було доступно і зрозуміло дітям:

1 Що таке етажерка?

2 Що таке спостереження?

3 Чому ковзани так назвали?

4 Чому говорять «справа в капелюсі»?

5Почему кажуть «Час минув»?

6 Чому червоний колір так назвали?

7 Як зрозуміти вираз «луб'яна хатинка»?

8 Чому ліжко для немовляти називається «колискою»?

Підведення підсумків педради. Рішення.

Зразкове рішення педради.

Продовжувати створювати в ДОУ умови для розвитку мовлення дітей:

- поповнити групи дидактичними іграми з розвитку мовлення (відповідальні вихователі груп, термін протягом навчального року)

- оформити стенди для батьків «Розвиток зв'язного мовлення дошкільника», відповідальні педагоги груп термін березень).

- Для підвищення рівня розвитку зв'язного мовлення використовувати ефективні форми роботи.

Педрада - ділова гра «Мовний розвиток дошкільнят: проблеми, шляхи вирішення»