Скачати 25.19 Kb.

Педагогічний проект «Всі професії важливі, всі професії потрібні»
Дата конвертації07.06.2017
Розмір25.19 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 25.19 Kb.

Павлова Ольга
Педагогічний проект «Всі професії важливі, всі професії потрібні»

Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад «Дитячий садок № 125« Дубок »загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням діяльності з пізнавально-мовному розвитку дітей» міста Чебоксари Чуваської Республіки

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

«Всі професії важливі,

всі професії потрібні »

Розроблено вихователем першої кваліфікаційної категорії

МБДОУ «Дошкільний навчальний заклад № 125»

м Чебоксари

Павлової Ольгою Миколаївною

місто Чебоксари

2015

зміст

1. Паспорт проекту ___ с. 3

2. Актуальність ___ с. 4

3. Аналіз середовища (зовнішнього, внутрішнього) ___ с. 5

4. Цілі і завдання проекту ___ с. 6

5. Учасники проекту ___ с. 6

6. Ресурси проекту ___ с. 7

7. Механізм реалізації проекту ___ с. 9

8. План реалізації проекту ___ с. 10

9. Очікувані результати. Критерії оцінки ефективності ___ с. 13

10. Перспективи подальшого розвитку проекту ___ с. 14

11. Список літератури ___ с. 15

12 .Пріложенія

1). Презентація проекту.

2). Відеопрезентація про виконану роботу.

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Назва проекту «Всі професії важливі, всі професії потрібні»

Тема проекту «Медичні працівники дитячого садка (медсестра, лікар)»

Автор проекту Павлова Ольга Миколаївна вихователь першої кваліфікаційної категорії МБДОУ «Дитячий садок №125» м Чебоксари,

Місце реалізації проекту МБДОУ «Дошкільний навчальний заклад № 125» м Чебоксари,

2 молодша група «Росточек»

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект Слабке володіння дітьми знаннями про професії медичних працівників ДНЗ, недостатнє уявлення про працю лікаря і медичної сестри.

Проект має на меті Розширити і збагатити знання дітей про працю медичних працівників дитячого садка (медсестра, лікар)

Завдання проекту 1. Формувати цілісні уявлення у дошкільнят про професії лікаря, медсестри, вчити називати медсестру і лікаря дитячого садка по імені, по батькові.

2. Створювати умови для розширення уявлень у дітей про професії медичних працівників дитячого садка (медсестри, лікаря).

3. Розвивати інтерес до професії медичних працівників, значимість і важливість їх праці в нашому житті.

4. Виховувати повагу до благородної професії лікаря і медсестри.

Терміни реалізації проекту Короткостроковий з 4 березня 2015 р по 20 березня 2015 р

Очікувані результати 1. Діти застосовують отримані уявлення про професії лікаря і медсестри, навички спілкування в ігрових і життєвих ситуаціях, адекватно оцінюють поведінку інших дітей і свою власну поведінку.

2. Створено умови в групі і ДОУ для розширення уявлень у дітей про професії медичних працівників дитячого садка.

3. У дітей розвинений інтерес до професії медичних працівників, вміння самостійно створювати ігровий задум.

4. У дітей сформовані основні прийоми залицяння за хворим, чуйне та уважне ставлення до хворого.

2. АКТУАЛЬНІСТЬ

У молодшому дошкільному віці особливе значення для повноцінного розвитку дитячої особистості має ознайомлення з професіями і прилучення до світу дорослих людей. Ознайомлення з професіями батьків і працівників ДНЗ забезпечує подальше входження дитини в сучасний світ, прилучення до його цінностей. Тому і виникла ідея створення даного проекту. Поглиблене вивчення професій сприяє розвитку уявлень про їх значущість, цінності кожного праці. Проект розрахований на дітей молодшого дошкільного віку і спрямований на формування цілісного уявлення у дошкільнят про професії лікаря, медсестри, про значущість і важливість їх праці.

У житті кожної людини професійна діяльність займає важливе місце. З перших кроків дитини батьки замислюються про його майбутнє, уважно стежать за інтересами і схильностями своєї дитини, намагаючись визначити його професійну долю. Перед молодшими дошкільнятами не варто проблема вибору професії. Але оскільки, професійне самовизначення взаємопов'язане з розвитком особистості на всіх вікових етапах, то дошкільний період можна розглядати як підготовчий етап, що закладає основи для професійного самовизначення в майбутньому.

Мої вихованці прийшли в дитячий сад в цьому навчальному році. Вони слабо володіють знаннями про професії медичних працівників ДНЗ, у них недостатнє уявлення про працю лікаря і медичної сестри. Уявлення про професії у них обмежені їх поки небагатьом життєвим досвідом - робота мами і тата, вихователя в дитячому саду, але про ці так чи інакше знайомих професіях діти знають, як правило, мало і дуже поверхово. Тим часом, в сучасному світі існує величезна кількість видів праці різних професій. Орієнтація в цьому океані професій є найважливішою ланкою соціальної адаптації дитини.

Таким чином, формування уявлень дошкільнят про світ праці та професій - це необхідний процес, який актуальний в сучасному світі.

Проект актуальний з точки зору створення сприятливих умов для сучасного розвитку пізнавальної активності дітей, розширенням їх кругозору і різнобічних здібностей. В ході проектної діяльності дошкільник вчиться спостерігати, міркувати, порівнювати, відповідати на питання, робити висновки, встановлювати причинно-наслідковий зв'язок.

Даний проект призначений для вихователів дошкільних освітніх установ, що працюють з дітьми молодшого дошкільного віку і фахівців ДОП, батьків вихованців.

3. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА (зовнішньої, внутрішньої)

Аналіз зовнішнього середовища

Відповідно до ФГОС дошкільної освіти, соціалізація особистості дошкільника і його розвиток виділені в одну освітню галузь «Соціально-комунікативний розвиток». Подібне об'єднання напрямків розвитку дитини не випадково і закономірно, так як вирішальний чинник розвитку особистості є соціальне середовище. Згідно Д. Б. Ельконін, в дошкільні роки відбувається як би замикання зв'язку між предметним світом і світом людських відносин. Тому ознайомлення дошкільників з працею дорослих грає важливу роль у встановленні їх контактів з дорослим світом.

Теоретичні та практичні аспекти проблеми соціалізації дошкільнят у ДНЗ знайшли відображення в роботах Л. С. Виготського, А. В. Запорожця, Д. Б. Ельконіна, А. Г. Рузской, Т. А. Репиной, В. Г. Нечаєвої, Е . Е. Кравцової, Л. Н. Галігузова і багатьох інших. Формування у дошкільників системних знань про працю дорослих розглядають А. М. Виноградова, С. А. Козлова.

Формування системних знань дітей про працю дорослих припускає знайомство дошкільнят з конкретними трудовими процесами, перетворення людиною предмета праці в продукт (результат праці). Дитячий сад є першим важливим щаблем підготовки майбутніх трудящих, незважаючи на те, що багатьом здається дивним таке раннє рішення проблеми профорієнтації. Дошкільний вік дітей є найбільш сприятливим періодом для формування допитливості. Це дозволяє формувати у дітей активний інтерес до різних професій.

Знайомство дошкільнят з професіями не тільки розширює загальну обізнаність про навколишній світ і кругозір дітей, а й формує у них певний елементарний досвід професійних дій, сприяє ранньої професійної орієнтації.

Аналіз внутрішнього середовища

Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад «Дитячий садок №125« Дубок »загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням діяльності з пізнавально-мовному розвитку дітей» міста Чебоксари Чуваської Республіки побудований в 1981 році, знаходиться за адресою 428031, м Чебоксари вул. Кадикова, д. 10 «а». Технічний стан дитячого садка задовільний. Засновником ДОУ є Управління освіти адміністрації м Чебоксари. У структурі дитячого садка працюють 11 дошкільних груп і

2 групи раннього віку. Наша група «Росточек» повністю укомплектована педагогічними кадрами, які володіють сучасними передовими технологіями, і обслуговуючим персоналом.

Для ефективного здійснення освітньої діяльності з вихованцями в дитячому саду є наявність різних фахівців, що володіють необхідним рівнем прийняття педагогічних інновацій:

педагог-психолог, вчитель-логопед, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, вихователь-еколог, педіатр, медсестра, з якими налагоджена тісна взаємодія.

Для повноцінного і всебічного розвитку дітей в дитячому садку створена міцна матеріально-технічна база: необхідні умови в групах і кабінетах, сучасне оснащення: інтерактивна дошка, ноутбуки, комп'ютери; до них підібрано необхідне обладнання. В методичному кабінеті установи створена багата бібліотека навчально-методичної літератури. Є роздатковий і демонстраційний матеріал для роботи з дітьми.

У нашій групі створена просторово-предметна розвиваюче середовище, що відповідає сучасним вимогам: забезпечена необхідними навчальними і наочними посібниками, методичною літературою, художньою та пізнавальної літературою для дітей, іграми, які розвивають матеріалом, іграшками відповідно до віку вихованців. У групі передбачені ігрові зони: куточки для сюжетно-рольових ігор та ряжень, художньої творчості і конструювання, природи, безпеки і здоров'я, книжковий, музичний, фізкультурний, для театралізованої діяльності. Дані умови дозволяють ефективно організувати сучасні форми роботи з дітьми з соціально-комунікативного розвитку.

У цьому навчальному році ми набрали групу з 14 хлопчиків і 13 дівчаток. Колектив дружний, емоційно чуйний. Діти багато спілкуються з дорослими, які є для них авторитетом.

Спостереження за дітьми нашої групи показали, що основним змістом гри є дії з іграшками і предметами-заступниками. Тривалість гри невелика, дії обмежуються з 1 або 2 ролями і простими неразвернутимі сюжетами. Також в ході спостережень, бесід, ігрової діяльності дітей ми з'ясували, що у дітей не сформовані навички та вміння для сюжетно-рольових ігор, недостатні знання про професії медичних працівників ДНЗ, немає чіткого уявлення про працю лікаря і медичної сестри.

4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

МЕТА ПРОЕКТУ:

Розширити і збагатити знання дітей про працю медичних працівників дитячого садка (медсестра, лікар)

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

1.Формувати цілісні уявлення у дошкільнят про професії лікаря, медсестри, підкреслювати значимість і важливість їх праці, вчити називати медсестру і лікаря дитячого садка по імені, по батькові.

2. Створювати умови для розширення уявлень у дітей про професії медичних працівників дитячого садка (медсестра, лікар).

3. Розвивати інтерес до професії та їх значимості в нашому житті.

4. Виховувати повагу до благородної професії лікаря і медсестри.

5. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ:

• діти 2 молодшої групи;

• вихователі 2 молодшої групи;

• батьки вихованців 2 молодшої групи;

• медсестра;

• лікар;

педагог - психолог.

6. РЕСУРСИ ПРОЕКТУ

Якість реалізації проекту забезпечується використанням декількох видів ресурсів:

Нормативно-правові ресурси:

1. Федеральний закон від 29.12.2012 № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації».

2. ФГОС дошкільної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки РФ від 17.10.2013 р №1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти»)

3. САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ, УТРИМАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЖИМУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ (Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи СанПіН 2.4.1.3049-13)

Програмно-методичне забезпечення

Програма: ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ШКОЛИ. Орієнтовна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Под ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої, -М., 2014.

Методичне забезпечення:

• Потапова Т. В., Бесіди з дошкільнятами про професії. - М., 2005.

• Сергієнко Г. І., Вчимося, говоримо, граємо. - М., 2006.

• Шоригіна Т. А., Професії. Які вони? - М., 2007..

Конспект НСД «Дитячий лікар», конспекти сюжетно-рольових ігор «На прийомі у лікаря», «Поліклініка», «Швидка допомога», «Лікарня», альбоми «Добре бути лікарем», «Я хочу бути здоровим!», Вірш А. Карташова «Наш доктор», серії сюжетних картин: «Лікар», «Лікарня», «Швидка допомога».

Кадрові ресурси:

Вихователі: Павлова Ольга Миколаївна, стаж педагогічної роботи - 7 років, 1 кваліфікаційна категорія.

Педагог-психолог: Кишкина Катерина Павліновна, стаж педагогічної роботи - 3 роки.

Медична сестра: Філіппова Зоя Пилипівна, стаж роботи - 34 роки, вища кваліфікаційна категорія.

Лікар: Наумова Єлизавета Борисівна, стаж роботи - 24 роки, вища кваліфікаційна категорія.

Інформаційні ресурси:

1. Інформаційні стенди для батьків (в ДОУ і групах).

2. Сайт ДОУ

3. Презентації та відео презентації.

Матеріально-технічні ресурси:

ілюстрації про професії медпрацівників

картини і сюжети картин

дидактичний і роздатковий матеріал

дидактичні та настільно-друковані ігри

атрибути та іграшки для сюжетно-рольових ігор

ігрове медичне обладнання для сюжетно-рольових ігор

художня і пізнавальна література, енциклопедії

куточок ряжень і театралізованої діяльності

інформаційний стенд для батьків «Здоровий спосіб життя», папки - пересування «Знайомимо дошкільнят з професіями»

папки з консультаціями для педагогів і батьків

7. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Напрямки діяльності та її етапи Завдання

1 етап - підготовчий етап

Мета: збір та аналіз інформації, аналіз і вдосконалення матеріально-технічної бази. 1. Підбір і вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми ознайомлення з професіями лікаря і медичної сестри.

2. Вивчення передового педагогічного досвіду роботи з узагальнення уявлення дітей про професії медпрацівників.

3. Підбір методів педагогічної діагностики дітей, батьків.

4. Аналіз результатів педагогічної діагностики.

5. Створення в групі предметно-розвиваючого середовища.

6. Розробка перспективного плану по ознайомленню з професією лікаря і медичної сестри у дітей молодшого дошкільного віку.

7. Добірка словесних, ігрових вправ, художньої літератури.

2 етап - основний

Мета: оптимізація проектування виховно - освітнього процесу, розвиток у дітей комунікативних навичок через сюжетно-рольову гру, створення єдиного освітнього простору «дитячий сад - сім'я» для формування комунікативних навичок у грі у дітей. З дітьми

1. Організація сюжетно-рольових ігор.

2. Проведення безпосередньо освітньої діяльності та спільної діяльності з освітньої галузі «Соціально-комунікативний розвиток».

3. Спостереження за роботою медичних працівників дошкільного закладу.

4. Читання художньої літератури про професії.

5. Розгляд ілюстрацій і картин про професії.

6. Екскурсія в медичний кабінет ДОУ.

З педагогами

1. Розробка консультативного матеріалу і проведення семінар - практикумів, консультацій з даної проблеми.

2. Оформлення папок - передвіжек по темі.

3. Оформлення виставки літератури в методичному кабінеті.

З батьками

1. Підвищення психолого-педагогічних знань батьків по ознайомленню дітей з професіями.

2. Залучення батьків до оформлення предметно-розвиваючого середовища в ДНЗ і вдома.

3. Залучення батьків до участі в освітній діяльності.

3 етап - заключний.

Мета: розробка методичних рекомендацій за підсумками реалізації проекту, демонстрація досвіду роботи. 1. Підбиття підсумків реалізації проекту;

2. Узагальнення досвіду роботи по формуванню цілісного уявлення дошкільнят про професії лікаря і медичної сестри в умовах ДОУ і сім'ї;

3. Презентація результатів реалізації проекту на педраді ДОУ;

4. Поширення методичних рекомендацій для педагогів і батьків з даної проблеми.

8. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Етапи Дата Найменування заходів Місце проведення заходу Відповідальний

1 етап - підготовчий березня 1. Вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми формування уявлень у дітей про професії. Дитяча бібліо-тека ім. Л. Кассіля, ДОУ №125 Павлова О. Н., педагог-психолог Кишкина Е. П.

Березня Вивчення передового педагогічного досвіду роботи з формування уявлень у дітей про професії медпрацівників. ДНЗ №125 Павлова О. Н.

Березня 2. Підбір діагностичних інструментаріїв. ДНЗ №125 Павлова О. Н., педагог-психолог Кишкина Е. П.

Березня 4. Складання перспективного плану по ознайомленню з професією лікаря і медичної сестри з дітьми молодшого дошкільного віку. ДНЗ №125 Павлова О. Н.

Березня 5. Підбір та виготовлення обладнання для сюжетно-рольових ігор. ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

батьки вихованців

Березня Підбірка словесних, ігрових вправ, художньої літератури. ДНЗ №125 Павлова О. Н., батьки вихованців

2 етап - основний

4 березня 1. Бесіда з дітьми і розгляд ілюстрацій, картинок із зображенням медсестри, лікаря.

2. Організація сюжетно-рольової гри «Поліклініка». ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

2 діти молодшої групи

5 березня 1. Читання вірша А. Карташова «Наш доктор».

2. Ігри з телефоном: «Викликай лікаря додому»

3. Організація сюжетно-рольової гри: «На прийомі у лікаря». ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

2 діти молодшої групи

6 березня 1. Розучування віршів про професії лікаря, загадування загадок.

2. НСД «Дитячий лікар» ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

2 діти молодшої групи

10 березня 1. Розфарбовування малюнка «Медсестра».

2. Організація сюжетно-рольової гри «Швидка допомога». ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

2 діти молодшої групи

10 березня 1Рассматріваніе енциклопедій, ілюстрацій про лікарів, медсестер.

2. Організація сюжетно-рольової гри «Лікарня». ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

2 діти молодшої групи

11 березня 1. Розгляд альбому «Добре бути лікарем».

2. Організація сюжетно-рольової гри «Реєстратура» ДНЗ №125 Павлова О. Н.,

2 діти молодшої групи

12 березня 1. Екскурсія в медичний кабінет ДОУ.

2. Спостереження за роботою медичної сестри. ДНЗ №125 Павлова О. Н., медична сестра, діти 2 молодшої групи

13 березня 1. Бесіда з дітьми: «Хто нас лікує?»

2. Спостереження за роботою лікаря. ДНЗ №125 Павлова О. Н., діти 2 молодшої групи, лікар

3 етап - заключний 16 березня Оформлення альбому «Я хочу бути здоровим!» ДНЗ №125 Павлова О. Н., батьки, діти групи

17 березня Залучення батьків до оформлення предметно-розвиваючого середовища в ДНЗ ДНЗ №125 Павлова О. Н., батьки, діти групи

19 березня 1. Виготовлення

папки - пересування «Рекомендації батькам з розвитку здорового способу життя у дітей дошкільного віку.

2. Оформлення альбому «Всі роботи гарні, вибирай на смак!»

3. Подання презентації та відеопрезентації, проведення майстер-класу за результатами роботи над проектом «Всі професії важливі, всі професії потрібні» перед педагогами ДОУ на педраді.

4. Організація виставки літератури, методичних посібників і рекомендацій з даної проблеми для педагогів ДНЗ. ДНЗ №125 Павлова О. Н., медсестра, батьки,

педагог-психолог Кишкина Е. П.

9. Очікувані результати.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1. Діти застосовують отримані уявлення про професії лікаря і медсестри, навички спілкування в ігрових і життєвих ситуаціях, адекватно оцінюють поведінку інших дітей і свою власну поведінку.

2. Створено умови в групі і ДОУ для розширення уявлень у дітей про професії медичних працівників дитячого садка.

3. Діти самостійно створюють ігровий задум, вміють підбирати предмети і атрибути для сюжетно-рольових ігор.

4. У дітей сформовані основні прийоми залицяння за хворим і чуйне та уважне ставлення до хворого.

Критеріями оцінки ефективності реалізації проекту є:

1). Досягнення мети проекту і виконання поставлених завдань.

2). Дотримання механізму реалізації проекту і повне виконання плану заходів.

3). Досягнення очікуваних результатів, перерахованих вище.

10. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ

Роботу по формуванню цілісні уявлення у дошкільнят про професії лікаря, медсестри і інших професіях необхідно буде продовжити в середній групі через використання різних спільних заходів з батьками. Діти отримають можливість розширити і уточнити знання про професії, адже вибір професії - відповідальна справа, і від того, наскільки правильно він зроблений, залежить багато чого в житті людини.Тому важливо вже з молодшого дошкільного віку звертати увагу дітей на те, що роблять дорослі: батьки, вихователі, співробітники дитячого саду і т. Д.

Даний проект може бути використаний педагогами паралельної групи ДНЗ, фахівцями ДОП, батьками вихованців.

Таким чином, формування уявлень дітей дошкільного віку про світ професій - це необхідний процес, яким, безсумнівно, управляє педагог, використовуючи в своїй діяльності всі можливості процесу навчання, враховуючи при цьому вікові та псіхологофізіческіе особливості дошкільнят.

11. Список використаної літератури

• Вострухін Т. Н., Кондикінская Л. А., Знайомство з навколишнім світом дітей 3-5 років. -М., 2010 року.

• Гарнілеева Т. П., ОБЖ для дошкільнят. -М., 2008.

• Доронова Т. Н., Дівчатка і хлопчики 3-4 років в сім'ї та дитячому садку: Посібник для дошкільних освітніх установ. - М: Лінка-Прес, 2009.-224с.

• Жаренкова О. В., Муртазіна О. В., Знайомство з професіями - М. , 2014

• Михайленко Н., Короткова Н., Організація сюжетно-рольових ігор в дитячому садку: Посібник для вихователів. М .: лінк-ПРЕС - 2009.

• Потапова Т. В., Бесіди з дошкільнятами про професії. -М., 2005.

Проектний метод у діяльності дошкільного закладу: Посібник для керівників і практичних працівників ДНЗ / Авт. -сост. Л. С. Кисельова, Т. А. Даніліна, Т. С. Лагода, М. Б. Зуйкова. М., 2007..

• Сергієнко Г. І., Вчимося, говоримо, граємо. - М., 2006.

• Ткаченко І. В., Богачкін Н. А., Молодцова Е. Е. і ін., Граю - значить цікаво живу: навчально-методичний посібник. - М .: Дрофа, 2008 -302с.

• Шіпіцин Л. М., Защірінская О. В., Воронова А. П., Нілова Т. А., Азбука спілкування. - СПб., 2008.

• Шоригіна Т. А., Професії. Які вони? -М., 2007.

• Енциклопедія «Я пізнаю світ». -М., 2008.Скачати 25.19 Kb.


Педагогічний проект «Всі професії важливі, всі професії потрібні»

Скачати 25.19 Kb.