Педагогічний проект «Сімейний альбом»




Дата конвертації31.03.2017
Розмір9,78 Kb.

Олена зерняткових
Педагогічний проект «Сімейний альбом»

Пояснювальна записка

«Сімейний альбом» - це модель створення «Генеалогічного древа», обґрунтована усними та письмовими свідченнями і фотодокументами, історія сім'ї, складена з конкретних фактів, з конкретних доль рідних, з тих документів, які будуть зібрані на даному відрізку часу. Спільна діяльність з батьками та представниками старших поколінь по відновленню родоводу сприяє зміцненню внутрішньосімейних зв'язків, більш глибокого осмислення цінності сім'ї. Пізнання історії країни через призму доль близьких і далеких предків формує патріотичне почуття. В ході виконання проекту, які навчаються повинні дізнатися про сімейні традиції, скласти сімейну картотеку, створити генеалогічне древо, герб родини, взяти участь у фотоконкурсі «Сімейний альбом». Обов'язковою умовою проекту є добровільна участь сімей навчаються.

На сучасному етапі проблема взаємодії ДОП та сім'ї актуальна. Найбільш важливим і основним аспектом є, залучення батьків до виховно-освітній процес.

Актуальність даного проекту зумовлена соціальною значимістю духовно-морального розвитку особистості дитини, починаючи з молодшого віку, коли його сприйняття відкрито до формування духовно-моральних цінностей. Особливої ​​актуальності це завдання набуває в умовах впровадження ФГОС в системі дошкільної освіти.

Проект «Сімейний альбом» орієнтує на взаємодію з батьками: батьки повинні брати участь в його реалізації, в створенні умов для повноцінного та своєчасного розвитку дитини, щоб не упустити найважливіший період у розвитку його особистості. Батьки повинні бути активними учасниками освітнього процесу, учасниками всіх проектів, незалежно від того, яка діяльність в них домінує, а не просто сторонніми спостерігачами. Робота в умовах реалізації нових ФГОС вимагає інтеграції сімейного виховання та дошкільної освіти, зміни стилю і форм взаємодії дошкільного закладу і сім'ї, що в підсумку сприятиме виробленню загальних принципів в роботі з розвитку особистості дошкільника, формуванню загального освітнього простору дитини дошкільного віку.

Новизна проекту полягає у виробленні нових підходів по залученню дітей до сімейних традицій, цінностей і взаємодії з сім'єю по духовно - моральному вихованню дитини. Спільна діяльність дошкільнят, батьків і педагогів з вивчення історії сім'ї та роду сприяє формуванню патріотизму, культурно - ціннісних орієнтацій, духовно - моральному розвитку.

цілепокладання:

Сім'я впливає на дитину, залучає його до навколишнього життя. Ми, дорослі, повинні допомогти дітям зрозуміти важливість сім'ї, виховувати у дітей любов і повагу до членів сім'ї, прищеплювати дітям почуття прихильності до сім'ї і дому.

Тривалість проекту: 3 місяці. Учасники проекту: Діти групи, батьки, педагоги.

Мета проекту: Створення організаційно - педагогічних умов формування у дітей дошкільного віку духовно-морального ставлення і почуття причетності до рідного дому, сім'ї. Викликати у дітей позитивні емоції про сім'ю.

Завдання проекту:

.

• Збагатити знання дітей про свою сім'ю. Дати уявлення про поняття: "рід", "батьки", "родовід", "сім'я", "рідні", "близькі".

• Розширювати кругозір і збагачувати словниковий запас дітей термінами родинних відносин, розвивати зв'язне мовлення.

• Сприяти активному залученню батьків до спільної діяльності з дитиною в умовах сім'ї і дитячого садка. Збагачувати дитячо-батьківські відносини досвідом спільної творчої діяльності.

Тривалість проекту: середньостроковий.

Термін реалізації проекту: з 1 лютого по 7 березня 2015 року.

Учасники проекту: діти старшого дошкільного віку, вихователь старшої групи, батьки дітей.

Вік учасників проекту: 5 - 6 років.

Охоплюються освітні області: «Пізнавальний розвиток», «Художньо - естетичний розвиток», «Соціально - комунікативний розвиток», «Фізичний розвиток», «Мовленнєвий розвиток».

Спільна діяльність дітей і батьків.

Суть взаємодії ДОП та сім'ї полягає в тому, що обидві сторони повинні бути зацікавлені у вивченні дитини, розкритті та розвитку в ньому кращих якостей і властивостей. Діяльність батьків і педагогів в інтересах дитини може бути успішною тільки в тому випадку, якщо вони стануть союзниками.

В основі такої взаємодії лежать принципи:

• взаємної довіри і поваги

• взаємної підтримки і допомоги

• терпіння і терпимості по відношенню один до одного.

Дозвілля «Бабусина скринька».

Складання генеологіческіх древа сім'ї.

Очікувані результати:

1. Повага і шанування людей старшого покоління

2. Встановлення контакту зі старшими членами сім'ї, зміцнення сімейних традицій, духовне спілкування дітей з літніми людьми.

3. Більш тісне співробітництво дитячого саду, дитини та її сім'ї.

Навчально - тематичний план

1 бесіда «Авторитет любові» Лютий

2 Читання художньої літератури: Андерсен Х. -К. Снігова королева лютого

3 Огляд - конкурс «Фотографії з сімейного альбому» Лютий

4 Виготовлення листівок до свята для тат. лютий

5 Сюжетно-рольові ігри «Сім'я», «Магазин», «Лікарня». лютий

6 Свято присвячений «Дня захисника вітчизни». лютий

7 Бесіда: «Сімейні традиції», розглядання фотографій. лютий

Бесіда на тему «наш дитячий сад» Лютий

9 Виготовлення листівок до свята для мам. лютий

10 Підбір фотографій для сімейного групового альбому «Разом - дружна сім'я». Складання дітьми оповідань про своїх друзів. лютий

11 Свято «Моя мама краще за всіх» Березень

12 Складання геніологіческого древа березня

результат проекту

За порівняно короткий час реалізації проекту рівень сформованості позитивного образу сім'ї у дітей значно підвищився. Розширилися уявлення дітей про своїх батьків (де і ким працюють, улюблені їх заняття і захоплення і т. Д., Про членів сім'ї, традиціях, про життя бабусь і дідусів (де живуть, ким доводяться і т. Д.)

Це можна побачити за результатами спільної діяльності педагогів дітей і батьків.

В ході проекту були виявлені знання дітей про деякі культурні традиції своєї сім'ї, улюблені заняття членів сім'ї розуміння того, як проявляються в сім'ї турбота, любов і повагу один до одного. Процес спільної діяльності посприяв зміцненню довірчих дитячо-батьківських відносин.

Особливість цього проекту, в тому, що разом з сім'єю ми не тільки стали активно працювати і відпочивати в одній команді «Вихователі - діти - батьки», де батьки перетворилися з спостерігачів в активних учасників життя дітей в дитячому садку, але і це позитивним чином позначилося на підвищення рейтингу дошкільного навчального закладу серед батьків вихованців і зацікавленість їх у продовженні співпраці.

Взаємодія з сім'єю відповідно до ФГОС дозволило забезпечити оптимальні умови для здійснення освітньої діяльності в умовах ДНЗ, де батьки, стаючи активними учасниками суспільного життя і процесу навчання своїх дітей, відчувають себе хорошими мамами і татами, оскільки вносять свій внесок і набувають все нові вміння. Таким чином, взаємодія з батьками є найважливішою умовою розвитку освітнього закладу, так як значно впливає не тільки на різнобічний розвиток дітей, а й, в остаточному підсумку, на підвищення статусу дошкільної освіти. Так, поступово і з'являється головний результат соціального партнерства - не віддавати дитину на зберігання і виховання, а діяти спільно, разом з педагогами дитячого садка для всебічного розвитку особистості дитини.

Бібліографічний список:

1. Горшеніна В. В., Самошкина І. В., Черкасова Н. П. Система роботи дитячого садка з питань сімейного виховання. - М .: Глобус, Волгоград: Панорама, 2007.

2. Деркунская В. А. Проектна діяльність дошкільнят.

Навчально-методичний посібник. Видавництво: Центр пед. обр.

3. Євдокимова Е. С. Технологія проектування в ДОУ. - М .: ТЦ Сфера, 2008.

4. Звєрєва О. Х., Кротова Т. В., «Спілкування педагога з батьками в ДОУ»: - М .: Т. Ц. Сфера, 2005.

5. Козлова А. В., Дешуліна Р. П. «Робота з сім'єю»: - М .: Т. В. Сфера, 2004

6. Колентьева О., Калемулліна С., «Свята в дитячому садку»: - М .: Просвещение, 2001..

7. Краснушкин Е. В. Образотворче мистецтво для дошкільнят

Видавництво: Мозаїка-Синтез 2002

8. Проектний метод у діяльності дошкільного закладу: Посібник для Керівників і практичних працівників ДНЗ. / Авт. упоряд .: Л. С. Кисельова, Т. А. Даніліна, Т. С. Лагода, М. Б. Зуйкова. - М .: АРКТИ 2010.

9. Рівіна Е. Родовід в дитячому саду: історія і образ сім'ї. Журнал «Дошкільне виховання» №12 - 2007.

10. Свірська Л., «Робота з сім'єю: необов'язкові інструкції»:

-М .: Лінка - Прес, 2007





Педагогічний проект «Сімейний альбом»