Скачати 12,33 Kb.

Педагогічні умови формування у старших дошкільників основ безпечної поведінки в побуті
Дата конвертації06.04.2017
Розмір12,33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Скачати 12,33 Kb.

Ельвіра Акірова
Педагогічні умови формування у старших дошкільників основ безпечної поведінки в побуті

I. Моделювання системи діяльності педагога, спрямованої на рішення професійної проблеми.

1. Аналіз недоліків у результатах, в основному процесі і в умовах професійної діяльності.

Актуальність проектованого процесу формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про основи безпечної поведінки в побуті обумовлена тим, що у дітей цього віку відсутня захисна психологічна реакція на небезпечну ситуацію, безпосередність часто ставить їх перед реальними небезпеками. Число дітей постраждалих від небезпечних ситуацій в побуті зростає з кожним роком. Це не може не викликати тривогу.

Таким чином, формування у дітей старшого дошкільного віку основ безпечної поведінки в побуті - актуальне завдання сучасної освіти.

Аналіз практичного досвіду діяльності з формування основ безпечної поведінки в побуті дозволив виділити за рішенням проблеми пошук і створення психолого-педагогічних умов виховання безпечної поведінки в побуті ряд недоліків.

Недоліки в результатах недоліки в основному процесі недоліки в умовах професійної діяльності

У старших дошкільників недостатньо сформовані уявлення про безпечну поведінку в побуті (небезпечні предмети, небезпечні ситуації вдома, один вдома, звернення з побутовими предметами) У комплексно-тематичному плануванні недостатньо сформульована форма роботи зі старшими дошкільниками за соціально-комунікативного розвитку. Недостатня кваліфікація педагогів, відсутність у педагога додаткової освіти, недостатня кваліфікація педагога-психолога, недостатньо обладнана матеріально-технічна база.

Чи не сформовано обережне і обачне поведінку старших дошкільників в побуті.

Аналіз виявлених недоліків дозволив сформулювати протиріччя. З одного боку, формування у дошкільнят безпечного стилю поведінки в побуті передбачає використання сучасних педагогічних засобів, методів, форм, а з іншого боку, умови організації освітнього процесу в ДОУ не завжди дозволяють формувати у дітей основи безпечної поведінки в побуті.

2. Формулювання професійної проблеми на основі проведеного аналізу.

На основі проведеного аналізу сформувалася професійна проблема: створення педагогічних умов в освітньому процесі безпечної поведінки в побуті.

3. Опис нових освітніх результатів, сформованих в учнів.

Цільові орієнтири Конкретизація з віком і з темою Приклад прояву і дію

1. Дитина опановує основними культурними способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності - в грі, спілкуванні, пізнавально-дослідницької діяльності, конструюванні та ін.; здатний вибирати собі рід занять, учасників по спільній діяльності; 1. Формування уявлень про небезпечні для людини і природи 1. Знає елементарні правила поведінки в побуті (способи безпечного взаємодії побутовими приладами)

2. Дитина має установкою позитивного ставлення до світу, до різних видів праці, іншим людям і самому собі, має почуття власної гідності; активно взаємодіє з однолітками і дорослими, бере участь в спільних іграх. 2. Залучення до правил безпечної поведінки в побуті 2. Дотримується елементарних правил поведінки в побуті (не чіпає включених побутові прилади мокрими руками, не доторкається до разетки)

3. Дитина здатна до вольових зусиль. Може слідувати соціальним нормам поведінки і правилам в різних видах діяльності, у взаєминах з дорослими і однолітками, може дотримуватися правил безпечної поведінки та особистої гігієни 3. Формування обережного обачного ставлення до предметів навколишнього світу 3. Розрізняє і називає небезпечні групи предметів, побутові прилади

4. Дитина проявляє допитливість, задає питання дорослим і одноліткам, цікавиться причинно-наслідковими зв'язками, намагається самостійно придумувати пояснення явищам природи і вчинкам людей; схильний спостерігати, експериментувати.

Володіє початковими знаннями про себе, про природному і соціальному світі, в якому живе; дитина здатна до прийняття власних рішень, спираючись на свої знання т вміння в різних видах діяльності.

4. Залучення до правил безпечної поведінки дошкільників з побутовими приладами 4. Розрізняє і називає небезпечні групи предметів, побутові прилади

4. Характеристика змін в освітньому процесі

(зміст, засоби навчання і виховання, контролю)

З огляду на зміст програми «Основи безпеки дітей дошкільного віку», спрямована на набуття дітьми не тільки теоретичного. Але і практичного досвіду, ми зробили такий висновок, що доцільно проводити як навчальні, ігрові, так і практичні заняття.

Мета, завдання Способи та форми роботи Діяльність Результат

Педагога Дітей Продукт Ефект

мета:

сформувати у дітей старшого дошкільного віку знання та уявлення про основи безпечної поведінки в побуті

завдання:

Сформувати уявлення у дітей про небезпечні побутових предметах;

Сформувати уявлення про небезпечні ситуації;

Сформувати уявлення про безпечне поводження з побутовими приладами Бесіда «Чому безлад може бути небезпечним?»

Читання х / л «Правила безпеки» Ю. Соколова

д / і «Інструменти домашнього майстра»

загадки про небезпечні предмети

тематичні тижні «Правила поведінки для вихованих дітей»

Проведення спільно з батьками вікторини «Юні помічники» Проводить бесіду

Організовує д / і

Організовує діяльність по формуванню знань про побутових приладах

Проводить тематичну тиждень

Заохочує дітей і батьків за активність, творчість, співпрацю при виконанні завдань

Підбирає літературу Розглядають представлені матеріали

Беруть участь в тематичних заходах;

Беруть участь в обговоренні творів х / л;

Беруть участь в д / і;

розгадують загадки

Беруть участь у вікторині

Конспекти проведених заходів:

Тематичні тижні

Картотека д / і

план бесіди

Уявлення про небезпечні предмети побуту;

Подання платниками податку на про небезпечні ситуації;

Уявлення про безпечне поводження з побутовими приладами.

мета:

Сформувати у дітей старшого дошкільного віку емоційно-позитивне ставлення до небезпечних предметів навколишнього світу.

завдання:

Викликати у дітей бажання вивчати правила безпечної поведінки в побуті;

Викликати у дошкільнят інтерес до вивчення матеріалу з безпеки в побутових ситуаціях

Викликати у дітей бажання охороняти своє здоров'я Організація екскурсій на харчоблок і в пральню «Подорож в країну прального порошку»

Показ відеофільмів по безпечному у поведінки «Як уникнути неприємностей»

Бесіда «Якщо вдома ти залишився один»

Створення проблемних ситуацій Організовує екскурсію на харчоблок і в пральню

Знайомить з небезпечними електроприладами

Створює ситуації, які б мотивували особисту зацікавленість дітей у вивченні безпечної поведінки в побуті

Підбирає відеоматеріали про правила користування побутовими приладами

Проводить бесіду. Відвідують харчоблок, пральню

Слухають, обговорюють і запам'ятовують нові для них знання про електроприладах

Вирішують ситуації пов'язані з безпечною поведінкою в побуті

Переглядають відеофільми про правила безпечної поведінки

Беруть участь у бесідах і обговореннях

конспекти екскурсій

Конспекти бесіди Емоційно-позитивне ставлення дітей до предметів навколишнього світу

Бажання вивчати правила безпечної поведінки в побуті

Інтерес до вивчення матеріалу з безпеки в побутових ситуаціях

Бажання охороняти своє здоров'я

мета:

Спонукати дітей старшого дошкільного віку застосовувати знання про безпечну поведінку в побуті

завдання:

Формувати у дітей уміння застосовувати свої знання про основи безпечної поведінки в житті

Спонукати дітей діяти з предметами побуту в навколишньому середовищі

Спонукати дітей Малювання «Небезпечні предмети»

Організація виставки малюнків

Сюжетно-рольові ігри

д / і «Інструменти домашнього майстра» Створює умови для проведення изодеятельности

Організовує виставку малюнків

Створює умови для проведення сюжетно-рольових, дидактичних ігор Бере участь в образотворчої діяльності (малюнки)

Бере участь у виставці

Бере участь в ігровій діяльності Експозиція спільних робіт дітей з ізодлеятельності

Конспекти ігрового взаємодії дітей і дорослого в процесі сюжетно-рольових ігор з предметами побуту Кменія застосовувати знання у продуктивній діяльності з предметами побуту

Уміння використовувати правила безпечної поведінки з побутовими приладами і в ігровій діяльності.

Найважливішим засобом ознайомлення дитини з основами безпечної поведінки старших дошкільників в побуті. Служить сама соціальна дійсність. Вона впливає на дитину, і завдання дорослого знаходиться поруч з дитиною, допомогти накопичити соціальний досвід, показати соціальний світ «зсередини», допомогти знайти своє місце в ньому, бути активним учасником.

Іншим, не менш важливим засобом є предмети, що оточують дитину, створені руками людини. Вони різноманітні за властивостями, якостями і функціями. І завдання педагога, привернути увагу дитини до них, створити умови безпечного взаємодії з предметом, і тільки тоді, предмет, для кожної окремої дитини стане засобом пізнання світу, важливо домагатися від кожної дитини розуміння принципів роботи того чи іншого приладу, безпеки його оточують, звідси і проблемно-пошукова активність: для чого і чому?

Ще одним засобом ознайомлення з основами безпечної поведінки в побуті є художня література. Вона одночасно є джерелом знань і описом чийогось досвіду взаємодії з навколишнім. Для цього використовуються твори різних жанрів: казки, оповідання, вірші, прислів'я, загадки.(Е. Хорінськ «Сірник-невеличка», Б. Житков «Пожежа в море», Л. Толстой «Пожежа», «Пожежні собаки», С. Маршак «Розповідь про невідомого героя», «Пожежа», С. Маршак «Кошкін будинок »,« Колобок »,« Пригоди Буратіно ») Книжкові ілюстрації також є засобом залучення дітей до основ безпеки.

Показник Автор, найменування діагностичної методики Мета діагностичної методики

Формування у дітей уміння застосовувати свої знання про основи безпечної поведінки Авдєєва Н. Н., Князєва О. Л., Стёркіна Р. Б. Діагностика за програмою «Основи безпеки дітей дошкільного віку» Сформувати у дитини навички розумної поведінки, навчити адекватно поводитися в небезпечних ситуаціях будинку і на вулиці, в міському транспорті, при спілкуванні з незнайомими людьми, взаємодії з пожежонебезпечними та іншими предметами.Скачати 12,33 Kb.


Педагогічні умови формування у старших дошкільників основ безпечної поведінки в побуті

Скачати 12,33 Kb.