Паспорт міні-музею «Комахи»
Дата конвертації15.04.2017
Розмір8,49 Kb.
ТипМузеіная педагогіка в дитячому садку

Світлана Чубарова
Паспорт міні-музею «Комахи»

ПАСПОРТНІ ДАННІ

Найменування музею: міні-музей «Комахи»

Профіль музею: пізнавальний.

Мета: розширити знання дітей про комах (зовнішній вигляд, звички, розмноження) і дати уявлення про взаємозв'язок живого організму з середовищем проживання;

Завдання міні-музею:

1. Збагачення предметно - розвиваючого середовища ДНЗ.

2. Збагачення освітньо-виховного простору новими формами.

3. Розширення кругозору дошкільнят.

4. Розвиток пізнавальних здібностей та пізнавальної діяльності.

5. Розвивати і підтримувати інтерес дітей до життя комах.

6. Формування вміння самостійно аналізувати і систематизувати отримані знання.

7. Розвиток творчого і логічного мислення, уяви.

8. Розширення уявлення дітей про навколишній світ.

9. Закріпити і розширити знання дітей про розмаїття світу комах, місці їх існування.

10. Розвиток мовлення дошкільників, знайомство з казками про комах.

11. Виховання дбайливого, дбайливого ставлення до тваринного світу, формування емоційного ставлення до комах.

12. Ознайомити дошкільнят з відмітними особливостями будови комах.

принципи:

- принцип обліку вікових особливостей дошкільнят;

- принцип опори на інтереси дитини;

- принцип здійснення взаємодії вихователя з дітьми при керівної ролі дорослого;

- принцип наочності;

- принцип послідовності;

- принцип співпраці і взаємоповаги.

Керівник музею: Чубарова Світлана Василівна - педагог першої кваліфікації.

Структура управління музеєм:

Керівник музею планує координує, контролює роботу в музеї.

Положення про міні-музеї «Комахи»

1. Загальні положення.

1.1. Музей є тематично систематизованим зібранням справжніх предметів, які зберігаються і експонуються відповідно до діючих правил. Робота музею пов'язана з різними формами освітнього процесу дошкільного закладу.

2. Цілі і завдання:

2.1. Музей сприяє здійсненню комплексного підходу до виховання дошкільнят, формування у них природно-наукових і початкових історичних уявлень.

2.2. Завданнями музею є:

• Участь у вдосконаленні освітнього процесу в ДОУ

• Розвиток пізнавальних інтересів

• Проведення культурно-просвітницької роботи серед вихованців дошкільного навчального закладу, їх батьків.

3. Зміст і форми роботи

3.1. Організатори музею проводять наступну роботу:

• вивчає літературно-історичні джерела, що відповідають профілю музею;

• систематично поповнює фонди музею шляхом активного пошуку, використовує різні форми пошукової роботи

• організовує збереження музейних предметів, організовує їх облік;

• створює та оновлює експозиції, стаціонарні та пересувні виставки;

• проводить екскурсійно-лекторську роботу для вихованців дошкільного закладу;

• сприяє у використанні експонатів і фондів музею в виховно-освітньому процесі дошкільного закладу.

4. Керівництво роботою музею

4.1. Робота музею організовується на основі самоврядування. Педагогічне керівництво роботою музею і його організаторів здійснюється старшим вихователем або вихователем призначеним наказом завідувача.

4.2. Педагогічна рада розглядає і затверджує тематичні плани роботи, обговорює питання діяльності музею, організовує підготовку екскурсоводів.

5. Облік і забезпечення збереження фондів

5.1. Фонди музею поділяються на основні (справжні предмети і документи) і допоміжні (схеми, копії, «саморобки» і т. Д.)

АСПЕКТИ МУЗЕЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Всім батькам хочеться, щоб діти виросли чуйними на духовну красу. Яка радість духовного спілкування укладена в гармонійному поєднанні дорослими свого вільного часу з вільним часом своїх дітей, свого дозвілля з їхнім дозвіллям! Але, на відміну від «ідеальної», реальна сім'я в праві розраховувати сьогодні на допомогу фахівців в тому, щоб навчитися найкращим чином об'єднувати свої духовні інтереси з інтересами дітей. Наш досвід показує, що таким об'єднуючим засобом стає міні-музей.

Творчо мислячий педагог завжди зможе знайти такі форми роботи з дітьми-дошкільнятами, які дозволяють закласти хорошу основу гармонійного розвитку особистості дитини, розширити її кругозір, сформувати естетичний смак. При цьому розширення кругозору - одна з найскладніших завдань, що стоять перед педагогом. Широкий кругозір не тільки полегшує процес пізнання, але і активізує розумові процеси, уяву, фантазію, а також розвиває творче ставлення до світу. Ні кругозір, ні естетичний смак не є вродженими якостями людини, вони складаються і розвиваються в процесі виховання, під впливом того середовища, в якій росте дитина, а також цілеспрямованої роботи педагогів і батьків.

Ці завдання можна успішно вирішувати в рамках музейної педагогіки. Термін «музейна педагогіка» з'явився кілька років тому. Але таку назву нового виховного спрямування нам дуже подобається. Це така педагогіка, яка дозволяє використовувати додаткові приміщення, простору, ресурси, нові методи для всебічного розвитку дошкільників, для розширення кругозору про навколишній світ. Музейна педагогіка сприяє залученню до музеїв підростаючого покоління, творчому розвитку особистості. Тому на сьогоднішній день її розглядають як інноваційну педагогічну технологію, засоби і методи якої включають культурну спадщину в систему освіти, долають розрив між освітою і культурою, інтелектуальним і моральним змістом особистості.

В умовах дитячого садка неможливо створити експозиції, що відповідають вимогам музейної справи. Тому музеї в дитячому садку називають «міні-музеями». Частина слова «міні» в нашому випадку відображає і вік дітей, для яких вони призначені, і розміри експозиції, і певну обмеженість тематики.

Важлива особливість міні -музеев - участь в їх створенні дітей і батьків. Дошкільнята відчувають свою причетність до міні-музею. Вони можуть: брати участь в обговоренні його тематики, приносити з дому експонати, хлопці зі старших груп проводити екскурсії для молодших, поповнювати їх своїми малюнками.

У справжніх музеях чіпати нічого не можна, а ось в міні -музеях не тільки можна, а й треба! Їх можна відвідувати щодня, самому змінювати, переставляти експонати, брати їх в руки і розглядати. У звичайному музеї дитина - лише пасивний споглядач, а тут він - співавтор, творець експозиції. Причому не тільки він сам, але і його тато, мама, бабуся і дідусь.

ХАРАКТЕРИСТИКА МІНІ-МУЗЕЮ.

Кожен міні-музей - результат спілкування, спільної роботи вихователя, дітей та їх сімей. Зміст, оформлення і призначення міні -музея обов'язково повинні відображати специфіку віку дітей даної групи. Міні-музей постійно поповнюються новими експонатами. Тут же розміщуються дитячі роботи, виконані спільно з дорослими.

музейна педагогіка в умовах дитячого садка дозволяє реалізовувати комплексні і додаткові освітні програми;

є дійсним модулем розвиваючої предметного середовища, засобом індивідуалізації освітнього процесу; сприяє вихованню у дошкільнят основ музейної культури, розширює їх кругозір, відкриває можливості для самостійної дослідницької діяльності, допомагає налагодити співпрацю педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками та представниками соціуму за межами дитячого садка. Міні-музей в дитячому саду грають роль приміщення для психологічного розвантаження дітей, і відкривають нові можливості для корекційної роботи з "особливими" дітьми.

Форми діяльності:

- фондова;

- пошукова;

- наукова;

- експозиційна;

- пізнавальна.

Оформлення музею: музейні експонати зібрані відповідно до віку дітей. Експозиція розташована на відкритих стелажах і доступні для дітей. Експонати створені педагогом дитячого садка Чубарової С. В. Міні-музей оформлений в групі № 8.

Паспорт міні-музею «Комахи»