Скачати 122,54 Kb.

Парциальная програма дошкільної освіти "Я - Оренбуржец і цим пишаюся!"
Дата конвертації16.06.2017
Розмір122,54 Kb.
ТипНаукові роботи

Скачати 122,54 Kb.

Парциальная освітня програма дошкільної освіти

«Я - Оренбуржец і цим пишаюся!»Розробила: Заступник завідувача по виховно-освітньої роботі Кувшинова Надія Юріївнам.Оренбург

зміст


ЦІЛЬОВОЇ РОЗДІЛ

  1. Пояснювальна записка

Пережитий російським суспільством системна криза висуває на перше місце проблему підтримки загальнонаціональної солідарності, збереження і відтворення духовних і соціокультурних цінностей, серед яких основною була і залишається ідея патріотизму, що скріпляє систему загальнонаціональних цінностей і здатна послужити основою заново складається російського суспільства.

Патріотизм виступає як складне соціокультурне явище, що характеризується багатоаспектністю свого змісту і різноманіттям прояву в різних соціальних ситуаціях. Виховання громадян-патріотів, відродження патріотичної ідеї - найважливіше завдання держави, яка не може бути ефективно вирішена без участі освіти.

Бути патріотом - значить відчувати себе невід'ємною частиною Вітчизни. Це складне почуття виникає ще в дошкільному дитинстві, коли закладаються основи ціннісного ставлення до навколишнього світу, і формується в дитині поступово, в ході виховання любові до своїх ближніх, до дитячого садка, до рідних місць, рідній країні. Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких, і ставитися почуття патріотизму.

Робота з патріотичного виховання дошкільнят включає комплекс завдань:

 • виховання у дитини любові і прихильності до своєї сім'ї, дому, дитячого садка, вулиці, місту;

 • формування бережливого ставлення до природи і всього живого;

 • виховання поваги до праці;

 • розвиток інтересу до російським традиціям і промислів;

 • формування елементарних знань про права людини;

 • розширення уявлень про Росію;

 • знайомство дітей з символами держави - гербом, прапором, гімном;

 • розвиток почуття відповідальності і гордості за досягнення Батьківщини;

 • формування толерантності, почуття поваги і симпатії до інших людей, народів, їх традицій.

Шлях виховання любові до Батьківщини вибудовується в логіці «від близького - до далекого», від любові до батьків (точніше, до рідного дому), до дитячого садка, до вулиці, до міста - до любові до рідної країни. Тому знайомство з рідним краєм слід почати з найближчого оточення дитини - з міста або села, в якому він народився. Знайомлячись з рідним містом чи селом, його визначними пам'ятками, дитина вчиться усвідомлювати себе живуть в певний часовий період, в певних етнокультурних умовах і в той же час долучатися до багатств національної та світової культури.

Будь край, де б людина не жила, неповторний. У кожного місця на землі є своя історія. Оренбург має багату історію і культуру, яку повинні знати наші діти. Аналіз літератури і досвіду роботи дитячих садків Оренбуржжя дозволяє зробити висновок про недостатню розробленість проблем включення основ краєзнавства в освітню практику дошкільних установ, нормативно обумовлених федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти. Особливо важливо вести цю роботу зі старшими дошкільнятами. Старший дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, і зокрема - почуття патріотизму.


  1. Цілі і завдання програми


Мета програми: патріотичне виховання старшого дошкільника засобами ознайомлення з рідним містом

Для реалізації мети програми були поставлені наступні завдання:

1.Развівать інтерес до рідного міста, його пам'яток, подій минулого й сьогодення.

2. Виховувати у дітей інтерес, дбайливе і творче ставлення до природи та архітектури рідного міста, розвивати здатність відчувати красу і емоційно відгукуватися на неї.

3.Развівать почуття гордості за свою малу батьківщину, дбайливе ставлення до свого міста.

4.Сформіровать уявлення про багатонаціональний народ, що проживає в нашому місті, його звичаї і традиції.

5. Вчити встановлювати причинні зв'язки, робити висновки, розвивати вміння порівнювати і мислити логічно, розвивати уяву, фантазію, творчі здібності, збагачувати мову і словниковий запас.

7.Познакоміть дітей зі звичаями і традиціями, народною творчістю народів проживають в м Оренбурзі.

8. Виховувати почуття поваги до традицій і звичаїв інших пародов, виховувати добрі почуття. Сприяти становленню бажання брати участь в традиціях, що склалися на території м Оренбурга

9.Содействовать формуванню світогляду, позитивного світовідчуття дошкільнят.

10.Способствовать підвищенню активності батьків у вихованні у дитини любові до рідного міста, сприяти становленню бажання брати участь в традиціях міста, регіону, соціальних акціях.


  1. Принципи та підходи


В основу змісту роботи зі старшими дошкільниками за програмою лягли наступні принципи:

1. Принцип історизму

Реалізовувати його необхідно шляхом збереження хронологічного порядку, описуваних явищ і зведення їх до двох історичним поняттям: минуле (давним - давно) і сьогодення (в наші дні).

2. Принцип гуманізації

Це орієнтація на вищі загальнолюдські поняття - любов до близьких, до рідного міста, до Батьківщини. Необхідно стати на позицію дитини, яка не ігноруючи його почуття і емоції, бачити в дитині повноправного партнера.

3. Принцип диференціації

Необхідно створити оптимальні умови для самореалізації кожного вихованця в процесі освоєння знань про рідне місто з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого їм досвіду, особливостей, емоційної та пізнавальної сфери.

4. Принцип інтегративності

Цей принцип реалізується у співпраці з сім'єю, краєзнавчим музеєм. При ознайомленні дошкільнят з історико-культурними особливостями Оренбурга поєднувати різні види діяльності. Так само інтегрується зміст тим різних блоків в яку організує діяльності.

5. Принцип наочності

Наочного матеріалу для дітей дошкільного віку з ознайомлення з Оренбургом практично немає. Для того щоб донести до дітей інформацію цікаво і доступно, потрібне виготовлення ряду посібників та ігор на основі історичного та краєзнавчого матеріалу. Дотримуватися повинні вимоги до культури показу і до оформлення наочності

6.Прінціп розвиваючого навчання

Використовувати в роботі з дошкільнятами елементи інноваційних технологій (ТРИЗ, елементи проектно-дослідницьких, комунікативно-діалогових, проблемно-ігрових, здоров'язберігаючих технологій, ІКТ).
  1. Характеристики особливостей розвитку дітей дошкільного віку, які беруть участь в реалізації парціальної освітньої ПрограмиСтарша група (від 5 до 6 років)

Діти шостого року життя вже можуть розподіляти ролі до початку гри і будувати свою поведінку, дотримуючись ролі. Ігрове взаємодія супроводжується промовою, відповідної і за змістом, і інтонаційно взятій ролі. Мова, що супроводжує реальні відносини дітей, відрізняється від рольової мови. Діти починають освоювати соціальні відносини і розуміти підпорядкованість позицій в різних видах діяльності дорослих, одні ролі стають для них більш привабливими, ніж інші. При розподілі ролей можуть виникати конфлікти, пов'язані з субординацією рольової поведінки. Спостерігається організація ігрового простору, в якому виділяються смисловий «центр» і «периферія». (В грі «Лікарня» таким центром виявляється кабінет лікаря, в грі «Перукарня» - зал стрижки, а зал очікування виступає в якості периферії ігрового простору.) Дії дітей в іграх стають різноманітними.

Розвивається образотворча діяльність дітей. Це вік найбільш активного малювання. Протягом року діти здатні створити до двох тисяч малюнків. Малюнки можуть бути самими різними за змістом: це і життєві враження дітей, і уявні ситуації, і ілюстрації до фільмів і книг. Зазвичай малюнки є схематичні зображення різних об'єктів, але можуть відрізнятися оригінальністю композиційного рішення, передавати статичні і динамічні відносини. Малюнки набувають сюжетний характер; досить часто зустрічаються багаторазово повторювані сюжети з невеликими або, навпаки, істотними змінами. Зображення людини стає більш деталізованим і пропорційним. За малюнком можна судити про статеву приналежність і емоційному стані зображеної людини.

Конструювання характеризується умінням аналізувати умови, в яких протікає ця діяльність. Діти використовують і називають різні деталі дерев'яного конструктора. Можуть замінити деталі споруди в залежності від наявного матеріалу. Опановують узагальненим способом обстеження зразка. Діти здатні виділяти основні частини передбачуваної споруди. Конструктивна діяльність може здійснюватися на основі схеми, за задумом і за умовами. З'являється конструювання в ході спільної діяльності.

Діти можуть конструювати з паперу, складаючи її в кілька разів (два, чотири, шість згинань); з природного матеріалу. Вони освоюють два способи конструювання: 1) від природного матеріалу до художнього образу (дитина «добудовує» природний матеріал до цілісного образу, доповнюючи його різними деталями); 2) від художнього образу до природного матеріалу (дитина підбирає необхідний матеріал, для того щоб втілити образ).

Продовжує удосконалюватися сприйняття кольору, форми і величини, будови предметів; систематизуються уявлення дітей. Вони називають не тільки основні кольори і їх відтінки, а й проміжні колірні відтінки; форму прямокутників, овалів, трикутників. Сприймають величину об'єктів, легко вибудовують в ряд - за зростанням або спаданням - до 10 різних предметів.

Однак діти можуть зазнавати труднощів при аналізі просторового положення об'єктів, якщо стикаються з невідповідністю форми і їх просторового розташування. Це свідчить про те, що в різних ситуаціях сприйняття являє для дошкільнят відомі складності, особливо якщо вони повинні одночасно враховувати кілька різних і при цьому протилежних ознак.

У старшому дошкільному віці продовжує розвиватися образне мислення. Діти здатні не тільки вирішити завдання в наочному плані, але і зробити перетворення об'єкта, вказати, в якій послідовності об'єкти вступлять у взаємодію і т. Д. Однак подібні рішення виявляться правильними тільки в тому випадку, якщо діти будуть застосовувати адекватні розумові засоби. Серед них можна виділити схематизували уявлення, які виникають в процесі наочного моделювання; комплексні уявлення, що відображають уявлення дітей про систему ознак, якими можуть володіти об'єкти, а також уявлення, що відображають стадії перетворення різних об'єктів і явищ (уявлення про циклічність змін): уявлення про зміну пір року, дня і ночі, про збільшення та зменшення об'єктів в результаті різних впливів, уявлення про розвиток і т. д. Крім того, продовжують удосконалюватися узагальнення, що є основою словесно-логічного мислення. У дошкільному віці у дітей ще відсутні уявлення про класи об'єктів. Діти групують об'єкти за ознаками, які можуть змінюватися, проте починають формуватися операції логічного додавання і множення класів. Так, наприклад, старші дошкільнята при угрупованню об'єктів можуть враховувати дві ознаки: колір і форму (матеріал) і т. Д.

Як показали дослідження вітчизняних психологів, діти старшого дошкільного віку здатні міркувати і давати адекватні причинні пояснення, якщо аналізовані відносини не виходять за межі їх наочного досвіду.

Розвиток уяви в цьому віці дозволяє дітям складати досить оригінальні і послідовно розгортаються історії. Уява буде активно розвиватися лише за умови проведення спеціальної роботи по його активізації.

Продовжують розвиватися стійкість, розподіл, переключення уваги. Спостерігається перехід від мимовільної до довільної уваги.

Продовжує удосконалюватися мова, в тому числі її звукова сторона. Діти можуть правильно відтворювати шиплячі, свистячі і сонорні звуки. Розвиваються фонематичний слух, інтонаційна виразність мови при читанні віршів в сюжетно-рольовій грі і в повсякденному житті.

Удосконалюється граматичний лад мови. Діти використовують практично всі частини мови, активно займаються словотворчістю. Багатшою стає лексика: активно використовуються синоніми і антоніми.

Розвивається зв'язкова мова. Діти можуть переказувати, розповідати по картинці, передаючи не тільки головне, але і деталі.

Досягнення цього віку характеризуються розподілом ролей в ігровій діяльності; структуруванням ігрового простору; подальшим розвитком образотворчої діяльності, що відрізняється високою продуктивністю; застосуванням в конструюванні узагальненого способу обстеження зразка; засвоєнням узагальнених способів зображення предметів однакової форми.

Сприйняття в цьому віці характеризується аналізом складних форм об'єктів; розвиток мислення супроводжується освоєнням розумових засобів (схематизували уявлення, комплексні подання, подання про циклічність змін); розвиваються вміння узагальнювати, причинне мислення, уяву, довільне увагу, мова, образ Я.


Підготовча до школи група (від 6 до 7 років)

У сюжетно-рольових іграх діти підготовчої до школи групи починають освоювати складні взаємодії людей, що відображають характерні значні життєві ситуації, наприклад, весілля, народження дитини, хвороба, працевлаштування і т. Д.

Ігрові дії дітей стають більш складними, набувають особливого значення, яке не завжди відкривається дорослому. Ігровий простір ускладнюється. У ньому може бути кілька центрів, кожен з яких підтримує свою сюжетну лінію. При цьому діти здатні відстежувати поведінку партнерів по всьому ігровому просторі і змінювати свою поведінку в залежності від місця в ньому. Так, дитина вже звертається до продавця не просто як покупець, а як покупець-мама або покупець-шофер і т. П. Виконання ролі акцентується не тільки самої роллю, але і тим, в якій частині ігрового простору ця роль відтворюється. Наприклад, виконуючи роль водія автобуса, дитина командує пасажирами і підпорядковується інспектору ДАІ. Якщо логіка гри вимагає появи нової ролі, то дитина може по ходу гри взяти на себе нову роль, зберігши при цьому роль, взяту раніше. Діти можуть коментувати виконання ролі тим або іншим учасником гри.

Образи з навколишнього життя і літературних творів, що передаються дітьми в образотворчої діяльності, стають складнішими.Малюнки набувають більш деталізований характер, збагачується їх колірна гамма. Більш явними стають відмінності між малюнками хлопчиків і дівчаток. Хлопчики охоче зображують техніку, космос, військові дії і т. П. Дівчата зазвичай малюють жіночі образи: принцес, балерин, моделей і т. Д. Часто зустрічаються і побутові сюжети: мама і дочка, кімната і т. Д.

Зображення людини стає ще більш детальним і пропорційним. З'являються пальці на руках, очі, рот, ніс, брови, підборіддя. Одяг може бути прикрашена різними деталями.

При правильному педагогічному підході у дошкільнят формуються художньо-творчі здібності в образотворчої діяльності.

До підготовчої до школи групі діти в значній мірі освоюють конструювання з будівельного матеріалу. Вони вільно володіють узагальненими способами аналізу як зображень, так і будівель; не тільки аналізують основні конструктивні особливості різних деталей, а й визначають їх форму на основі подібності зі знайомими їм об'ємними предметами. Вільні споруди стають симетричними і пропорційними, їх будівництво здійснюється на основі зорової орієнтування.

Діти швидко і правильно підбирають необхідний матеріал. Вони досить точно уявляють собі послідовність, в якій буде здійснюватися будівництво, і матеріал, який знадобиться для її виконання; здатні виконувати різні за ступенем складності споруди як за власним задумом, так і за умовами.

У цьому віці діти вже можуть освоїти складні форми складання з аркуша паперу і придумувати власні, але цього їх потрібно спеціально навчати. Даний вид діяльності не просто доступний дітям - він важливий для поглиблення їх просторових уявлень.

Ускладнюється конструювання з природного матеріалу. Дошкільнятам вже доступні цілісні композиції за попереднім задумом, які можуть передавати складні відносини, включати фігури людей і тварин.

У дітей продовжує розвиватися сприйняття, проте вони не завжди можуть одночасно враховувати кілька різних ознак.

Розвивається образне мислення, однак відтворення метричних відносин утруднено. Це легко перевірити, запропонувавши дітям відтворити на аркуші паперу зразок, на якому намальовано дев'ять точок, розташованих не на одній прямій. Як правило, діти не відтворюють метричні відносини між точками: при накладенні малюнків один на одного точки дитячого малюнка не збігаються з точками зразка.

Продовжують розвиватися навички узагальнення та міркування, але вони в значній мірі обмежуються наочними ознаками ситуації.

Продовжує розвиватися уяву, однак часто доводиться констатувати зниження розвитку уяви в цьому віці в порівнянні зі старшою групою. Це можна пояснити різними впливами, в тому числі і засобів масової інформації, що приводять до стереотипності дитячих образів.

Продовжує розвиватися увагу дошкільнят, воно стає довільним. У деяких видах діяльності час довільного зосередження досягає 30 хвилин.

У дошкільнят продовжує розвиватися мова: її звукова сторона, граматичну будову, лексика. Розвивається зв'язкова мова. У висловлюваннях дітей відображаються як розширюється словник, так і характер узагальнень, що формуються в цьому віці. Діти починають активно вживати узагальнюючі іменники, синоніми, антоніми, прикметники і т. Д.

В результаті правильно організованої освітньої роботи у дітей розвиваються діалогічна і деякі види монологічного мовлення.

У підготовчій до школи групі завершується дошкільний вік. Його основні досягнення пов'язані з освоєнням світу речей як предметів людської культури; освоєнням форм позитивного спілкування з людьми; розвитком статевої ідентифікації, формуванням позиції школяра.

До кінця дошкільного віку дитина має високий рівень пізнавального і особистісного розвитку, що дозволяє йому надалі успішно навчатися в школі.


  1. Плановані результати освоєння програми


-наявність у дітей знань про історію виникнення міста, його визначні пам'ятки, природні багатства, соціально-економічної значущості, символіці;

-виникнення стійкого інтересу до минулого, сьогодення та майбуття рідного міста, почуття гордості.

-почуття причетності до життя свого мікрорайону, своєї малої батьківщини.

-Залучення сім'ї до патріотичного виховання дітей.

Очікувані результати

До кінця року діти 5 - 6 років повинні знати:

Свою домашню адресу, назву міста.

Мати уявлення про символіку міста.

Знати назви прилеглих вулиць. Дізнаватися на фотографіях пам'ятки міста.

Мати уявлення про життя і побут народів проживають в Оренбурзі.

Розрізняти національні костюми наявних в групі національностей, вміти грати в їх рухливі ігри.

Дізнаватися на фотографіях пам'ятки міста Оренбурга, вміти розповісти про них.

Знати професії своїх батьків.

Знати правила поведінки в природі.

Вміти розповісти про нерозривний зв'язок людини з природою, значущості навколишнього середовища для здорового способу життя людей міста.

До кінця року діти 6 -7 років повинні знати:

Короткі відомості про історію міста.

Розрізняти символіку.

Знати назви прилеглих вулиць, основні соціальні об'єкти та визначні пам'ятки м Оренбурга.

Вміти знаходити на плані міста знайомі вулиці. Орієнтуватися по макету мікрорайону.

Знати вірші, твори мистецтва місцевих поетів і художників.

Мати елементарні уявлення про життя, побут, культуру народів, що населяють місто.

Розрізняти і називати національні костюми наявних в групі національностей, вміти грати в їх рухливі ігри.

Вміти складати розповіді по своїх малюнках «Безпечні маршрути по шляху в дитячий сад і назад додому»

Правила безпечної поведінки в природі і на вулицях міста.

Вміти розповісти про нерозривний зв'язок людини з природою, значущості навколишнього середовища для здорового способу життя людей.

Мати елементарні уявлення про охорону природи, про парках і бульварах р Оренбурга, про червону книгу.

Розуміти причетність до соціальної та навколишньому середовищу, усвідомлювати себе повноправним членом суспільства.

Змістовний РОЗДІЛ


2.1. Змістовна частина парціальної освітньої Програми

«Я- Оренбуржец і цим пишаюся!»


За основу побудови структури програми «Я-Оренбуржец і цим пишаюся!» Взято блочно-тематичний підхід, який виражається в тому, що зміст педагогічного процесу з дошкільнятами 5-7 років концентрується в 4-х блоках і ряді тем.

1. Блок: Світ історії міста Теми: «Наша батьківщина в Росії», «Походження, перші поселенці», «Пам'ятки міста», «Бойова слава міста»

2. Блок: Світ природи міста Теми: «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Природоохоронні заходи»

3. Блок: Мир діяльності городян Теми: «Промисловість міста», «Праця дорослих», «Відпочинок городян»

4. Блок: Світ культури городян Теми: «Народна творчість городян», «Місто театральний», «Оренбург спортивний»

Блоки тематично пов'язані між собою і реалізуються у всіх видах дитячої діяльності. Теми блоків можуть інтегруватися в ході організованої діяльності.


1 Блок: Світ історії міста


Тема

завдання

Зміст освітньої діяльності


Росія в Росії. Назва, символіка, географічні особливості розташування

Походження, перші поселенці,

Пам `ятки міста

Бойова слава міста


формувати знання про історію виникнення міста, його визначні пам'ятки, природні багатства, соціально-економічної значущості, символіці

розвивати стійкий інтерес до минулого, сьогодення та майбуття рідного міста, почуття гордості.


5-6 років

«Місто в якому ми живемо»

відвідування бібліотеки «Як все починалося?»,

«Екскурсія до пам'ятних місць міста, пов'язаними з історією

Пам'ятки Оренбурга »6-7 років

"Моє улюблене місто"

екскурсія в музей: «Народження міста»

Що за вулиця така? »

екскурсія до Стели: «Європа-Азія»

заняття: «Захисники вітчизни»

заучування напам'ять вірш оренбурзького поета А.Машкари «Ніч пройшла. Але місто тихо спить ... »

«Наше місто сьогодні»


2 Блок: Світ природи міста


Географічні особливості розташування

Рослинний світ

Тваринний світ

природоохоронні заходиРозвивати інтерес до рослинного і тваринного світу рідного краю.

Виховувати дбайливе ставлення до природи

5-6 років

день міста: «Екскурсія в парк».

аплікація «Листя з чарівного парку»

читання уривків твору письменника С. Аксакова

конструктивна діяльність: розробка макета: «Мій мікрорайон»

6-7 років
6-7 років «Червона книга Оренбуржжя»

Знайомство з творами живопису Оренбурзьких художників

цільова прогулянка вулицями міста: «Пізня осінь Оренбуржжя»

екскурсія в парк «Тополя»


3 Блок: Мир діяльності городянпраця дорослих

промисловість міста

відпочинок городянОзнайомити дітей з різними професіями

Розвивати інтерес до праці дорослих, бажання допомогти

5-6 років

екскурсія на пошту

Всі професії важливі, всі професії потрібні »

Екскурсія до пам'ятника Ю.Гагаріна

«Чим славний наш місто»6-7 років

екскурсія в пожежну частину

екскурсія в майстерню з пошиття постільної білизни

«Улюблені місця відпочинку городян»

Екскурсія в Оренбурзьке льотне училище

розробка з дошкільнятами міні проекту: «Добрі справи для ветеранів»
IV Блок: Світ культури містаНародна творчість городян

Місто - театральний

Оренбург-спортивний

Ознайомити дітей з народно-прикладним мистецтвом оренбуржцев

Сприяти дружному спілкуванню в багатонаціональному суспільстві, познайомити з різними традиціями і звичаями різних народів

5-6 років

Оренбурзький пухову хустку

бесіда про народно-прикладному мистецтві жителів Оренбуржья

«Оренбург багатонаціональний»

екскурсія в «Національну село»6-7 років

Кухні різних народів

знайомство з пуховязального промислом Оренбуржжя

Оренбург славен спортом »

Оренбург театральний
Освітня діяльність в ході режимних моментів


індивідуальні та подгрупповие бесіди

ігрові освітні ситуації

формування навичок безпечної поведінки

читання художньої літератури

розгляд ілюстрацій

- спостереження

- ситуації спілкування

- індивідуальна робота

- розглядання

- спостереження

-екскурсії

- рухливі ігри

 • освітні ситуації

 • індивідуальні та подгрупповие бесіди

 • дидактичні ігри

- сюжетно-рольові ігри

- художньо-творча діяльність

- ситуативні бесіди

- формування навичок безпечної поведінки
Освітня діяльність в процесі самостійної діяльності дітей


Розгляд ілюстрацій, картинок, схем, альбомів

Художньо-творча діяльність

дидактичні ігри

Ігри з макетом «Моя вулиця»

Будівельна гра: «Побудуємо місто-сад»Освітня діяльність в процесі взаємодії з сім'ями дітей


Залучення батьків до спільних екскурсіях і прогулянкам по історичних вулицях міста, створення «Домашнього музею» (експонати: справжні предмети, присвячені військовій темі).прогулянки історичними вулицями міста, створення альбому «Нашим бабусям і дідусям присвячується», створення відеофільму «Краса рідної природи», підбір ілюстрацій «рослини і тварини Оренбурга, малювання екологічної листівки на захист навколишнього середовища

Відвідування виставкових залів м Оренбурга

2.2. Опис варіативних форм, способів, методів і засобів реалізації парціальної освітньої Програмиіндивідуальна

подгрупповие

групова

Спільна гра з однолітками Спільна діяльність вихователя з дітьми

самостійна

діяльність

розгляд

спостереження

діяльність

розвиваюча гра

проблемна ситуація


Ігровий

наочний

спостереження

гра

показ

діалог

бесіда

екскурсія


натуральні об'єкти

Ігрові посібники

Альбоми

макети

дидактичний матеріал

Ігрові посібники

ТСО


2.3. Особливості освітньої діяльності різних видів і культурних практик


Освітня діяльність по реалізації парціальної програми «Я- Оренбуржец і цим пишаюся» здійснюється через організацію проектної діяльності дітей і дорослих.

Освітня діяльність сприяє формуванню у дітей окремих культурних практик. Сприяє формуванню практики морально-патріотичної цілісності духовної організації, так як спрямовані на ознайомлення старших дошкільників з рідним містом; і всебічний розвиток творчих здібностей дітей засобами російського фольклору; розвитку інтересу до рідного міста, його пам'яток, подій минулого і сьогодення, що сприяє дбайливому і творчому ставленню до природи та архітектури рідного міста; розвитку почуття гордості за свою малу батьківщину, дбайливе ставлення до свого міста і народу.2.4. Способи і напрямки підтримки дитячої ініціативи


Парциальная освітня Програма «Я-Оренбуржец і цим пишаюся!» Спрямована на підтримку пізнавальної ініціативи дітей, через включеність дітей в експериментування, організацію спостережень, порівняння, розвиток здатності встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. В результаті чого, дитина починає помічати нові предмети і явища в своєму оточенні і проявляє інтерес до них; задає питання щодо конкретних речей і явищ; прагне активно обстежити їх.

2.5. Особливості взаємодії педагогічного колективу з родинами вихованців


Основними формами взаємодії з сім'ями в процесі реалізації парціальних освітніх Програм є:

 • інформування батьків про хід освітнього процесу: індивідуальні та групові консультації, оформлення інформаційних стендів, організація виставок дитячої творчості, створення пам'яток;

 • спільна діяльність: залучення батьків до участі у виставках, конкурсах, до участі в дитячій дослідницької діяльності, до збору інформаційного та наочного матеріалу.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

3.1. Опис умов реалізації парціальної освітньої програми

Дана програма відповідно до стоять перед нею завданнями і з урахуванням специфіки дошкільного віку має на увазі використання педагогом у роботі елементів декількох технологій: ігровий технології, технології особистісно - орієнтованого навчання, проектної технології, здоров'язберігаючих технологій, технології ТРВЗ.

Мотивація і активізація пізнавальної діяльності дітей, підвищення емоційної активності до краєзнавчим знань здійснюється через застосування таких методів:

 • Елементарний аналіз (встановлення причинно-наслідкових зв'язків)

 • проектування теми

 • Придумування казок, оповідань

 • сюрпризні моменти

 • Елементи творчості і новизни

 • Ігрові та уявні ситуації

 • Рішення логічних задач

 • Метод моделювання та конструювання

А також педагогу необхідно використовувати такі методи навчання та розвитку творчості як:

 • Емоційна насиченість оточення

 • Дослідження предметів живої і неживої природи

 • Прогнозування (вміння розглядати предмети і явища в русі - минуле, сьогодення і майбутнє)

 • Ігрові прийоми

 • Проблемні ситуації і завдання

 • Неясні знання (здогадки)

 • Припущення (гіпотези)Психолого-педагогічні умови реалізації Програми


Для успішної реалізації Програми в установі забезпечені наступні психолого-педагогічні умови:

 • повагу дорослих до людської гідності дітей, формування і підтримка їх позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях;

 • використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, які відповідають їх віковим та індивідуальним особливостям;

 • побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми;

 • підтримка дорослими позитивного, доброзичливого ставлення дітей один до одного і взаємодії дітей один з одним в різних видах діяльності;

 • підтримка ініціативи і самостійності дітей в специфічних для них видах діяльності;

 • можливість вибору дітьми матеріалів, видів активності, учасників спільної діяльності та спілкування;

 • захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства;

 • підтримка батьків у вихованні дітей, охорони і зміцнення їх здоров'я, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

При реалізації Програми в рамках педагогічної діагностики проводиться оцінка індивідуального розвитку дітей, результати якої використовуються для вирішення освітніх завдань: індивідуалізації освіти і оптимізації роботи з групою дітей.

З метою ефективної реалізації Програми в установі створені умови для консультативної підтримки педагогічних працівників та батьків з питань освіти і охорони здоров'я дітей.


Кадрові умови реалізації Програми


Реалізація Програми забезпечується керівними, педагогічними, навчально-допоміжними, адміністративно-господарськими працівниками дитячого садка.

Якість реалізація Програми забезпечується за рахунок її безперервного супроводу педагогічними та навчально-допоміжними працівниками установи протягом усього часу її реалізації.

Діяльність педагогічних працівників, що реалізують Програму, спрямована на:

 • забезпечення емоційного благополуччя дітей через: безпосереднє спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення до кожної дитини, до його почуттів і потреб;

 • підтримку індивідуальності і ініціативи дітей через: створення умов для вільного вибору дітьми діяльності, учасників спільної діяльності; створення умов для прийняття дітьми рішень, вираження своїх почуттів і думок; недирективную допомогу дітям, підтримку дитячої ініціативи і самостійності в різних видах діяльності (ігровій, дослідницької, проектної, пізнавальної і т.д.);

 • встановлення правил взаємодії дітей в різних ситуаціях: створення умов для позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, в тому числі що належать до різних національно-культурними, релігійними спільнотам і соціальним верствам; розвиток комунікативних здібностей дітей, що дозволяють вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння дітей працювати в групі однолітків;

 • побудова варіативного розвиваючого освіти, орієнтованого на зону найближчого розвитку кожної дитини через: створення умов для оволодіння культурними засобами діяльності; організацію видів діяльності, що сприяють розвитку мислення, мовлення, спілкування, уяви і дитячої творчості, особистісного, фізичного і художньо-естетичного розвитку дітей; підтримку спонтанної гри дітей, її збагачення, забезпечення ігрового часу і простору; оцінку індивідуального розвитку дітей.

 • взаємодія з батьками вихованців з питань освіти дитини, безпосереднього залучення їх в освітню діяльність, в тому числі за допомогою створення освітніх проектів спільно з сім'єю на основі виявлення потреб і підтримки освітніх ініціатив родини.Вимоги до мінімального матеріально-технічного забезпечення

блоки

Матеріально-технічне забезпечення


дидактичні посібники та ігри

картотека

відеотека

методичне забезпечення

робота з батьками

I .Блок: «Світ історії міста»

Карта вулиць міста Оренбурга,

фізична карта Оренбурзької області

Фотоекспозиція «Достопрімечательностіг. Оренбурга »

Папка «герої Великої Вітчизняної війни». Р. Оренбург


Рухливі ігри уральських козаків

настільно-друкована Гра: «Прикрась герб міста»Відеофільми «Оренбурзька область. Щоденник мандрівника №1 »,

«Щоденник мандрівника №2»

Мульт-Росія «Оренбург»,


Фільм-презентація: «Оренбург - моє рідне місто»


Організація куточка з краєзнавства в групі


Методичний посібник «Міста оренбурзького регіону»

Бібліографічний покажчик г.ОренбургСтворення макета дитячого садка


II .Блок:

«Світ природи міста»

Фотоальбом «Природа рідного краю»

Альбом «Червона книга Оренбуржжя».


Альбом завдань з дослідної та дослідно-експериментальної діяльності:

«Загадки землі Оренбурзької»


Фільм-Презентація «Оренбург - ворота в Азію»


Підбір ілюстрацій «Рослини і тварини»

Створення макета «Мій мікрорайон»

III .Блок:

«Світ діяльності городян»


Фотоальбом «Всі професії важливі, всі професії потрібні»

Альбом «Люди праці» (про професії Оренбуржжя)
Настільно-друковані ігри та посібники краєзнавчого змісту з елементами ТРВЗ і мнемотехніки: «Розрізні картинки»

Відеофільм «Оренбурзький пухову хустку»


Створення альбому «Моя сім'я в історії Оренбурга»

IV.блок:

«Світ культури міста»

Альбом «Візерунки та орнаменти народів Оренбуржья»

Розмальовки за мотивами національного одягу народів Оренбуржья

Настольно-друкована гра з елементами ТРВЗ і мнемотехніки: «Четвертий зайвий»

Альбом прислів'їв і загадок народів Оренбуржья
Створення малюнків «Я-Оренбуржец!»

Інформаційне забезпечення

Література, необхідна в роботі з дітьми:

 1. Дорофєєв В.В. «Над Яїком-Уралом» В.В.. Дорофєєв. - Оренбург: Південний Урал, 2008. - 270 с.

 2. «Червона книга Оренбурзької області» Тварини та рослини: Оренбурзьке книжкове видавництво, 1998 г. - 176 с.

 3. Оренбург «Сторінки старого альбому / уклад. Гаранькіно Ю.Д.,

Карабцова Є.В., Оренбург 6Дімур, 2008-238с.

 1. Гаранькіно Ю.Д. «Розвиток забудови міста» // Вулиці міста: довідник - Оренбург, оренб.кн.іздв.1996г.-38с.

Райський П.Д. «Путівник по місту Оренбурга» Оренбурзьке книжкове видавництво, 2000 г. 176 с.

 1. Савельзон В.Л. Оренбурзька історія в обличчях. 50 портретів на тлі епохи /В.Л.Савельзон. - Оренбург, ІПК «Південний Урал», 2007р.-431с.

 2. Чібілёв А. «Природна спадщина Оренбурзької області» Оренбурзьке книжкове видавництво, 1996 г. 384 с.

 3. Храмов І.В. «Оренбург» Оренбург, ТОВ «Оренбурзьке книжкове видавництво», 2008. - 240 с., Іл.

 4. Сафонов Д.А. «Історія Оренбурзького краю» Експериментальний навчальний посібник ОГПУ Оренбург - Издат. ОГПУ - 2006-327 c

 5. Буснухіна І.В. «Оренбурзький пухову хустку» Оренбург: Оренбурзьке. кн. іздат.-2007-159с.

 6. Баликів О.Ф. «Зелені насадження Оренбурга» -вчора, сьогодні, завтра, Оренбург кн. іздат., 2002-404с.
3.3. Режим роботи установи і режим дня


 • п'ятиденний робочий тиждень,

 • 12-годинне перебування дітей (час роботи: з 7.00 до 19.00),

 • вихідні дні - субота, неділя та святкові дні, встановлені законодавством Російської Федерації.

 • Режим дня в дошкільному навчальному закладі - це раціональна тривалість та розумне чергування різних видів діяльності і відпочинку дітей протягом доби.

Організація режиму дня та навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, затвердженими постановами Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, Головного державного санітарного лікаря РФ від 15.05.2013 № 26

Щоденна організація життя і діяльності дітей будується на основі врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, які відвідують заклад, а також з урахуванням кліматичних особливостей регіону.

Режим дня визначає тривалість безперервної освітньої діяльності, кількість і тривалість прогулянок, час, відведений на денний сон і на самостійну діяльність дітей, а також на організацію прийому їжі.

Режим дня складається на холодний і теплий період.
3.4. Особливості традиційних подій, свят, заходів


Традиції ДОУ - дитячий садок здійснює тісну взаємодію всіх учасників виховного процесу: дітей, педагогів, батьків.

Традиційно всі заходи в дитячому садку проводяться в тісному контакті з батьками, це свята і розваги, тематичні дозвілля.

Проводяться свята «Мій Оренбург», присвячені дню міста і городян, які проживають в Оренбурзі, організовуються виставки малюнків «Місто в якому я живу», макетів «Вулиці міста», розваги «Оренбург спортивний»


3.5. Система моніторингу досягнення дітьми, що плануються

результатів освоєння програми

Оцінка результативності програми здійснюється за допомогою діагностичного інструментарію, запропонованого в програмі «Дитинство», але адаптованої до нашої теми.

Мета діагностики: вивчити особливості уявлень про малу батьківщину у дітей старшого дошкільного віку і вплив на їх розвиток взаємодії педагогів і батьків.

Завдання діагностики:

Виявити особливості уявлень і характер відношення до малої Батьківщини дітей старшого дошкільного віку.

Виявити характер прояву інтересу до малої Батьківщини дітей старшого дошкільного віку.

Виявити зацікавленість батьків у вихованні інтересу до малої батьківщини у старших дошкільників та компетентність педагогів у цій проблемі.

Вивчити особливості організації взаємодії педагогів і батьків у вихованні інтересу до рідного Оренбурга у дітей старшого дошкільного віку.

Методика діагностики включає комплекс методів, спрямований на виявлення особливостей уявлень дітей про р Оренбурзі і характер ставлення до неї, розвитку у дітей старшого дошкільного віку інтересу до подій минулого і сьогодення, прагнення зробити що-небудь корисне для свого міста (Таблиця №5)

Для виявлення зацікавленості батьків у розвитку уявлень дошкільнят про р Оренбурзі, вихованні інтересу до рідного міста доцільно провести анкетування батьків. Питання анкети дозволять з'ясувати ставлення батьків до виховання у дітей патріотичних почуттів, побачити, як в сім'ї знайомлять дітей з минулим і сучасністю Оренбурга, виховують інтерес до нього.

Результати анкетування дадуть можливість педагогам виявити налаштованість, ступінь зацікавленості батьків у співпраці з педагогами та окреслити коло проблем, у вирішенні яких батькам потрібна допомога.

діагностичний інструментарій

Діагностична методика / завдання

Мета дослідження

Завдання «Рідне місто»


Визначити рівень знань про рідне місто, краї (назва свого міста, району, домашньої адреси).Називати пам'ятки міста, площ, скверів, історія виникнення міста Оренбурга, промислові об'єкти міста, основні професії людей на цих підприємствах; знамениті люди, що прославили наше місто; пам'ятники; пам'ятки.

Завдання «Символіка рідного міста»


Визначити рівень характерних знань про герб рідного міста.

Завдання «Історія народної культури і традицій»

Визначити рівень знань про культуру та традиції народів Оренбурзького краю.

Завдання «Історико-географічний і природний компоненти рідного краю»


Визначити рівень знань про історико-географічному розташуванні рідного міста, про природні багатства.

Завдання «Особистісний ставлення до рідного міста»


Визначити ставлення до рідного міста. Уміння дітей зв'язно, послідовно висловлювати свою точку зору у відповіді на поставлене запитання. Уміння вільно мислити.

Методика «Почастуй цукеркою»

Визначення відносини дітей до людей іншої національності.

Методика «Сестрички»

Контрольні завдання для визначення рівня знань про рідне місто у старших дошкільників.

Завдання 1. «Рідне місто»

Мета: Визначити рівень знань про рідний місті, краї (знати назву свого міста, району, домашньої адреси. Називати пам'ятки міста, площ, скверів)

Попередня робота: Бесіди, заняття, екскурсії

Устаткування: Розвиваюча гра «Де знаходиться пам'ятник?» Карта-схема міста, фотографії з визначними пам'ятками міста, фішки.

Методи: Бесіда, гра, запис відповідей дітей.

Хід проведення: Бесіда з дітьми. Вихователь пропонує подивитися на фотографію, назвати пам'ятник і позначити фішкою на карті його місцезнаходження.

Оцінка результатів.

Високий рівень (З бали)

Дитина без особливих зусиль називає назву міста, району, домашня адреса. Зв'язно і послідовно відповідає на поставлені питання. Знає пам'ятки міста, де вони розташовані. Називає 4 - 5 вулиць, площа.

Середній рівень (2 бали)

Дитина іноді допускає незначні помилки. Знає назву пам'яток, але не може пояснити їх місцезнаходження. На поставлені запитання відповідає послідовно, але іноді відповіді бувають надто короткими.

Низький рівень (1 бал)

Дитина часто припускається помилок. Не може назвати домашню адресу, пам'ятки міста. На поставлені запитання відповідає з працею, в основному невірно.

Завдання 2 «Символіка рідного міста»

Мета: Визначити рівень характерних знань про герб рідного міста.

Матеріали: Герб міста Оренбурга і інших міст.

Методи: бесіда, гра.

Хід проведення: Дитині пропонується з різних символік вибрати герб рідного міста і пояснити свій вибір. Бесіди і розглядання герба міста Оренбурга.

Оцінка результатів.

Високий рівень (3 бали).

Дитина правильно називає кольору прапора і знає порядок їх розташування. Без праці називає значення зображення на гербі свого міста. Може пояснити символіку оренбурзького герба. Виявляє інтерес.

Середній рівень (2 бали)

Дитина допускає незначні помилки. За допомогою дорослого розповідає про символи герба і їх значенні.

Низький рівень (1 бал)

Ускладнюється розповісти про символах герба. Постійно звертається за допомогою до дорослого. Чи не проявляє інтересу до теми.

Завдання 3 «Історія народної культури і традицій»

Мета: Визначити рівень знань про культуру та традиції російського народу.

Попередня робота: Бесіди, завдання.

Умови: Куточок краєзнавства в групі.

Хід проведення: Педагог пропонує розглянути альбоми з ілюстраціями, традиції городян, «Чим славний Оренбург», «Оренбург, багатонаціональний» розповісти про враження.

Оцінка результатів:

Високий рівень: (3 бали)

Розглядаючи ілюстрації дитина безпомилково називає предмети, їх використанні в побуті, знає, чим славиться наше місто. Називає людей різних національностей, які проживають в місті. Знає назву народних свят, їх значення. Називає місця культури і відпочинку городян.

Середній рівень (2 бали)

Дитина в основному правильно називає предмети. Після додаткових питань дорослого, пояснює, чим славиться наше місто. Називає людей різних національностей, які проживають в місті. Чи не знає назву народних свят, їх значення. Називає місця культури і відпочинку городян, але плутає їх на ілюстраціях. В окремих випадках може відповісти.

Низький рівень: (1 бал)

Дитина допускає значні помилки. Не завжди правильно називає зображення на ілюстраціях. Утруднюється при відповіді на питання дорослого. Часто звертається за допомогою.

Завдання 4. «Історико-географічний і природний компоненти рідного краю»

Мета: Визначити рівень знань про міські природні багатства; про історико-географічному розташуванні рідного міста.

Попередня робота: Бесіди, цільові прогулянки. Д / гра «Що зайве?»

Хід проведення. Педагог пропонує розповісти про географічне розташування міста, про рослинність, тваринний світ природи міста. Запитує: яка річка протікає в нашому місті? Її назва? Яка риба водиться в річці? Яка рослинність росте на міських вулицях. Які степові мешканці живуть в межах міста?

Оцінка результатів:

Високий рівень: (3 бали)

Дитина правильно називає рослинність, тваринний світ нашого краю, географічне розташування. Виявляє фантазію і творчість при відповідях. Висловлює естетичне ставлення до природи.

Середній рівень: (2 бали)

Дитина іноді не може відповісти на питання, чи відповідає на питання однозначно. Іноді звертається за допомогою до педагога.

Низький рівень: (1 бал)

Дитина не завжди правильно відповідає на питання.Утруднюється при відповідях. Чи не висловлює естетичного ставлення до природи.

Завдання 5 «Особистісний ставлення до рідного міста»

Мета: Визначити ставлення до рідного краю. Уміння дітей зв'язно, послідовно висловлювати свою точку зору у відповіді на поставлене запитання. Уміння вільно мислити.

Хід проведення: Беседа. Педагог пропонує відповісти на наступні питання:

- Які пам'ятки ти любиш відвідувати разом з батьками в місті?

- Що цікавого про рідне місто ти запам'ятав, відвідуючи музеї нашого міста?

-Що б ти зробив для свого міста, мікрорайону, вулиці?

Оцінка результатів:

Високий рівень (3 бали)

Дитина повними пропозиціями, логічно і послідовно відповідає на питання. Зрозуміло для співрозмовника вміє розповісти про те, що нового він дізнався, вносить цікаві пропозиції для облагородження міських вулиць. Дитина передає настрій, враження.

Середній рівень (2 бали)

Дитина не завжди складно відповідає на поставлені питання. Йому потрібна допомога, підказка педагога, допоміжні питання. Відповіді дають без міркувань і пояснень, мова з обмеженим запасом слів, не оперують предметними термінами.

Низький рівень (1 бал)

Дитині важко відповідати на поставлені запитання. Допомога педагога і допоміжні питання не роблять значного впливу на відповіді, діти часто відмовчуються. Мова односкладова, з обмеженим запасом слів, не використовують предметні терміни.

Методика «Почастуй цукеркою» (Упорядник: Суслова Е.К.)

Методика розрахована на індивідуальну роботу з кожною дитиною. Передбачає наявність 6-8 картинок із зображенням хлопчиків і дівчаток 3-4 національностей. Дітей заздалегідь знайомлять з ними, називаючи при цьому імена та національність однолітків. Наприклад: «Ось українські хлопці Галина і Грицько, ось азербайджанські - Гюнай і Яшар, тут російські - Танечка і Николаша, а це англійці - Білл і Меггі. Бачиш, які різні у них костюми? »Після невеликої паузи звертається до однієї дитини:« Подивися, Андрюша, як багато смачних цукерок у вазі, вони твої, ти можеш з'їсти їх сам (цукерки кладуть за кількістю картинок і одну для дитини). Тільки ось солодощі люблять усі діти. І ті, з якими ти познайомився сьогодні, - теж. Може, почастуєш кого-небудь? Кого ти хочеш пригостити? А чому саме його (її, їх всіх)? »

Результати введення дітей в проблемну ситуацію «Почастуй цукеркою» для зручності і точності можуть фіксуватися на картках, де відбивається характер дій дитини (пригощає, залишає собі, пригощає однієї цукеркою, інші залишає собі і так далі).

У графу «пригощає» вписується національність або імена дівчаток і хлопчиків, зображених на картках. Вибір позначається плюсом.

У висновках слід зазначити: егоїстичні діти або відрізняються добротою, чи справляють вони кому-небудь переваги або однаково доброзичливі до всіх, яка мотивування їх вибору.

Методика «Сестрички» (Упорядник: Суслова Е.К.)

Індивідуально контактуючи з 2-3 дітьми старших груп, експериментатор пропонує кожному з них виконати творче завдання: придумати завершення розповіді під назвою «Сестрички».

«Одного разу вранці, коли діти снідали, двері групи відкрилася і увійшла завідувачка дитячим садом з двома чорношкірими дівчатками, мало схожими на тих, що сиділи за столами. Одна з них тихо промовила якісь незрозумілі слова (виявляється, вона привіталася по-англійськи), інша з цікавістю розглядала дітей. Тетяна Петрівна сказала, що сестричок звуть Бахарнеш і Аніна. Нещодавно вони приїхали з батьками з Ефіопії. Тепер будуть ходити в дитячий сад. А далі ось що сталося ... ».

«Так що сталося потім, як ти думаєш?» - запитує експериментатор у дитини.

Продовження розповіді, питання дитини до експериментатору і виявлене на їх основі відношення фіксуються на картках (доброзичливе, індиферентне, недоброзичливе).


Орієнтовна таблиця заповнення даних діагностичного дослідження уявлень про рідне місто дітей старшого дошкільного віку

контрольні завдання

рідний

Місто

Символіка

рідного

міста

Історія

народної

культури і

традицій

історико

географічний

і природний

компоненти

рідного міста

особистісний

ставлення до рідного міста і ставлення до людей іншої національності
Високий рівень (13-15 балів)

Знає назву міста, краю, свою адресу; називає і дізнається (по ілюстрації) пам'ятки, зелені зони рідного міста, 4-5 вулиць, площі; знає і дізнається прапор, герб міста Оренбурга, може пояснити символіку Оренбурзького герба; називає народні свята, предмети побуту; називає природні багатства рідного краю, передає настрій.

Середній рівень (8-12 балів)

Знає назву міста, свою домашню адресу, герб міста Оренбурга; не може назвати пам'ятки, вулиці, площі міста (робить це після пояснень дорослого); не може назвати народні свята, предмети побуту. Відповіді дають без міркувань і пояснень, мова з обмеженим запасом слів, не оперують предметними термінами.

Низький рівень (5-7 балів)

Дитині важко відповідати на поставлені запитання, знає назви міста, не може пояснити символіку рідного міста. Допомога педагога і допоміжні питання не роблять значного впливу на відповіді, діти часто відмовчуються. Мова односкладова, з обмеженим запасом слів, не використовують предметні терміни.
17Скачати 122,54 Kb.


Парциальная програма дошкільної освіти "Я - Оренбуржец і цим пишаюся!"

Скачати 122,54 Kb.