• Прикріплені файли

 • Скачати 13,93 Kb.

  Ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю в процесі дослідно-експериментальної діяльності вихователя і дитини
  Дата конвертації21.06.2017
  Розмір13,93 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Скачати 13,93 Kb.

  Євгенія Наумова
  Ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю в процесі дослідно-експериментальної діяльності вихователя і дитини

  Наумова Євгенія Вікторівна

  БДОУ «Дитячий сад №8 м Тари»

  Вихователь 1 категорії

  Ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю в процесі дослідно-експериментальної діяльності вихователя і дитини (2013 року)

  «Всі діти думають, відчувають і бачать по-своєму»

  Ж.-Ж.. Руссо

  Перед дошкільною освітою в сучасний час стоять завдання, пов'язані зі створенням сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, з формуванням основ базової культури особистості і всебічним розвитком психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, з підготовкою до життя дітей в сучасному суспільстві і до навчання в школі, з забезпеченням безпеки життєдіяльності дошкільника. Як зазначено в національній освітній ініціативи «Наша нова школа» головні завдання сучасної школи - розкриття здібностей кожного учня, виховання порядного і патріотичну людину, особистості, готової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі, постановці і досягнення серйозних цілей, формування вміння реагувати на різні життєві ситуації. Фахівець з дошкільного виховання спільно з батьками повинен розвивати у дитини пізнавальну активність; комунікативні здібності; вміння висловлювати свої враження; збагачувати словниковий запас; викликати у дитини інтерес до дослідження природи, розвивати розумові операції (аналіз, синтез, класифікацію, узагальнення, допитливість, активізувати сприйняття навчального матеріалу по ознайомленню з природними явищами, з основами математичних знань з етичними правилами в житті суспільства; виховати його розумним, творчим, щоб навчитися винаходити, розуміти і освоювати нове, висловлювати власні думки, приймати рішення і допомагати один одному.

  Цього можна досягти через різні форми і методи роботи з дітьми: екскурсії, ситуативні розмови, ігри з правилами, ігрові методи, словесні методи, спостереження і безпосередньо через метод експериментування, ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю. Вирішити дану проблему якісно дозволить впровадження в освітній процес дослідно - експериментальної діяльності. Під час проведення експерименту дитина усвідомлює своє місце в природі, то, що він є невід'ємною її частиною. Надає потужний позитивний вплив як на розвиток багатьох інших діяльностей (конструювання, художня творчість, гра, праця в природі, так і на загальний психічний розвиток дитини.

  Цей вид діяльності як спеціально організований сприяє становленню цілісної картини світу дитини дошкільного віку і основ культурного пізнання навколишнього світу, а це - праця, який дає малюку основу перших знань, перших осмислених мовних висловлювань; дитина - творець, тому що прикладає активних зусиль до освоєння практичної діяльності. Розвиваючись як діяльність, спрямована на пізнання і перетворення об'єктів навколишньої дійсності, дитяче експериментування сприяє розширенню кругозору, збагаченню досвіду самостійної діяльності, саморозвитку дитини.

  Засвоєння системи наукових понять, придбання експериментальних методів пізнання навколишньої дійсності, дозволить дитині стати суб'єктом навчання, що є одним з аспектів підготовки до школи, дозволить розвинути його інтелектуальну активність, пізнавальну культуру і ціннісне ставлення до реального світу.

  Таким чином, експерименти позитивно впливають на емоційну сферу дитини, на розвиток його творчих здібностей, вони дають дітям реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, взаємовідносинах з іншими об'єктами і з середовищем існування. В процесі експерименту йде збагачення пам'яті дитини, активізуються його розумові процеси, так як постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і синтезу, порівняння та класифікації, узагальнення. Необхідність давати звіт про побачене, формулювати виявлені закономірності і висновки стимулює розвиток мови дошкільника. Наслідком є не тільки ознайомлення дитини з новими фактами, а й накопиченням фонду розумових прийомів і операцій, які розглядаються як розумові вміння.

  Для здійснення даних проблем необхідно поглибити знання і вивчити методики проведення експерименту, т. К. В даний час у зв'язку з переглядом пріоритетних форм і методів навчання в дошкільній освіті переважають саме методи, що розвивають у дітей здатності до початкових форм узагальнення, умовиводи, абстракції. А таким методом і є експериментування.

  Дитяче експериментування тісно пов'язане з іншими видами діяльності: пізнавально-дослідницької, комунікативної, продуктивної, трудової. Що в свою чергу дозволяє вести спостереження, вміння чітко висловити свою думку, полегшує проведення досвіду.

  Зв'язок дитячого експериментування з продуктивною (художня творчість) теж двостороння. Чим сильніше будуть розвинені образотворчі здібності дитини, тим точніше буде зареєстрований результат природознавчого експерименту. У той же час глибше дитина вивчить об'єкт, в процесі ознайомлення з природою, тим точніше він передасть його деталі під час продуктивної діяльності.

  Не вимагає особливого докази зв'язок експериментування з пізнанням (ФЕМП). Під час проведення досвіду постійно виникає необхідність вважати, вимірювати, порівнювати, визначати форму і розміри. Все це надає математичним уявленням реальну значимість і сприяє їх усвідомлення. У той же час володіння математичними операціями полегшує експериментування.

  Як дізнатися, що відбувається з кожним з навколишніх дитини предметів? Все треба обстежити за всіма аналізатора, а всі отримані при цьому дані вносяться в пам'ять. На жаль, багато дорослі не замислюються, які болісні відчуття виникають у дитини при позбавленні можливості завантажувати свою пам'ять різними новими відомостями. Природа зробила інстинкт пізнання в ранньому віці дуже потужним, практично непереборною. З віком потреба в пізнанні нового слабшає. Основна маса людей в зрілому віці живе і працює, використовуючи багаж знань, накопичений на попередніх стадіях індивідуального розвитку, і не відчуває особливих страждань при неможливості відкривати щось нове щодня і щогодини. Ось чому деякі дорослі не розуміють дітей і розглядають їх діяльність як безцільне. Однак як довів Н. Н. Поддьяков, позбавлення можливості експериментувати, постійні обмеження самостійної діяльності в ранньому та дошкільному віці призводять до серйозних психічних порушень, які зберігаються на все життя, негативно позначаються на дитину, на здатності навчатися надалі. Дуже шкода, що довгий час це не враховувалося системою дошкільної освіти. Єдиний вихід тут, як вважають педагоги та психологи - це широке впровадження методу організованого і контрольованого дитячого експериментування дому та дитячому садку. Експеримент самостійно проведений дитиною, дозволить йому створити модель природничо явища і узагальнити отримані дієвим шляхом результати, зіставити їх, класифікувати і зробити висновки про ціннісної значимості фізичних явищ для людини і самого себе.

  У процесі експериментування дитині необхідно буде відповісти не тільки на питання, як він це робить, але і на питання, чому він це робить саме так, а не інакше, навіщо робить, що бажає дізнатися, що отримає в результаті.

  В даний час окремі аспекти дитячого експериментування отримали відображення в роботах Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, О. В. Дибіна, І. Е. Куликовської, Н. Н. Совгир, А. І. Савенкова.

  Досліджено своєрідність і види дитячого експериментування (Н. Н. Поддьяков, особливості варіативного пошуку дошкільнят в умовах оперування багатофакторним об'єктами (А. Н. Поддьяков, розглянуті можливості організації експериментування в дитячому саду (О. В. Дибіна, Л. Н. Прохорова, І . Е. Куликовська, Н. Н. Совгир). Введенню терміна «експериментування» наука зобов'язана Ж. Піаже: він проаналізував значення цієї діяльності для дітей і підлітків, довів, що гідність дитячого експериментування полягає в тому, що воно даё т реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємозв'язках з іншими об'єктами.

  Найважливіша особливість експериментування, згідно Н. Н. Поддьякова, полягає в тому, що в процесі його здійснення людина набуває можливість управляти тими чи іншими явищами: викликати або припиняти його змінювати це явище чи іншому напрямку. Всі ці основні особливості експерименту, правда, в зародковій формі, відзначаються в експериментуванні дітей з предметами і явищами. Однак на сьогоднішній день методика організації дитячого експериментування розроблена неполно- експериментування в практику роботи дошкільних установ впроваджується повільно.

  У 1990-ті роки професор, академік Академії творчої педагогіки РАО Н. Н. Поддьяков, проаналізувавши і узагальнивши свій багатющий досвід дослідницької роботи в системі дошкільної освіти, прийшов до висновку, що в дитячому віці провідним видом діяльності є експериментування. За використання цього методу навчання виступали такі відомі педагоги, як Я. А. Коменський, І. Г. Песталоцці, Ж.-Ж.. Руссо, К. Д. Ушинський.

  Н. Н. Поддьяков, в своїх роботах виділяє наступні структури при проведенні експериментів:

  1. постановка проблеми;

  2. пошук шляхів вирішення проблеми;

  3. проведення спостереження;

  4. обговорення побачених результатів;

  5. формулювання висновків;

  Експерименти бувають:

  • Індивідуальні або групові

  • Одноразові або циклічні (цикл спостережень за водою, за зростанням рослин, поміщених в різні умови і т. Д.)

  За характером розумових операцій експерименти можуть бути різними:

  • констатує (дозволяють побачити якесь одне стан об'єкта або одне явище,

  • Порівняльні (дозволяють побачити динаміку процесу);

  • Узагальнюючі (дозволяють простежувати загальні закономірності процесу, що вивчається раніше по окремих етапах)

  За способом застосування експерименти можуть бути різними. Вони діляться на демонстраційні та фронтальні. Демонстраційні проводить вихователь, а діти стежать за його виконанням.Ці експерименти проводяться тоді, коли досліджуваний об'єкт існує в єдиному екземплярі, коли він не може бути дано в руки дітей або він представляє для дітей певну небезпеку (наприклад, при використанні свічки, що горить). В інших випадках краще проводити фронтальні експерименти, так як вони більш відповідають віковим особливостям дітей.

  Дитяче експериментування, на відміну від експериментування школярів, має свої особливості. Воно вільно від обов'язковості, не можна жорстко регламентувати тривалість досвіду. Необхідно враховувати те, що дошкільнятам важко працювати без мовного супроводу (т. К. Саме в старшому дошкільному віці наочно-образне мислення починає замінюватися словесно-логічним і коли починає формуватися внутрішня мова, діти проходять стадію промовляння своїх дій в слух, потрібно враховувати індивідуальні відмінності , наявні між дітьми, не слід надмірно захоплюватися фіксуванням експериментів, необхідно враховувати право дитини на помилку і застосовувати адекватні способи залучення дітей в роботу, особ нно тих, у яких ще не сформувалися навички (робота руками дітей, дроблення однієї процедури на кілька дрібних дій, доручених різним хлопцям, спільна робота вихователя і дітей, допомога вихователя дітям, робота вихователя за вказівкою дітей (наприклад, при демонстраційних експериментах, свідоме допущення вихователем неточностей в роботі і т. д.) у будь-якому віці роль педагога залишається провідною. Без нього експерименти перетворюються в безцільне маніпулювання предметами, які не завершене висновками і не має познават льно цінності.

  література

  1. Дибіна О. В. Невідоме поруч: цікаві питання та експерименти для дошкільнят - М.: ТЦ «Сфера», 2005 р.

  2. Поддьяков А. І. Комбінаторно експериментування дошкільників з багатозв'язна об'єктом - «чорним ящиком» Питання психології, 1990..

  3. Поддьяков Н. Н. Творчість і саморозвиток дітей дошкільного віку. Концептуальний аспект. - Волгоград: Зміна, 1995.

  4. Тугушева Г. П., Чистякова А. В. Игра- експериментування для дітей дошкільного віку. Дошкільна педагогіка, 2001.-№1

  Прикріплені файли:

  opyty_cgrv9.pptx | 11535,52 КБ | Завантажено: 55


  Скачати 13,93 Kb.


  Ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю в процесі дослідно-експериментальної діяльності вихователя і дитини

  Скачати 13,93 Kb.