Скачати 251,95 Kb.

Освітня програма Школи раннього розвитку дітей «Сходинки»
Дата конвертації16.06.2017
Розмір251,95 Kb.

Скачати 251,95 Kb.Муніципальне бюджетне освітня установа

додаткової освіти дітей

«Центр розвитку творчості дітей та юнацтва»
Погоджено: ________________

Засідання методичної ради


Протокол № _________


від «____» ___________ 20 ____ г.

Затверджено: _________________


В.о. директора МБОУ ДОД ЦРТДіЮ


Е.В. Башарина ________________


Наказ № ___________


від «____» _____________ 20 ____ г.


Освітня програма

Школи раннього розвитку дітей

«Сходинки»«НАВЧАННЯ ГРАМОТИ І РОЗВИТОК МОВИ»

«РОЗВИТОК графомоторних НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНЯТ»


«РАЗ - СХОДИНКА, ТАК - СХОДИНКА ...» »

(розвиток математичних уявлень)

Вік дітей: 6 років

Термін реалізації програми: 1 рік

ПІБ, посада укладача програми:

Царегородцева Олена Михайлівна,

педагог додаткової освіти,

I кваліфікаційна категорія
м Ханти-Мансійськ 2014ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Найменування програми

Освітня програма для груп короткочасного перебування «Школа раннього розвитку дітей».

2

Нормативно-правова база

 • Анкетні дані батьків (законних представників);

 • Декларація прав і свобод людини;

 • Посадова інструкція педагога додаткової освіти дітей;

 • Закон про основні гарантії прав дитини 1998 р;

 • Заява батька (законного представника) на зарахування в групу короткотривалого перебування дітей;

 • Конвенція про права дитини;

 • Конституція Російської Федерації (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);

 • Концепція духовно-морального розвитку та виховання особистості громадянина Росії

 • Освітня програма «Школа-2100»

 • Положення про групи короткотривалого перебування дітей в МБОУ ДОД ЦРТДіЮ;

 • Постанова головного державного санітарного лікаря РФ від 28 листопада 2002р. № 44 про введення в дію Санітарно-епідеміологічних правил і нормативів «Гігієнічні вимоги до умов навчання в загальноосвітніх установах, СанПіН 2.4.1.2660-10» Закон України «Про освіту» 1992р. № 3266-1;

 • Наказ «Про призначення на посаду педагогів додаткової освіти дітей в МБОУ ДОД ЦРТДіЮ»;

 • Наказ «Про розподіл функціоналу працівників групи короткотривалого перебування дітей 6-7 років в МБОУ ДОД ЦРТДіЮ»;

 • Наказ Департаменту освіти Адміністрації міста Ханти - Мансійська про відкриття груп короткотривалого перебування для дітей 6 -7 років;

 • Відомості про педагогічних працівників групи короткотривалого перебування дітей МБОУ ДОД ЦРТДіЮ;

 • Згода батьків (законного представника) на обробку персональних даних дитини;

 • Списки вихованців;

 • Стандарти другого покоління. Концепція під ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнєцова;

 • Навчальне навантаження фахівців групи короткотривалого перебування дітей;

 • Навчальний план і режим дня груп короткочасного перебування дітей;

 • Штатний розклад спеціалістів груп короткочасного перебування МБОУ ДОД ЦРТДіЮ.

3

Основні розробники програми

Педагог додаткової освіти дітей Царегородцева Е.М.

4

Основна мета програми

Забезпечити кожній дитині дошкільного віку той рівень розвитку, який дозволить йому успішно навчатися в школі.

5

завдання програми

Навчальні:

 • формування у дитини необхідних для початку навчання в школі знань, умінь і

навичок;

 • формування у дітей, які не відвідують дошкільний заклад культурно-гігієнічних навичок відповідно до віку, особистісних якостей, досвіду спілкування в дитячому колективі;

 • виявлення актуального рівня розвитку дитини, розробка індивідуального освітнього маршруту, вироблення рекомендацій щодо подальшого розвитку дітей;

Розвиваючі:

 • розвиток особистості дитини;

 • виявлення і розвиток у дітей творчих здібностей;

 • розвиток у дітей комунікативних здібностей і соціальних навичок;

 • створення моделі взаємодії дитячого садка і сім'ї в різнобічному розвитку дітей;

виховні:

 • психологічна підготовка дитини до подальшого шкільного навчання;

 • виховання вміння орієнтуватися на систему правил, необхідних для навчальної роботи;

 • забезпечення доступності та варіативності дошкільної освіти через організацію груп короткочасного перебування дітей;

 • надання сім'ям соціальної послуги з догляду, нагляду та розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

 • організація в групах короткочасного перебування розвиваючих занять за програмами дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення пізнавального, соціального, художньо-естетичного, мовного розвитку дітей;

 • збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я, створення умов, що забезпечують емоційне благополуччя кожної дитини і подальшу адаптацію (соціальну, психологічну);

 • підвищення компетентності батьків в питаннях виховання і розвитку дитини раннього та молодшого дошкільного віку.

6

новизна програми

новизна програми полягає в тому, що вона є відповіддю на запит батьків - надати можливість дітям, які не відвідують дошкільні установи, отримати своєчасну соціальну адаптацію в спілкуванні з іншими дітьми, дорослими і початкова раннє комплексне розвиток. Надання вільного часу батькам для виконання їхніх життєвих потреб (навчання, робота, час для особистих справ), а також у вихідні дні і літній період.

7

актуальність програми

В даний час проблема передшкільної освіти досить гостро стоїть перед всією педагогічною громадськістю Росії.

 1. Причинами того, що діти не відвідують ДНЗ, є:

 • прожитковий рівень батьків: з'явилися сім'ї з високим рівнем доходу, в яких один з батьків (частіше за все мама) не працює, і немає необхідності відправляти дитину в дитячий сад. І разом з тим, є сім'ї з низьким рівнем доходу, в яких батьки не можуть оплатити перебування дитини в ДНЗ.

 • дезадаптація дитини в мікросоціумі, його низька стресостійкість, і, як наслідок, систематична захворюваність і хронічні хвороби;

 • випереджальний розвиток дітей і відсутність освітніх маршрутів.

 1. Групи короткотривалого перебування функціонують в ДНЗ м Ханти - Мансійська, але всі вони платні і приймають дітей тільки в робочі дні в першій половині.

 2. За багатьма серйозним і поважним причин мами і тата не завжди:

 • володіють знаннями про вікові особливості, про психологічні кризи і моделях поведінки в кожній кризі окремо;

 • володіють знаннями і вміннями в області психофізичного розвитку дитини.

 • знають і вміють розвивати дитину відповідно до його віковими особливостями з метою соціалізації та підготовки до подальшого навчання в початковій школі;

Таким чином, виникає протиріччя між потребою населення і відсутністю освітнього простору для такої категорії дітей, що обумовлює актуальність відкриття груп короткотривалого перебування (ДКП) на базі закладу додаткової освіти дітей.

7

принципи програми

 • Принцип науковості.

Вся інформація, що викладається в навчальній програмі, повинна бути достовірною.

 • Принцип адекватності віком. Відповідність віковим і психолого-фізіологічним особливостям дитини.

 • Принцип особистісного підходу.

Особистість кожної дитини є непорушною цінністю.

 • Принцип опори на інтерес. Всі заняття повинні бути цікавими для дитини.

 • Принцип орієнтації на досягнення успіху. Необхідно створювати умови для підтримки у дітей віри у власні сили і в можливість досягнення успіху.

 • Принцип доступності. Матеріал, що викладає за складністю повинен бути доступний розумінню дитини.

 • Принцип інтерактивного навчання. Методи, прийоми, форми і засоби навчання повинні створювати умови, при яких діти займають активну позицію в процесі отримання знань.

 • Принцип послідовності. Виклад матеріалу має мати логічну послідовність.

 • Принцип зворотного зв'язку.

Педагог повинен постійно цікавитися враженнями дітей від минулого заняття.

8

Основні напрямки програми

 • Декоративно - прикладне мистецтво

 • Образотворче мистецтво

 • Кераміка і ліплення

 • Краєзнавство

 • Математика

 • музика

 • Навчання грамоті і розвиток мови

 • Навколишній світ

 • Формування графомоторних навичок

 • хореографія

 • Екологія

9

Терміни реалізації програми

2014 - 2015 навчальний рік.


Умови реалізації програми

 • Системний підхід.

 • Ресурсне забезпечення діяльності в межах оптимального.

 • Компетентність педагогічного колективу.

 • Реалізація гуманістичної позиції в діяльності всього педагогічного колективу.

10

Користувачі основних заходів програми

Діти 6 -7 річного віку.

11

Очікувані результати

 • доступність додаткової освіти для неорганізованих дітей дошкільного віку.

 • востребованость учнями та батьками реалізованих програмами додаткової освіти дітей.

 • якості додаткової освіти, що реалізується в відділі.У сучасній освіті існує дві освітні парадигми: формує і розвиває. Наша програма спирається на розвиваючу парадигму. Саме ця парадигма відображена в методологічних принципах російського освіти, що увійшли в текст Закону РФ «Про освіту».

Проблема підготовки учнів до життя в новому соціально-економічному і культурному просторі набуває особливої актуальності у зв'язку з виникаючими дискусіями про ефективність початкового етапу навчання.

Поява даної програми продиктовано необхідністю подолання низки труднощів, що виникають під час вступу дитини до школи, і, перш за все, невідповідність між змістом, формами і методами навчально-виховного процесу дошкільного та початкового шкільного ланки і прагненням педагогів до створення системи послідовного розвитку особистості дитини.

Стратегічними лініями роботи в рамках ДОД виступає розвиток допитливості дитини, творчої уяви, комунікативних навичок. У початковій школі триває робота зі стратегічних лініях, розвиток пізнавального інтересу, вміння вирішувати проблемні ситуації в ході поетапного планування своєї навчальної діяльності, рольової ідентифікації в різних навчальних ситуаціях.

Формально певний зв'язок простежується, проте в реальності існує розрив між ДНЗ та початковою школою. «Школа раннього розвитку» є переходом, «містком» від дошкільного до шкільного навчання і виховання. У цей період у дітей відбувається активне осмислення навколишнього світу, визначається місце в цьому світі, вони вперше опановують новим видом діяльності (навчальної), коло їх спілкування значно розширюється. В освітній процес дитина включається, маючи певний фундамент інтелектуального і соціального розвитку. Наскільки швидко і добре дитина пристосується до нових обставин, наскільки успішно буде засвоювати нові знання, розвивати свої здібності і будувати нові відносини - все це залежить від правильної організації адаптаційного періоду вихованців до школи. В основу програми покладено поєднання ігрової діяльності з іншими видами діяльності: рухової, комунікативної, ремісничої, творчої. Це дозволяє дитині реалізувати себе в нових для нього умовах. Критерієм адаптації є просування дитини в кожному з видів діяльності.

Метою курсу є забезпечення кожній дитині дошкільного віку того рівня розвитку, який дозволить йому успішно навчатися в школі, прагнення допомогти дітям краще пізнати себе, свої сильні сторони, навчити їх долати невпевненість і страх, найбільш успішно і повно реалізовувати себе в поведінці і діяльності.

Навчання школяра, як самостійний вид діяльності, вимагає від нього систематичного напруги, завзяття, достатньої сили волі, передбачає високий рівень психічного розвитку, при якому вимоги систематичного навчання не будуть надмірними і не приведуть до погіршення здоров'я дитини. Тому виникає питання, якою мірою здатний надходить в школу дитина вчитися без труднощів? Дитина, яка не досягла необхідного рівня розвитку, стикається в школі з масою труднощів і невдач, що може мати негативні наслідки. Проблема готовності стає все більш значущою, бо від її рішення, без перебільшення, залежать людські долі. Готовність до школи сьогодні розглядається як комплексна характеристика, що включає в себе наступні компоненти:

 • психофізіологічний (дозрівання організму)

 • педагогічний (все, чого навчили дитину)

 • психологічний (особливості розвитку і формування)

Основна дидактична ідея:


 • розвиток пізнавальних процесів у дітей буде більш активним і ефективним, якщо воно здійснюється в процесі навчальної діяльності дитини, що здійснюється спеціальним підбором і структуруванням завдань, формою їх подання, доступній і захоплюючій для дітей цього віку.

Серед методів, використовуваних в період підготовки дітей до школи, використовуються практичний метод, метод дидактичних ігор, метод моделювання. Комплексно - ігровий метод організації фронтальних занять дає можливість домогтися позитивного результату в роботі з дітьми. Матеріал легше засвоюється в рамках сюжету казки, подорожі, пригоди, гру чи однієї лексичної теми. Ці методи використовуються в різному поєднанні один з одним, при цьому провідним залишається практичний метод, що дозволяє дітям засвоювати і осмислювати матеріал, проводячи експерименти, спостереження, виконуючи дії з предметами, моделями геометричних фігур, замальовуючи, розфарбовуючи і т.п.

Велика увага приділяється формуванню вмінь спілкуватися з педагогом (учителем), з іншими дітьми, працювати в одному ритмі з усіма, коли це необхідно, працювати з рахунковим і геометричним матеріалом, користуватися зошитом з друкованою основою і ін.

Використання спеціально відібраного змісту навчання і методів роботи з ним допоможе наблизити загальний розвиток дітей на рівень, необхідний для успішного вивчення програмного матеріалу початкової школи.

Заняття будуються у цікавій, ігровій формі з використанням мовних ігор, що дозволяє дітям успішно оволодіти звуковим аналізом, з цікавістю спостерігати за особливостями слів, їх використанням у мові. Навчальний матеріал подається в порівнянні, зіставленні і спонукає дітей постійно міркувати, аналізувати, робити власні висновки, вчитися їх обґрунтовувати, вибирати правильне рішення серед різних варіантів відповідей. Таким чином, формується і розвивається головна цінність, основа всієї навчальної діяльності - творче мислення дитини, на основі якого поступово будуть складатися вся система знань.

Відомий психолог Д. Б. Ельконін, підкреслюючи нерозривний зв'язок старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, об'єднав їх в одну «епоху людського розвитку, іменовану дитинством».


Навчальний план

Структура навчального плану відображає різні сторони предметної діяльності дітей. Програмний матеріал вибудовується за принципом поступового ускладнення з урахуванням вікових психічних особливостей учнів, при цьому використовуються різні педагогічні технології, методи, форми і прийоми організації занять з обов'язковим діяльнісних підходом. Темпи просування по освітнім програмам у дітей різні й залежать від їх можливостей, рівня розвитку і віку. Планування освітньої діяльності кожної дитини здійснюється спільно з батьками, педагогами і психологом. Диференційований підхід дозволяє поєднувати групову та індивідуальну форми навчання. Освітній процес поєднує в собі ті види діяльності, які властиві дітям і отримують розвиток в дошкільному віці:

 • ігрова діяльність (розвиваючі, дидактичні ігри, ігри з правилами, сюжетно-рольові та театралізовані ігри);

 • продуктивна діяльність (художньо - образотворча, конструювання, ручна праця);

 • рухова діяльність (рухливі ігри, фізичні вправи);

 • комунікативна діяльність (вільне спілкування з педагогом і з однолітками);

 • елементи трудової діяльності (самообслуговування, колективна трудова діяльність).


п \ п

Назва освітньої галузі

кількість

годин

для дітей

6 7 років

1

«Раз - сходинка, два - сходинка ...»

36

2

Навчання грамоті і розвиток мови

72

3

Формування графомоторних навичок

72

Разом:


180

Примітка: 1ч = 30 хвилин


Організація освітнього процесу

1. Умови організації освітнього процесу груп короткочасного перебування регулюються:

 • Законом «Про освіту» та іншими законодавчими актами РФ і ХМАО.

 • Національної освітньої ініціативою «Наша нова школа».

 • Положенням про групи короткотривалого перебування.

 • Положенням про відділ соціальної адаптації та реабілітації дітей та юнацтва.

 • Статутом МБОУ ДОД ЦРТДіЮ.

2. Освітній процес здійснюється з урахуванням принципів додаткової освіти: масовості, добровільності, доступності та вільного вибору дітьми і батьками видів занять, їх ініціативи і самостійності, творча співпраця дітей і дорослих, активну участь батьків у освітньо-виховному процесі.

Освітні програми творчих об'єднань передбачають індивідуальні, групові та колективні форми занять.

Навчання і розвиток дітей в об'єднаннях грунтується на наступних педагогічних технологіях:

 • Особистісно-орієнтовані;

 • Ігрові;

 • здоров'язберігаючих;

 • Розвиваючого навчання;

 • Педагогіка співробітництва М. Монтессорі;

 • Компенсуючого навчання;

 • Арт - терапії.


3.У групах короткочасного перебування організовано навчання і розвиток дітей віком від 6 до 7 років. У групи приймаються діти за заявою батьків.

В роботі об'єднань можуть брати участь спільно з дітьми їхні батьки (без включення в основний склад) при наявності умов і за погодженням з адміністрацією.

4. Обліковий склад ДКП групи комплектуються по одновікових принципом з наповнюваністю 10 чоловік.

У разі зниження фактичної відвідуваності протягом навчального року установи повинні бути об'єднані або розформовані.

5. У ДКП освітній процес побудований відповідно до вимог СанПіН (СанПіН 2.4.1.2660-10):Спеціально організоване навчання у формі занять:

 • Для дітей 6 -7 років - 4-5 занять в день тривалістю не більше 30 хвилин, в день 2 години 30 хвилин.

Спільна діяльність педагога з дітьми, самостійна діяльність дітей під наглядом педагога:

 • Для дітей 6-7 років - 1 година 30 хвилин.


Загальний час перебування учнів в групах короткочасного перебування не перевищує 3-4 годин в день для однієї групи.

7. Заняття об'єднань фіксуються в журналах обліку роботи об'єднання, прийнятих в системі додаткової освіти дітей.

8. Заняття проводяться в спеціально обладнаних приміщеннях відповідно до розкладу. Розклад складається на початку навчального року, затверджується директором ЦРТДіЮ і завіряється печаткою. Перенесення занять або тимчасова зміна розкладу проводиться тільки за згодою адміністрації та оформляється документально.

9. Навчальний рік починається 15 вересня і закінчується 31 травня поточного року.

10. Оплата праці педагогів здійснюється відповідно до тарифікаційним списку.


Моніторинг якості послуг, що надаються ДКП

Основними виконавцями є педагоги додаткової освіти.

Контроль за виконанням програми покладається на завідуючу відділом, який буде здійснюватися через аналіз виконання освітніх програм і систему моніторингу «Ефективність виховної системи відділу соціальної адаптації та реабілітації і досягнення вихованців» і «Ефективність освітньої діяльності відділу соціальної адаптації та реабілітації».

Підведення підсумків реалізації освітніх програм педагогів здійснюється у формі підсумкової атестації.

Форма, вид та терміни атестації визначені в освітніх програмах за напрямками діяльності та Положенням про атестацію.

Етапи реалізації програми

I етап - організаційний

Мета: формування у вихованців групи короткотривалого перебування комунікативних навичок.

 1. Вивчення рекомендацій з організації груп короткотривалого перебування.

 2. Створення матеріальної бази даної групи.

 3. Складання плану роботи з дітьми та батьками.

II етап - впроваджувальний

Мета: створити умови для повноцінного розвитку дітей через гуманізацію цілей і принципів роботи групи короткотривалого перебування.

 1. Робота творчої групи по написанню програми «Школи раннього розвитку».

 2. Залучення батьків до змістовну діяльність групи короткотривалого перебування дітей.

 3. Створення та надання консультативної допомоги батькам дітей, які не відвідують дошкільні установи.


III етап - результативний

Мета: виявлення ефективності роботи груп короткотривалого перебування, їх роль в проходженні легкої адаптації дітей до дошкільної установи.

V етап - підсумковий

 1. Оформлення матеріалу і звіту по реалізації програми «Школа раннього розвитку».

 2. Публікація матеріалів в засобах масової інформації та сайті МБОУ ДОД ЦРТДіЮ.

Кадрове забезпечення:

У ДКП працює 5 педагогів. Педагогічний стаж до 5 років мають 2 людини, від 5до 10 років - 1 особа, від 10 до 25 років - 2 особи.


Наведені дані свідчать про високий рівень професійної майстерності педагогів додаткової освіти, що працюють з ДКП.«НАВЧАННЯ ГРАМОТИ І РОЗВИТОК МОВИ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основним завданням даної програми є вироблення у дітей уміння орієнтуватися в звуко-буквеної системі рідної мови і на цій основі - розвиток інтересу і здібностей до читання. Програма «Розвиток мови» є парціальної і вирішує одну з задач мовного розвитку дитини - підготувати дошкільника до навчання грамоті.

Програма «Навчання читання» передбачає звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти, розроблений Д. Б. Ельконіна і доопрацьований Л. Є. Журової стосовно навчання дітей дошкільного віку.

Засвоєння дітьми даної програми - це не тільки підготовка до вміння читати і писати, розширення знань і уявлень про мову, а й важливий засіб розвитку мовлення, фактор розумового розвитку ребенка.В програмі широко представлено моделювання, за допомогою якого здійснюється звуковий аналіз слова. Робота з моделями слів розвиває логічне мислення, так як діти користуються не образами, а умовними позначеннями слів, звуків, пропозицій.

Розвитку мислення також сприяє відгадування дітьми загадок, які присутні в програмі в достатньому обсязі. Методи і прийоми, які використовуються в роботі, відповідають віковим особливостям дошкільника, а не копіюють шкільну програму.

Предмет вивчення - звуки і букви російського алфавіту за загальноприйнятими групам (голосні, приголосні, дзвінкі і глухі приголосні, тверді і м'які, поодинокі приголосні, видання і Ь). Послідовність вивчення букв визначена послідовністю, даної в букварі Н.С. Жукової.

«Буквар» Жукової спирається на традиційну методику навчання читання - від звуку до букви, тобто звуковий аналітико-синтетичний метод.

Мета програми: підготовка дітей до школи, сприяючи:

 • формування запасу знань, умінь і навичок, які стануть базою для подальшого навчання в школі.

Завдання програми:

1. Уточнення артикуляції і характеристик звуків;

2.Розвиток фонематичного сприйняття і навичок звукового аналізу

і синтезу;

3. Навчання грамоті (читання та письма).

4. Розвиток графічних навичок з метою підготовки руки дитини до письма.

5. Розвиток логічного мислення.

Програма призначена для дітей старшого дошкільного віку, шостого - сьомого року життя.

Термін реалізації даної програми розрахований на один рік.

Програма має в своїй основі принципи систематичності і взаємозв'язку навчального матеріалу, його конкретності і доступності, поступовості, концентричного нарощування інформації.

Основні умови організації освітнього процесу:

 • проведення занять фронтально (в групі);

 • спеціально організовані заняття, тривалістю 30 хвилин;

 • оснащення необхідним обладнанням та наочними посібниками;

 • взаємодія з сім'єю дитини з питань навчання.

Форма організації занять - групова (до 10 осіб).

Режим занять.

Заняття проводяться 2 рази на тиждень протягом 36 тижнів.

Календарно-тематичне планування

п / п

Тема заняття

Дата за планом

Дата за фактом

1

Мова письмова і усна. Звуки мови.

16.09


2

Мова письмова і усна. Звуки мови.

18.09


3

Мова письмова і усна. Звуки мови.

23.09


4

Звуки мови.

25.09


5

Голосні звуки IаI, IуI; літери А, а, У, у.

30.09


6

Голосні і приголосні звуки.

02.10


7

Голосний звук IоI, букви О, о.

07.10


8

Приголосні звуки IмI, IмI; літери М, м.

09.10


9

Вчимося з'єднувати букви.

07.10


10

Читання складів.

10.10


11

Приголосні звуки IСI, IСI; літери С, с.

14.10


12

Пропозиція.

16.10


13

Розподіл пропозиції на слова.

21.10


14

Наголос в словах.

23.10


15

Приголосні звуки IхI, IхI; букви Х, х.

28.10


16

Читання складів і слів.

30.10


17

Складання пропозицій і оповідань.

04.11


18

Приголосні звуки IрI, IрI; букви Р, р.

06.11


19

Згідний звук IшI,; букви Ш, ш.

11.11


20

Голосний звук IиI; буква и.

13.11


21

Приголосні звуки IлI, IлI; літери Л, л.

18.11


22

Приголосні звуки IнI, IнI; літери Н, н.

20.11


23

Приголосні звуки IкI, IкI; букви К, к.

25.11


24

Приголосні звуки IтI, IтI; букви Т, т.

27.11


25

Голосний звук IіI; літери І, і.

02.12


26

Приголосні звуки IпI, IпI; літери П, п.

04.12


27

Приголосні звуки дзвінкі і глухі.

09.12


28

Приголосні звуки IзI, Iз I; букви З, з.

11.12


29

Згідний звук IйI; букви Й, й.

16.12


30

Приголосні звуки IгI, IгI; букви Г, м

18.12


31

Приголосні звуки IвI, IвI; літери В, в.

23.12


32

Приголосні звуки IвI, IвI; літери В, в.

25.12


33

Приголосні звуки IдI, IдI; літери Д, д.

30.12


34

Приголосні звуки IбI, IбI; літери Б, б.

06.01


35

Приголосні звуки IбI, IбI; літери Б, б.

08.01


36

Приголосні звуки IбI, IбI; літери Б, б.

13.01


37

Згідний звук IжI; букви Ж, ж.

15.01


38

Згідний звук IжI; букви Ж, ж.

20.01


39

Букви Е, е.

22.01


40

Букви Е, е.

27.01


41

Буква Ь.

29.01


42

Буква Ь.

03.02


43

Букви Я, я.

05.02


44

Букви Я, я.

10.02


45

Букви Ю, ю.

12.02


46

Букви Ю, ю.

17.02


47

Букви Е, е.

19.02


48

Букви Е, е. Розвиток мовлення.

24.02


49

Згідний звук IчI; букви Ч, ч.

27.02


50

Формулювання відповідей на питання.

03.03


51

Голосний звук IеI; букви Е, е.

05.03


52

Голосний звук IеI; букви Е, е.

10.03


53

Згідний звук Iцi; букви Ц, ц.

12.03


54

Приголосні звуки IфI, IфI; букви Ф, ф.

17.03


55

Згідний звук IщI; букви Щ, щ.

19.03


56

Згідний звук IщI; букви Щ, щ.

24.03


57

Буква'.

26.03


58

Алфавіт.

31.03


59

Читання складів і слів з вивченими буквами.

02.04


60

Навчання складання оповідання за серією картинок.

07.04


61

Навчання складання оповідання за серією картинок.

09.04


62

Навчання складання оповідання за серією картинок.

14.04


63

Навчання складання оповідання за серією картинок.

16.04


64

Бліц-опитування по вивченим буквах. Побудова звукових моделей слів. Розвиток мови дітей.

21.04


65

Читання складів і слів з вивченими буквами.

23.04


66

Читання складів і слів з вивченими буквами.

28.04


67

Читання складів і слів з вивченими буквами.

30.04


68

Читання складів і слів з вивченими буквами.

05.05


69

Читання складів і слів з вивченими буквами.

07.05


70

Читання складів і слів з вивченими буквами.

12.05


71

Читання складів і слів з вивченими буквами.

14.05


72

Читання складів і слів з вивченими буквами.

19.05


В результаті роботи діти можуть:

 • конструювати словосполучення і пропозиції, в тому числі з новими словами;

 • відповідати на питання педагога;

 • задавати свої питання;

 • детально переказувати текст за зорової опорі;

 • виділяти звук на початку слова;

 • розрізняти звуки і букви;

 • дізнаватися і називати літери російського алфавіту;

 • з'єднувати звуки в склади.

навчаться:

Поважати й цінувати могутність усного мовлення, її вплив на оточуючих, більш усвідомлено використовувати мову для:

 • повного і точного вираження своїх думок, почуттів, ідей і думок;

 • соціальної взаємодії з метою інформувати оточуючих, розважити їх або надати на них вплив;

 • отримання задоволення від спілкування з однолітками;

 • поглиблення розуміння дійсності, отримання нових знань;

 • організації рефлексії.

Пов'язувати смислоразлічительную функцію слів з їх лексичним значенням і граматичними ознаками.

Розкривати тему тексту, дотримуватися структуру оповідання, плавно викладати усне мовлення, використовувати мовні та інтонаційні засоби виразності, складати розповідь по серії сюжетних картинок і творчі розповіді.

література:

1. Бугрименко Е.А., Г.А. Цукерман «Читання без примусу» - М .: Знание, 1987

2. Е.В. Колесникова «Програма від звуку до букви» - Москва, 2005

3. Колесникова Е.В. «Розвиток звуко-літерного аналізу у дітей 5-6 років» М .: Ювента, 2005.

4. Н.С. Жукова «Буквар» - М: «Ексмо», 2014

5. О.І. Крупенчук «Вчимо букви» - СПб .: Видавничий дім «Літера», 2010

6. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Вчимо дитину говорити і читати» - Москва, 2008

«РОЗВИТОК графомоторних НАВИЧОК

У ДОШКІЛЬНЯТ »

Пояснювальна записка


Найбільші труднощі, що доставляють багато прикрощів - це уроки письма. Потрібно кожен раз освоювати багато нового, а руки ще слабкі, не слухаються. За 3 місяці необхідно освоїти написання 300 елементів. У надходять в школу дітей слабо розвинені дрібні червоподібні м'язи руки, триває окостеніння кісток зап'ястя і фаланг пальців, тому їм важко перший час при листі. Тим часом процес листи не може бути здійснений без участі зорових і рухових аналізаторів без певного рівня розвитку дрібної мускулатури і координації руху. Все це створює складності в оволодінні графічними навичками. Необхідність навчання дітей каліграфічного письма обумовлюється насамперед тим, що ми живемо в епоху науково-технічного прогресу і бурхливого потоку інформації, внаслідок чого людині доводиться багато займатися.

Актуальність і педагогічна доцільність програми

Буває так, що дитина вміє читати, рахувати й писати, але прийшовши в школу, поступово знижує свою успішність. Що ж відбувається? З перших днів надходження учня до школи його починають навчати початковим навикам письма і читання, без яких подальше навчання було б просто неможливо. Починати підготовку необхідно з дошкільного періоду. Для цього необхідне дотримання основних гігієнічних вимог: формування графічно правильних накреслень елементів, способів з'єднання, ритмічності написання елементів і т.д. Для більш ефективного оволодіння початковими навичками письма молодшими школярами мною розроблена авторська програма, яка спирається в базі своєї на праці відомих педагогів: Д.А. Писаревський, Н.І.Боголюбов, Е.В.Гурьянов, Ф.Г. Голованов, Е.Н.Соколова, І.Е.Евсеев, Пестолоцці, А.І.Воскресенская, Н.І.Ткаченко і ін. Спостереження свідчать, що прагнення написати красиво, чітко, швидко сприяють підвищенню грамотності. Надзвичайно важливим і актуальним.

Формування каліграфічних навичок письма має велике педагогічне і суспільно-виховне значення. Привчаючи школярів до акуратному і чіткому письма, турбуючись про сталість їх почерку, виховуючи у них акуратність, працьовитість, сумлінне і старанне ставлення до виконання будь-якої роботи, шанобливе ставлення до людей і їх праці. А також розроблені заняття сприяють їх естетичному вихованню.Мета і завдання програми

мета:

Вибудувати взаємозв'язок між звуковим сприйняттям, моторною навиком і актом, графічним зображенням букви.

Основні завдання:


 1. Підготувати дітей сприймати звучить слово як послідовність звуків і розрізняти їх функціональний характер (при цьому об'єктом аналізу є тільки звучить, а не написане слово).

 2. Розвиток дрібної мускулатури руки.

 3. Отримання досвіду правильно тримати олівець, ручку.

 4. Розвинути пальці і кисті рук.

 5. Навчить проводити точно і правильно вертикальні лінії зверху вниз, горизонтальні - зліва направо, овали.

 6. Підготувати руку до листа.

 7. Вміти орієнтуватися на аркуші паперу, удосконалювати просторові уявлення.

 8. Довести до автоматизму вміння дотримуватися гігієнічні правила листи (положення корпусу, руки, зошити, олівці)

 9. Довести до усвідомлення учнями читача функції слова і вміння відображати її в графічних моделях.

 10. Навчити складати пропозиції, складати модель до пропозиції і до пропозиції модель.

 11. Навчити визначати кількість слів у реченні, розташування слів і позначати початок і кінець пропозиції і виділяти службові слова.

 12. Навчить ділити слова на склади, виділяти ударний склад і знаходити його місце (на початку, середині, в кінці слова).

 13. Удосконалювати здатність до зорового сприйняття різних форм.Тип, вид і спадкоємність програми

Дана робоча програма дозволяє сформувати необхідну базу для повноцінного і легкого оволодіння навичкою письма в період шкільного навчання. Програма спирається на діяльнісний метод розвиваючого навчання Ельконіна-Давидова.

особливості програми

В системі навчання письма використовую такі методи (чи засоби):

Копіювальний - (або стігмографіческій) - обведення букв, надрукованих у спеціальних зошитах, через кальку, точками або написаних від руки учителем олівцем.

(Методисти Д.А.Пісаревскій, Н.І.Боголюбов).

Лінійний метод - в основі цього методу лежить шрифтових підхід до навчання - точні і завжди однакові відстані між елементами літер, точні пропорції висоти і ширини букви і її частин, тобто букву, а отже і слова писати користуючись допоміжної сіткою, яка визначає висоту листи літери в цілому і її половини, нахил, відстані між елементами (Е.В.Гурьянов, Ф.Г.Голованов, Е.Н.Соколова).

Генетичний метод - літери вивчаються в порядку від графічно простий формою літери до графічно складнішою. По складу подібних елементів літери розбиваються на групи по наростаючій графічної складності.

(І. Євсєєв, у навчанні письма застосовував Пестолоцці, А.І. Воскресенська, І. Ткаченко).

Тактичний метод - (або ритмічний) метод - лист під рахунок, в однаковому для всіх учнів темпі, ритмі.

Навчання письма шляхом прописування спеціальних вправ для розвитку рухів руки: пальців, кисті, передпліччя.

Метод англійця Карстера - розчерки.

Найкращих результатів я досягла шляхом розумного поєднання цих способів на певних етапах навчання письму.

Звуковий метод (фонематичний). Величезна позитивні значення звуко-літерного листи полягає в тому, що при позначенні складу воно фіксує складові його окремі звукові елементи, в той час як при складової системі такої фіксації немає.

Робоча програма передбачає використання всього нового в педагогічній науці і практиці - це звуковий аналіз слова, звукова модель, запис пропозиції, модель пропозиції, схеми з розвиваючого навчання Ельконіна-Давидова.

Графічні навички письма формуються спільно з читанням, орфографією, розвитком писемного мовлення. Оскільки в системі розвиваючого навчання найважливішим способом є моделювання. І першою формою моделювання, з якою стикаються учні, є моделювання читача функції слів, а різний їх оформлення - зазначенням на особливості слова:

- СЛОВО - НАЗВА ПРЕДМЕТА

- СЛОВО - НАЗВА ДІЇ

- СЛОВО - НАЗВА ОЗНАКИ ПРЕДМЕТА


Термін реалізації, режим і структура занять

Програма розрахована на 72 години. Вік дітей, які відвідують заняття з розвитку графомоторних навичок: від 6 до 7 років (дошкільнята). Кількість дітей у групі - від 10 до 12 осіб. Тривалість заняття по 30 хвилин 2 рази на тиждень з перервами на три тематичні фізкультхвилинки, тривалістю 2 - 3 хвилини.


З труктура заняття за програмою «Розвиток графомоторних навичок у дошкільників» виглядає наступним чином:

 • «Гімнастика для очей» - виконання вправ для зняття навантаження з зорового аналізатора. Дослідження вчених переконливо доводять, що під впливом фізичних вправ поліпшуються показники різних психічних процесів, що лежать в основі творчої діяльності.

 • розминка - основним завданням даного етапу є створення у хлопців певного позитивного емоційного фону, включення в роботу. Тому рухи пальців рук розминки досить легкі, здатні викликати інтерес. Але вони ж і готують дитину до активної моторної діяльності;

 • Поступове ускладнення ігрової ситуації - тренування психічних механізмів, що лежать в основі пізнавальних здібностей: уваги, пам'яті, уяви, мислення. Всі завдання підібрані так, що ступінь їх труднощі збільшується від заняття до заняття.

 • физкультминутка - динамічна пауза, яка проводиться на занятті, не тільки розвиває рухову сферу дитини, а й сприяє розвитку вміння виконувати декілька різних завдань одночасно;

 • графічні диктанти - спрямовані на розвиток умінь діяти за правилом і самостійно за завданням дорослого, а також розвиток просторового орієнтування і дрібної моторики руки і відстеження і контролем напрямку руху руки;

 • пальчикова гімнастика - сприяє розвитку м'язової активності і підтримки тонусу м'язів беруть участь в акті листи, а також рухливості і гнучкості кистей рук.

Заняття побудовані таким чином, що один вид діяльності змінюється іншим. Зміна видів діяльності забезпечує відсутність перевтоми у дошкільника.

До п рогнозіруемим результатами можна віднести реалізацію поставлених завдань навчання, а саме:

 1. підготувати дітей сприймати звучить слово як послідовність звуків і розрізняти їх функціональну характеристику (при цьому об'єктом аналізу є тільки звучить, а не написане слово)

 2. розвинути дрібну мускулатуру руки

 3. писати вертикальні лінії зверху вниз, горизонтальні - зліва направо;

 4. підготувати руку до листа,

 5. вміти орієнтуватися на аркуші паперу,

 6. сформований вміння дотримуватися гігієнічні правила листи (положення корпусу, руки, зошити, олівці)

 7. сформувати взаємозв'язок у учнів читача функції слова і відображення її в графічній моделі.

 8. Знати, як складається модель до пропозиції і пропозиція до моделі.

Перевірка здійснюється наступними методами:

 • в ході тривалого спостереження за самостійною і спеціально організованої ігрової діяльністю дитини на кожному занятті;

 • за підсумками виконання індивідуальних завдань, які передбачають формування у дітей навичок самостійної роботи.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 1

п / п

Найменування розділів програми

Кількість годин за планом

вступне заняття

1

Розвиток дрібної мускулатури руки

29

моделювання пропозицій

17

Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху

25


РАЗОМ

72Календарно-тематичне планування

п / п

Тема заняття

Дата за планом

Дата за фактом

1

Вступне заняття.

18.09


2

"Нові друзі". Гігієнічні вимоги. Робота за шаблоном в прописах ( «Півник»).

19.09


3

«Що в центрі?». Орієнтування на аркуші, робота за шаблоном (обведення, розфарбовування слоника).

25.09


4

«Сировина». Прямі та похилі лінії. Робота за шаблоном (обведення, розфарбовування кита). Розвиток дрібної мускулатури пальців.

26.09


5

Букви А, а. Розвиток дрібної моторики руки.

02.10


6

Букви У, у. Розвиток дрібної моторики руки.

03.10


7

Букви О, о. Розвиток дрібної моторики руки.

09.10


8

Букви М, м. Розвиток дрібної моторики руки.

10.10


9

Вчимося з'єднувати букви. Штрихування.

16.10


10

Вчимося з'єднувати букви. Штрихування.

17.10


11

Букви С, с. Штрихування.

23.10


12

Лист вивчених букв. Штрихування.

24.10


13

Лист вивчених букв. Штрихування.

30.10


14

Лист вивчених букв. Штрихування.

31.10


15

Букви Х, х. Розвиток дрібної моторики рук.

06.11


16

Лист вивчених букв. Штрихування.

07.11


17

Лист вивчених букв. Штрихування.

13.11


18

Букви Р, р. Розвиток дрібної моторики рук.

14.11


19

Букви Ш, ш. Розвиток дрібної моторики рук.

20.11


20

Буква и. Розвиток дрібної моторики рук.

21.11


21

Букви Л, л. Розвиток дрібної моторики рук.

27.11


22

Букви Н, н. Розвиток дрібної моторики рук.

28.11


23

Букви К, к. Розвиток дрібної моторики рук.

04.12


24

Букви Т, т. Розвиток дрібної моторики рук.

05.12


25

Букви І, і. Розвиток дрібної моторики рук.

11.12


26

Букви П, п. Розвиток дрібної моторики рук.

12.12


27

Лист вивчених букв. Штрихування. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

18.12


28

Букви З, з. Розвиток дрібної моторики рук.

19.12


29

Букви Й, й. Розвиток дрібної моторики рук.

25.12


30

Букви Г, м Розвиток дрібної моторики рук.

26.12


31

Букви В, в. Розвиток дрібної моторики рук.

01.01


32

Лист вивчених букв. Штрихування.

02.01


33

Букви Д, д. Розвиток дрібної моторики рук.

08.01


34

Букви Б, б. Розвиток дрібної моторики рук.

09.01


35

Букви Б, б. Розвиток дрібної моторики рук.

15.01


36

Букви Б, б. Розвиток дрібної моторики рук.

16.01


37

Букви Ж, ж. Розвиток дрібної моторики рук.

22.01


38

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

23.01


39

Букви Е, е. Розвиток дрібної моторики рук.

29.01


40

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

30.01


41

Буква Ь. Розвиток дрібної моторики рук.

05.02


42

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

06.02


43

Букви Я, я. Розвиток дрібної моторики рук.

12.02


44

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

13.02


45

Букви Ю, ю. Розвиток дрібної моторики рук.

19.02


46

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

20.02


47

Букви Е, е. Штрихування в різних напрямках.

26.02


48

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

27.02


49

Букви Ч, ч. Штриховка в різних напрямках.

05.03


50

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

06.03


51

Букви Е, е. Штрихування в різних напрямках.

12.03


52

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

13.03


53

Букви Ц, ц. Штрихування в різних напрямках.

19.03


54

Букви Ф, ф. Штрихування в різних напрямках.

20.03


55

Букви Щ, щ. Штрихування в різних напрямках.

26.03


56

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

27.03


57

Буква'. Штрихування в різних напрямках.

02.04


58

Алфавіт. Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

03.04


59

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

09.04


60

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

10.04


61

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

16.04


62

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

17.04


63

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

23.04


64

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

24.04


65

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

30.04


66

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

01.05


67

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

07.05


68

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

08.05


69

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

14.05


70

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

15.05


71

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

21.05


72

Лист вивчених букв. Розвиток дрібної моторики рук. Складання звукових моделей слів і формування фонематичного слуху.

22.05
Прогнозовані результати і методи діагностичного контролю

До передбачуваним результатам навчання відноситься реалізація завдань і, відповідно, цілі програми «Розвиток графомоторних навичок у дошкільників». Виявлення отриманих результатів навчання проводиться у формі підсумкового тестування. Крім того, проводяться і власні спостереження педагога за розвитком кожної дитини.
Пояснювальна записка до модифікованої програмі

курсу «Раз - сходинка, два - сходинка ...»

(Розвиток математичних уявлень)

Модифікована освітня програма навчання математики має соціально-педагогічну спрямованість і складена на основі державної програми розвитку математичних уявлень «Раз - сходинка, два - сходинка ...», пропонованої Л.Г. Петерсон і Н.П. Холін для дошкільної підготовки.

Дослідження психологів, багаторічний досвід педагогів-практиків показують, що найбільші труднощі в школі випробовують не ті діти, які мають недостатнім обсягом знань, умінь і навичок, а ті, хто не готовий до нової соціальної ролі учня з певним набором таких якостей, як уміння слухати і чути, працювати в колективі і самостійно, бажання і прагнення думати, прагнення дізнатися щось нове.

Тому основними завданнями математичного розвитку дошкільників є:

 1. Формування мотивації навчання, орієнтація на задоволення пізнавальних інтересів, радість творчості.

 2. Збільшення обсягу уваги і пам'яті.

 3. Формування розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, аналогії).

 4. Розвиток образного і варіативного мислення, фантазії, уяви, творчих здібностей.

 5. Розвиток мови, вміння аргументувати свої висловлювання, будувати найпростіші умовиводи.

 6. Вироблення вміння цілеспрямовано володіти вольовими зусиллями, встановлювати правильні стосунки з однолітками і дорослими, бачити себе очима оточуючих.

 7. Формування умінь планувати свої дії, здійснювати рішення відповідно до заданих правил і алгоритмами, перевіряти результат своїх дій.


Програма включає завдання, що знайомлять дітей з світом чисел і величин в цікавій та доступній формі на різного ступеня складності, з просторовими і тимчасовими орієнтування, дає можливість формування цілісного погляду на навколишній світ.

Завдання підбираються з урахуванням індивідуальних особливостей особистості дитини, з опорою на його життєвий досвід, створюючи ситуацію успіху для кожного з них. Кожна дитина повинна просуватися вперед своїм темпом і з постійним успіхом. Для вирішення цього завдання включається матеріал різного ступеня складності - від необхідного мінімуму до можливого максимуму.

Робота за даною програмою дозволяє проводити заняття інтегрованого типу, розвивати дрібну моторику рук, використовувати ігрові форми діяльності. Дидактичні ігри не тільки є формою засвоєння знань, а й сприяють загальному розвитку дитини, його пізнавальних інтересів та комунікативних здібностей.

Зміст використовуваної державної програми курсу розвитку математичних уявлень «Раз - сходинка, два - сходинка ...» розраховано на 2 роки навчання. Упорядником модифікованої програми матеріал творчо перероблений і скорочений до 1-го року підготовчих занять з дітьми старшого дошкільного віку.

Модифікована програма курсу розвитку математичних уявлень враховує вікові та психологічні особливості дітей 5,5 - 6,5 років, передбачає 1 заняття на тиждень тривалістю 30 хвилин, всього 36 заняття за рік.

Програма курсу відображає сучасні наукові погляди на способи організації навчання, забезпечує вирішення завдань інтелектуального і особистісного розвитку дітей, формування у них пізнавальних інтересів і творчого мислення, сприяє збереженню та підтримці їх здоров'я.

Реалізація змісту справжньою модифікованої програми розвитку математичних уявлень і підготовки до школи можлива на підставі навчально-методичного комплекту авторів Л.Г. Петерсон і Н.П. Холін «Раз - сходинка, два - сходинка ...» (зошити на друкованій основі, ч. 1-2), орієнтованого на розвиток мислення, творчих здібностей дітей, їх інтересу до математики.

Тематичний план

навчання за курсом «Раз - сходинка, два - сходинка ...»

Найменування розділів, тем

Кількість годин

загальні поняття

16

Числа і операції над ними

11

Просторово-часові уявлення

3

Геометричні фігури і величини

6

Разом:

36


Зміст програми курсу

«Раз - сходинка, два - сходинка ...» »

(розвиток математичних уявлень)Загальні поняття (16 годин)

Властивість предметів: колір, форма, розмір, матеріал і ін. Порівняння предметів за кольором, формою, розміром, матеріалом.

Сукупності (групи) предметів або фігур, що володіє загальною ознакою. Складання сукупності по заданому ознакою. Виділення частини сукупності.

Порівняння двох сукупностей (груп) предметів. Позначення відносин рівності і нерівності.

Встановлення рівночисельний двох сукупностей (груп) предметів за допомогою складання пар (так само - нерівно, більше на ... - менше на ...).

Формування загальних уявлень про складання як об'єднанні груп предметів в одне ціле. Формування загальних уявлень про вирахування як видаленні частини предметів з цілого. Взаємозв'язок між цілим і частиною.

Початкові уявлення про величинах: довжина, маса.

Числа і операції над ними (11 годин)

Прямий і зворотний рахунок в межах 10. Порядковий і ритмічний рахунок.

Освіта наступного числа шляхом додавання одиниці. Назва, послідовність і позначення чисел від 1 до 10 цифрами, точками на відрізку прямої. Склад чисел першого десятка.

Рівність і нерівність чисел. Порівняння чисел (більше на ..., менше на ...) на наочної основі.

Формування уявлень про складання і віднімання чисел в межах 10 (з використанням наочної опори). Взаємозв'язок між складанням і відніманням чисел.

Число 0 і його властивості.

Рішення простих (в одну дію) завдань на додавання і віднімання з використанням наочного матеріалу.

Просторово - часові уявлення (3 години)

Приклади відносин: на - над - під, зліва - справа - посередині, попереду - позаду, зверху - знизу.

Орієнтування на аркуші паперу в клітинку.

Геометричні фігури і величини (6 годин)

Формування вміння виділяти в навколишній обстановці предмети однакової форми. Знайомство з геометричними фігурами: квадрат, прямокутник, трикутник, чотирикутник, коло, куля.

Формування уявлень про точку, прямий, промені, відрізку, ламаної лінії, багатокутнику, кулі, кубі, параллелепипеде, піраміді, конусі, циліндрі, кутах, про рівних фігурах, замкнутих і незамкнутих лініях.

До кінця навчання за програмою «Раз - сходинка, два - сходинка ...» передбачається просування дітей в розвитку мислення, мовлення, психічних функцій, формування у них пізнавальних інтересів, комунікативних умінь і творчих здібностей.Календарно-тематичне планування курсу


«Раз - сходинка, два - сходинка ...» »

(Розвиток математичних уявлень)п / п

Тема заняття

Дата

факт

1

Властивості предметів: колір, форма, розмір, матеріал і ін.

16.09


2

Властивості предметів: колір, форма, розмір, матеріал і ін

23.09


3

Порівняння предметів за кольором, формою, розміром, матеріалом.

30.09


4

Порівняння предметів за кольором, формою, розміром, матеріалом.

07.10


5

Позначення відносин рівності і нерівності. Порівняння.

14.10


6

Встановлення рівночисельний двох груп за допомогою складання пар (так само - не дорівнює).

21.10


7

Встановлення рівночисельний двох груп за допомогою складання пар (так само - не дорівнює).

28.10


8

Ставлення: частина - ціле. Формування загальних уявлень про складання як об'єднанні груп предметів в одне ціле.

04.11


9

Просторові відносини: справа, зліва.

11.11


10

Просторові відносини: справа, зліва.

18.11


11

Просторові відносини: на, над, під.

25.11


12

Порівняння двох груп предметів. Позначення відносин рівності і нерівності.

02.12


13

Порівняння двох груп предметів. Позначення відносин рівності і нерівності.

09.12


14

Встановлення рівночисельний двох груп за допомогою складання пар (більше на ... - менше на ...).

16.12


15

Встановлення рівночисельний двох груп за допомогою складання пар (більше на ... - менше на ...).

23.12


16

Формування загальних уявлень про вирахування як видаленні частини предметів з цілого.

30.12


17

Формування загальних уявлень про вирахування як видаленні частини предметів з цілого.

06.01


18

Просторові відносини: між, посередині. Орієнтування на аркуші паперу в клітинку.

13.01


19

Взаємозв'язок між цілим і частиною. Подання: один - багато.

20.01


20

Число 1 і цифра 1. Натуральне число як результат рахунку і вимірювання.

27.01


21

Число 2 і цифра 2. Пара.

03.02


22

Формування уявлень про точку і лінії

10.02


23

Подання про відрізок, прямий, промені.

17.02


24

Число 3 і цифра 3. Освіта наступного числа шляхом додавання одиниці.

24.02


25

Формування уявлень про замкнутої і незамкненою лініях.

03.03


26

Формування уявлень про ламаної лінії і багатокутнику.

10.03


27

Число 4 і цифра 4. Порівняння чисел на наочній основі.

17.03


28

Число 5 і цифра 5. Пошук порушення закономірності.

24.03


29

Число 6 і цифра 6. Взаємозв'язок між складанням і відніманням чисел.

31.03


30

Число 7 і цифра 7. Взаємозв'язок між складанням і відніманням чисел.

07.04


31

Число 8 і цифра 8. Назва, послідовність і позначення чисел цифрами.

14.04


32

Число 9 і цифра 9. Склад чисел першого десятка.

21.04


34

Число 0 і цифра 0. Склад чисел першого десятка. Куля. Куб. Паралелепіпед.

28.04


35

Число 10. Подання про складання і віднімання в межах 10 на наочної основі. Піраміда. Конус. Циліндр.

05.05


36

Символи. Повторення.

12.05
Ті, що навчаються можуть мати уявлення:

 • про використання числового відрізка для прилічування і отсчітиванія однієї або декількох одиниць;

 • про вимірювання довжини предметів безпосередньо і за допомогою мірки;

 • про розташування предметів в порядку збільшення і порядку зменшення їх довжини, ширини, висоти;

 • про геометричні фігури: квадраті, трикутнику, колі, прямокутнику, багатокутнику, параллелепипеде, циліндрі, конусі, піраміді;

 • про найпростіших випадках розбиття фігури на кілька частин, складання цілих постатей з їх частин.

знати:

 • частини доби, послідовність днів в тижні, послідовність місяців в році;

 • для кожного числа в межах 10 попереднє і наступне числа;

 • склад чисел першого десятка;

 • знаки>, <, = для запису порівняння;

 • знаки +, -, = для запису додавання і віднімання;

 • загальноприйняті одиниці виміру величин: сантиметр, літр, кілограм.

вміти:

 • виділяти і висловлювати у мові ознаки подібності та відмінності окремих предметів і сукупностей;

 • об'єднувати групи предметів, виділяти частину, встановлювати взаємозв'язок між частиною і цілим;

знаходити частини цілого і ціле по відомим частинам;

 • вважати в межах 10 у прямому та зворотному порядку, правильно користуватися порядковими і кількісними числівниками;

 • порівнювати числа в межах 10 за допомогою наочного матеріалу;

 • співвідносити цифру з кількістю предметів;

 • висловлювати словами місцезнаходження предмета, орієнтуватися на аркуші картатій паперу (вгорі, внизу, праворуч, ліворуч, посередині);

 • продовжити задану закономірність з 1-2 змінюються ознаками, знайти порушення закономірності;

 • виконувати додавання і віднімання чисел в межах 10 на основі предметних дій;

 • безпосередньо порівнювати предмети по довжині, масі.

Список літератури:

 1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холіну. Раз - сходинка, два - сходинка ... Практичний курс математики для дошкільнят. Методичні рекомендації. Вид. 3-е, доп.и перераб. - М .: Видавництво «Ювента», 2008.

 2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холіну. Раз - сходинка, два - сходинка ... Математика для дошкільнят (ч. 1, 2). ( «Шкільництві 2000 ...»).

 3. «Шкільництві 2000 ...». Математика для кожного: концепція, програми, досвід роботи / Под ред. Г.В. Дорофєєва. - М .: НМЦ «шкільництві 2000 ...», 2000..Додаток 1

Циклограма

роботи з батьками майбутніх першокласників.

Форми роботи:

 • дні відкритих дверей;

 • консультації;

 • усний журнал для батьків;

 • педагогічний лекторій для батьків.

План виховної роботи

педагога додаткової освіти

Царегородцева Е.М.

Об'єднання __ »Школа раннього розвитку» ___

п / п

Назва, форма заходу

місяць

Дата

Примітки

Знайомство з колективом.

Ігри на знайомство.

вересень

15.09.2014г. -

20.09.2014 р

виконано

Батьківські збори.

«Початок навчального року - початок нового етапу в житті Вашої дитини»


вересень

14.09.2014 р

1, 2, 3, 4 групи

виконано

Батьківські збори.

«Знайомство з роботою Школи раннього розвитку« Сходинки »


Жовтень

14.10.2014 р

1, 2 групи

18.10.2014 р

3, 4 групиДень матері.

(Ранок)

Листопад

25- 30.11.2014 рНоворічний серпантин (участь в ранках)


грудень

23-28.12.2014 рБатьківські збори.

«Фізіологічні особливості дітей 6-річного віку»

Фізіологічні особливості дітей 5-річного віку »


січень

13-18.01.2015 рСвято наших тат.

(Ранок)


Лютий

17-22.02.2015 р«Моя матуся - найулюбленіша».


Березень

03-07.03.2015 рУчасть в «Югорськая розсипах».


Квітень

14-26.04.2015 рПідсумкове батьківські збори.


Травень

12-24.05.2015 рЛітній табір.


червень

01-26.06.2015 р
Додаток 2

Карта спостережень «Інтелектуальна готовність дитини до школи»

Основні критерії

На початок занять

Проміжний контроль (березень)

Підсумковий контроль (травень)

I Кругозір

  1. Уявлення про світ розгорнуті і конкретні, дитина може розповісти про країну, місті, в якому живе, про тварин і рослини, пори року.
  1. Уявлення досить конкретні, але обмежені безпосередньо оточуючим.
  1. Кругозір обмежений, знання навіть про безпосередньо навколишній уривчасті, безсистемні.
II Розвиток мови

   1. Мова змістовна, виразна, граматично правильна.
   1. Дитина не може у пошуку слів, в виразах думок, в мовленні зустрічаються окремі граматичні похибки, вона недостатньо виразна
  1. Слова доводиться витягати, відповіді найчастіше односкладові, в мові багато помилок (порушені приголосні, порядок слів, незакінчений пропозиції).
I I I Розвиток пізнавальної активності, самостійності

   1. Дитина допитливий, активний, завдання виконуються з інтересом, самостійно, не потребуючи додаткових зовнішніх стимулах.
   1. Дитина недостатньо активний і самостійний, але при виконанні завдань потрібна зовнішня стимуляція, коло інтересів досить вузький.
   1. Рівень активності, самостійності дитини низький, при виконанні завдань потрібна постійна зовнішня стимуляція, інтерес до зовнішнього світу не виявляється. Допитливість не проявляється.
IV Сформованість інтелектуальних умінь (аналіз, порівняння, узагальнення, встановлення закономірностей).

    1. Дитина визначає зміст, сенс аналізованого, точно і ємко узагальнює його в слові, бачить і усвідомлює тонкі відмінності при порівнянні. Виявляє закономірні зв'язки.
    1. Завдання, що вимагають аналізу, порівняння, узагальнення та встановлення закономірних зв'язків виконуються із стимулюючою допомогою дорослого.
    1. Завдання виконуються з організуючою або направляючої допомогою дорослого.
   1. При виконанні завдань, що вимагає аналізу, порівняння потрібна навчальна допомога, самостійний перенос знань не здійснюється.
VI Продуктивність діяльності

    1. Дитина утримує мета діяльності, намічає її план, вибирає адекватні засоби, перевіряє результат, сам долає труднощі в роботі, доводить справу до кінця.
    1. Утримує мета діяльності, намічає план, вибирає адекватні засоби, перевіряє результат, але в процесі діяльності відволікається, труднощі долає при психологічної підтримки.
    1. Діяльність хаотична, непродумана, окремі умови розв'язуваної задачі в процесі роботи губляться, результат не перевіряється, діяльність переривається через виникаючих труднощів, надана допомога мало ефектна.
VII Контроль діяльності

     1. Результат зусиль дитини відповідає поставленій меті, він може сам зіставити всі отримані результати з поставленою метою.
     1. Результати зусиль дитини частково відповідають поставленій меті, самостійно дитина не може це неповна відповідність.
     1. Результати зусиль дитини зовсім не відповідає поставленої мети. Він не бачить цієї невідповідності.
VIII Темп діяльності


      1. Відповідає середнім показникам вікової групи
      1. Нижчі за середні показники вікової групи.
      1. Набагато нижчі за середні показники вікової групи.


додаток 3

Методика проведення діагностики майбутніх пероклассніков


(ЗМІСТ інструкцій І ЗАВДАНЬ, ПРОПОНОВАНИХ ДЛЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ)


ЗАВДАННЯ 1


Мета: виявити вміння передавати форму фігури (викреслювати рівну або подібну фігуру, дотримуючись пропорції між елементами фігури). Крім того, завдання дозволяє судити про твердість руки дитини, умінні малювати кути, які не округляючи їх, і прямолінійні відрізки.

hello_html_m1acebd6e.png

Текст завдання: «Подивіться сюди (вказується малюнок до завдання). Тут ви будете виконувати завдання. Усередині маленької рамочки ви бачите фігуру. Розгляньте її на своїх листах. Візьміть олівець. Намалюйте схожу фігуру в великий рамочці (вчитель обводить указкою велику рамочку).


Оцінка виконання завдання:

 1. балів - НЕ схоплена загальна форма фігури, але зображена якась замкнута лінія.

 2. бал - істотно змінені пропорції між елементами фігури; загальна форма фігури схоплена погано.

 3. бали - зображена подібна або рівна фігура, пропорції злегка змінені, але не всі кути прямі, не скрізь дотримується паралельність ліній. Цей же бал ставиться, якщо загальна форма фігури схоплена добре, але пропорцію між елементами фігури істотно змінені, проте всі кути прямі і паралельність дотримана.

 4. бали - зображена подібна або рівна фігура, пропорції між елементами фігури в основному збережені.

У разі, якщо фігура зображена «нетвердою» рукою, на додаток до балу ставиться знак «мінус».


ЗАВДАННЯ 2


Мета: виявити вміння орієнтуватися на площині (вліво, вправо, вгору, вниз) .Проверяется також вміння перераховувати клітини.

Текст завдання: «Завдання будете виконувати на картатій папері (вказується місце для виконання завдання). Знайдіть на своїх листах клітинку, фарбовану в чорний колір.

1. Візьміть червоний олівець, відрахуйте від чорної клітки вправо чотири клітинки і п'яту зафарбуйте червоним олівцем.

 1. Візьміть синій олівець. Від червоної клітини відступите вниз на дві клітинки і третю зафарбуйте синім олівцем.

 2. Візьміть зелений олівець і клітинку, розташовану зліва від синьої, через одну клітинку від неї, зафарбуйте зеленим олівцем.

 3. Візьміть жовтий олівець. Відрахуйте від зеленої клітини вгору п'ять клітин і шосту зафарбуйте жовтим олівцем.


Оцінка виконання завдання:

0 балів - не приступив до виконання завдання; кілька клітин зафарбовані, але їх розташування не відповідає інструкції.

1 бал - виконано вірно тільки один пункт завдання, допущені помилки в напрямку, перерахунку клітин, початку відліку.

 1. бали - виконані вірно два або три пункти завдання.

 2. бали - всі пункти завдання виконані вірно.

У разі, якщо клітини погано розфарбовані, на додаток до балу ставиться знак «мінус».
ЗАВДАННЯ 3


Мета: виявити вміння вибрати і виконати операцію додавання і віднімання; при правильному розумінні тексту завдання перейти від числа до відповідного кінцевого безлічі предметів (гуртків, квадратів).

Текст завдання: «Тут ви будете виконувати третє завдання (вказується місце для виконання завдання 3). Подивіться на свої листки. Послухайте завдання.

1. У класі (групі) сьогодні чергують 3 дівчинки і 2 хлопчика. Скільки дітей чергують сьогодні в класі?

Намалюйте стільки гуртків, скільки дітей чергують сьогодні в класі. (Текст завдання можна повторити.)

2. У легковику їхало 6 осіб. Двоє вийшли з машини. Поруч з колами намалюйте стільки квадратів, скільки людей залишилося в машині. (Текст завдання можна повторити.)


Оцінка виконання завдання:

 1. балів - є спроба вирішити одну задачу, але число гуртків або квадратів невірне.

 2. бал - виконана вірно тільки одне завдання, спроб виконати друге завдання немає.

 3. бали - одна задача виконана вірно, є спроба вирішувати другу задачу, але число гуртків або квадратів невірне.

 4. бали - обидва завдання виконані вірно.


ЗАВДАННЯ 4


Мета: виявити вміння порівнювати безлічі по числу елементів; виявлення способу порівняння двох множин за кількістю елементів (незалежно від досвіду рахунку).

hello_html_3b0bc61d.png

Текст завдання: «Знайдіть у себе на листках малюнок, на якому зображені кола і трикутники (вказується малюнок до завдання 4). Чого більше: кіл або трикутників? Якщо більше кіл, то намалюйте поруч ще одне коло. Якщо більше трикутників, то намалюйте ще один трикутник ».


Оцінка виконання завдання:

0 балів - порівняння проведено невірно (намальований один трикутник).

 1. бали - порівняння проведено вірно (намальований одне коло).


ЗАВДАННЯ 5

Мета: виявити вміння класифікувати, знаходити ознаки, за якими проведена класифікація.

hello_html_423e55b5.png

Текст завдання: «Розгляньте ці два малюнки (вказуються малюнки до завдання 5). На одному з цих малюнків потрібно намалювати білочку. Подумайте, на якому малюнку ви б її намалювали. Від білочки до цього малюнку проведіть олівцем лінію ».


Оцінка виконання завдання:

0 балів - завдання не прийнято, лінія не проведена.

 1. бали - лінія проведена до птахів.

 2. бали - лінія проведена правильно (до звірів).
ЗАВДАННЯ 6


hello_html_m124afb71.png

Мета: перевірити стан фонематичного слуху, фонематичного сприйняття в процесі відбору картинок з заданим звуком в їхніх назвах.

Текст завдання: «Подивіться на ці картинки, бачите, під ними є невеликі кружечки. Вам потрібно самостійно назвати кожну картинку. Якщо в назві картинки є звук [с], то потрібно закреслити гурток під нею.

Перша картинка «сонце», в слові «сонце» є звук [с], значить, потрібно закреслити гурток. А тепер приступайте до самостійного виконання завдання ».


Оцінка виконання:

0 балів - відсутність диференціації звуків [з] - [з1, [з] - [ц], [з] - [ш] або повне неприйняття завдання.

1 бал - наявність помилок (відсутня диференціація звуків [з] - | з]).

2 бали - виділений звук тільки з позиції початку слова, помилкового виділення інших звуків немає.

3 бали - правильне виконання завдання.ЗАВДАННЯ 7


Мета: виявити ступінь оволодіння звуковим аналізом на рівні визначення кількості звуків в слові.

Текст завдання: «Ви бачите будиночок з трьома віконцями і поряд з ним картинки. Кожне віконце - звук в слові. Назвіть тихенько все картинки і подумайте, в якому слові три звуки. Цю картинку з'єднайте стрілкою з будиночком ».


Оцінка виконання:

Про балів - неприйняття завдання, повна відсутність відповідності кількості звуків в слові і кількості «віконець».

 1. бали - наявність помилок в один звук.

 2. бали - правильне виконання завдання.


ЗАВДАННЯ 8


Мета: виявити інтуїтивні топологічні уявлення, розуміння термінів "всередині", "поза"; виявити здатність правильно розуміти висловлювання, наприклад: "Відзначте точку всередині квадрата, але поза колом".

hello_html_m383911c4.png

Текст завдання: «Подивіться на дошку (вчитель креслить на дошці трикутник). Я накреслив трикутник (зазначає точку всередині трикутника), Я зазначив точку всередині трикутника (зазначає точку поза трикутником). Я зазначив точку поза трикутником. Тепер подивіться на цей креслення (вказується креслення до завдання). На своїх листках знайдіть коло, знайдіть квадрат.
 1. Візьміть синій олівець і відзначте точку всередині кола, але поза квадрата.

 2. Візьміть червоний олівець і відзначте точку всередині квадрата, але поза колом.

 3. Візьміть зелений олівець і відзначте точку, яка була б розташована і всередині кола, і всередині квадрата.

 4. Візьміть простий олівець і відзначте точку, яка розташована і поза колом і поза квадрата ".

Оцінка виконання:

 1. бали - все виконано вірно;

2 бали - виконано вірно 2-3 пункту завдання;

1 бал - виконано вірно тільки 1 пункт завдання;

Про балів - завдання не виконане.

Після проведення групової роботи за запропонованою програмою у Вас з'являться дані про рівень розвитку у кожної дитини:

 • зорового сприйняття (завдання 1);

 • просторового сприйняття (завдання 2);

уявлень, що лежать в основі рахунку, уявлень про операції додавання і віднімання (завдання 3);

вміння порівнювати дві множини за кількістю елементів (завдання 4);

 • вміння класифікувати предмети, виділяти ознака, за якою проведена класифікація (завдання 5);

 • сформованості фонематичного слуху і сприйняття (завдання 6);

 • сформованості передумов до успішного оволодіння звуковим аналізом (завдання б, 7);

 • дрібної моторики і зорово-моторних координації (завдання 1,2);

сформованості довільності (уміння слідувати вказівками)


додаток 4

Характеристика майбутнього першокласника, який пройшов навчання в школі раннього розвитку «Сходинки»

1. Соціальний розвиток

 1. Дитина спокійно йде на контакт з дорослими і однолітками.

 2. Спілкується з однолітками, знає правила спілкування.

 3. Керує своєю поведінкою, знає, що можна, а що не можна, неагресивний, недрачлів.

 4. Вміє спілкуватися з чужими дорослими, тактовний з людьми.

 5. Добре адаптується до нових обставин.

 6. Вміє розрізняти (відчуває) ставлення і настрій дорослого.

 7. Чи не уникає спілкування.

2. Організація діяльності

 1. Може планувати свою діяльність.

 2. Виконує завдання до кінця, вміє оцінити якість своєї роботи.

 3. Самостійно знаходить і виправляє помилки в роботі, не чекає конкретних вказівок.

 4. Може зосереджено, не відволікаючись виконувати завдання 10-15 хвилин.

 5. Чи не поспішає, не метушиться, не вимагає постійної уваги дорослих.

 6. При невдачі не сердиться, приймає допомогу дорослих, з підказкою виконує завдання.

 7. Чи не відмовляється від завдань.

3. Мовний розвиток

 1. Дитина правильно вимовляє звуки російської мови.

 2. Може виділити звук на початку, середині і наприкінці слова.

 3. Володіє словниковим запасом, що дозволяє висловити думку, описати подію, задати питання і відповісти на нього.

 4. Правильно використовує прийменники, приставки, союзи, будує речення.

 5. Може самостійно розповісти казку або скласти розповідь по картинці.

 6. У промові немає незакінчених пропозицій, які пов'язані між собою.

 7. Передає інтонацією різні почуття, в мові немає порушень темпу (пауз, запинок).

4. Розвиток рухів і просторова орієнтація

 1. Дитина впевнено діє в побуті: орієнтується в шкільному просторі, одягається, роздягається самостійно.

 2. У збереженні рівноваги руху координовані і спритні.

 3. Добре орієнтується в просторі (здатний виконати рухи руками, ногами, тулубом вперед, назад, вгору, вниз, ліворуч, праворуч).

 4. Чи не відчуває труднощі при роботі з мозаїкою, добре маніпулює дрібними деталями.

 5. Прагнути навчитися ліпити, випилювати, в'язати тощо.

 6. Чи не відчуває труднощів при малюванні, виконанні графічних рухів (вміння креслити вертикальні і горизонтальні лінії, малювати коло, квадрат, трикутник).

5. Візуально - просторове сприйняття і зорово-моторні координації.

 1. Дитина диференціює різні фігури, літери, цифри, виділяє їх характерні ознаки.

 2. Класифікує фігури за формою, розмірами, напрямку штрихів та іншими ознаками.

 3. Розрізняє розташування фігур (над-під, тому, перед-біля, зверху-знизу і т.п.).

 4. Змальовує прості геометричні фігури, а також поєднання фігур, що перетинаються лінії, дотримуючись розміри, співвідношення і спрямування всіх штрихів і елементів.

 5. Копіює букви, цифри, дотримуючись розміреність і спрямування всіх штрихів і елементів.

 6. Знаходить частина всієї фігури, конструює фігури з деталей за зразком-схемою.

 7. Домальовує елементи, деталі, частини фігур за зразком.

6. Особистісний розвиток

 1. Дитина усвідомлює як вести себе з однолітками і з дорослими.

 2. Прагне встановити і зберегти позитивні відносини в ході спілкування з дорослими, і з однолітками.

 3. Може займатися, вчитися, а не тільки грати. Може працювати самостійно, не потрібно присутності дорослого.

 4. Прагнути до успіху в тих простих видах діяльності, які виконує, здатний досить об'єктивно оцінити результат.

 5. 5. Чи може диференціювати «що таке добре і що таке погано», оцінювати свої вчинки, але сама оцінка багато в чому залежить від думки дорослого.

 6. Виявляє активний пізнавальний інтерес до нових видів діяльності, до світу дорослих і т.п.

 7. Прагнути до особистих досягнень, самоствердження, визнання (я вже знаю, вмію ...)

7. Розвиток уваги і пам'яті

 1. Дитина утримує увагу протягом 10-15 хвилин, не відволікається, навіть якщо діяльність йому не цікава (або важка).

 2. Для концентрації уваги протягом 10-15 хвилин не потрібно додаткових інструкцій, зовнішньої організації.

 3. Перемикається з одного виду діяльності на інший, не відволікається на зовнішні подразники.

 4. Можна зареєструвати 10 не зв'язаних між собою слів при 3-4 кратному повторенні.

 5. Правильно запам'ятовує 10-12 слів при підкріпленні наочними образами.

 6. Може згрупувати за задумом слова і запам'ятати їх.

 7. Після кількох повторень запам'ятовує вірш в 4-8 рядків.ЛІТЕРАТУРА

Абрамова Г. С. Вікова психологія. - Єкатеринбург: Ділова книга, 1999..

Бугрименко. А., Венгер. Л. та ін. Готовність дітей до школи. - М., 1992.

Бєлова Т. В., Солнцева В. А. Чи готовий дитина до навчання в першому класі? - М .: Ювента, 2005.

Виготський Л. С. Питання дитячої психології. - СПб: Союз, 1999..

Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання: Досвід теоретичного і експериментального психологічного дослідження. - М .: Педагогіка, 1986.

Давидов В. В. Види узагальнення в навчанні. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2000..

Дружинін А., Дружиніна О. Перший раз в перший клас. - М .: ЗАТ «Центрполиграф», 2003.

ЗагвязінскійВ. І. та ін. Основи соціальної педагогіки. - М .: Педагогічне товариство Россия, 2002.

Коломінський Я.Л., Панько Е.А. Учителю про психологію дітей шестирічного віку. - М .: Просвещение, 1988.

Кулагіна І. Ю., Колюцкий В. Н. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини. - М .: ТЦ «Сфера», за участю «Юрайт», 2003.

Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогічна готовність дитини до школи. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001..

Новиков А. М. Острів знань в нову епоху. - М .: Егвес, 2000..

Микільська І. М. Психологічний захист у дітей. - СПб .: Мова, 2001..

Селевко Г. К., Селевко А. Г. Соціально-виховні технології.- М .: Народна освіта, 2002.

Чуракова Н.А. Предшкола нового покоління. Концептуальні засади та программи.- М.: Академкнига, 2010 року.

Ельконін Д. Б. Природа дитинства і його періодизація, / Вибрані психологічні праці. - М .: Педагогіка, 1989.

Ельконін Д. Б. Психічне розвиток в дитячому віці / Вибрані психологічні праці. - М .: Педагогіка, 1990.

Якиманська І. С. Особистісно орієнтоване навчання в сучасній школі. - М .: Сентябрь, 2000.Інтернет ресурси


 1. www. методцентр.рф - Комплексна служба психолого - педагогічного та соціального супроводу.

 2. www. defectolog. ru - сайт для дефектологів, логопедів.

 3. www. raskrasko. ru - навчальні розмальовки на різні теми.

 4. www. raskraska. com - розмальовки на різні теми

 5. www. twirpx. com - робочі зошити для дошкільнят

 6. www. proshkolu. ru - портал для вчителів, що містить методичні матеріали

 7. www. pedmir. ru - Сайт практичної спрямованості, що містить розробки уроків, презентації.

 8. www. defectolog. ru - сайт для логопедів і дефектологів.

 9. www. prozagadki. ru - Різні загадки, в тому числі і математичні, на одну букву, із секретом, ребуси.

 10. www. korogovor.ru - Скоромовки на певну букву

 11. www .detsad-kitty.ru - практичний матеріал для вихователів, батьків і вчителів.

 12. www.detgazeta.ru - дитяча газета.

 13. www.cofe.ru - дитячий казковий журнал «Почитай-ка».

 14. www. skazochki. narod. ru - сайт «Дитячий світ». Дитячі пісні, мультфільми, загадки та ін.

 15. www. vidod. edu. ru - Федеральний портал «Додаткова освіта дітей».


1 Залежно від об'єктивних умов, стану матеріально-технічної бази, здібностей і рівня розвитку дітей можливо варіювання тем занять, коригування кількості годин, відведених на вивчення окремих розділів програми.

Скачати 251,95 Kb.


Освітня програма Школи раннього розвитку дітей «Сходинки»

Скачати 251,95 Kb.