Скачати 10,63 Kb.

«Особливості взаємодії з сім'ями вихованців в рамках вирішення освітніх завдань в ДНЗ»
Дата конвертації07.04.2017
Розмір10,63 Kb.

Скачати 10,63 Kb.

Тетяна Мухіна
«Особливості взаємодії з сім'ями вихованців в рамках вирішення освітніх завдань в ДНЗ»

Сучасне формування лексико-граматичної будови мови дитини є найважливішою умовою його повноцінного мовного і загального психічного розвитку, оскільки мова і мова виконують провідну роль у розвитку мислення і мовного спілкування, у формуванні соціальних зв'язків.

Робота з розвитку мовлення і мовленнєвого спілкування повинна проводитися не тільки в умовах ДОО, але і в сім'ї. Від правильності взаємодії дитячого саду з сім'єю залежить успіх виховання дітей. Наше завдання озброїти батьків педагогічними знаннями по методиці розвитку мови. Батьки можуть самостійно з дітьми відповідно до завдань їх мовного розвитку, враховувати вік дитини.

Велике значення в ознайомленні з правилами мовної поведінки має індивідуальна робота з окремими дитиною, в якої педагог повинен враховувати особливості розвитку його психіки, його статус в сім'ї і рівень мовного розвитку.

Слід зазначити, що спільна діяльність ДОО і сім'ї - головний фактор вирішення загального завдання - виховання культури мовного спілкування дошкільників.

Високий рівень мовного розвитку, володіння емоційним словником, спеціальні вправи, розвиток вміння скласти чіткий висловлювання на тему про правила поведінки є необхідними умовами освоєння дітьми культури мовлення.

Слід постійно залучати батьків до того, щоб вони разом з дитиною становили розповіді, записували їх, робили до них малюнки.

Батькам варто звернути увагу на те, що в спілкуванні з дитиною в ранньому віці не можна «вдавати» під дитячу мова, вимовляти слова спотворено, вживати замість загальноприйнятих слів усічені слова (Бібіка, ляля) т. Е. Сюсюкати. Це буде лише гальмувати засвоєння звуків. Потрібно вести пропаганду серед батьків, показати роль прикладу оточуючих дорослих у розвитку дитячого мовлення, радити, про що і як розмовляти з маленькою дитиною, які книжки читати, як вчити ввічливо і правильно спілкуватися з оточуючими дорослими і однолітками.

Ми радимо батькам створити такі умови в сім'ї, щоб дитина відчував задоволення від спілкування з дорослими, отримував від них не тільки нові знання, але і збагачував свій словниковий запас. Існує дуже багато ігор та вправ для вироблення правильної вимови. У групі ми проводимо з дітьми артикуляционную і мовну гімнастику, розглядаємо картини, читаємо їм казки і вірші, розмовляємо по утриманню,

спонукаємо дітей самих розповідати вірші і казки.

Таким чином, оволодіння рідною мовою, розвиток мовних здібностей у взаємодії дошкільного закладу і сім'ї розглядаються як стрижень повноцінного формування особистості дошкільника, який надає великі можливості для вирішення багатьох завдань розумового, естетичного і морального виховання.

Велику роль у розвитку мовлення дітей грає предметно - розвиваюче середовище, а також настільні ігри. Граючи в настільні ігри, у дитини розвивається дрібна моторика рук, яка сприяє розвитку мови. Граючи дитина озвучує свої дії (ось сюди я покладу червоне коло і т. Д). Необхідно забезпечити кожну вікову групу розвиваючими іграшками (відповідно до програмних завдань мовного розвитку, віковими та індивідуальними особливостями вихованців). Створити посібники та атрибути для ігор (дидактичних, музичних, рухомих, в яких дитина підводиться до усвідомлення необхідності правильного мовної поведінки «Уроки ввічливості», «Як надходять ввічливі діти»).

У куточку книги спеціально підбираються твори дитячої художньо літератури, які дозволять розвинути у дітей уміння оцінювати вчинки персонажів і співвідносити їх зі своїми вчинками. Крім того потрібно створити іграшки для спеціальних ситуацій, в яких діти можуть в процесі гри самостійно вибирати мовну форму спілкування ( «Говоримо по телефону», «Йдемо в гості», широко використовувати різні наочні матеріали (картинки, альбоми, фотографії, комп'ютерні презентації).

Для нормального розвитку мови і, отже, для розвитку його інтелекту, емоційно-вольової сфери важливо, щоб навколишня його мовна середовище володіла достатнім розвивають потенціалом.

Мовна середовище розглядається широко - як будь-які зразки мови, т. Е. Це не тільки мова оточуючих дорослих, дітей, а й телебачення, радіо, кіно і театр.

Мовний середовищем (у вузькому сенсі) в дошкільні роки є, перш за все, мова дорослих в сім'ї та дитячому садку. У неї входить і то цілеспрямоване навчання, яке здійснюється в різних формах в дошкільних установах. Дидактичне спілкування з вихованцями лежить в основі створення мовного середовища з високим розвивають потенціалом.

Вплив середовища на розвиток може бути позитивним, якщо дитина оточений людьми, котрі оволоділи культурою мови, якщо дорослі спілкуються з дітьми, заохочують їх активність. Залежність мови дітей від особливостей мови людей, з якими вони живуть і спілкуються, дуже велика. Культура мовлення дитини «тисячею ниток пов'язана зі справжньою мовної культурою його старшого оточення.

Методи і прийоми керівництва мовним розвитком дітей, спеціальне обладнання - підбір їх безпосередньо залежить від особливостей мовного розвитку дітей кожної вікової групи. Важлива педагогічна ідея, спрямована на розвиток пріоритетних ліній мовного розвитку дітей на кожному віковому етапі. У сучасних дослідженнях лінія мовного розвитку визначається мовної компетенцією, яка формується на етапі дошкільного дитинства.

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ - це вміння дитини практично користуватися рідною мовою в конкретній ситуації спілкування, використовуючи мовні, немовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення в їх сукупності. Мовна компетенція передбачає лексичну, граматичну, фонетичну, діалогічну і монологічну складові:

- Лексична компетенція - припускає наявність певного запасу слів в межах вікового періоду, вміння дитини вживати образні вислови, прислів'я, приказки, фразеологізми. Її змістовну лінію становить активний і пасивний словник в межах віку: синоніми, антоніми, омоніми, антоніми, споріднені і багатозначні слова, основне і переносне значення слова, однокореневі слова, образні вислови. За кількісну та якісну характеристику словник дитини такий, що дозволяє йому легко і невимушено спілкуватися з дорослими і однолітками, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння.

- Граматична компетенція - припускає придбання навичок освіти і правильного вживання різних граматичних форм. Її змістовну лінію становить морфологічний лад мови, що включає майже всі граматичні форми, синтаксис і словотвір. У дітей закладається вміння оперувати синтаксичними одиницями, здійснювати свідомий вибір мовних засобів в конкретних умовах спілкування.

- Фонетична компетенція - припускає розвиток мовного слуху, на основі якого відбувається сприйняття і розрізнення фонологічних засобів мови; виховання фонетичної і ребуси правильності мовлення; оволодіння засобами звукової виразності мовлення.

- Діалогічна компетенція - передбачає сформованість діалогічних умінь, що забезпечують конструктивне спілкування з оточуючими людьми. Її змістовна сторона - діалог між дорослим і дитиною, між двома дітьми, розмовна мова.

- Монологічного компетенція - припускає сформованість вміння слухати і розуміти тексти, переказувати, будувати самостійні зв'язні висловлювання різних типів. Це вміння формується на основі елементарних знань про структуру тексту і типах зв'язку всередині нього.

Основні напрямки організації мовної розвиваючого середовища різних вікових груп.

молодша група:

- Організація спілкування дітей з дорослими за допомогою доручень дорослого (дається зразок звернення, словесної прохання і т. Д.);

- Організація контактів з однолітками (взаємодія за допомогою мови в різних видах діяльності через зразок, підказку слова або фрази);

- Організація розглядання дітьми книг, картинок, іграшок, предметів для розвитку ініціативної мови, збагачення і уточнення уявлень про навколишній;

- Організація «Куточка цікавих речей» з метою розвитку активної, ініціативної мови дітей;

- Розповіді вихователя (з метою вдосконалення навичок ефективного слухання).

Середня група:

- Задоволення потреби дітей в отриманні та обговоренні інформації;

- Поповнення «Куточка цікавих речей» наборами картинок, фотографій, листівок, лупами, магнітами і т. Д.;

- Вислуховування дітей, уточнення відповідей, підказки;

- Розповіді вихователя (основний акцент на стимулювання пізнавального інтересу дітей);

- Активне використання прийомів формування навичок спілкування з однолітками.

Старша і підготовча до школи групи:

- Удосконалення мови як засобу спілкування (знайомство з формулами мовного етикету, цілеспрямоване формування всіх груп діалогічних умінь, а також уміння грамотно відстоювати свою точку зору);

- Цілеспрямоване формування навичок самостійного розповідання (заохочення оповідань дітей, трансформація висловлювань в зв'язкові розповіді, запис і повторення оповідань, уточнення і узагальнення);

- Організація діяльності в «Куточку цікавих речей» (в поповненні куточка акцент робиться на розширенні уявлень дітей про розмаїття навколишнього світу і організації сприйняття з подальшим обговоренням);

- Створення індивідуального «авторського мовного простору» кожної дитини (з метою стимулювання словесної творчості дітей, підвищення якості їх мовних висловлювань).

Таким чином, грамотна організація мовної розвиваючого середовища в дитячому садку:

* Створює сприятливі умови для формування мовленнєвих умінь і навичок дітей не тільки в спеціально організованому навчанні, але і в самостійній діяльності;

* Забезпечує високий рівень мовної активності дітей;

* Сприяє оволодінню дітьми мовними вміннями і навичками в природніх умовах живої розмовної мови.Скачати 10,63 Kb.


«Особливості взаємодії з сім'ями вихованців в рамках вирішення освітніх завдань в ДНЗ»

Скачати 10,63 Kb.