Скачати 18.84 Kb.

Особливості роботи з сім'єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я
Дата конвертації12.01.2020
Розмір18.84 Kb.
ТипТемочка

Скачати 18.84 Kb.

Ольга Анікіна
Особливості роботи з сім'єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я

Особливості роботи з сім'єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я.

Автор: вчитель - логопед - Анікіна Ольга Яківна

МБДОУ «Лукомор'я» м Черногорск

"... Саме в родині створюються унікальні умови для формування ціннісних орієнтацій, установок, емоційного ставлення до інших людей, що створює основу для розвитку особистості дитини в цілому" Е. А. Стребелева, А. В Зацепіна

Людина з моменту свого народження потрапляє в певну життєву середу і знаходиться з нею в постійній взаємодії. В останні роки все активніше рас-розглядати питання про рівноправної спільної діяльності людини з обмежені-ми можливостями здоров'я з іншими членами суспільства.

Проблема виховання «особливого» дитини найчастіше стає причиною глибокої і тривалої соціальної дезадаптації сім'ї. Батьки виявляються в складній ситуації: вони відчувають почуття провини за те, що народилася така дитина. Сім'я найчастіше віддаляється від друзів, знайомих, родичів.

У Федеральному державному освітньому стандарті дошкільного освітньої-ня (ФГОС ДО) одним з вимог до умов реалізації освітньої програми є підтримка сімей в питаннях виховання і навчання дітей, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

Співпраця, включення, участь, навчання, партнерство - ці поняття зазвичай використовуються для визначення характеру взаємодій. «Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, педагоги можуть дати дітям велике людське щастя.» Писав (В. О. Сухомлинський). Участь сім'ї буде можливо за партнерської спілкуванні педагогів і батьків. Тому, в дитячому саду створені умови, в яких і у педагогів, і у батьків виникає бажання побудувати відносини, засновані на взаєморозумінні, повазі, чесності і щирості, і щоб вони залишалися такими незалежно від виникаючих обставин.

Практика показує, що діти з важкими порушеннями мови на відміну від нормально розвиваються однолітків, не можуть самостійно застосувати досвід, отриманий на спеціальних корекційно - розвиваючих заняттях, їм потрібні додаткові заняття з фахівцем і вдома з батьками. У зв'язку з цим взаємодія фахівців (лого-педів, психологів) з батьками, які виховують дітей з ТНР, має певну специфіку, що виражається не тільки в необхідності максимально повного залучення батьків в корекційно виховний процес, а й у підтримці невгасаючого бажання до співпраці з педагогами на протягом усього періоду перебування таких дітей у групах компенсує спрямованості.

Сучасні дослідження показують, цілеспрямоване включення батьків в єдиний, спільний з педагогами процес виховання, розвитку та корекції значно підвищує його ефективність. В даний час спостерігається гостра потреба роботи педагога з сім'єю. А нові умови вимагають нових підходів і методів роботи з батьками, які мають дітей з мовними порушеннями. Учитель-логопед, вихователь, повинні надавати допомогу батькам у розвитку і вихованні дітей, особливо якщо у дітей спостерігаються проблеми мовного розвитку.

Деякі батьки намагаються вплинути на формування мови своєї дитини, починаючи з ранніх років життя. Вони намагаються, щоб їх дитина чув правильну, ви-разючу і виразну мова, читають дитині казки, вірші, оповідання, розвивають кру-гозор. Але не у всіх так виходить. Часто сім'я не в змозі (в силу різних причин) надати дієву допомогу дитині в розвитку мови і корекції мовних дефектів. Більшість батьків не розуміють реальних причин, через які у їх дитини ті чи інші мовні порушення. У таких випадках ускладнюється процес виховання і навчання. Багато батьків досить добре усвідомлюють недоліки у вихованні своїх дітей, безпорадність в усуненні мовних порушень. Батькам не вистачає психоло-го-педагогічної грамотності.

Створення єдиного простору розвитку дитини неможливо без об'єднання зусиль педагогів і батьків. Для успішної роботи вихователям і логопеда необхідно під-тримувати тісний контакт з сім'єю дитини. У корекційній роботі важливо зробити ро-ників не тільки своїми союзниками, а й грамотними помічниками.

Актуальність проблеми полягає в тому, що дитячий сад - перший позасімейний со-ціальний інститут, перше виховний заклад, з яким вступають в контакт батьки і де починається їх систематичне педагогічна освіта. Від сов-місцевої роботи педагогів і батьків залежить подальший розвиток дитини. Тому вкрай важливо, щоб основною складовою частиною роботи дошкільних установ була пропаганда педагогічних знань серед батьків.

Мета роботи - розкриття актуальних форм і методів роботи з батьками в до-шкільних установах, необхідних для підвищення активності батьків як учас-ників виховного процесу, - активізувати батьків, привернути їхню увагу до тих корекційним і педагогічним завданням, які здійснюються в роботі з деть- ми, зробивши виховання дитини в сім'ї і в дитячому саду більш послідовний і ефективний.

Завдання батьків в корекційній роботі полягають:

-в створенні в родині умов, сприятливих для загального і мовного розвитку дітей; -в проведенні цілеспрямованої і систематичної роботи по загальному, мовному розвитку дітей і необхідної корекції недоліків в цьому розвитку.

Завдання, які ставить педагогічний колектив і логопед, працюючи з батьками в ті-чення навчального року:

-забезпечення дошкільнятам з порушеннями мови комфортних в усіх відношеннях умов розвитку, виховання і навчання, створення середовища психолого-педагогічної і мовної підтримки дитини; - проведення необхідної роботи по профілактиці і кор-рекции недоліків мовного розвитку у дітей, забезпечення їх ефективної спільної програми та ре-чевой підготовки до школи; - підвищення психолого-педагогічної культури і вихованням -тельной компетентності батьків, спонукання їх до свідомої діяльності по об-щему і мовному розвитку дошкільнят в сім'ї; -визначення впливу батьків на розвиток дитини

Доказом плідної роботи вчителя - логопеда і батьків може служити те, що батьки усвідомлюють необхідність участі сім'ї в корекційно - вихователь-ном процесі, а не перекладають всю відповідальність за своїх дітей на працівників ДОО, батьки володіють деякими корекційно - розвиваючими прийомами, бачать ре-зультати спільної роботи з логопедом і орієнтовані на подальший розвиток ре-бенка, створюють простір, в якому дитина успішний. Змінюється батьківська внут-ренняя позиція, стиль спілкування, з'являються партнерські відносини. Дитина сама в собі виявляє нові вміння та навички, не боїться демонструвати їх батькам і іншим дорослим.

Нашим дошкільним закладом накопичений значний досвід організації со-трудничества з батьками, які мають дітей з ОВЗ (ТНР). Педагоги ДНЗ постійно вдосконалюють зміст і форми цієї роботи, прагнучи домогтися органічного соче-вання виховних впливів на дитину в установі і в родині, забезпечити все-стороннє розвиток особистості.

Форми і методи роботи з батьками, які мають дітей з ОВЗ.

При взаємодії з батьками нами використовуються всілякі методи і форми педагогічної освіти батьків, як і вже утвердилися в цій обла-сті, так і новаторські, нетрадиційні. використовується:

- наочна пропаганда, - батьківські збори, - бесіди і консультації, - конфе-ренції батьків, - усні журнали, - анкетування, - дні відкритих дверей, - коло-круглі столи, - організація клубів, організація ділових ігор, - використання інтернет - ресурсів .

Варто торкнутися деяких форм і методів більш докладно.

Основні напрямки співпраці педагогів з батьками наступні:

1) Психолого-педагогічна освіта батьків (батьківські круглі столи)

2) Залучення батьків у навчально-виховний процес (дні відкритих дверей; участь у святах, ранках і розвагах та ін.) Основними формами взаємодії з батьками дітей з ОВЗ є індиві-дуальна, групова і колективна робота.

Індивідуальна робота педагога з батьками дітей з ОВЗ (ТНР)

Для вивчення сімейної мікросередовища дитини з ТНР проводимо діагностично-аналітичну роботу з батьками.

1. Найбільш поширений метод діагностики - це анкетування. Воно дозволяє, виявити загальний план сім'ї, вік батьків, освітній рівень, характер взаємо-моотношеній дитини з батьками. Однак анкета не дає можливості в повному обсягів по-ме дізнатися індивідуальні особливості дитини, організацію його життя в родині.

2. Тому ми підключаємо наступну з форм індивідуальної роботи з батьків-ми: консультації, бесіди. Вони допомагають, з одного боку, ближче пізнати життя сім'ї і надати допомогу там, де вона найбільше потрібна, з іншого - спонукають батьків серь-езно придивлятися до своїх дітей.

3. Листування з батьків - З огляду на швидкі темпи розвитку інформаційно - комунікаційних технологій, в перспективі своєї роботи з батьками ми створили групу «Сонечко» в соціальній мережі «Viber», яка дозволяє розміщення фото, а також методичних рекомендацій для батьків відповідно до тематики тижні , ми сповіщаємо батьків про майбутню спільну діяльність в саду, вітаємо зі святами, даємо поради і побажання у вихованні дітей. Головна умова листування - доброзичливий тон, радість спілкування. І важливим фактором створення даної групи є можливість зворотного зв'язку в режимі онлайн.

4. Проведення спільних занять дитина, педагог, батько, метою яких є-ється активне включення батьків в освітній процес. Батьки в ході НСД знайомляться з вимогами до оволодіння знаннями, бачать успіхи і невдачі свого дитин-ка, шукають спільно шляхи виходу.

5. Демонстрація батькам фото / відео фрагментів спільної або оригінали та діяль ності дітей в ДНЗ, свят; з метою детального розбору певних етапів виховання і навчання.

Групові та колективні форми

1.Батьківські збори - одна з основних універсальних форм взаємодії з сім'ями, для підвищення рівня їх компетентності в питаннях виховання і навчання дітей. Добре, коли батьки виявляють ініціативу у вирішенні будь-якого питання і беруть на себе відповідальність за його виконання. Така форма дозволяє формувати впевненість у собі як батьків.

На перших батьківських зборах був запропонований прийом «Дерево ПРЕДСКАЗ ний» запозиченим з рекомендацій американського педагога Д. Бланка, американським вченим Дж. Беллана-сом. Стовбур дерева - тема, гілки - припущення, «листя» -обгрунтування цих припущень, аргументи на користь того чи іншого думки. Прийом допоміг збудувати припущення з приводу мовного розвитку дітей. Мова наших дітей --- що буде далі? --- як будуть розвиватися події, як будемо проводити роботу, що виконувати? --- чим закінчиться наша спільна робота?

- Оформлення спільно з батьками стендів по різним лексичним темам.

- Виконання рекомендацій вчителя - логопеда будинку.

- При вивченні сім'ї та встановленні контактів з її членами використовуються сліду-ющие методи: анкетування, опитування, бесіда з членами сім'ї, спостереження за дитиною (цілеспрямоване і спонтанне, метод створення педагогічних ситуацій, запис по-просо батьків, твір батьків на тему «Мій дитина ».

2. Батьківські лекторії, практикуми

це форма вироблення в батьків педагогічних умінь з виховання дітей, ефек-тивному вирішення виникаючих педагогічних ситуацій, своєрідне тренування пе-дагогіческого мислення батьків.

3. Обмін досвідом батьків по сімейному вихованню та навчанню дітей був проведений у формі круглого столу. В цьому випадку ми використовували методику «Світове кафе». Ме-тод «Світове кафе» дозволив залучити до процесу обговорення колективний інтелект учасників і мав їх до масштабного, багаторівневому діалогу. Технологія «Мі-ровое кафе» допомогла зібрати інформацію, організувати обмін думками з важливих питань і проблем; вивчити можливості для подальших дій і затвердження не-стандартних рішень. Було важливо, виробити спільне бачення проблеми. 4. Спільні дозвільні заходи підвищують активність батьків. Це прово-дімие розваги, драматизації казки, показ художньої самодіяльності, дні іменинника і т. П.

Досягти планованих результатів Освітньої програми ДОУ допомагає, на наш погляд, планомірна і системно вибудувана робота по формуванню підпри-імчівого мислення у дітей та їх батьків. Розвиток підприємливості в навчально-виховному процесі неможливо без співпраці з батьками, тому виник-ла необхідність налагодити роботу з батьками, завдяки якій вони самостійно зможуть розвивати підприємливість своїх дітей.

У зв'язку з цим в нашому дитячому садку в листопаді місяці стартував Марафон пред-пріімчівості "Моя заповзятлива сім'я". На шляху до успіху ».

Метою проведення Марафону було: створення організаційно-педагогічних умов для формування підприємливого мислення вихованців. Залучення батьків до життєдіяльність дитячого садка, як повноправних учасників. Створення для кожної дитини ситуації успіху. Батькам випала нагода поділитися своїми зна-нями вміннями, продемонструвати і допомогти опанувати дітям те, що вони вміють найкраще. Спільна робота була спрямована на підвищення педагогічної культури ро-ників в питаннях розвитку дитини і його підприємливості.

Учасники Марафону - діти старшої та підготовчої група; педагоги; батьки; адміністрація дитячого садка. Терміни проведення: жовтень - листопад 2016р.

Протягом 4-х тижнів батьки разом з дітьми брали участь у різних кон-курсах (званими станціями):

- станція «Де логіка?», - станція «Найрозумніший», - станція презентація «Моя сім'я»

- виготовлення лепбука «Моя сім'я», - конкурс костюма.

На батьківських зборах був запропонований прийом «Понятійний колесо»

Батькам було запропоновано поняття «Ідеальний дитячий сад». Пропонувалося написати слова - асоціації (словосполучення, які пропонують батьки.

Заходи з батьками в дитячому саду - це проект, він спрямований на співпрацюючи-ство між батьками і дошкільним закладом. В процесі реалізації проекту відбувається перехід від поняття "робота з батьками" до поняття "взаємодія"; йде пошук спільного мови контакту і взаєморозуміння, визнання сильних і слабких сто-рон один одного. Наше завдання вибрати нескладна справа для дитини і разом провести, наприклад, свято для мам, тат, або поставити казку, влаштувати літературно - музичний вечір. Ефект від подібного заходу найвищий: батьки бачать свою дитину в новій для нього ролі, отримують естетичну насолоду; їхньої дитини бачать інші батьки; сам ребе-нок отримує можливість соціального спілкування і зможе себе показати з найкращого сторо-ни. Учасники отримують не тільки користь, але і задоволення від спілкування один з одним. Подібні заходи сприяють зближенню батьків між собою, налагодження контакту між педагогом і батьками.

5. Спільна участь батьків і дітей у різних інтелектуальних, спортивна-них, творчих конкурсах та турнірах, спільних проектах.

Соціалізація дітей з ТНР відбувається не тільки в процесі навчання. Діти з порушен-нями здоров'я мають можливість проявити себе, свої здібності, беручи участь в различ-них конкурсах, олімпіадах як дистанційних, так і очних.

Нам необхідно мотивувати батьків на участь дітей або спільне з ними участь в подібного роду заходах. Це зближує, приносить не тільки користь, але і задоволення від спілкування. Як приклад роботи є створення батьками, спільно з дитиною ЛЕПБУКОВ. Лепбук - відмінний спосіб закріпити певну тему з дітьми, осмислити зміст книги, провести дослідницьку роботу, в про-процесі якої дитина бере участі в пошуку, аналізі та сортування інформації. Він допо-Гаета дитині по своєму бажанню організувати інформацію по темі і краще зрозуміти і за-пам'ятати матеріал. І це просто цікаво! Дошкільнятам потрібні емоційні, яскраві і цікаві заняття!

В саду протягом всієї роботи ми організовуємо виставки творчих робіт дітей з різних тем, де так само безпосередню участь беруть і батьки.

Таким чином, всі індивідуальні, групові та колективні форми роботи з роди-ками дітей покликані налагодити взаємодію між садом і сім'єю, підвищити еф-ність процесу виховання дітей з ОВЗ.

На закінчення хочеться нагадати вісім принципів інклюзивної освіти:

1. Цінність людини не залежить від його здібностей і досягнень;

2. Кожна людина здатна відчувати і думати;

3. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим;

4. Всі люди потребують один одного;

5. Справжнє освіту може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємо-відносин;

6. Всі люди мають потребу в підтримці і дружбу однолітків;

7. Для всіх учнів досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж в тому, що не можуть;

8. Різноманітність підсилює всі сторони життя людини.Скачати 18.84 Kb.


Особливості роботи з сім'єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я

Скачати 18.84 Kb.