• Прикріплені файли

 • Особливості організації спілкування хлопчиків і дівчаток в повсякденному житті
  Дата конвертації16.04.2017
  Розмір7,22 Kb.
  Типгендерне виховання

  Оксана Нертік
  Особливості організації спілкування хлопчиків і дівчаток в повсякденному житті

  «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ МАЛЬЧИКОВ І ДІВЧАТ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ»

  Проблема спілкування є однією з актуальних і значущих у вітчизняній психології. Вона становить предмет багатьох теоретичних і експериментальних досліджень таких вчених, як А. А. Бодальов, А. Б. Добровіч, М. С. Каган, І. А. Коробейников, В. Л. Леві, Б. Ф. Ломов, М. І. Лісіна.

  Відносини з іншими людьми зароджуються і найбільш інтенсивно розвиваються в дошкільному віці. Перший досвід таких відносин стає тим фундаментом, на якому будується подальший розвиток особистості. Від того, як складуться відносини дитини в групі однолітків, багато в чому залежить подальший шлях його особистісного та соціального розвитку.

  На думку М. І. Лісіна, спілкування дитини з однолітком в дошкільному віці проходить ряд етапів. На першому з них (2-4 роки) одноліток є партнером по емоційно-практичному взаємодії, на другому (4-6 років) виникає потреба в ситуативно-діловому співробітництві з однолітком, визнання і повагу однолітка; на третьому етапі (6-7 років) спілкування стає внеситуативно - діловим, складаються стійкі виборчі переваги.

  Процес входження дитини в соціум передбачає формування особливостей його характеру і поведінки з урахуванням гендерних відмінностей.

  Відповідно до поглядів Т. А. Репиной, суть статеворольової соціалізації дошкільників полягає в тому, що при активній взаємодії як з дорослим, так і однолітками у дитини формується адекватна підлозі модель поведінки, він опановує культурою в сфері взаємин статей, починає усвідомлювати роль чоловіка і жінки в суспільстві.

  Арутюнова Л. А., Альошина Ю. Є., Волович А. С. та інші відзначають, що старший дошкільний вік є сприятливим для розвитку у дітей таких соціальних ознак як фемінність, маскулінність. Тому організовуючи процес спілкування дітей з однолітками в повсякденному житті, педагог повинен навчити дитину бачити, усвідомлювати образ свого «Я»: «Я - хлопчик», «Я - дівчинка», сприяти освоєнню статеворольової поведінки.

  Актуальність і практична значущість даної проблеми і спонукала мене до вибору теми дослідження: «Особливості організації спілкування хлопчиків і дівчаток в повсякденному житті».

  Відповідно до теми роботи була визначена проблема дослідження: які способи організації спілкування хлопчиків і дівчаток в повсякденному житті. Рішення даної проблеми і становить мета дослідження: розробити і частково апробувати перспективний план роботи, спрямовану на статеворольової соціалізацію дітей старшого дошкільного віку.

  Об'єкт дослідження - процес спілкування дітей дошкільного віку з однолітками, а предмет дослідження - процес організації спілкування хлопчиків і дівчаток 5-6 років у повсякденному житті.

  Відповідно до поставленої мети мною були визначені наступні завдання дослідження:

  - провести теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

  - вивчити вікові особливості спілкування дітей дошкільного віку з однолітками;

  - розглянути способи статеворольової соціалізації хлопчиків і дівчаток в повсякденному житті;

  - вивчити особливості ідентифікацій дітей старшого дошкільного віку зі своєю статтю;

  -Розробити і частково апробувати перспективний план статеворольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку.

  -Розробити рекомендації для вихователів з питань статеворольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку;

  - проаналізувати результати проведеного дослідження.

  Методологічною основою є психолого-педагогічні дослідження Л. А. Арутюнова, Н. Ф. Голованова, А. Г. Рузской, М. І. Лісіна, Є. О. Смирнової, Т. А. Репиной з проблем спілкування і статеворольової соціалізації дітей дошкільного віку з однолітками.

  Дослідно-педагогічна робота проводилася на базі МБДОУ дитячий сад №4 ст. Канівської муніципального освіти Канівської район Краснодарського краю.

  Для виконання поставлених завдань я використовувала метод бесіди, експеримент, спостереження, теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури.

  Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні процесу спілкування хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного віку.

  Практична значимість дослідження полягає в використанні педагогічних ситуацій, тематичних бесід, дидактичних і розвиваючих ігор, рольових ігор, етюдів і вправ в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з метою статеворольової соціалізації.

  Аналіз процесу та результату організації ігрової діяльності та спілкування з дітьми показав, що відбулися позитивні зміни в поведінці здебільшого респондентів старшої групи. Хлопчики і дівчатка стали частіше об'єднуватися в спільні ігри. Розподіл обов'язків у трудовій діяльності за статевою ознакою істотно збагатило зміст рольових ігор. Діти стали уважніше ставитися один до одного, навчилися адекватно оцінювати полоролевое поведінку однолітків, намагалися контролювати свої вчинки.

  Список використаної літератури

  1. Бичкова С. С. Формування вміння спілкування з однолітками у старших дошкільників. - М .: Видавництво Гном І Д, 2003.- 85 с.

  2. Кон І. С. Статеве відмінність і диференціація соціальних ролей. - М. Просвітництво, 1985. - 251 с.

  3. Лісіна М. І. Проблеми онтогенезу спілкування. - М .: Просвещение, 2006. - 216 с.

  4. Лісіна М. І. Спілкування, особистість і психіка дитини. - М .: Просвещение, 1997.- 264 с.

  5. Міжособистісні відносини дитини від народження до 7 років / Под ред. Е. О. Смирнової. - М .: Просвещение, 2001.- 217 с.

  6. Мухіна В. С. Психологія дошкільника. - М .: Просвещение, 1985.-254 с.

  7. Панфілова М. А. Игротерапия спілкування. - М .: Російське педагогічне агенство, 2000. - 164 с.

  8. Татаринцева І. Е. Програма статеворольової поведінки дошкільнят. Світ хлопчика і дівчинки. - Ростов н / Д: Фенікс, 2002.- 142 с.

  9. Фромм А. Абетка для батьків (пер. З англ.) - М. Просвітництво, 1991. - 123 с.

  10. Гаврилушкина О. Розвиток комунікативної поведінки дошкільників в умовах дитячого садка // Дитина в дитячому саду. - 2013.- №2- С. 12-16.

  11. Смирнова Є. О. Спілкування дошкільнят з однолітками. // Мама і малюк. - -2012 №9 - С. 51-54.

  Прикріплені файли:

  prezentacija-nertik-o_mp64p.pptx | 4997,42 КБ | Завантажено: 6
  Особливості організації спілкування хлопчиків і дівчаток в повсякденному житті