Особливості організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі
Дата конвертації20.05.2017
Розмір6.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Олена Іванова
Особливості організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі

Удосконалення ринку освітніх послуг спонукає приділяти особливу увагу змісту освіти, а так же технологіям навчання. У зв'язку з цим виникає необхідність розробляти і застосовувати нові методи і технології навчання, створювати ефективні форми організації педагогічної діяльності.

Традиційні форми методичної роботи (доповіді, виступи, лекції) втратили значення через низьку ефективність і недостатню зворотного зв'язку. В даний час переважно використовується активну навчально-пізнавальну діяльність із застосуванням активних прийомів і методів навчання. Які допомагають формувати пізнавальний інтерес і творче мислення, творчі здібності, вміння знаходити оптимальні або найбільш прості рішення, передбачати результат.

Активні методи навчання використовуються нами як в роботі з дорослими так і з дітьми.

Метод проектів один з методів активного навчання дошкільнят - це такий вид освітньої технології, під яким на увазі комплекс дій, організованих дорослими, по реалізації значущої для дитини проблеми на основі загального інтересу, співучасті в творчій діяльності, яка завершується реальним, практичним результатом.

Робота над проектом включає постановку мети, завдань. Реалізація проекту здійснюється поетапно, в ігровій формі, з включенням діяльності педагога дітей. Дошкільнята завжди готові до подвигів. Головне, щоб дитина розуміла, що він робить і навіщо йому це треба. Тоді він не просто доб'ється результату, а розумітиме, що він уже в свої 3 або 5 років успішний.

Основні етапи методу проектів

1. Цілепокладання: педагог допомагає дитині вибрати найбільш актуальну і посильну для нього завдання на певний відрізок часу.

2. Розробка проекту - план діяльності по досягненню мети.

3. Виконання проекту - практична частина.

4. Підведення підсумків - визначення завдань для нових проектів.

В даний час проекти класифікуються: за складом учасників за термінами реалізації, по цільовій настанові, по домінуючим видам діяльності.

Переваги проектної діяльності:

- є одним з методів навчання, дозволяє значно підвищити самостійну активність дітей, розвивати творче мислення, вміння дітей самостійно, різними способами знаходити інформацію про цікавить предмет або явище і використовувати ці знання для створення нових об'єктів дійсності.

- підвищує якість освітнього процесу;

- сприяє розвитку креативності;

- сприяє підвищенню компетентності педагогів.

Метод моделювання.

У наш час збільшився потік різноманітної інформації, одержуваної людиною. Тому ускладнюються процеси сприйняття цієї інформації. І в сфері освіти процес навчання повинен стати більш наочним і динамічним. Одними з найбільш ефективних способів навчання є методи моделювання.

У дошкільній педагогіці модель є інструментом пізнання і виступає в ролі засобу і способу узагальнення навчального матеріалу.

Для того, щоб навчити дітей запам'ятовувати, переказувати, виробляти навички зв'язного висловлювання, ми включаємо в навчання прийоми наочного моделювання.

Використовуємо наступні види моделювання: серіаціонних вид; руховий; тимчасово-просторовий.

Наочне моделювання. Як умовні заступників використовуються символи різноманітного характеру: геометричні фігури; символічні зображення предметів (умовні позначення, силуети, контури, піктограми); контрастна рамка - прийом фрагментарного розповідання і багато інших.

Робота починається з простого виду моделювання. Спочатку діти вчаться складати моделі, викладаючи з картинок із зображенням персонажів епізоди.

Діти старшого дошкільного віку використовують умовно-символічні моделі. Діти вчаться вмінню позначати символом реальний образ або кілька образів, виділивши в них спільні ознаки: зелений трикутник - ялинка, білий кружечок - зайчик і т. Д.

Також в роботі з дітьми ми використовуємо мнемотабліци.

Мнемотабліца - це схема, в яку закладена певна інформація. Оволодіння прийомами роботи з мнемотабліцамі значно скорочує час навчання і одночасно вирішує завдання, спрямовані на:

розвиток основних психічних процесів - пам'яті, уваги, образного мислення; перекодування інформації, т. е. перетворення з абстрактних символів в образи; розвиток дрібної моторики рук при частковому або повному графічному відтворенні. [1, с. 7] У таблиці схематично можливо зображення персонажів казки, явищ природи, деяких дій, тобто можна зобразити все те, що ви вважаєте за потрібне відобразити в даній таблиці, але зобразити так, щоб намальоване було зрозуміло дітям.

C дітьми молодшого дошкільного віку краще працювати через мнемодорожкі. Мнемодорожка також несе навчальну інформацію, але в невеликій кількості, що дуже важливо на перших порах навчання дитини.

Таким чином, модель, що складається з різних фігур або предметів, стає планом зв'язного висловлювання дитини і забезпечує послідовність його розповіді. Моделі можуть використовуватися в різних видах діяльності.

Список літератури

1. Большева Т. В. Вчимося за казкою. Розвиток мислення дошкільнят за допомогою мнемотехніки: Навчально-методичний посібник: Дитинство-Прес, 2001.-144с.

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектна діяльність дошкільнят. Посібник для педагогів дошкільних установ. -М.: Мозаїка-Синтез, 2010.-112с.

3. Урміна І. А. Інноваційна діяльність в ДОУ: програмно-методичне забезпечення: посібник для рук. і адм. Працівників / І. А. Урміна, Т. А. Даніліна. -М .: Лінка-Прес, 2009.-320с.

Особливості організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі