Скачати 24,18 Kb.

Особливості організації навчально-виховного процесу в ДОО відповідно до ФГОС.
Дата конвертації21.06.2017
Розмір24,18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Скачати 24,18 Kb.

Світлана Бондаренко
Особливості організації навчально-виховного процесу в ДОО відповідно до ФГОС.

особливості організації

освітньо-виховного процесу в ДОО відповідно до ФГОС ».

Семінар-практикум

Мета: підвищення рівня компетентності педагогів ДО в питаннях планування та здійснення виховно -освітній діяльності в ДОО з урахуванням ФГОС ДО.

План семінару-практикуму:

1. I частина - теоретична

Планування і здійснення освітньої діяльності в дошкільному закладі з урахуванням ФГОС ДО. Технологія модульного планування в ДОО.

2. II частина - практична

Складові плану щоденної роботи вихователя в групі відповідно

з ФГОС ДО.

I частина - теоретична

1. «Планування і здійснення виховно -освітній діяльності в МБДОУ Д / С 9 з урахуванням ФГОС ДО».

Слайд 1. Планування і здійснення виховно -освітній діяльності в дошкільному закладі з урахуванням ФГОС ДО.

Слайд 2., «Щоб змінити суспільство, потрібно виховати іншу людину, людину, яка вміє жити в сучасному світі, орієнтуватися в будь-якій життєвій ситуації» Еріх Зелігманів Фромм (Німецький соціолог, психолог, психоаналітик, представник Франкфуртської школи Еріх Зелігманів Фромм).

Слайд 3.

В Стандарти дошкільної освіти додали третю складову - це вимоги до результатів до основної загальноосвітньою програмою.

У Законі прописано, що вимоги до результатів - це не вимоги до дитини, які можна і потрібно вимірювати.

Слайд 4.

Оцінювання дитини в дошкільному віці в законі заборонено, результат визначається як цільовий орієнтир. Цільові орієнтири передбачають формування у дітей дошкільного віку передумов навчальної діяльності:

- особистісні,

- регулятивні (зберігати мета за зразком)

пізнавальна (логіка, аналіз, синтез)

комунікативної (постановка питання)

на етапі завершення ними дошкільної освіти.

На сьогоднішній день зросли вимоги до дітей, що надходять в перший клас, отже, нова модель випускника дитячого садка передбачає зміну характеру і змісту педагогічної взаємодії з дитиною: якщо раніше на перший план виходила завдання виховання стандартного члена колективу з певним набором знань, умінь і навичок. То зараз, стоїть необхідність формування компетентної, соціально-адаптованої особистості, здатної орієнтуватися в інформаційному просторі, відстоювати свою точку зору, продуктивно і конструктивно взаємодіяти з однолітками і дорослими. Тобто акцент йде на розвиток якостей і соціальну адаптацію.

Сьогодні кожне ДОУ (будь-видовий спрямованості) зайнялося пошуком можливостей виконати одну з основних завдань дошкільної освіти щодо створення умов для «можливості позитивної соціалізації дитини, його всебічного особистісного розвитку, розвитку ініціативи і творчих здібностей на основі співпраці з дорослими і однолітками і відповідних дошкільного віку видів діяльності »

Слайд 5.

Що необхідно зробити, щоб перейти від планованих результатів, відповідних Федеральним державним вимогам (ФГТ, до результатів освоєння основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти, які заявлені в ФГОС ДО?

Слайд 6.

Розробники стандарту червоною ниткою проводять твердження про те, що «не дитина повинен бути готовий до школи, а школа повинна бути готова до дитини».

• Вони вказують на те, що всі батьки повинні знати про те, що для успішної адаптації до шкільного життя набагато важливіше, ніж уміння читати і рахувати, дитині потрібні психологічна стабільність, висока самооцінка, віра в свої сили і соціальні здібності.

• Всі ці психологічні характеристики лежать в основі високої мотивації дітей до навчання в школі.

• Саме тому вони позначені в стандарті як цільові орієнтири для всіх учасників освітніх відносин.

слайд 7

Поговоримо про педагогічний процес в цілому.

Головні характеристики педагогічного процесу лежать в основі високої мотивації дітей до навчання в школі.

(по В. В. Воронову)

• системність,

• цілісність,

• циклічність,

• технологічність

слайд 8

Педагогічний процес будується на наступних принципах:

Принцип науковості:

відбір змісту освіти відповідно до сучасного рівня розвитку науки і техніки;

• формування умінь спостерігати, аналізувати, узагальнювати, експериментувати, робити висновки, міркувати, розповідати і т. Д.

Принцип наочності:

• раціональне поєднання слова і наочності;

• пряме вивчення дійсності, засноване на спостереженні, вимірюванні та різних видах діяльності;

• застосування в педагогічному процесі ілюстрації, наочного посібника, дидактичної картинки, ТСО і ін.

Принцип послідовності і системності:

• доступність і привабливість для вихованців переданих педагогом знань;

• чітке структурування переданих вихованцям знань;

• включення в структуру викладу нового матеріалу коротких і узагальнюючих висновків;

• передача нового матеріалу в нерозривному послідовності, щоб все сьогоднішнє закріплювало вчорашнє і прокладало дорогу для завтрашнього (Я. А. Коменський).

Принцип доступності та дедалі більшої труднощі:

• правильний перехід від близького до далекого, від легкого до більш важкого, від відомого до невідомого;

• облік рівня розвитку кожного вихованця і індивідуальної швидкості просування при оволодінні новими знаннями і вміннями.

Принцип природосообразности:

організація педагогічного процесу як підтримує і зміцнює здоров'я вихованців, що сприяє створенню ЗСЖ;

• напрямок педагогічного процесу на самовиховання, самоосвіта і самонавчання вихованців;

• побудова педагогічного процесу відповідно до вікових та індивідуальних особливостей вихованців;

• побудова педагогічного процесу з опорою на зону найближчого розвитку.

Принцип гуманізації:

• повне визнання прав вихованця і повагу до нього в поєднанні з розумною вимогливістю;

• опора на позитивні якості вихованців;

• створення ситуації успішності;

• захищеність і емоційна комфортність вихованців в педагогічній взаємодії.

Принцип культуровідповідності:

• -розуміння педагогічного процесу як складової частини культури суспільства і сім'ї, що включає минулий досвід виховання і навчання;

• максимальне використання сімейної, регіональної, конфессіальной і духовної культури;

• забезпечення толерантності;

• формування здібностей вихованців не тільки на збереження і споживання, а й на створення нових культурних цінностей.

Принцип демократизації:

• індивідуально-орієнтований характер педагогічного процесу;

• взаємна повага, такт і терпіння у взаємодії педагогів і вихованців;

• залучення батьків (батьки рівноправні учасники педагогічного процесу) і учасників макросоциума в організацію життєдіяльності вихованців в ДОО.

слайд 9

Розглянемо модель сучасного освітнього процесу.

- Чи актуальна навчальна модель?

Відповідно до ФГОС ДО навчальна модель не актуальна, тому блок спільної діяльності необхідно розширити в організаційному і змістовному планах за рахунок використання нетрадиційних форм роботи з дітьми.

слайд 10

Зокрема, ООД проводиться в формі ігрових розвиваючих ситуацій і ситуацій спілкування.

У практиків виникає безліч питань щодо організації сучасного освітнього процесу: наприклад,

слайд 11

- як організувати його без проведення занять?

слайд 12

Планування виховно -освітній роботи в дошкільному закладі - одна з головних функцій управління процесом реалізації основної освітньої програми, планування відображає різні форми організації діяльності дорослих і дітей.

Для того щоб забезпечити спадкоємність видів діяльності, збалансувати чергування спеціально організованих занять і нерегламентованої діяльності, вільного часу і відпочинку дітей, оптимальне поєднання індивідуальної та фронтальної роботи, грамотно спланувати рухливі, сюжетно-рольові, театралізовані ігри, прогулянки, екскурсії, спостереження, роботу в куточках розвитку, можна скористатися технологією модульного планування. Вона допоможе раціонально розподілити різноманітні форми роботи по днях тижня і матеріал для закріплення знань, умінь, навичок дошкільників.

слайд 13

Складові плану щоденної роботи вихователя в групі відповідно

з ФГОС ДО

• Режимні моменти

• Види діяльності відповідно до освітніми галузями

• Спільна діяльність дорослого і дітей спрямована на становлення первинної ціннісної орієнтації та соціалізації. Організована освітня діяльність.

Організація предметно-просторового розвиваючого середовища для підтримки дитячої ініціативи (центри самостійної активності)

• Підтримка індивідуальності дитини

слайд 14

Результат: модульне планування режимних моментів дозволить задовольнити потребу дошкільників в різноманітної діяльності

слайд 15

Модульне планування позанавчальної навантаження на тиждень

Вид діяльності дітей

форма роботи

Число повторень за тиждень

Ранок. Робота в групі

самообслуговування

індивідуальна

мікрогрупи

1

Чергування за трьома напрямками:

індивідуальна

мікрогрупи

3

- в екологічному куточку;

1

- по столовій;

1

- на заняттях

1

бесіди:

фронтальна

подгрупповие

4 - 5

- по ОБЖ;

1

- пізнавальні;

1 - 2

- морально-патріотичні;

1

- цивільно-правові

1

Формування культурно-гігієнічних навичок

індивідуальна

мікрогрупи

1

Ознайомлення з мистецтвом

фронтальна

подгрупповие

1

дитяче експериментування

фронтальна

подгрупповие

1 - 2

Проектна діяльність

фронтальна

подгрупповие

1

Трудові доручення (господарсько-побутової працю)

індивідуальна

мікрогрупи

1

Робота в куточку природи

індивідуальна

мікрогрупи

1

Спостереження в куточку природи

мікрогрупи подгрупповие

3

ігри:

12 - 15

- сюжетно-рольові;

мікрогрупи подгрупповие

5

- дидактичні;

фронтальна

подгрупповие

3 - 4

- рухливі;

фронтальна

подгрупповие

1 - 2

- корекційно-розвиваючі;

мікрогрупи подгрупповие

1

- корекційно-оздоровчі;

фронтальна

подгрупповие

1 - 2

- настільно-друковані

індивідуальна

мікрогрупи

1

Самостійна ігрова діяльність дітей

фронтальна

подгрупповие

1 - 2

пісенна творчість

фронтальна

подгрупповие

1

Ручна праця

індивідуальна

мікрогрупи

1

Вид діяльності дітей

форма роботи

Число повторень за тиждень

Ранок.прогулянка

Спостереження за природою, погодою, тваринами, діяльністю людей

фронтальна

подгрупповие

5

ігри:

16 - 18

- сюжетно-рольові;

мікрогрупи подгрупповие

3

- дидактичні;

мікрогрупи подгрупповие

5

- рухливі;

фронтальна

подгрупповие

5

- з природним матеріалом (з піском, водою, снігом)

мікрогрупи подгрупповие

1 - 2

- корекційно-розвиваючі;

мікрогрупи подгрупповие

1

- корекційно-оздоровчі

фронтальна

подгрупповие

1 - 2

експериментування

мікрогрупи подгрупповие

1

Праця дітей в природі

індивідуальна

мікрогрупи

3 - 4

Самостійна ігрова діяльність дітей

мікрогрупи подгрупповие

3 - 4

Нерегламентована рухова діяльність

фронтальна

подгрупповие

3

оздоровчі пробіжки

фронтальна

подгрупповие

3

Вечір. прогулянка

Спостереження за природою, погодою, тваринами, діяльністю людей

фронтальна

подгрупповие

5

ігри:

10

- сюжетно-рольові;

мікрогрупи подгрупповие

3

- рухливі;

фронтальна

подгрупповие

5

- з природним матеріалом (з піском, водою, снігом)

мікрогрупи подгрупповие

1

- корекційно-оздоровчі

фронтальна

подгрупповие

1

Самостійна ігрова діяльність дітей

мікрогрупи подгрупповие

1

Нерегламентована рухова діяльність

мікрогрупи подгрупповие

1

оздоровчі пробіжки

фронтальна

подгрупповие

1 - 2

Вечір. Робота в групі

Бесіди з етики та культури поведінки

фронтальна

подгрупповие

1

Індивідуальна робота з дітьми за різними напрямками

індивідуальна

3 - 4

Слухання музичних творів

фронтальна

подгрупповие

1

ігри:

9

- сюжетно-рольові;

мікрогрупи подгрупповие

3

- дидактичні;

мікрогрупи подгрупповие

3

- з будівельним матеріалом;

мікрогрупи подгрупповие

1

- музично-хороводів;

мікрогрупи подгрупповие

1

- театралізовані

мікрогрупи подгрупповие

1

Ознайомлення з художньою літературою

фронтальна

подгрупповие

1

Робота в книжковому куточку

мікрогрупи подгрупповие

1

Робота в куточку музичного виховання

мікрогрупи подгрупповие

1

Робота в куточку фізичного виховання

мікрогрупи подгрупповие

1

Робота в куточку сенсорного розвитку

мікрогрупи подгрупповие

1

Робота в куточку усамітнення

мікрогрупи подгрупповие

1

слайд 16

Технологічна карта «Зразкове планування роботи

з дітьми старшого дошкільного віку протягом тижня »

День тижня

Місце в режимі дня

Вид діяльності

понеділок

Ранок

Пізнавальна бесіда. Сюжетно-рольові ігри. Корекційно-розвиваюча гра. Спостереження в куточку природи.

Ранкова прогулянка

Спостереження. Трудові доручення. Дидактичні ігри. Рухливі ігри. Спортивні вправи. Сюжетно-рольова гра.

Вечірня прогулянка

Спостереження. Рухлива гра. Ігрові фізичні вправи. Самостійна рухова діяльність.

Робота з дітьми в групі

Ознайомлення з художньою літературою. Сюжетно-рольова гра. Робота в куточку природи. Артикуляційна гімнастика.

Вівторок

Ранок

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Ознайомлення з мистецтвом. Розмова (патріотична, моральна, цивільно-правова). Сюжетно-рольова гра. Настільно-друковані ігри. Ручна праця.

Ранкова прогулянка

Спостереження. Трудові доручення. Експериментування. Спортивна гра. Оздоровча пробіжка. Сюжетно-рольова гра.

Вечірня прогулянка

Музично-хороводна гра. Спостереження. Рухлива гра. Ігрові фізичні вправи.

Робота з дітьми в групі

Сюжетно-рольова гра. Робота в сенсорному куточку. Дидактичні ігри. Індивідуальна робота. Слухання музичних творів

середа

Ранок

Чергування по заняттях. ОБЖ (бесіди). Експериментування. Спостереження в куточку природи. Сюжетно-рольова гра. Робота з дитячою книгою (ілюстрації, ознайомлення з дитячим письменником). Самостійна ігрова діяльність.

Ранкова прогулянка

Спостереження. Трудові доручення. Рухливі ігри. Спортивна гра. Сюжетно-рольова гра. Дидактичні ігри. Ігрові фізичні вправи.

Вечірня прогулянка

Спостереження. Рухлива гра. Нерегламентована рухова діяльність. Ігрові фізичні вправи.

Робота з дітьми в групі

Бесіда про культуру поведінки. Робота в фізкультурному куточку. Індивідуальна робота з дітьми. Театралізовані ігри. Ознайомлення з художньою літературою.

четвер

Ранок

Проектна діяльність. Будівельні гри. Господарсько-побутової працю. Чергування в куточку природи. Робота в куточку книги. Сюжетно-рольова гра.

Ранкова прогулянка

Спостереження. Трудові доручення. Рухлива гра. Оздоровча пробіжка. Сюжетно-рольова гра. Ігрові фізичні вправи.

Вечірня прогулянка

Спостереження. Спортивна гра. Рухлива гра. Робота над звуковою культурою мовлення.

Робота з дітьми в групі

Сюжетно-рольова гра. Бесіда з ознайомлення з навколишнім. Самостійна ігрова діяльність. Робота в куточку усамітнення.

п'ятниця

Ранок

Сюжетно-рольова гра. Корекційно-оздоровча гра. Індивідуальна робота. Пісенна творчість. Спостереження в куточку природи.

Ранкова прогулянка

Ігри з піском, снігом, снігові споруди, ігри-жарти, ігри-розваги. Спостереження. Рухлива гра. Сюжетно-рольова гра. Спортивні вправи.

Вечірня прогулянка

Оздоровча пробіжка. Дидактична гра. Ігрові фізичні вправи. Сюжетно-рольова гра.

Робота з дітьми в групі

Сюжетно-рольова гра. Самостійна ігрова діяльність. Робота в музичному куточку. Вечори розваг.

Єдиних правил планування немає, тому він може бути складений в будь-якій зручній для педагога формі. Однак існує кілька умов, які необхідно дотримуватися при плануванні:

· Об'єктивна оцінка рівня своєї роботи в момент планування;

· Виділення цілей і завдань планування на певний період роботи, співвіднесення їх з приблизною загальноосвітньою програмою дошкільної освіти, за якою організовується виховно-освітній процес, віковим складом групи дітей і пріоритетним напрямком освітнього процесу ДОО;

· Чітке представлення результатів роботи, які повинні бути досягнуті до кінця планового періоду;

· Вибір оптимальних шляхів, засобів, методів, які допомагають досягти поставлених цілей, а значить отримати планований результат.

Для того щоб план став робочим, педагоги насамперед повинні добре орієнтуватися у змісті дошкільної освіти. Маючи багатий практичний досвід, педагоги використовують його і не бачать ні змісту, ні дитини з його можливостями і потребами, використовують однакові форми роботи, не звертаючись до цілого спектру педагогічних прийомів. Тому слід внести зміни в плани наступним напрямкам, що стосуються організації

- режиму перебування дітей в освітньому закладі;

- взаємодії фахівців;

- взаємодії з сім'ями вихованців.

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Складові плану щоденної роботи вихователя в групі відповідно

з ФГОС ДО

режимні моменти

Види діяльності та культурні практики в

відповідно до освітніх областями

Спільна діяльність дорослого і дітей спрямована на становлення первинної ціннісної орієнтації та соціалізації. НОД

Організація предметно-просторового розвиваючого середовища для підтримки дитячої ініціативи

(куточки самостійної активності)

Підтримка індивідуальності дитини

Прийом і огляд дітей, спільна діяльність дітей, праця

Ранкова гімнастика

Підготовка до сніданку, сніданок

ігри

Організована освітня діяльність

ігри

Підготовка до другого сніданку, другий сніданок

Підготовка до прогулянки, прогулянка, повернення з прогулянки

Організація харчування та сну

Підйом і рухова активність по стежці здоров'я після сну

ігри

підготовка до полуденка, полуденок

підготовка до прогулянки, прогулянка, догляд додому

Ігрова

комунікативна

Пізнавально-дослідницька

Сприйняття художньої літератури та фольклору

Самообслуговування і елементарний побутової працю

конструювання

образотворча

музична

рухова

(Види діяльності та культурні практики розподіляються відповідно до першої колонкою, добре б спочатку скласти тижневу циклограму, це допоможе зберегти цілісність і системність плану)

форма діяльності

мета діяльності

матеріал

Джерело методичної літератури або сам хід діяльності

наприклад

Розгляд творів живопису, предметів декоративно-прикладного творчестваТема «Матрьошка»

Мета: познайомити з народною іграшкою матрьошкою, сприяти розвитку дитячої творчості.

Устаткування: іллюстрацііс зображенням матрьошок.

Посібник «Дошкільнятам про декоративно-прикладному мистецтві» молодший і середній вік.

А. А .. Грибовська

Забезпечити необхідне обладнання для ...

Спонукати дітей грати в, через створення ....

Створювати умови для (ігор, загартовування, розвитку рухової активності, пізнавальної діяльності, мовного розвитку, розвитку математичних здібностей ....

Збагачувати досвід дітей (чим ...

Збагачувати руховий досвід дітей, створюючи в групі обстановку (ситуацію) для ...

Сприяти) розвитку дітей, через розташування в групі ...

Створювати в групі ситуацію для розвитку ....

Забезпечити дітей (ігровим, дидактичним та ін.) Матеріалом для розвитку ....

Підтримувати дітей в прагненні ...

Сприяти становленню цілеспрямованої діяльності по ....

Створювати умови і допомагати організовувати сюжетно рольову гру ...

Створювати нескладні знайомі дітям конструкції, малюнки, для самостійного відтворення

Позначаються ті види діяльності, в яких дитина зазнає труднощів

Прописується тема ігрового завдання, зміст або джерело, яким вихователь буде користуватися.

Підтримка індивідуальності полягає не тільки в підтримці дитини у важких ситуаціях його розвитку, а так само вибудовується взаємодія з дитиною в «зоні його найближчого розвитку», створюється його ситуація успіху в освоєнні культурних практик і видів діяльності.

Такі дані можна отримати виходячи з індивідуальної діагностики дитини, вона власне і потрібна, що б в цій колонці простраівать індивідуальну програму кожної дитини.Скачати 24,18 Kb.


Особливості організації навчально-виховного процесу в ДОО відповідно до ФГОС.

Скачати 24,18 Kb.