Скачати 15,83 Kb.

Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Дата конвертації26.07.2019
Розмір15,83 Kb.
Типреферат

Скачати 15,83 Kb.

- Об'єкт - процес діагностування самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ.

- Предмет дослідження - напрямки формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ.

- Мета Нашої роботи - на Основі АНАЛІЗУ спеціальної психолого-педагогічної літератури теоретично обґрунтувати й експериментально перевіріті ефективність направлений формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ.

Гіпотеза дослідження:

формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ может буті успішнім за умов:

-! Застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів и закономірностей формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку;

- Впровадження спеціально організованого процесса формирование самооцінкі з Використання новітніх методів и прійомів у поєднанні з традіційнімі у псіхокорекційній работе.

завдання дослідження

- проаналізуваті Загальну та спеціальну психолого-педагогічну літературу з метою визначення понятійно-термінологічного апарату, у контексті дослідження проблеми;

- з'ясувати й Узагальнити структурні компоненти самооцінкі як продукту самосвідомості людини та особливо и ее становлення в онтогенезі;

- обґрунтувати методику експериментального дослідження и вівчіті самооцінку у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ;

- візначіті шляхи формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ.

РОЗДІЛ 1.НАУКОВО-теоретичні засідку Вивчення САМООЦІНКІ У ДІТЕЙ дошкільного віку

- 1.1.Самооцінка як продукт самосвідомості людини та ее структурні компоненти

- 1.2.Науково-теоретичне становлення знань про самооцінку в історії психології

- 1.3. Становлення самооцінкі в онтогенезі

самооцінка -

оцінка особістістю самой собі, своих можливий, якости и місця среди других людей - є важлівім регулятором поведінкі.

Самооцінка, на мнение Л.Божович, Л.Благонадьожіної, Р.Стеркіної, характерізується з точки зору ее адекватності и реалістічності.

Мірою адекватності при цьом Виступає ее відповідність об'єктивній цінності індівіда.

онтогенез самооцінкі

- 4 роки

Самооцінка пов'язується з успішністю предметно ї ДІЯЛЬНОСТІ

- 5,5 років

У ставленні дитини до себе начинает пронікаті оцінка однолітка. Самооцінка такоже пов'язана з наочно діяльністю, но у відношення до себе начинает пронікаті досвід взаємін дитини з одноліткамі в предметній ДІЯЛЬНОСТІ.

- 5,5-6,5 років

Втрата предметноїюдіяльностію свого провідного положення. Жоден вид дитячої ДІЯЛЬНОСТІ (даже гра) НЕ має зв'язку з самооцінкою дитини. Самооцінка НЕ пов'язана з соціальною сферою дошкільніків. У цьом віці успішність предметної ДІЯЛЬНОСТІ пов'язана только з передбачуваності дитиною оцінкамі ціх Дій іншімі людьми.

- 6,5 років

Відношення дитини до себе опосередкованих оцінкамі однолітків, мамою и вихователь.

- 7 років

Віробляє елементарні суджень про свои Досягнення, вчінкі, якості. Прагнем вісокої самооцінкі, пережіває ОЦІНКИ, пережіває свою відповідність-невідповідність Певна Еталон. Вміє порівняті собі з іншімі. Усвідомлює зв'язок своєї самооцінкі з реальними досягнені та оцінкамі авторитетних дорослих. Віявляє здатність до елементарної рефлексії - усвідомлює, як ее Особливості спріймають дорослі та одноліткі, может будуваті свою поведение з урахуванням можливий реакцій других людей.

РОЗДІЛ ІІ.ПСІХОЛОГІЧНІ передумови ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО дошкільного віку ІЗ Загальна НЕДОРОЗВІТКОМ мовлення

- 2.1.Концепції псіхічного дизонтогенезу у дітей з порушеннях мовленнєвого розвитку

- 2.2.Зовнішні й внутрішні психологічні передумови формирование самооцінкі у дітей дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення

Психологічні передумови формирование самооцінкі

- а) внутрішні, Які полягають особливостях Функціонування псіхічніх явіщ, что залежався від впліву Порушення;

- б) Зовнішні, Які характеризуються Вплив соціуму.

Внутрішні передумови:

- Біологічні Чинник, а самє - характер пошкодженню мозком

- генетичні Чинник, можливо, визначаються НЕ только формирование місленнєвої и мовленнєвої системи, но й конкретні псіхопатічні синдрому, Які зачіпають особістісну сферу людини з порушеннях мовлення

- Психологічні рефлексівні переживання дитиною власної неповноцінності, Які Досить часто ігноруються.

Зовнішні передумови:

- Дефіціт спілкування и недостатність володіння прагматики спілкування (комунікатівна депрівація и фрустрація).

- Вимоги, что вісуваються соціумом до тих здібностей, Які формуються у дитини неблагополучних.

РОЗДІЛ ІІІ.ЕКСПЕРІМЕНТАЛЬНЕ Вивчення САМООЦІНКІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО дошкільного віку ІЗ Загальна НЕДОРОЗВІТКОМ мовлення

- 3.1. Обґрунтування змісту и методики експериментального дослідження самооцінкі у дітей дошкільного віку Із ЗНМ

- 3.2. Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення

- 3.3.Візначення ефектівності Впровадження направлений формирование самооцінкі у дітей Із загально недорозвітком мовлення

Для дослідження самооцінкі дітей Із ЗНМ ми Використана следующие методики:

} Метод спостереження за ігровою и Навчальна діяльністю дошкільніків.

} Проектівні малюнкові тести "Намалюй сім'ю", "Автопортрет".

} Методики на визначення самооцінкі Г.Урунтаєвої.

} Методика для Вивчення самооцінкі

М. Курінної.

Критерії визначення рівнів сформованості самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку:

- поведінковій;

- пізнавально-інтелектуальний;

- комунікатівній.

Три Рівні розвитку самооцінкі у дітей:

- високий,

- середній,

- низька.

Таблиця 3. 1. 2. Рівні сформованості самооц и нки у дітей дошкільного віку Із ЗНМ и нормально мовленнєвім розвитку (констатувальний експеримент первого порядку)

На етапі формувального експеримент були вікорістані следующие напрями формирование адекватної самооцінкі:

} Психологічна робота з родиною та педагогами;

} Метод ідентіфікації з Лялько або улюблений тварин;

} Довірліва бесіда и метод проблемних прожективних СИТУАЦІЙ;

} Казкотерапія;

} Комунікативні ігри.

Поради батькам Із формирование у дітей Із ЗНМ адекватної самооцінкі:

- Чи не оберігайте дитину від повсякденного справ, які не прагніть вірішуваті за неї всі проблеми, но и не перевантажено ее тім, что їй непосильно. Нехай дитина Виконує Доступні їй завдання й одержує удовольствие от Зроблений.

- Чи не перехвалюйте дитини, но и н е забувай заохочувати ее, коли вона цього заслуговує.

- Заохочуйте в дитині ініціатіву. Нехай вона буде лідером в усіх справах для, но кож Покажіть, что інші могут буті в Чомусь Краще за неї.

- Чи не забувай заохочувати других дітей в прісутності Вашої дитини. Підкресліть достоїнства Іншої дитини й доведіть, что й ваша дитина может такоже досягті схожих результатів.

Поради батькам Із формирование у дітей Із ЗНМ адекватної самооцінкі:

- демонстраційних на Собі адекватність Ставлення до Успіхів и Невдача. Оцінюйте вголос свои возможности й результати віконаної вами справи.

- Чи не порівнюйте дитини з іншімі дітьми. Порівнюйте ее Із самою собою (тією, Якою вона булу вчора чи, можливо, буде завтра).

- Постійно зміцнюйте у дитини Впевненість у Собі, у Власний силах.

- Важліво, щоб дитина повсякчас почувала, что ві ее любите, цінуєте и приймаєте ее. Чи не соромтесь зайвий раз ее пріголубіті або пожаліті. Нехай вона бачіть, что потрібна и важліва для вас.

Комунікативні ігри. "Моя долоні"

"Долоня одного"

Таблиця 3. 3.3. Рівні сформованості самооц и нки у дітей дошкільного віку Із ЗНМ (констатувальний експеримент іншого порядку)


Результати експериментального дослідження

Порівнюючі дані констатувального та контрольного експеріментів, ми виявило, что у дітей експериментальної групи з 'явився високий рівень сформованості самооцінкі (13%), а такоже низьких рівень змінівся з 40% на 30%; а у дітей контрольної групи, в Якій НЕ застосовувалі систему формирование самооцінкі результати погіршілісь: Відсоток дітей з високим рівнем сформованості самооцінкі зменшівся з 10% на 8%.

Результати експериментального дослідження

Це підтверділо гіпотезу нашого дослідження, что формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ может буті успішнім за умов:! Застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів и закономірностей формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку; Впровадження спеціально організованого процесса формирование самооцінкі з использование новітніх методів и прійомів у поєднанні з традіційнімі у псіхокорекційній работе.

Дякуємо за увагу!

- Автори:

- .......

- .......

- .......


Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення
Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення


Скачати 15,83 Kb.


Особливості формирование самооцінкі у дітей старшого дошкільного віку Із загально недорозвітком мовлення

Скачати 15,83 Kb.