Скачати 38.84 Kb.

Особливості фізічного розвитку дітей дошкільного віку
Дата конвертації08.06.2017
Розмір38.84 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 38.84 Kb.
= "Left"> 122,5

193,0

Підйом по сходах

-

-

-

-

124,4

185,7

228,0

Ігри дінамічні

87

-

-

-

-

-

-

Ігри Великої рухлівості

-

-

174,6

-

193,9

221,0

208,9

біг

121

162,0

172,5

166,0

195,4

240,0

-

Дитина 2 - 3 - х років при ходьбі затрачує в 2, а при бігу в 4 рази больше ЕНЕРГІЇ, чим при сідінні. (Табл. 4).

За кількості затраченої ЕНЕРГІЇ види ДІЯЛЬНОСТІ можливо розділіті (по Д.М.Дідро) на слідуючі групи.

Перша група. Затрати елегії, перевіщуючі Основний обмін на 20 - 50%: Спокійне сидіння та стояння, уроки в школі, заняття в дитячому садку, читання, підготовка уроків, Настільні ігри.

Друга група. Затрати ЕНЕРГІЇ, перебільшуючі обмін на 75 - 125%: ручна праця, лабораторні заняття, фізкультурна зарядка (гімнастика), ігри середньої рухлівості, ігри Із будматеріалами.

Третя група. Затрати ЕНЕРГІЇ, перебільшуючі Основний обмін на 125 - 175%: ходьба.

Четверта група. Затрати ЕНЕРГІЇ, перебільшуючі Основний обмін на 300 - 380%: ігри Великої рухлівості, біг, підйом по сходах.

При більш інтенсівній праці затрати ЕНЕРГІЇ досягають дуже великих Речовини. Например, у дітей 10 - 14 років на велоергометрі (по І.М.Фрейдбергу) Складанний 467, 623 ккал / год. Віконувана праця у хлопчиків Тягном за собою більш Високі затрати ЕНЕРГІЇ, чим у дівчаток.

1.9 Особливості вищої нервової ДІЯЛЬНОСТІ

Організм людини є складноорганізованою системі числення и тісно взаємозвязаніх елементів, обєднаніх в декілька структурних рівнів. Поняття про зростання и розвиток організму є одним з фундаментальних зрозуміти в біології. Під терміном "зростання" в Сейчас годину розуміють Збільшення довжина, обєму и масі тела дітей и підлітків, повязане Із збільшенням числа клітін и їх кількості. Під розвитку розуміють якісні Зміни в дитячому організмі, что полягають в ускладненні его организации, тобто в ускладненні Будови І ФУНКЦІЇ всех тканин і ОРГАНІВ, ускладнення їх взаємін и процесів їх регуляції.

Зростання и розвиток дитини, тобто кількісні и якісні Зміни тісно взаємозвязані один з одним. Поступові кількісні и якісні Зміни, что відбуваються в процесі зростання організму, приводять до з'явиться у дитини Нових якісніх Особливе.

Важлівою біологічною особлівістю в розвитку дитини є ті, что формирование ее функціональніх систем відбувається набагато Ранее, чем це їй нужно. Принцип віпереджаючого розвитку ОРГАНІВ и функціональніх систем у дітей и підлітків є своєрідною "страховкою", якові дает природа людіні на випадок непередбаченіх обставинні.


Висновок до розділу І

З віщевікладеного видно, что організм НЕ являється простою сумою міліардів клітінніх елементів. ОКРЕМІ тканини, органи та системи тісно повязані между собою и складають єдине ціле, зумовлюючи відважену роботу організму. Більш того, шкірних організм для свого росту, розвитку та життєдіяльності потребує в питань комерційної торгівлі условиях Існування. Таким чином, організм людини представляет собою єдине ціле з оточуючім середовища.

Роботи І.П.Павлова показали, что у Вищих тварин та людини в узгодженій праці всех систем та ОРГАНІВ, а такоже в здійсненні зв "язку з оточуючім середовище дере, керуючий роль грає центральна нервова система. Всякі Зміни в зовнішньому середовіщі вплівають на весь організм через центральну нервова систему, в результате чого відповідно змінюються Реакції організму, что прістосовує его до умов Існування.

Ми, як майбутні педагоги, повінні знаті Які Зміни відбуваються в дитячому організмі в тих чи других условиях.

Например, при неправільній организации режиму дітей різніх вікових груп вінікає загроза нервово перенапруження, стомлений та неврозу внаслідок недостатньої "зрілості", а тому и підвіщеній втомлюваності нервової системи. У звязку з ЦІМ край важліво в организации різніх відів ДІЯЛЬНОСТІ дітей, особливо фізичної, Суворов враховуваті гігієнічні вимоги, продіктовані їх віковімі Особливе. Важліво такоже Забезпечити дітям у відповідності з Вимогами гігієні, візначені умови життя. Лише при цьом ріст та розвиток організму дитини перебігають нормально, и смороду без проблем могут засвоїті Придбані знання, навики та уміння.


ІІ. Завдання та засоби фізичного виховання дошкільніків


2.1 Завдання фізичного вихованняЗавдання та зміст фізичного виховання в дошкільніх навчальний заклад визначаються Вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чіннімі програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку "Малятко", "Дитина", "Українське Дошкілля".

Саме в Перші Шість - сім років життя у людини закладаються основи здоровя, довголіття, формується много Рухів навичок, розвіваються Фізичні якості (спрітність, ШВИДКІСТЬ, сила та ін.).

Фізічному виховання спріяє создания відповідніх умів (раціонального режиму, харчування та ін.), Урізноманітнення організаційніх форм фізичного виховання (заняття, Ранкова гімнастика, рухліві ігри ТОЩО), Підвищення рухової актівності в течение дня та інше.

Завдяк вісокій пластічності нервової системи у дошкільніків дуже Швидко встановлюються Нервові звязки й формуються Умовні рухові рефлекси. Однако, дитина винен не только вміті користуватись своими Рухами у звічній обстановці, а й у різніх условиях, Які змінюються (в Іграх, во время прогулянок, коли треба перестрібнуті через рівчак, підлізті під гілку ТОЩО). Отже, сформована навички з того або Іншого руху винна буті НЕ только міцною, а й достаточно Гнучкий (пластичність).

Поряд Із Формування навичок з основних рухів розвіваються Фізичні якості: сила, ШВИДКІСТЬ, спрітність, витривалість та інше. Рух треба Виконувати НЕ только правильно, а й Досить Швидко або трівалій годину (например ходьбу, біг), а для цього Потрібний Певний рівень розвитку тих або других фізичних якости. Для їх Відновлення и Вдосконалення Використовують загально Розвиваючі вправо, основні Рухи, вправо спортивного характеру й рухліві ігри.

Во время ігор, Виконання різніх вправі такоже дитина віявляє ініціатіву, вчиться буті наполеглива в досягненні мети.

Заняття з фізичної культури, рухліві ігри, особливо спріяють виховання в дітей дісціплінованості, колектівізму, рішучості, смілівості та других якости, необхідніх людіні. Например, щоб стати смілівім, треба навчітіся долаті страх, стікаючісь з небезпеки. На заняття з фізичної культури Деяк дітям буває страшно пройти по гімнастічній лавці, перестрібнуті через перешкоду, стрібнуті у висоті з розбігу и т. Д. Однако, смороду (іноді з помощью вихователя) переборюють свой страх и віконують рух, что, Безумовно, спріяє виховання смілівості. Навчання и виховання на заняття з фізичної культури взаємоповязані.

Формування правильної постави та ПРОФІЛАКТИКИ плоскостопості - Одне з основних завдання фізичного виховання дошкільнят. Чи правильна постава важліва НЕ только з естетичного подивимось, а ще й тому, что створює спріятліві умови для роботи серцево - судінної системи, діхальної й травної систем, благотворно впліває на самопочуття дитини.

На формирование постави великий Вплив має статико - динамічна функція стопи. Даже незначна зміна ее форми может спричинитися далі деформацію, Порушення правильного положення таза, хребта, что может прізвесті до Виникнення патологічніх дефектів постави. Отже, заходи Запобігання плоскостопості повінні посідаті належно місце в Загальній системе фізичного виховання.

У дошкільному віці важліве значення має формирование навичок особістої та Громадської гігієні. Це завдання розвязується в течение Усього ПЕРІОДУ перебування дітей у дошкільному закладі. Перед вступив до школи дитина винна вміті вмивати, чістіті зуби, самостійно вдягатіся, охайна Їсти, підтрімуваті чистоту в пріміщенні ТОЩО.

Виховання звички щоденно Виконувати Фізичні праворуч. Позитивний Вплив фізичних вправі на організм дитини досягається лишь тоді, коли ЦІ Вправи віконуються регулярно.

Дошкільники ма ють біологічну потребу в рухах, смороду дістають Насолода від самого процесса Виконання фізичних вправі. Позитивні емоції, Які вінікають у процесі зайняти фізічнімі вправо, поступово переходять у звички систематично займатіся цімі вправо. Потім ця звичка становится стійкою потребою, яка продолжает зміцнюватіся в шкільні роки.

2.2 Засоби фізичного виховання

Здійсненню фізичного виховання дітей дошкільного віку спріяють різноманітні засоби: Фізичні вправо, оздоровчі сили природи (сонце, Повітря, вода) та гігієнічні фактори.

Фізичні Вправи - основний засіб фізичного виховання. Смороду всебічно вплівають на розвиток дітей. С помощью и фізичних вправі зміцнюється здоровя дошкільніка, формуються навички жіттєво - важлівіх рухів (ходьби, бігу, стрібків, метання, лазіння та ін.), Розвіваються Фізичні якості (сила, спрітність, ШВИДКІСТЬ, витривалість).

Виконання фізичних вправі повязане з активним сприймання навколишнього середовища, з орієнтуванням у пространстве, виявлення вольова якости, різноманітніх емоційніх переживань.

Правильно організована Рухів діяльність справляє істотній Вплив на формирование психіки дитини. Саме Рухи здійснюють безпосередно практичний звязок людини з навколішнім світом и цею звязок лежить в Основі розвитку ее псіхічніх процесів.

Фізичні Вправи широко застосовуються в різноманітніх організаційніх формах (Ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, рухліві ігри, тощо).

Дитині властіва біологічна потреба в рухах. Обмеженість їх (гіподінамія) негативно позначається на фізічному розвитку дошкільніка (затрімується ріст, деякі діти набірають зайвої ваги), зніжується опірність проти інфекційніх захворювань. Таким чином, Фізичні Вправи є профілактичним засоби проти можливости порушеннях нормального фізічного розвитку дитини.

Ефективність использование фізичних вправі значний підвіщується в комплексному поєднанні з оздоровчого силами природи та гігієнічнімі факторами.

Оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода) широко Використовують для Зміцнення здоровя та загартування організму дитини.

ІІІ Організація фізкультурно - оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі

Відповідно до Законів України "Про дошкільну освіту", "Про фізічну культуру" одним Із приоритетних напрямків освітнього процесса в дошкільніх навчальний заклад залішається Фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та Зміцнення здоров "я, Підвищення спрітності й захисних сил дитячого організму, Поліпшення его працездатності, своєчасне формирование у малюків жіттєво - важлівіх Рухів вмінь та навичок, розвитку фізичних якости и забезпечення належно уровня фізичної підготовленості й фізичної культури Взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової актівності, спожи в них Вироблення звички до здорового способу життя.

Однако організація роботи з фізичного виховання в дошкільніх навчальний заклад потребує Вдосконалення. Про це свідчіть наявність значної кількості дітей з дісгармонійнім фізічнімі розвитку, а такоже Із недостатнім розвитку основних рухів та фізичних якости. Фіксується Досить високий Відсоток дітей, Які часто хворіють на респіраторні інфекції та ма ють хронічні недуги.

Недостатній фізичний розвиток и низька фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюється зниженя їхньої рухової актівності.

3.1 Рекомендації относительно фізкультурно - оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі

Із інструктівно - методичних рекомендацій относительно организации фізкультурно - оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі Міністерства освіти та науки України видно, что потреба дітей в рухах задовольняється лишь на 30 - 50%. Гіподінамію спричинюють часті респіраторні захворювання, нераціональна побудова рухового режиму й загально режиму дня, недостатнє перебування дітей на свіжому повітрі ТОЩО. Зокрема, на Рухів режімі дошкільніх дитячих закладів негативно позначаються неправомірне СКОРОЧЕННЯ кількості фізкультурних ЗАХОДІВ, Відсутність сістемності у проведенні прогулянок - походів за Межі дитячого садка, фізкультурних пауз и хвілінок у процесі навчальної ДІЯЛЬНОСТІ, розваг, свят ТОЩО.

Щоб усунуті ЦІ Недоліки, слід пріділіті основнову Рамус организации фізичного виховання в дошкільніх навчальний заклад, де Було б предусмотрена правильну побудову та актівізацію рухового режиму, Надання Йому оздоровчого спрямування, дієвій медико - педагогічний контроль и своєчасну лікувально - профілактічну роботу.

Основою системи фізичного виховання в дошкільніх навчальний заклад залішається руховий режим як сукупність поєднуваніх и послідовно вікорістовуваніх залежних від віку дітей, місця в режімі дня, сезону ТОЩО.

В межах активного рухового режиму ЩОДЕННИЙ ОБСЯГИ рухової актівності рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку, ставити 3 - 4 години, для старших дошкільніків - 4 - 5 рік.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним ЗАСТОСУВАННЯ традіційніх ЗАСОБІВ фізичного виховання. Це, зокрема: Фізичні управо (гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму); оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода); гігієнічні Чинник (режим харчування, зайняти и відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та ін.)

Сукупність організаційніх форм роботи, обовязково для Впровадження в освітній процес, становляться: заняття з фізичної культури, фізкультурно - оздоровчі заходи (Ранкова гімнастика, гімнастика после денного сну, фізкультхвілінкі, фізкультпаузі, загартовуючих процедури); Різні форми организации рухової актівності у повсякденні (заняття фізічнімі вправо на Прогулянка, фізкультурні свята и розваги, дитячий туризм, рухліві ігри, самостійна Рухів діяльність, дні та тіжні здоровя, Індивідуальна робота з фізичного виховання).

Фізкультурні заняття є пріорітетнімі у процесі систематичного, послідовного формирование, закріплення и Вдосконалення основних Рухів умінь и навичок у дітей розвитку їхніх фізичних якости. Проводяться смороду в усіх вікових групах, в основном в першій половіні дня - з усіє Груп або підгрупами дітей. Встановлен длительность фізичних зайняти в межах: для дітей 3 - ї року життя - 15 - 20 хв., Для дітей 4 - го року життя - 20 - 25 хв., Для дітей 5 - го року життя - 25 -30 хв., Для дітей 6 - го року життя - 30 - 35 хв. Такі заняття проводяться двічі на тиждень за загально Розклад занять у пріміщенні або на майданчик (в період з квітня по жовтень за належно погодніх умов, систематично, починаючі з середньої групи) и Тричі на тиждень во время прогулянок у першій половіні дня в течение Усього року. Длительность фізкультурних зайняти на Прогулянка така сама, як и зайняти у залі, но за холодної днину может подовжуватіся на 5 хвилин. Варіатівність проведення візначається різнімі Чинник, як - від: пора року и погода (відповідно - одяг та взуття дітей), наявність обладнання та інвентарю, степень володіння дітьми Рухами. Если у дошкільному закладі проводяться заняття з плавання (1-2 рази на тиждень залежних від віку дітей) то у день їх проведення не планируют фізкультурні заняття за Расписание на прогулянці.

З метою актівізації рухового режиму в повсякденні як варіант фізкультурних зайняти на Прогулянка 1 раз на тиждень організовується дитячий туризм у форме прогулянок - походів за Межі дошкільного закладу (пішкі, на велосипедах, лижах або санчатах), но лишь за наявності відповідніх природно - ландшафтних умов: лісу, лугу, поля, водойми, лісосмугі, парку та ін. Чи не можна підміняті зазначеним форму роботи цільовімі Прогулянка та екскурсіямі за Межі дитячого садка, что посідають Самостійне місце в освітньому процесі як форми Ознайомлення вихованців Із довкіллям, природою. Основна мета прогулянок - походів - оздоровлення дітей, Запобігання гіподінамії, Вдосконалення Рухів навичок у природних условиях та розвиток фізичної вітрівалості. Смороду проводяться, починаючі з Другої молодшої групи. Їхня длительность ставити: у второй молодшій групі - 15 - 20 хв., У середній - 20 - 25 хв., У старшій - 25 - 30 хв. (В один БІК).

Особливого значення набуває самостійна Рухів діяльність як форма актівізації рухового режиму. Щодня в усіх вікових групах на неї відводіться годину у Вільні від зайняти години Ранкова прийому, прогулянок, надвечіря ТОЩО. Завдання педагогів - Забезпечити належно рівень та зміст рухової актівності дітей Завдяк збагачення їхнього рухового досвіду, Створення необхідної матеріальної бази в пріміщеннях зали, груп, рекреацій, на фізкультурному та ігровому майданчиках, Використання других прійомів непрямого (опосередкованих) й прямого (безпосередно) керівніцтва цією формою роботи.

У відведеній для Самостійної рухової ДІЯЛЬНОСТІ годину з дітьми різніх вікових категорій Щодня організовується такоже Індивідуальна робота з фізичного виховання. Дітей залучають до неї для Ознайомлення з основними Рухами, поглиблення розучування їх та закріплення відповідніх навичок для Усунення відставання в розвитку фізичних якости (внаслідок невідвідування дитячого садка дошкільного закладу, індівідуальніх особливо стану здоровя, фізічного и псіхічного розвитку та других чінніків). Ее метою є такоже актівізація малорухлівіх дітей, Запобігання Порушення постави и стопи та виправлення їх. Віходячі з АНАЛІЗУ стану здоров "я, фізічного розвитку й підготовленості, Інтерес дітей, педагоги визначаються мету індівідуальної роботи, добірають потрібне обладнання та інвентар и проводять ее з однією дитиною чи з підгрупами по 2 - 4 дітей.

Для нормального розвитку здорової дитини та патенти много рухатіся, займатіся, играть. Гра допомагає пізнаваті Навколишній простір, розвіваті Рамус, зосередженість, фантазію, логічне мислення. Для дітей гра - НЕ только забава, а важліва и серйозна справа.

ВРАХОВУЮЧИ провідне значення ігрової ДІЯЛЬНОСТІ - гра являється одним Із складових подготовки дитини до школи.

Корисні Різні ігри. Даже "несерйозні" ігри: у "лікарню", "доньки-матері", "школу". Особливо цінно, коли в таких Іграх беруть участь відразу декілька дітей. Це розвіває колектівізм, дитина вчиться будуваті взаєміні, вірішуваті вінікаючі конфлікти. Діти освоюють доросле життя, систему поведінкі, обовязки. Вчаться Виконувати вказівки "доросли" .І головне - все відбувається без прімушення, легко и ОХОЧЕ. Розвівається уява - уміння уявіті Собі, "що Було б, Якби ...".

Рухліві ігри - після попередня розучування їх на Прогулянка - вводяться до різніх форм роботи з дітьми (заняття, свята, розваги, походи, фізпаузі ТОЩО). В усіх вікових групах смороду посідають важліве місце як самостійна форма роботи з фізичного виховання й проводяться Щодня во время Ранкова прийому 9 1-2 гри малої та середньої рухлівості).

Загартовуючих процедури доповнюють усі форми роботи з фізичного виховання підвіщуючі їхню ефективність. Для масового использование в режімі дня різніх вікових категорій рекомендовано Традиційне загартування повітрям (повітряні ванни, Прогулянки, сон на свіжому повітрі), водою (Місцеві и ЗАГАЛЬНІ, контрастність обтирання та обливання, умівання, купання), сонцем (сонячні ванни) відповідно до розроблення норі и методів.

Нетрадиційні загартовувальні процедури, в тому чіслі інтенсівне загартовування (ходіння босоніж, обтирання холодною водою) та СПЕЦІАЛЬНІ лікувально - профілактичні заходи (Фітотерапія, аромотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтічні процедури та ін.) Вводяться до Загальної системи фізкультурно - оздоровчої роботи за призначення лікаря , обовязково за Згідно батьків з урахуванням індівідуальніх показніків стану здоровя, самопочуття дітей та типу закладу.

3.2 Медико - педагогічний контроль

Медико - педагогічний контроль за фізичним виховання Забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному навчальному закладі спільнімі зусилля медичний ПРАЦІВНИКІВ (лікаря, медсестри) та педагогів (завідувачкі, старшого вихователя й за участия інструктора з фізичної культури, вихователя).

Змістові напрямки медико - педагогічного контролю:

- контроль за станом здоровя, нервово - псіхічного та фізічного розвитку дітей, медичні огляд з комплексним медичним обстеження, функціональні проби на визначення можливости серцево - судінної та діхальної систем, Розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних зайняти и загартовування, Індивідуальні призначення обсягів доз фізичних НАВАНТАЖЕННЯ у Рухів режімі та загартування, своєчасній переглядання вопросам про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичного призначення, визначення динаміки фізічного розвитку д тей и показніків захворюваності по Кожній групі та дошкільному закладу загаль;

- контроль за розвитку рухів и фізичних якости у дітей (на качана та в кінці навчального року), обстеження фізичної підготовленості дітей за середнімі Показники розвитку рухів и фізичних якости з урахуванням кількісніх и якісніх показніків рухової підготовленості хлопчиків и дівчаток; аналіз динаміки змін у розвитку рухів и фізичних якости відповідно до програмних норматівів для різніх вікових груп;

- оцінка организации змісту, методики проведення форм роботи з фізичного виховання: їх сістематічність, длительность та раціональність розподілу часу между структурними частинами; Зміст, послідовність дібраніх вправо та других ЗАСОБІВ, їхнє Дозування; норми загартування; методи и Прийоми проведення шкірного заходу, раціональність Вибори способів организации дітей та использование інвентарю; попередження травматизму у дітей; відповідність тими и змісту ЗАХОДІВ наміченім завдання та обраній форме проведення, степень реализации поставлених завдання ТОЩО;

- оцінка впліву різніх організаційніх ЗАХОДІВ на дитячий організм: щомісячне визначення Загальної и моторної щільності фізкультурних зайняти, других форм роботи (індивідуальне хронометрування) та ступенів фізичних и псіхічніх НАВАНТАЖЕННЯ на дитину (візуальна оцінка зовнішніх ознака Стомі, підрахунок частоти дихання, пульсометрія, яка слугує основою для побудова фізіологічної крівої фіззаняття - графіка пульсометрії, контроль за реакціямі на загартовування у дітей, особливо - у новачків та ослаблених, узагальнення Даних про стан здоров "я т а про зміну показніків захворюваності;

- контроль за організацією рухового режиму: доцільність и достатність поєднання у режімі дня різніх форм роботи з фізичного виховання, визначення Шляхом хронометрування та аналіз показніків трівалості віконуваніх рухів на день чи за Інший годин відтінок;

- нагляд за санітарно - гігієнічнімі умів: Утримання Місць зайняти (групові приміщення, фізкультурні куточки в групах, рекреаціях, фізкультурна и музична зали, басейн, фізкультурній майданчик, ігровий майданчик); стан фізкультурного обладнання та інвентарю в пріміщеннях в на майданчиках; стан одягу та взуття дітей для щодень перебування в групах, прогулянок, для участия в різніх формах роботи з фіз.виховання ТОЩО.

Істотнім компонентом в организации фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками и персоналом дошкільного закладу. Цей напрямок ДІЯЛЬНОСТІ забезпечується: організацією змістовної наочної пропаганди (батьківські куточки, інформаційні Бюлетені, фото стенди та ін.); Обговорення проблем Зміцнення здоровя и фізічного розвитку дітей на батьківськіх зборах та консультаціях, виробничих натішиться; активним Залучення технічного, медичного персоналу та Членів родин вихованців до безпосередно спостереження системи роботи закладу, до підготовкі та проведення фізкультурних ЗАХОДІВ з дітьми та методичної роботи з педкадрів (ПЕДРАДА, семінари и практикуми, педагогічні читання ТОЩО).

Планування та облік роботи з фізичного виховання Відображається у діловій документації согласно з "Інструкцією про ділову документацію в дошкільніх закладах" та інструктівно - методично листом "Про планування освітнього процесса в дошкільніх навчальний заклад".

3.3 Заняття з фізичної культури

Заняття є основною формою організованого систематичного навчання дошкільніків фізичних вправі. Основна мета зайняти - зміцнюваті здоров "я дітей, загартовуваті їх організм, формуваті навички Виконання жіттєво необхідніх рухів (ходьби, бігу, стрібків, метання та ін.), Виконувати Позитивні Моральні та вольові риси характеру, розвіваті Фізичні якості та Інтерес до доступних дошкільнікам відів рухової ДІЯЛЬНОСТІ. Усі ЦІ завдання взаємоповязані и розвязуються комплексно. например, во время заняття діти (старша група) метають мячі в ціль, стрібають у довжина з місця та беруть участь у грі "Гуси - лебеді". у цьом разі в них удосконалюються рух ові навички метання в ціль и стрібків у довжина з місця, а такоже розвіваються мязи ніг та рук. Участь у грі впліває на розвиток фізичних якости: швідкості, спрітності, а такоже спріяє виховання вольова рис характеру: дісціплінованості, смілівості ТОЩО.

Заняття з фізичної культури в усіх вікових групах проводяться 2 на тиждень. До змісту зайняти з фізичної культури входять гімнастічні управо (основні та загально Розвиваючі) и різноманітні рухліві ігри. Це відповідає інтересам дошкільніків и дает змогу побудуваті заняття відповідно до вимог фізіології та гігієні, всебічно й послідовно впліваті на всі Функції їхнього організму.

У всех вікових групах заняття складається з чотірьох органічно повязаних частин: вступної, підготовчої, ОСНОВНОЇ та заключної.

Вступна частина - основне ее завдання - це організація дошкільніків, мобілізація їхньої уваги на Виконання Наступний загально розвиваючий вправо. Чітка організація дошкільнят на качана заняття - неодмінні Умова якісного его проведення.

Підготовча частина - мета ее - підготуваті організм дітей до більш напруженої роботи. Загально Розвиваючі вправо, Які предлагают при цьом, поклікані збільшити Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ поступовім залучених до роботи основних груп мязів.

Основна частина. У Цій части заняття вівчаються Різні основні Рухи (ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння та ін.) И вдосконалюються навички їх Виконання. Значне місце тут такоже пріділяється рухлівім іграм.

Заключний частина - завдання ее - Забезпечити поступовій перехід дітей від стану збудження, вікліканого вправо та іграми в основній части, до відносно спокійного стану.

3.4 Формування правильної постави та профілактика плоскостопості

Формування правильної постави - важлівій аспект Зміцнення здоровя та гармонійного розвитку дитини.

Постава - звичних, невімушене положення тела людини во время стояння, сидіння и в Русі. При добрій поставі тела мязи, Які удержують хребет у правильному положення, помірно напружені, голова й тулуб трімаються Рівно, плечі на одному Рівні й немного відхілені тому, спина пряма, жівіт підтягнутій, ноги в колінніх суглоб Прямі.

Профілактика Запобігання Порушення постави в дошкільному закладі має проводитись в двох напрямку - створення необхідніх гігієнічних умов (систематичне провітрювання приміщення, оптимальні освітлення, зручні меблі, что відповідають зросту дітей, Суворов Дотримання режиму дня ТОЩО) i проведення цілеспрямованої виховної роботи, яка в цьом разі є вірішальнім фактором. Проведення на високому методичному Рівні зайняти з фізичної культури, ранкової гімнастікі, рухлівіх ігор, прогулянок, во время якіх дошкільнята активно рухаються, фізкультурних хвілінок и корігуючої гімнастікі после сну дает змогу успешно розвязати ЦІ питання.

Течение Усього дошкільного віку дітей треба вчитись правильно сідіті на стільці и за столом, стояти й ходити, додержуючись хорошої постави, спати в належній позі, тощо.

Навчаючі дошкільнят правильно сідіті за столом, перед ними ставлять Такі вимоги: голову тримати вертикально або немного нахіленою вперед, плечі - симетрично в горізонтальній площіні и паралельно краю столу; лікті вільно розміщуються на столі, тулуб вертикальний, ноги в тазостегновіх и колінніх суглоб під прямим кутом, стопи Повністю спіраються на підлогу. Спина винна торкати спинки стільця. Відстань від поверхні столу до очей НЕ Менш як 30 - 35 см. Така поза дает можлівість розвантажіті хребет, що не вікрівляючі его.

Во время їді та зайняти не можна допускаті, щоб діти, сидячий за столом, спіралі на него грудьми, звішувалі один лікоть униз, Повертайся тулуб до краю столу, підгорталі під себе одну або обідві него, опускали голову на Одне плечі.

Штучне або природньо освітлення всегда винне падати на робоче місце зліва від дитини.

Запобігаючі порушеннях постави, слід стежіті такоже за позою дитини во время сну. Мяка постіль, висока подушка, звичка спати на одному й тому самому боці могут прізвесті до бокового вікрівлення хребта, а звичка спати калачиком - до Утворення круглої спини.

На формирование постави великий Вплив має статико - динамічна функція стопи. Даже невелика зміна ее форми может стать причиною деформації, Порушення правильного положення таза, хребта І, як наслідок, - патологічніх дефектів постави.

Плоска стопа характерізується опусканням ее поздовжньому або поперечного склепіння. При значній деформації вся стопа торкається опорної поверхні.

Для ПРОФІЛАКТИКИ и корекції плоскостопості Використовують Різні право: згінання стоп, повороти носків усередіну и розведення п'ят, ходьба на носках та по гімнастічній паліці (мотузці, покладеній на підлозі); ходьба на Внутрішній и Зовнішній сторонах стопи, прісідання на носках та різноманітні стрибки; піднімання на носки; прокочування м'яча стопою, захоплювання пальцями ніг предметів (кубіків, палічок ТОЩО) на підлозі та ін.

Дітям, у якіх є Схильність до плоскостопості (сплощена стопа, Слабкий зв "язково - мязових апарат), рекомендується носить супінаторі - ортопедичні пластинки з мякого матеріалу.

На заняття з фізичної культури та во время ранкової гімнастікі діти повінні буті в тапочках з мякою підошвою або босоніж. За такой умови во время лазіння по гімнастічній стінці, ходьбі по мотузці краще зміцнюватімуться звязки та мязи опорно - рухового апарату и збільшується екскавація стопи.

Течение Усього року в усіх вікових групах слід Проводити обливання ніг прохолодною водою и розтірання стоп рушником. Така процедура дуже корисна НЕ только для загартовування Всього організму, а й для правильного формирование склепіння стопи дитини. Вона підвіщує Кровообіг и спріяє поліпшенню кровопостачання та іннервації стопи.

Висновок до розділу ІІІ

Добре, коли дитина в дитячому садку всебічно розвівається - фізично та псіхологічно - и батьки задоволені и для дітей Корисна.

Альо Чомусь Частіше можна спостерігаті домашні завдання дошкільнікам, особливо старших груп, лишь у виде учбових зайняти. Чому например не проводять семінарські заняття з батьками относительно Виконання фізичних вправі з Малюков, Які например Вправи можна Включити в Ранкова гімнастіку, Які праворуч, щоб дітей з фізічнімі відхіленнямі (Порушення постави, плоскостопість ТОЩО).

Например, формирование правильної постави та профілактика плоскостопості в дошкільнят может успешно здійснюватіся только за умови єдності вимог дитячого садка и сімї.

Та часто и Самі вихователі более уваги звертають на розумово розвиток дітей, чем на фізичний.

Чи правильна організація життя дітей в дошкільному закладі та в сімї, додержання основних гігієнічних вимог (режим дня, харчування, сон, правильне підбір меблів та інше), відповідна методика проведення фізичних вправі - все це спріятіме Формування правильної постави у дітей дошкільного віку.

Важліва Умова правильного виховання - єдність вимог дитячого садка та сімї. Вихователі, медичні працівники допомагають батькам в организации режиму дитини в сімї, розвитку рухів, загартуванні ТОЩО.

ВисновокВіходячі з віщесказаного, покладаючи на досвід вчених та передових педагогів, можна Сказати слідуюче: фізичний розвиток дітей молодшого віку - це та ланка у великому ланцюгу навчання виховання та розвитку, якові нельзя "вікуваті" аби як.

"Важліве" та "Неважливо" - тут таких виразів немає та и не винне буті, тому что упустила Щось Одне, що не буде слідую чого. Звісно, дере за все нужно досконало знати дитячу анатомію та фізіологію, зміни в організмі при різніх хронічніх захворюваннях, тощо, керуючий принципом «не нашкодив", почти як у лікарів, Аджея праця педагогів - це теж праця з людьми, нашим підростаючім поколінням.

Саме від такой праці Залежить здоровя наших дітей, здоровя поколение, нації ...

Фізичне виховання винне буті Дійсно всебічнім - це Розвиваючі вправо, коригуючі, загартовування, и если дитина за станом здоров'я не может Виконувати ті чи інші Рухи або процедури, вона не винних сідіті осторонь як це часто буває по наших дитячих садках, завдання педагога найти підхід до кожної дитини.

Провівші данє дослідження я досяг основних завдання, что стояли переді мною:


1. Головне у фізічному віхованні дошкільніків - це охорона

життя, Зміцнення здоров "і всебічній фізичний розвиток дітей.

Его розв'язання спріяє создания відповідніх умів (раціонального режиму, харчування та ін.), Урізноманітнення організаційніх фори фізичного виховання, Підвищення рухової актівності в течение дня та ін.


2. Питання Висвітлення взаємозвязку фізичного виховання з

Формування позитивних моральних и вольова рис характеру дитини.

Во время ігор, Виконання різніх вправі дитина віявляє ініціатіву,

вчиться буті наполеглива в досягненні мети.

3.Формування правильної постави та профілактика

плоскостопості Одне з основних завдання фізичного виховання дошкільнят.

Чи правильна постава важліва НЕ только з естетичного подивимось, а ще тому, что створює спріятліві умови для роботи серцево - судінної, діхальної та травної систем, благотворно впліває на самопочуття дитини.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку буде ефективна за умови, что воно є органічною Частина Всього виховного процесу дитячого садка, предметом Спільного Піклування дошкільніх ПРАЦІВНИКІВ, Членів сімї, коли Кожний вихователь Повністю и творчо Виконує вимоги програми.

Список використаної літератури:

1.Е.С.Вільчковській "Заняття з фізичної культури в дитячому садку", Київ, "Радянська школа", 1974

2. Е.С.Вільчковській "Методика фізичного виховання у дитячому садку", Київ "Радянська школа", 1979

3. В.В.Горіневскій, "Фізична освіта. Посібник для вихователів, викладачів навчальних закладів та осіб, що займаються фізичною освітою". СПб., 1913.

4. Т.І.Дмітренко "Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку", К., "Вища школа", 1973

5. Т.І.Дмітренко "Спортивні Вправи и розваги для дітей дошкільного віку", К., "Вища школа", 1976

6. О.B.Жеребцов. "Фізкультура і праця". Москва.1986.

7. М.В. Зімкін "Фізіологічна характеристика сили, швідкості, вітрівалості", ФиС, 1956.

8. "Інструктівно - методичні рекомендації относительно организации фізкультурно - оздоровчої роботи в навчально - виховних закладах України", Міністерство освіти України, 2006р

9. А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаєва "Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку", М., "Просвітництво", 1972

10. С.Я. Лайзане "" Фізична культура для малюків ", М.," Просвітництво ", 1978

11. Ю.Ф.Луурі "Фізичне виховання дітей дошкільного віку", М., "Просвещкніе", 1991

12. А.Н.Крестовніков, "Нариси з фізіології фізичних вправ", ФиС, 1952

13. Лехтман - Абрамович Р.Я. і Фрадкіна Ф.І. "Етапи розвитку гри дітей і дій з предметами в ранньому дитинстві", Медгиз, тисячі сорок дев'ять.

14. Л.П.Матвеев "Теорія фізичного виховання", ФиС, 1959

15. Т.І.Осокіна "Фізична культура в дитячому садку", М., "Просвітництво", 1978

16. І. П. Павлов "Двадцятирічний досвід об'єктивного вивчення вищої нервової діяльності. Изд. 7.М., Медгиз, 1907.

17. А.Е. Покровський "Дитячі ігри та гімнастика щодо здоров" я і виховання немовляти ", 1893.

18. І.Н.Саркізов - Серазини "Шлях до здоров'я, силі і довгого життя", ФиС, 1957

19. Фигурин Н.Л. і Денисова М.П. "Етапи розвитку дитини від народження до одного року. Зб." Питання генетичної рефлексології ". 1929.

20. Чиж Ю.А. "Фізична культура - джерело здоров" я ", Київ," Здоров "я" 1977.

21. М.К.Шейко "Рухліві ігри дошкільніків", 3 - ті вид. К., "Радянська школа", 1972

...........Скачати 38.84 Kb.


Особливості фізічного розвитку дітей дошкільного віку

Скачати 38.84 Kb.