Скачати 13,01 Kb.

Особливості ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в дошкільному навчальному закладі
Дата конвертації04.08.2019
Розмір13,01 Kb.
Типстаття

Скачати 13,01 Kb.

У статті піднімаються Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі, аналізуються науково-педагогічні дослідження з проблеми ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в системе суспільної дошкільної освіти, визначаються основні напрями Здійснення ним ПРОФЕСІЙНИХ обов'язків.

Важліву роль у становленні особистості відіграє период Дошкілля. Саме цею период є сенситивним для формирование первинного світогляду дитини, самосвідомості, розвитку СОЦІАЛЬНИХ властівостей ТОЩО.

За данімі Міністерства освіти та науки України за 2008 р. в державі функціонують 15,3 тис. дошкільніх Навчальних Закладів, Які відвідують 1137,5 тис. дітей, что складає 56% дітей відповідного віку. Це на 56,6 тис. более у порівнянні з 2007 роком [6].

Відповідно до ст. 9 закону України "Про дошкільну освіту" (2001р.) Дитина має право здобуваті дошкільну освіту як у дошкільному навчальному закладі, так и в сім'ї, с помощью родини або педагогів. Тому важлівім є питання модернізації змісту дошкільної освіти, Впровадження інтегрованого підходу до розвитку дітей дошкільного віку, розробка методичних матеріалів для вихователів, СОЦІАЛЬНИХ педагогів, батьків, Які віховують дітей дошкільного віку.

Одними з пріорітетніх направлений у розвитку дошкільної освіти фахівці вважають: введення в систему дошкільної освіти соціально-педагогічного патронату, что дасть змогу охопіті дошкільнім виховання дітей, Які за станом здоров'я НЕ могут відвідуваті дитячий садок; Відкриття СОЦІАЛЬНИХ груп загально розвитку та создания умів для перебування з одноліткамі и здобуття дошкільної освіти, ранньої адаптації дітей з вадамі фізічного або розумово розвитку; забезпечення безоплатного Утримання у садках дітей Із соціально незахіщеніх сімей Підвищення уровня педагогічних ПРАЦІВНИКІВ та поповнення Галузі новімі кваліфікованімі кадрами ТОЩО [6].

Во время Серпневе Нарад Було Прийнято решение у 2008-2009 навчальному году На виконання Указу Президента України "Про заходи относительно забезпечення захисту прав І Закону інтересів дітей" від 05.05.2008 № 411/2008 у Галузі дошкільної освіти здійсніті Важливі кроки до Поліпшення якості Надання освітніх послуг, а самє щодо: найбільш полного охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою (особливо в сільській місцевості, де Відсоток охоплення складає лишь 31%); максимального охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку; оптімізації та розвитку мережі дошкільніх Навчальних Закладів з урахуванням прогнозованіх демографічніх змін (Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ закладів, Які прізупінілі свою роботу, введення в дію Нових закладів, создание закладів нового типу ТОЩО); Розширення мережі груп розвівального характеру; сприяння інтеграції дітей, Які потребують корекції фізічного та (або) розумово розвитку, у Дошкільні навчальні заклади (групи) Загальна розвитку [6].

У ст. 11 Закону України "Про дошкільну освіту" (2001 р.) Визначили, что повноваженнямі дошкільного навчального закладу є удовольствие потреб громадян, Які прожівають на відповідній территории, Надання дошкільної освіти, Здійснення соціально-педагогічного патронату, забезпечення роботи з комерційними сім'єю, Поширення среди батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку [3].

Мета - проаналізуваті Особливості ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ).

Про Актуальність соціально-педагогічного патронату на сучасности етапі, можлівість унікнення проблем, что прізводять до напруженного и обострения міжособістісніх СТОСУНКІВ, Порушення батьківщину зв'язків, послаблення інституту сім'ї в цілому, йдет у лісті Міністерства освіти и науки України "Про здійснення соціально- педагогічного патронату "[5].

Під терміном "соціально-педагогічний патронат сім'ї" передбачається система гуманітарних послуг и ЗАХОДІВ, спрямованостей на полегшення прістосування сім'ї та ее Членів до вимог Суспільства, допомогу у віхованні дітей, Подолання та профілактику міжособістісніх конфліктів у родіні, захист прав дітей.

У документі визначили мету соціально-педагогічного патронату сім'ї, основні завдання, Які полягають в организации цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вірішенні ее психолого-педагогічних та СОЦІАЛЬНИХ проблем; формуванні соціально-педагогічної компетенції сім'ї; забезпеченні всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до ее задатків, нахілів, здібностей, індівідуальніх, псіхічніх та фізичних особливо, культурних потреб, формуванні в неї моральних норм та создания умів для ее соціалізації; наданні КОМПЛЕКСНОЇ психолого-педагогічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям дошкільного віку , Які потребують корекції фізічного та (або) розумово розвитку, трівалого лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ; здійсненні допомоги у створенні доцільніх психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до ее віку, індівідуальніх особливо та потреб своєчасного и всебічного розвитку ТОЩО. Кроме того, Розкрити основні Функції СОЦІАЛЬНОГО педагога, окреслено Зміст та форми роботи з дітьми та родиною.

Питання ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в загальноосвітніх закладах Вивчай вітчізняні досліднікі О. В. Безпалько, В. Г. Бочарова, Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, А. Й. Капська, Л. Г. Коваль, С. Р. Хлебік та ін. Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей дошкільного віку досліджувалі Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, О. Кононко, Т. Поніманська та ін. Науковці розкривають Зміст СОЦІАЛЬНОГО виховання дошкільнят, наголошують на важлівості СПІВПРАЦІ з батьками, потребі у розшіренні функцій дошкільного навчального закладу Шляхом запровадження соціально-педагогічного патронату сімей, что віховують дітей дошкільного віку, в тому чіслі з вадамі псіхічного розвитку, Які з різніх причин, не відвідують ДНЗ . На мнение дослідніків, Залучення СОЦІАЛЬНОГО педагога дошкільного навчального закладу до соціально-педагогічного патронату поможет охопіті всех дітей мікрорайону міст, селищ дошкільною освітою, спріятіме попередження негативних проявів насильства над дітьми, своєчасної нейтралізації несприятливого НАСЛІДКІВ руйнування сім'ї, организации різноманітніх виховних ЗАХОДІВ як у дошкільному навчальному закладі, так и в мікрорайоні.

Основні питання, Які піднімаються науковців та практиками в Росії з даної проблеми, полягають у розробці педагогічних підходів до змісту та организации ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в дошкільному навчальному закладі з попередження насильства в сім'ї та Подолання НАСЛІДКІВ різніх відів насильства над дітьми (М. Тоторкулова) ; здійсненні соціально-педагогічного патронату Сільських сімей, Які віховують дітей раннього віку, Підвищення уровня педагогічної культури батьків, їх відповідальності та зацікавленості у віхованні дитини, спріянні охороні, збереженні та зміцненні фізічного та псіхічного здоров'я малюків, навчання молодих батьків практичним навички, допомога у створенні умов для фізічного, СОЦІАЛЬНОГО, пізнавального, естетичного розвитку дитини раннього віку (Т. Лушпар); розробці змісту та форм роботи СОЦІАЛЬНОГО педагога в групах короткотривалого перебування та з дітьми, Які віховуються в Домашніх условиях (А. Леонтьєва).

За енциклопедичний словник, соціальний педагог - це особа, фах якої - соціально-педагогічна робота й освітньо-виховна діяльність. Як спеціаліст ВІН організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою создания в соціальному середовіщі умів для соціальної адаптації та благополуччя дітей та молоді в мікросоціумі, їхнього всебічного розвитку. Головна особлівість соціально-педагогічної роботи - вміння СОЦІАЛЬНОГО педагога візначаті проблеми та спожи особистості на різніх рівнях: індівідуальному, міжособістісному та суспільному [8, С. 249].

Як професія "соціальний педагог" в Україні булу введено до кваліфікаційного Переліку спеціальностей лишь у 2000 году. Найбільшого Поширення Набуль в таких сферах як Загальноосвітні школи, СПЕЦІАЛЬНІ навчально-виховні заклади, Спеціалізовані служби центрів ССМ ТОЩО. Для дошкільніх Навчальних Закладів ця посада ще Досить нова.

Отже, на сегодня вінікає потреба у конкретізації направлений ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в ДНЗ, розробці змісту та форм его роботи, яка Суттєво відрізняється від роботи СОЦІАЛЬНОГО педагога в загальноосвітній школі, узагальненні існуючого передового педагогічного досвіду.

Як правило, чинний стан ДІЯЛЬНОСТІ свідчіть, что ставки СОЦІАЛЬНОГО педагога є лишь у великих містах (так, у м. Києві в трьох районах працює около 18 СОЦІАЛЬНИХ педагогів). І тому, Певна частина функціональніх обов'язків СОЦІАЛЬНОГО педагога додатково покладається на вихователя та других педагогічних ПРАЦІВНИКІВ.

Соціальний педагог у дошкільному навчальному закладі - новий тип педагога. ВІН допомагає Вихованця зрозуміті Навколишній світ, піклується про формирование моральних, загальнолюдського цінностей, Аналізує процес формирование особистості, як соціальний процес, процес розвитку ее нахілів та здібностей.

Соціальний педагог может стать посередником между Центрами розвитку дітей з особливими потребами та дошкільнім учбовим закладом, створюваті сприятливі розвівальне навчально-ігрове середовище для дітей з особливими потребами, Забезпечувати умови для проведення спільніх зайняти Із здоровими дітьми в ДНЗ, задовольняючі освітні спожи всех дошкільніків, Сприяти ефективного співробітніцтву педагогів, батьків та фахівців різного профілю. Цікавий досвід роботи арттерапевтічного "Інклюзівного центру творчого розвитку дітей" Калинонька "(м. Львів), в якому застосовується Перехідна модель до інклюзівного навчання (СПІЛЬНЕ навчання здорових та дітей з функціональнімі порушеннях) - створення підготовчого навчально-розвівального інклюзівного середовища. Дана модель предполагает Спільні заняття арттерапією дітей з особливими псіхофізічного розвитку зі спеціальніх шкіл-інтернатів та реабілітаційніх центрів та здорових дітей Із загальноосвітніх закладів в т. ч. дошкільніх.

Таким чином, діяльність СОЦІАЛЬНОГО педагога дошкільного навчального закладу может здійснюватісь за такими напрямами:

· Педагогізація соціально-культурного середовища мікрорайону;

· Здійснення соціально-педагогічного патронату дітей мікрорайону, Які НЕ відвідують дошкільний навчальний заклад;

· Забезпечення педагогічного всеобучу батьків та других Членів родини (дідусів та бабусь), опікунів, прийомних батьків, усіх, хто прічетній до виховання дітей;

· Допомога родіні у віхованні дітей відповідно до Запитів батьків та особливо виховання в конкретній родіні;

· Організація змістовного дозвілля дошкільнят в ДНЗ та мікрорайоні;

· Робота з попередження насильства в сім'ї над дітьми та робота з дітьми, Які зізналася насильства;

· Робота з дітьми з особливими потребами та їхнімі батьками, создание сприятливого навчально-розвівального інклюзівного середовища;

· Супровід процесса адаптації дитини та батьків до дошкільного навчального закладу;

· Визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі;

· Посередницька роль у взаємінах дитини, родини з освітнімі, соціокультурнімі закладами мікрорайону.

Потребують подальшої розробки питання взаємодії СОЦІАЛЬНОГО педагога ДНЗ з сім'єю та іншімі інстітуціямі з проблем дитинства, змісту та форм роботи, создание навчально-методичних посібніків для СОЦІАЛЬНИХ педагогів, Які Працюють в дошкільному навчальному закладі, розробки програм относительно организации роботи з дітьми, Які віховуються в Домашніх условиях ТОЩО. На часі розробка спецкурсу "Технології роботи СОЦІАЛЬНОГО педагога в дошкільніх навчальний заклад", Який є доцільнім для подготовки студентов зі спеціальностей: "Дошкільне виховання", "Соціальна педагогіка".


література

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах и таблицях: [навч. посіб.] / Ольга Безпалько. - К.: Логос, 2003. - 134 с.

2.Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна Миссия дитячого садка / С. Болтівець // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С. 5-6.

3. Закон України "Про дошкільну освіту" // Дошкільне виховання: Бібліотечка журналу. - К.: Редакція журналу "Дошкільне виховання", 2001. - С. 4-33.

4. Ленів З. Особливості ДІЯЛЬНОСТІ арттерапевтічного інклюзівного центру творчого розвитку дітей "Калинонька" / З. Ленів // Простір арттерапії: структура, хаос, стихія: матеріали VI міжн. наук.-практ. конф. / [Ред. А. П. Чупрікова, Л. А. Найдьонової, О. А. Брусенко-Кузнєцова та ін.]. - К.: Міленіум, 2009. - С. 31-33.

5. Про здійснення соціально-педагогічного патронату: лист Міністерства освіти и науки України від 17.12.2008р. № 1 / 9-811 // Дошкільне виховання. - 2009. - № 2. - С. 3-5.

6. Про проведення у 2008 р. Серпневе конференцій педагогічних ПРАЦІВНИКІВ загальноосвітніх та дошкільніх Навчальних Закладів: лист Міністерства освіти и науки України від 13.08.2008р. № 1 / 9-513 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.guon.kiev.ua/?q=node/603.htm.

7. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.]; за ред. І. Д. Звєрєвої. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 336 с.Скачати 13,01 Kb.


Особливості ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО педагога в дошкільному навчальному закладі

Скачати 13,01 Kb.