• 2.2 Кількісній и якісний аналіз експериментального дослідження
 • Висновок до розділу ІІ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Скачати 62,04 Kb.

  Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннях мовлення до навчання у школі
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір62,04 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 62,04 Kb.
  . Ї С.24-33.

  10. Візель Т. Г. Логопедичні вправи на кожен день для вироблення чіткої мови. - М .: В.Секачев, 2005. - 16с.

  11. Віцлак Г. Здатність до навчання і школі // Альманах психологічних тестів. Ї М .: Рефл-бук, 1995. Ї С.23-29.

  12. Виготський Л.С. Мислення і мова // Собр. соч. Т.2. Ї М .: Педагогіка, 1982. Ї С.136 Ї 248.

  13. Гільбух Ю.З., Коробко С.Л., Кондратенко Л.О. Визначення психологічної готовності дитини до шкільного навчання // Початкова школа. Ї 1988. Ї №7. Ї С.5-18.

  14. Головань Н.О. Вікові Особливості дітей шестірічного віку та їх діагностика // Навчання и виховання шестірічніх першокласників. Ї К .: Освіта, 1990. Ї С.52-67.

  15. Жукова Н.С. Формування усного мовлення. Учеб-метод, посібник. ? М .: Соц.-політ. журн., 1994.? 96 с.

  16. Каші Г. А., Филичева Т. Б. Дидактичний матеріал по виправленню недоліків вимови у дітей дошкільного віку. ? М, 1971.

  17. Каші Г. А. Виправлення недоліків мовлення у дошкільників. М., 1972.

  18. Коленчук М.М. Порушення вимови звуков- це серйозно чи ні. М., 2005 р.

  19. Коробко С. Л., Олійник В.Ф. Індивідуальні відмінності дітей шестирічного віку і їх облік в навчально-виховній роботі // Підготовка студентів до роботи з учнями 8-річного віку. Ї К .: Знання, 1990. Ї 124-135.

  20. Лепская Н.І. Про деякі етапах онтогенетичного розвитку мовлення // Становлення мови і засвоєння мови дитиною: Зб. наук. тр. ? Изд-во Моск. Ун-ту, 1986.? С.3? 5.

  21. Логопедія / Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів // Під ред. Волкової Л.С. М., 1989.

  22. Логопедія в школі: практичний досвід / під редакцією Кукушин В.С. ? М. Ростов-на Дону.2004г.

  23. Логопедія: Підручник для студентів дефектол. фак. пед. вузів / Під ред. Л.С. Волкової, С.Н. Шаховської. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. Ї 680 с.

  24. Лурія А.Р. Вища коркові функції людини і їх порушення при локальних ураженнях мозку. Ї2-е изд. Ї М., 1969.

  25. Мясоїд П.А. Загальна психологія. К .: Вища школа., 2001. - 487 с.

  26. Марцинковская Т.Д. Діагностика психічного розвитку дітей. Ї М .: Рипол, 1997. Ї 212 с.

  27. Марченко Н. Формування навичок міркування у дітей 5 - 6-річного віку // Дошкільне виховання. Ї 2001. Ї № 2. Ї С. 18 - 20.

  28. Матюхіна М.В., Михальчик Т.С., Прокіна Н.Ф. Вікова і педагогічна психологія: Учеб. посібник для студентів пед. Ін-тів. по спец. № 2121 «Педагогіка і методика поч. навчання »/ М. В. Матюхіна, Т. С. Михальчик, Н.Ф. Прокіна і ін .; Під ред. М. В. Гамезо і ін .-- М .: Просвещение, 1984 .-- с.143

  29. Никашина Н.А. Логопедична допомога учням з мовним недорозвиненням. // Недоліки мови в учнів початкових класів загальноосвітньої школи. Ї М., 1965.

  30. Никашина Н.А. Робота з виправлення недоліків мови на шкільних логопедичних пунктах. Ї М., 1954.

  31. Никашина Н.А. Мовленнєвий розвиток учнів загальноосвітньої школи, які навчаються на логопедичних пунктах. // Спеціальна школа, 1963, № 4.

  32. Обухова Л.Ф. Дитяча (вікова) психологія М., Російське педагогічне агентство. 1996. Ї 374 с

  33. Особливості психічного розвитку дітей 6-7-річного віку / За редакцією Д. Ельконіна, А.Л. Венгера. Ї М., 1988. Ї 186 с.

  34. Поваляєва М. А. Довідник логопеда. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2001. - 448 с.

  35. Понятійно-термінологічний словник логопеда / Под ред. В.І. Селіверстова. - М., 1997.

  36. Правдіна О.В. Логопедія. - М., 1969.

  37. Pay Ф.Ф. Прийоми виправлення недоліків вимови фонем // Основи теорії і практики логопедії / Під ред. Р. Е. Левиной, - М., 1968

  38. Ушакова Т.Н. Психологія мови // Тенденція розвитку психологічної науки / Под ред. Б.Ф. Ломова. М .: Наука, 1989. С. 90-101.

  39. Хрестоматія з логопедії. / Под ред. Л.С.Волковой. В.І.Селіверстова. Ї М., 1997. Ї т. 2.

  40. ЦіяевВ.Р. Про проблему психологічної адаптації школярів // Психологічна наука і освіта. Ї 1998. Ї № 3-4. Ї С.24-32.

  41. Цукерман Г.О. Адаптація першокласників до шкільного життя / Г.О. Цукерман, К.Н.Поліванова // Обдарована дитина. Ї 2002. Ї № 6. Ї С.30-54.

  42. Шашкина Г. Р. та ін. Логопедична робота з дошкільнятами: Учеб. пособіe для студ. вищ. пед. навч. закладів / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, І.А.Зіміна. - М .: Видавничий центр «Академія», 2003. Ї 240 с.

  43. Швайко Г.С. Ігри та ігрові вправи для розвитку мови. - М., 1988.

  44. Щерба Л. В. Мовна система і мовна діяльність. Л .: Наука, 1974. Ї С.77-100

  Додаток 1

  КАРТКА обстеження першокласника

  імя ________________________________________________________

  Дата співбесіди ________________________________________________

  Дата народження _____________________________________________

  Домашня адреса, тел. _________________________________________

  Прізвіща вчителів, психологів, что проводили співбесіду __________________________________________________________________

  БЛОК 1. Оцінювання псіхосоціальної зрілості за тестовими бесідою

  Орієнтування в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі, запас знань, соціальна зрілість, Ставлення до школи.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  підсумок балів

  Підсумковій рівень

  БЛОК 2. розумово и мовленнєвий розвиток

  2.1 Логіка, увага.

  1.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Балі

  рівень

  2.

  Балі

  рівень

  Підс

  Балі

  рівень

  2.2 Зорова сприймання.

  Балі

  1 запитання

  2 запитання

  підсумок балів

  рівень

  Підсумковій рівень

  2.3 Мислення, мовлення.

  1.

  1

  2

  3

  Балі

  рівень

  2.

  1

  2

  Балі

  рівень

  Підс

  Балі

  рівень

  2.4 Пам'ять.

  1.

  Балі

  рівень

  2.

  Балі

  рівень

  підсумок

  Балі

  рівень

  2.5 образні уявлення.

  Балі

  рівень

  результати обстеження

  № завдання

  1.1.

  2.1.

  2.2.

  2.3.

  2.4.

  2.5.

  підсумок

  Балі

  Загальна Кількість балів

  рівень

  Загальний рівень розвитку

  Індивідуальні Властивості дитини

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Висновок КОМІСІЇ

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  підпис батьків

  _____________________________________________________________

  Підпис Членів КОМІСІЇ

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

  Примітки

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Додаток 2

  Бланк до пункту 2.6. Оцінка особливо мовлення у системе особістісніх отношений.

  Перелік тверджень:

  1. Моє мовлення справляє гарне враження.

  2. Мені легко Говорити чи спілкуватись почти з усіма.

  3. Мені легко Дивитися на слухачів, коли я говорю з ними.

  4. Мені Важко спілкуватися з моїм вчителем.

  5. Одна даже думка мене лякає, если треба Говорити у суспільному місці.

  6. Іноді мені буває: Важко вімовляті деякі слова.

  7. Коли я говорю, то не думаю, як це у мене виходів.

  8. Я легко можу підтримати розмова.

  9. Моє мовлення іноді збіває з пантеліку моїх співрозмовніків

  10. Не люблю знайомитись одну людину з іншою.

  11. При обговоренні якої-небудь проблеми у класі я часто задаю питання.

  12. Мені легко контролюваті свой голос, коли я говорю.

  13. Мені НЕ Важко Говорити перед класом.

  14. Моє мовлення НЕ дозволяє мені делать, что мені подобається.

  15. Коли я говорю, то мене залюбкі слухають.

  16. Іноді мені НЕ подобається як я виступала.

  17. Завжди, коли я говорю, то я Відчуваю себе впевнена.

  18. Я ОХОЧЕ спілкуюся лишь з кількома товаришами.

  19. Я краще промовчу чем, буду спілкуватіся.

  20. Я часто нерви, коли говорю.

  21. Мені Важко спілкуватіся при зустрічі з новімі людьми.

  22. Я всегда впевнений у своих словах.

  23. Я Хотів бі, щоб моє мовлення Було б таке ж як и у других.

  24. Я часто вже не можу відповісті, даже коли знаю відповідь на питання, так як боюся заговоріті.

  Додаток 3

  Спостереження за поведінкою дитини

  1. Загальний стан дитини во время Виконання завдання:

  а) спокійна, зібрана;

  б) невпевнена, боязка;

  в) скута.

  2. Ставлення до завдання:

  а) зацікавлена, зосереджена;

  б) уважний, но напружено, збуджена;

  в) Неуважного, байдуже, Надто збуджена.

  3. Виконання завдання:

  а) Одразу ж;

  б) после повторення інструкції;

  в) после Пояснення и Надання допомоги.

  4. Розуміння завдання:

  а) Одразу и Повністю;

  б) во время Виконання завдання

  в) после повторення;

  г) после повторення и Додатковий пояснення;

  5. Уважність во время роботи:

  а) всегда, в усіх завдання;

  б) после нагадування;

  в) Неуважного.

  6. організованість, наполегливість:

  а) закінчує роботу самостійно;

  б) періодічно потребує додатково стимулювання;

  в) переріває роботу чи не закінчує ее.

  7. Самостійність:

  а) Виконує завдання Повністю самостійно;

  б) іноді потребує допомоги;

  в) Постійно потребує допомоги;

  Завдяк стімуляції).

  Обладнання: серія, что складається з 4-х малюнків за Певної послідовністю (за змістом):

  1-й варіант-- «Розумний зайчик»;

  2- й варіант - «Кмітліва жабка».

  Інструкція: «Розгляну уважний малюнки й виконан, что я тобі Запропонуйте».

  Хід дослідження

  1. Розклад малюнки послідовно.

  2. Розкажи по порядку, что намальовано на картинках.

  3. Хто оказался героєм твоєї Розповіді: 1 -й варіант - зайчик; 2-й варіант - жабка.

  завдання 2

  Мета: візначіті здатність дитини спрійматі на слух, розуміті й розкріваті причиново-наслідкові звязки в оповіданні з підтекстом; зясувати рівень сформованості словесно-логічного мислення, навички оперування Виключно словесним матеріалом - Певна Поняття, уявленнямі, что вінікають на Основі сприймання словесного матеріалу.

  Обладнання: стимульно материал - оповідання Л.Толстого «Вовк и Коза».

  Інструкція: «заразити я прочитаю невеличке оповідання, ти его уважний Послухай».

  Хід дослідження:

  Вовк и Коза

  Вовк бачіть - Коза пасеться на горі и не можна Йому до неї дістатіся, ВІН їй и каже: «зійшла б ти вниз, тут и місце рівніше, и трава тобі для їжі набагато солодша». А Коза и каже: «Не для того ти, Вовче, мене вниз кличеш, ти не про мою, а про свою їжу дбаєш».

  После прочитаного дитині Пропонується відповісті на запитання.

  1. навіщо Вовк клікати Козу?

  Если відповідь на Перше запитання віявляє недостатнє розуміння підтексту, то дитині ставлять Допоміжні запитання: «Що їсть вовк?», «Що їсть коза?».

  2. Як Коза здогадалась, что Вовк хоче ее зїсті?

  2.4. Пам'ять.

  Завдання 1.

  Мета: здійсніті оцінювання короткочасної слухової памяті дитини.

  Обладнання: бланк з варіантамі наборів слів (10 слів), Які необходимо запамятаті й Відтворити за вказівкою, чи не обовязково зберігаючі послідовність.

  Інструкція: «заразити я прочитаю тобі слова. Постарайся запамятаті їх ».

  Хід дослідження

  1-й варіант - стіл, калина, крейда, слон, парк, нога, рука, хвіртка, вікно, бак;

  2- й варіант - клас, малина, парта, дуб, Грак, лапа, хвіст, вікно, двері, сік;

  3-й варіант - двір, ялина, дошка, дріт, лист, вухо, голова, ваза, рушник, тин;

  4-й варіант - міст, дитина, крейда, тир, ряст, хмара, вода, сукня, ранок, дощ.

  А тепер повтори, будь ласка, слова, Які ти запам'ятав), можна не по порядку.

  Завдання 2.

  Мета: здійсніті оцінювання ОБСЯГИ сміслової памяті.

  Обладнання: бланк з варіантамі наборів з 5 пар слів, что обєднані за змістом, Які необходимо запамятаті й Відтворити за вказівкою, чи не обовязково зберігаючі послідовність.

  Інструкція: «заразити я прочитаю тобі парі слів, Які товарішують между собою, постарайся запамятаті їх».

  Хід дослідження

  1-й варіант плескіт - вода; стіл - обід; міст - ріка; гривня - копійка; ліс - ведмідь;

  2- й варіант чашка - блюдце; спідниця - кофта; нота - мелодія; книжка - сторінка; альбом - олівець;

  3-й варіант машина - дорога; хмара - Сонячно; ванна - мило; корабель - море; парта - учень;

  4-й варіант гніздо - пташка; шапка - голова; рушник - руки; каструля - борщ; зоопарк - лисиця.

  А тепер я назіватіму Одне слово з пари, а ти - друга.

  2.5. Образні уявлення.

  Завдання 1.

  Малювання людини.

  Мета: діагностуваті розвиток перцепції, сенсомоторної коордінації; Встановити рівень псіхічного розвитку дитини.

  Обладнання: папір для малювання, олівець.

  Інструкція: «Візьми цею аркуш паперу и намалюй людину (Чоловіка)».

  Хід дослідження:

  Если дитина говорити, что НЕ вміє малювати, ее треба підбадьоріті, разом з нею прігадаті, что є в людини, а потім Запропонувати малювати людину поступово, як прігадувалі. Напрікінці обовязково запитати: «Ти намалював усе, что нужно?».

  Завдання 2.

  Змальовування групи точок.

  Мета: зясувати рівень псіхічного розвитку дитини, здатності до наслідування, до тонких Рухів коордінацій.

  Обладнання: папір для малювання, олівець.

  Інструкція: «Перед тобою на аркушіку намальовані крапки. Спробуй їх перемалюваті ».

  Хід дослідження:

  Дитина винна Відтворити Певний порядок Розташування крапок.

  Завдання 3.

  Змальовування писемності тексту.

  Мета: зясувати рівень псіхічного розвитку дитини, здатності до наслідування; до тонких Рухів коордінацій.

  Обладнання: аркуш паперу з вислів, Пожалуйста нужно скопіюваті, олівець.

  Інструкція: «Поглянь, що тут написано. Ті Ще не вмієш писати, но спробуй. Уважний подивись, як це написано, й напиши ті самє, або перемалюй ».

  Хід дослідження

  Дитина винна Відтворити зразок.

  2.6. Оцінка особливо мовлення у системе особістісніх отношений

  Детальну оцінку особливо мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку у системе особістісніх отношений дозволяє Проводити модіфікована шкала Р.Еріксона. Ее Цінність Полягає: у тому, что вона дозволяє опісуваті основні психологічні Особливості проблем спілкування дітей старшого дошкільного віку, а такоже має Певний прогностичність Потенціал для визначення їхньої адаптації до Подальшого навчання у школі.

  Шкала булу Створена Р.Еріксоном спеціально для ОЦІНКИ комунікатівніх отношений як дітей так и дорослих. Вона засновано на уявленнях про ті, что основні проблеми та Труднощі адаптації до навчання у школі лежати у діапазоні міжособістісніх реакцій та відносінах однолітків.

  Ствердження у шкалі сформульовані у позитивному та негативному планах по відношенню до себе ( «Мені Важко розмовляти перед класом», «Моє мовлення справляє гарне враження»). При позитивному оцінюванні позитивних пунктів та негативному на негатівні пункт навчання отрімує 1 бал, за КОЖЕН пункт так, что максимально можливо набраті 24 бали и відповідає кількості пунктів шкали - 24.

  Нами уявлень варіант адаптованої методики (Мацько Л.Н., Калягін В.А, Сільверман Е.М., 1986), для вітчізняного контингенту, як показніків, что віражають скроню проблематічність у комунікатівній сфере та уровня значімості для оточення. Шкала булу переведена на нашу мову лінгвістамі, после чего предложено сучасним спеціалістам. (Див. Додаток 2).

  Інструкція: "Відповідайте та питання« так »и« ні ».

  Оцінка результатів: Підраховується сумарний бал у відповідності з ключем. За один бал пріймається відповідь, что відповідає ключу.

  После Виконання завдання віконується обробка Отримання результатів та віконується поетапна експериментальна робота.

  2.2 Кількісній и якісний аналіз експериментального дослідження

  Оцiніті ефектівнiсть i результатівнiсть розроблення комплесу діагностичних завдань для Виявлення особливо адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннях мовлення до навчання у школі, можна тiльки через ґрунтовну психологічну дiагностики дитини. Тому по завершеннi констатуючого и формуючого експеримент нами БУВ підведеній підсумок експериментального дослідження.

  Було перевiрено его доцiльності i визначили ее ефектівнiсть.

  Шкала оцінювання до Блоку І. 1.1.

  Високий рівень

  Повна відповідь без помилок

  2 бали

  середній рівень

  Відповідь неповна чи з помилки

  1 бал

  низьких рівень

  Відповідь неправильна або немає ВІДПОВІДІ

  0 балів

  Загальне оцінювання 1.1.

  Рівні

  завдання

  Загальний рівень

  1

  2

  3

  Високий рівень

  9-12

  9-12

  5-6

  23-30

  середній рівень

  4-8

  4-8

  2-4

  10-20

  низьких рівень

  0-3

  0-3

  0-1

  0-7

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.1.

  Високий рівень

  Повна відповідь без помилок

  2 бали

  середній рівень

  Відповідь часткова чи з помилки

  1 бал

  низьких рівень

  Відповідь неправильна або немає ВІДПОВІДІ

  0 балів

  Загальне оцінювання 2.1.

  Рівні

  Балі

  Високий

  9-12

  середній

  4-6

  низька

  0-3

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.1. завдання 2

  Високий рівень

  Самостійне викладання фігурі Шляхом візуального порівняння ее зі зразки чи прімірювання

  2 бали

  середній рівень

  Успішне использование форм допомоги: пропозиція пріміряті деталі; пропозиція перевіріті правільність Виконання завдання та виправити помилки, если смороду є; одобрения правильних Дій

  1 бал

  низьких рівень

  Дитина неспроможності Відтворити фігуру за зразки, даже з помощью

  0 балів

  Загальне оцінювання 2.1. завдання 1, 2, 3

  рівень

  завдання 1

  завдання 2

  Загальний рівень

  Високий

  Високий рівень Високий рівень Середній рівень

  Високий рівень

  середній рівень

  Високий рівень

  4 бали

  3 бали

  3 бали

  середній

  Середній рівень Середній рівень низьких рівень Високий рівень низьких рівень

  середній рівень

  низьких рівень

  середній рівень

  низьких рівень

  Високий рівень

  2 бали

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  низька

  низьких рівень

  низьких рівень

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.2. завдання 1

  рівень

  запитання 1

  запитання 2

  Загальний рівень

  Високий

  5-7 слів

  Узагальнює

  2 бали

  середній

  3-4 слова

  Узагальнює

  1 бал

  4 та более слів

  Чи не может Узагальнити

  1 бал

  низька

  Менше чем 3 слова

  Чи не Узагальнює

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ.2.3. завдання 1

  рівень

  запитання

  Загальний рівень

  1

  2

  3

  Високий

  Повне

  Виконання

  Повне

  Виконання

  Повна

  відповідь

  2 бали

  середній

  Повне Виконання

  частково Виконання

  Відповідь неповна або

  відсутня

  1 бал

  Виконання з однією чи двома помилки

  Відповідь неповна або

  відсутня

  Відповідь неповна

  1 бал

  низька

  Виконання з трьома и более помилки

  Відповідь неповна або

  відсутня

  Відповідь відсутня

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.3. завдання 2

  рівень

  запитання 1

  запитання 2

  Загальний рівень

  Високий

  Повна відповідь

  Повна відповідь

  2 бали

  середній

  Дитина відповідає правильно с помощью допоміжніх запитань

  Повна відповідь чи дитина відповідає правильно с помощью допоміжніх запитань

  1 бал

  низька

  Дитина НЕ дает правильної ВІДПОВІДІ

  Дитина НЕ дает правильної ВІДПОВІДІ

  0 балів

  Загальне оцінювання до Блоку ІІ. 2.3. завдання 1, 2, 3

  рівень

  завдання 1

  завдання 2

  Загальний рівень

  Високий

  Високий рівень Високий рівень Середній рівень

  Високий рівень

  середній рівень

  Високий рівень

  4 бали

  3 бали

  3 бали

  середній

  Середній рівень Середній рівень низьких рівень Високий рівень низьких рівень

  середній рівень

  низьких рівень

  середній рівень

  низьких рівень

  Високий рівень

  2 бали

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  низька

  низьких рівень

  низьких рівень

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.4. завдання 1

  Високий рівень

  7 - 10 слів

  2 бали

  середній рівень

  4 - 6 слів

  1 бал

  низьких рівень

  Менше чем 3 слова

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.4. завдання 2

  Високий рівень

  Усі 5 пар названі правильно

  2 бали

  середній рівень

  Правильно названі 4 чи 3 парі

  1 бал

  низьких рівень

  Правильно названо менше чем 3 парі

  0 балів

  Загальне оцінювання до Блоку ІІ. 2.4. завдання 1, 2

  рівень

  завдання 1

  завдання 2

  Загальний рівень

  Високий

  Високий рівень Високий рівень Середній рівень

  Високий рівень Середній рівень Високий рівень

  4 бали

  3 бали

  3 бали

  середній

  Середній рівень Середній рівень низьких рівень Високий рівень низьких рівень

  Середній рівень низьких рівень Середній рівень низьких рівень Високий рівень

  2 бали

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  низька

  низьких рівень

  низьких рівень

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.5. завдання 1

  Во время оцінювання Враховується:

  * Наявність основних частин тела людини: голови, Тулуба, ніг, рук, очей, рота, носа;

  * Наявність другорядніх деталей: шії, волосся, пальців, одягу, взуття;

  * Способ зображення:

  високий рівень - зображення Тулуба, рук, ніг двома ризиками (так, что видно товщина);

  низьких рівень - зображення Тулуба, рук, ніг однією ризику.

  Високий рівень

  Если зображені всі 7 основних частин, які не менше чем 3 другорядні деталі, високий рівень за способом зображення

  2 бали

  середній рівень

  Если зображено 6, чи 5, чи 4 основних части.

  1-й варіант - зображені 3 другорядні деталі, які не ВРАХОВУЮЧИ способ зображення

  2- й варіант - зображечі 2 другорядні деталі й хоча б 1 деталь, намальована двома ризиками

  1 бал

  1 бал

  низьких рівень

  Если зображено менше чем 5 основних деталей, що не враховані другорядні деталі, які не врахованій способ зображення

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ.2.5. завдання 2

  Високий рівень

  Повне відтворення зразок

  2 бали;

  середній рівень

  Кількість крапок и контур малюнку збігаються зі зразки; НЕ Враховується відхилення крапок; Малюнок у цілому збігається зі зразки, но Кількість крапок Інша (Не более чем 20, но НЕ менше чем 7)

  1 бал

  низьких рівень

  Контур малюнки, Кількість крапок НЕ збігається зі зразки; Малюнок складається НЕ з крапок; каракулі

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.5. завдання 3

  Високий рівень

  Повне відтворення бланках можна Прочитати

  2 бали

  середній рівень

  Речення можна Прочитати, розмір літер и горизонтальна лінія НЕ враховуються; явній проміжок между словами; є можлівість зрозуміті хоча б 4 літери

  1 бал

  низьких рівень

  Контур, кількісній и якісний склад речення НЕ збігається зі зразки; каракулі

  0 балів

  Загальне оцінювання до Блоку ІІ. 2.5. завдання 1, 2, 3

  Рівні

  завдання

  Загальний рівень

  1

  2

  3

  рівень

  Високий

  (2-В,

  1-С)

  Високий Високий Середній Високий

  Високий Середній Високий Високий

  Високий Високий Високий Середній

  6 балів

  5 балів

  5 балів

  5 балів

  середній

  (1-В, 2-С;

  1-В, 1-С, 1-Н; 2-С, 1-Н)

  середній

  середній

  Високий

  Високий

  середній

  низька

  середній

  середній

  середній

  низька

  середній

  Високий

  середній

  середній

  низька

  Високий

  середній

  середній

  низька

  середній

  Високий

  середній

  середній

  низька

  Високий

  середній

  середній

  низька

  середній

  середній

  4 бали

  4 бали

  4 бали

  3 бали

  3 бали

  3 бали

  3 бали

  2 бали

  2 бали

  2 бали

  низька

  (1-С, 2-Н;

  3-Н)

  Низька Середній низьких низька

  Низька низька Середній низьких

  Середній низьких низька низька

  1 бал

  1 бал

  1 бал

  0 балів

  Шкала оцінювання до Блоку ІІ. 2.6. завдання 1

  В результате нам удалось віділіті Пункти шкали, что відповідає трьом віділенім субшкалам, что відповідає Певної проблем:

  • Мовлення - 1, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 23;

  • На спілкування - 2, 3, 4, 5, 10, 13, 18, 21;

  • На Впевненість - 6, 7, 11, 12, 17, 20, 22, 24;

  Знання ціх характеристик дозволяє здійсніті напрямку психотерапевтичний допомогу.

  Обробленi й узагальненi данi констатувального дiагностування малі результати, поданi у Табліцi 2.1.

  Таблиця 2.1.

  Результати діагностування адаптації до навчання у дітей старшого дошкільного віку констатуючого етапу експериментального дослідження за данімі жовтня 2009 року

  Експериментальна група

  Контрольна група

  Високий

  середній

  низька

  Високий

  середній

  низька

  %

  Д.

  %

  Д.

  %

  Д.

  %

  Д.

  %

  Д.

  %

  Д.

  1.1.

  26

  8

  40

  12

  34

  10

  20

  6

  13

  4

  68

  20

  2.1.

  20

  6

  30

  9

  50

  15

  36

  11

  26

  8

  36

  11

  2.2.

  34

  10

  43

  13

  23

  7

  23

  7

  43

  13

  34

  10

  2.3.

  30

  9

  23

  7

  46

  14

  40

  12

  43

  13

  16

  5

  2.4

  16

  5

  40

  12

  43

  13

  10

  3

  23

  7

  68

  20

  2.5.

  10

  3

  26

  8

  60

  18

  30

  9

  13

  4

  56

  17

  2.6.

  10

  3

  0

  0

  27

  90

  100

  30

  0

  0

  0

  0

  Можна сделать Висновок, что діти, Які ма ють певні Труднощі Частіше за все стікаються з такими проблемами:

  · Їм Важко спілкуватися з вчителем, доросла;

  · Одна даже думка їх лякає, если треба Говорити у суспільному місці;

  · Через Логопедичні вікові Недоліки учням буває Важко вімовляті деякі слова;

  · Не люблять знайомитися один з одним;

  · Дітям Важко Говорити перед класом;

  · Їм НЕ подобається віступаті;

  · Смороду ОХОЧЕ спілкуються лишь з кількома товаришами;

  · Часто нервують, коли говорять;

  · Їм Важко спілкуватіся при зустрічі з новімі людьми;

  · Смороду часто вже не могут відповісті, даже коли Знають відповідь на питання, так як боятися заговоріті.

  Согласно отриманий результатів проведеного дослідження можна сделать Висновок, что Переважно більшість дітей потребують додатково підготовчіх зайняти на якіх кваліфіковані логопеди, психологи та педагоги допоможуть позбутісь тривоги, негативних переживань та порушеннях мовлення.

  Спілкування є однією з найбільш важлівіх сфер духовної життєдіяльності людини. Вищі психічні Функції дитини, Такі як пам'ять, увага, мислення, формуються спочатку в спілкуванні з доросли и лишь потім стають Повністю довільнімі. У процесі спілкування з доросли и одноліткамі, дитина пізнає закони поведінкі, норми людського взаємін.

  Правильно побудоване спілкування - це и є процес виховання и розвитку дитини. Традіційно процес регуляції и побудова спілкування дитини з доросли и одноліткамі вважається прерогативою педагогів. Дитина має ряд спеціфічніх рис, Які утрудняють процес его спілкування з одноліткамі І дорослим и результати цього спілкування много в чому визначаються его подалі психологічний розвиток.

  Слід відмітіті, что проблеми спілкування может в тій або іншій форме мати Кожна дитина, оскількі уміння спілкуватіся формується пріжіттєво І, як будь-яка психічна функція, являється результатом досвіду людини. Аналіз особливо проблемних дітей и спеціфічніх дефектів спілкування з одноліткамі дозволив віділіті основні напрями роботи:

  Система корекційно-виховного процесу з дітьми дошкільного віку Із порушеннях мовлення має певні Особливості, что відображені на Першому етапі на акцентуванні уваги на необхідності добору мовного матеріалу и уявлень про Навколишній світ, Підвищення уровня Загальна розвитку, навчання Свідомо читати, грамотно писати, звязно викладати свои думки в усній и пісемній форме та Надання знань Із граматики.

  Зміст подготовки дітей Із розладамі мовлення Включає роботу над корекцією звуковімові, збагачення и актівізацією Словниковий запасу, Формування граматичного ладу мовлення засоби заучування напам'ять невеликих віршів, забавлянок, скоромовок, дитячих пісень, загадок, пріслівїв, розвиток діалогічного й монологічного мовлення.

  Робота такоже Включає следующие напрями: вімова (формирование навичок звуковімові, розвиток фонематичну слуху; розвиток рітмічної та звукової Структури мови; розвиток АНАЛІЗУ и синтезу звукового складу слова); букварний период навчання (формирование навичок вімові та розвиток фонематичну сприймання, розвиток рітмічної та звукоскладової Структури мови); навчання грамоти (підготовчій (добукварний) період: уточнення та розвиток зорово сприймання учнів, розвиток дрібніх мязів рук та ін .; робота над вислів: практичне Ознайомлення з вислів, віділення речень Із мовного потоку, знаходження его між, членування на слова та інше, формирование початкових фонетічніх уявлень; букварний период).

  Розвиток мовлення у підготовчому класі предполагает роботу над словом, над вислів, та звязнім мовлення. Робота над словом уключає: збагачення словника, необхідного для повноцінного спілкування на основе Ознайомлення дітей Із довкіллям, Із Деяк явіщамі суспільного життя; розуміння значення слів, назв предметів, деталей, частин; розрізнення подібніх предметів за суттєвімі ознакою. Дитину вчать розуміті и використовуват у мовленні слова з різнімі відтінкамі у значенні, правильно вжіваті службові части мови.

  В основу підготовчіх зайняти покладаючи корекційно-розвівальна лінія. Структура програми курсу мови складається таких частин: уснея навчання мови; Початкове навчання читання и письм розвиток мовлення - правопис, розвиток мовлення - читання, розвіті мовлення.

  Основними завдання навчання при цьом визначили: розвився вміння діалогічного мовлення; формуваті вміння, необхідні для побудо звязного вісловлення, використовуват засоби звязку речень между собої формуваті Етика мовленнєвої поведінкі; збагачуваті лексічній скл мовлення школярів; формуваті орфоепічні, графічні й орфографічні вмінь формуваті навички виразности читання; розвіваті и збагачуваті уявлення п Навколишній світ, підвіщуваті рівень загально розвитку, вчитись свідої читати, грамотно писати, звязно викладати свои думки в усній и пісемк формах та засвоїті Початкові знання з граматики.

  Розвиток мовлення у підготовчому класі містіть роботу над словом, удосконалення розмовний та Описова-розповідного мовлення, формирование граматічної Будови мови та звязного мовлення. До розділу «Навчання грамоти» введена спеціальна підготовка до письма, де наголошується на розвіткові й коордінації рухів кісті руки та пальців.

  Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати в цьом напрямі Такі: правильна звуковімова; розрізнення на слух та за способом артікуляції голосних и пріголосніх звуків, твердих и мяких пріголосніх; уміння створюваті злиттів твердого чи мякого пріголосного з усіма голосними звуками; поділяті слова на склади и в дво-, тріскладовіх візначаті наголошеній; послідовно назіваті звуки в слові и будуваті звукові модулі; добіратся відповіднікі до поданих індивідуальних звукових моделей.

  Серед учнів что ма ють Порушення мовлення Було проведено повторне тестування, щоб зясувати їхній рівень адаптації до навчання у школі. З дітьми експериментальної групи проводилися додаткові заняття, Аджея констатуючого діагностування визначили, Які самє проблеми ма ють діти, Які компоненти у них не сформуваліся, щоб підняті адаптування до навчання на все вищий рівень.

  А діти, что були зараховані до контрольної групи не проходили Додатковий підготовчого навчання, Аджея НЕ потребувалі їх. Таким чином, це дозволяє нам візначіті важлівість детальної Перевірки, щоб на підготовчіх курсах здолати усі відхилення та підготувати дитину до шкільного навчання. Результати повторного діагностування можна Побачити у табліці 2.2.

  Таблиця 2.2.

  Результати діагностування адаптації до навчання у дітей старшого дошкільного віку Із порушеннях мовлення узагальнюючо-порівняльного етапу експериментального дослідження за данімі грудня 2009 року

  Експериментальна група

  Високий

  середній

  низька

  %

  Д.

  %

  Д.

  %

  Д.

  1.1.

  60

  18

  26

  8

  10

  3

  2.1.

  46

  14

  30

  9

  23

  7

  2.2.

  68

  20

  23

  7

  10

  3

  2.3.

  56

  17

  30

  9

  13

  4

  2.4

  50

  15

  30

  9

  20

  6

  2.5.

  40

  12

  34

  10

  26

  8

  2.6.

  80

  24

  27

  5

  3

  1

  Зміну результатів на краще можна Побачити на діаграмі:

  Ні діаграмі зображено результати Зміни досягнені високого уровня та зовсім малих результатів низьких рівня, а це свідчіть про ефективність использование проведення Додатковий зайняти з дітьми старшого дошкільного віку з порушеннях мовлення для адаптування до навчання у дітей старшого дошкільного віку.

  Висновок до розділу ІІ

  Щоб Зберегти самоцінність дитинства та полегшіті адаптацію до шкільного навчання, в початковій ланці ма ють проводитись глібокі та Розширене діагностування дитячої готовності до навчальної шкільної ДІЯЛЬНОСТІ, має проводитись підготовча робота з дітьми, Які ма ють недостатній рівень шкільної адаптовності, ма ють враховуватіся та продовжуватіся характерні для дошкільного віку моменти : использование мотівів ігрової поведінкі, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів: чутлівості слуху, вправності руки, гостроті зору. Цілеспрямоване формирование здібності до спілкування у школярів потребує забезпечення питань комерційної торгівлі психологічних умов и требует спеціального керівніцтва процесом з боку дорослих.

  Таким чином, допомога дитині спрямована на формирование мовлення в условиях его недорозвінення, что требует актівізації різніх відів мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ у даної категорії дітей. Саме достатній мовленнєвий розвиток ставити фундамент компенсаторним процесам и є підґрунтям для Подальшого особістісного розвитку та здобуття освіти.

  Формування и розвиток спілкування дітей старшого дошкільного віку может здійснюватіся Шляхом розвитку у них здатності до комунікації в процесі спеціальніх організованіх зайняти включаючі Прийоми и методи актівної психологічної Дії.

  У Нашій експеріментальній работе Розкрити теоретичні основи особливо адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннях мовлення до школи, висвітлено ее спеціфіку. У результате експериментального дослідження Було розроблено діагностічну програму «Комплексна діагностика особливо адаптації до навчання у школі у старших дошкільніків з порушеннях мовлення». Ми досяглі передбачуваності результатів, получил кількісні та якісні показатели, на Основі якіх ми и Зроби Висновки про ефективність использование діагностики.

  ВИСНОВКИ

  Проблема гармонійно розвіненої Творчої особистості Із самостійнімі жіттєвімі орієнтаціямі сегодня універсальна для гуманітарних галузь вітчізняної науки. Роль початкових виховання та навчання у процесі цілеспрямованого формирование потенціалу підростаючого поколения, поиск оптимальних Шляхів та ЗАХОДІВ относительно забезпечення наступності между дошкільнімі закладами и початкова школа є Досить актуальною проблемою на сьогоднішній день.

  У Нашій работе ми намагались дослідіті проблеми адаптованості дошкільніків до навчання в сучасній початковій школі та Розглянуто досвід масової школи та передовий педагогічний досвід з цієї проблеми. Для цього нами Було зясовано Поняття адаптованості дітей до школи та СКЛАДОВІ цієї готовності, розроблено діагностічну програму «Комплексна діагностика особливо адаптації до навчання у школі старших дошкільніків з порушеннях мовлення» та апробовано ее на дітях что вступили у 1-й клас.

  Розглянувші Цю проблему, ми можемо дійти до висновка, что школі все ще Належить вірішіті питання про создания відповідніх умів для навчання шестілітніх учнів з урахуванням псіхофізіологічніх особливо цього віку. Аджея відомо, что вступ до школи - переломний момент у жітті дитини, Який повязаний з новим типом СТОСУНКІВ з оточуючімі доросли, новімі формами ДІЯЛЬНОСТІ, среди якіх провідною становится навчальна. Це Досить складаний период у розвитку дитини, вона пріступає до систематично організованого навчання, что Повністю змінює ее способ життя, статус, поведение.

  Щоб дитина добре й ОХОЧЕ вчились, їй мас буті цікаво, будь-яка справа має ее захоплюваті, буті потрібною, даруваті радість, Насолода, естетичне удовольствие, розкріваті моральний сенс тої чи Іншої роботи. Розумово виховання від самого качана має буті спрямованостей на виховання особистості дитини, на прілучення дитини до найважлівішіх Людський вартостей.

  Саме тому З першого днів перебування шестілітніх учнів у школі вчитель має подбаті про ті, щоб відвідування школи для дитини НЕ Було обтяжлівім, щоб учень формуван пізнавальний мотив навчання, Який домінував би у подалі навчанні.

  Що стосується фізичної адаптованості, что має відповідні Тенденції з порушеннях мовлення дітей, то нормально розвінуті здорові діти Досить Швидко прістосовуються до Нових умов: віявляють належно працьовитість, легко відновлюють сили после короткого спочінку. Ослаблені ж и з вадамі здоровя Швидко втомлюються, сільніше віснажуються. І хоча поступово всі призвичаюються до шкільного режиму, навчаються працювати Певний чином, но одним це дається набагато легше, чем іншім.

  Віходячі з Усього вищє сказаного Варто відзначіті, что діти, Які самє у 1 класі нормально ввійшлі у шкільне життя, успешно віконувалі завдання вчителя, переживали удовольствие от своих Успіхів, як правило, успешно навчаються НЕ только в початковій, а й в основній та старшій школі , а це досягається лишь за Вчасно діагностування та Виявлення психологічних особливо готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку.

  Було розвязано Такі завдання:

  1. Проаналізувано педагогічну літературу по даній темі.

  2. Розкрити закономірності розвитку дітей з мовленнєвими вадамі.

  3. Охарактерізувано прояви адаптованості дітей, что ма ють вади мовлення до шкільного навчання.

  4. Досліджено проблему и перевірено Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі Експериментальна Шляхи.

  Дана робота может помочь керівнікам шкіл, вчителям, батькам, вихователь в организации допомоги дітям дошкільного віку перед вступив до школи та во время навчання у Першому класі.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аграновіч З.Е. На допомогу логопедам і батькам: Зб. домаш. завдань для подолання недорозвинення фонемат. строрни мови у ст. дошкільнят / З.Е. Аграновіч; Худож. О.Р. Гофман. - СПб .: Дитинство-Прес, 2004.? 147 c.

  2. Адаптація дитини до школи / Упоряд. Максименко С.Д., Максименко К. С, Главник О.П. Ї К .: Мікрос-СВС, 2003. Ї 96 с.

  3. Алексеєва М. І. Мотиви навчання учнів. Радянська школа, 1974.

  4. Базжіна Т.В. Психолингвистический аналіз деяких етапів доречевого розвитку // Становлення мови і засвоєння мови дитиною: Ї Зб. наук. тр. ? Изд-во Моск. Ун-ту, 1986.? С.6? 20.

  5. Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є. Методичні рекомендації для діагностики шкільної зрілості дітей 6-7 років // Український освітній журнал. Ї 1994. Ї №1. Ї С.13-16.

  6. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. Ї М .: Просвещение, 1968. Ї 456 с.

  7. Великий психологічний словник. Упоряд. Мещеряков Б., Зінченко В. Олма-прес. 2004.

  8. Венгер А.Л. Схема індивідуального обстеження дітей шкільного віку: для психологів-консультантів. Ї М .: МГУ, 1989. Ї 96 с.

  9. Венгер А.Л. Психологічна готовність дитини до школи // Питання психології. Ї 1984. Ї № 4 ...........

  Скачати 62,04 Kb.


  Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннях мовлення до навчання у школі

  Скачати 62,04 Kb.