• Прикріплені файли

 • Основні підходи до складання робочої програми вчителя-логопеда в відповідно до вимог ФГОС дошкільної освіти
  Дата конвертації07.04.2017
  Розмір8,28 Kb.
  ТипЛогопедія. На допомогу логопедам

  Ірина Щудріна
  Основні підходи до складання робочої програми вчителя-логопеда в відповідно до вимог ФГОС дошкільної освіти

  На підставі ст. 48 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації» педагогічні працівники зобов'язані здійснювати свою діяльність на високому професійному рівні, забезпечувати в повному обсязі реалізацію викладаються навчальних предметів, курсу, дисципліни (модуля) відповідно до затвердженої робочої програми. Законом встановлюється значення робочої програми в системі освіти, яка входить в поняття «освітня програма» як складова частина комплексу основних характеристик освіти. Таким чином, очевидна необхідність розробки педагогом освітньої організації даного документа.

  Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти (ФГОС ДО) містить вимоги до структури освітньої програми дошкільної освіти, а, отже, і вимоги до складання робочої програми педагога.

  Педагогічний колектив нашої дошкільної освітньої організації (ДОО) створив свою модель робочої програми педагога відповідно до ФГОС ДО.

  Приступаючи до складання робочої програми, вчитель - логопед не тільки враховує її структуру і проектує етапи реалізації, а й:

  аналізує власну діяльність в контексті сучасного етапу розвитку дошкільної освіти;

  визначає спрямованість робочої програми, її призначення і функції;

  вибирає форму пред'явлення змісту робочої програми, враховуючи корекційно - розвиваючі технології, рекомендовані до реалізації в освітніх програмах;

  представляє прогнозовані результати реалізації робочої програми.

  Крім того, вчитель - логопед враховує:

  зміст адаптованої основної освітньої програми ДОО;

  матеріально-технічний і методичний комплекти забезпечення програми;

  систему використовуваних технологій і методик;

  особливості змісту корекційно - розвиваючої роботи з дітьми, що передбачає різні організаційні форми.

  Необхідно відзначити, що робоча програма не може бути універсальною на все року і на всі вікові групи, оскільки набір дітей з року в рік має свої особливості, кожна вікова група має свою специфіку розвивального середовища. Робоча програма може бути складена лише після проведення дослідження стану загального та мовного розвитку дітей, збору анамнезу і матеріалів про сім'ях вихованців на початку навчального року. Отже, робоча програма вчителя - логопеда - це конкретизація його роботи на даний вік дітей, вона враховує специфіку дітей групи компенсує спрямованості і складається на один навчальний рік.

  Зупинимося докладніше на приблизною структурі робочої програми вчителя - логопеда МДОУ № 23.

  Як і основна освітня програма ДОО, робоча програма вчителя - логопеда включає титульний лист, зміст робочої програми, три основні розділи: цільовий, змістовний і організаційний.

  На титульному аркуші зазначаються повне найменування освітньої організації, назва програми, термін реалізації програми, вікова категорія дітей, грифи розгляду, П. І. Б. педагога, назва міста, рік складання програми.

  Лист змісту відображає основні розділи і підрозділи програми із зазначенням сторінок.

  Наступний структурний елемент робочої програми - цільової розділ, який включає в себе пояснювальну записку і плановані результати освоєння програми.

  Пояснювальна записка розкриває актуальність реалізації змісту робочої програми, її цілі і завдання відповідно до ФГОС ДО, основні принципи, а також значущі для розробки і реалізації програми характеристики особливостей розвитку дітей з мовною патологією - психолого-педагогічні, вікові та індивідуальні особливості дітей з недорозвиненням мови , оцінка здоров'я дітей групи.

  Плановані результати освоєння програми представлені у вигляді цільових орієнтирів, які представляють собою соціально - нормативні вікові характеристики можливих досягнень дитини на етапі завершення рівня дошкільної освіти.

  Обов'язковим пунктом в робочій програмі є перелік нормативних документів, на підставі яких учитель - логопед здійснює свою діяльність.

  Особливу увагу розділу приділено оцінці індивідуального розвитку вихованців. Згідно п, 3.2.3. ФГОС ДО «при реалізації Програми може проводитися оцінка індивідуального розвитку дітей ... в рамках педагогічної діагностики». Таким чином, в робочій програмі представлений перелік використовуваних діагностичних методик із зазначенням періоду та цілі проведення діагностики. Підсумком проведення логопедичної діагностики повинні стати індивідуальні плани корекційної роботи на кожну дитину групи.

  Змістовний розділ представляє загальний вміст програми, що забезпечує повноцінний розвиток особистості дітей і розкриває особливості організації корекційно - освітнього процесу.

  Наприклад, такі як:

  а) планування корекційно - розвиваючої роботи за періодами навчання;

  б) зміст корекційно - розвиваючої діяльності згідно комплексно-тематичного планування по п'яти освітнім областям;

  в) опис варіативних форм, способів, методів і засобів реалізації програми;

  г) особливості взаємодії вчителя - логопеда з родинами вихованців і з вихователями.

  Організаційний розділ містить інформацію про парціальних програмах, спеціальних методиках, технологіях, наочних дидактичних посібниках, технічних засобах навчання, включає в себе перелік методичної літератури, використовуваної учителем - логопедом в роботі з дітьми, режим дня, графік роботи, розклад роботи вчителя - логопеда. Окремо вказуються особливості організації розвиваючої предметно-просторового середовища.

  Робоча програма вчителя - логопеда дозволяє скласти цілісну систему роботи і домогтися повної узгодженості перспективного і календарного планування роботи педагогів групи компенсує спрямованості. Залежно від того, наскільки грамотно учитель - логопед зможе проаналізувати, спрогнозувати, спроектувати, організувати корекційно - розвивальний процес, залежить результат корекційної роботи в цілому.

  Список літератури:

  1. Нищева Н. В. Планування корекційно - розвиваючої роботи в групі компенсує спрямованості для дітей з важкими порушеннями мови (ОНР) і робоча програма вчителя - логопеда: навчально - методичний посібник. - СПб .: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО« ДИТИНСТВО - ПРЕС », 2014.

  2. Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти (затверджений Наказом Міністерства освіти і науки РФ від 17 жовтня 2013 р № 1155 "Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти").

  Прикріплені файли:

  schudrina-rp-prezentacija_igt9b.pptx | 99,89 КБ | Завантажено: 41
  Основні підходи до складання робочої програми вчителя-логопеда в відповідно до вимог ФГОС дошкільної освіти