• Структура, форми і методи методичної роботи
 • роботи.

 • Скачати 21,75 Kb.

  Організація методичної роботи в дошкільному закладі
  Дата конвертації15.09.2019
  Розмір21,75 Kb.
  Типреферат

  Скачати 21,75 Kb.

  зміст

  Вступ

  Планування методичної роботи

  Методичне забезпечення методичного процесу

  Структура, форми і методи методичної роботи

  Методичний кабінет як центр методичної роботи

  Навчання і розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації

  висновок

  Список літератури

  Вступ

  Успішний розвиток системи додаткової освіти дітей немислимо без розробки його теорії та методики. Значну роль в цьому процесі відіграє методична діяльність. Методична робота - це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і аналізі труднощів педагогів, система заходів, спрямована на підвищення майстерності кожного педагога, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу колективу, на досягнення оптимальних результатів освіти, виховання і розвитку дітей.

  Метою методичної роботи в МДОУ є створення оптимальних умов для безперервного підвищення рівня загальної та педагогічної культури учасників освітнього процесу. Реалізація цієї мети методичної діяльності здійснюється за допомогою організації діяльності таких організаційних структур, як методичні об'єднання педагогів дошкільної освіти, науково-методичний та педагогічна рада, моніторингової служби, а також активного включення педагогів в роботу по самоосвіті.

  На дошкільний навчальний заклад в сучасних умовах розвитку нашого суспільства покладаються дуже відповідальні соціальні завдання - навчати, виховувати і готувати до життя то покоління людей, праця і талант, ініціатива і творчість яких визначатимуть соціально-економічний, науково-технічний і моральний прогрес російського суспільства в майбутньому. У зв'язку з цим все більш нетерпимими стають недоліки і помилки в навчально-виховній роботі МДОУ, в управлінні освітою і в самій педагогічній науці.

  Завдання завідуючої і методиста дошкільного закладу полягає в тому, щоб виробити систему, знайти доступні і в той же час ефективні методи підвищення педагогічної майстерності.

  Сьогодні у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно вирішувати освітні проблеми зростає роль діяльності методичної служби, правильна організація якої є найважливішим засобом підвищення якості освіти, а реальний рівень постановки методичної роботи в дошкільному закладі стає одним з найважливіших критеріїв оцінки його діяльності. Тому потрібно розглядати організацію методичної роботи в дошкільному закладі, як щось першорядне.


  Планування методичної роботи

  Методична служба - це сполучна ланка між життєдіяльністю педагогічного колективу, державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою, передовим педагогічним досвідом, яка сприятиме становленню, розвитку і реалізації професійного творчого потенціалу педагогів.

  Методична служба МДОУ відповідно до Закону РФ «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, покликана забезпечити:

  - досягнення вихованцем встановлених державою освітніх стандартів;

  - побудова освітнього стандарту на основі пріоритету загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини, виховання відповідальності за своє здоров'я, формування основ здорового способу життя;

  - адаптацію МДОУ до соціального замовлення і особливостям розвитку вихованців;

  - світськість освіти. [1]

  Планування методичної роботи в МДОУ здійснюється на аналітичної основі:

  -аналіз зовнішнього середовища МДОУ (врахування вимог соціального замовлення, нормативно-правових документів федерального, районного, міського рівнів);

  -аналіз стану МДОУ (рівня здоров'я, розвитку дітей, ступеня оволодіння ними освітньої програми; рівня професійної компетентності колективу, особливостей і потреб батьків, школи; чіткого виділення факторів, що впливають на них);

  -цілі діяльності і необхідні засоби їх реалізації визначаються, виходячи з результатів аналізу.

  Будь-яке освітня установа існує в одному з двох режимів: функціонування або розвитку.

  Отже, в дошкільному закладі, що знаходиться в режимі стабільного функціонування, методична служба повинна забезпечувати корекцію педагогічного процесу в випадки його відхилення від технології, методики реалізації програми виховання і навчання дошкільнят.

  Якщо ж колектив передбачає працювати в інноваційному режимі (новий зміст навчання або реалізація нових педагогічних технологій), то це вимагає створення нової моделі методичної роботи, що забезпечує перехід дошкільного навчального закладу з режиму функціонування в режим розвитку. [2]

  У всіх випадках мета методичної служби - створити таку освітнє середовище, в якій повністю буде реалізований творчий потенціал кожного педагога, всього педагогічного колективу. Звідси і випливають основні завдання методичної роботи:

  1. Навчання та розвиток педагогічних кадрів, управління підвищенням їх кваліфікації.

  2. Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду педагогів МДОУ

  3. Підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу.

  4. Координація діяльності МДОУ і сім'ї в забезпеченні всебічного безперервного розвитку вихованців.

  5. Координація діяльності МДОУ з установами навколишнього соціуму для реалізації завдань розвитку вихованців і МДОУ в цілому.

  6. Аналіз якості роботи з метою створення умов для забезпечення позитивних змін у розвитку особистості вихованців через підвищення професійної компетентності педагогів.

  Перебудова методичної роботи в дошкільному закладі неминуче ставить перед необхідністю дати правильні відповіді на питання, чому вчать педагогів, якою інформацією, якими знаннями, вміннями, навичками і в якому обсязі повинен опанувати педагог - практик сьогодні для підвищення своєї професійної майстерності і кваліфікації.

  Таким чином, потрібно відзначити важливість оптимального вибору змісту методичної роботи в сучасному МДОУ. Актуальність такого вибору підтверджується і результатами практики методичної роботи в дошкільних установах. Щоб подолати зазначені недоліки і підняти зміст методичної роботи на новий рівень сучасних вимог, слід проявити зусилля на двох рівнях.

  По-перше, забезпечити і обгрунтувати оптимальність вибору змісту методичної роботи для дошкільних установ з урахуванням найбільш важливих проблем і тенденцій у розвитку професійної майстерності педагогів і навчально-виховного процесу в ДНЗ; виробити проект змісту методичної роботи для сучасного дошкільного закладу. (Це завдання працівників педагогічної науки і керівних працівників органів управління освітою, науково-методичних служб і центрів.)

  По-друге, конкретизувати загальні положення виходячи з реальних, неповторних умов кожного дошкільного закладу. (Це завдання організаторів методичної роботи в закладі). [3]

  Основні підходи до організації методичної роботи в ДНЗ засновані на:

  - системно-діяльному підході: розумінні цілей і завдань діяльності ДНЗ, його статусу і умов, а також забезпечення цілісності освітнього процесу в умовах використання варіативних програм і технологій з урахуванням впливу на нього зовнішніх і внутрішніх зв'язків;

  - особистісно-орієнтованому підході: забезпеченні більш повного розкриття можливостей і здібностей кожного педагога і дитини, колективу в цілому, спрямованості на розвиток професійних і особистісних якостей педагогів на прикладі зам. зав. по BMP і старшого вихователя;

  - диференційований підхід: обліку рівня професійної компетенції та індивідуальних освітніх запитів в побудові системи методичної роботи в ДНЗ;

  - підхід вільного самовизначення: вільний вибір кожним педагогом освітніх програм і шляхів самореалізації;

  - мотиваційно-стимулюючий підхід: використання різних стимулів, що викликають інтерес і мотиви діяльності;

  - корекційний підхід: своєчасному усуненні виявлених в ході педагогічного моніторингу недоліків і причин, що їх викликають.

  Сьогодні існує проблема низької ефективності методичної роботи в багатьох МДОУ. Основна причина - формальна реалізація системного підходу, його підміна еклектичним, випадковим набором рекомендацій кон'юнктурного характеру, насадження надуманих прийомів і способів організації виховання і освіти.

  Методична робота повинна носити випереджаючий характер і забезпечувати розвиток всього освітньо-виховного процесу відповідно до нових досягнень педагогічної і психологічної науки.


  Методичне забезпечення методичного процесу

  Одним із стрижневих умов життєдіяльності дошкільного закладу є методичне забезпечення методичного процесу. З цього починається організація методичної роботи в будь-якому МДОУ.

  Програмно-методичний комплекс дошкільного закладу відбирається з урахуванням орієнтації на державні вимоги, нормативно-правовий статус дошкільного закладу (вид, пріоритетний напрямок), особливості і закони психічного розвитку дітей, специфіку педагогічного та дитячого колективів, що визначають можливість і доцільність кожної програми і технології.

  Через орган самоврядування МДОУ - педрада для здійснення освітнього процесу затверджується програма, найбільш сприяє умовам відбору методичного забезпечення.

  Таким чином, виховно-освітній процес у всіх групах МДОУ здійснюється за комплексною програмою, яка співвідноситься з соціальним замовленням і видом МДОУ.

  Методичний супровід програми підбирається з урахуванням відповідності сучасним вимогам до змісту, методів виховання і навчання дітей дошкільного віку, основної та додаткової освіти, що здійснюється в МДОУ, єдності концептуальних основ комплексної і парціальних програм, а також методик і технологій, їх реалізують.

  Результативність навчально-виховного процесу в МДОУ залежить і від створінь умов для його реалізації. Це обумовлює наступні спрямованості методичної роботи:

  1. Організація розвиваючої предметного середовища в МДОУ, що відповідає змісту програми, інтересам і потребам дітей різного віку:

  - розробка методичних рекомендацій з організації предметно-розвиваючого середовища МДОУ;

  - забезпечення підбору іграшок, ігор, посібників для роботи з дітьми за програмою з урахуванням сучасних вимог;

  - активізація педагогів у розробці атрибутів і методичних посібників.

  2. Співвідношення змісту навчально-виховного процесу до обраної програми і тимчасовими (зразковими) вимог до змісту і методів виховання і навчання дітей дошкільного віку:

  - формування банку даних про виконання програми, її окремих розділів;

  - аналіз виконання Тимчасових вимог до змісту і методів виховання і навчання, що реалізуються в ДОУ;

  - аналіз виконань рішень педради, медико-педагогічних нарад.

  3. Оновлення змісту методичного забезпечення (технологій, методик) відповідно до сучасних вимог.

  4.Розробка режиму дня, сітки занять, графіки роботи гуртків для кожної вікової групи.

  5. Відстеження балансу рухової і інтелектуальної, організованою і самостійної діяльності вихованців.

  Структура, форми і методи методичної роботи

  Методи методичної роботи - це впорядковані способи діяльності по досягненню цілей.

  Форма - це внутрішня організація змісту, конструкція відрізків, циклів методичного процесу, що відображає систему його компонентів і стійких зв'язків.

  За формами методична робота ділиться на групові та індивідуальні.

  До груповим формам ставляться: участь педагогів у методичних об'єднаннях міста, району, МДОУ; організація теоретичних і науково - практичних конференцій; педради.

  До індивідуальних відносяться індивідуальні консультації, бесіди, наставництво, взаємовідвідування, самоосвіта.

  Необхідно вчитися мистецтву бесіди, її універсальний характер ґрунтується на тому, що в будь-якій розмові учасники повинні майстерно пристосуватися один до одного незалежно від того, про що йде мова.

  Для того щоб зробити правильний вибір для свого колективу форм і методів, необхідно керуватися:

  - цілями і завданнями МДОУ;

  - кількісним і якісним складом колективу;

  - порівняльної ефективністю форм і методів роботи;

  - особливостями освітнього процесу;

  - матеріальними, морально-психологічними умовами в колективі;

  - реальними можливостями;

  - передовим досвідом та науковими рекомендаціями.

  Найбільш ефективними формами організації методичної роботи є:

  - педрада;

  - семінари, семінари-практикуми;

  - відкриті перегляди ефективні;

  - медико-педагогічні наради;

  - консультації;

  - робота творчої групи.

  Зовнішнє підвищення кваліфікації відбувається:

  - за рахунок відвідування курсів підвищення кваліфікації;

  - навчання в навчальних закладах;

  - участь у роботі методичних об'єднань району.

  Внутрішнє підвищення кваліфікації відбувається за рахунок різноманітних форм методичної роботи з педагогами в МДОУ:

  - участь в роботі ради освітян;

  - навчання на семінарах і семінарах-практикумах;

  - консультування та ін.

  У методичній роботі особливе місце відводиться принципу індивідуально-диференційованого підходу до педагогічної діяльності вихователів і фахівців. В сучасних умовах методична робота з кадрами повинна будуватися на діагностичній основі, з урахуванням запитів кожного педагога.

  Здійснення індивідуально-орієнтованої методичної роботи дозволяє розвивати творчість і ініціативу педагогічного колективу шляхом включення кожного в активну професійну діяльність. [4]

  У сфері методичної роботи представлений комплекс взаємопов'язаних форм співпраці педагогічного колективу з батьками.


  Методичний кабінет як центр методичної роботи

  методичний дошкільний виховання педагог

  Методичне забезпечення є найважливішою частиною підвищення кваліфікації педагогів. Воно покликане підтримувати нормальний хід освітнього процесу, сприяти його відновленню.

  Багато педагогів, особливо початківці, потребують кваліфікованої допомоги з боку більш досвідчених колег, завідуючої, методиста ДОП, фахівців різних областей знання. В даний час ця потреба зросла в зв'язку з переходом на варіативну систему освіти, необхідністю враховувати різноманіття інтересів і можливостей дітей.

  Центром всієї методичної роботи ДНЗ є методичний кабінет. Йому належить провідна роль в наданні педагогам допомоги в організації освітнього процесу, забезпеченні їх безперервного саморозвитку, узагальненні передового педагогічного досвіду, підвищення компетентності батьків в питаннях виховання і навчання дітей. Методичний кабінет - це скарбничка кращих традицій дошкільного закладу, тому завдання зам. зав. по ВМР - зробити накопичений досвід живою, доступною, навчити педагогів творчо переносити його в роботу з дітьми, так організувати роботу цього методичного центру, щоб вихователі почувалися в ньому, як у своєму робочому кабінеті.

  Методичний кабінет дошкільного закладу повинен відповідати таким вимогам як інформативність, доступність, естетичність, змістовність, забезпечення мотивації та активності в розвитку.

  Реалізація інформаційно-аналітичної функції управління дошкільним закладом обумовлює в методичному кабінеті формування інформаційного банку даних, де визначаються джерела, зміст, спрямованість інформації (див. Табл. 1).

  Таблиця 1. - Банк інформації МДОУ

  Банк зовнішньої інформації Банк внутрішньої інформації

  1.Норматівно-правові документи Законодавства РФ;

  2.Організація методичної роботи в дошкільному закладі;

  3.Развитие дитини в освітньому просторі дошкільного закладу;

  4. Організація взаємодії дошкільного закладу з сім'єю і школою;

  5.Інформація періодичних видань дошкільної освіти.

  1.Норматівно-правові документи, що регламентують діяльність МДОУ;

  2.Планірованіе діяльності МДОУ;

  3.Організація і керівництво освітньої діяльності МДОУ;

  4. Контроль і регулювання освітньої діяльності МДОУ.

  В методичному кабінеті МДОУ постійно повинні діяти виставки, а також представлені матеріали, що відображають майстерність педагогів (матеріал семінарів-практикумів; план - графік підвищення кваліфікації педагогів; план атестації педагогічних кадрів; передовий педагогічний досвід і т.д.)

  Таким чином, в рамках виконання основних завдань методичної роботи методичний кабінет є центром збору педагогічної інформації, а також творчою лабораторією для педагогів і батьків.

  Інформування педагогів про нові вимоги, що пред'являються до роботи, і останні досягнення науки і практики.

  Своєчасне інформування педагогів про нові розробки в психолого-педагогічній науці і передовій практиці, методичному забезпеченні в системі дошкільної освіти є важливою умовою високої результативності навчально-виховного процесу.

  Підвищення інформованості педагогів сприяє встановленню єдиної педагогічної стратегії розвитку МДОУ, яка обговорюється, затверджується і реалізується через основний орган управління - педагогічна рада і служить основним ресурсом розвитку колективу в МДОУ.


  Навчання і розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх

  кваліфікації

  Завдання навчання та розвитку педагогів слід визнати основоположною в управлінні методичною роботою. При цьому традиційна система інформування та навчання педагогів не завжди дає відчутні результати, тому що вона орієнтована на колектив в цілому. Тому модель організації та змісту розвитку педагогів, підвищення їх кваліфікації має будуватися диференційовано, щоб були задіяні внутрішні чинники і механізми самого педагога, що сприяють особистісні і професійно-моральному розвитку. [5]

  Однією з умов, що забезпечує диференційований підхід в роботі з пед. кадрами, є аналіз кадрового забезпечення.

  Найбільш ефективними є такі форми підвищення професійного рівня: курсова підготовка; участь в роботі творчих груп, клубів; участь в методичних об'єднаннях.

  Зам. зав. з виховної та методичної роботи організовує та контролює роботу педагогів з самоосвіти, що відноситься до активних форм підвищення кваліфікації, і допомагає вибрати тему, пріоритети в формах і засобах, спрогнозувати результат.

  На першому етапі здійснюється попереднє детальне і всебічне вивчення досвіду педагога. Тільки сукупність використання різних методів дослідження досвіду (спостереження і аналіз освітнього процесу, бесіди з вихователем і дітьми, аналіз педагогічної документації, проведення експериментальної роботи) дозволить об'єктивно оцінити і рекомендувати його як передовий.

  На другому етапі ППО узагальнюється, тобто описується. Існує алгоритм опису ППО комплексом ІПМ (інформаційно-педагогічний модуль: повідомлення, запис пед. Інформації [6]).

  Третім етапом є поширення і впровадження ППО. В рамках МДОУ цьому сприяють такі форми роботи як педагогічні читання, відкриті перегляди, взаємовідвідування, виставки і т.д.


  висновок

  Вивчивши особливості організації методичної роботи в МДОУ, можна відзначити, що педагог займає ключову позицію в освітньому процесі: від його кваліфікації, особистісних якостей і професіоналізму залежить вирішення багатьох освітніх проблем. Нерідко через недооцінку цього фактора гальмується процес розвитку установи, а тому завдання полягає в створенні таких умов, в яких педагоги могли б реалізувати свій творчий потенціал.

  Реальними можливостями для вирішення цього завдання в системі дошкільної освіти має методична служба

  В умовах сучасного соціуму організація методичної служби повинна починатися з пошуку нових ідей і сучасних технологій організації методичної роботи. Вона потребує чітко вибудуваної системі діяльності, що забезпечує планування, прогнозування, організацію, виконання, контроль, регулювання і аналіз.

  Результатом методичної роботи в МДОУ повинні стати:

  - оновлення змісту освіти та поліпшення якості освітнього процесу;

  - поповнення та розширення запасу психолого-педагогічних знань;

  - оцінка, аналіз, діагностика результату педагогічної праці;

  - конструювання педагогічного процесу на основі системного аналізу;

  - формування банку даних з обміну педагогічним досвідом.


  Список літератури

  1. Багаутдинова С.Ф. Особливості методичної роботи в сучасному ДНЗ. // Управління ДОУ. - 2004. - №3. - С. 82-85.

  2. Волобуєва Л.М. Активні методи навчання в методичній роботі ДНЗ. // Управління ДОУ. - 2006. - №6. - С. 70-78.

  3. Липчанский І.А. Контроль функціонування і розвитку ДНЗ: методичні рекомендації. - М .: ТЦ Сфера 2009.

  4. Маркова Л.С. Управлінська діяльність керівника соціальної установи. - М., 2005.

  5. Нікішина І.В. Діагностична та методична робота в дошкільних освітніх установах. - Волгоград, 2007.

  6. Фалюшіна Л.І. Управління якістю освітнього процесу в ДОУ. - М .: АРКТИ 2009.


  [1] Біла К.Ю. Методична робота в ДОУ: Аналіз, планування, форми і методи. - М .: Сфера, 2005. - С. 96.

  [2] Лосєв П.М. Управління методичною роботою в сучасному ДНЗ. - М .: Дрофа, 2005. - С. 152.

  [3] Терре С.І. Методична робота - як засіб підвищення ефективності та якості освітнього процесу. - Іркутськ: Дрофа, 2010. - С. 3.

  [4] Аншукова Є.Ю. Аналітична діяльність старшого вихователя. // Управління ДОУ. - 2004. - №3. - С. 29.


  [5] Ломтева Е.А. Система методичної роботи в ДНЗ. - М .: Дрофа, 2009. - С. 21.

  [6] Левшина Н.І. Інформатизація як умова ефективності контрольно-аналітичної діяльності. // Управління ДОУ. - 2005. - № 2. - С. 10.  Скачати 21,75 Kb.


  Організація методичної роботи в дошкільному закладі

  Скачати 21,75 Kb.