Скачати 10,11 Kb.

Організація і методика фізичного виховання дітей в різних вікових групах. Частина 1
Дата конвертації05.04.2017
Розмір10,11 Kb.

Скачати 10,11 Kb.

Ольга Миколаєва
Організація і методика фізичного виховання дітей в різних вікових групах. Частина 1

Частина 2

методична розробка

Організація і методика фізичного виховання дітей

в різних вікових групах

Вихователь I кв. категорії Миколаєва О. Г.

Набережні Челни 2013

ЗМІСТ

Вступ …. 3

Глава 1. Особливості фізичного розвитку дошкільників і механізми його забезпечення .... .... ... 5

1.1 Фізичний розвиток організму дітей 3-7 років .... .... 5

1.2 Форми організації фізичного виховання дошкільнят .... 9

Глава 2. Основи методики проведення занять з фізичної культури з дітьми 3-7 років .... .... .... 12

2.1 Завдання фізичного виховання дошкільників .... .... ... 12

2.2 Фактори, що впливають на фізичне виховання дітей 3 - 7 років .... .... ... 12

2.3 Основи методики проведення занять з фізичного виховання ... 13

Глава 3. Аналіз фізичного розвитку групи дітей протягом навчального року. 16

3.1 Аналіз рівня фізичного розвитку дітей на початку 2012 - 2013 навчального року .... .... 16

3.2 Аналіз рівня фізичного розвитку дітей після закінчення 2012 - 2013 навчального року .... 17

Висновок .... ... 20

Список літератури …. ... 22

ВСТУП

Фізичне виховання дітей дошкільного віку є важливим і відповідальним завданням освіти. Успішне вирішення цього завдання визначається рівнем підготовки батьків, педагогів і медичних працівників, здатністю опиратися на кращі методики фізичного виховання.

Щоб правильно вирішити проблеми фізичного виховання потрібно знати особливості дитячого організму у віці від 3 до 7 років, і правильно використовувати відповідні віком методи викладання і навчання.

Важливо розуміти, що під впливом різних засобів фізичного виховання (гігієнічні фактори, природні фактори, фізичні вправи) поліпшується здоров'я, формуються рухові навички умови для реалізації розумового, морального, естетичного і трудового розвитку.

Для цього дуже важливо правильно освоїти методику проведення фізкультури, ранкової загальнорозвиваючу гімнастики, рухливих ігор, а також правильно планувати їх проведення.

Планування фізичного виховання дітей в дошкільних освітніх установах здійснюється відповідно до «Програми освіти в дитячому садку". «Програма ...» визначає, що завдання фізичного виховання тісно пов'язані з музичним вихованням, розвитком мови, і т. Д.

Метою вирішення завдань фізичного виховання є поліпшення основних рухів, координації рухів, швидкості, спритності, вміння діяти в колективі.

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку повинні враховувати особливості фізіологічного розвитку дітей. Наукові дані про вплив фізичних вправ на розвиток дитячого організму дозволяють правильно підібрати тип вправ і інтенсивність фізичного навантаження для кожної дитини, чия фізична активність залежить, в першу чергу, від рівня розвитку вищої нервової діяльності, і коригується під впливом зовнішнього середовища.

Метою даної роботи є вивчення особливостей фізичного розвитку дошкільників, розгляд методик організації фізичного виховного процесу в різних вікових групах.

завдання:

1. Розкрити загальні положення щодо організації фізичного виховання дітей 3-7 років.

2. Виявити методичні особливості занять фізичною культурою дітей в різних вікових групах.

3. Проаналізувати динаміку фізичного розвитку дітей різних вікових груп протягом навчального року.

методи:

- вивчення методичної літератури з теми роботи;

- спостереження;

- педагогічна діагностика і тестування фізичного розвитку дітей.

Об'єкт роботи - група дошкільнят (середня, старша, підготовча групи) ДНЗ № 39 «Веселий вулик» міста Набережні Челни Республіки Татарстан.

Предмет роботи - аналіз фізичного розвитку дітей контрольної групи протягом навчального 2012-2013 року.

ГЛАВА 1. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ І МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1 Фізичний розвиток організму дітей 3-7 років

Для дітей 3-7 років характерні, під впливом зовнішніх воспітательнихпроцессов, активний розвиток мови, підвищення фізичної підготовленості, вдосконалення психофізичних якостей.

Кожна дитина має свої особливості нервової системи, знання принципів її розвитку дозволяє вихователям за допомогою фізичних вправ і рухливих ігор зміцнювати й удосконалювати нервову систему дітей.

У період раннього дитинства і в дошкільний період організм дитини активно розвивається, постійно змінюється динаміка фізичного розвитку, показники росту, ваги, пропорції тіла.

Розвиток кісткової системи. У дошкільний період організм дітей багатий хрящової тканиною, кістки досить м'які, не міцні, легко піддаються зовнішньому впливу.

Вихователям потрібно особливу увагу приділити правильному підбору фізичних вправ, діти рекомендації батькам по підбору одягу, взуття, меблів відповідно до віку і функціональними можливостями вихованців.

Заміна хрящової тканини скелета кістковою тканиною починається в 2-3 роки з моменту народження, активно відбувається в період 3-7 років. Саме в цей час формуються правильні типи вигину хребта, які впливають на розвиток внутрішніх органів, формування постави, системи рухів, нервову систему. В даний період формується і стопа дитини, на яку впливають як правильно підібране взуття, так і (для виправлення порушень або профілактики порушень) підібрані спеціальні комплекси фізичних вправ і лікувального масажу.

Розвиток м'язової системи. М'язова система новонародженої дитини досить мала, по відношенню до загальної маси тіла, і становить 20-25%. Розвиваючись, вивчаючи нові руху, оцінюючи стан свого тіла в просторі, дитина нарощує свою м'язову масу, розвиток нервової системи збільшує швидкість скорочення м'язів.

У ранньому віці м'язовий тонус (статичний стан) м'язів-згиначів переважає над м'язами-разгибателями (як відступу - у новонародженій віці за силою «захоплення» пальця дорослої людини визначається стан м'язової системи дитини). Іноді через велику м'язового тонусу м'язів-згиначів у дітей молодшого віку формується неправильна постава, сутулість плечей, часто опущена голова.

При правильно побудованій системі фізичного виховання до середнього дошкільного віку у дітей збільшується м'язова маса, в основному за рахунок мускулатури нижніх кінцівок, працездатність і сила м'язів.

У віці 4-5 років починають з'являтися відмінності в динаміці розвитку м'язової системи у хлопчиків і дівчаток

Розвиток серцево-судинної і дихальної систем. У період молодшого - старшого дошкільного віку відбувається значна зміна серцево-судинної і дихальної систем дитини. Вага серця з 3 до 7 років збільшується в 1,5 рази, з 70 до 92 грам. Сила серцевих скорочень збільшується, працездатність серця підвищується пропорційно докладеним навантажень в залежності від частоти та інтенсивності фізичних вправ.

Артеріальний тиск підвищується, з 80/60 мм рт. ст в перший рік життя до 110/70 до 6-7 років.

Частота дихання зменшується з 35 в перший рік до 22-26 до 7 років. Глибина дихання і об'єм легенів збільшуються.

Формуванню правильного дихання, нормалізації артеріального тиску допомагає, в першу чергу, правильний підбір вихователями фізичних вправ, і вправи на відновлення дихання після закінчення фізичного заняття.

Розвиток центральної нервової системи. Розвиток центральної нервової системи кожної дитини суто індивідуально. Воно залежить від зовнішніх соціально-психологічних факторів, що оточують дитину, важливими з яких є: відносин, що склалися в сім'ї, відносин в дитячому колективі. Головним результатом правильного розвитку нервової діяльності в дошкільний період є - адекватне прояв поведінки, контролювання своїх психічних реакцій, правильне прояв гігієнічних навичок.

До 3 років дитина починає цікавитися навколишнім його дійсністю. Дитина помітно реагує на кольори, відгукується на знайомі йому звуки, проявляє себе активно в знайомій обстановці, що свідчить про усвідомлене орієнтуванні в просторі. В даному віці зростає інтерес дитини про навколишній, що виражається в безлічі питань. Одночасно з цим, формуються яскраво виражені риси характеру, звички, мова.

У 4-5 років дитина починає активно копіювати дії, руху, слова оточуючих його людей, по відношенню до яких він небайдужий.

Діти в грі неусвідомлено показують навколишнє їх дійсність (мама миє посуд, йде в магазин, тато лагодить машину, мама стирає).

На 5-6 році у дітей проявляється здатність до опису видимих ​​ними картин з життя ( «Ми їздили на дачу, там не було води і ми поїхали додому. Я катався на велосипеді»). Діти починають проявляти логічне мислення ( «Діма мені зламав машинку , тато мені її зробить »).

До 6 років діти залишають розповідь по картині, що сприяє розвитку уваги і мови.

До 6-7 років активно формується словниковий запас, дитина починає висловлювати свою думку складно-пояснювальним пропозицією, наприклад: «Мама, ми не пішли в зоопарк. Чому? А я хочу подивитися на мавпочку! ».

Психо-фізична активність дітей середнього, а особливо старшого дошкільного віку, характеризується підвищенням періоду неспання, що проявляється в індивідуальних і колективних іграх (сюжетно-рольових, настільно-колективних іграх). На заняттях діти в цьому віці намагаються проявляти себе яскравіше «вигуками» на заняттях, відповісти першими. Вихователям потрібно чаші міняти вид діяльності на заняттях (фізкультурні хвилинки, рухливі ігри, художня література, загадки і т. П.).

У цьому віці дітям властиві фантазування, надумиваніе, недомовленість, що в деяких випадках призводить до необхідності вдатися до допомоги педагога-психолога.

У поведінці дітей дошкільного віку знаходять відображення типологічні особливості вищої нервової діяльності. Головними критеріями, що визначають тип нервової системи, є властивості процесу збудження і процесу гальмування і їх сила, рухливість і врівноваженість.Скачати 10,11 Kb.


Організація і методика фізичного виховання дітей в різних вікових групах. Частина 1

Скачати 10,11 Kb.