Скачати 73,71 Kb.

Організація і методика фізичного виховання дітей в різних вікових групах
Дата конвертації13.05.2017
Розмір73,71 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 73,71 Kb.

ЗМІСТ

ВСТУП..

1. Загальна характеристика ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

1.1 Рух - це життя!

1.2 Завдання фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

1.3 Програми нового покоління

2. ЗМІСТ І МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В РІЗНІ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

2.1 Особливості методики фізичного виховання дітей в молодшому дошкільному віці (3-4 роки)

2.2 Особливості методики фізичного виховання дітей в дошкільному віці (4-5 років)

2.3 Особливості методики фізичного виховання дітей в старшому дошкільному віці (5-6 років)

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ПРІЛОЖЕНІЕ4

1. Організація діяльності в освітній галузі «Фізична культура».

2. «Конспект НСД в старшій групі« Магазин спорттоварів »

3. Проект «Я хочу бути здоровим»

ВСТУП

Актуальність. Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку - наука про загальні закономірності фізичного виховання і формування особистості дитини. Теорія фізичного виховання дітей виходить із загальних теоретичних і методологічних основ теорії фізичного виховання і є одним з її розділів. Маючи єдиний зміст і предмет вивчення із загальною теорією фізичного виховання, разом з тим спеціально вивчає закономірності фізичного виховання дитини від народження до 7 років і відповідно до цього загальні закономірності управління розвитком дитини в процесі виховання і навчання.

Вивчаючи особливості кожного вікового періоду, узагальнюючи наукові дані і практичний досвід, визначає завдання фізичного виховання, комплексно розкриває їх сутність, найбільш дієві засоби і методи, доцільні форми організації всього процесу фізичного виховання.

Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку пов'язана з цілим комплексом спеціалізованих наукових дисциплін. Одні з них гуманітарного характеру (загальна теорія фізичного виховання, загальна педагогіка, дошкільна педагогіка, психологія фізичного виховання і спорту, дитяча психологія) - вивчають соціальні закономірності розвитку та організації фізичної культури, вплив фізичних вправі на психіку людини (дитини), а також закони застосування засобів, форм і методів педагогічного впливу. Інші науки - біологічні і суміжні природничі дисципліни (фізіологія і біомеханіка фізичних вправ, динамічна анатомія, біохімія, медицина, педіатрія, гігієна фізичних вправ, лікарсько-фізкультурний контроль, лікувальна фізична культура) - вивчають процеси біологічного розвитку людини (дитини).

Мета роботи: Важливою метою, що визначає особливу значимість фізичного виховання, як основи всебічного розвитку, є формування здорового, міцного, загартованого, життєрадісного, чуйну, ініціативного дитини, який добре володіє своїми рухами, люблячого фізичні та спортивні вправи, самостійно орієнтується в навколишньому його середовищі, здатного до навчання в школі і до подальшої активної творчої діяльності

завдання

- розвиток фізичних якостей (швидкісних, силових, гнучкості, витривалості та координації);

-накопичення і збагачення рухового досвіду дітей (оволодіння основними рухами);

-формування у вихованців потреби в руховій активності і фізичному вдосконаленні

Об'єкт дослідження: Заняття фізичної культури в ДНЗ

Предмет дослідження: Педагоги ДНЗ створюють умови для різних видів рухової активності дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями.

Гіпотеза: Турбота про здоров'я і сприяння збагаченню фізичного і психічного розвитку вихованця як індивідуальності (Н.М.Крилова)

База дослідження: МБДОУ №27

1. Загальна характеристика ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

1.1 руху-це життя!

Дошкільний вік має винятково важливе значення в житті людини. У цей період закладається фундамент здоров'я, починають розвиватися різноманітні здібності, формуються моральні якості, складаються риси характеру. Від того як виховується дитина в ці роки, багато в чому залежить його майбутнє, ефективність шкільного навчання, подальше формування особистості.

Основою всебічного розвитку дитини в перші роки життя є фізичне виховання. Нормально розвивається дитина постійно прагне до рухів. Добова потреба у дітей 3-х років становить 6,5 тис. Локомоций, а у семирічних 16-18 тис. Під впливом рухів поліпшується діяльність серцево-судинної, дихальної та нервової систем, зміцнюється опорно-руховий апарат, поліпшується обмін речовин. Вони підвищують стійкість дитини до захворювань, мобілізують захисні сили організму.

Через руху дитина пізнає світ, розвиваються його психічні процеси, воля, самостійність, дисциплінованість, колективізм.

1.2 Завдання фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Оздоровчі завдання.

а) Підвищення опірності організму впливам зовнішнього середовища шляхом його загартовування. За допомогою розумно дозованих оздоровчих чинників природи (сонячні, водні, повітряні процедури) слабкі захисні сили дитячого організму істотно зростають. При цьому підвищується опірність до простудних захворювань (ГРЗ, нежить, кашель і ін.) І інфекційних хвороб (ангіна, кір, краснуха, грип та ін.).

б) Зміцнення опорно-рухового апарату і формування правильної постави (тобто утримування раціональної пози під час усіх видів діяльності). Важливо звертати увагу на зміцнення м'язів стопи і гомілки з метою попередження плоскостопості, так як воно може істотно обмежити рухову активність дитини. Для гармонійного розвитку всіх основних м'язових груп необхідно передбачати вправи на обидві сторони тіла, вправляти ті групи м'язів, які в меншій мірі тренуються в повсякденному житті, вправляти слабкі групи м'язів. Необхідно також з ранніх років створювати у дитини уявлення про правильну поставу. Дієвим засобом попередження порушень постави: сутулості, асиметрії плечей і лопаток, а також сколіозів (захворювань хребта, що викликаються слабкістю м'язів спини і тривалим перебуванням тіла в фізіологічно незручних положеннях) - є фізичні вправи.

в) Сприяння підвищенню функціональних можливостей вегетативних органів. Активна рухова діяльність дитини сприяє зміцненню серцево-судинної і дихальної систем, поліпшенню обмінних процесів в організмі, оптимізації травлення і терморегуляції, попередження застійних явищ і т.д. Фізична культура, надаючи природному процесу становлення форм і функцій організму, що росте оптимальний характер, створюючи сприятливі для цього умови, сприяє тим самим нормальному функціонуванню всіх систем дитячого організму.

г) Розвиток рухових здібностей (координаційних, швидкісних і витривалості). У дошкільному віці процес розвитку фізичних здібностей не рекомендується спеціалізувати по відношенню до кожного з них. Навпаки, на основі принципу гармонійного розвитку слід так підбирати засоби, змінювати діяльність за змістом і характером і регулювати спрямованість рухової активності, щоб забезпечувалося комплексне розвиток всіх фізичних здібностей.

Освітні завдання.

а) Формування основних життєво важливих рухових умінь і навичок. У дошкільному віці внаслідок високої пластичності нервової системи діти досить легко і швидко засвоюють нові форми рухів. Формування рухових умінь рекомендується здійснювати паралельно з фізичним розвитком

б) Формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою. Дитячий вік є найбільш сприятливим для формування стійкого інтересу до занять фізичними вправами. Але при цьому необхідно дотримуватися ряду умов. Перш за все, необхідно забезпечити посильность завдань, успішне виконання яких буде стимулювати дітей на більш високу активність. Постійна оцінка виконаних завдань, увагу і заохочення сприятимуть виробленню позитивної мотивації до систематичних занять фізичними вправами. У процесі занять необхідно повідомляти дітям елементарні фізкультурні знання, розвиваючи їхні інтелектуальні здібності. Це дозволить розширити їх пізнавальні можливості і розумовий кругозір.

Виховні завдання.

а) Виховання морально-вольових якостей (чесності, рішучості, сміливості, наполегливості та ін.).

б) Сприяння розумовому, моральному, естетичному і трудовому вихованню.

Оздоровчі, освітні та виховні завдання, хоча і є відносно самостійними, насправді найтіснішим чином пов'язані між собою, а тому їх слід вирішувати в комплексі. Тільки в цьому випадку дитина набуває необхідну базу для подальшого всебічного, не тільки фізичного, а й духовного розвитку. Вікові особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку Дошкільний вік відрізняється, з одного боку, інтенсивним зростанням і розвитком дитячого організму (так, за 1-й рік життя ріст дитини збільшується на 50%, а до 7 років - майже в троє), а з іншого - незрілістю, низькою опірністю несприятливих впливів зовнішнього середовища.

1.3 Програми нового покоління

фізичний виховання дошкільний дитина

Дошкільні заклади до 1989р. Працювали за старою програмою фізичного розвитку дітей дошкільного віку. На сучасному етапі розробляються і набувають широкого поширення програми нового покоління. Деякі з них створені науковими колективами, інші - педагогами з великим стажем роботи. Будь-яка сучасна комплексна програма дошкільної освіти обов'язково включає розділ, що висвітлює педагогічну роботу з фізичного розвитку, збереженню і зміцненню здоров'я дошкільнят. У спеціалізованих (парціальних) і додаткових програмах, які підсилюють, збагачують ту чи іншу лінію освітньої діяльності ДНЗ, досить широко і детально представлені завдання, зміст і методи роботи по даному напрямку.

Наведемо критерії оцінки змісту і методів фізичного розвитку і здоров'я дітей в ДНЗ:

- Педагоги ДОУ створюють умови для різних видів рухової активності дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями (проводять вправи на розвиток різних груп м'язів, на підняття і підтримання їх тонусу; включають в ігри і заняття ходьбу, біг, лазіння, стрибки, метання, вправи з різним спортивним інвентарем і т.д.)

-В організації фізкультурних занять і рухливих іграх педагоги реалізують індивідуальний підхід до дітей.

-формує підгрупи дітей на основі стану їх здоров'я та темпів фізичного розвитку, їх функціонального стану відповідно до медичних показниками.

- Уважно спостерігають за самопочуттям кожної дитини на заняттях, його реакцією на навантаження, на нові вправи.

-Стремятся пробудити у кожної дитини інтерес до занять або спортивній грі, використовуючи знання про його індивідуальних схильностях і особливості.

-М'яке, використовуючи заохочення, коректують руху і поставу кожної дитини, яка цього потребує.

-Педагогі ДОУ сприяють становленню у дітей цінностей здорового способу життя.

-розвивати навички особистої гігієни.

Підтримувати виникнення в процесі фізичної активності позитивних емоцій, почуття «м'язової радості» і т.д.

У ДОП використовується програма оздоровлення дошкільнят «Зелений вогник здоров'я» Автор програми - М.Ю. Картушина, вважає, що мета даної програми - створення у дітей стійкої мотивації і потреби у збереженні свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей і базується на ідеях педагогічної валеології.

Відмінні риси програми:

-Комплексний підхід до організації життєдіяльності дошкільника в ДНЗ;

-облік клімато-географічних і екологічних особливостей регіону;

-використання музики як фактора, інтегруючого змісту пед. роботи з дітьми;

-Включення в режим життя дітей в ДНЗ щотижневих оздоровчих занять;

-використання пед.ресурсов малих форм народного фальклора для оздоровчих пауз;

-Співпраця в оздоровчій роботі з батьками вихованців ДНЗ.

Програма повністю методично забезпечена: розроблені цикли з інтегрованих оздоровчих занять і пізнавальні цикли для всіх вікових груп, представлені оздоровчі дозвілля, підготовлені методичні рекомендації по роботі з дітьми, створені картотеки «хвилинок здоров'я», рухливих ігор на повітрі.

Так само «Програма навчання плавання в ДОУ»

Мета програми: навчання дітей дошкільного віку плавання;

Загартовування і зміцнення дитячого організму;

Навчання кожної дитини усвідомлено займатися фізичними вправами;

Створення основи для різнобічного фізичного розвитку (розвиток і зміцнення опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та нервової систем).

Заходи по фізичному розвитку у всіх групах проводять вихователі, що працюють в групі.

З 1998 р на підставі інструктивного листа № 89/34/16 «Про реалізацію права дошкільних освітніх установ на вибір програм і педагогічних технологій» керівники дитячих садів отримали право вибирати одну комплексну програму, а педагоги-практики - використовувати кілька спеціалізованих освітньо-виховних, працюючи за своїм напрямом. Тут виникає питання, яку програму вибрати, адже не кожна парциальная програма пройшла експертизу і має гриф Міністерства освіти і науки РТ. Але в 1999г.вишел каталог-довідник «Дошкільна освіта в Росії» (під ред. Р.Б.Стеркіной), в якому був представлений перелік рекомендованих програм і нових технологій для дошкільних установ, що відповідають вимогам Державного освітнього стандарту дошкільної рівня освіти.

Основні комплексні освітні програми, що реалізують напрямок «Фізичний розвиток і здоров'я»

Назва програми, автор (и)

Розділ програми, що розкриває завдання фізичного розвитку і здоров'я дитини, автор (и)

1

2

«Орієнтовна загальноосвітня програма виховання, навчання і розвитку дітей раннього дошкільного віку» (під ред.Л.А.Парамоновой)

Здоров'я і фізичний розвиток (Т, Л.Богіна, Е.А.Сагайдачная, Е.А.Тімофеева)

«Програма виховання і навчання в дитячому садку» (під ред. М.А.Васільевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой)

Фізичне виховання (Е.Я.Степаненкова)

«Дитинство» (В.І.Логінова, Т.І. Бабаєва і ін.

Виховуємо дітей здоровими, міцними, життєрадісними. (Т.І. Бабаєва, Н.А.Ноткіна)

«Веселка» (Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Є.В.Соловйова, Т.І.Грізік, В.В.Гербова)

Формуємо звичку до здорового способу життя. Фізична культура (Л.Д.Гусарова)

«Витоки» (Л.А.Парамонова, Т.І.Аліева і ін.

Фізичний розвиток (М.А.Рунова)

«Дитячий садок-будинок радості» (Н.М.Крилова, В.Т.Іванова)

Турбота про здоров'я і сприяння збагаченню фізичного і психічного розвитку вихованця як індивідуальності (Н.М.Крилова)

«З детства- в отроцтво» (Т.Н.Доронова, Л.Г.Голубева, Н.А.Гордова і ін.)

Здоров'я. Здоров'я і готовність дитини до навчання в школі (Л.Г.Голубева). Фізична культура (Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова)

Комплексна програма розвитку і виховання дошкільників в Освітньої системі «Школа2100» ( «Дитячий сад2100») (під ред. А.А. Леонтьєва)

Сюжетно-рольова ритмічна гімнастика (Н.А.Фоміна)

«Розвиток» (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н.С.Варенцова і ін.)

-

«Росинка»

Росту здоровим (В.Н.Зімоніна)

«Наступність» (Н.А.Федосова, Т.С.Комарова, Т.Я.Шпікалова і ін.)

Здоров'я і фізична культура (В.Г.Большенков, В.К.Бальсевіч). Тонізуюча гімнастика (Е.М.Емельянова)

«Дошкільна група» (програма для груп короткочасного перебування в дитячому саду: старший дошкільний вік) (під ред.Т.Н.Дороновой, Н.А.Коротковой)

Фізична культура (Г.В, Глушкова)

«Кроха» (програма виховання і розвитку дітей раннього віку в умовах дошкільних установ) (Г.Г.Грігорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева і ін.)

Фізичний розвиток і здоров'я дітей (Н.П.Кочетова)

«Перші кроки» (програма виховання і розвитку дітей раннього віку) (Е.О.Смирнова, Л.Г.Галігузова, С.Ю.Мещерякова)

Фізичний розвиток (Л.Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова)

2. ЗМІСТ І МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В РІЗНІ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

2.1 Особливості методики фізичного виховання дітей в молодшому дошкільному віці (3-4 роки)

фізичний виховання дошкільний дитина

Дошкільний вік (3 - 4 роки) характеризується значними змінами у фізичному і моторному розвитку дитини. До середини 3-го року життя формуються в основному переместітельності руху, хоча їх остаточне дозрівання наступає лише в підлітковому віці. Швидкими темпами йде зростання скелета і м'язової маси. Істотно змінюються пропорції тіла. Освоюються основні життєво важливі руху. Особливості психіки дитини цього віку обумовлюють доцільність коротких за часом, але часто повторюваних занять різноманітного, переважного ігрового, змісту. Неприпустимі перевантаження організму дитини вправами, пов'язаними з великими силовими напруження і втоми. У молодшому дошкільному віці (3 - 4 роки) важливо привчити дитину до щоденних занять фізичними вправами і рухливими іграми як обов'язковим і непорушним елементів повсякденному житті. У цей період необхідно створити всі умови для освоєння дитиною багатьох видів найпростіших рухів, дій і процедур, що гартують.

Головне завдання фізичного виховання дитини 3-го року життя - освоєння і вдосконалення нових видів рухів пальців рук і кисті, закріплення і вдосконалення навичок вже освоєних видів рухів. Зміст моторної активності дитини збагачується за рахунок вдосконалення навички ходьби, переміщень в ускладнених умовах (ходьба по мотузці, по дошці, перелазить через колоду), спригіванія з невеликої висоти, стрибків у довжину з місця, подскоков на двох ногах, підкидання і лову м'яча, довільних змін положень ніг, рук, тулуба і голови, плавання і вправ у воді, ігор на повітрі і в приміщенні. Координація розвивається при переміщеннях зі зміною напрямку ходьби і бігу, в вправах з предметами, особливо з м'ячем, координація рухів кисті і пальців - в спеціальних вправах, а також при грі з кубиками, пластиліном і т.п.

Заняття фізичними вправами слід проводити щодня в формі зарядки, занять з освоєння і вдосконалення рухів (3 рази в тиждень) і різних ігор. Тривалість занять на початку періоду - 15 - 20 хв, до кінця його - 20 - 25 хв.

Важливе місце в режимі фізичної активності дитини 3-го року життя займає ранкова гімнастика. Зарядку потрібно проводити щодня. Значення ранкової зарядки не вичерпується її оздоровчої функцією, зняттям «загальмованості» дитини після нічного сну, підбадьорення малюка. Величезна психологічна роль ранкової зарядки полягає у вихованні у дитини звички починати день з фізичних вправ.

Вправи для зарядки повинні конструюватися з відомих і добре освоєних дитиною рухів. Найкраще, якщо дорослий буде виконувати вправи разом з дитиною. Це створить сприятливу емоційну обстановку і полегшить дитині виконання рухів, особливо відтворення їм темпу і ритму. Кількість вправ в зарядці не рекомендується більше 4 - 5, не рахуючи ходьби на початку і в заключній частині.

Головне завдання фізичної активності дитини 4-го року життя - освоєння нових рухів, головним чином з арсеналу вправ спортивного характеру. Нова риса фізичного тренування в цей період - постановка цілей в окремих вправах. Такими цілями можуть бути: пробігти швидко, метнути далеко, потрапити м'ячем у мішень, далеко стрибнути, точно відтворити рух, швидко відреагувати на команду.

У дитини у віці від 3 до 4 років необхідно почати целенаправлен- ве розвиток рухових здібностей - спритності, швидкості, гнучкості, сили і витривалості. Зміст занять фізичними вправами збагачується за рахунок нових рухів і нових освоєних дитиною вправ, дій, видів і форм рухової активності. Значне місце в заняттях слід від- вести підготовку до освоєння або часткового освоєння базових елементів рухів у спортивних вправах - елементів техніки бігу, стрибка, метання, елементів гри з м'ячем руками і ногами, коротких зв'язок гімнастичних вправ, елементів акробатики, катання на лижах і ковзанах , плавання.

Переважаючою формою занять залишиться гра, але все в більшій мірі необхідно використовувати і класичні форми тренування з багаторазовим повторенням, заучування елементів рухів і їх зв'язок.

При розвитку швидкості основний упор слід зробити на тренуванні швидкості реакції і частоти рухів в простих вправах.

У вправах на гнучкість переважають активні і активно-пасивні розтягування м'язів і зв'язок. Спеціальних тренувань на витривалість і силу проводити не слід. Ці якості будуть природно розвиватися у дитини на фоні тієї рухової активності, яка здійснюється при розвитку спритності, гнучкості та швидкості.

2.2 Особливості методики фізичного виховання дітей в дошкільному віці (4-5років)

Тривалість занять становить 30 - 35 хв. Заняття проводяться 3 - 4 рази на тиждень. Основна спрямованість фізичної підготовки дітей 5-го року життя - всебічне розширення арсеналу освоєних елементарних рухів і підготовка до інтенсивного освоєння нових складних в технічному відношенні вправ. Значне місце в цільових установках на цей період фізичного виховання дітей займає розвиток тих рухових здібностей і психомоторних здібностей, які в майбутньому стануть фундаментом для оволодіння складними по координації рухами і їх вдосконалення. До таких якостей і здібностей дитини від- носяться: спритність, гнучкість, сила, швидкість (в основному швидкість реакції) і здатність швидко формувати в свідомості і відчуттях образ нового руху, простіше кажучи, швидко «схоплювати» суть і особливості розучуємо рухів і їх елементів , розуміти роз'яснення дорослого і вміти втілювати ідеальний образ руху в своїх діях. Велике місце серед фізичних вправ в цей період займуть ті з них, які сприяють виробленню вміння правильно, відповідно до завдання, переміщати ланки тіла в просторі, точно відтворювати задані траєкторії, напрям, швидкість і темп рухів. Спеціальні зусилля вихователя слід направити на силову підготовку м'язів дитини, особливо більш дрібних м'язів; керуючих рухами пензля, стопи, гомілки, передпліччя. Важливу роль будуть грати вправи, спрямовані на освоєння окремих елементів спортивних рухів (бігові, стрибкові, метальні, на велосипеді, на лижах, на санках, в воді). У цей період можна ускладнити вправи на спритність і швидкість реакції. Велика увага як і раніше слід приділяти розвитку гнучкості. Ускладнення завдань і збільшення напруженості психіки дитини і його фізіологічних функцій не дозволяють в цьому віці збільшити тривалість занять, але вимагають від вихователів і батьків великої уваги до активного відпочинку дітей, їх своєчасному психологічному відновленню.

У цей період потрібно ретельно аналізувати ступінь труднощі для дитини тих чи інших вправ, помічати, що йому подобається робити більше, а що - менше, і в той же час спонукати дитину долати труднощі, звертати його увагу навіть на маленькі перемоги над собою. Слід поволі прищеплювати дітям розуміння того, що тільки працею, завзятістю і наполегливістю можна досягти поставлених цілей. В процесі освоєння нових рухів корисно підбадьорювати дітей у міру освоєння ними окремих елементів рухів, у міру послідовного наближення до правильного виконання завдання.

Як було зазначено раніше, вік 5-го року життя є критичним для багатьох параметрів фізичного здоров'я дитини. У цей період відзначається ослаблення деяких ланок м'язової системи і суглобових зв'язок.

Є тільки один ефективний засіб запобігання цих аномалій фізичного розвитку, це правильно організована фізична активність дітей, їх регулярні і ретельно продумані фізичні тренування.

У цьому віці зміст фізичної активності помітно розширюється, особливо за рахунок освоєння нових видів русі, але її інтенсивність не рекомендується підвищувати.

Регламент занять залишається таким же, як і у віці 3 років. Слід тренуватися 3 рази в тиждень і робити ранкову зарядку щодня, якщо дитина не ходить в дитячий сад, і по суботах і неділях, якщо він відвідує дитячий дошкільний заклад. Тривалість ранкової зарядки залишається колишньою - 10 - 12 хв, а тривалість занять може бути збільшена до 40 хв.

На тлі різнобічного фізичного вдосконалення дітей 6-го року життя поступово все більше місце займатиме спеціалізоване розвиток окремих рухових здібностей, перш за все освоєння нових рухів, а також оволодіння більш складними видами рухів з арсеналу спорту.

Головне завдання в цей період - підготовка великого фундаменту, основи для інтенсифікації процесу фізичного виховання в наступні роки. Відмінність цього етапу від попереднього полягає в посиленні акценту на розвиток рухових здібностей - переважно швидкості і витривалості. Велике місце займають і силове тренування. Однак швидкісна і силова підготовка, так само як і розвиток витривалості, не повинні бути самоціллю фізичної підготовки дітей цього віку. Завдання таких занять полягає, перш за все, в підготовці фізіологічної організації дитини, його м'язів і зв'язок, систем управління рухами і їх енергетичного забезпечення і, нарешті, його психіки до майбутнього в недалекому майбутньому значного підвищення фізичних і розумових навантажень у зв'язку з початком навчання в школі .

Тому, коли ми говоримо про необхідність розвитку у дітей цього віку витривалості, мова йде про здатність досить тривалий час займатися фізичними вправами, але не передбачається розвиток витривалості в окремих видах рухів, наприклад в бігу або плаванні. Специфічно і розвиток силових здібностей: у цьому віці воно не перед- вважає виховання здатності до великих і дуже великих фізичних напруг, пов'язаних з подоланням граничних або близьких до них за величиною опорів, наприклад підняття важких предметів, метання важких снарядів і т.п. Більшою мірою розвиток сили обумовлюється необхідністю формування у дитини здатності проявляти не- значні за величиною напруги протягом досить тривалого часу, точно дозувати м'язові зусилля.

2.3 Особливості методики фізичного виховання дітей в старшому дошкільному віці (5-6 років)

У старшому дошкільному віці (5 - 6 років) необхідно виховувати інтерес дитини до освоєння нових видів фізичних вправ, до підвищення рівня своїх фізичних здібностей, стимулювати прагнення до участі в колективних іграх і змаганнях з однолітками. Загартовування бажано зробити звичним елементом режиму дня. Все це дозволить дитині добре підготуватися до початку навчання в школі.

Вже до 5 років у дитини істотно поліпшується координація рухів. Саме в цей період відбувається процес освоєння навичок малювання, ліплення, виготовлення іграшок з паперу і картону. Разом з тим більш інтенсивний розвиток великих м'язів ще ускладнює виконання точних рухів пальцями і кистю.

У дошкільному віці для вищої нервової діяльності ще характерна нестійкість нервових процесів. Хоча умовно-рефлекторні зв'язки виникають в ранньому дитинстві, через переважання процесів збудження над процесами гальмування вони легко руйнуються. Тому не слід розраховувати на міцне освоєння дитиною цього віку складних рухових умінь і дій. Більша фізіологічне і психологічне значення має сам процес освоєння нового, в тому числі і в сфері фізичної культури.

Разом з тим в умовах все більшого вдосконалення анализаторной діяльності кори великого мозку дитина набуває здатності до логічного мислення, аналізу і узагальнення відображених в його свідомості явищ навколишнього середовища. Виникає здатність зосередити на деякий час увагу на якомусь одному роді занять або предмет. Поєднання прагнення до наслідування з бажанням проявити власну ініціативу, творчість підвищують активність дитини, спонукають його до діяльності.

У дітей дошкільного віку починають проявлятися типологічні особливості вищої нервової діяльності, формується характер, проявляються особистісні мотиви і інтереси, які, правда, вельми нестійкі. Діти цього віку дуже сприйнятливі до реакцій дорослих на їх поведінку. Заохочення і похвала викликають сильні позитивні емоції. Формуються основи дисципліни поведінки, уміння і бажання підкоряти свої дії правилам гри, вимогам батьків і вихователів, інтересам колективу.

6-річні діти вже здатні до освоєння складних рухів і психологічно більше готові до спеціалізованої тренуванні. Однак не слід зловживати цією готовністю дітей до систематичної вузьконаправленої тренуванні. Потрібно створити умови для збагачення їх моторики різнобічним досвідом, який в майбутньому виявиться корисним при будь-якої спортивної спеціалізації чи при здійсненні фізичної активності з оздоровчими і загальнозміцнюючі цілями.

Режим фізичної активності дитини 6-го року життя буде більш напруженим головним чином шляхом розширення засобів фізичної підготовки і збільшення тривалості занять, яка може досягати 35 хв. Тривалість ранкової зарядки в цьому віці - 15 - 20 хв. 5-6-річні діти перебувають напередодні сплеску інтенсивного розвитку координаційних здібностей, який відбудеться у них на наступний рік. Підготовка до цього дуже відповідального моменту в розвитку моторики людини становить основу цільової програми фізичного виховання дітей 6 років.

У цей період триває активний розвиток рухових здібностей: сили, швидкості, спритності, гнучкості - і вдосконалення раніше освоєних видів рухів. Дедалі більше місця в тренуванні починають займати руху, виконання яких пов'язане з включенням в активну роботу великих м'язових груп рук, ніг, живота і спини. При виконанні дітьми силових вправ важливо не допускати перенапруг. Не слід пропонувати дитині вправи з обтяженнями, за винятком метань. Маса метану снарядів не повинна перевищувати 100 - 150 м

У вправах на швидкість більшу увагу потрібно приділити частоті рухів, у вправах на гнучкість - амплітудою рухів, у вправах на спритність - швидкості реакції. У програму занять 6-річну дитину можна включати деякі вправи на витривалість: щодо тривалі прогулянки, пробіжки підтюпцем по 5 - 7 хв. Вихованню витривалості послужить і збільшення про- щей тривалості занять до 35 хв. Головні цільові установки в процесі фізичного виховання дітей 7-го року життя мало чим відрізняються від основної спрямованості фізичного тренування попереднього вікового періоду.

У дитячих дошкільних установах у всіх вікових групах необхідно забезпечити музичний супровід фізкультурних занять. Воно допомагає дитині освоїти темп і ритм, виконувати вправи з великою напругою. З групи методів строго регламентованого вправи при освоєнні нових рухів перевага віддається методу цілісного розучування. Розчленований метод дає гірші результати, тому що при розчленуванні руху дитина втрачає його загальний зміст, а отже, і інтерес до нього, тому що він хоче відразу бачити результат своєї дії.

ВИСНОВОК

Зміст освітньої галузі "Фізична культура" спрямовано на досягнення цілей: формування у дітей інтересу і ціннісного ставлення до проектів фізичною культурою, гармонійний фізичний розвиток через вирішення таких специфічних завдань:

· Розвиток фізичних якостей (швидкісних, силових, гнучкості, витривалості та координації);

· Накопичення і збагачення рухового досвіду дітей (оволодіння основними рухами);

· Формування у вихованців потреби в руховій активності і фізичному вдосконаленні.

Отже, найважливішим завданням, що визначає особливу значимість фізичного виховання, як основи всебічного розвитку, є формування здорового, міцного, загартованого, життєрадісного, чуйну, ініціативного дитини, який добре володіє своїми рухами, люблячого фізичні та спортивні вправи, самостійно орієнтується в навколишньому його середовищі, здатного до навчання в школі і до подальшої активної творчої діяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Аванесова В.Н. Виховання і навчання дітей в різновікової групі-M .: Просвещение 2007. 230с.

2. Баннікова Л.П. «Програма оздоровлення дітей в ДНЗ» 2007р.

3. Воронова Є.К. «Програма навчання плавання в дитячому садку» 2003р.

4. Громова О.Е. «Спортивні ігри для дітей» 2008р.

5.. «Дошкільна педагогіка» для педінститутів 1 частина. - M .: Просвещение 2007. - 220с.

6. Кенеман А.В., Осокіна Т.І. Педагогічна практика студентів за методикою фіз.воспітанія / під ред. - М .: Просвещение. 2007. - 310с.

7.. «Програма виховання і навчання в д / с». 2007. - 150с.

8. Під. ред. Філіппової С.О. Супутник керівника з фізичного виховання дошкільного закладу Спб., 2005

9. Хухлаева В.Д. Заняття з фізкультури з дітьми 2-4 років М .: Просвещение. 2007. - 120с.

10. Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіна В.А .. «Фізичне виховання дошкільнят». Навчальний посібник. - М .: Просвещение, 2006. - 220с.

11.. Юрко Г. П., Спіріна В. П., сорочок Р. Г., Уварова 3. С. Фізичне виховання дітей раннього та дошкільного віку. 2-е изд. -М .: Просвещение 2007. - 240с

ДОДАТОК

1. Організація діяльності в освітній галузі «Фізична культура».

Безпосередньо освітня діяльність

Освітня діяльність, здійснювана в ході режимних моментів

Самостійна діяльність дітей

проекти

бесіда

розповідь

читання

розгляд

Інтеграційна дитяча діяльність

фізкультхвилинки

Ранкова гімнастика

Спільна діяльність дорослого і дітей

Контрольно-діагностична діяльність

змагання

Дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, спортивні ігри

Ранкова, коригуюча, пальчикова гімнастика,

загально-розвиваючі вправи

Музично-ритмічні рухи

Рухливі ігри

Піші прогулянки

Індивідуальна робота

Ігри різних народів

фізкультурні розваги

У всіх видах самостійної діяльності дітей (сюжетно-рольові ігри, рухливі, театралізована діяльність та ін.)

Рухова активність:

- ранковий прийом;

- період підготовки до освітньої діяльності;

- на прогулянці;

- в ході процедур, що гартують;

- в другій половині дня;

- рухливі ігри.

Рухова активність в сюжетно-рольових іграх, іграх - драматизація, музично рухових імпровізаціях

Самостійні рухливі ігри т вправи

Створення предметно-розвиваючого середовища на ділянці і в групі.

Організація діяльності в освітній галузі «Фізична культура».

Безпосередньо освітня діяльність

Освітня діяльність, здійснювана в ході режимних моментів

Самостійна діяльність дітей

проекти

бесіда

розповідь

читання

розгляд

Інтеграційна дитяча діяльність

Фізичні вправи в різні варіантах і поєднаннях, різних вихідних положеннях - сидячи, стоячи, лежачи

фізкультхвилинки

Ранкова гімнастика

Спільна діяльність дорослого і дітей

Контрольно-діагностична діяльність

змагання

Проектна діяльність

Дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, спортивні ігри

Спортивні та фізкультурні дозвілля, свята

дні здоров'я

Проекти на майданчику

Проекти в «Тропе здоров'я»

Ранкова, коригуюча, дихальна гімнастика, гімнастика для очей

загально-розвиваючі вправи

Музично-ритмічні рухи

Рухливі ігри в приміщенні і на повітрі

Ігри з елементами футболу, баскетболу, хокею

Ігри різних народів

Катання на санках, лижах, Ледянка

Ковзання по крижаних доріжках

фізкультурні розваги

атракціони

Індивідуальна робота

Піші і лижні прогулянки

самомасаж

Їзда на 2 і 3 колісному велосипеді

Сонячні та повітряні ванни

босохожденіе

У всіх видах самостійної діяльності дітей (сюжетно-рольові ігри, рухливі, театралізована діяльність та ін.)

Рухова активність:

- ранковий прийом;

- період підготовки до освітньої діяльності;

- на прогулянці;

- в ході процедур, що гартують;

- повітряні і сонячні ванни;

- в другій половині дня;

- рухливі ігри.

Рухова активність в сюжетно-рольових іграх, іграх - драматизація, музично рухових імпровізаціях

Самостійні спортивні ігри та вправи

Створення предметно-розвиваючого середовища на ділянці і в групі.

Календарне планування.

місяць

тиждень

Тема

програмне зміст

устаткування

вересень

вересень

1

2

Безпека

Привчати дітей ходити і бігати невеликими групами, за вихователем, вчити ходити між двома лініями, зберігаючи рівновагу

Іграшки: ляльки, ведмедик, два шнура.

3

Дитячий садок. Іграшки.

Вчити ходити і бігати всією групою в прямому напрямку за вихователем підстрибуючи на двох ногах на місці.

Іграшки: лялька, ведмедик великий м'яч.

4

Овочі

Ознайомити дітей з ходьбою і бігом в колоні невеликими групами вчити енергійно відштовхувати м'яч двома руками при катанні один одному, витримуючи напрям руху.

М'ячі за кількістю дітей в одній підгрупі, два шнура.

Жовтень

1

фрукти

Вчити дітей ходити і бігати колоною по одному всією групою підлазити під шнур

Дві стійки шнур по два брязкальця на кожну дитину

2

осінь

Привчати ходити в прямому і зворотному напрямку, між двома лініями. П.І «У ведмедя у бору»

Два шнура, маска ведмедя.

3

птахи

Тренувати в ходьбі по лаві.

Метання шишок в кошик.

П.І «Кудлатий пес»

Лавка, шишки за кількістю дітей, корзина.

4

Колір. Форма.

Величина.

Ігрові вправи на рівновагу «підемо по містку»

П.І «Кудлатий пес», «Дожени м'яч»

М'ячі, маска пса,

Листопад

2

наше тіло

Тренувати дітей в прокатування м'ячів один одному. П.І «Пузир»,

«Знайди свій будиночок»

М'ячі за кількістю дітей в підгрупі, дуга.

3

Одяг.

Вчити кидати м'яч вперед в напрямку один до одного. П.І «Мій веселий дзвінкий м'яч»

М'ячі за кількістю дітей в підгрупі, дуга

4

меблі

Вчити дітей ходити і бігати по колу зберігати стійку рівновагу в ходьбі і бігу по обмеженій площі вправляти в підстрибування на двох ногах на місці

За два кубика на кожну дитину, два шнура дві стійки

грудень

1

Посуд

Ходьба і біг між двома лініями.

Стрибки на місці.

П.І «Квочка і курчата»

Два шнура, курка

2

Будинок і його частини

Кидання м'яча в обруч.

Ходьба між предметами. (Рівновага)

П.І «У ведмедя у бору»

Обруч, кеглі, маска ведмедя.

3-4

Зимові забави. Новорічне свято

Вчити дітей вчасно ходьби і бігу зупинятися на сигнал вихователя при перестрибуванні приземлятися на напівзігнуті ноги вправляти в прокатування м'ячів, перестрибування через шнур, покладений на підлогу, катання м'ячів в прямому напрямок.

П.І «Поїзд».

М'ячі за кількістю дітей, шнур, дві рейки

січень

січень

1

Зима.

катання обручів

Спригіванія в обруч.

П.І «Карусель»

Обручі за кількістю дітей, шнур.

2

зима

Закріпити вміння ходити і бігати по колу вчити енергійно відштовхування м'яча при прокочуванні один одному тренувати в повзанні на четвереньках

М'ячі, плоскі обручі за кількістю дітей

3

Домашні тварини та їх дитинчата

Ходьба між пеньочками.

Дістань до брязкальця.

П.І. «Миші і кіт»

Корчі, брязкальця, маски кішки і собачки.

4

Дикі тварини

Вчити дітей зупинятися під час бігу і ходьби за сигналом вихователя підлазити під шнур вправляти в рівновазі при ходьбі по зменшеній площі

Підрізання під шнур (50-40 см) на четвереньках, ходьба між лініями. (25 см). П.І «Біжіть до прапорця»

Стільці за кількістю дітей два шнура дві стійки.

1

професії

Перестрибування через канавку,

чий м'яч далі.

П.І. Злови комара », тренувати дітей в ходьбі і бігу вчити зберігати стійку рівновагу в ходьбі по зменшеній площі м'яко приземлятися в стрибках, ходьба і біг між двома лініями.

Стрибки на двох ногах, просуваючись вперед.

П.І «Миші в коморі»

М'ячі за кількістю дітей, шнур.

За дві стрічки на кожну дитину, два шнура, дві стійки.

Лютий

Лютий

2

Наше місто

Ознайомити дітей з формою, обсягом, властивостями гумового м'яча.

Спокійно і чітко виконувати вправи з м'ячем, вчити грати з м'ячем.

Гумові м'ячі середніх розмірів за кількістю дітей в групі.

3

Наша Армія

Удосконалювати ходьбу і біг з зупинкою на сигнал, вчити співвідносити крок з висотою перешкоди. О. д. З прапорцями.

П.І «Лисиця і курчата» «Кроха»

Прапорці за кількістю дітей.

4

родина

Стрибки в обруч і з обруча.

Прокатування м'ячів в прямому напрямку.

П.І «Трамвай»

Обруч, м'ячі за кількістю дітей, два шнура.

Березень

Березень

1

Жіночий день 8 березня.

Тренувати в ходьбі колоною по одному виконуючи завдання за вказівкою вихователя в стрибках з обруча в обруч вчити приземлятися на напівзігнуті ноги вправляти в прокатування м'яча один одному.

М'ячі й плоскі обручі за кількістю дітей.

2

весна

Тренувати дітей у ходьбі і бігу колоною по одному ловити м'яч, кинутий вихователем і кидати його назад, повзати рачки в прямому напрямку. О.д. ловити м'яч від вихователя і кидати назад. П.І «За рівної доріжці».

Дві брязкальця на кожну дитину, великий м'яч.

3

весна

Тренувати в ходьбі по одному виконуючи завдання вихователя, закріплювати вміння підлазити під дугу на четвереньках, зберігати рівновагу при ходьбі по зменшеній площі опори

За два кубика на кожного 4-5 дуг два шнура і рейка

Квітень

1

Транспорт.

Ходьбі по глибокому снігу.

Метання шишок в горизонтальну ціль. П.І «Раз, два, три-беги»

Шишки за кількістю дітей.

2, 3

Весна.

Ходити і бігати в розсипний. використовуючи всю площу залу, зберігати стійку рівновагу при ходьбі по дошці, в стрибках, вправляти в приземленні на напівзігнутих ногах.

Дошка (ширина 15 см) .6 плоских обручів (діаметр 30 см). 2 стійки і шнур

4

Дерева, чагарники

Ходьба з обруча в обруч. Переступимо через струмочок.

П.І «Поїзд». «Злови брязкальце».

Обруч, рейки.

Травень

1

Пори року

Ходити і бігати по колу, вчити м'якому спригіванія на напівзігнуті ноги, вправляти в прокатування м'яча

Кільця за кількістю дітей, 2-3 лавки, м'ячі за кількістю дітей в підгрупі, гумові доріжки

2

Вода (риба)

Ходити і бігати врозтіч.

підлазити під дугу. П.І «З купини на купину»

Кішечка - дуга, бубон.

3

комахи

Ходити і бігати врозтіч, катати м'ячі один одному, витримуючи напрям, підлазити під дугу.

М'ячі за кількістю дітей, рейки або шнури для орієнтиру

4

квіти

Ознайомити дітей з вправами, які сприяють розвитку сили м'язів рук. Тренувати розвиток сили м'язів ніг. Виробляти у дітей уміння зберігати рівновагу після обертання.

Круглі вертикальні опори.

2. «Конспект НСД в старшій групі« Магазин спорттоварів »

Програмні завдання: Освітні. - закріплювати навички дітей в ходьбі, бігу, стрибках, повзанні, киданні м'ячів; - вправляти в захопленні предметів стопами ніг; - закріплювати вміння дітей виконувати рухи з предметами відповідно до тексту.

2. Розвиваючі - розвивати зорово - рухову орієнтування; - вправляти в збереженні динамічної рівноваги; - здійснювати диференційований підхід в залежності від статі дитини; - розвивати у хлопчиків витривалість, силу, спритність; у дівчаток - виразність рухів, пластичність.

3. Виховні - виховувати почуття доброти; - наполегливість у досягненні позитивних результатів; - інтерес до занять, організованість.

Обладнання: обруч, кольорові гумки, фітболи за кількістю дітей, «хмари» (тканину) по числу дітей, гантелі, «тарілочки - шумелочкі», м'які палички, м'які м'ячі, великі і малі м'ячі.

Хід заняття.

Діти входять в зал, вітаються.

Інструктор (І): Хлопці, увагу, увагу!

Сьогодні працює виїзний магазин

Спортивних товарів!

Поспішайте! Поспішайте!

Магазин відвідайте!

Але магазин цей незвичайний, в ньому можна пограти! Вхід в магазин дозволений тільки сильним, здоровим і дружним хлопцям. Приймаємо запрошення відвідати магазин «Спорттовари»? Проізнесём слова дружби і вирушимо в дорогу машинах.

Психогимнастика «Дружба»

Зібралися всі діти в коло.

Я твій друг і ти мій друг!

Міцно за руки візьмемося

І один одному посміхнемося!

І: Таких дружних хлопців обов'язково пропустять в магазин «Спорттовари». Вперед, до машин!

Діти виконують:

- звичайна ходьба;

- ходьба «як мами на підборах» (дівчатка, «як тата широкими кроками» (хлопчики);

- звичайна ходьба;

- ходьба «павучки» (хлопчики); «Гусениця» (дівчата);

- біг з стрибком ( «Привіт!»); дихальне упр-ие «Молодці»;

- біг з завданнями: 1, 2, 3 дівчата в сторонку присіли,

Плескають в долоні,

А хлопчаки по колу побігли

Високо піднімаючи коліна.

1, 2, 3 хлопчики в сторонці присіли,

Плескають в долоні,

А дівчата по колу побігли на носочках, немов балеринки.

І: Ось і наші машини (фітболи). Хлопчики будуть водіями, вони відвезуть дівчат в спортивний магазин. Водії сідайте по машинах, дівчата - вставайте за водієм і стрибками на правій, лівій нозі - в путь!

Діти виконують:

- хлопчики сідають на фітболи і стрибають один за одним, дівчинки - семенящий біг, руки за спиною.

І: Ось і доїхали ми до кінцевого пункту. Хлопці, подивіться, скільки всього цікавого в спортивному магазині, і з усім цим можна грати! Але, здається, хтось вже пограв з м'ячами і за собою не прибрався. Наведемо лад? Треба прибрати м'ячі на місце.

Діти виконують:

- хлопчики несуть великі м'ячі, відбиваючи однією рукою, дівчатка затиснувши маленький м'яч між ніг.

І: Продовжуємо нашу подорож по чуду - магазину.

Діти виконують підскіки з ударами над головою (20с.)

І: Подивіться, які кольорові резиночки є в цьому магазині! Давайте придумаємо з ними цікаву гру.

Діти виконують:

- хлопчики стають парами і натягують гумку на ноги, дівчатка стрибають як гімнастки по резинкам вперед;

- дівчинки встають парами - хлопчики по- пластунськи проповзають під гумками як солдати.

: Молодці! Далі вирушаємо «змійкою».

Діти виконують:

- хлопчики поклали руки на талію подружкам, а дівчатка - на плечі своїх захисників.

І: Бачу щось цікаве, здається, ми скоро будемо грати на чарівних хмарах.

І: Дівчата і хлопці, з чим грати вибирайте самі: на лавочках лежать гантелі і тарілочки - шумелочкі.

Діти виконують з предметами «Танець сидячи». Після танцю прибирають гантелі і тарелочкі- шумелочкі «конвеєрним" способом.

І: З чим грали, ми прибрали! А облачки перетворимо в 2 великих хмари! А хто швидше їх збере: хлопці чи дівчата?

Діти виконують:

- хлопчики і дівчатка забирають «хмари», взявши стопами ніг.

І: Щоб нам придумати, щоб вітер хмари НЕ забрав і дощ не почався?

Сядемо дружно всі ми в коло.

І подивимося уважно навколо, може, побачимо щось цікаве побачимо!

Оздоровча гімнастика для очей.

І: Бачу чарівні палички кольору сонця! Значить, все в порядку, бути сонця і тепла! Доберемося до паличок незвичайним способом.

Дівчата ланцюжок з рук сплетуть,

А хлопчаки змійкою пробіжать,

І місток будувати вони почнуть,

А дівчата через місток проповзуть!

Один за одним дружно встали,

І весело побігли!

Чарівні будиночки з паличок взяли!

Діти виконують:

- біжать один за одним «змійкою»;

- беруть «чарівні палички».

І.: Хлопці, свій будиночок візьміть і в коло скоріше біжіть!

Діти виконують:

- з'єднують між собою палички, утворюючи коло;

- стрибають у коло і з кола: дівчатка - боком, хлопчики - па правої (лівої) ноги. Потім міняються.

- в центр кладеться обруч, діти приєднують з паличок промінчики сонця. Піднімають промінчики за допомогою стоп ніг: хлопчики (вважають до 8, дівчатка (вважають до 5).

І: Є в залі дівчата - хлопайте!

Є в залі хлопчаки - топайте!

Швидше поквапся, на 2 команди роздяглися.

В 1 команду - веселі дівчата,

А в 2 - сміливі хлопці!

Який спортивний магазин без м'ячів? Подивимося, хто у нас спритні і швидкі, хто більше м'ячів закине: дівчата або хлопці?

Діти виконують:

- кидання м'ячів через з'єднані палички.

- дихальна вправа «Сонечко».

І: 1, 2, 1, 2, - в садок нам вже пора!

Водії, машини заводите

І дівчат забираєте!

Але по дорозі додому заїдемо в спортивне кафе, там почастують нас коктейлем «Здоров'я».

3. Проект «Я хочу бути здоровим»

Актуальність. Турбота про здоров'я дитини і дорослої людини стала займати в усьому світі пріоритетні позиції, оскільки будь-якій країні потрібні особистості творчі, гармонійно розвинуті, активні і здорові. Сьогодні важливо нам, дорослим, формувати і підтримувати інтерес до оздоровлення як самих себе так і своїх дітей. «Батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального та інтелектуального розвитку особистості дитини в дитячому віці »Бути здоровим- природне прагнення людини. Здоров'я означає не тільки відсутність хвороб, але і психічний і соціальний добробут.

цілі:

1. пропагувати здоровий спосіб життя.

2. Підвести до усвідомлення потреб дитини в знаннях про себе і про своє здоров'я.

3. Вчити дітей оцінювати і прогнозувати своє здоров'я.

завдання:

- прищеплювати любов до фізичних вправ;

- познайомити дітей з правилами правильного харчування;

- продовжувати знайомитися правилами гігієни;

- виховувати вміння дбайливого ставлення до свого організму, оцінювати себе і свій стан.

Паспорт проектної роботи.

Вік дітей, на яких розрахований проект: 6-ий рік життя.

Спрямованість розвитку дітей, в рамках якого проводитиметься робота по проекту: комплексне (різні види дитячої діяльності: пізнавально - мовна, образотворча, ручна праця, театралізована, ігрова, фізична.

Учасники проекту: діти, вихователі групи, інструктор ЛФК, батьки.

Тип проекту: практико-орієнтований, груповий.

Форма проведення: заняття, екскурсії, походи, самостійна діяльність дітей, ігри, заняття з інструктором ЛФК, робота з батьками.

Тривалість: довгостроковий.

Мета- результат: фотовиставка, макет спортивного майданчика, фізкультурно-театралізоване розвага.

Етапи роботи з дітьми над проектом «Я хочу здоровим бути»

етапи Форма робіт з дітьми і батьками Завдання Час

місяць проведення вересня

Режим дня

1 2 3 4 5

I 1. Анкетування родітелелей

виявити участь

батьків в оздоровленні дітей в сім'ї

2. створення сюжетної ситуації

Розвиток образного мислення, здатність приймати рішення

3. Похід в осінній ліс

Радість, емоційний підйом, споглядання краси природи вересень 1-а поло вина дня

3. Батьківські збори. Фоторепортаж Знайомство з результатами анкетування, пропаганда здорового способу життя Жовтень 2-я половина дня

5. Спортивні ігри Формування глибокого ,. розвиток координації руху, зміцнення м'язів хребта ритмічного вдиху-видиху Жовтень 2-я половина дня

6. Консультації «Здоров'я - справа престижне» Ознайомити батьків з зональним масажем ніг жовтня

7. Рекомендація батькам «Яке взуття купувати дітям» Правильний підбір взуття Кінець жовтня

II 1. Виготовлення нестандартного обладнання Створення необхідної розвиваючого середовища Початок листопада

2. Заучування прислів'їв Знайомство з прислів'ями про спорт і фізкультуру Листопад 2-я половина дня

3. Заняття з дітьми «Збережи своє здоров'я сам» Вчити самостійно стежити за своїм здоров'ям Середина листопада 1-а половина дня

4. Ігри, які нас лікують Сприяти всебічному, гармонійному, фізичному і розумовому розвитку Листопад 1-а половина дня

5. Консультація для батьків «Якими видами спорту можна займатися» Знайомство з видами спорту, якими можна займатися листопада

6. Заняття з дітьми «Подружись із зубною щіткою» Продовжувати знайомити з правилами особистої гігієни і з методами догляду за зубами Кінець листопада 1-а половина дня

7. Консультація для батьків «Догляд за волоссям, зубами і тілом» Необхідність гігієнічни ких процедур в сім'ї листопада

8. Заняття лікувальною фізкультурою Розвиток координації рухів, зміцнення зв'язкового-м'язового апарату листопада 1-2-я половина дня

9. «Круглий стіл» з батьками «Фізичний розвиток дитини в сім'ї та ДНЗ» Ознайомлення з методичною літературою з фізичного розвитку дитини в сім'ї початок грудня

III 1. Заняття з дітьми «Спорт-це здоров'я» Закріплення знань про різні види спорту, про олімпіаду Середина січня 1-я половина дня

2. Вікторина з батьками «Спорт - це життя» Активну участь батьків

У фізкультурно-оздоровчих заходах Кінець січня 2-а половина дня

3. Екскурсія на стадіон Виховувати прагнення займатися спортом і прилучення до мету проведення спортивних змагань Кінець січня 1-я половина дня

4. Заняття з дітьми «Осанка- дзеркало здоров'я» Вчити стежити за своїм здоров'ям, Спонукати до виконання фізичних вправ, радіти досягнутим результатам Початок лютого 1-я половина дня

5. Заняття з інструктором ЛФК Розвиток координації руху, рівноваги, Зміцнення стопи ніг Початок лютого (8-12) 1-2-я половина дня

6. Консультація для батьків «Більше уваги поставі» Знайомство батьків з причинами порушення постави середині лютого

7. Похід в зимовий ліс (на лижах) Навчання дітей катанню на лижах Кінець лютого 1-я половина дня

8. Сімейний годину «Спортивне розвага з батьками і дітьми» Спонукати батьків до спільної участі в спортивних змагання Початок березня 2-я половина дня

IV 1. Заняття з дітьми (ліплення людини) Закріплення знань про частини тіла людини Середина березня 1-а половина дня

2. Розробка пакету рекомендацій про здоровий спосіб життя Залучати дітей до створення рад, рекомендацій для героя (Баба Яга) березень

3. Заняття з дітьми «Скелет і м'язи людини» Ознайомити дітей з м'язами і їх роллю. Продовжувати виховувати у дітей потреба знати про себе і про своє тіло Кінець березня 1-а половина дня

4. Виготовлення макета спортивного майданчика Розвиток творчої уяви Початок квітня

5. Заняття з дітьми «Навіщо людина їсть» Ознайомити з правилами здорового харчування Середина квітня 1-а половина дня

Матеріали до батьківських зборів. Рекомендації. Заходи.

1. Повідомлення на тему «Пропаганда здорового способу життя в сім'ї»

2. Консультації для батьків

- Гра в системі оздоровчої та виховної роботи з дітьми;

3. Рекомендації для батьків:

- Яке взуття купувати дітям;

- Комплекс фізичних вправ для виправлення постави;

- Які харчові продукти допомагають стати дітям загартованими;

- Дихальна гімнастика;

4. Заходи для батьків:

- Модель «Круглова столу» з батьками (фізичний розвиток дитини

в сім'ї і в ДОУ).

- Вікторина для батьків «Спорт або життя»

5. Банк ігор: - Ігри на формування правильної постави; - Ігри спрямовані на виправлення плоскостопості.

Комплекс ігор, спрямовані на виправлення плоскостопості.

Плоскостопості найчастіше зустрічається у слабких, фізично погано розвинених дітей. Нерідко навантаження на склепіння стоп таких дітей виявляється надмірною. Зв'язки і м'язи стопи перенапружуються, розтягуються, втрачають пружні властивості. Склепіння стоп розплющуються, опускаються, і виникає плоскостопість. Стопа є опорою, фундаментом тіла, тому зміна форми стопи впливає не тільки на її функцію, а й змінює положення тіла, хребта. Це негативно позначається на поставі дитини і загальний стан дитини.

Тому ігри та завдання підібрані таким чином, щоб вправи зміцнювали зв'язкового-м'язовий апарат гомілки і стопи, сприяли загальному оздоровленню організму і вихованню навички правильної ходьби (не розводити шкарпеток).

«Сплячий кіт»

Мета гри: розвиток навичок в ходьбі, спритності, уваги.

Необхідний матеріал: стільці. хід гри:

Один грає лягати (сідає) на лаву (стільці, що стояли в середині майданчика (кімнати, зображуючи сплячого кота. Решта діти- миші, обходять його з усіх боків, За сигналом Ведучого кіт «прокидається» і ловить розбігаються мишей. Спійманий стає в свою чергу котом.

«Парашутисти»

Мета гри: Розвиток координації руху, почуття рівноваги; зміцнення зв'язно-м'язового апарату ніг; Поліпшення ресорної функції стопи.

Необхідний матеріал: лава або стілець, крейда.

хід гри:

Близько стільця креслять три гуртки: один- близько, інший -подальше, третій - ще далі. Діти по черзі стрибають з пенька (стільця) в гурток. виграє той, хто точніше приземлиться в кожен з гуртків і не впаде. Зістрибувати треба м'яко, пружинячи на носках.

«Спритні ноги» Мета гри: розвиток координації руху, почуття рівноваги, зміцнення м'язів тулуба, зв'язно-м'язового апарату стоп.

Необхідні матеріали: килим, палиці і хустки по числу гравців.

хід гри:

Діти сидять на підлозі, руки за тулубом, кистями спираються об ковёр.Между широко розставленими ногами - палка.У її кінця справа носової платок.Нужно взяти його пальцями правої ноги і перенести його вліво від палиці. Повторювати 2-4 рази. Виграв той, хто зробив вправу, не зачепивши хусткою палиці.

Я хустку візьму ногою,

Піднесу його до іншої,

І несу, несу, не сплю,

Палицю я не зачеплю.

«Та, що біжить скакалка»

Мета гри: розвиток координації руху, почуття рівноваги; зміцнення м'язів тулуба, зв'язно-м'язового апарату стоп.

Необхідні матеріали: довга скакалка або мотузка.

хід гри:

Двоє беруть довгу скакалку за кінці і і ходять з нею вздовж майданчика, то прискорюючи, то сповільнюючи темп ходьби. Решта дітей перестрибують через скакалку. Ганьбила скакалку змінює тримає її.

«М'яч кидай не втрачай»

Мета гри: вміння координовано виконувати різні вправи, формування правильної постави, зміцнення м'язів тулуба і кінцівок.

хід гри:

Дітям лунають середні і маленькі м'ячі. Діти вільно грають з м'ячем. На слова: «М'яч не втрачай, вгору піднімай» все зупиняються і показують свої м'ячі. Гра повторюється 3-4 рази. Потім пропонується пройти з м'ячем по колу. Розташувавши дітей по колу, предлогается ряд вправ з м'ячем.

«Заєць, ялинки і мороз»

Цілі гри: тренування різних навичок пересування, формування правильної постави, розвиток уваги, Швидкості реакції, координації рухів, зміцнення м'язового апарату стоп і гомілок.

хід гри:

Ведучий вибирає «ялинок», «зайчика» і «морозу» .У накреслені кола встають «ялинки. »За командою« заєць »біжить до найближчої« ялинки »і ховається від« морозу ».»

Мороз »прагне заморозити зайчика. Але якщо зайчик встигає стрибнути в гурток до ялинки, то він стає ялинкою, а ялинка зайчиком і т. Д. Заморожений зайчик стає морозом.

«Донеси, що не впусти»

Цілі гри: зміцнення м'язово - пов'язаного апарату стоп, розвиток спритності.

Необхідні матеріали: стільці, простирадла.

хід гри:

У залі гравці сидять на стільцях. У кожного гравця під ногами простирадло. Потрібно захопити пальцями однієї ноги цю простирадло і, ні разу не впустивши її, дотягнути будь-якими способами до протилежного кінця залу. Теж повторити іншою ногою. Гру можна проводити парами. Виграє той, хто це зробить швидше, не впустивши прстинкі.

«У ведмедя у бору»

Мета гри: зміцнення м'язів тулуба і кінцівок; формування постави, розвиток координації рухів.

Хід гри:

Один дитина-ведмідь (спить). Діти ходять навколо нього і співають:

У ведмедя у бору

Гриби, ягоди беру

А ведмідь не спить

Все на нас дивиться.

Ведмідь прокидається і ловить дітей. Кого спіймав, той і ведмідь.

«Гуси лебеді»

Мета гри: тренування навичок правильного дихання; зміцнення м'язів тулуба і кінцівок; формування постави, склепінь стоп; розвиток координації рухів.

Хід гри:

На одній стороні залу риси коло - «будинок», В якому живуть «гуси». На протилежному боці стоїть «пастух». Збоку від будинку-лігво, в якому знаходиться «вовк». Решта місце «луг». Вибирається з дітей: вовк і пастух, інші діти -гусі. Пастух голосно говорить: «Гуси, гуси», Гуси відповідають: «га, га, га». Пастух: «Є хочете». Гуси: «так, так, так," П: «Так летите» В. Г.: «Нам не можна. Сірий вовк під горою не пускає нас додому »П:« Так летите, як хочете, тільки крила бережіть »

Гуси розправляють крила (руки), летять через луг додому, а вовк, Вибігши з лігва, намагається їх зловити (торкнутися рукою). Після декількох пробіжок підраховують спійманих вовком гусей. Знову призначаються «пастух», і «вовк». Гра продовжується.

«Найстійкіший»

Мета гри: тренування рівноваги, координації рухів; виховання витривалості, рішучості.

Хід гри:

Двоє гравців сідають навпочіпки. Стрибаючи на носках, намагаються збити противника плечем і змусити його втратити рівновагу - сісти. Хто перший сяде, вибуває з гри, а в гру включається інший, і знову грають «на переможця».

«Злови комара»

Мета гри: розвиток швидкості реакції, уваги; формування правильної постави; зміцнення зв'язкового - м'язового апарату гомілки і стоп.

Необхідні матеріали: прут з прив'язаному на шнурі «комаром» з паперу або тканини.

Хід гри:

Гравці становяться в коло обличчям до центру на відстані витягнутої руки. Ведучий знаходиться в середині кола. В руках у нього прут (довжина 1-1, 5м) з прив'язаним на шнурі комаром. Ведучий кружляє шнур трохи вище голів граючих. Коли комар пролітає над головою, гравці підстрибують, намагаються зловити його обома руками.

«Стрибки зі скакалкою»

Мета гри: Розвиток спритності, координації рухів; зміцнення м'язово-зв'язкового апарату стоп.

Необхідні матеріали: скакалка. хід гри:

Гравці по черзі обертають скакалку вперед, стрибаючи з однієї ноги на іншу. Тулуб тримати прямо, шкарпетки відтягнути. Тривалість стрибків поступово збільшується. Виграє той. хто зробить більше стрибків.

«Хто першим збере простирадло»

Мета гри: зміцнення зв'язкового-м'язового апарату стоп.

Необхідні матеріали: простирадла (50-80 см) однакової довжини, стільці.

Хід гри:

Гравці сидять на стільчиках, під правою ступнёй- простирадло. За сигналом ведучого гравцеві починають пальцями правої ноги підбирати простирадло. Те ж зробити лівою ногою. Гравці, найбільш успішно виконали це завдання, змагаються між собою.

додаток

1. Повідомлення на тему «Пропаганда здорового способу життя в сім'ї»

2. Консультації для батьків: «Гра в системі оздоровчої та виховної роботи з дітьми»

3. Рекомендації для батьків: - «Яке взуття купувати дітям»;

- «Які харчові продукти допомагають стати загартованими»;

- «Комплекс фізичних вправ для виправлення постави»;

- «Дихальна гімнастика ігрового характеру.Скачати 73,71 Kb.


Організація і методика фізичного виховання дітей в різних вікових групах

Скачати 73,71 Kb.