Організація фестивалю педагогічних проектів в ДОУ
Дата конвертації02.06.2017
Розмір8.28 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

татьяна воробьева
Організація фестивалю педагогічних проектів в ДОУ

Фестиваль проектів як засіб підвищення професійної компетентності педагогів в ДНЗ

«Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її знаходити»

А. Дистервег

Розвиток сучасного суспільства висуває нові вимоги до дошкільної освіти. Особливого значення набуває підвищення професійної компетентності вихователя, т. Е. Здібності фахівця вирішувати різні професійні проблеми і завдання на основі досвіду, знань і цінностей.

В даний час багато педагогічні колективи широко використовують різні інноваційні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку. В роботі нашого дитячого садка велику популярність не випадково придбав метод проектно-дослідної діяльності. Метод проектів дозволяє перейти від традиційної ретрансляційні передачі знань до активних методів навчання. А активна діяльність - найбільш успішний вид сприйняття інформації. Згідно психологічним дослідженням, у людини залишається в пам'яті приблизно 10% з того, що він чує, 50% - з того, що він бачить, і 90% - з того, що він робить.

МДОУ дитячий садок № 145 є дошкільним навчальним закладом компенсуючого виду для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Діти, що мають ортопедичну патологію, відрізняються від здорових однолітків комплексними порушеннями розвитку (руховими, мовними і сенсорними розладами). Виховання і навчання таких дітей відрізняється своєрідністю, специфічні особливості розвитку вимагають застосування спеціальних методів і прийомів.

Проектна діяльність - це спільна діяльність дорослого з дитиною, в ході якої налагоджується емоційний контакт і ділове співробітництво. Вихователю, який працює з «особливими» дітьми, важливо організувати спільні дії так, щоб він міг викликати дитини на мовленнєвий взаємодія або знайти живі, доступні приводи для спілкування.

Застосування проектного методу в навчанні дітей з обмеженими можливостями здоров'я дає поштовх до їх розвитку. Беручи участь в проекті, дитина отримує можливість експериментувати, проявляти допитливість, активність і інтерес до навколишнього світу, взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими, відчути себе самостійним. Діти з величезним бажанням і інтересом задають питання, аналізують, активно збирають матеріал по темі дослідження, порівнюють свої припущення, вчаться висловлювати власну думку, робити висновки з отриманої в ході вирішення поставленої проблеми інформації. Цей інтерес обумовлений тим, що прості пошукові дії допомагають дитині реалізувати себе в активній діяльності.

У діяльності ДНЗ використовуємо такі типи проектів:

1) дослідно-творчі: діти експериментують, а потім результати оформляють у вигляді альбомів, буклетів, колажів;

2) рольової-ігрові (театралізовані постановки з елементами творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблеми);

3) інформаційно-практико- орієнтовані: діти збирають інформацію і реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси (оформлення та дизайн групи, виставки т. Д.);

4) творчі (оформлення результату у вигляді дитячого свята, дитячого дизайну і т. П.).

У процесі проектної діяльності у дошкільнят формуються інтеграційні якості, передбачені федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Крім того, використання проектної діяльності як одного з методів навчання сприяє розвитку креативності педагогів, підвищення їх професійної компетентності та, як наслідок, підвищенню якості освітнього процесу в ДОУ.

Беручи до уваги те, що в дитячому садку накопичено цікавий досвід по організації проектної діяльності, на педагогічній раді на початку навчального року було прийнято рішення про проведення Фестивалю тематичних проектів серед педагогів нашого ДОУ. Для цього старшим вихователем був розроблений алгоритм організації фестивалю, який включає три етапи.

Так, на підготовчому етапі:

проінформовані педагоги про майбутній Фестивалі;

були визначені теми проектів і порядок роботи для педагогів ДНЗ;

позначена категорія учасників (вихователі груп молодшого і старшого дошкільного віку);

проведені навчальні семінари з організації проектної діяльності з дітьми;

розроблений паспорт проекту з докладним його описом (назва, авторів, вид проекту, його тривалість, учасників, результативність).

Основний етап складався з заочного та очного етапів проведення. На заочному етапі здійснювалися:

робота педагогів щодо реалізації спільних тематичних проектів;

прийом матеріалів, що містять відомості про проекти на паперових та електронних носіях, в методичному кабінеті старшим вихователем.

Презентації заявлених проектів Фестивалю та нагородження учасників відбулися в рамках очного етапу на педагогічній раді, який був організований з метою: виявлення рівня професійної підготовленості педагогів ДНЗ в організації проектної діяльності з дітьми. В процесі проведення педагогічної ради були вирішені наступні завдання:

1. Активізація інтелектуально-пізнавальної діяльності та творчого самовираження педагогів ДНЗ.

2. Презентація досвіду роботи вихователів з метою подальшої його трансляції.

3. Розвиток співробітництва всіх суб'єктів освітнього процесу (педагогів, дітей, батьків).

Фестиваль пройшов під девізом: «Кожна справа творчо, інакше навіщо?».

Заключний етап передбачав такі заходи:

оцінка журі презентованих проектів, які включали в себе (медіапрезентацій, демонстрацію відеофільмів, буклети, папки з описом проектів, що реалізуються в ДОУ, або інший матеріал);

публікація в періодичній пресі та розміщення на сайті ДНЗ проектів переможців.

У фестивалі проектів, який проходив з жовтня 2012 року по березень 2013 року, взяло участь 20 педагогів, були представлені 10 проектів, серед них:

«Веселка емоцій»;

«Новорічний калейдоскоп»;

«Будь здоров» »;

«Чудеса на грядці»;

«Птахи - наші друзі»;

«Ми і час»;

«Улюблені іграшки»

«Зимуючі птахи» і ін.

Вихователі в процесі проведення Фестивалю представили розробки проектів, етапи роботи над ними, продемонстрували результати своїх досліджень з певної теми. Педагоги ДНЗ мали можливість ознайомитися з досвідом своїх колег, обговорити проблеми та досягнення в організації проектної діяльності. Створена атмосфера свята, музичний супровід заходу сприяли гарному настрою всіх його учасників.

Реалізовувалися проекти в тісній співпраці з педагогами-фахівцями ДОП, а також з сім'ями вихованців, що, безумовно, сприяло їх згуртуванню, нормалізації дитячо-дорослих відносин.

В ході проведення Фестивалю були визначені три найкращі проекти, які представлені в додатках: «Ми і час» (додаток 1, «Новорічний калейдоскоп» (додаток 2, «Зимуючі птахи» (додаток 3).

Таким чином, проведення Фестивалю проектів в дитячому саду дозволило домогтися найбільшої зацікавленості і активності педагогів в організації проектної діяльності з дітьми, включити їх в творчий процес, підвищити професійну компетентність в даному питанні.

Воробйова Т. В., старший вихователь МДОУ дитячого садка компенсуючого виду № 145

Організація фестивалю педагогічних проектів в ДОУ