Скачати 21.17 Kb.

Організація додаткових освітніх послуг в сучасному дитячому садку
Дата конвертації19.10.2019
Розмір21.17 Kb.
ТипТемочка

Скачати 21.17 Kb.

Олена Попова
Організація додаткових освітніх послуг в сучасному дитячому садку

Попова Олена Михайлівна

Організація додаткових освітніх послуг

в сучасному дитячому садку.

Актуальність даної теми обумовлена тим, що організація додаткових освітніх послуг в дошкільної освітньої організації (ДОО) - невід'ємний компонент соціального замовлення суспільства, а також результат послідовного вирішення федеральних і регіональних завдань в галузі освіти. Сучасне дошкільну освіту вже складно уявити без додаткових освітніх послуг, в тому числі платних.

Сьогодні система додаткової освіти дітей в умовах дошкільної освітньої організації все більше сприймається як сфера послуг (послуг специфічних, пов'язаних з формуванням особистості людини, відтворенням інтелектуальних ресурсів, передачі цінностей культури) [1,2,3]. В силу цього процес модернізації системи додаткової освіти сприяє тому, що установи додаткової освіти дітей стають суб'єктами ринку освітніх послуг, в зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання організації додаткових освітніх послуг в сучасному дитячому садку.

Актуальність даного дослідження визначається рядом об'єктивно існуючих протиріч між:

- вимогами, запитами споживача освітніх послуг і повнотою надання послуг в освітній організації;

- необхідністю використання додаткових освітніх послуг як засобу економічної самостійності освітніх організацій і недостатнім досвідом роботи в даному напрямку.

Окреслені протиріччя зумовили вибір теми дослідження: «Організація додаткових освітніх послуг в сучасному дитячому садку».

Звідси проблема дослідження: які в даний час теоретичні та практичні підстави реалізації, вдосконалення і організації додаткових платних освітніх послуг як засобу, що забезпечує ефективний розвиток економічної самостійності дошкільної освітньої організації?

Мета випускної кваліфікаційної роботи: теоретично обгрунтувати і практично вдосконалювати організацію додаткових освітніх послуг в Муніципальному дошкільному навчальному закладі «Дитячий сад №38» м Калтан.

Об'єкт вивчення - додаткові освітні послуги і їх організація в дошкільній освіті.

Предмет дослідження - вдосконалення системи додаткової освіти дітей в ДОО.

У своєму дослідженні ми виходили з припущення про те, що збільшення кількості платних додаткових освітніх послуг в сучасному дитячому садку забезпечить:

- задоволення соціального замовлення різних груп населення в частині розвитку і освіти дітей додатково до виконання державного замовлення, що фінансується бюджетними асигнуваннями;

- великі можливості для всебічного розвитку дітей;

- поява економічної зацікавленості у установи в частині збільшення заробітної плати педагогів і поліпшення умов їх праці;

- вдосконалення матеріально-технічної бази дитячого садка за рахунок залучення коштів, отриманих від платних освітніх послуг.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Розглянути теоретичні аспекти становлення та функціонування системи додаткової освіти дітей в Російській Федерації.

2. Дослідити проблему фінансування і організації додаткових освітніх послуг в МБ ДОУ «Дитячий сад №38» м Калтан.

3. Розробити і реалізувати заходи щодо вдосконалення організації додаткових освітніх послуг в МБ ДОУ «Дитячий сад №38» м Калтан.

Вивчення та аналіз стану додаткової освіти в Російській Федерації дозволив побачити, що поняття «освітні послуги» з 90-х років до сьогоднішнього часу зазнало в нашій країні змістовне зміна. Так прийнятий в 1992 році закон «Про освіту» під такими послугами на увазі діяльність освітніх установ, яка приносить додатковий прибуток [6]. У той час освіту було соціальним благом, яке люди гарантовано отримували безкоштовно. Сьогодні ми звикли до того, що освіта стала послугою, що надається в рамках освітніх стандартів. Правила надання таких послуг регламентуються постановами Уряду Росії (від 5.06.2001г., Від 1.04.2003г.).

У законі «Про освіту» в 1992 році до освітніх послуг відносилося «навчання за додатковими програмами, викладання спеціальних курсів і циклів дисциплін, репетиторство, поглиблене вивчення предметів та інші послуги» [6]. При цьому вказувалося, що «все це не може замінювати основну діяльність, фінансовану з бюджету». Змінився і коло суб'єктів, які можуть надавати такі послуги. У 90-ті роки це були, як правило, державні та муніципальні освітні установи. Причому наявність платних послуг і порядок їх надання на договірній основі повинні бути обов'язково вказані в Статуті освітнього закладу.

Сьогодні система освіти являє собою ринок послуг. За визначенням ГОСТ Р 50646-94 і стандарту ІСО 9004-2 послуга - це перш за все результат взаємодії виконавця і споживача послуги. Послугою також називають процес, що включає серію (або декілька) невловимих дій, які в разі потреби відбуваються при взаємодії між покупцями і обслуговуючим персоналом, фізичними ресурсами, системами підприємства-постачальника послуг.

Основна освітня послуга знаходить своє відображення в основній діяльності дошкільного закладу, що здійснюється в рамках державного функціонування і спрямованої на реалізацію стандарту мінімуму.

Поряд з поняттям «освітня послуга» існує категорія «додаткова освітня послуга». Поняття додаткова освітня послуга будується на основі загального поняття послуги як деякої діяльності, що задовольняє попит [5].

Спираючись на етимологію поняття «додатковий» і сутність поняття «освітня послуга» ми сформулювали робоче визначення поняття «додаткова освітня послуга».

Таким чином, під додаткової освітньої послугою ми розуміємо - комплекс цілеспрямовано створюваних і пропонованих освітньою установою можливостей отримання освіти в рамках його основний освітньої програми і придбання додаткових знань, умінь, навичок, розвиток творчих та інших здібностей під керівництвом фахівців, з метою задоволення освітніх потреб.

Додаткові освітні послуги можна розділити на платні і безкоштовні. У дитячому садку їх можуть отримувати діти, як відвідують, так і не відвідують його. Особливість в тому, що додаткові освітні послуги інтегруються з реалізованої в дошкільному закладі основний освітньою програмою для розширення змісту базового компонента освіти і зниження навчального навантаження на дитину.

Платні послуги - хороший джерело залучення додаткових коштів. У статті 45 Закону «Про освіту» визначено, що освітні установи мають право надавати населенню, підприємствам, установам і організаціям платні додаткові освітні послуги, не передбачені відповідними освітніми програмами та державними освітніми стандартами [6]. При цьому платні освітні послуги не можуть бути надані замість освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів бюджету. Але, тим не менше, нормативна база організації додаткової освіти в дошкільних установах у вигляді платних додаткових освітніх послуг, недостатньо розроблена.

У постанові Уряду РФ від 05.07.2001 № 505 «Про затвердження Правил надання платних освітніх послуг» запропонований наступний їх перелік: навчання за додатковими освітніми програмами; викладання спеціальних курсів і циклів дисциплін; репетиторство; заняття з поглибленого вивчення предметів.

За твердженням М. Зацепіна, додаткову освіту необхідно для дошкільнят: по-перше, для включення дитини в нову діяльність в нових умовах, в новому колективі; по-друге, це створення умов для більш інтенсивного індивідуального розвитку особистості дошкільника, які не завжди забезпечують дошкільний навчальний заклад і сім'я [4]. Крім того, важливою є точка зору, згідно з якою для дітей створюється ситуація успіху, з'являється можливість індивідуального розвитку тих здібностей, які не завжди розвиваються в традиційному навчально-виховному процесі.

Таким чином, організація додаткових освітніх послуг в ДОО - невід'ємний компонент соціального замовлення суспільства, а також результат послідовного вирішення федеральних і регіональних завдань в галузі освіти.

Аналіз організації додаткових освітніх послуг в МБ ДОУ «Дитячий сад №38» м Калтан свідчить про зростаючі потреби дитячого садка в додаткових джерелах фінансування, збільшення асортименту пропонованих послуг.

На сьогоднішній день МБ ДОУ «Дитячий сад №38» м Калтан надає 6 додаткових платних освітніх послуг великій кількості вихованців ДНЗ, практично повністю задовольняючи освітні запити сімей.

Організація додаткових платних освітніх послуг в дитячому саду будувалася поетапно.

1 етап - отримання ліцензії на надання додаткових платних освітніх послуг (Ліцензія № 14983 від 30 квітня 2015 г.)

2 етап - складання програм гуртків і секцій, визначення спектру додаткових освітніх послуг.

На даному етапі проводилося анкетування батьків з метою вивчення запитів споживчого ринку (запиту батьків, і визначення спектру додаткових послуг. Результати опитування визначили спектр додаткових освітніх послуг в дитячому саду.

3 етап - керівники гуртків складають і розробляють програму, перспективне планування з додаткової освіти, яка затверджується на педагогічній раді ДОО.

У МБ ДОУ «Дитячий сад №38» реалізуються такі освітні програми додаткової освіти дітей:

1. «Я читаю сам» (для дітей 4-7 років)

2. «Веселий язичок» (для дітей 4-7 років)

3. «акварельку» (для дітей 4-7 років)

4. «Малюки здоровані» (для дітей 3-4х років)

5. «Плавці» (для дітей 4-7 років)

6. «Малятка» (адаптаційна група, дана програма реалізується з березня по травень для дітей з 1,5 до 2-х років).

На 4 етапі здійснювався розрахунок батьківської плати за надання додаткових платних освітніх послуг.

Згідно з рішенням про внесення змін до постанови Калтанского міської Ради народних депутатів «Про додаткових платних освітніх та інших послуг, що надаються муніципальними освітніми установами міста Калтан» від 23.12.2009 №14 / 152 було затверджено такі тарифи на додаткові платні освітні та інші послуги, що надаються муніципальними освітніми установами міста Калтан:

- 80 рублів - тариф встановлюється за один «академічний» годину надання послуги на одного вихованця (учня) при формуванні групи в кількості до 50% від встановленої нормативної (граничної) наповнюваності за типами і видам установ, груп вихованців (учнів) і є максимально допустимим ;

- академічна година навчання визначається на підставі СанПіН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9) в наступній тривалості:

• друга молодша група - 15 хв.

• середня група - 20 хв.

• старша група - 25 хв.

• підготовча до школи група - 30 хв.

До переліку пільгових категорій громадян, для яких встановлюється оплата за додаткові платні освітні послуги, що надаються муніципальними освітніми установами міста Калтан, в розмірі 50% від затверджених тарифів, увійшли: багатодітні сім'ї (3 і більше дітей дошкільного та шкільного віку); батьки-інваліди, батьки дітей-інвалідів; сім'ї військовослужбовців, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби; ветерани бойових дій; матері-одиначки; малозабезпечені сім'ї, які перебувають на обліку в органах соціального захисту; громадяни, які здійснюють опіку або піклування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків; учасники ліквідації Чорнобильської аварії та прирівняні до них категорії громадян; працівники освітньої установи, які отримують додаткові платні послуги в освітній установі, в якому працевлаштовані.

П'ятий етап передбачав призначення і підготовку фахівців за напрямами додаткових освітніх послуг.

Шостий етап передбачав створення нормативної бази: положення про організацію платних додаткових освітніх послуг в ДОУ; укладення договору з батьками про надання платних освітніх послуг; посадові інструкції педагогів гуртків; видання завідувачем наказів, затвердження розкладу додаткових послуг, прийом заяв від батьків; розробка необхідної документації (табель відвідуваності гуртка, програма, перспективний план).

Організація рекламної кампанії визначило зміст сьомого етапу: проведення загального батьківських зборів з метою ознайомлення з пропонованими додатковими послугами (презентації гуртків, секцій та студій педагогами, які здійснюють додаткові освітні послуги); створення та розповсюдження рекламних буклетів, оголошень, запрошень; проведення «Дня відкритих дверей» з метою знайомства з проведенням освітніх послуг; організація концертів, свят, виставок дитячих робіт, змагань; інформаційні листи для батьків - моніторинг успіхів дітей, які відвідують гуртки і секції; індивідуальні бесіди і консультування батьків з метою вибору напрямків додаткових послуг; розміщення інформації про додаткові освітні послуги на сайті дошкільного закладу.

На восьмому етапі здійснювалося укладання договорів з батьками та керівниками гуртків.

Метою дев'ятого етапу з'явився контроль якості надання додаткових освітніх послуг.

Наступним напрямком експериментального дослідження було вивчення ступеня задоволеності батьків надаються додатковими освітніми послугами.

Дані чисельності вихованців, які отримують додаткові освітні послуги в МБ ДОУ «Дитячий сад №38» за період 2015- 2018 роки представлені на малюнку 1.

Малюнок 1 - Чисельність вихованців, які отримують додаткові освітні послуги в МБ ДОУ «Дитячий сад №38» м Калтан

Аналіз результатів показав тенденцію до зростання в отриманні платних освітніх послуг (в 2016 р зростання по відношенню до 2015 р склав 19%, в 2017 р зростання по відношенню до 2016 р склав 49%).

Логічним підтвердженням, отриманих даних є збільшення доходу дитячого садка від організації додаткових платних освітніх послуг. Дані аналізу доходів від надання додаткових платних освітніх послуг представлені на малюнку 2.

Малюнок 2. Дохід від додаткових платних освітніх послуг

Дохід від додаткових платних освітніх послуг зріс з 10.800 руб. в 2015 р, до 128.160 руб. в 2017 р Що свідчить про ефективність впровадження платного додаткової освіти в ДНЗ.

Проаналізувавши рейтинг напрямків додаткових платних освітніх послуг, ми побачили, що серед найбільш затребуваних виявився гурток «Плавці». Даний гурток реалізується з 2016р. і з кожним роком кількість дітей з даного напрямку зростає. Якщо в 2016р. гурток відвідували 4% від загальної кількості дітей ДНЗ, то в 2018 р. це число зросло до 13% від загальної кількості дітей ДНЗ. Як показало опитування батьків, зростає і ступінь задоволеності послуг, що надаються в гуртку «Плавці» (див. Малюнок 3).

Малюнок 3 - Ступінь задоволеності послуг, що надаються в гуртку «Плавці»

Серед лідерів по затребуваності серед споживачів освітніх послуг виявився гурток «Веселий язичок». Так в 2016 р. гурток відвідували 10% від загальної кількості дітей ДНЗ, то в 2017р це число зросло до 19% від загальної кількості дітей ДНЗ. Показники ступеня задоволеності послуг, що надаються в гуртку «Веселий язичок» представлені на малюнку 4.

Малюнок 4 - Ступінь задоволеності послуг, що надаються в гуртку «Веселий язичок»

У 2018 року в ДНЗ, став реалізовуватися новий «Я читаю сам» кількість дітей, які відвідують даний гурток становить 16% від загальної кількості дітей ДНЗ, що свідчить про затребуваність даної послуги у споживача.

Досягнуті успіхи в реалізації додаткових платних освітніх послуг в дитячому садку (висока ступінь зацікавленості і задоволеності дітей та батьків, збільшення заробітної плати педагогів і поліпшення умов їх праці, вдосконалення матеріально-технічної бази дитячого садка за рахунок залучення коштів, отриманих від платних освітніх послуг) є результатом їх продуманої організації, що підтверджує гіпотезу нашого дослідження.

Подальшу оптимізацію організації додаткових платних освітніх послуг в дитячому салу ми бачимо в створенні умов для соціального партнерства ДОУ; подальшого вдосконалення матеріально-технічної бази дитячого садка за рахунок залучення отриманих коштів від платних освітніх послуг; вдосконалення управління в організації додаткових освітніх послуг, наприклад, оновлення нормативної бази, створення прозорості, відкритості системи інформування громадян про освітні послуги, що забезпечує повноту, доступність, своєчасне оновлення, достовірність інформації; організація реклами, що надаються ДНЗ додаткових послуг, з використанням її різноманітних видів, формування механізмів оцінки якості і затребуваності освітніх послуг за участю споживачів; створення ефективної системи статистики та моніторингу додаткової освіти дітей; розробки та впровадження механізму матеріального і морального стимулювання педагогічних працівників, що досягли високих результатів у своїй роботі.

література:

1. Бармашева Н. Н., Гавриліна І. В., Зайчикова А. І. Бізнес-план в дитячому саду: Методичні рекомендації. М .: Сфера, 2008. 48 с. Законодавство в освіті: Збірник основних нормативно-правових документів. М .: СГУ, 2004. 164 с.

2. Березина В. А. Додаткова освіта дітей в сучасних умовах / В. А. Березина. // Нормативні документи освітньої установи. - 2012. - № 3. - С. 17-19.

3. Евладова Е. Б, Золотарьової А. В, Паладьева С. А Інтеграція загальної та додаткової освіти / Практичний посібник - М .: АРКТИ 2009.

4. Зацепіна М. Додаткового утворення в ДОУ - 10 років! »// Обруч, № 3, - 2006, - М .: Засновник: ТОВ« Лінк-ПРЕС », с. 3-7.

5. Куркіна О. Є. Додаткова освіта дітей: навч. посібник / - М .: ВЛАДОС, 2008. - 256 с

6. Федеральний закон "Про освіту в Російській Федерації" від 29.12.2012. №273 - ФЗ.

7. Шинкарева Л. В., Воробйова А. А. Додаткові освітні послуги в дошкільному закладі: поняття, види, особливості реалізації // Проблеми і перспективи розвитку освіти: матеріали міжнар. науч. конф. (г. Пермь, квітень 2011 року). Т. I. - Перм: Меркурій, 2011 року.Скачати 21.17 Kb.


Організація додаткових освітніх послуг в сучасному дитячому садку

Скачати 21.17 Kb.