Організація діагностичного обстеження формування фізичних якостей дітей дошкільного віку
Дата конвертації28.06.2017
Розмір6,53 Kb.
ТипТемочка

Інна Силантьєва
Організація діагностичного обстеження формування фізичних якостей дітей дошкільного віку

Важливою умовою успішного фізичного виховання дошкільнят є діагностична робота, яка здійснюється інструктором з фізичної культури спільно з вихователями та медичними працівниками ДНЗ. Діагностичне обстеження дошкільнят допомагає вирішенню ряду складних педагогічних завдань, таких, як виявлення рівнів розвитку рухових якостей, оцінка рівня володіння руховими навичками, відповідність фізичного розвитку дитини віковим нормам. На основі результатів тестування педагог планує свою роботу: порівнює як окремих вихованців, так і цілі групи; виявити переваги та недоліки застосовуваних засобів, методів навчання і форм організації НСД; скласти найбільш обґрунтовані плани індивідуальних і групових занять.

Мета: Обстеження фізичної підготовленості, як окремої дитини, так і групи в цілому в умовах дошкільного навчального закладу.

завдання:

1. Виявити рівень фізичної підготовленості і

працездатності дітей.

2. Здійснити індивідуально-диференційований підхід у

фізичному вихованні дітей.

3. метод запис даних, збір інформації.

На сьогоднішній день кожен педагогічний колектив самостійно вирішує питання про те, в якій формі і як часто буде оцінювати результати освоєння дітьми загальноосвітньої програми.

Проміжний моніторинг проводиться два рази на рік:

- на початку року - з метою виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітньої роботи

- в кінці року - з метою виявлення динаміки фізичного розвитку дітей та освоєння ними освітньої програми

- в логопедичній групі діагностика проводиться три рази на рік: в першій половині вересня, січня, травня.

Підсумкова оцінка - проводиться при випуску дитини з дитячого саду в школу. Проводиться щорічно в підготовчій до школи групі.

Фізична підготовленість дошкільнят визначається рівнем сформованості психофізичних якостей (швидкість, швидкісно - силові, витривалість, гнучкість, рівновагу, координація, спритність).

В процесі діагностики мною заповнюється протокол обстеження, в якому фіксую кількісні показники, що характеризують рівень сформованості фізичних якостей, при цьому враховую вік і стать дітей.

В діагностиці фізичних якостей використовую наступні тестові завдання:

- Біг на 30 м (с) - тестує швидкісні якості;

- Стрибок у довжину з місця (см) - швидкісно - силові якості;

- Кидок набивного м'яча (1 кг) двома руками з-за голови (см) - швидкісно - силові якості;

- Метання мішечка вдалину правою і лівою рукою (м) швидкісно - силові якості;

- Нахил тулуба вперед на гімнастичному ослоні (см) - гнучкість;

- Статична рівновага (с) - рівновага;

- Відбиття м'яча (кількість ударів) - координація рухів.

При проведенні діагностики необхідно дотримуватися вимог до безпеки:

- Відповідність віковим особливостям дітей.

- До обстеження допускаються діти, які не мають протипоказань до виконання контрольних тестів за станом здоров'я. Лікар заздалегідь визначає дітей, які будуть відсторонені від виконання тих чи інших тестових завдань за станом здоров'я.

- При порушенні функції зору або при вираженій формі плоскостопості вони можуть бути відсторонені від бігу на 30 м, тест «стрибок в довжину» для них допускається на м'яке покриття (гімнастичний мат). Діти, що мають вроджені вади органів і систем, від тестування звільняються повністю.

- Підготовка ділянки або спортивного залу (відсутність сторонніх предметів, провітрювання, підготовка обладнання та інвентарю).

- Страховка дітей при виконанні рухових завдань, особливо це важливо для бігових вправ, стрибків, вправ на витривалість.

До виконання рухових тестів діти допускаються у відповідній спортивній формі, підібраною по сезону. Діагностичне обстеження проводиться не раніше 30 хвилин після прийняття їжі, в годинник більшої біологічної активності з 9 до 13 годин.

Традиційно діагностика фізичних якостей проводиться на фізкультурних занять. У зміст вступної частини і в розминку включаються фізичні вправи, які підготують дитини до виконання тестових завдань. В основній частині проводяться 2 або 3 тесту (в залежності від кількості дітей в групі, в заключній частині проводитися малорухлива гра або ігрова вправа, спрямоване на релаксацію.

Однією з інноваційних форм проведення діагностики фізичних якостей в нашому саду є «Мала спортивна олімпіада», що дозволяє скоротити час проведення моніторингу, підвищити мотивацію дошкільнят, дозволяє розширити уявлення про фізичну культуру і спорт.

Структура «Малої спортивної олімпіади», включає в себе: відкриття - побудова, вітання команд, підняття прапора, загальну розминку (ритмічну гімнастику); змагання - виконання діагностичних тестових завдань (3 - 4); процедуру нагородження.

Решта діагностичні тести проводяться в ігровій та змагальній формі (відбивання м'яча, на гнучкість, рівновагу).

На кожну групу заповнюється в процесі діагностики протокол обстеження, в якому фіксую кількісні показники, що характеризують рівень сформованості фізичних якостей, при цьому враховую вік і стать дітей. Після обстеження аналізуються показники всіх вихованців груп і зіставляють їх із загальноприйнятими нормативами і оценевуютсяя. У нашому дитячому садку 5-й бальна оцінка результатів. Вираховують середній бал на кожну дитину і на групу в цілому.

В кінці року відслідковується динаміка розвитку шляхом визначення приросту фізичних якостей у% за формулою оцінки приросту:

W = 100 x (В- О)

___

__ 1___

2 (В + О)

W - приріст показників темпів в%

Про - осінь В - весна

Шкала оцінки темпів зростання фізичних якостей:

До 8% - незадовільно (за рахунок природного приросту)

8-10% - задовільно (за рахунок природного приросту і зростання природній активності)

10-15% - добре (за рахунок природного приросту і цілеспрямованої системи фізичного виховання)

Вище 15% - відмінно (за рахунок ефективного використання сил природи і фізичних вправ)

Обов'язковою вимогою до побудови системи моніторингу є використання тільки тих методів, застосування яких дозволяє отримати необхідний обсяг інформації в оптимальні терміни.

Організація діагностичного обстеження формування фізичних якостей дітей дошкільного віку