Організаційно-педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в природі у дошкільнят
Дата конвертації15.05.2017
Розмір9.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Зарема Емірвеліева
Організаційно-педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в природі у дошкільнят

УДК: 373.2

Магістрантка 2 курсу спеціальності

«Дошкільна освіта»

Емірвеліева Зарема Суюновна

Наук. рук. к. п. н., доц. каф. дошкільного

освіти ГБОУ ВО РК «КІПУ»

Мустафаєва Зюре Исмаиловна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СТАНУ БЕЗПЕКИ ПОВЕДІНКИ У ПРИРОДІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОУ

Анотація: у статті розглянуті основні організаційно-педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в природі у дітей старшого дошкільного віку в ДОУ. Наведено деякі рекомендації по формуванню навичок безпечної поведінки в природі для дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: безпечна поведінка, навички поведінки в природі, старший дошкільний вік, формування навичок.

Abstract: the article describes the basic organizational and pedagogical conditions of formation of safe behavior in nature at preschool children in preschool. We present some recommendations for appropriate and safe behavior in nature for preschool children.

Keywords: safe behaviors, skills, behavior in nature, preschool age, skill formation.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується постійно зростаючою значимістю проблем, які пов'язані з безпекою життєдіяльності. Одним з аспектів даної напруженості є ризик і надзвичайні ситуації в природному сферах діяльності людини. Особливо це питання є важливим в розрізі організаційно-педагогічних умов формування навичок безпечної поведінки в природі у дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз дослідження з проблеми. Проблемою забезпечення безпеки життєдіяльності та поведінки дітей дошкільного віку в природі займалися багато дослідників. Проведені аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури дозволив виділити і різні підходи до проблеми залучення дитини до навколишнього світу - природі і поведінки в ній. Такі вчені як Т. Н. Антонова, Е. А. Арнаутова, Г. Г. Зубова, Н. А. Разганова і ін. Займалися розглядом питання безпечної поведінки в соціумі, безпекою поведінки в природі - С. А. Козлова, О. А. Князєва, С. Є. Шукшина та ін.

Мета дослідження: аналіз ступеня розгляду проблеми формування безпечної поведінки в природі у дітей старшого дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі, а також у Федеральних освітніх стандартах.

Виклад основного матеріалу. Формування навичок безпечної поведінки в природі дітей дошкільного віку в сучасних умовах - один з найбільш актуальних питань сьогодні. Підготувати дитину дошкільного віку до вміння знаходити вихід з надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, можливо тільки сформувавши у нього систему знань про основи безпеки життєдіяльності людини і суспільства. Будь-яка людина, в будь-якому віці може виявитися в непростій ситуації в природі, а тим більше дитина. Отже, навчання дітей формуванню безпеки їх життя є актуальною педагогічної завданням. І в рішенні даного завдання повинні брати участь, в першу чергу, батьки, а також надавати посильну участь педагоги, громадськість, різні відомчі структури, які несуть відповідальність за життя і здоров'я дітей.

Значимість даної проблеми винесена на рівень держави і розглядається в Федеральному державному стандарті дошкільної освіти. В даний час питання формування навичок безпеки є важливою складовою освітньої галузі «соціально-комунікативний розвиток».

Діти дошкільного віку перебувають в тому віці, коли формується їх особистість, і закладаються міцні основи досвіду життєдіяльності, а також здорового способу життя. Дитина в силу своїх фізіологічних особливостей не може самостійно визначати всю міру небезпеки. Тому місія захисту дитини покладено на його батьків і педагогів. У зв'язку з тим, що не завжди є можливість знаходиться поруч з дитиною і захищати його від негативних впливів навколишнього середовища, виникає необхідність формувати у нього навички безпечної поведінки в природі.

На наш погляд, під формуванням навичок безпечної поведінки в природі слід розуміти такий набір поведінкових дій, які можуть швидко змінюватися в залежності від мінливих обстановки, який дозволяє зберігати комфортність поведінки, попереджає фізичний і психічний травматизм, створює нормальні умови взаємодії між людьми (дітьми).

Таким чином, завдання батьків і педагогів навчити дитину, усвідомлено і грамотно діяти в тій чи іншій обстановці. Сформувати у дошкільнят навички самостійності і відповідальності, щоб у небезпечні моменти свого життя, вони завжди могли адекватно реагувати і діяти, щоб при небезпечної ситуації, дитина чітко знав, розумів, а головне вмів правильно зреагувати на обстановку, що склалася з найменшою шкодою для свого здоров'я і здоров'я оточуючих.

Аналіз досліджуваної проблематики дозволив виявити, що існує суперечність між необхідністю формування навичок безпечної поведінки в природі і недостатньою исследованностью теоретичних і прикладних аспектів даного процесу і шляхів їх реалізації в практиці педагогів з дітьми старшого дошкільного віку.

Сучасні дошкільнята, залишившись без керівництва дорослого, не здатні самостійно організувати діяльність і наповнити її змістом. Дошкільний вік - оптимальний період формування соціальних навичок і важко плекати ілюзії, що вони в більш зрілому віці самі собою виникнуть [1]. Відсутність соціальних навичок відбивається на комунікативному розвитку: не вміють підтримувати розмову, відсутня змістовна активна діяльність.

Загальновідомо, що дитинство це унікальний період в житті людини, саме в цей час формується здоров'я, відбувається становлення особистості. Досвід дитинства багато в чому визначає доросле життя людини [2]. На початку шляху поруч з беззахисним і довірливим малюком знаходяться найголовніші люди в його житті - це батьки та вихователі. Завдяки їх любові і турботі, емоційної близькості і підтримки, дитина росте і розвивається, у нього виникає довіра до світу і оточуючим його людям.

На сучасному етапі педагогічної науки існують численні дослідження в області формування навичок безпечної поведінки в природі (К. Біла, Л. Григорович, В. Зімоніна, С. Мартинов та ін.).

Так, Л. Григорович в своїх роботах пропонує педагогам і батькам брати активну участь разом з дітками в розгляданні малюнків, на яких зображені небезпечні ситуації, що викликають у них співпереживання, емоційний відгук, що змушують задуматися, уявити ситуацію в реалії, зробити висновок про неправильну поведінку персонажа.

У роботах В. Зімоніной і К. Білій даються докладні рекомендації педагогам і батькам у формі конспектів занять, бесід, цільових прогулянок, записів ігр та театралізованих вистав.

Автор С. Мартинов робить акцент в попередженні побутового дитячого травматизму на дотримання двох принципів - створення безпечного будинку для дитини і в повсякденному копіткій праці по вихованню дітей (спеціальні заняття, бесіди, ігри) [3].

Програма Р. Б. Стеркиной «Основи безпеки дітей дошкільного віку», метою якої є виховання у дитини навичок адекватної поведінки в різних, несподіваних, ситуаціях, самостійності і відповідальності за свою поведінку.

Висновок: таким чином, підбиваючи підсумок нашого дослідження, зазначимо, що вкрай важливо сформувати у дитини дошкільного віку навички безпечної поведінки в природі з різними складними, а іноді і небезпечними життєвими ситуаціями. Не випадково педагоги багатьох ДНЗ вишукують можливості для плідної роботи по «основам безпеки дітей дошкільного віку». Ця проблема постійно перебуває в розробці, викликаючи інтерес у педагогів-дослідників. Головною метою по вихованню безпечної поведінки у дітей є формування у кожної дитини основних понять небезпечних для життя ситуацій та особливостей поведінки в них.

Для більш продуктивного освоєння даної проблематики дошкільнятами, на нашу думку, необхідно використовувати такі форми і методи навчання як: екскурсії; спостереження; цільові прогулянки; бесіди; експерименти; моделювання; дидактичні ігри; сюжетно-рольові ігри; частина безпосередньо-освітньої діяльності (ознайомлення з навколишнім, розвиток мови, малювання, аплікація, конструювання); дозвілля і розваги; виставки; анкетування, опитувальники; читання художньої літератури; ситуативно-імітаційне моделювання.

Список літератури:

1. В. А. Новицька, Л. С. Римашевская, Т. Г. Хромцева. Правила поведінки в природі для дошкільнят. - М .: Просвещение, 2011. - 150 с.

2. Т. П. Гарнишева. ОБЖ для дошкільнят. - С-П .: Дитинство-Прес, 2013. - 200 с.

3. О. В. Чермашенцева. Основи безпечної поведінки дошкільників. - Волгоград: Вид-во «Учитель», 2008. - 250 с.

4. Т. А. Шоригіна. «Обережні казки». Безпека для малюків. - М .: - Прометей Книголюб, 2002. - 120 с.

Організаційно-педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в природі у дошкільнят