Огляд освітніх програм дошкільних освітніх установ
Дата конвертації06.06.2017
Розмір6.81 Kb.
ТипТемочка

Олена Колесникова
Огляд освітніх програм дошкільних освітніх установ

У програмі «Дитинство», створеної в Санкт-Петербурзі колективом викладачів РГПУ імені А. І. Герцена, розділ «Дитина відкриває для себе світ природи» передбачає грунтовне знайомство дітей з різними явищами з життя рослин, тварин і їх спільнот, усвідомлення дітьми зв'язків і залежностей, існуючих в світі природи. У розділі розкривається роль, місце, значення людини в природі. В системі освітньої роботи використовуються різні види діяльності пізнавального і природознавчого характеру, спілкування з живою і неживою природою, моделювання, експериментування, що дає можливість задовольняти природну потребу кожної дитини у взаємодії з природним оточенням його допитливість. Програма передбачає формування не тільки екологічних уявлень, а й різних особистісних проявів (пізнавальні та мовні вміння, трудові навички, ставлення до природи, формування початкової стадії екологічного світогляду.

Підрозділ «Світ природи» програми «Веселка» є складовою пізнавального розвитку дітей, в рамках якого їм дають інформацію розвиваючого і пізнавального характеру, формують ставлення до навколишнього світу - все разом за задумом Т. І. Гризик, створює у дітей образ світу, цілісне уявлення про навколишній. Дошкільнята навчаються споглядати природу, емоційно відгукуватися на її стан, осмислювати побачене.

Програма «Розвиток» націлена на розвиток інтелекту і художніх здібностей дошкільнят. Ознайомлення з природою, яке включене в програму є одним із засобів розвитку різних здібностей дітей і не ставить задач їх екологічного виховання. Діти навчаються найпростішим формам символічного відображення об'єктів природи, їх стану, зміни, взаємозв'язку в природі.

Програма «Витоки», створена психолого-педагогічним колективом Центру «Дошкільне Дитинство» ім. А. В. Запорожця. Підрозділ програми «Природа і дитина» входить в розділ «Пізнання навколишнього світу». Основна увага авторів в даному розділі зосереджено на розвитку пізнавального інтересу до явищ природи. У програму включено пізнання дітьми зв'язку живого організму з середовищем проживання (екологічний аспект, але ця тема не розкрита на конкретному матеріалі. С. Миколаєва зазначає, що цікава за багатьма параметрами програма, не змогла вийти на сучасний рівень повноцінного екологічного виховання, так як не ставить завдання розвитку у дітей азів екологічної культури, в якій природа розглядається як цінність. (Миколаєва С., Дошкільне виховання №7 2002). «Кроха» - програма виховання дітей раннього віку в сім'ї та дитячому садку. Е. . Терентьєва, автор розділу екологічного виховання, виділяє ряд обставин, які дорослі можуть використовувати для залучення дітей до природи (наявність в приміщенні рослин і тварин, спостереження за природою з вікна, використання прогулянок як засобу екологічного виховання). Поряд з комплексними створено значну кількість парціальних програм. Однією з перших з'явилася програма «Юний еколог» С. Ніколаєвої. програма була створена на основі авторської Концепції екологічного виховання дошкільнят. «Юний еколог» включає дві підпрограми - програму екологічного виховання дошкільнят і програму підвищення кваліфікації дошкільних працівників в області екологічної освіти. Н. Н. Кондратьєва розробила парциальную «Програму екологічного освіти дітей« Ми ». Азбука екології ». В основу змісту даної програми покладено поступово розширюється уявлення про живий організм. У всіх розділах знання виступають як провідний чинник розвитку у дітей екологічної свідомості. Програма В. І. та С. Г Ашікових «семицветик» націлена на культурно-екологічну освіту дітей, розвиток у них почав духовності, багатої, творчої особистості. Програма Т. А. Копцева «Природа і художник» поєднує в собі формування у дітей 4-6 років уявлень про природу як живому організмі і розвиток їх творчої діяльності. Засобами образотворчого мистецтва автор вирішує завдання екологічного і естетичного виховання дітей, залучення їх до світової художньої культури. Програма Ж. Л. Васякіна-Новікової «Павутинка» розвиває в дітях планетарне мислення, розумне ставлення до світу і до себе як до жителя Землі. На думку автора, екологічні уявлення про цінності природи і її єдності з людиною допомагають розвинути в дітях співпереживання і співчуття, що трансформуються в наслідку в сприяння. Н. А. Рижової розробила програму «Наш будинок природа», яка націлена на виховання активної і творчої особистості дитини 5-6 років. Відповідно до програми діти отримують уявлення про взаємозв'язки в природі, які допомагають їм знайти початку екологічного світогляду та культури. Програма складається з десяти блоків, що включають навчальний і виховує компоненти. Цінним аспектом програми є те, що автор звертає увагу на відходи, вироблені людством, і які становитимуть реальну загрозу для планети. Н. А. Рижової складена класифікація програм з екологічної освіти. Автор умовно розділила програми на три групи: програми екологічної (в основному біоекологічної) спрямованості; програми естетико-культурно-екологічного спрямування; програми соціально-екологічного спрямування. Для програм першої групи, зазначає автор, характерно акцентування уваги на питаннях класичної екології (ознайомлення дітей з деякими взаємозв'язками живих об'єктів і навколишнього середовища, екосистемами і т. П.). У цю групу автор пропонує включити програми С. Н. Ніколаєвої «Юний еколог», Н. Н. Кондратьєвої «Ми» (Санкт-Петербург, Ж. Л. Васякіна-Новікової «Павутинка» (Москва, А. В. Корольової «Екологічна доріжка »(Калінінград, М. І. Міннекаевой з співавторами (Татарстан) і ряд інших регіональних програм. Для другої групи програм, на думку Н. А. Рижової, характерний акцент на естетичному і моральному вихованні дітей, питання самої екології відходять на другий план . Об'єкти природи розглядаються з позицій «стихій» (земля, повітря, вода, вогонь). Ба Гії з цих програм спираються на ідеї Н. К. Реріха. До цієї групи автор пропонує віднести програми В. І. Ашікова, С. Г. Ашіковой «семицветик» (культурно-екологічна); І. Г. Белавине, Н. Г. Найденская «Планета - наш дім», Т. І. Попової «Світ навколо нас». Третя група програм, вважає Н. А. Рижова, виділяється по переважанню в змісті програм комплексу питань соціального спрямування (соціальної екології, економіки, суспільствознавства, валеології та т. п.). Як приклади програм цієї групи автор розглядає програми Н. Н. Вересова «Ми - земляни» (м Мурманськ, Т. В. Потапової «Дитячий сад XXI століття» (другий варіант назви - «Надія», Л. М. Кларін « Економіка та екологія »(Москва).

Огляд освітніх програм дошкільних освітніх установ