Скачати 12,81 Kb.

Навчання дошкільнят складання творчих і логічних оповідань по картині і по серії картинок
Дата конвертації05.08.2017
Розмір12,81 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Скачати 12,81 Kb.

Ірина Масакова
Навчання дошкільнят складання творчих і логічних оповідань по картині і по серії картинок

Дошкільний вік - період інтенсивного розвитку творчих можливостей дитини. Дитина повинна застосовувати самостійно засвоєні знання і способи діяльності для вирішення нових завдань (проблем, поставлених як дорослим, так і їм самим, в залежності від ситуації повинен перетворювати способи вирішення завдань (проблем). Дитина повинна запропонувати власний задум і втілити його в оповіданні ( « соціальний портрет випускника », як результат освоєння ним основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти. Наказ № 655 від 23.11.2009« Федеральні державні вимоги до структури загальної освітньої прог амми дошкільної освіти »).

Давно встановлено, що до старшого дошкільного віку проявляються істотні відмінності в рівні розвитку зв'язного мовлення дітей. Це показує і наш досвід педагогічної діяльності. Головним завданням розвитку зв'язного мовлення дитини в даному віці є вдосконалення монологічного мовлення. Це завдання вирішується через різні види мовленнєвої діяльності: переказ літературних творів, складання описових розповідей про предмети, об'єкти та явища природи, створення різних видів творчих оповідань, а також твір розповідей по картині, і серії сюжетних картинок.

Всі вищеназвані види мовної діяльності актуальні при роботі над розвитком зв'язного мовлення дітей, проте аналіз стану комунікативної діяльності освітнього процесу в МБДОУ показує, що методика, яка використовується в практиці мовного розвитку дітей дошкільного віку, орієнтована переважно на формування вміння зв'язно висловлювати думки, будувати діалог і складати невелике оповідання на певну тему. Разом з тим, розповіді дітей однакові, страждають мізерністю, дитина сам не будує розповідь, а повторює зразок з незначною інтерпретацією

Використання традиційних методів і прийомів в цьому напрямку не дає потрібних результатів. Але життя йде вперед! Тому ми стали

застосовувати в роботі над розвитком зв'язного мовлення у дітей сучасні освітні технології - це технологія ОТСМ і ТРИЗ, мета яких - педагогічний супровід освоєння дітьми узагальнених способів складання логічної послідовності подій і зв'язкових текстів на цій основі. В основу покладено інструментарій з розвитку творчої уяви і формування діалектичного способу мислення дошкільнят. ТРИЗ називають технологією творчості. У цій теорії існують методи і прийоми, що дозволяють створити творчий продукт високого рівня новизни навіть дитині. Дошкільник може навчитися складати загадки, вірші, казки, оповідання за допомогою певних алгоритмів. ТРИЗ в педагогіці називають гуманної технологією, тому що вона дає можливість навіть дитині з проблемами в розвитку бути успішним у творчості. В теорії розроблені орієнтири, засновані на об'єктивних законах, які дозволяють вирішувач не робити порожніх проб, а досить швидко знаходити ефективне рішення.

Таким чином, використання технології ТРВЗ в навчанні дошкільнят складання логічних і творчих оповідань дозволяє розвинути стійкий інтерес, самостійність в пошуку інформації, вміння відстоювати свою точку зору, критично ставитися до своїх результатів і сприяє формуванню цінностей, пов'язаних з творчою діяльністю.

Тому метою нашого педагогічного дослідження стала розробка системи роботи з навчання дошкільнят складання логічних і творчих оповідань.

Об'єкт дослідження:

Підгрупа дітей дошкільного віку МБДОУ «Дошкільний навчальний заклад № 26» - 13 осіб.

Предмет дослідження:

Навчання складання логічних і творчих оповідань по картинці і сюжетної картині з використанням методів і прийомів технології ТРВЗ і ОТСМ.

Мета експерименту:

Розвивати здатність створювати новий продукт мовної діяльності-нове оповідання, казку, загадку, вміти представляти об'єкт даних літературних творів, т. Е. Аналізувати, відбирати основні їх властивості та якості, тимчасові та інші відносини між предметами і явищами.

Експериментальна робота по даній темі розрахована на 2 роки (вересень 2011- травень 2013р.) І складається з декількох етапів:

1 Етап - орієнтовний (вересень 2011- жовтень 2011 року)

-вивчення науково-методичної літератури по темі (Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх «Технологія складання творчих текстів по картині»);

-вивчення методів і прийомів технології ТРВЗ і РТВ;

- Розробка технологічних карт з методичними рекомендаціями щодо складання різного роду оповідань, лимериків, загадок і т. Д.;

- Проведення серії навчальних семінарів з проблеми складання оповідань з учасниками експерименту;

-створення творчої групи МБДОУ, де розроблялася ООП, створювалося тематичне планування.

2 Етап - діагностичний (листопад 2011р.)

- Проведення моніторингу якості комунікативної освітній галузі, а також дитячого розвитку інтеграційних якостей: здатність вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання за відібраними методикам (методика «Інтелектуальний портрет», а також за якістю - допитливість, активність;

- Проведення медико психолого-педагогічної діагностики дітей (стан здоров'я, де виявлені група здоров'я, захворюваність, відвідуваність; особливості мовної діяльності по діагностичної зошити під ред. О. Н. Сомкова, З. В. Бадакова, І. В. Яблонської «Подорож по країні правильного мовлення », де проаналізовано всі сторони мови; створена індивідуальна карта мовного розвитку кожного учасника експерименту;

- Проведення діагностики психічних процесів дітей: пам'ять, уяву, мислення і т. Д.

На початковому етапі нашої роботи дітям пропонувалися різні методики, що дозволяють визначити вихідний рівень сформованості розумових процесів, творчої уяви і мовлення дошкільнят. Результат виявився цілком очікуваним, оскільки наш експеримент перебував на початковому етапі свого розвитку. Так, аналіз даних, отриманих в результаті проведення методики «Придумай розповідь» (Немов Р. С. Психологія: Учеб. Для студентів вищих. Пед. Уч. Закладів / Р. С. НЕмов- У 3 кн. - 4 видавництва. - М .: Владос, 2003. - Кн. 2: Психологія освіти. - 608 стор., показав, що у 61,5% дітей виявлено середній рівень умінь придумувати розповідь. Це дозволяє говорити про досить хорошому рівні знань і умінь дітей орієнтуватися в навколишньому світі і складати розповіді. Однак, їх мовна діяльність характеризується недостатньо широким варіюванням різних мовних х засобів і способів прояву творчого мислення та уяви, незвичайності й оригінальності сюжету оповідання. У 23,1% дітей явно переважає низький рівень сформованості умінь придумувати розповіді. Це означає, що дану категорію дітей характеризує відсутність достатнього рівня вміння складати логічні і творчі розповіді, їм становить труднощі створювати новий продукт мовної діяльності - нове оповідання.

У 15,4% дітей від загальної кількості випробовуваних переважає високий рівень умінь придумувати розповідь. Це означає, що цих дітей відрізняє наступне: різноманітність образів, вразливість і емоційність, досить незвичайний і оригінальний підхід до вирішення поставленого завдання.

Діагностика на ранньому етапі нашого експерименту дозволила нам виявити потенціал кожної дитини, його здатності і можливе зростання, дозволила намітити цілі, для досягнення яких нам були необхідні не тільки теоретичні знання, а й супутній інструментарій (дидактичні ігри, різні атрибути, обладнання та т. П .). У зв'язку з цим був позначений 3 етап нашої роботи.

3 Етап - постановочний (грудень 2011- квітень 2012р.)

- Придбання демонстраційного, наочного, роздаткового матеріалу для проведення НСД;

- Оформлення декількох серій картинок для логічного розповідання (за казками, оповіданнями, текстам);

- Оформлення серії дидактичних ігор з розвитку пізнавальних здібностей в живій і неживій природі, за визначенням властивостей характеру, за визначенням найближчого оточення об'єкта, гра «Так - ні» і д. Р. ;

- Придбання серії журналів, учебніков- зошитів для дошкільнят старшого дошкільного віку за визначенням пізнавальних здібностей «Я - дослідник» А. І. Савенкова, «Тварини на фермі Василя і Василини» з набором іграшок і. д.

Основним показником результативності та необхідності проводиться нами експерименту стала участь одного з наших вихованців - в міському фестивалі дослідних робіт і проектів дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Я-дослідник» (квітень 2012р). У зв'язку з цим можна зробити висновок, що в процесі нашого дослідження

- у дітей якісно змінюється зв'язкова монологічне мовлення;

- діти вміють складати розповідні розповіді з особистого досвіду;

- розширюється словник за рахунок розширення уявлень про навколишнє життя, про її соціальні явища;

-розвивається вміння дотримуватися етику спілкування в умовах колективної взаємодії.

4 етап перетворює (вересень 2012- березень 2013р.)

- Відстеження та перетворення результатів за ступенем формування знань щодо складання логічних і творчих оповідань по картині і по серії картин.

На даному етапі нам вдалося досягти непоганих результатів: була проведена оцінка активного словникового запасу дітей за методикою «Розкажи за картинкою» (Немов Р. С. Психологія: Учеб. Для студентів вищих. Пед. Уч. Закладів / Р. С. Немов- В 3 кн. - 4 видавництва. - М .: Владос, 2003. - кн. 2: Психологія освіти. - 608 стор.). За результатами, отриманими за допомогою зазначеної методики, 71,2% дітей від загальної кількості випробовуваних характеризує середній рівень розвитку мови. Їм властиво вживати у своїй промові іменники, дієслова, прикметники, прислівники, тобто більше половини з усіх фрагментів мови, що фіксуються в процесі дослідження. У 28,8% виявлено середній рівень розвитку вміння складати розповідь по картинці. Відзначимо, що відсутні діти з низьким рівнем, що свідчить про ефективність нашого експерименту.

Таким чином, завдяки цілеспрямованій роботі по складанню розповідей по картині і серії сюжетних картинок із застосуванням сучасних технологій, діти стали набагато наблюдательнее і уважніше.У дітей відзначається свідоме ставлення до розглядання картин, що відбивається в мові: діти за допомогою мовних засобів намагаються детально розповісти про події, зображених на картинах або картинках, впевненіше підбирають і використовують слова, що характеризують настрої, внутрішні переживання, емоційні стани героїв, у дітей практично відсутні логічні помилки при самостійному оповіданні по серії сюжетних картинок.

У процесі роботи з навчання дітей складати розповіді по картині і сюжетними картинками вдалося вирішити виховні завдання: майже всі діти навчилися вислуховувати розповіді однолітків, допомагати їм у разі ускладнень, помічати мовні та логічні помилки і доброзичливо виправляти їх. Придбані навички щодо дотримання встановлених правил діти використовують і в повсякденному житті - в спілкуванні між собою, при взаємодії один з одним в різних видах дитячої діяльності.

Остаточним підсумком своєї експериментальної роботи хотілося б бачити:

1. Вільне володіння дітьми умінням складати логічні і творчі розповіді за картинами,

2. Розвиток творчого мислення, уяви і зв'язного мовлення

3. Розвиток здатності дитини створювати новий продукт мовної діяльності-нове оповідання.Скачати 12,81 Kb.


Навчання дошкільнят складання творчих і логічних оповідань по картині і по серії картинок

Скачати 12,81 Kb.