Скачати 13,36 Kb.

Наступність у роботі дошкільного закладу і школи
Дата конвертації22.11.2019
Розмір13,36 Kb.
Типнавчальний посібник

Скачати 13,36 Kb.

Нижегородський державний педагогічний університет

Кафедра дошкільної педагогіки

Конспект уроку з педагогіки на тему:

Наступність у роботі ДНЗ та школи


Мета уроку: дати уявлення про зв'язок між дошкільним закладом та школою, розкрити поняття і зміст наступності в виховно-освітньої роботі ДНЗ та школи.

завдання:

1. формувати знання про сутність наступності в виховно-освітньої роботі ДНЗ та школи.

2. підводити до вміння узагальнювати отримані знання, виділяти головне.

3. розвивати вміння вловлювати зв'язок нового матеріалу з уже наявними знаннями, практичним досвідом.

4. виховувати педагогічне свідомість студентів: підводити до усвідомлення нерозривного зв'язку між дошкільною установою і школою, єдності цілей навчання і виховання.

Тип уроку: виклад нового матеріалу.

Вид уроку: лекція.

Засоби: дошка, роздатковий матеріал (графіки, таблиці).

Методи і прийоми: словесні / розповідь, бесіда, пояснення, уточнення, питання /, наочні / наочний приклад /, практичні / проблемні ситуації /.

План уроку:

I. Організаційне початок / 5 хв. /

II. Виклад нового матеріалу / 20 хв. /

III. Первинне повторення нового матеріалу / 15 хв. /

IV. Підведення підсумків / 5 хв /.

Чорний текст - під запис

I.Здравствуйте, шановні студенти!

Давайте познайомимося! Я студентка 5 курсу педагогічного університету, Матвейцева Ольга Сергіївна, проведу у вас педагогіку.

Розглянемо ми сьогодні дуже значиму і актуальну тему, знання якої стане в нагоді вам в майбутньому. За психології ви проходили, і знаєте, наскільки важлива підготовка дітей до школи, особливо в наш час, так як з кожним роком зростають вимоги освітніх програм. Сьогодні ми з педагогічної точки зору розглянемо цю проблему. Тема нашого уроку - Наступність ДНЗ та школи.

План: 1. Місце ДОУ в системі освіти. Значення наступності в роботі ДНЗ та школи.

2. Зміст наступності в роботі ДНЗ та школи.

3. Показники готовності дитини до школи.

4. Співпраця сім'ї, ДОП та школи.

II. 1. Громадські дошкільні установи здійснюють широку програму виховно-освітню роботу з підготовки дітей до школи. Підготовка дітей до школи повинна бути різносторонньою і починатися задовго до вступу до школи, перш за все, сім'єю і дошкільним закладом. Умовою успішного здійснення завдання підготовки дітей до школи є наявність наступності в роботі д / с і школи, яка може бути визначена - змістовна, двосторонній зв'язок, що припускає, з одного боку, спрямованість виховно-освітньої роботи в д / с з урахуванням шкільних вимог, а з іншого боку, опору вчителя на рівень розвитку старших дошкільників.

Завданням д / с в даному випадку полягає в тому, щоб забезпечити такий рівень всебічного розвитку дітей, спираючись на який вчитель зможе успішніше вирішувати поставлені перед ним завдання.

Мета і завдання суспільного дошкільного виховання / сім'я, ДОУ, школа / визначені загальними цілями виховання з урахуванням специфіки віку дітей. Які цілі виховання ви пам'ятаєте? / Мета-ідеал - всебічний розвиток особистості, стратегічна, тактична задача, відображення у вихованні інтересів очікувань різних соціальних груп, розвиток здібностей, духовних потреб особистості /.

Таким чином, значення наступності в роботі ДНЗ та школі:

· Умова успішного здійснення завдання підготовки дітей до школи.

· Створення умов для реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, яка забезпечує формування особистості.

· Зближення умов виховання і навчання, завдяки чому перехід до нових умов навчання здійснюється з найменшими психологічними труднощами.

· Природне входження дітей в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності навчання з перших днів перебування в школі.

2. Отже, умовою успішного здійснення завдання підготовки дітей до навчання в школі є наявність наступності в роботі дитячого садка і школи - змістовна, двосторонній зв'язок, що припускає, з одного боку, спрямованість виховно-освітньої роботи в д / с з урахуванням шкільних вимог, а з іншого боку, опору вчителя на рівень розвитку старших дошкільників.

Робота по встановленню наступності зі школою має наступні напрямки: зміст, методи, форми навчання.

Умовою наступності в методах і формах виступає єдність їх спрямованості на забезпечення свідомості, міцного засвоєння знань, розвиток розумових здібностей і творчої активності, як в школі, так і в д / с.

Спільними рисами заняття і уроку повинні бути:

1. программность змісту;

2. чітко організована тимчасова регламентація;

3. керівна роль педагога;

4. використання науково обгрунтованих методів і прийомів.

Також необхідна спадкоємність педагогічних вимог і умов виховання. Адже придбані дошкільнятами форми поведінки, моральні уявлення і почуття є фундаментом нових форм моральної свідомості в початковій школі. Школа в свою чергу створює умови для подальшого виховання:

1. школа створює необхідні умови для подальшого якісного розвитку коллектевізма.

2. в школі відбувається формування високих громадянських почуттів / патріотизм, почуття обов'язку /.

3. в школі триває робота з естетичного виховання.

4. в навчально-виховному процесі школи відбувається спадкоємний розвиток всіх сторін особистості

Таким чином, спрямованість всього педагогічного процесу в д / с і школі на всебічний розвиток особистості дитини є основоположним умовою для досягнення наступності.

Педагогами складається єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи за цими напрямками: 2 частини - зміст спільної роботи вихователя і вчителя; ознайомлення дітей зі школою.

Формами організації спільної роботи вихователя і вчителя можуть бути:

· Відвідини д / с, школи

· Участь в пед.советах

· Взаємне консультування

· Спільне проведення батьківських зборів

· Організація конференцій

· Вивчення програм виховання і навчання і т.д.

Друга частина плану - ознайомлення дітей зі школою включає: відвідування підготовчих груп школи, 1 вересня, бібліотеки, спортивного, актового залу, порожніх класів у формі екскурсій, бесід.

Таким чином, найважливішою умовою ефективності роботи з налагодження спадкоємних зв'язків є доброзичливий діловий контакт між вихователем і вчителем.

3. Готовність до навчання в школі - найважливіший підсумок виховання і навчання в д / с і сім'ї. Вона визначається системою вимог, які пред'являє школа до дитини. Характер цих вимог обумовлений появою нової соціально-психологічної позиції школяра, новими завданнями і обов'язками, до виконання яких дитина має бути підготовлений.

Школа вимагає від дітей ні скільки спеціальних знань і умінь, скільки більш складних форм розумової діяльності, високого рівня розвитку морально-вольових якостей, здібностей до управління своєю поведінкою.

Завдання д / с полягає в тому, щоб всією системою виховно-освітньої роботи забезпечити формування у дітей готовності до школи, що відповідає вимогам сучасного шкільного навчання.

Підготовка дітей до школи передбачає:

1. Таку організацію виховної роботи в д / с, яка забезпечує високий рівень загального всебічного розвитку дошкільників.

2. Спеціальну підготовку по засвоєнню тих навчальних предметів, які будуть освоюватися в початкових класах школи.

Існують загальна, психологічна, спеціальна готовність до школи.

Загальна готовність - виступає як найважливіший підсумок всебічного виховання дошкільнят, досягнення дитиною певного рівня розумового, морального, вольового, естетичного та фізичного розвитку, необхідного йому при вступі до умови школи.

У змісті загальної готовності виділяються морально-вольова, інтелектуальна і фізична готовність, які мають місце при здійсненні зв'язку ДОУ і школи, так як визначають якості, необхідні для навчання.

Зміст морально-вольової готовності визначається вимогами до поведінки дитини, зумовленими позицією школяра. Дані вимоги ставлять учня перед необхідністю самостійно і відповідально виконувати навчальні обов'язки, бути організованим, дисциплінованим, керувати своєю поведінкою. Виконання цих вимог здійснюється в процесі тривалої, цілеспрямованої виховної роботи в д / с і сім'ї.

Отже, показники морально-вольової готовності до школи:

1. Наявність таких рис поведінки, як самостійність, організованість, дисциплінованість.

2. Уміння дитини будувати взаємини з дорослими і однолітками відповідно до правил культури спілкування.

3. Сформованість відносини дошкільника до праці: бажання працювати, почуття задоволення від виконаної роботи, повагу до праці оточуючих.

Значення інтелектуальної готовності обумовлено провідним видом діяльності школяра - вченням, що вимагає напруженої розумової праці, активізації здібностей до пізнавальної діяльності.

Показники інтелектуальної готовності:

1. наявність досить широкого запасу знань про навколишній світ.

2. певний рівень розвитку пізнавальної діяльності.

3. оволодіння елементами навчальної діяльності / чітко виконувати вказівки, вміти здійснювати контроль за своєю поведінкою /.

4. високий рівень розвитку мови: чітке звуковимову, різноманітність словника, вміння висловлювати свої думки.

Показники фізичної готовності:

1. хороший стан здоров'я, загартованість, певна витривалість, працездатність організму.

2. оволодіння культурно-гігієнічними навичками, звичкою дотримуватися правил особистої гігієни.

Психологічна готовність включає в себе мотиваційну готовність в прагненні дитини до навчання, бажання бути школярем, певний рівень вольового і соціального розвитку.

Спеціальна готовність є доповнення до загальної готовності, визначається наявністю спеціальних зун.

4.Однім з найважливіших умов практичної реалізації наступності д / с і школи є встановлення ділового контакту між вихователями підготовчої групи і вчителями 1 класів школи, що здійснюється в різних аспектах:

1. Інформаційно-просвітницький аспект - взаємне ознайомлення з завданнями навчально-виховної роботи.

2. Методичний аспект - взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи в старшій, підготовчій групах і 1 класах школи.

3. Практичний аспект - виражається з одного боку в попередньому знайомстві з майбутніми учнями, з іншого - в курируванні колишніх вихованців під час їх навчання в 1 класі школи.

Конкретними формами реалізації даного змісту є безперервна взаємодія вихователів і вчителів і систематичні відвідування ними один одного / школи, д / с /, тобто встановлення всебічного змістовного співробітництва між д / с і школою є запорукою досягнення високого рівня підготовки дітей до школи.

Роль сім'ї в розвитку дитини.

Сім'я відіграє велику роль у розвитку особистості дитини: в засвоєнні норм поведінки, розвитку індивідуальних особливостей і здібностей. Переваги сімейного виховання:

1.малу кількість дітей

2. атмосфера любові, психологічний комфорт

3. можливість включитися в різні види діяльності

4. можливість спілкування з людьми різного віку і досвіду

Негативні сторони:

1. професійна недосвідченість батьків

2. відсутність повноцінного спілкування з однолітками

3. наявність різних цілей

Як ви вважаєте, якого виховання краще дотримуватися?

При всій своїй універсальності сімейне виховання не забезпечує всіх умов для повноцінного розвитку дитини.

Тому сімейне і суспільне виховання повинні сприяти, максимально розвиваючи дитини і об'єднуючи свої зусилля для повноцінного розвитку особистості.

III. Отже, ми сьогодні розібрали спадкоємний зв'язок ДОУ і школи. А тепер пропоную вам розглянути педагогічні ситуації. Спробуйте дати свої рекомендації з точки зору готовності до школи і зв'язку методів виховання і навчання.

IV. Добре! Ситуації вірно розібрані, дані грамотні педагогічні оцінки. А тепер згадаємо, як визначається поняття спадкоємність? Які її основні напрямки, умови? Добре!

Домашнє завдання - підготуватися до опитування по темі по своїх записах з уроку.

До побачення!


прикладна програма

Наступність у роботі ДНЗ та школи

Спільна робота вихователя та вчителя Ознайомлення дітей зі школою

· Відвідування, школи і д / с

· Участь в пед.советах

· Консультування

· Проведення батьківських зборів

· конференції

· Відвідування підготовчих груп школи, бібліотеки, класів, актового, спортивного залів.

· Бесіда про майбутній час вступу до школи

Готовність до навчання в школі

Загальна психологічна спеціальна

· Морально-вольова

· Інтелектуальна

· Фізична

Співпраця ДНЗ і школи

· Інформаційно-просвітницький аспект

· Методичний аспект

· Практичний аспект

Форми роботи ДОП з сім'єю

Наочно-інформаційна Безпосередня

/ Стенди, виставки /

групова ІндивідуальнаСкачати 13,36 Kb.


Наступність у роботі дошкільного закладу і школи

Скачати 13,36 Kb.