Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах введення ФГОС до.
Дата конвертації09.12.2019
Розмір5,74 Kb.
ТипТемочка

Соловйова Світлана
Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах введення ФГОС до.

Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах введення ФГОС ДО.

Тема наступності між дошкільною та початковою загальною освітою є актуальною завжди. А зараз, після прийняття федеральних державних освітніх стандартів (ФГОС) дошкільної та початкової загальної освіти, неперервна освіта між дитячим садом і школою є важливою сходинкою основної загальної освіти. Під наступністю в освіті ми розуміємо узгодженість і збереження методів, цілей, завдань, засобів і форм навчання і виховання дітей. З цього випливає, що основні освітні програми дошкільної та початкової загальної освіти спрямовані на безперервний освітній і виховний процес між дошкільною установою і школою і включають в себе спадкоємність в змісті по всіх темах навчання грамоті, математиці, розвитку мови. Таким чином, принцип спадкоємності і безперервності освітнього циклу це- цикл «дитячий сад-школа».

Дитина, що надходить в школу, не повинен бути пасивним слухачем, який буде сприймати готову інформацію, передану йому педагогом. Активність дошкільника є основою розвитку. Освітній процес включає в себе співпрацю вихователя і дитини, а це, в свою чергу, сприяє розвитку комунікативних здібностей у дітей, як необхідного компонента навчальної діяльності. Основною метою підготовки до школи є формування у дошкільника якостей, які необхідні для успішної навчальної діяльності, а саме: допитливості, самостійності, ініціативності. Дитячий садок на етапі підготовки до школи здійснює особистісне, фізичний, інтелектуальний розвиток дитини і формує початкові навички навчальної діяльності.

Для того, щоб зробити перехід дітей в школу більш безболісним і дати їм можливість швидше звикнути до нових умов, вчителям і вихователям треба спільно знайомитися з методами і формами роботи в дитячому садку і школі. Необхідно створити єдиний освітній простір, яке буде зв'язувати дошкільна і початкова загальна освіта та включати в себе різні форми і методи роботи: екскурсії в школу; участь в спільну освітню діяльність, ігрових програмах; проектної діяльності; спільні свята (День знань, День відкритих дверей); спільні спортивні змагання; зустрічі з першокласниками; гри в школу; читання художньої літератури. Відвідування шкільного музею, бібліотеки викликає великий інтерес у дошкільників. Бесіди і зустрічі з учнями школи, які відвідували наш дитячий сад, викликають бажання піти в школу і вселяють впевненість у своїх силах. Для успішної наступності дошкільної та початкової освіти важливу роль відіграє взаємодія педагогів, яке полягає в проведенні круглих столів, взаємодії психологів, логопедів дитячого садка і школи. Дуже добре проходять взаємовідвідування уроків в перших класах і відкритих занять в підготовчих групах. Після занять вихователі і вчителі обговорюють проблеми і коригують спільну діяльність для вдосконалення методів навчання дітей. В результаті такої спільної діяльності педагогів дитячого садка і початкової школи досягається взаєморозуміння з основних питань.

Важливим етапом в наступності дошкільної та початкової освіти є співпраця з батьками: проведення зустрічей батьків з майбутніми учителями; анкетування батьків в період адаптації дітей до школи; виставки спільних творчих робіт. Завданням педагогів дошкільної освіти є донести до батьків необхідність спільної роботи з дітьми. В результаті такої діяльності педагогів і батьків випускники дитячого садка добре освоюють програму, їх рівень знань відповідає вимогам, які пред'являються до дошкільнятам, підготовка дітей до школи оцінюється як хороша.

Робота по організації наступності повинна проводитися педагогами дошкільного закладу і школи спільно і системно. Основним є визнання вирішальної ролі змісту освіти, способів організації освітньої діяльності та взаємодії учасників освітнього процесу в досягненні цілей особистісного, соціального і пізнавального розвитку дошкільників, врахування їх індивідуальних, вікових, психологічних і фізіологічних особливостей. Тільки зацікавленість двох сторін і батьків дошкільнят дозволить вирішити проблему наступності дошкільної та початкової загальної освіти, зробити вступ до школи успішним. За визначенням Д. Б. Ельконіна, дошкільний і молодший шкільний вік це одна епоха людського розвитку, іменована «дитинство» [1, С. 83]. Таким чином, для здійснення успішної наступності дошкільної та початкової загальної освіти необхідно створити комфортні умови для дітей, вихователів та педагогів.

Список літератури:

1. Виготський Л. С. Зібрання творів: У 6-ти т. Т. 4. Дитяча психологія / Під. ред. Д. Б. Ельконіна. - М .: Педагогіка, 1984.

2. Н. В. Іванова Соціальний розвиток дітей в ДНЗ: Методичний посібник // М. Творчий центр, 2008.

3. Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року //

Вісник освіти Росії, 2002. - № 6.

Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах введення ФГОС до.