• Прикріплені файли

 • Скачати 15,55 Kb.

  Настільні ігри та дидактичні вправи з використанням звукових моделей на етапі диференціації для дітей
  Дата конвертації24.10.2017
  Розмір15,55 Kb.
  ТипДитячі ігри

  Скачати 15,55 Kb.

  Наталя Толкачова
  Настільні ігри та дидактичні вправи з використанням звукових моделей на етапі диференціації для дітей

  Сучасні підходи до організації корекційного навчання полягають в знаходженні більш ефективних умов, методів, прийомів для успішного оволодіння дітьми програмного матеріалу. Цю проблему я спробувала вирішити за допомогою наочного моделювання.

  У своїй роботі по виправленню неправильного звуковимови, я створила моделі звуків по артикуляційним і акустичним ознаками і активно використовую їх на етапах постановки, закріпленні, автоматизації та диференціації.

  Така форма роботи зі звуками удосконалювала процес корекційного навчання і відкрила подальші перспективи, для створення системи роботи з використанням методики моделювання на всіх етапах роботи зі звуками в умовах логопедичного пункту і спрямована на:

  мета:

  1. Удосконалювати процес корекційного навчання;

  2. Підвищити якість засвоєння програмного матеріалу;

  3. Розвивати пам'ять, мислення, увагу.

  У сучасній науково-педагогічній літературі моделювання розглядається як процес застосування наочних моделей (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко та ін.). Наукові дослідження і практика підтверджують, що саме наочні моделі є тією формою виділення і позначення відносин, яка доступна дітям дошкільного віку (Леон Лоренсо С, Л. М. Халізева і ін.). Використання заступників і наочних моделей розвиває розумові здібності дошкільнят. На використанні наочних моделей засновано багато методів дошкільного навчання. Наприклад, метод навчання дошкільнят грамоті, розроблений Д. Б. Ельконіна і Л. Є. Журової. Даний метод передбачає моделювання за допомогою кольору акустичні ознаки звуку по твердості-м'якості. Але в логопедичній роботі над постановкою звуку дитина знайомиться і з артикуляційних ознаками (це положення губ, язика, тому я створила моделі звуків, які включають в себе і акустичні, і артикуляційні ознаки за допомогою колірних і графічних зображень.

  Методика моделювання грунтується на:

  - вчення І. П. Павлова про «динамічних стереотипах»;

  - вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку;

  - новітні розробки в психології;

  Під час вимови звуків мови, дратуються рецептори м'язів мови, губ, м'якого піднебіння, гортані, щік. Досягаючи кори, ці роздратування викликають збудження в спеціальних кінестетичних і пов'язаних з ними рухових клітинах коркового відділу речедвигательного аналізатора.

  Ці порушення збігаються в часі з подразненнями від звучання звуків в слухоречевого аналізаторі. Внаслідок одночасності рухових і слухових подразників утворюються умовні зв'язку між руховим і слуховим аналізаторами. В результаті багаторазових повторень виробляються стійкі динамічні стереотипи, які закріплюються за допомогою моделювання звуків по артикуляційним і акустичним ознаками з використанням графічних і колірних зображень.

  Як відомо, в дошкільному віці у дитини переважає наочно-дієве, наочно - образне мислення, яке переходить в словесно-логічне. У корекційній роботі при постановці звуків дитині необхідно навчиться правильно вимовляти звуки. Для цього йому потрібно освоїти поняття «звук», знати його ознаки, але побачити і помацати його не можна. Тут і постає питання, як довести до свідомості дитини те, чому його хочуть навчити, і в ігровій формі міцно сформувати акустичні і артикуляційні уявлення про звук, вміння знаходити схожість і відмінності диференціюються звуків. Для вирішення цієї проблеми, я створила «образи», а потім моделі звуків, керуючись тим, що мова - знакова система. Матеріальна оболонка мовних знаків в усному мовленні це звуки-фонеми. Для кожної людини «матеріал мови» - це, перш за все, речедвігательние і слухові відчуття при роботі мовного і слухового апаратів, а також зорові і кінестетичний відчуття.

  Таким чином, дитина, що навчається правильному звуковимовленню повинен запам'ятати, дізнатися на слух і артикулювати все фонеми і просодеми рідної мови.

  При розробці моделей звуків і системи роботи з використанням методики моделювання я враховувала новітні розробки в психології.

  У дитини розвинений один або два основних канали сприйняття інформації, тому діти умовно діляться на «аудиалов», «кинестетиков» і «візуалів».

  Знаючи це, я постаралася задіяти в процесі корекційного навчання всі канали отримання інформації за допомогою моделі звуку, яку можна побачити, позначити колірними і графічними значками артикуляційні й акустичні ознаки. За допомогою моделі можна «побачити» звуки, знайти, чим вони схожі і чим різняться і, нарешті, пограти з ними, поманіпуліровать.

  Система роботи з використанням методики моделювання звуків ґрунтується на принципах: наочності, свідомості, системності, корекційної спрямованості, розвитку динамічності сприйняття, мотивації до навчання.

  Особливе значення надаю принципом корекційної спрямованості. Для його реалізації строю заняття так, щоб в ході навчання освоювався не тільки навчальний матеріал, а й вирішувалися завдання психічного розвитку. Використовую способи і прийоми, які стимулюють і розвивають вищі психічні функції.

  Метод компенсації допомагає мені розвинути потенційні можливості, здібності дитини, навчити вибрати такий механізм обробки інформації, який дозволив би йому ефективно взаємодіяти з навколишньою дійсністю.

  Принцип розвитку динамічності сприйняття дозволяє побудувати навчання таким чином, щоб воно здійснилося на достатньому високому рівні труднощі. Моє завдання полягає в тому, щоб завдання постійно ускладнювалися і, розвивали б у дитини межфункциональную систему обробки інформації, т. Е. Сприяли динамічності сприйняття.

  Різноманітні завдання спонукають дитину до активної навчальної діяльності, змушують працювати як окремі психічні функції, так і зв'язку між ними. Дитина, розвиваючи своє сприйняття, вправляє свої психічні процеси.

  Принцип продуктивної обробки інформації допомагає організувати навчання так, щоб у дітей формувався навик обробки інформації, розвивався механізм самостійного пошуку, вибору і прийняття рішення.

  Активно використовую принцип мотивації до навчання, згідно з яким завдання і вправи повинні бути цікаві дитині. Для цього, організовую навчання так, щоб дитина добровільно включався в діяльність, створюю умови для вирішення творчих завдань.

  Реалізація вищесказаних принципів досягається через:

  - практичну діяльність на занятті;

  - ігрову діяльність;

  - моніторинг.

  Система роботи з використання методики моделювання звуків по артикуляційним і акустичним ознаками на етапі диференціації дозволяє отримати наступні результати:

  1. Міцно закріпити уявлення про звуки, необхідні для повноцінного розвитку фонематичного сприйняття, т. К. У дитини формуються міцні знання на основі моделювання якісних характеристик звуків по артикуляційним і акустичним ознаками, закріплюються вміння зіставляти систему диференціюються звуків;

  2. Підвищити контроль за власною мовною діяльністю, оскільки у дитини вдосконалюються речеслуховой, речедвігательние і кінестетичні відчуття при вимові звуків, на основі яких виробляються чіткі стереотипи;

  3. Сформувати уявлення про логічні відносинах, здатність до абстракції при передачі основних характеристик за допомогою умовних позначень, розвинути мислення, увагу, пам'ять, слухове і зорове сприйняття;

  4. Отримувати стабільно високі результати, що підтверджується даними моніторингу.

  Система роботи з використання методики моделювання звуків по артикуляційним і акустичним ознаками має велике дидактичне значення, дозволяє творчо ставитися процесу корекційного навчання і допомогла створити різноманітні ігри та вправи, які будуть не тільки навчати, але і викликати інтерес і усвідомлене ставлення до мови.

  Я розробила дидактичні вправи і настільні ігри, які особливо ефективно застосовуються на етапі диференціації опозиційних звуків, і використовую як на заняттях, так і в вільної ігрової діяльності. Розроблені мною ігри та вправи є продовженням системи роботи з моделювання звуків і дозволяють міцно засвоїти артикуляційні та акустичні уявлення про звуки, розвивають увагу, логічне мислення, пам'ять, викликають інтерес.

  Застосування настільних ігор і дидактичних вправ з використанням звукових моделей на етапі диференціації спрямована на:

  мета:

  Викликати інтерес і усвідомлене ставлення до власної мови через розвиток пізнавальних здібностей за допомогою різних форм сім-волізаціі звуків в ігровій діяльності.

  Мета досягається за допомогою вирішення завдань:

  1. Сформувати чіткі уявлення про подібність і відмінності артикуляційних

  і акустичних ознак в процесі корекційного навчання;

  2. Розвивати фонематичний слух в ігровій діяльності, через всі канали сприйняття, на основі кінестетичних відчуттів;

  3. Закріплювати навичку диференціації опозиційних звуків за допомогою дидактичних вправ і настільних ігор.

  Завдання реалізуються на індивідуальних, подгруппових заняттях, у вільній ігровій діяльності, через дані моніторингу і призводять до результатів:

  1. Міцно закріплюється навичка вимови диференціюються звуків;

  2. Повноцінно розвивається фонематическое сприйняття;

  3. Успішне навчання в школі.

  Система роботи з використанням методики моделювання на всіх етапах роботи зі звуками представлена в перспективному плані, де позначена мета заняття і етапи моделювання.

  Для того щоб дитина правильно вимовляв поставлений звук, необхідно щоб у нього сформувалися нові стійкі зв'язки на основі артикуляційних і акустичних уявлень про звуки, т. Е. Дитина повинна знати про звуках все:

  - де знаходиться мову? що роблять губи? - артикуляційні уявлення;

  - що робить горлечко? (спить або співає, яка пісенька? (сердита або ласкава) акустичні уявлення.

  Якщо у дитини будуть сформовані ці уявлення на основі кінестетичних відчуттів, через всі канали отримання інформації (зоровий, слуховий, кінестетичний, в процесі практичної діяльності, то можна говорити про міцних стійких зв'язках в корі головного мозку, які дозволять:

  - правильно вимовляти поставлений звук, не переходячи на старе дефектний вимова;

  - чіткі уявлення про звуки допоможуть повноцінному розвитку фонематичного сприйняття, що є необхідною умовою успішного навчання дитини в школі.

  Після того, як дитина навчилася утримувати артикуляционную позу для вимовляння звуку, звертаю його увагу на положення язика, губ і пропоную позначити ці положення графічними значками.

  Коли дитина вимовляє звук самостійно ізольовано, в складах, звертаю увагу на те, що робить горлечко? (спить або співає) через тактильні відчуття, яка пісенька? (сердита або ласкава, і пропоную позначити ці ознаки за допомогою колірних зображень. В результаті у дитини накопичуються окремі позначення звуку, які збираються в модель.

  Для закріплення уявлень про становище мови, губ, акустичних ознаках на занятті пропоную дітям за допомогою простого і кольорових олівців намалювати звукову модель в зошиті. На першому етапі задаю навідні запитання: - де язичок? що роблять губки? і т. д., в подальшому діти можуть за завданням логопеда моделювати звукову модель.

  Звукові моделі активно використовую на всіх етапах роботи зі звуками, але більш ефективно, з моєї точки зору, застосовувати моделі звуків на етапі диференціації, так як діти наочно можуть побачити, чим схожі і чим різняться звуки. Спочатку діти розглядають моделі диференціюються звуків, малюють їх в зошитах, шукають подібності та відмінності. А потім звукові моделі на етапі диференціації активно використовую в дидактичних вправах і настільних іграх у всіх видах роботи з опозиційними звуками: ізольовано, в складах, словах, фразах.

  За допомогою звукових моделей можна:

  - викладати ланцюжка з опозиційних складів, таких як: са-за-са; са-за-ца; і т. д., - диференціювати слова пароніми: рак-лак, миска - мишка, т. д.,

  - відпрацьовувати слова, в яких є обидва диференційовних звуку: мармелад, спиця, сазан, залізо, сонечко і т. Д.

  Настільні ігри та дидактичні вправи систематизовані в таблиці, в якій представлені групи диференціюються звуків, настільні ігри та дидактичні вправи в яких відпрацьовуються знання і уявлення про звуки.

  Викликають інтерес і активну участь на занятті настільні ігри:

  «Збери ромашку»,

  «Лист від Незнайки», «Лист для Незнайки»,

  «Шлях до золотого ключика»,

  «Прочитай слово»,

  «Звуковий лото»,

  «Звуковий доміно».

  висновок

  Через порівняння артикуляційних і акустичних ознак в ігровій діяльності можна підсилити уявлення про звуки, підвищити усвідомлене ставлення до правильної вимови звуків. Ця робота особливо ефективна, коли йде заміна одного звука іншим по артикуляційних ознаками, оглушення або озвонченіе звуків за акустичними ознаками.

  За допомогою порівняння ознак на звукових моделях дитина може самостійно знайти помилки і спосіб їх виправлення.

  Високі результати показують дані моніторингу, які я отримую в кінці року.

  Таким чином, закріплення знань і уявлень про диференціюються звуках за допомогою настільних ігор і дидактичних вправ:

  - якісно покращує процес корекційного навчання;

  - формує навички самостійного пошуку і обробки інформації, що сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей.

  Прикріплені файли:

  opyt-na-sodruzhestvo-2015_2bsi1.pptx | 2309,99 КБ | Завантажено: 40


  Скачати 15,55 Kb.


  Настільні ігри та дидактичні вправи з використанням звукових моделей на етапі диференціації для дітей

  Скачати 15,55 Kb.