Народна казка як засіб виховання естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації15.12.2019
Розмір8,96 Kb.
ТипТемочка

Олена Ананьїна
Народна казка як засіб виховання естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку

Сучасна концепція дошкільного виховання заснована на розумінні важливості і необхідності роботи по вихованню естетичних почуттів дошкільнят через прилучення їх до мистецтва, яке є мірилом людських цінностей. Художньо-естетичне виховання є цілеспрямованим процесом формування творчо активної особистості дитини, який здатний з естетичної точки зору розуміти прекрасне давати йому оцінку.

Н. Варкін зазначає, що процес виховання естетичних почуттів дошкільнят носить діяльнісний і творчий характер. Його сутність визначається наступним чином:

1. процес цілеспрямованого виховання естетичних почуттів, в тому числі, почуття прекрасного;

2. формування здатності до сприйняття, розуміння, бачення краси в житті та мистецтві, вміння давати їй оцінку;

3. завданням виховання естетичних почуттів є, в тому числі і формування художнього смаку дошкільника;

4. розвиток у дитини здатності і прагнення до самостійних видів творчості і створення прекрасного навколо себе, розвиток вміння творчого створення продуктів художньої творчості [6, с. 58].

Розвиток естетичних почуттів у старших дошкільників здійснюється через формування естетичного ставлення до світу в процесі залучення до літератури, театралізованої і образотворчої діяльності, через музичне розвиток.

З. А. Гриценко вважає, що особливе місце в формуванні естетичних почуттів належить мистецтву слова, яке відображає навколишню дійсність через різноманітні художні образи, осмислює і узагальнює реальні життєві факти. Саме художні твори різноманітних жанрів розкривають перед дитиною внутрішній світ героїв, що допомагає йому пізнавати реальні відносини людей, формує ставлення до оточуючих. Саме твори літератури змушують дітей виявляти сильні естетичні почуття і емоції: вони переживають за героїв, радіють разом з ними, приймають як свої їхні радощі й невдачі [12, с. 92].

Дитячий садок сприяє знайомству дошкільнят з кращими творами для дітей. Це стає основою для вирішення цілого комплексу взаємопов'язаних завдань по моральному, розумовому, естетичному вихованню старших дошкільнят, адже саме цей вік найбільш значимий і сприятливий для виховання естетичних почуттів дітей. Старші дошкільнята починають демонструвати моральні якості, можуть пояснити своє сприйняття і ті оцінки, які вони дають навколишньої дійсності і людям. Позитивні виховні результати досягаються багато в чому завдяки використанню фольклору, який своєю мудрістю впливає на емоційний стан дитини, на формування його естетичних почуттів.

Народна казка, яка відноситься до одного з видів фольклору, є ефективним засобом виховання естетичних почуттів дошкільнят. Вона володіє потужним виховним потенціалом, допомагає дитині визначити своє місце в суспільстві, розкриває перед дошкільням особливості взаємин людей. Пригоди казкових героїв заворожують дітей, сприяючи формуванню сильних і глибоких естетичних почуттів: радості, співпереживання, занепокоєння за улюблених героїв. Народна казка формує в свідомості дітей зразки моральної поведінки конкретних героїв в конкретних ситуаціях поведінки. Казки з перших слів вводять дитину в свій неповторний чарівний світ, світ подиву і радості: розмови звірів, розуміння людьми їх мови, небезпечні випробування героїв і заслужена нагорода [5, с. 114].

Яскраві казкові образи будять фантазію дитини, стимулюють розвиток естетичних почуттів, допомагають розібратися в складних категоріях «прекрасне-потворне», формують вміння цінувати і берегти прекрасне.

Російські народні казки є цінним матеріалом для виховання естетичних почуттів дошкільнят, так як дають дітям зразки духовного багатства, долучають до культурної спадщини, створюваному багатьма поколіннями. Саме в російських народних казках знайшли відображення моральні норми життя кожної людини, які вироблялися багатьма поколіннями в повсякденному і трудового життя. Такі казки як «Чарівна амфора», «Чоловік та дружина» допомагають виховувати у дітей загальнолюдські цінності, формувати дружні відносини між різними народами, включають в себе величезний пласт інформації, пов'язують між собою минуле, сьогодення і майбутнє. Розвитку естетичних почуттів дошкільнят сприяє і особливу мову російських народних казок: особлива інтонаційна забарвлення, використання універсальних мовних засобів вираження (порівнянь, епітетів, метафор). Мова казок дуже влучно і емоційно передає ставлення народу до певних предметів, явищ, подій, сприяючи тим самим пожвавленню і збагачення мови дітей, посилення її експресивного забарвлення при передачі емоційних відчуттів [1, с. 134].

Народні казки, з якими знайомляться дошкільнята, не просто виховують у них естетичні почуття, а й роблять значний вплив на формування у них почуття прекрасного.

Значення казки для розвитку естетичних почуттів визначається також тим, що вона спирається на життєвий досвід дитини, вчить його навичкам правильної поведінки, допомагає розмежувати поняття «добре» і «погано», навчитися радіти за позитивний результат як своєї, так і чужої діяльності. Спілкування з народною казкою сприяє вихованню культуру естетичного сприйняття у дошкільнят, розвиває чутливість до краси і образності художнього слова, сприяє розумінню його яскравості і поетичності, прилучає дитину до духовних цінностей народу [42, с. 120].

Народні казки несуть в собі величезний виховний потенціал, вони допомагають формувати особистість дитини на основі захоплюючого творчого процесу, також ефективно впливають на розвиток естетичних почуттів дошкільнят через естетичне сприйняття фольклорних творів, естетичне бачення навколишньої дійсності.

Народні казки активно використовуються як засіб художньо-розвитку естетичних почуттів дошкільнят, так як робота з казкою передбачає не тільки її читання, а й театралізацію, розповідання за ролями, малювання на тему казкового сюжету, виконання аплікації, ліплення. Діти за допомогою вихователя можуть підібрати відомий їм фольклорний матеріал, що відображає проблеми, підняті в казці.

Саме народна казка дозволяє дитині реалізувати свої думки, почуття, емоції, естетичні почуття в творчої діяльності.

Таким чином, народні казки є найбільш ефективним засобом розвитку естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку, так як мають потужний вплив на сприйняття дитини, формують його вміння відчувати, допомагають навчитися розрізняти прекрасне і потворне як в самій художній літературі, так і в житті. Отже, при організації процесу розвитку естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку вихователям необхідно враховувати широкі дидактичні і методичні можливості народної казки.

література

1. Акулова О. В., Сомкова О. Н., Солнцева О. В., Гурович Л. М. Теорії та

технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку. - М .: Центр педагогічної освіти, 2012 - 384 с.

2. Бреслава Г. М. Емоційні особливості формування особистості в дитинстві. - М .: Педагогіка, 2012. - 228 с.

3. Варккі Н. Дитина у світі творчості: Творче та естетичне виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2013. - № 6. - С. 57- 67.

4. Гриценко З. А. Практикум з дитячої літератури та методикою залучення дітей до читання: навч. посібник для фак. дошк. виховання пед. вузів. - М .: Академія, 2013. - 224 с.

5. Теорія і методика розвитку мовлення дітей: навч. посібник для вузів / В. І. Яшина. - М .: Академія, 2013. - 192 с.

Народна казка як засіб виховання естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку