Скачати 15.88 Kb.

Наочність як засіб формування лексико-граматичної будови мови у дітей з ОНР
Дата конвертації30.12.2019
Розмір15.88 Kb.
ТипВІН Р. Загальне недорозвинення мови

Скачати 15.88 Kb.

Наталія Васильєва
Наочність як засіб формування лексико-граматичної будови мови у дітей з ОНР

Мова - безцінний дар природи людині. Через мова здійснюється взаємодія людей. Тільки людина володіє щасливою можливістю розповісти про свої почуття, поділитися думками, передати цікаву інформацію, прочитати вірш. ... В результаті такої взаємодії, коли виникає зворотній зв'язок і відчуття комфорту від спілкування, ми відчуваємо почуття причетності, співпереживання, взаєморозуміння.

Велике значення для формування мови людини має граматика. Вона допомагає втілювати наші думки в матеріальну оболонку, робить нашу мову організованою і зрозумілою для оточуючих.

Своєчасне формування граматичного ладу мови дитини - найважливіша умова його повноцінного мовного і психічного розвитку, оскільки мова і мова виконують провідну функцію у розвитку його найважливіших психічних процесів.

Для того, щоб процес навчання крім конкретних знань міг приносити колосальне задоволення, бути надзвичайно цікавим, давав радість спілкування, а дитина і педагог відчували потребу в самому процесі навчання, необхідно вибудувати його (процес навчання) відповідно до общедидактическими принципами:

Принцип науковості - передбачає науковий характер знань, які подаються дітям, навіть якщо ці знання адаптуються з урахуванням пізнавальних можливостей учнів і носять елементарний характер.

Принцип систематичності, перспективності, послідовності - облік цього принципу дозволяє сформувати у дітей цілісну систему знань, умінь, навичок.

Принцип свідомості, активності - навчання і виховання є двосторонні процеси. З одного боку - об'єкт навчає і виховує впливу - дитина, якого навчають і виховують, а з іншого боку, дитина сама бере активну участь в процесі навчання і чим вище його суб'єктивна активність, тим краще результат.

Принцип доступності - передбачає врахування вікових та психофізіологічних особливостей дітей, а також облік рівня актуального розвитку і потенційних можливостей кожного з них.

Принцип міцності засвоєння - в процесі навчання необхідно домогтися міцного засвоєння отриманих дитиною знань, перш ніж переходити до нового матеріалу.

Принцип наочності - припускає організацію навчання з опорою на безпосереднє сприйняття предметів і явищ, при цьому важливо, щоб в процесі сприйняття брали участь різні органи чуття.

Також для цього потрібно знати вікові психологічні і характерологічні особливості дітей з ОНР. У дітей з ОНР порушені всі компоненти мовної системи - фонетика, лексика, граматика. У нормі граматичну будову мови засвоюється дитиною поступово, самостійно, шляхом наслідування мови дорослих, в процесі спілкування і різноманітної мовної практики. Поступовість і певна послідовність оволодіння граматичною будовою мови пояснюється не тільки віковими закономірностями розвитку нервової діяльності дитини, але і складністю граматичної системи російської мови. Труднощі в оволодінні граматичною стороною мови в тому, що дитина не усвідомлює цих значень, вживає їх інтуїтивно, до певного моменту виокремлює тільки план загального змісту, зосереджуючи увагу лише на загальному сенсі слова, лексичному його значенні. Граматичні ж кошти мови залишаються поза сферою його сприйняття.

У дітей з ОНР знижена здатність сприймати відмінності граматичних елементів мови, що обмежує їх можливості і здібності, необхідні для продуктивного і творчого застосування конструктивних елементів мови в процесі мовного висловлювання. Таким дітям властиво хаотичне і безладне поєднання граматичних засобів мови. Основа слова дуже повільно збагачується необхідними граматичними елементами. Навіть якщо дитина сприймає їх, тривалий час використовує неправильно.

Також у дітей з ОНР простежується і недостатня сформованість психічних процесів - пам'яті, уваги, сприйняття, логічного мислення. Таким дітям дуже важко зосередитися, вони швидко втомлюються, відволікаються і перестають сприймати пропонований навчальний матеріал.

Як же педагогу утримати інтерес дитини, сконцентрувати його увагу, забезпечуючи при цьому корекційну роботу і всебічний розвиток?

Для цього необхідні ефективні засоби формування і подальшого розвитку граматичної будови мови у дітей з ОНР.

Одним з перспективних засобів в цьому відношенні, на мій погляд, є використання наочно-ігрових засобів. Наочно-ігрові засоби представляють, з одного боку, наочне приладдя, з іншого - дидактичну гру зі своїм змістом, організацією і методикою проведення. З їх допомогою створюється ігрова ситуація, актуалізуються знання дітей, пояснюються правила, формується додаткова стимуляція ігровий і мовної активності, створюються умови для виникнення і посилення пізнавальних мотивів, розвитку інтересів, формується позитивне ставлення до навчання. Сам процес навчання стає емоційним, дієвим, що дозволяє дитині засвоїти свій власний досвід, активізуючи пізнавальну діяльність.

Наочно-ігрові засоби дають можливість дошкільнятам з ОНР, у яких не розвинене словесно-логічне мислення, наочно уявити конкретну ситуацію, необхідну для породження певного мовного висловлювання.

Наочність полегшує засвоєння матеріалів, сприяє формуванню сенсорних передумов для розвитку мовленнєвих умінь і навичок. Опора на чуттєві образи робить засвоєння мовленнєвих умінь і навичок більш конкретним, доступним, усвідомленим, підвищує ефективність логопедичної роботи.

Пропоновані наочно-ігрові засоби, що сприяють розвитку лексико-граматичної будови мови, виконані з урахуванням рішення максимальної кількості освітніх і виховних завдань: для розвитку просторових відносин, зорового сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовної практики.

У своїй роботі при формуванні лексико-граматичної будови мови у дітей з ОНР я використовую наступну наочність:

Настінне панно «Парасолька» - допомагає дітям в узгодженні прикметників (назва кольору) з іменниками. Діти розкладаючи картинки по відповідним кишеньках, називають картинку і її колір: біла хмара, сірі мишки, різнобарвна метелик, ...

Настінне панно «Гриби» - допомагає дітям в засвоєнні правильного вживання прийменникових конструкцій: бабка сидить НА мухоморі, гусениця вилізла З будиночка, метелик літає НАД грибами, ...

Дидактичний посібник «Хто в будиночку живе?» - допомагає навчити дітей диференціювати родову приналежність іменників. Логопед дає дитині набір картинок і пропонує до будиночка, в якому намальований хлопчик покласти картинки, про які можна сказати «він мій», в інший будиночок - «вона моя» і т. Д.

Наочний посібник «Цветик - семицветик» - сприяє поліпшенню мови, розумових операцій, пам'яті, довільної уваги.

Дидактичне вправу «Літо - зима» - сприяє збагаченню словника шляхом підбору слів по даній темі.

Дидактичне вправу «Карлик - велетень» - сприяє навчанню вживання слів зі зменшено-пестливими суфіксами і суфіксами збільшення.

Дидактичне вправу «Порахуй-ка» - сприяє вправі відповідно іменника і числівника.

Дидактичне вправу «Який?» - сприяє підбору декількох ознак до предмету.

Набір «стрілок» для активізації та збагачення словника дітей словами-діями - на кожне запропоноване дитиною слово, кладеться «стрілочка», скільки слів, стільки «стрілок», потім пропонується згадати всі названі слова.

Кроками прошагать і дії назвати:

Як з іграшками грати.

Набір «трикутників» для активізації та збагачення словника дітей словами-ознаками - на кожне запропоноване дитиною слово, кладеться «трикутник», скільки слів, стільки «трикутників», потім пропонується згадати всі названі слова.

На картинку подивися,

Ознаки до предмету підбери.

Модель «Гномики» - набір складається з трьох «гномики» різного розміру - допомагає дітям в освіті іменників зі зменшено-пестливими і збільшувальними суфіксами (* гном - гномик - гноміще).

Жив собі веселий ГНОМ.

Він в лісі побудував ДІМ.

Поруч жив поменше ГНОМИК.

Під кущем він зробив БУДИНОЧОК.

Старий, мудрий гном - ГНОМІЩЕ

Збудував великий доміще.

Картки - символи «приводи» - діти вчаться вживати в мові прийменники, правильно будувати речення, співвідносячи положення предмета з відповідним приводом.

Гра «Веселий м'яч»

Ось грає Буратіно

У м'ячик весело з Мальвіною.

Ти, друже, виріши завдання:

Хто куди закинув м'яч?

Панно «Зимуючі птахи», «Дикі тварини», «Домашні тварини» - діти, пересуваючи предмети по панно, вчаться використовувати в мові прийменникові конструкції.

Схематична картинка «Машина» - дозволяє формувати навик розуміння і вживання прийменникових конструкцій.

Ось машина.

Хто В машині?

Хто НА ній?

І що НАД ній?

Хто тут ЗА,

А що тут ПЕРЕД,

У машини і ПІД ній?

Модель «Чудо - дерево» - використовується для закріплення вміння утворювати іменники мн. ч. Р. п.

А у наших, у воріт

Чудо - дерево росте,

І на гілках зріють в термін

Багато суконь і чобіт.

Зріють кофти, туфлі, штани,

Підставляйте, діти, руки!

Схематична картинка «Мишка» - допомагає формувати і розвивати навик освіти і вживання префіксальних дієслів.

Мишка йшов, йшов,

До річці підійшов.

Міст перейшов,

Далі пішов.

Мишка йшов, йшов,

До ямі підійшов,

Яму обійшов,

Далі пішов.

Мишка йшов, йшов,

До гірці підійшов,

На гірку зійшов,

З гірки зійшов,

Далі пішов.

Мишка йшов, йшов,

І додому прийшов.

Макет «Місто» - допомагає формувати і розвивати навик освіти і вживання префіксальних дієслів.

Модель «Складні слова» наочно представляє як з двох слів виходить одне і, навпаки, допомагає дітям пояснити з яких двох простих слів складається складне слово (* листя падають - листопад).

Угруповання складних слів по лексичним темам

Природа: листопад, снігопад, водоспад, льодохід, повінь, водорість, мухомор, сінокіс.

Будинок і його оточення: комин, водопровід, автодорога, спортмайданчик, фізкультура, лісопарк, сінокіс, турпохід, газопровід, зоопарк.

Тварини: качконіс, носоріг, землерийка, броненосець, вовкодав.

Комахи: шовкопряд, сороконіжка, Мухоїд, короїд, водомір, листовійка.

Предмети побуту: хлеборезка, соковижималка, скороварка, кавоварка, кавомолка, м'ясорубка, соковарка, електробритва.

Транспорт: вертоліт, літак, пароплав, криголам, теплохід, паровоз, тепловоз, місяцехід, молоковоз, самоскид, сінокосарка, самокат, снігохід, снігокати, електровоз, всюдихід, кулемет, бензоколонка, вогнегасник, снігоприбиральна машина, картоплезбиральний комбайн, хлібозбиральної комбайн.

Люди: садівник, бджоляр, лісоруб, птахівник, землекоп, мисливець, бавовнярами, собаківник, змієлов, пішохід, рибалка, водолаз, тваринник, сажотрус, байкар, сталевар, довгожитель, ласун, всезнайка.

Складні прикметники: залізничний, одноповерховий, восьмиповерховий, багатоповерховий, довгоногий, чорноокий, різнокольоровий, малопомітний, яскраво-червоний, сіроокий, білосніжний, добросердий.

Модель «Деревце» з набором картинок - допомагає в роботі над родинними словами: сприяє уточненню значень слів, формуванню процесів словотворення, виділенню морфем в слові і співвіднесення їх із значенням, морфологічному аналізу слова.

Слова, як рідні, схожі трохи,

І якщо поставити їх в ряд,

Трохи послухати і вдуматися в суть -

Вони про одне говорять.

Давним-давно втратили люди слово сніг, забули про нього. А слів потрапило в землю, і з'явилися паростки - слова: снігуронька, сніжки, сніжинки, снігохід, снігокати, сніговик. Подивилися люди, послухали, а слова-то схожі як рідні, як родичі. І назвали люди такі слова спорідненими.

Якось, багато років тому,

Посадили дивний сад.

Чи не був сад фруктовим,

Був він тільки словом.

Це слово, слово-корінь,

Розростатися стало незабаром,

І плоди нам принесло -

Стало багато нових слів.

Ось з саду вам розсада,

Ось ще посадки поруч.

А ось садівник,

З ним садівник йде.

Дуже цікаво

Гуляти в саду словесному.

Модель «Ослик» з набором картинок - символізує невідмінювані іменники. При використанні даної моделі діти легко запам'ятовують і правильно використовують у своїй промові невідмінювані іменники.

Слова ти ці твердо знай

І в пропозиції не міняй!

Кава, радіо, пальто,

Піаніно і кіно,

І какао, і метро -

Як придумано хитро:

Якщо нам зустрічаються,

Зовсім не змінюються!

Картки-символи для складання пропозицій - допомагають дітям складати пропозиції з певних слів, визначати кількість слів у реченні, збагачувати пропозицію словами-прізнакмі, словами-діями.

У гру будемо ми грати -

Пропозиції складати.

Так само я використовую картинки-символи для позначення ігор на розвиток лексико-граматичної будови мови:

Гра «Один - багато» - вчити утворювати Р. п. Іменників.

Гра «Порахуй-ка» (порахувати предмети від 1 до 5 і назад) - вчити узгоджувати числівники з іменниками.

Гра «Назви ласкаво» - вчити утворювати зменшувально - пестливу форму іменників.

Іграшки - малятка в ряд стоять з великими,

Іграшка - крихітка дай ласкаве ім'я.

Гра «Скажи навпаки» - вчити підбирати і використовувати в мові слова - антоніми.

Чарівник паличкою махне,

Буде все навпаки.

Діти, допомагайте,

Слова підбирайте.

Гра «Жадина» - вчити узгоджувати присвійні займенники з іменниками.

Гліб до іграшок підбіг,

Всі їх в купу він зібрав:

- Мій ведмідь, моя машина,

М'ячик мій, мій Буратіно!

Нікому я їх не дам!

- Ну, сиди, грай в них сам!

Ваня жаднюг став,

Всі іграшки відібрав і своїми їх назвав.

Гра «Хованки» - вчити утворювати Р. п. Іменників.

Чого немає - дай відповідь.

Гра «Нісенітниці» - вчити правильно узгоджувати слова в реченні.

Про картинку дай відповідь:

Все тут вірно чи ні.

Висновок: використання перерахованих посібників сприяє уточненню та сприяє розширенню уявлень дітей, розвитку пізнавальної діяльності, створює сприятливий емоційний фон.Скачати 15.88 Kb.


Наочність як засіб формування лексико-граматичної будови мови у дітей з ОНР

Скачати 15.88 Kb.