Національна самосвідомість як результат здійснення цивільно-патріотичного виховання
Дата конвертації30.03.2017
Розмір5,71 Kb.
Типдоповідь

Центр дитячої творчості м Нурлатдоповідь

на тему: Національна самосвідомість як результат здійснення цивільно-патріотичного виховання

національний виховання патріотизм цивільний

Мухаметова М.І.

зам. директора з методичної роботи МБОУ ДОД

Виховання національної самосвідомості підростаючого покоління - проблема особливої ​​громадянської значущості, від вирішення якої значною мірою залежить духовне здоров'я нації, перспективи її розвитку.

Під національною самосвідомістю особистості зазвичай розуміють осмислення нею своєї приналежності до певного етносу, свого місця і ролі в цьому суспільстві, повага рідної мови, національних традицій, звичаїв, обрядів. У загальній системі виховної роботи Центру дитячої творчості м Нурлат особлива роль належить цивільно-патріотичному вихованню.

Виховання підростаючого покоління вимагає сьогодні від педагога вирішення низки завдань:

Формування в учнів основ світоглядних уявлень про суспільство і людину, знайомство з основами правових і економічних знань, політико-правової та екологічної культури, а також морально-етичними традиціями суспільства;

Розвиток і підтримка закладеного в кожній людині природного почуття любові до своєї землі, історичного коріння і Батьківщині в цілому на основі усвідомлення самоцінності суспільства, членом якого він є;

Виховання у дітей любові до Батьківщини, почуття інтернаціоналізму, готовності зміцнювати основи суспільства і держави, гідно і чесно виконувати обов'язки громадянина, патріота;

Формування поваги до національного населенню, традицій, культури народу.

У кожному районі нашої Республіки, в кожному місті, селищі, селі є свої природні особливості, специфічні історичні і культурні риси, складові той феномен, який формує в людині інтерес і прихильність до рідного краю, його патріотичні почуття, історична свідомість, соціальну активність. Допомогти краще пізнати рідний край, глибше зрозуміти особливості його природи, історії та культури, їх взаємозв'язок з природою, історією та культурою регіону, взяти участь в творчій соціально значимої діяльності, розвинути власні здібності - в цьому і полягає основний сенс діяльності ДОО СНТ в Нурлатському муніципальному районі.

Важливе місце в системі цивільного і патріотичного виховання учнів належить туристсько-краєзнавчої роботи. Наявність в арсеналі педагога таких форм, як експедиції, походи, екскурсії, зльоти, профільні табори, дають можливість зробити процес виховання більш змістовним, насиченим яскравими враженнями, які залишають найбільш глибокий слід в душах і серцях учнів, створюють умови для результативної роботи з цивільного та патріотичному вихованню.

За реалізації цивільно-патріотичного виховання в перебігу багатьох років плідну роботу ведуть спадкоємці Дитячої громадської організації СНТ на базі освітніх установ Нурлатського муніципального району РТ.

Основні їх напрямки - це генеалогія (родоведеніе), краєзнавчі експедиції, зустрічі з ветеранами і старожилами, вивчення історії рідного краю, народу, виявлення своєї приналежності до певного етносу, підтримку національних традицій, звичаїв, обрядів, наповнення новими експонатами шкільного музею. Головним фактором патріотичного і громадянського виховання учнів є музеї, що зберігають національні компоненти, національний колорит. Саме вони дають можливість впливати через факти, явища, образи на формування культури учнів, виховувати такі якості, як духовність, патріотизм, громадянський обов'язок, особиста відповідальність.

Спадкоємцями гурткової об'єднання «Витоки» Центру дитячої творчості м Нурлат був створений і функціонує пошуковий загін, який веде дослідницькі роботи з вивчення історії рідного краю, минулого малої Батьківщини, з вивчення біографії своїх героїв-земляків. Ними була виконана величезна робота по виявленню і вивченню історії зниклих сіл. На районних Зборах спадкоємців СНТ вони регулярно показують документальні фільми, зняті самими ж учнями, і діляться своїми дослідницькими новинами про історію рідного краю, народу. Ними були створені такі фільми, як «Балада про солдата», що відображає цікаві біографічні моменти, життя, і творчість солдата-земляка, документальний фільм «Зниклі в часі», в якому були відображені дивовижні деталі вже не існуючих сіл і т.д.

Головною особливістю педагогічної діяльності в Центрі дитячої творчості Нурлатського муніципального району є єдність процесу навчання і виховання, що розвиває і виховує характер змісту занять, гуртків, діяльності дитячої громадської організації, в яких найбільш повно представлені багатства національної культури, уклад життя народу, його традиції, соціальні норми поведінки, духовні ідеали і цінності. Мета цивільно-патріотичного виховання в діяльності дитячого руху - сформувати свідомого громадянина, у якого особистісні якості і риси характеру, вчинки і поведінка будуть спрямовані на саморозвиток, самовдосконалення і будуть служити на благо рідного народу, узгоджуючись з інтересами інших націй і суспільства в цілому. Робота над досягненням цих цілей - це давно назріла потреба у відновленні духовності для формування моральної особистості громадянина і патріота своєї країни. І, я думаю, в Нурлатському районі цілі за цивільно-патріотичному вихованню результативно досягаються через виховання національної самосвідомості учнів.

Національна самосвідомість як результат здійснення цивільно-патріотичного виховання