Музично-театралізована діяльність - засіб всебічного розвитку дитини в ДОУ
Дата конвертації21.06.2017
Розмір6,47 Kb.

Альона ТЕДЕЄВА
Музично-театралізована діяльність - засіб всебічного розвитку дитини в ДОУ

Сучасний динамічно мінливий світ пред'являє високі вимоги до розвитку особистості наших вихованців. У наш час якість життя оцінюється через призму успіху, досягнення цілей. У формуванні всебічно розвиненої, конкурентоспроможної особистості важливу роль відіграє творче і естетичне розвиток дітей.

Дошкільний вік - це період закладання фундаменту, на якому буде заснована вся подальша життя людини. Моральне, художньо-естетичне виховання є важливою складовою того «цементу», на якому буде будується життєва платформа людини. Одним із засобів, що допомагає втілювати в життя даний напрямок є музично-театралізована діяльність.

Музичний театр - засіб плекання в маленьку людину духовних і фізичних потенціалів для успішного майбутнього. Багатство внутрішнього світу, розвинена фантазія, уяви будуть надійним супутником успішної людини. І звичайно не можна випускати з уваги таку не останню складову, як психологічний комфорт, гармонійність особистості, що досягається за допомогою впливу музики і можливості самореалізації в театральній постановці.

Метою моєї роботи є: музичне, художньо-естетичний розвиток дітей; формування всебічно - розвиненою вільної творчої особистості дошкільника засобами театралізованої діяльності.

Для досягнення мети мною визначено такі завдання:

1. формування у дітей уявлення про театр, про різні види театрального мистецтва;

2. формувати почуття прекрасного, любові до мистецтва;

3. розширювати уявлення про мистецтво;

4. долучати до музично-театралізованої діяльності доступними для дітей засобами: використовувати ігри, музичні спектаклі і казки, постановки лялькового театру як основу діяльності;

5. формування у дітей потреби духовного збагачення через театралізовану діяльність;

6. розвиток навичок творчої уяви в різних видах діяльності, сприяти пізнавальної активності вихованців;

Основу моєї роботи визначають наступні принципи:

1. Розвивальне навчання - пізнавальна, виховна діяльність, спрямована на спонукання дітей до самостійного пошуку, імпровізації.

2. Послідовність і систематичність занять - запорука успішного застосування знань, умінь і навичок на практиці.

3. Доступність - врахування вікових особливостей, рівня підготовленості дітей.

4. Інтегрований підхід - спільна робота з педагогами дитячого садка (вихователями, осетіноведом, логопедом, з хореографом).

5. Індивідуально - диференційований підхід не тільки в процесі кожного заняття, а й до кожного учасника музично-театралізованої діяльності; врахування інтересів, потреб і можливостей кожної дитини.

6. Цілеспрямованість - цілі і завдання роботи будуються відповідно з державною політикою в галузі дошкільної освіти (ФГОС).

Головним завданням в музично-театралізованої діяльності є вдосконалення фізичних даних дитини, розвиток елементарних музичних і акторських навичок, сприяння розвитку інтересу до світу мистецтва, створення сприятливого психологічного клімату при проведенні занять.

Реалізація програм з музично-театралізованої діяльності в рамках ДО здійснюється з урахуванням наступних аспектів освітньої діяльності:

1. Розвиток творчих здібностей: почуття ритму, темпу, виконавських навичок, акторських, розвиток художнього смаку;

2. Зміцнення і збереження здоров'я: - давати навантаження з урахуванням фізичних і психологічних можливостей дитини.

3. Естетичне виховання - виховання почуття краси, кращих людських якостей, формування постави, ходи, виразності рухів.

4. Соціалізація дитини - розвиток здатності долати труднощі, створювати умови для самореалізації вихованців, навчити знаходити спільну мову з колективом і радіти чужим успіхам.

Даний вид діяльності проводиться з дітьми старшого дошкільного віку та в підсумку занятті музично-театралізованої діяльністю у дітей розвиваються творчі здібності, підвищується загальний розвиток, зростає допитливість, прагнення до пізнання нового.

Елементарні основи акторської майстерності допомогли дітям переживати свій образ, вчили контролю своїх емоцій і прояву до оточуючих.

Не можна не відзначити, що заняття музикою, театральною діяльністю є одним із засобів тренування уваги; розучування пісень, малюнка танцю, тексту сприяють також тренуванні пам'яті.

Застосування танцювальних елементів в театральних постановках допомогли в розвитку рухових навичок, мобілізували фізіологічні функції дошкільника: коли дитина танцює дихання, кровообіг, нервово-м'язова діяльність переходять в активну фазу, змушуючи організм краще функціонувати.

Активну участь дітей в театральних номерах є важливим етапом у подоланні боязні публіки. Але ж страх перед повним залом, перед великою аудиторією - це досить поширене явище в людському середовищі. Похвала батьків і педагогів приносить дитині позитивні емоції, створювати умови для розвитку творчого потенціалу.

Виховання художнього смаку, залучення дітей до світу прекрасного, розвиток здатності дітей слухати, сприймати, оцінювати музику - ось основні напрямки музично-театралізованої діяльності в ДОО.

Таким чином залучення дітей в музично-театралізовану діяльність виконує ряд важливих завдань, поставлених перед сучасною освітою і є допоміжним засобом виховання всебічної розвиненої успішної особистості. Все вище сказане свідчить про актуальність і ефективності реалізації та розвитку мною даної теми в роботі зі старшими дошкільниками.

Музично-театралізована діяльність - засіб всебічного розвитку дитини в ДОУ