Скачати 12.73 Kb.

Мовна розвиваюче середовище ДНЗ відповідно до ФГОС дошкільної освіти
Дата конвертації15.04.2017
Розмір12.73 Kb.
Типоформлення груп

Скачати 12.73 Kb.

Наталя Волчкова
Мовна розвиваюче середовище ДНЗ відповідно до ФГОС дошкільної освіти

Розвиваюче середовище - це природна обстановка, раціонально організована, насичена різноманітними сенсорними подразниками і ігровими матеріалами.

В такому середовищі можливе одночасне включення в активну пізнавально-творчу діяльність усіх дітей групи.

Мовна розвиваюче середовище, як частина загальної, спрямована на ефективне виховний вплив, на формування активного пізнавального ставлення до навколишнього світу і до явищ рідної мови і мовлення. Тому створення мовної розвиваючого середовища - найважливіший напрям підвищення якості роботи з розвитку мовлення дошкільнят.

Мовна розвиваюче середовище (далі РРС) - це не тільки предметне оточення, важлива і роль дорослого в організації впливу свого виступу на становлення різних сторін мови дошкільника.

Мовна середовище, створене в певній групі, - це фактор або стримуючий, або активізує процес мовного розвитку дитини, тому створюючи розвиваюче середовище, важливо враховувати рівень мовного розвитку, інтереси, здібності дітей даної групи. На основі даних психолого-педагогічних досліджень в якості складових мовної розвиваючого середовища ДНЗ ми виділяємо наступні:

- Мова педагога;

- Методи і прийоми керівництва розвитком різних сторін мовлення дошкільнят;

- Спеціальне обладнання для кожної вікової групи.

Розглянемо кожну складову РРС. Однією з найважливіших складових є грамотна мова педагога, т. К. Саме педагог закладає основи культури дитячого мовлення, формує основи мовної діяльності дітей, залучає їх до культури усного висловлювання. Мова педагога ДНЗ має навчальну і виховує спрямованість. Головним є якість її мовного змісту, що забезпечує високі результати праці. Мова педагога - відображення внутрішнього світу, особливостей інтелектуального і духовного розвитку його особистості, важлива частина професійної культури. Мова педагога повинна відповідати наступним якостям:

1. ПРАВИЛЬНІСТЬ - т. Е. Відповідність мовним нормам. Слухаючи педагога, діти не повинні відволікатися від змісту, змісту промови через неправильне вимови або нестандартно побудованої фрази.

2. ТОЧНІСТЬ - т. Е. Точна мова - це мова, в якій адекватно відбивається дійсність і однозначно позначено словом те, що повинно бути сказано.

3. Логічно - т. Е. Наявність у висловленні 3-х змістотворних компонентів: початок, основна частина і кінець висловлювання. Також важливим є вміння педагога правильно, грамотно, логічно пов'язувати між собою всі пропозиції і частини висловлювання.

4. ЧИСТОТА - т. Е. Відсутність у мові елементів, чужих літературній мові. Засмічує мову педагога і невиправдане вживання їм запозичених слів, діалектних, жаргонних і сленгових виразів.

5. Виразність - це особливість мови, захоплююча увагу і інтерес, створює атмосферу емоційного співпереживання.

6. БАГАТСТВО - про нього судять за кількістю слів і їх смислової насиченості. Це лексичне і семантичне багатство. Але існує і синтаксичне поняття багатства: це використання мовцем пропозицій: простих і складних, повних і неповних, Складносурядні, складнопідрядних, безсполучникових і т. Д. Багатство мови безпосередньо пов'язане з рівнем загальної культури, ерудицією, начитаністю.

7. доречно - т. Е. Вживання в мові одиниць, відповідних ситуації та умов спілкування. Доречність вимагає від педагога гнучкості мовної поведінки: чи вміє він визначити правильність і доцільність слів, форм і зворотів, їх смислових відтінків, заздалегідь передбачити роботу по їх засвоєнню. Методи і прийоми керівництва мовним розвитком дітей, спеціальне обладнання - підбір їх безпосередньо залежить від особливостей мовного розвитку дітей кожної вікової групи. Важлива педагогічна ідея, спрямована на розвиток пріоритетних ліній мовного розвитку дітей на кожному віковому етапі. У сучасних дослідженнях лінія мовного розвитку визначається мовної компетенцією, яка формується на етапі дошкільного дитинства.

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ - це вміння дитини практично користуватися рідною мовою в конкретній ситуації спілкування, використовуючи мовні, немовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення в їх сукупності. Мовна компетенція передбачає лексичну, граматичну, фонетичну, діалогічну і монологічну складові:

- Лексична компетенція - припускає наявність певного запасу слів в межах вікового періоду, вміння дитини вживати образні вислови, прислів'я, приказки, фразеологізми. Її змістовну лінію становить активний і пасивний словник в межах віку: синоніми, антоніми, омоніми, антоніми, споріднені і багатозначні слова, основне і переносне значення слова, однокореневі слова, образні вислови. За кількісну та якісну характеристику словник дитини такий, що дозволяє йому легко і невимушено спілкуватися з дорослими і однолітками, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння.

- Граматична компетенція - припускає придбання навичок освіти і правильного вживання різних граматичних форм. Її змістовну лінію становить морфологічний лад мови, що включає майже всі граматичні форми, синтаксис і словотвір. У дітей закладається вміння оперувати синтаксичними одиницями, здійснювати свідомий вибір мовних засобів в конкретних умовах спілкування.

- Фонетична компетенція - припускає розвиток мовного слуху, на основі якого відбувається сприйняття і розрізнення фонологічних засобів мови; виховання фонетичної і ребуси правильності мовлення; оволодіння засобами звукової виразності мовлення.

- Діалогічна компетенція - передбачає сформованість діалогічних умінь, що забезпечують конструктивне спілкування з оточуючими людьми. Її змістовна сторона - діалог між дорослим і дитиною, між двома дітьми, розмовна мова.

- Монологічного компетенція - припускає сформованість вміння слухати і розуміти тексти, переказувати, будувати самостійні зв'язні висловлювання різних типів. Це вміння формується на основі елементарних знань про структуру тексту і типах зв'язку всередині нього.

Основні напрямки організації мовної розвиваючого середовища різних вікових груп.

Молодша група:

1. Організація спілкування дітей з дорослими за допомогою доручень дорослого (дається зразок звернення, словесної прохання і т. Д.);

2. Організація контактів з однолітками (взаємодія за допомогою мови в різних видах діяльності через зразок, підказку слова або фрази);

3. Організація розглядання дітьми книг, картинок, іграшок, предметів для розвитку ініціативної мови, збагачення і уточнення уявлень про навколишній;

4. Організація «Куточка цікавих речей» з метою розвитку активної, ініціативної мови дітей;

5. Розповіді вихователя (з метою вдосконалення навичок ефективного слухання).

Середня група:

1. Задоволення потреби дітей в отриманні та обговоренні інформації;

2. Поповнення «Куточка цікавих речей» наборами картинок, фотографій, листівок, лупами, магнітами і т. Д.;

3. Вислухування дітей, уточнення відповідей, підказки;

4. Розповіді вихователя (основний акцент на стимулювання пізнавального інтересу дітей);

5. Активне використання прийомів формування навичок спілкування з однолітками.

Мовні куточки в молодших і середній групах.

Методичні рекомендації.

У мовному куточку підбирається необхідний матеріал для роботи з дітьми даного віку в певний період часу.

Мовний куточок є спеціально обладнане місце для ігор поодинці або невеликими групами.

У його обладнання входять стелажі, розташовані на різних рівнях, ігровий, дидактичний і наочний матеріал, за допомогою якого педагоги створюють умови для стимуляції мовної діяльності і мовного спілкування.

При підборі дидактичного матеріалу враховуються:

- наповнюваність куточка;

- різноманітність матеріалу;

- відповідність віку;

- доступність;

- системність;

- естетика оформлення.

Ігри повинні бути підібрані в порядку наростаючої складності, спрямовані на розвиток мови і внеречевая психічних процесів і функцій, що становлять психологічну базу мови. Ігровий і дидактичний матеріал замінюється або поповнюється щотижня, в залежності від досліджуваного на заняттях матеріалу, відповідно до плануванням.

Одночасно там знаходиться матеріал для закріплення і знову досліджуваний.

Устаткування мовного куточка в 1-ій молодшій групі:

1. Каталог ігор:

а) по звуковий культури мовлення;

б) вправ артикуляційної гімнастики;

в) вправ дихальної гімнастики;

г) пальчикової гімнастики.

2. Художні твори за програмою і ін.

3. Словесні дидактичні ігри.

4. Чистоговорки, вірші, потішки, приказки, примовки.

5. Предметні картинки.

6. Різні види театрів.

7. Картинки:

а) із зображенням явищ природи;

б) предметами домашнього вжитку;

в) основними частинами транспорту (кабіна, кермо, вікна, двері, колеса);

г) зображенням праці дорослих (кухар готує, няня прибирає, мама шиє);

д) із зображенням розміру, кольору, якості предметів (червоний т. д., чистий - брудний, солодкий - гіркий, великий - маленький т. д.);

е) із зображенням дій (лягає спати, сідає, одягається, гуляє, підмітає, миє, прасує т. д.).

Устаткування мовного куточка в 2-ій молодшій групі.

1. Каталог ігор:

а) по звуковий культури мовлення;

б) вправ артикуляційної гімнастики;

в) вправ дихальної гімнастики;

г) пальчикової гімнастики.

2. Художні твори за програмою і ін.

3. Словесні дидактичні ігри.

4. Чистоговорки, вірші, потішки, приказки, примовки.

5. Предметні та сюжетні картинки для складання описових розповідей.

6. Різні види театрів.

7. Картинки:

а) із зображенням характерних особливостей пір року;

б) предметами домашнього вжитку;

в) деталями предметів;

г) із зображенням праці дорослих (кухар готує, няня прибирає, мама шиє);

д) із зображенням розміру, кольору, якості предметів;

е) із зображенням дій (лягає спати, сідає, одягається, гуляє, підмітає, миє, прасує т.д.).

Устаткування мовного куточка в середній групі.

1. Каталог ігор:

а) по звуковий культури мовлення;

б) вправ артикуляційної гімнастики;

в) вправ дихальної гімнастики;

г) пальчикової гімнастики.

2. Художні твори за програмою і ін.

3. Словесні дидактичні ігри.

4. Чистоговорки, вірші, потішки, приказки, примовки.

5. Предметні та сюжетні картинки для складання описових розповідей.

6. Різні види театрів.

7. Картинки:

а) із зображенням явищ природи;

б) предметами домашнього вжитку;

в) основними частинами предметів;

г) зображенням праці дорослих (кухар готує, няня прибирає, мама шиє);

д) із зображенням розміру, кольору, якості предметів (червоний т. д., чистий - брудний, солодкий - гіркий, великий - маленький т. д.);

е) із зображенням дій (лягає спати, сідає, одягається, гуляє, підмітає, миє, прасує т. д.);

е) із зображенням предметів у множині (один стіл - багато столів, одна лялька - багато ляльок);

ж) для узгодження іменників з числівниками (1-а груша, 2-е груші, 5 груш)Скачати 12.73 Kb.


Мовна розвиваюче середовище ДНЗ відповідно до ФГОС дошкільної освіти

Скачати 12.73 Kb.