Мовленнєвий розвиток дошкільників. Ігри-драматизації як засіб цілеспрямованого розвитку мовної сфери дошкільника
Дата конвертації02.05.2017
Розмір5.62 Kb.
ТипДитячі ігри

Тетяна Масленцева
Мовленнєвий розвиток дошкільників. Ігри-драматизації як засіб цілеспрямованого розвитку мовної сфери дошкільника

Мовленнєвий розвиток дошкільників.

Ігри - драматизації як засіб цілеспрямованого розвитку мовної сфери дошкільника.

Мета: ефективність впливу гри - драматизації на успішність мовного розвитку дітей.

завдання:

1. Розвивати мовне дихання і правильну артикуляцію.

2. Поповнювати словниковий запас дітей.

3. Розвивати уміння узгоджувати свої дії з іншими дітьми.

4. Розвивати дикцію.

5. Виховувати артистичні якості.

6. Вчити імпровізувати гри - драматизації.

7. Розвивати зорове і слухове увагу, пам'ять, спостережливість, фантазію, уяву, образне мислення.

Мова, в усьому її різноманітті, є необхідному компонентом спілкування, в процесі якого вона, власне, і формується. Найважливішою передумовою вдосконалення мовної діяльності дошкільнят є створення емоційно сприятливої ситуації, яка сприяє виникненню бажання брати активну участь в мовному спілкуванні. І саме гра - драматизація допомагає створити такі ситуації, в яких, навіть самі нетовариські і скуті діти вступають в мовне спілкування і розкриваються.

Гра - драматизація є засобом самовираження і самореалізації дитини в різних видах творчості, самоствердження в групі однолітків, а головне засобом розвитку мовлення дітей.

У грі - драматизації відбувається вдосконалення діалогів і монологів, освоєння виразності мовлення. У грі-драматизації дитина прагне пізнати власні можливості в перевтіленні, у пошуку нового і в комбінаціях знайомого. В цьому проявляється особливість гри -драматізаціі як творчої діяльності, діяльності, сприяє розвитку мовлення дітей.

Гра-драматизація самий «розмовний» вид театралізованої діяльності.

- Сприяє самопізнання і самовираження особистості;

- Створює умови для соціалізації, посилюючи адаптаційні можливості, коригує комунікативні якості, допомагає усвідомленню почуття задоволення, радості, успішності;

- Цілісне вплив на особистість дитини: його розкріпачення, самостійна творчість, розвиток провідних психічних процесів

Вплив театралізованої гри на розвиток мовлення дитини:

- Стимулює активну мова за рахунок розширення словникового запасу;

- Дитина засвоює багатство рідної мови, його виразні засоби (динаміку, темп, інтонацію);

- Формується діалогічна, емоційно насичена, виразна мова;

- вдосконалює артикуляційний апарат.

Використання гри - драматизації з метою формування виразності мовлення, активізації словника, граматичного ладу, діалогічного і монологічного мовлення і вдосконалення звукової сторони і соціально - емоційного розвитку дитини стає можливим при виконанні умов.

Умови необхідні для формування виразності мовлення за допомогою гри-драматизації.

- Єдність соціально-емоційного і когнітивного (пізнавального) розвитку діяльності;

- Насичення цієї діяльності цікавим і емоційно-значущих для дітей змістом;

- поступово і послідовно ознайомлення з різноманітними вербальними і невербальними засобами виразності;

- Наявність цікавих і ефективних методів і прийомів роботи з дітьми;

- Спільного участі в даному процесі дітей і педагогів (батьків).

Основними методами роботи з організації ігор - драматизації

з метою розвитку мовлення дітей є:

- Метод моделювання ситуацій (передбачає створення разом з дітьми сюжетів-моделей, ситуацій-моделей, етюдів)

- Метод творчої бесіди (введення дітей в художній образ шляхом спеціальної постановки питання, тактики ведення діалогу)

- Метод асоціацій (уяву і мислення дитини шляхом асоціативних порівнянь і потім на основі виникаючих асоціацій створювати у свідомості нові образи).

Основні принципи організації гри - драматизації:

- Принцип комплексності передбачає взаємозв'язок гри - драматизації з різними видами діяльності.

- Принцип імпровізації розглядається як творча діяльність, що обумовлює особливу взаємодію дорослого і дитини, дітей між собою, основу якого складають вільна атмосфера, заохочення дитячої ініціативи, наявність своєї точки зору, прагнення до оригінальності і самовираження.

Важливим аспектом діяльності педагога є поступове розширення ігрового досвіду за рахунок освоєння різновидів гри-драматизації.

Видами гри - драматизації є

- Імітації образів тварин, людей, літературних персонажів;

- Рольові діалоги на основі тексту; основних емоцій людини;

- Інсценування творів;

- Постановки вистав по одному або декільком творів;

- Ігри -імпровізаціі з розігруванням сюжету (або кількох сюжетів) без попередньої підготовки (за текстами віршів і примовок).

Ігри - драматизації - прекрасний засіб для інтенсивного розвитку мовлення дітей, збагачення словника, розвитку мислення, уяви, творчих здібностей.

Мовленнєвий розвиток дошкільників. Ігри-драматизації як засіб цілеспрямованого розвитку мовної сфери дошкільника