Скачати 178.55 Kb.

Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку
Дата конвертації30.06.2017
Розмір178.55 Kb.
ТипРубрика

Скачати 178.55 Kb.

ВСТУП

Проблема морально-духовного виховання особистості всегда булу однієї з актуальних, а в СУЧАСНИХ условиях вона здобуває особливе значення. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчіть про ті, что виховання духовності Було пріділено Чима уваги. Много з ціх ДОСЛІДЖЕНЬ були віконані давно, что свідчіть про ті, что ця проблема всегда вважаю важлівою при віхованні шкірного громадянина.

У Базовому компоненті дошкільної освіти змістове Наповнення освітньої Лінії «Люди» спріяє Формування навичок соціально прійнятної поведінкі, вміння орієнтуватісь в мире Людський отношений. Результатом освітньо-виховної роботи є ті, что старший дошкільнік помічає емоційний стан Близько доросли чи однолітка (радість, Захоплення, смуток, сум, страх, трівожність, гнів, злість), здатно зрозуміті причину Зміни настрою, Побачити зв'язок между поведінкою доросли чи дитини та їхнім емоційнім станом, настроєм, передбачуваті зв'язок емоційного стану доросла чи дитини з Певного подіямі, сітуаціямі. Віявляє Готовність поспівчуваті, пожаліті, втішіті, коли хтось з ее оточення чімось схвільованій, засмученій, помічає, что Йому потрібна емоційна підтримка, допомога. Прагнем помочь з власної ініціативи, або у відповідь на прохання [5].

У складному процесі формирование всебічно розвіненої особистості чільне місце Належить морально-духовному виховання.

Результати морально-духовного виховання характеризуються такими Поняття: мораль, моральність, моральна свідомість, Моральні Переконаний, Моральні почуття, Моральні звички и моральна спрямованість.

У морально-духовному віхованні слід спіратіся на гуманістічну ідею про ті, что людіні від природи притаманне Прагнення до добра, правди і краси. Виховання дітей має Забезпечити формирование в них системи моральних цінностей.

Дошкільний вік у СЕНСІ духовного розвитку Унікальний и своєрідній.

ВІН закладає основи образного сприймання світу як полного несподіванок и Таємниць. Це перші кроки до духовного ідеалу, и при питань комерційної торгівлі условиях смороду могут превратиться в любов до правди, до краси, до рідного краю. Отже, основне завдання вихователів залучіті дошкільнят до духовних переживань, сделать Прагнення дитячих душ щирими, глибокими, різностороннімі. ЦІ навички формуються у дитини Повільно, поступово, їх виховання значний мірою Залежить від наполеглівості й майстерності педагогів, їхньої поваги до дитини.

Проблема розвитку духовності в дошкільній педагогіці не нова. Дерло над нею Глибока замислився німецький педагог Фрідріх Фребель ще в XIX столітті. Потім цьом харчування пріділялі Рамус Такі педагоги як В. Котирло, В. Нечаєва, В. Сухомлинський, Д. Менджеріцька, І. Бех, К. Ушинський Л. Артемова, Н. Виноградова, О. Кононко, Р. Буре, Р. Жуковська, С. Козлова, С. Русова, Т. Маркова, Т. Поніманська, Ш. Амонашвілі та ін.

К. Ушинський писав, что виховання народу існує Стільки віків, скільки існує сам народ. Найважлівішімі моральними рісамі ВІН вважать любов до своєї Вітчизни, до свого народу, чуйне та теплі відношення до оточуючіх; скромність, працьовитість, Прагнення до Корисної ДІЯЛЬНОСТІ. Найголовніші шляхи та методи морального виховання - це виховне навчання, Переконаний та роз'яснення, особистий приклад вчителя и старших, заохочення и наказание, розумна організація праці, відпочинку и розваг, обмін думками между учнем и вихователь по вопросам моральних та інше [66].

Ураховуючі, что освіта в Україні має світській характер, у дошкільному навчальному закладі можна організуваті духовне виховання дітей за такими напрямами (І. Бех, Л. Калуська, В. Мамаєва та ін ..): 1) Духовне виховання в сім'ї; 2) Залучення дітей до Вивчення основ релігійніх знань; 3) Заняття в гуртка Із Вивчення православ'я (за Бажаном батьків); 4) Проведення Навчальних зайняти морально-духовної спрямованості; 5) Використання комплексного підходу до виховання морально та духовно розвіненої особистості, реалізуючи всі напрямки виховної роботи.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідіті Рівні морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- Уточніті Поняття «моральний розвиток», «моральне виховання», «морально-духовне виховання», «авторські казки»;

- Розробити модель морально-духовного виховання дітей дошкільного віку засоби авторських казок;

- Візначіті Критерії та показатели морально-духовної віхованості, схарактеризувати Рівні морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку;

- Розробити та експериментально апробуваті модель роботи з Підвищення рівнів морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку засоби авторської казки.

Об'єкт дослідження: морально-духовне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: організація морально-духовного виховання дошкільніків засоби авторської казки.

Методи дослідження: аналіз Наукової літератури; педагогічне спостереження; бесіда; педагогічний експеримент, Який містіть три етапи констатувальний, формувальній та контрольний.

Базою дослідження є Одеський дошкільний навчальний заклад «ясла-садок» № 4 м. Одеси, у якому брали участь 30 дітей дошкільного віку.

Практична значущість дослідження: данні дослідження можна використовуват у практике роботи дошкільного навчального закладу в процесі морального виховання та формирование моральних якости особистості дошкільніка. На підставі отриманий Даних можна Розробити Практичні рекомендації для педагогів та батьків.

Особистий внесок автора Полягає в розробці методики з визначення рівнів морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку; у розробленні системи зайняти з морально-духовного виховання засоби авторських казок для Підвищення уровня морального розвитку дошкільніків.

Структура діпломної роботи. Дипломна робота складається з вступления, первого розділу, іншого розділу (теоретична розділів), третього розділу (експериментального), вісновків, списку використаних джерел и Додатків.

РОЗДІЛ 1. МОРАЛЬНО-Духовне виховання ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ завдання СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

казка моральний виховання дошкільний

1.1 Сутність морального виховання дітей дошкільного віку

Проблемі морального розвитку дитини присвячено много праць видатних психологів та педагогів. За тверджень російського психолога Г. Люблінської система моральних СТОСУНКІВ формується в течение Усього життя, а започатковується тоді, коли дитина вступає у Різні за змістом та організацією форми спілкування з доросли и ровесниками [34].

Моральний розвиток - рівень засвоєння уявлень про Моральні норми, сформованості моральних почуттів и моральної поведінкі [51].

Моральне виховання - це один з найважлівішіх направлений виховання, Який Полягає у цілеспрямованому формирование моральної свідомості, розвитку морального почуття й формирование звичок и навичок моральної поведінкі людини відповідно до певної ідеології [53].

Моральне виховання здійснюється на національному ґрунті Шляхом засвоєнні національніх норм и традіцій, багатої духовної культури народу, тих моральних норм и якости, Які є регуляторами взаємовідносін у суспільстві, Узгодження Дій и вчінків людей. Такими нормами є самперед гуманізм и демократизм, что віявляються в ідеалі Вільної людини: любов до батьків, до Вітчизни, до рідної мови; правдівість и справедливість, працьовитість и скромність; Готовність захіщаті слабшіх, турбувати про молодших, зокрема дітей; шляхетне Ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі; вміння Скрізь и Всюди діяті благородно, шляхетно, віявляті інші Чесноти.

Проблему морального виховання дітей дошкільного віку досліджувалі педагоги-досліднікі: В. Котирло, В. Нечаєва, В. Сухомлинський, Д. Менджеріцька, І. Бех, К. Ушинський, Л. Артемова, Н. Виноградова, О. Кононко, Р. Буре, Р. Жуковська, С. Козлова, С. Русова, Т. Маркова, Т. Поніманська, Ш. Амонашвілі та інші.

К. Ушинський писав, что виховання народу існує Стільки віків, скільки існує сам народ. Найважлівішімі моральними рісамі ВІН вважать любов до своєї Вітчизни, до свого народу, чуйне та теплі відношення до оточуючіх; скромність, працьовитість, Прагнення до Корисної ДІЯЛЬНОСТІ. Найголовніші шляхи та методи морального виховання - це виховне навчання, Переконаний та роз'яснення, особистий приклад вчителя и старших, заохочення и наказание, розумна організація праці, відпочинку и розваг, обмін думками между учнем и вихователь по вопросам моральних та інше [66].

С. Русова моральне виховання дошкільніків розглядала як гармонію індівідуальної Волі и колективного порядку. Русова стверджував, что русский дитина НЕ дуже експансівна, вона Занадто вразливе й часто-густо ховається від других зі своими переживаннями; до неї треба підходіті з ласкою, привернути ее до себе повагою до ее індівідуальності, треба збудіті ее цікавість, тоді виявило ее талановита вдача й озветься глибока чулість. На таку працю здатні гуманістично налаштовані педагоги [56].

В розробка проблеми морального виховання вагомий внесок Зробив відомій педагог В. Сухомлинський. ВІН вважать необхіднім якомога Ранее ознайоміті дітей з морально-етичним основами нашого Суспільства, Сформувати позитивне до них Ставлення, віклікаті обострения Інтерес до зрозуміти добра и зла, організовуючі виховний процес так, щоб доля, щирість, співпережівання, Співчуття, людяність виявляв в ДІЯЛЬНОСТІ [60 ].

В. Білоусова розглядала моральне виховання як спеціально організовану міжособістісну взаємодію педагога з Вихованця на основе норм и Принципів гуманізму. Під гуманізацією виховання педагог розуміла олюднення отношений, что забезпечен морально-емоційну атмосферу взаємного розуміння, поваги й Турбота про Іншого, безкоріслівого Ставлення до кожної особистості НЕ як до засоби Досягнення Власний інтересів, а як до мети. «У цьом випадка, - підкреслювала педагог, - Інший спріймається як вища життєва Цінність, віклікаючі адекватне сприйняттів Ставлення до себе» [9].

На мнение І. Беха, моральність є формою суспільної свідомості відносно двох сфер - світу людей и світу промов - может віступаті и як суб'єкт-суб'єктне, и як суб'єкт-об'єктне Ставлення [6].

Т. Поніманська Зазначає, что успішність цього процесса становлення моральності Залежить від єдності моральної свідомості и поведінкі. Визначальності у ньом є роль доросли як «соціального провідника», бланках для наслідування, організатора СОЦІАЛЬНОГО досвіду дитини [50].

Р. Буре Було розроблено теорія й методика морального виховання на всех видах зайняти, доведено можлівість формирование морально-вольова якости у дітей у процесі навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ. Комплексний характер проведеного дослідження дозволили автору обґрунтувати колективний характер ДІЯЛЬНОСТІ дітей на заняття; віділіті Відмінності в структурі ДІЯЛЬНОСТІ дітей залежних від завдання заняття, его змісту, можливий об'єднання дошкільнят вокруг спільніх завдання; Розробити технологію организации педагогічного процесса на заняття.

Сучасні вітчізняні досліднікі (І. Бех, С. Анісімов та ін.) Вважають, что для морального виховання особистості необхідній комплексний Вплив на особистість, Який предполагает формирование у єдності з моральною свідомістю, моральних почуттів и поведінкі.

Значне місце посідалі дослідження, прісвячені вивченню Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. У процесі Вивчення ее можливий для формирование морально-вольова якости Було доведено, что ця задача может буті успешно розв'язав только на основе врахування особливо цієї ДІЯЛЬНОСТІ порівняно Із грою, заняття, на основе врахування вікових Особлива дитина. В. Логінова,

В.Нечаєва, Є. Радіна, З. Борисова, О. Кононко, Р. Буре, Я. Неверович, та ін. розглянулі розвиток Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, становлення тих ее компонентів, Які містять в Собі «моральний» початок.

Наукова педагогічна думка зосереджувалися на дослідженні таких проблем: моральне виховання у процесі Ознайомлення дітей з навколишнього дійсністю (Є. Радіна); зв'язок морального и розумово виховання на матеріалі Ознайомлення з працею дорослих (Г. Лєскова); моральне виховання у грі (Д. Менджеріцька, Р. Жуковська, Ф. Левін-Щіріна); виховне значення Трудової ДІЯЛЬНОСТІ дітей дошкільного віку (З. Борисова, Л. Порембська); виховання колективних взаємін дітей (В. Нечаєва, О. Булатова, Т. Маркова та ін.).

Тому, в нашому візначенні, моральність Несе в Собі Моральні цінності й ідеалі, что відображають рівень розвитку окремої людини й народу в цілому. Будучи ядром особистості, моральність візначає характер жіттєвої позіції людини й результати ее ДІЯЛЬНОСТІ.

Базовий компонент дошкільної освіти представляет моральне виховання в змістовій Лінії «Дитина в соціумі». ВІН предполагает формирование у дітей навичок соціально візнаної поведінкі, вміння орієнтуватісь в мире Людський взаємін, готовності співпережіваті та співчуваті іншім. Завдяк спілкуванню з доросли, як носіями Суспільно-історічного досвіду людства, в дитини з'являються Інтерес та вміння розуміті других, долучатіся до комунальної ДІЯЛЬНОСТІ з одноліткамі та доросла, об'єднувати з ними свои зусилля для Досягнення Спільного результату, оцінюваті Власні возможности, поважаті бажання та Захоплення других людей. Взаємодія з іншімі людьми є своєріднім видом входження дитини в людський соціум, что требует уміння узгоджуваті свои Захоплення, бажання, Дії з іншімі членами Суспільства [5].

Завдання морального виховання:

Сучасні Концепції дошкільного виховання спрямовують педагогів на особистісно-орієнтований підхід, использование різноманітніх форм взаємодії доросли и дитини, гуманізації педагогічного процесса в дошкільному закладі.

У системе національного виховання дошкільніків среди других завдання віділяють:

- виховання Громадянської й соціальної відповідальності;

- Вивчення и пропаганду культурних Надбання свого та других народів;

- Озброєння знаннями про Пріоритети загальнолюдського цінностей, Ознайомлення з проблемами, Які набуваються життєвого значення для долі цівілізації (охорона най колишня середовища, атомне роззброєння), готовності жити и діяті за принципами гуманізму;

- оволодіння народною мораллю, етика;

- Ознайомлення з батьківщини педагогікою;

- виховання поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду.

Моральне виховання предполагает різноманітні впливи на думки, почуття, соціальну практику індівіда, его самовдосконалення. Цей процес поєднує в Собі Такі Особливості:

- цілеспрямованість (Полягає в чіткій окресленості мети педагогічних вплівів);

- багатофакторність (предполагает враховування усіх чінніків, Які відіграють суттєву роль у процесі виховання);

- віддаленість у часі результатів роботи (виховання є трівалім процесом, результати которого НЕ могут буті досягнуть відразу);

- неперервність (Полягає в сістематічності взаємовплівів вихователя и Вихованця);

- визначальності роль педагога (педагог має буті моральним взірцем для дитини);

- цілісність (предполагает внутрішню єдність усіх виховних ЗАСОБІВ и вплівів относительно формирование моральної культури людини).

1.2 Методи, засоби и Прийоми морально-духовного виховання

Моральне виховання, як и будь-який направление виховної роботи з дітьми дошкільного віку, предполагает использование системи прійомів, способів, операцій Пізнання особливо їхнього світовідчуття, мислення, поведінкі и ціле спрямованостей впліву на них. Щодо цього дошкільна педагогіка має у своєму арсеналі універсальні та спеціфічні методи. Використовують їх залежних від конкретної педагогічної ситуации: віку, уровня розвитку дітей, особливо соціуму, его стратіфікаційніх груп, у якіх зростанні й віховується дитина, тощо.

Методи морального виховання - спосіб педагогічної взаємодії, с помощью якіх здійснюється формирование особистості відповідно до мети и Завдання морального виховання и вікових особливо дітей [51].

До найпошіренішіх методів морального виховання дітей дошкільного віку належати методи формирование моральної поведінкі, методи формирование моральної свідомості, методи стимулювання моральних почуттів и мотівів поведінкі.

Методи формирование моральної поведінкі.

Ця група методів спрямована на Вироблення досвіду поведінкі согласно з моральними нормами и правилами. Серед них віокремлюють Такі методи:

а) практичне Залучення дитини до Виконання конкретних правил поведінкі. Починаючі з раннього віку, дітей прівчають Дотримуватись режиму сну, харчування, актівної ДІЯЛЬНОСТІ, правил спілкування и колективного співжіття. У вікорістанні цього методу акцентують на организации життя дитини відповідно до вимог, а такоже на постійному підтріманні ее поведінкі согласно з цімі Вимогами. Педагог при цьом винен використовуват різноманітні засоби, щоб дитина в реальному жітті пересвідчілася у правільності, доцільності для неї такой поведінкі, зрозуміла, что Порушення правил спричинює небажані Наслідки для неї и около їй людей;

б) показ и пояснення. Ними активно послуговуються у віхованні культури поведінкі, навичок колективних взаємін ТОЩО. Дітей систематично и в різніх жіттєвіх сітуаціях прівчають до питань комерційної торгівлі способів поведінкі: вітатіся, ввічліво просити про послугу, дякувати, бережно ставити до іграшок, навчального матеріалу та ін .;

в) приклад поведінкі дорослих (у Середньому и старшому дошкільному віці й однолітків). Організовуючі різноманітну діяльність дітей, педагог установлює чіткі правила, пояснює їх дітям, переконує, что Дотримання питань комерційної торгівлі правил є важлівою умів їхнього успіху. Старші дошкільники могут самостійно встановлюваті правила та комунальної ДІЯЛЬНОСТІ й контролюваті їх Виконання, мотівуючі це доцільністю для Всього колективу;

г) оволодіння моральними нормами у спільній ДІЯЛЬНОСТІ. Особлівість цього методу Полягає в тому, что діти оволодівають Певна моральними нормами начебто спонтанно, без ініціювань педагогом, а у спільній ДІЯЛЬНОСТІ з ним, батьками. Смороду Самі доходять висновка, что Дотримання питань комерційної торгівлі норм є передумови успішної ДІЯЛЬНОСТІ, Досягнення позитивного результату, хороших взаємін у сім'ї, колективі. Дитина Неодноразово пересвідчується, что ее Популярність Залежить від Успіхів у спільній ДІЯЛЬНОСТІ, а смороду від уміння чітко формулюваті правила цієї ДІЯЛЬНОСТІ й дотримуватись їх;

ґ) вправляння у моральній поведінці. Суть методу Полягає у створенні педагогом спеціальніх умів для вправляння дітей у дотріманні моральних норм. Для цього слід потурбуватіся про ті, щоб створені ним ситуации НЕ були штучними, а набліжаліся до жіттєвіх, звичних для дитини. З цією метою Використовують різноманітні доручення, ускладнюючі їх відповідно до віку дітей;

д) створення СИТУАЦІЙ морального Вибори. Цей метод предполагает использование особливо вправо, спрямованостей на формирование моральних мотівів поведінкі у дітей старшого дошкільного віку. Такі Вправи могут буті запрограмовані вихователь або обрані дітьми самостійно. Например, вихователь может Запропонувати дітям Дивитися новий діафільм або допомагаті двірніку прокладатися доріжкі в снігу. Если діти відкладають пріємну для них дело, щоб Виконати обов'язок, необхідній з подивимось моральних норм, то смороду повінні мати змогу здійсніті его без зволікань. Такий їхній учінок обов'язково має буті одобрения.

Методи формирование моральної свідомості. Використання їх має на меті засвоєння моральних уявлень и моральних зрозуміти. Це здійснюють, послуговуючісь такими методами:

а) роз'яснення конкретних моральних норм и правил. Ведучи мову про них, педагог повинен доступно за формою и змістом Розкрити Сутність конкретних норм и правил, про демонструваті, до чого виробляти ігнорування їх. Важліво проілюструваті це сюжетами з фільмів, казок ТОЩО;

б) навіювання моральних норм и правил. Цей метол ґрунтується на схільності дитини до наслідування и вісокій емоційності. Особлівої уваги потребують несміліві, замкнуті діти, использование навіювання относительно якіх может підтримати їхнє Прагнення до актівної поведінкі, збудіті віру у Власні сили.

Методи роз'яснення и навіювання реалізуються у форме етичним Бесід, у процесі якіх відбувається формирование основ моральної свідомості. Водночас діти ма ють змогу усвідоміті, осмісліті свой моральний досвід.

Етічні Бесіди розмови вихователя з дітьми на Моральні тими во время зайняти, у повсякдення жітті.

Головне завдання етичним Бесід Полягає в роз'ясненні значення моральних норм и правил поведінкі, аналізі вчінків дітей и дорослих, колективному обговоренні етичним проблем. Негатівні прояви поведінкі такоже могут стати приводом для розмови, яка має на меті Вироблення в дітей відповідної ОЦІНКИ негативного вчінку и Прагнення унікат его.

Готуючісь до етічної Бесіди, педагог має враховуваті, что досвід дошкільніка містіть ОКРЕМІ враження, результати СПОСТЕРЕЖЕННЯ, Ставлення до вчінків літературних героїв та однолітків. Важліво актуалізуваті для дитини цею досвід. Це поможет дитині зрозуміті, что ее Дії Стосовно Іншої людини НЕ байдужі доросли, ровесникам и что вчінкі в колективі, сім'ї, суспільстві ма ють моральний смисл.

Вибір вихователь увазі етічної Бесіди Залежить від конкретної педагогічної ситуации. Бесіди, Які стосують повсякденного життя, проводять в усіх вікових групах. Це Обговорення прочитаного художніх творів або вчінків дітей (краще вести дітей від одобрения хорошого вчінку до засуджених негативного), аналіз СПОСТЕРЕЖЕНЬ за поведінкою людей, Розповіді про Виконання доручень колективу. Нерідко для Бесід спеціально відводять конкретнішими заняття, даючі заздалегідь завдання простежіті за Певної явіщем, подією або подуматі над конкретною проблемою.Більше.

Зміст, побудова, длительность и методика Бесіди залежався під ее тими, віку дітей. Бесіди могут буті колективними (усією групою дітей), груповий (з кількома дітьми), індівідуальнімі.

Методи стимулювання моральних почуттів и мотівів поведінкі. Використання їх предполагает спрямування дитини на Дотримання моральних норм, застереження під їх порушеннях. З цією метою Використовують:

а) приклад других. Ефективність его ґрунтується на здатності дошкільніка до наслідування людей, Які оточують его, героїв літературних творів, кінофільмів, спектаклів. Безперечно, це ма ють буті Популярні среди дітей особистості;

б) педагогічна оцінка поведінкі, вчінків дитини. Педагогічна оцінка має орієнтуючу (уточнює уявлення дітей про Моральні вимоги) и стімулюючу (заохочує до моральної поведінкі) Функції. Важліво, щоб вона булу об'єктивною, своєчасною, а ее вімоглівість, прінціповість поєднуваліся з добрим ставлення до дитини, зацікавленістю в ее успіхах. Кроме того, дитина має знати, чим мотивовано конкретна оцінка ее вчінку;

в) колективна оцінка поведінкі, вчінків дитини. Використання ее Забезпечує єдність уявлень и поведінкі дошкільніка. Будь-Які дії дитини ма ють у життя без Основі Певної мету, моральну спрямованість, а їх Наслідки породжують почуття удовольствие, впевненості у Собі або сорому, невдоволення. При цьом слід враховуваті, что дошкільнікам притаманна висока емоційність, тому в оцінці їхніх вчінків необходимо віходити з того, Які почуття намагається збудіті педагог. Схвалені педагогами, одноліткамі Моральні вчінкі зумовлюють Позитивні переживання дитини. Ще сільніше пережіває дитина свои неправільні Дії, невдачі, Які получил публічну оцінку. Це означає, что інструментом колектівної ОЦІНКИ слід послуговуватіся Обережно. Кроме того, залучаючі дітей до оцінювання вчінків однолітків, вихователь не винних ототожнюваті оцінку вчінку з оцінкою особистості дитини ( «Ти поганий», «Ти хороший»). Водночас важліво наголосіті на необхідності правильного способу поведінкі, порадити, як можна досягті цього;

г) одобрения моральних учінків дитини.Дошкільнікам властіве Прагнення до особістісного Вдосконалення, Визнання їхньої поведінкі достойною. Схвальна оцінка заохочує Моральні вчінкі, дает приклад для наслідування іншім дітям, Забезпечує їхнє доброзичлива Ставлення, формує основи колектівної думки. Заслуговує на підтрімку Прагнення дітей НЕ лишь самим добро поводітісь, а й Вимагати відповідної поведінкі від однолітків.

Далеко не всі діти однаково здатні до альтруїстічніх учінків. За добру дело нужно дякувати, що не боятися віділяті дитину среди товаришів, а Надто тоді, коли вона віявляє стійку гуманістічну спрямованість. Особливо актуальна усталеність моральних мотівів, яка є передумови налаштованості дитини на добрі вчінкі НЕ лишь тоді, коли ее бачіть и оцінює вихователь, а й за відсутності педагогічного контролю, і не тільки в дитячому садку;

ґ) заохочення дитини до моральних учінків. Послуговування ЦІМ методом требует от вихователів и батьків великого педагогічного такту. Прагнення до моральної поведінкі має буті підтрімане, одобрения доросли, однак щоразу це делать складно. Дитину треба підвесті до усвідомлення, что така поведінка важліва, необхідна и корисна для неї, приємна для других. Заохочення необхідні, если дитина Вперше віявляє ініціатіву в моральних учінках: поступається власним бажанням, годиною, дорогими для неї речами, іграшкамі на Користь других; поводиться морально Стосовно того, хто ее образів. При цьом дитина має розуміті заохочення НЕ як обов'язкову підтрімку ее вчінків доросли, а як Рамус до ее особистості. Чим старші діти, тим важлівіше стімулюваті самостійність їхнього морального Вибори;

д) осуд недостойних учінків дитини. З Огляду на Особливості псіхічного розвитку дитини цею метод Використовують Рідко, оскількі ВІН может заподіяти їй моральної Шкоди, віклікаті негативно Ставлення до особистості педагога. Дошкільнік повинен знати, что Певний тип его поведінкі засмучує доросли, а переживання має стімулюваті виправлення помилки. Звертаючи Рамус на неправильний учінок дитини, та патенти, вісловлюваті Впевненість у тому, что вона может вчініті інакше ( «Мені прикро, що ти НЕ поступівся місцем дівчінці. Сподіваюсь, что следующего разу ти не забудеш про це»).

Кожна конкретна педагогічна ситуация предполагает відповідній вибір методів впліву на морально свідомість и морально практику дитини, ефективність якіх Залежить від комплексного їх использование. За будь-якої форми взаємодії педагог повинен віявляті повагу до особистості дитини, Впевненість у перспективах ее розвитку, стімулюваті процес самовиховання.

Розглянемо засоби морального виховання.

Моральне виховання візначається с помощью питань комерційної торгівлі ЗАСОБІВ, среди якіх необходимо вказаті: художні засоби; природу; Власний діяльність дітей; спілкування; Навколишнє оточення.

1. Група художніх ЗАСОБІВ: художня література, образотворче мистецтво, музика, кіно та ін. Ця група ЗАСОБІВ дуже важліва у вірішенні завдання морального виховання, оскількі спріяє емоційному забарвленню пізнаваніх моральних явіщ. Художні засоби найбільш ефектівні при формуванні у дітей моральних уявлень и виховання почуттів.

2. Засоби морального виховання дошкільніків є природа. Вона здатно віклікаті у дітей гуманні почуття, бажання піклуватіся про тих, хто слабшій, хто потребує допомоги, захіщаті їх, спріяє Формування у дитини впевненості в Собі. Вплив природи на морально сферу особистості дітей багатогранно и при відповідній педагогічної организации становится значущих засоби виховання почуттів и поведінкі дитини.

3. Засоби морального виховання дошкільніків є власна діяльність дітей: гра, праця, вчення, художня діяльність. КОЖЕН вид ДІЯЛЬНОСТІ має свою спеціфіку, віконуючі функцію засоби виховання. Альо цею засіб - діяльність як така - необходимо, дере за все, при віхованні практики моральної поведінкі.

Особливе місце в Цій групі ЗАСОБІВ відводіться спілкуванню. Воно, як засіб морального виховання, Найкраще Виконує завдання коригування уявлень про мораль и виховання почуттів и отношений.

4. Засоби морального виховання может буті вся та атмосфера, в Якій живе дитина, атмосфера может буті просякнута доброзічлівістю, любов'ю, гуманністю або, навпаки, жорстокістю, аморальністю.

Навколишнє дитини обстановка становится засоби виховання почуттів, уявлень, поведінкі, тобто вона актівізує весь Механізм морального виховання и впліває на формирование питань комерційної торгівлі моральних якости.

Вибір ЗАСОБІВ виховання Залежить від провідної задачі, віку вихованців, уровня їх загально й інтелектуального розвитку, етапи розвитку моральних якости.

1.3 Сучасні Тенденції в организации морально-духовного виховання дошкільніків

У СУЧАСНИХ условиях соціально-економічних и політічніх змін української держави суттєвого значення набуваються питання духовного розвитку особистості. Саме тому в державних документах (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні) однією з основ модернізації освіти, зокрема дошкільної проголошено пріорітетність Підвищення морально-СОЦІАЛЬНОГО уровня молодого поколения, а провіднім завдання виховання - розвиток у дитини духовних цінностей, духовного здоров'я як домінуючого початку у структурі особистості.

Морально-духовне виховання - одна з найважлівішіх сторон розвитку дитини дошкільного віку. У его основе лежати загальнолюдські й національні морально-Духовні цінності. До моральних цінностей традіційно відносять Нормативні уявлення про Добро и Зло, справедливість, чесність, увічлівість, чуйність, Людські ідеалі, норми, принципи життєдіяльності [28].

Загальнолюдські Духовні цінності детермінуються моральними, крітеріямі, Аджея «сфера духовних цінностей охоплює сенс життя, милосердя, справедливість, чесність, толерантність, любов, добро .., тобто сенс Вищих моральних категорій» [2].

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки візначає основні напрями, Пріоритети, завдання и Механізми реализации державної політики в Галузі освіти, кадрову и соціальну політику и складає основу для внесення змін и ДОПОВНЕННЯ до чинного законодавства України, управління и фінансування, структури та змісту системи освіти.

У розділі 3.4. Забезпечення національного виховання, розвитку и соціалізації дітей та молоді зазначилися, что ядром державної гуманітарної політики относительно національного виховання має буті забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового виховання, формирование здорового способу життя, соціальної актівності, відповідальності та толерантності. Реалізація ціх завдання предполагает: Посилення впліву літератури та мистецтва на виховання и розвиток дітей та молоді; Посилення взаємодії ОРГАНІВ управління освітою и Навчальних Закладів Із засоби масової информации делу виховання и развития підростаючого поколения, недопущення шкідлівого інформаційно-психологічного впліву ЗАСОБІВ медіаіндустрії на дітей та ін. [65].

Закон України «Про дошкільну освіту» візначає правові, організаційні та фінансові засади Функціонування и развития системи дошкільної освіти, яка Забезпечує розвиток, виховання и навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягнені вітчізняної науки, Надбання СВІТОВОГО педагогічного досвіду, спріяє Формування цінностей демократичного правового Суспільства в Україні. У ст. 4 зазначилися, что дошкільна освіта - це цілісній процес, Який спрямованостей на формирование у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого СОЦІАЛЬНОГО досвіду. Ст. 7 розкріває завдання дошкільної освіти, Які полягають у віхованні у дітей любові до України, шаноблівого Ставлення до родини, поваги до народних традіцій и звічаїв, державної мови, регіональніх мов або мов меншин та рідної мови, національніх цінностей Українського народу, а такоже цінностей других націй и народів, свідомого Ставлення до себе, оточення та довкілля [19].

Базовий компонент дошкільної освіти державний стандарт, что містіть норми и положення, Які визначаються Державні вимоги до уровня розвіненості та віхованості дитини дошкільного віку, а такоже умови, за якіх смороду могут буті досягнуті. БКДО представляет моральне виховання в змістовій Лінії «Дитина в соціумі». ВІН предполагает формирование у дітей навичок соціально візнаної поведінкі, вміння орієнтуватісь в мире Людський взаємін, готовності співпережіваті та співчуваті іншім. Завдяк спілкуванню з доросли, як носіями Суспільно-історічного досвіду людства, в дитини з'являються Інтерес та вміння розуміті других, долучатіся до комунальної ДІЯЛЬНОСТІ з одноліткамі та доросла, об'єднувати з ними свои зусилля для Досягнення Спільного результату, оцінюваті Власні возможности, поважаті бажання та Захоплення других людей. Взаємодія з іншімі людьми є своєріднім видом входження дитини в людський соціум, что требует уміння узгоджуваті свои Захоплення, бажання, Дії з іншімі членами Суспільства [5].

На сегодня Базовий компонент дошкільної освіти обслуговується за варіатівнім принципом. Саме тому, ми проаналізувалі низьку найновіших редакцій програм, затверджених МОН України, а самє: «Українське Дошкілля», «Дитина в Дошкільні роки», «Впевнений старт», «Соняшник», «Оберіг», «Я у світі». Проаналізуємо їх з метою Виявлення в них місця морально-духовного виховання, художньої літератури, зокрема авторської казки, як засоби морально-духовного виховання дітей дошкільного віку загаль и за групами.

У Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське Дошкілля» завдання морально-духовного виховання дошкільніків представлені в розділі «Соціально-моральний розвиток». У ньом вікладені завдання, Зміст роботи з виховання в дітей гуманних почуттів и доброзичлива взаємін, основ колектівізму; конкретізовано Зміст знань про норми моралі в суспільстві, что необхідні для формирование основ моральних якости; дотрімано принцип наступності в усіх аспектах морального виховання между віковімі групами. У програму введено направление роботи «Духовне виховання». Особливе Рамус пріділено виховання культури поведінкі дітей. У раннього віці завдання соціально-морального розвитку дітей є: формуваті елементарні уявлень про ті, що таке добро и що таке погано; пріщеплюваті почуття шаноблівого Ставлення до Членів сім'ї, родини; виховувати слухняність, почуття сімпатії до ровесніків, любов и Співчуття до Всього живого; Вчитися Чемна поводітіся у Громадському місцях [8; 22]. У молодшому дошкільному віці духовне виховання дітей Полягає у створенні сприятливого умов для формирование моральної свідомості (знань, моральних норм, моральних почуттів, Зародження свідомості), моральної поведінкі (вміння Керувати у життя без поведінці моральними нормами, ініціюваті допомогу, Співчуття й радіти успіху, делать комусь приємно, відчуваті від цього удовольствие) [8; 68]. У Середньому дошкільному віці морально-духовне виховання здійснюється Шляхом реализации Наступний освітніх завдання: формуваті морально позицию дитини, ціннісні орієнтірі, Захоплення та спожи; виховувати Позитивні почуття до рідних, повагу до старших; формуваті співчутліве Ставлення до дітей з особливими потребами; Вчитися проявляті Турбота та любов до приручених тварин; виховувати вміння проявляті Турбота про молодших дітей [8; 123 - 124]. Старший дошкільний вік характерізується Виникнення «внутрішньої моральної інтуїції» - Прагнення поводітіся согласно з моральними нормами не тому, что цього вімагають дорослі, а тому, что це приємно для себе й для других. Пріорітетнімі завдання соціально-морального розвитку в цьом віці є: збагачення знань дітей про Пріоритети загальнолюдського цінностей: справедливість, чесність, доброту, повагу ТОЩО; Розширення уявлення дошкільніка про авторитет та Людські Чесноти; Вчитися розуміті других та рахувати з чужою думкою; Сприяти засвоєнню уявлень про духовний ідеал людини; Вчитися адекватно реагуваті на асоціальні вчінкі, розв'язувати спірні питання, буті справедливості, совіснім, відповідальнім [8; 190].

Засоби морально-духовного виховання дошкільніків в Програмі «Українське Дошкілля» є использование художньо-естетичних ЗАСОБІВ.Лінія розвитку представлена ​​у розділі «Художньо-естетичний розвиток» такими видами роботи: читання и розповідання художніх творів, інсценування та драматізація за змістом художньої літератури та ін. вікорістовуючі такий великий спектр роботи з дітьми, вихователь має змогу збагачуваті духовний світ дитини, розвіваті уяву, почуття. До Переліку художніх творів уведені твори авторів Західного регіону (І. Калинець, І. Радковець, І. Франко, М. Людкевич, М. Хоросніцька, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка, П. Радковець, та ін.) [8; 9].

Програма «Дитина в Дошкільні роки» зорієнтована на цінності та Захоплення дитини, врахування вікових можливий, на Збереження дитячої субкультури, на збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, Взаємозв'язок усіх сторон життя малюка.

У Зміст програми «Дитина в Дошкільні роки» вміщено Підрозділ «Розвиток духовного потенціалу дитини». У ньом зазначається, что духовний Потенціал є інтеґральнім Утворення, что в унікальній та неповторній зелених сандалів поєднує можливе й дійсне, свідоме й несвідоме, суще й належно; взаємопов'язує здібності й здатності особистості до Прийняття, переживання й творчого втілення у всех сферах життєдіяльності базових загальнолюдського цінностей та індівідуальніх ціннісніх новоутворень кожної дитини [47; 11].

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає Предложения практіків та, з урахуванням кращих на Данії период теоретичного и методичних рекомендацій, предлагает орієнтірі змістового Наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів и батьків на особістісній розвиток дітей за основними напрямами та Робить окремий акцент на ігровій ДІЯЛЬНОСТІ - провідному віді ДІЯЛЬНОСТІ для Всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Завдання морально-духовного виховання дошкільніків представлені у розділі «Пізнавальний розвиток» в напрямі виховання «У світі людей». До них належати: закріплюваті и збагачуваті уявлення дитини про соціальне середовище: сім'ю, батьківщину, рід, дитячий садок, школу, місто, село, країну; розвіваті Відчуття пріналежності до місця народження та проживання (малої Батьківщини - назва селища, міста, мікрорайону); виховувати Громадянські почуття та Інтерес до СУЧАСНИХ подій у стране; Вчитися любити та шанувати сімейні свята, брати активну участь у їх творенні, дотримуватись сімейних традіцій, зміцнюваті їх, шанувати пам'ять роду; формуваті уявлення про інші нації та народи (2-3 країни); Вчитися прихильно ставити до людей других національностей; виховувати міролюбність та ін. [47; 20].

У Комплексній Програмі розвитку, навчання и виховання дітей раннього віку «Соняшник» морально-духовне виховання дошкільніків подання до розділі 2 «Розвиток и виховання душі та серця». Розділ Включає в себе підрозділі, а самє: «Люби ближнього свого, як самого себе», «Шануй батька и матір, и буде тобі добре на землі», «Патріотичне виховання», «Моральне виховання» та ін. У віці від 0 до 1 року (Немовлятко) моральне виховання предполагает ввічліве спілкування, подяка после прийому їжі, за подарунки ТОЩО (например, кивання голівкою). Формування елементарних почуття жалю и Співчуття (пожаліті лялю, что впала; бабусю, яка хвора). Навчання дітей розрізняті, що таке добро и что погано [24; 26]. У віці від 1-го року до 2-х (Малятко) років моральне виховання відбувається Шляхом розвитку елементарних навичок етичним спілкування (вітання, прощання, подяка после прийому їжі, за подарунки ТОЩО). Заохочення до проявів доброзічлівості у взаємінах з довколішнімі. Виховання таких гуманних почуттів, як доброта, чуйність, товаріськість, Співчуття [24; 41]. В период від 2-х років до 3 років (Мовленятко) відбувається виховання таких гуманних почутті, як доброта. Чуйність, товаріськість, Співчуття, милосердя; розвиток здатності вісловлюваті удовольствие з приводу Власний Успіхів, щиро радіти успіхам своих однолітків [24; 63].

У Програмі розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» морально-духовне виховання здійснюється Шляхом реализации Наступний завдання: розшірюваті уявлення дітей про сім'ю як об'єднання людей, что Живуть разом, люблять, турбуються, підтрімують, захіщають Одне одного; Вчитися налагоджуваті контакти з одноліткамі та доросла; плекаті в дитини Прихильний Ставлення до всіх Членів родини, вдячність та повагу до них; виховувати вміння візнаваті свои помилки, брати до уваги Чесноти та Досягнення Іншого; формуваті Співчуття до дітей, Які залишились поза дитячим товариством; виховувати доброзічлівість, вправляті в умінні приємно спілкуватіся: вітатіся, прівітно звертатися, віявляті Прихильний Ставлення та Рамус; виховувати доброзічлівість, Співчуття. Засоби морально-духовного виховання є использование художньої літератури. После прочитання доросли літературних творів дитина намагається Відтворити слова Улюблених персонажів. Вона імітує звучання їхнього голосу (силу, тембр, інтонацію), їхні Дії (бігає, ловити, шукає, ховається ТОЩО), характер Ставлення (доброзичлива, турботливих, співчутліве, негативно). Серед ціх програм навчання та виховання дітей дошкільного віку, найбільш повно завдання духовно-морального розвитку вісвітлені у Програмі «Українське Дошкілля». Отже, візначімо феномен «морально-духовне виховання» як процес Накопичення високих морально-духовних почуттів, досвіду моральної поведінкі, духовного досвіду, Який формується передусім на основе знань про Моральні и Духовні цінності, Які надалі усвідомлюються и превращаются у Власні Переконаний, стають мотивами и стимулами до життя за законами мудрості, добра, і краси. Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку має спрямовуватісь на Зміцнення авторитету загальнолюдського и національніх духовних цінностей, формирование Громадянської и национальной ідентічності, забезпечення світоглядніх Запитів дітей, вільне и добровільне прілучення до культури традіційніх конфесій. Морально-духовне виховання СУЧАСНИХ дошкільніків, на нашу мнение, це по суті спрямування дітей на Дотримання заповідей Божих, Пожалуйста дозволити Їм и тепер, и в дорослому жітті жити світло, щасливо, з чистою совістю. Духовно-моральне виховання - одна з найактуальнішіх и найскладніших проблем, яка винна вірішуватіся сегодня усіма, хто має відношення до дітей. Ті, что ми закладемо в душу дитини зараз, проявитися пізніше, стані его и нашим життям. Сьогодні ми говоримо про необходимость відродження в суспільстві духовності та культури, что безпосередно пов'язано з розвитку и виховання дитини до школи.

Висновки до розділу 1

Моральне виховання З першого років життя дитини спрямованостей на формирование ее моральної позіції, ціннісніх орієнтірів, інтересів и потреб. Аджея на цьом етапі закладаються основи морального розвитку особистості, розвіваються уявлення, почуття, звички, Які спрямовують подалі ее Вдосконалення. Особливо значні Зміни відбуваються у мотіваційній сфере дитини-дошкільніка, что віявляються у розвитку моральних мотівів поведінкі, а на етапі старшого дошкільного віку смороду набуваються супідрядності підпорядкованості певній меті. У дошкільному віці рушійною силою поведінкі дитини є Моральні почуття, Які віражають бажання та емоційні стани, забарвлюють психічні процеси.

Много видатних педагогів досліджувалі Сутність морального виховання дошкільніків. В Україні плідно працювала над проблемами морального виховання дітей дошкільного віку Л. Артемова, яка керували создания програм виховання и навчання дітей у дошкільніх закладах.

Завдяк зусилля український психологів много Зроблено относительно Пізнання особливо особістісного режиму дошкільніка (О. Кононко), формирование вольова якости (В. Котирло), виховання гуманного почуттів и взаємін у дітей (С. Кулачківська, С. Ладівір, Ю. Приходько).

Центр морального виховання дитина. Реалізуваті всі закономірності морального виховання можна лишь застосовуючі їх на основе Вивчення уровня моральної віхованості кожної дитини. Для цього нужно віявіті Переважно спрямованість мотівів ее вчінків, у якіх вісловлене Ставлення до дорослих, до навколишнього, до самой собі. Таку моральну сторону можна Побачити, віділіті у будь-Якій ДІЯЛЬНОСТІ дитини. Педагоги, Які прагнуть Побачити и проаналізуваті основном погані вчінкі дитини, щоб у майбутнього попередіті їх повторення, вже не проти встігають за моральним розвитку дитини. У старшому дошкільному віці Моральні почуття и знання зліваються більш тісно и пов'язуються з почуттям обов'язку. Дитина цього віку здатно усвідомлюваті морально суть своєї поведінкі. Вінікають внутрішні Моральні інстанції, коли дитина прагнем до поведінкі согласно з моральними нормами не тому, что цього вімагають дорослі (батьки, вихователі), а тому, что це приємно для навколішніх и для себе.

В межах морального виховання становится доцільнім формирование духовних цінностей у дітей дошкільного віку. Духовні цінності спеціфічній вид цінностей, Які максимально ідентічні сутніснім силам людини й спріяють ее оптімальній самореалізації. Смороду є основою гуманізації суспільніх отношений, утвердження людини віщою цінністю в ієрархії цінностей. Отже, моральне виховання дітей дошкільного віку це процес цілеспрямованого формирование особистості дитини. Знання основних особливо морального розвитку дітей допомагає вірно організуваті процес морального виховання, спрямуваті его на Досягнення цієї мети.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ виховної роботи засоби КАЗКИ

2.1 Казка як жанр и функціональний вид літератури для дітей дошкільного віку

Казка як своєрідній жанр народної та літературної творчості посідає Значне місце у фольклорі всех стран світу. Як зазнача В. Гнатюк «казки належати до найдавнішіх вітворів людського духу и сягають у глибінь таких далеких від нас часів, якої НЕ досягає Жодна людська історія» [14].

Казка - невід'ємна складового народної педагогіки. «Казка, гра, фантазія, - пише В. Сухомлинський, - життєдайного джерело дитячого мислення, благородних почуттів и Прагнення ... Через Казкові образи в свідомість дітей входити слово з его найтоншімі відтінкамі ... Під вплива почуттів, что породжені Казкова образами, дитина вчиться мислити словами . Діти знаходять велике удовольствие у тому, что їхня думка живе в мире казкових образів, в них - перший крок від Яскрава, живого, конкретного до абстрактного »[60].

Казка - це вид художньої прози, что походити від народних переказів, порівняно коротка Розповідь про фантастичні події та персонажі, Такі, як феї, гноми, велетні ТОЩО. Один з основних жанрів народної творчості, епічній, в основном прозаїчній твір чарівного, авантюрного чи побутового характеру усного походження з настанови на вігадку [29].

Казка - це, - як стверджує М. Кучинський - «епічні оповідання героїко-фантастичного, алегоричного або соціально-побутового характеру Із своєрідною системою художніх ЗАСОБІВ, підпорядкованіх героїзації позитивних або сатиричного викриття негативних образів, часто гротескному збережений їх взаємодій» [31].

Як зауважує Н. Сивачук «казка - Поняття видів, оскількі об'єднує декілька жанрів: про тварин, чарівні и побутові, между Якими годиною Важко провести чітку межу, оскількі їх Сюжети здатні змінюваті свою жанрову залежність» [57].

Загальновідомо, что казка є найулюбленішім жанром читання дошкільніків. На мнение видатних українського педагога и казкар В. Сухомлинського, казка - активне естетичне мистецтво, Пожалуйста захоплює усі сфери духовного життя дитини: розум, почуття, уяву, волю. Казка оволодіває почуття дітей, тому что через неї смороду пізнають світ НЕ только розумом, но й серцем [60].

Казкові колізії, Які легко спріймаються дітьми и усвідомлюються ними є Справжня школою збагачення духовного досвіду и моральності, яка навчає розрізняті хороше и погане, віховує віру в добрі вчінкі. Працюючий з казкою, та патенти, разом з дітьми добіратся до ее потаємного морально-духовного СЕНС.

Казки бувають НЕ лишь народні, а й літературні.Народна казка - творчість народу, а літературна казка - плід АВТОРСЬКОГО генія.

Поєднання в літературній казці Казкова и чарівного, реального и буденного Робить ее двоплановості: однаково цікавою и дітям, І дорослим. Дитину пріваблюють неймовірність казкових подій, чарівність віміслу, перемога добра над злом, швидка зміна подій.

Літературна казка - цілий направление у художній літературі, це авторський художній твір, прозові або віршовій, Заснований або на фольклорних джерелах, або Цілком оригінальний; твір в основном фантастичний, чародійній, у якому змальовуються Неймовірні пригоди вігаданіх або традіційніх казкових героїв. Фундаментом їй послужила народна казка, яка стала відомою Завдяк записів вчених-фольклорістів [29].

Можна сміліво Говорити про ті, что Казка Належить велика роль у розвитку особистості дитини. У Кожній казці є мораль, яка необхідна дитині, Аджея вона має візначіті своє місце в жітті, засвоїті морально-етічні норми поведінкі в суспільстві.

ПЕРЕДОВІ російські педагоги всегда були вісокої думки про виховне и освітнє значення казок и Вказував на необходимость їх широкого использование у педагогічній Теорії. Великий російський педагог К. Ушинський БУВ про казки настолько вісокої думки, что включивши їх в свою педагогічну систему. Причину успіху казок у дітей Ушинський бачив у тому, что простота и безпосередність народної творчості відповідають таким же властівостям дитячої психології.

Казка, такоже як и інші твори усної народної творчості, відкріває и пояснює дитині життя Суспільства и природи, світ людський почуттів и взаємовідносін. Вона розвіває мислення и уяву дитини, збагачує ее емоції, дает прекрасні зразки рідної мови.

Величезне ее виховне, пізнавальне та естетичне значення, так як, розшірюючі знання дитини про Навколишній світ, вона впліває на ее особистість, розвіває уміння тонко відчуваті форму и ритм мови.

Казки віконують низьку Розвиваючий функцій. ЦІ Функції у розвитку дітей шірокі и невіддільні Одне від одного.

Л. Короткова считает, что «лишь умовно їх можна розділіті на пізнавально-моральних и Естетичне». До пізнавально-моральної Функції вона відносіть розвиток и актівізацію уяви, образного мислення, розширення уявлень про світ, Освоєння моделей людської поведінкі, формирование емоційно-ціннісніх установок по відношенню до різніх аспектів дійсності. До естетичної Функції М. Короткова відносіть прілучення до словесного мистецтва як такого в его різніх формах и розвиток хорошої розмовної мови.

Ю. Лебедєва віділяє Шість основних функцій казок:

* Функцію соціалізації;

* Креативний функцію;

* Голографічну функцію;

* Розвівально-терапевтична функцію;

* Культурно-етнічну функцію;

* Лексико-образну функцію.

Функція соціалізації Полягає в залученні Нових поколінь до загальнолюдського та етичним досвіду. У даного випадка казка приходити на допомогу людіні и розшірює Межі ее індівідуального життєвого досвіду.

Креативна функція - це здатність віявляті, формуваті, розвіваті и реалізовуваті творчий Потенціал особистості, ее образно и абстрактне мислення

Голографічна функція проявляється у трьох формах:

1. здатність представляті світобудову в ее трівімірному просторова и часовому вимірах;

2. потенційна здатність актуалізуваті всі органи чуття людини й буті основою для создания всіх видів, жанрів естетичної творчості;

3. здатність у малому представляті велосипеді.

Розвівально-терапевтична функція казки представлена ​​в активному впліві на емоційно-образний Потенціал особистості и спріяє Збереження и розвитку індівідуального здоров'я.

Культурно-етнічна функція проявляється в історичному відображенні укладу народу, его мови, его менталітету, его традіцій и звічаїв.

Лексико-образна функція казки - це здатність формуваті мовно культуру людини, володіння багатозначністю народної мови, ее художньо-образним багатством.

Казкові образи дають певні Відомості про Навколишній світ, тобто ма ють пізнавальне значення. Казки, в залежності від тими та змісту, змушують слухачів заміслітіся, навідні на роздуми. Слід Зазначити, что пізнавальне значення казок пошірюється, зокрема, на ОКРЕМІ деталі народних звічаїв та традіцій и даже на побутові дрібниці.

Звичайно, освітнє значення Залежить и від оповідача. Умілі оповідачі зазвічай намагають використовуват потрібні моменти в казці, ставлячі в ході розповідання навідні запитання.

Дитяча казка - це перший и важлівій щабель у жітті дитини до Пізнання навколишнього світу. Психологи вважають, что казки допомагають дітям зрозуміті оточуючу їх дійсність. Аджея будь-яка казка розповідає про стосунки между людьми, про шляхи виходів з складних жіттєвіх СИТУАЦІЙ. І, что з будь-якої ситуации всегда знайдеться вихід. Мова казки зрозуміла даже маляті. Слухаючі казку, дитина непомітно підсвідомо вбірає жіттєво важліву для него інформацію, способи вирішенню різніх складних СИТУАЦІЙ. Казки дітям дають простір для уяви. Дитина набуває навичок подумкі діяті в уявно сітуаціях, а це є основою для майбутньої творчості. Через казку до дитини приходити розуміння, что в жітті «добро», а що «погано». Народні казки вчать. Смороду всегда ма ють позитивний кінець. Добро в них всегда перемагає, а зло буде наказание. Дитина может уявіті собі позитивним героєм, Аджея в казку герой всегда буде вінагородженій, а ліходій наказание. Добро в казку представлено не склепінням нудних правил и Настанов, а в образах сильних богатірів, смілівіх прінців, добрих и справедливих чарівніків. Казки спріяють розвитку емоцій и моральному розвитку дитини.

Казка займає особливе місце в жітті дошкільніка. Казкові образи Яскраве емоційно забарвлені и Довго Живуть у свідомості дітей. Казка вчитись дітей мріяти, підкреслюваті головне, індивідуальне в образі, узагальнюваті істотні ознака, посілює розумово діяльність. Казковий вімісел всегда педагогічний. ВІН вікорістовується як засіб виховання кращих Людський якости. Казка збагачує Внутрішній світ дітей, смороду тягти до неї.

2.2 Особливості сприйняттів казок у різніх вікових групах

У дошкільному віці у дітей Бурхливий розвівається уява, что Яскрава віявляє собі у грі и при спрійнятті художніх творів. Особливо дітям дошкільного віку подобаються казки. Казка займає настолько важліве місце в жітті дитини, что деякі досліднікі назівають дошкільний вік «ВІКОМ казок».

Художнє сприйняттів є активним для дітей дошкільного віку процесом, Який пробуджує їх Моральні якості, и, самперед, людяність. Сприйняттів мистецтва всегда пов'язане Із співпережіванням. У дітей старшого дошкільного віку співпережівання носити безпосередній характер: смороду уявляють собі з улюбленого героями творів, пронікають у Внутрішній світ, копіюють їх характер. Так вжіваються в образ, что з помощью уяви стають учасниками подій (частку зайчика, вигнання з его хатинки лисицею, діти пріміряють до власної І, співпережіваючі, міслять примерно так: «Щоб я робів, Якби мене хтось Вигнан з дому?»).

Сприйняттів художнього твору - дуже доладна внутрішня діяльність, в Якій беруть участь уяву, сприйняттів, увага, мислення, пам'ять, емоції, воля.

КОЖЕН з ціх процесів Виконує свою важліву функцію в Загальній ДІЯЛЬНОСТІ - у знайомстві з явіщамі навколішньої дійсності через мистецтво.

У психолого-педагогічній літературі проблема сприйняттів и розуміння художніх творів дітьми дошкільного віку розроблено Досить широко и повно. Вчені (А. Запорожець, Л. Славіна, Н. Карпінська та ін.) Відзначають, что дошкільний вік - период активного становлення художнього сприйняттів дитини [12]. У цею годину відбувається перехід від початкових сприйняттів, коли спеціфічне естетичне Ставлення до дійсності ще злиться з жіттєвім, до східців власне естетичної ДІЯЛЬНОСТІ. Остання реалізується в активному уявно співпережіванні дитини героям, у перенесенні ним на себе Дій, почуттів, думок персонажів.

Кроме Загальна закономірностей сприйняттів художнього твору існують спеціфічні, что відображають Особливості пізнавального та особістісного розвитку на кожному віковому етапі.

Казка як літературний твір звертається одночасно и до почуття, и до думки читача, допомагаючі Йому освоїті багатий духовний досвід людства.

Е. Фльоріна називається характерною рісою сприйняттів казки дітьми єдність «відчуваємого» и «міслячого». Сприйняттів казки розглядається як активний вольова процес, Який предполагает НЕ пасивне споглядання, а діяльність, яка втілюється у внутрішньому спріянні, співпережіванні героям, в уявно перенесенні на собі подій, «уявній дії», в результате чего вінікає ефект особістої прісутності, особістої участия у подіях [67].

Сприйняттів казки - складаний процес активного відтворення образно-предметного и морально-сміслового змісту казки, як особлівої літературно-художньої форми, способ Освоєння дитиною соціальної дійсності. Сприйняттів казки, як и гра, ставити один з найбільш значущих відів ДІЯЛЬНОСТІ дитини, визначаючи розвиток, як інтелектуальніх и пізнавальних процесів (мовлення, мислення, уяви), так и емоційно-особістісній, моральний й естетичний розвиток дитини [43].

У класічній психології сприйняттів казки Виступає як перехід дитини від ворожості навколишнього світу, СОЦІАЛЬНОГО тиску, обмежень и запретили у світ фантазії, свободи и віміслу (В. Штерн, К. Бюлер). У сучасній психології сприйняттів казки розглядається такоже як один Із способів міфологічного Освоєння світу, побудова ціннісно-сміслового поля, поиска Шляхів вирішенню конфліктів (Б. Беттельхайм). Казка, як художньо-літературна форма має особливе композіцію и структуру (В. Пропп), что організують процес сприйняттів дитиною сюжету и морально-сміслового змісту казки.

О. Нікіфорова віділяє в розвитку сприйняттів казки три стадії: безпосереднє сприйняттів, відтворення та переживання образів (в Основі - робота уяви); розуміння ідейного змісту твору (в Основі лежить мислення); Вплив художньої літератури на особистість читача (через почуття и свідомість).

Інтерес до книги у дитини з'являється рано. Спочатку їй цікаво перегортаті Сторінки, слухати читання доросли, розглядаті ілюстрації. З з'явиться інтересу до картинки начинает вінікаті Інтерес до тексту. Як показують дослідження, при відповідній работе Вже на третьому году життя дитини можна віклікаті в неї Інтерес до долі героя оповіді, змусіті малюка стежіті за ходом події и пережіваті Нові для него почуття.

Однією з особливими сприйняттів казки дітьми є співпережівання героям. Сприйняттів носити Надзвичайно активний характер. Дитина ставити собі на місце героя, подумкі Діє, бореться з его ворогами. На виставах лялькового театру діти іноді втручаються в події, намагають помочь герою, хором підказують персонажам. Е. Фльоріна відзначала и таку особлівість, як наївність дитячого сприйняттів: діти НЕ люблять поганого кінця, герой повинен буті удачливим (малюки НЕ хотят, щоб даже поганого мішеняті з'їла кішка).

Художнє сприйняттів дитини в течение дошкільного віку розвівається и вдосконалюється. Л. Гурович на основе узагальнення наукових Даних и власного дослідження Розглядає вікові Особливості сприйняттів дошкільнікамі літературного твору, віділяючі два періоді в їх естетичного розвитку: від двох до п'яти років, коли малюк недостатньо чітко відокремлює життя від мистецтва, и после п'яти років , коли мистецтво, у тому чіслі і мистецтво слова, становится для дитини самоціннім [15].

Коротко Зупинимо на вікових особливостях сприйняттів казки дітьми дошкільного віку.

Для дітей молодшого дошкільного віку характерні Такі Особливості сприйняттів:

- залежність розуміння тексту від особістом досвіду дитини;

- встановлення легко усвідомлюваніх зв'язків, коли події слідують одна за одною;

- в центрі уваги головний персонаж, діти найчастіше НЕ розуміють его переживань и мотівів вчінків;

- емоційне Ставлення до героїв Яскрава забарвлене;

- спостерігається тяга до рітмічно організованого складу мови.

У цьом віці дітей та патенти вчитись слухати казки, а такоже стежіті за РОЗВИТКУ Дії у казці, співчуваті позитивним героям. Дуже важліво звертати Рамус дітей на образно мову казок, залучаючі дошкільнят до повторення окремий слів, вісловів, пісеньок персонажів, Які Їм запам'яталися.

Например, после прослуховування казок «Козенята и вовк», «Кіт, півень и лисиця» можна Запропонувати дітям повторити пісеньки дійовіх осіб. Засвоюючі Зміст казки, діти вчаться передаваті слова різніх героїв. І, даже, если смороду повторюються інтонації дорослих, вихователя, це закладає основи для Подальшого самостійного розвитку інтонаційної віразності в більш старшому віці.

Народні та авторські казки дають зразки рітмічної мови, знайомляться дітей з барвістістю и образністю рідної мови. Дитина добре запам'ятовує Такі образи, як «півник - золотий Гребінець», «козляткі - Малятка», «коза - дереза» та ін. Молодших дошкільніків особливо пріваблюють твори, что відрізняються чіткою формою, рітмічністю, мелодійністю. При повторному чітанні діти запам'ятовуються, засвоюють сенс, мова збагачується словами и вирази, Які Їм запам'яталися.

У Середньому дошкільному віці відбуваються деякі Зміни у розумінні та осмісленні тексту, что пов'язано з Розширення життєвого и літературного досвіду дитини. Діти встановлюються Прості прічінні зв'язки в сюжеті, в цілому правильно оцінюють вчінкі персонажів. На п'ятому году з'являється Реакція на слово, Інтерес до него, Прагнення Неодноразово відтворюваті его, обіграваті, осміслюваті.

У цьом віці почінається нова стадія літературного розвитку дитини, вінікає пильний Інтерес до змісту твору, до Осягнення его внутрішнього змісту. У середній групі триває Ознайомлення дітей з казки. Діти в цьом віці Вже спріймають НЕ только Зміст казки, но и деякі Особливості літературної мови (образні слова и вирази, деякі епітеті и порівняння). После прочитання діти могут ВІДПОВІДАТИ на поставлені питання, думати, міркуваті, аналізуваті, приходити до правильних вісновків и в тій же година помічаті и відчуваті художню форму твору. У цьом віці діти здатні помічаті красу и багатство мови. У них активно розвівається и збагачується словник.

У старшому дошкільному віці діти почінають усвідомлюваті події, якіх НЕ Було в їх особістом досвіді, їх цікавлять НЕ только вчінкі героя, а й мотиви вчінків, переживання, почуття. Смороду здатні іноді вловлюваті підтекст. Емоційне Ставлення до героїв вінікає на Основі осмислення дитиною всій колізії твору та обліку всех характеристик героя. У дітей формується вміння спрійматі текст у єдності змісту и форми. Ускладнюється розуміння літературного героя, усвідомлюються деякі Особливості форми твору (стійкі обороти в казці, ритм, рима). Діти старшого віку здатні більш глибокого осміслюваті Зміст літературного твору и усвідомлюваті деякі Особливості художньої форми, что віражає Зміст.

Аналіз казки винен буті таким, щоб діти змоглі зрозуміті и відчуті ее глибокий ідейній Зміст и художні достоїнства, щоб Їм надовго запам'яталися и полюбили поетичні образи. Питання, пропоновані дітям, повінні віявляті розуміння дитиною основного змісту и его вміння оцінюваті Дії и вчінкі героїв.

У старшій групі перед педагогом такоже стояти завдання виховувати у дітей любов до книги, до художньої літератури, здатність відчуваті художній образ; розвіваті поетичний слух (здатність вловлюваті мілозвучність, музікальність, рітмічність поетичного мовлення), інтонаційну віразність мови: виховувати здатність відчуваті и розуміті образно мову казок. У дітей формують такоже здатність елементарно аналізуваті Зміст и форму твору. Дитина старшої групи повинен вміті: візначаті основних героїв; на основе АНАЛІЗУ вчінків персонажів вісловлюваті своє емоційне Ставлення до них (хто подобається і чому); візначаті жанр (вірш, Розповідь, казка); вловлюваті найбільш Яскраві приклади образності мови (визначення, порівняння).

Вміння спрійматі казку, усвідомлюваті Особливості художньої віразності НЕ вінікає спонтанно, воно формується поступово в течение Усього дошкільного віку. Л. Гурович позначають, что в процесі розвитку художнього сприйняттів у дітей з'являється розуміння виражальних ЗАСОБІВ твору, что веде до більш адекватного, полного, глибокого его сприйняттів. Важліво Сформувати у дітей правильну оцінку героїв казки. Ефективний допомогу в цьом могут надаті Бесіди, особливо з Використання вопросам проблемного характеру. Смороду підводять дитину до розуміння Ранее прихованого від них «іншого», істінного лица персонажів, мотівів їхньої поведінкі, до Самостійної переоцінкі їх (у разі первісної неадекватної ОЦІНКИ). Сприйняттів казки дошкільніком буде більш глибоким, если ВІН навчиться Бачити елементарні засоби віразності, что застосовуються для характеристики зображуваної дійсності [15].

Таким чином, уміння спрійматі казку як художній твір, усвідомлюваті елементи художньої віразності само собою до дитини не приходити: его треба розвіваті и виховувати з самого раннього віку.

2.3 Авторська казка як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку

Морально-духовне виховання дитини дошкільного віку відбувається у тісному взаємозв'язку з ее емоційнім розвитку. Емоційне Ставлення дитини до навколишнього світу становится посереднім Показники становлення ее духовної СФЕРИ и моральних якости.

Художня література спріяє Виникнення в дитини самє емоційного Ставлення до дійсності, яка опісується в ній. Література, якові здатні спрійматі діти дошкільного віку, ознайомлюючі їх з подіямі и явіщамі навколишнього світу, водночас формує у них Перші Моральні и Духовні цінності, морально-етічні уявлення і оцінки.

Авторська, або літературна казка - Особливий Різновид Казкова жанру, Створений фантазією письменника. За визначенням української дослідніці Г. Довженюк, літературна казка, - це авторський, художній, прозаїчній або віршовій твір, Заснований або на фольклорних джерелах, або Цілком оригінальний; твір в основном фантастичний, чародійній, что змальовує Неймовірні пригоди вігаданіх або традіційніх казкових героїв І, в окремий випадки, орієнтований на дітей; твір, в якому неймовірне чудо відіграє роль сюжетотворного фактора, служити віхідною основою характеристики персонажів [16, 234].

Авторська казка для дітей успадковує з фольклору чіткій поділ героїв на позитивних и негативних. Тут дитина продолжает знаходіті для себе Нові прикладом для наслідування. Образи героїв в авторських творах? Вже НЕ тіпажі народних казок, а більш-Менш СКЛАДНІ характери, та й сюжет не зводяться до традіційніх схем. Тому й система цінностей читача становится все більш складаний и багато, ОЦІНКИ - Менш категоричним, а уявлення про людину - багатограннішім.

Авторська казка має важлівій Вплив на дитячу свідомість: готовит дитину до зустрічі з Незнайома, незрозумілім; віявляє внутрішні комплекси дитини, трівожність, страхи; долучає до глибокого сприйняттів и усвідомлення рідної мови; Вчитися розрізняті де реальність, а де вігадка; пояснює Навколишній світ и формує Моральні норми и основи духовності.

Авторська казка вчитись дітей розрізняті добро и зло, заподіяне Їм и Собі и іншім, на прикладах казкових персонажів; Бачити Різні підході до вирішенню проблеми, а ще краще - Передбачити Наслідки вчінків героїв и пріміряті це все «на собі».

Технологія использование авторської казки для духовно-морального виховання дітей дошкільного віку вікорістовує казку для: передачі дитині основних жіттєвіх Принципів и закономірностей; передачі життєвого досвіду попередніх поколінь и Отримання відчуттів своєї прічетності до світу людей; Відновлення зв'язку з родовим та сімейною пам'яттю; духовно-морального становлення особистості и моральної компетентності.

Авторська казка спріяє Виконання ряду функцій моральної компетентності: вміння вібіраті відповідну інформацію для побудова свого варіанту Дії; использование знань, вітягнутіх з Успіхів и Невдача героя казки; можлівість бачення и Вибори можливий альтернатив; усвідомлення необхідності роботи з комерційними навколішнім світом.

Авторська казка допомагає педагогу отрімуваті можлівість НЕ только зняти емоційну напруженість, збудженість, трівожність, агресівність, недовіра до себе та других, а й помочь дитині набути впевненості.

Українська література Надзвичайно багата як народна казка, так и літературними. Шіроковідомі Українським дітям казки класиків літератури: Б. Грінченка, В. Нестайка, В. Сухомлинського, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, М. Трублаїні, О. Іваненко, Ю. Ярмиша та ін. Читання фентезі, пригод, стілізацій під народну казку СУЧАСНИХ українських авторів (Зірки Мензатюк, І. Андрусяка, І. Малковича, Л. Вороніної, М. Павленко, Н. Воскресенської, О. Дерманського та ін.) Такоже поможет дитині увібраті в собі Високі Моральні и Духовні мотиви, Які закодовані у їх змісті.

Водночас, величезне морально-духовне НАВАНТАЖЕННЯ несуть найкращі казки світової літератури. Смороду спріяють Залучення дітей до загальнолюдського цінностей, непомітно віховують толерантності Ставлення до різніх народів, народностей, рас и культур. Віддзеркалення особливо світоспріймання других народів нашої планети, переданої через літературні казки, поможет малюкові ширше пізнаті світ, поступово формуватіме системний світогляд, спонукатіме аналізуваті прочитання, зіставляті факти и даже делать Власні Висновки.

У доборі казок для читання дітям дорослий, зобов`язання знаті и враховуваті рівень їх естетичного розвитку и досвіду, нахілі та Захоплення. Окрім того, як Зазначає російська дослідниця Л. Короткова, художні тексти, за ступенями складності не просто повінні буті «підлаштовані» під наявний рівень дитячого сприйняттів, а й ма ють створюваті «напруженного душі», тобто просуваті дітей на крок уперед у їх розумовій та емоційній работе [29].

Саме тому у підборі казок для дошкільніків нужно Керувати духовно-цінніснім підходом. Окрім цього, з метою морально-духовного виховання дітям слід читати передусім класичну літературу, яка пройшла випробування часом. Ее відрізняє значущість и Постійна Цінність тематики, а такоже високий художній рівень: якість АВТОРСЬКОГО листи, своєрідність стилю.

Найкращі художні твори сучасної літератури розкривають перед дітьми тієї світ, Який турбує їх сегодня. До того ж сучасна література для дітей, на нашу мнение, як Ніколи слідує вектору виховної спрямованості як на дітей, так и на дорослих. Однако, беззаперечна, класика, віпробувана годиною, винна буті невід'ємнім атрибутом дошкільного дитинства. Саме Класичні твори передаються дітям ті вічні Моральні и Духовні якості, Які НЕ підвладні часові.

Отже, авторська казка містіть Значний резерв творчого потенціалу для роботи з дошкільнікамі относительно розвитку їх моральності. Вона навчає дітей загальнолюдського цінностей, формуючі тім самим таку рису характеру, як почуття власної гідності.

Висновки до розділу 2

Морально-духовне виховання - найважлівіша сторона виховання дитини, воно спріяє збагачення духовного досвіду, емоційної СФЕРИ особистості, впліває на Пізнання соціальної дійсності, підвіщує пізнавальну Активність дошкільнят.

Одним Із ЗАСОБІВ создания позитивних моральних уявлень дітей, встановлення більш тісніх контактів между доросли и дітьми в сім'ї и в дитячому садку є казка.Поняття про мораль, норми и правила поведінкі, закладені в Яскрава образах казки, спріяють становлення моральних уявлень. У процесі роботи з казкою діти осягають ази духовної культури свого народу. На кожному віковому етапі засвоюються більш СКЛАДНІ Моральні Поняття. Збагачення змісту мови, правильний вибір мовних ЗАСОБІВ визначаються ефективність виховного процесу. На формирование моральних уявлень у дошкільному віці спрямовані виховні возможности казки.

Майже у всех Казки, відоміх ніні, є елемент дидактизму, но є казки, Які Цілком прісвячені духовно-моральним проблемам, а отже, могут буті успешно вікорістані з педагогічною метою. Такі, спеціально створювані або прістосовані для цілей навчання казки, Які віконують Функції настанови, повчання, можна назваті дидактичний.

Технологія использование авторської дідактічної казки для духовно-морального виховання дітей дошкільного віку вікорістовує казку для: передачі дитині основних жіттєвіх Принципів и закономірностей; передачі життєвого досвіду попередніх поколінь та Отримання відчуттів своєї співпрічетності зі світом людей; Відновлення зв'язку з родовим та сімейною пам'яттю; духовно-морального становлення особистості та моральної компетентності (хочу - можу, добро - погано ТОЩО).

Авторська дидактична казка спріяє Виконання ряду функцій моральної компетентності: вміння вібіраті відповідну інформацію для побудова свого варіанту Дії; использование знань, вітягнутіх з Успіхів и Невдача героя казки; можлівість віділення и Вибори можливий альтернатив; усвідомлення необхідності роботи з комерційними навколішнім світом.

Авторська дидактична казка допомагає педагогу отрімуваті можлівість НЕ только зняти емоційну напруженість, схвільованість, трівожність, агресівність, недовіру до себе та других, помочь дитині найти упевненість.

Результат виховання дітей казкою предполагает: засвоєння дитиною норм морально-духовного виховання, відкрітість дитини до добра, позитивне Ставлення дитини до навколишнього світу, до других людей и самого себе, создание оптімістічної картини світу, потреба и Готовність проявляті СПІЛЬНЕ Співчуття и радість, знайомство з формами традіційного сімейного укладу, розуміння свого місця в сім'ї и посильну участь у Домашніх справах для, діяльне Ставлення до праці, відповідальність за свої справи и вчінкі.

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ експериментальний ДОСЛІДЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНІКІВ засоби АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ

3.1 Діагностика рівнів морально-духовної віхованості дошкільніків

Експериментальне дослідження проводилося на базі дошкільного навчального закладу № 4 м. Одеси. У педагогічному експеріменті брали участь 30 дітей дошкільного віку: 10 дітей молодшого дошкільного віку, 10 дітей СЕРЕДНЯ дошкільного віку, 10 дітей старшого дошкільного віку.

Експериментальна робота проводилася в три етапи:

І етап пов'язаний з проведенням констатувального експеримент, что пролягав у візначенні рівнів морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку.

ІІ етап - формувальній експеримент, Який МАВ на меті підвіщіті рівень морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку засоби авторських казок.

ІІІ етап пов'язаний з проведенням контрольного експеримент, мета которого - перевіріті ефективність розробленої системи роботи з Підвищення уровня морально-духовної віхованості у дітей за результатами зіставлення Даних контрольної та експериментальної груп после проведення попередніх етапів.

На качана констатувального експеримент Було визначили 3 Критерії морально-духовної віхованості дошкільніків: когнітівній, діяльнісний, рефлексивний. До кожного крітерію Було предложено показатели. Опішемо їх:

Крітерій - когнітівній

1 Показник - обізнаність з категоріямі моралі и духовності (любов, краса, альтруїзм, доброта)

2 Показник - сформованість уявлень про добро и зло.

Крітерій - діяльнісний

3 Показник - відношення дітей до тварин;

4 Показник - шанобліве Ставлення та повага до батьків;

5 Показник - наявність бажання помочь один одному (Взаємодопомога);

6 Показник - гуманність.

Крітерій - рефлексивний

7 Показник - екстраполяція здобути позитивного морально-духовного досвіду у повсякдення жітті.

До кожного з показніків Було дібрано завдання з метою визначення рівнів морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку.

Для діагностики рівнів морально-духовної віхованості нами БУВ проведень констатувальний експеримент. Дітей Було поділено на две групи експериментальна група (ЕГ) та контрольна група (КГ). На цьом етапі ми проводили Бесіди з дітьми, пропонувалі Виконати діагностичні завдання (з використаних дидактичних картинок та проведення Бесіди за їх змістом; завдання на вирішенню СИТУАЦІЙ морального Вибори).

Показник 1. Обізнаність з категоріямі моралі и духовності (любов, краса, альтруїзм)

Завдання. Бесіда з Використання Наступний запитань:

1) Що таке «любов»?

2) Що означає любити? Кого Ми можемо любити?

3) Що таке «краса»?

4) Які РЕЧІ / кого ми назіваємо красивими? Чи є некрасіві люди?

5) Що таке «Взаємодопомога»? чи нужно допомагаті один одному? Чому?

Показник 2. Сформованість уявлень про добро и зло.

Завдання. Бесіда з Використання Наступний запитань:

1) Що таке «добро», що таке «зло»?

2) Кого ми назіваємо доброю ЛЮДИНОЮ? Які вчінкі назівають добрими?

3) Кого ми назіваємо злою ЛЮДИНОЮ? Які вчінкі назівають злими?

4) Пригадай добрих літературних героїв.

5) Пригадай злих літературних героїв.

Показник 3. Відношення дітей до тварин.

Завдання. Індивідуальні Бесіди з Використання дидактичних картин, а самє «У світі бракує на всех доброти, бо є Безпритульні собаки й коти» та «Пташка маленька, а й та серце має» (див. Додаток Д).

Робота за картиною «У світі бракує на всех доброти, бо є Безпритульні собаки й коти».

Діти відповідають на запитання та вірішують Моральні ситуации:

1. Про що розмовляють хатній и бродячий коти? А тепер Уявіть, что зустрілися два собаки - хатній и бродячий. Що смороду скажуть один одному?

2. Як можна помочь бродячим тваринам?

Ситуація «Кіт на дереві»

Котик и незчувся, як заліз високо на дерево, а злазіті боїться. Що робити? Як помочь котікові?

Ситуація «Як помочь песікові дістаті кістку?»

Песик сидить на ланцюгу, що не может дістаті кістку. Хто ж так учинив Із собачкою? Це добре чи погано?

Робота з дидактична картиною «Пташка маленька, а й та серце має».

За змістом картинки, вихователь задає дітям запитання:

1. Як Врятувати Пташеня?

2. Чи можна приносити птахів и тварин Із лісу додому?

3. Поміркуйте, чи хотят смороду буті зі своими мамами й татами, як и ви?

Ситуація «Не дай загинуть жука»

Уяви Собі, что мама дала тобі гроші на морозиво й попереду: магазин скоро зачин, тому поспіші ... Ті Пішов (ла) й по дорозі Побачив (ла) гарного жука, Який впав у яму з водою и не может звідті вібрато. Если ти зупінішся, щоб помочь Йому, то чи не встигнеш купити морозива, а если підеш - жук загине. Як ти поступіш? Чому?

Ситуація «Врятуй котика»

Сашко гуляв біля будинку. Раптена ВІН Побачив маленького котика, Який дріжав від холоду й жалібно нявчав. Тоді Сашко ... Що Зробив Сашко? Чому?

Показник 4. Шанобліве Ставлення та повага до батьків.

Завдання. Індивідуальні Бесіди з Використання дидактичних картин.

Робота з дидактичним картинки «Шануй батька й неньку - буде Скрізь тобі гладенько» (див. Додаток Ж).

Дітям показується картина та задаються запитання:

1. Як дівчинка віявляє повагу до батька, что повернувся з роботи?

2. Якими лагіднімі словами ви звертаєтесь до своих родителей?

3. Чи є у вас дідусі та бабусі? Як їх зовуть?

4. Як нужно вчініті, коли бачиш стареньких людей з Важко пакетами?

5. Які добрі справи можна сделать для:

* Своїх бабусі та дідуся;

* Стареньких сусідів;

* Незнайома стареньких людей?

Розігрування сюжету. Хвора мати лежить в ліжку, старша донька приводити свого брата.

Показник 5. Бажання допомагаті один одному (Взаємодопомога).

Завдання. Індивідуальні Бесіди з Використання дидактичних картин.

Робота з дидактичним картинки «У лиху годину пізнаєш вірну людину» (див. Додаток З).

З дітьми переглядається картинка та проводитися бесіда за запитання:

1. Хто намальованій на картинці? Чому в хлопчика сумні очі? Про що ВІН Мріє?

2. Чи може хворий хлопчик або дівчинка дива тобі добрим другом? Чому ти так вважаєш?

3. Чи є у Вашому будинку Хворі діти? Чи збіраєшся ти з ними познайомитися, потоваришувати?

4. У кожному городе є дитячі будинки, в якіх Живуть діти. ЦІ діти - сироти. Їх так назівають через ті, что в них немає батьків. Поміркуйте и дайте відповідь на запитання «Що смороду відчувають? Як смороду живуть? Чи Можемо ми з вами потішіті дітей-сиріт? Чим? »

Робота з дидактичним картинки «У нас - новенька! Злякалася Лесенька и стоит тихесенько »(див. Додаток К).

Діти відповідають на запитання:

1. Подівіться уважний на дівчинку. Який у неї настрій? Чого вона боїться?

2. Як можна помочь дівчінці? Який варіант вам подобається найбільше:

* Прігостіті цукерків;

* Обійняті;

* Запропонувати погратіся;

* Не звертати на неї уваги.

3. Як дівчинка может сама Собі помочь? Який варіант Обере Лесенька?

* Підійде до дітей й почни знайомитися;

* Заспіває свою Улюблений пісеньку;

* Підійде до доросли и Щось шепотітіме;

* Не буде ні з ким знайомитися.

Ситуація «Допомогти або ні?»

Марія та Світлана прибирали іграшки. Марія Швидко склалось кубики до коробки. Вихователь їй сказала: «Марія, ти Виконала свою часть роботи. Если хочеш, йди грата або Допоможи Світлані Закінчити прибирання ». Марія відповіла ... Що відповіла Марія? Чому?

Розігрування сюжету. Діти Граля на майданчик и Раптен побачим, что хлопчик впав та забивши Собі ногу.

Показник 6. Рівень проявити гуманності у дітей дошкільного віку.

Завдання. Індивідуальні Бесіди з Використання дидактичних картин.

Робота з дидактичним картиною «Друг пізнається в біді».

З дітьми переглядається картинка та проводитися бесіда за запитання:

1. Хто намальованій на картинці? Що трапа з мишенятка? Хто прийшов Йому на допомогу?

2. Чи правильно вчинив лисиць? Як бі ві вчинили в такій ситуации?

3.Чому говорять «Друг пізнається в біді»?

4. Що ви вважаєте найціннішім в дружбі? Як ви думаєте, друзів винне буті багато, чи один?

5. У якіх сітуаціях нужно допомагаті другові?

6. Поміркуйте, як буду почуваті собі людина, Якій НЕ Прийшли на допомогу?

Індивідуальна бесіда:

1. Що ти відчуваєш, коли бачиш, что маленька дитина плаче?

2. Що ти відчуваєш, коли бачиш радісні усміхнені лица своих друзів?

3. Що ти відчуваєш, коли бачиш, что ваш друг пережіває Із-за Невдалий малюнки для своєї мами?

4. Що ти відчуваєш, коли бачиш, что хтось впав, дуже сильно стукнувши и ти розумієш, что Йому боляче?

5. Що б ти відчув (ла), коли опинивсь (лася) б в такій ситуации: ти в гостях у друзів, ви граєте. Раптена приходити мама твоїх друзів и каже: «Збирай, хлопці (дівчата), свои іграшки. Через годину ми з сином йдемо в цирк ». Показала квитки.

6. Що б ти відчув (ла), коли опинивсь (лася) б в такій ситуации: твій друг ненавмісно зламав машинку, якові Йому давши сусідській хлопчик Артем. ВІН пережіває, боїться, что Артем чином и не буде более дружити.

7. Що ти відчуєш, коли опінішся в такій ситуации: тато твого друга купивши новий Іграшковий автомобіль, про Який давно мріяв. Від Виконання своєї мрії ВІН радів як маленький, на его обліччі сяяла посмішка.

8. Що ти відчуєш, коли побачиш, что твоя мама плаче?

9. Що ти відчуєш, коли побачиш, что у вихователя дуже сильно болить голова, вона погано себе почуває, а всі діти в групі шумлять и не слухають ее?

Показник 7. Екстраполяція здобути позитивного морально-духовного досвіду у повсякдення жітті.

Цей Показник перевірявся Шляхом спостереження за поведінкою дітей під час режимних моментів та с помощью Бесід з Вихователь групи Стосовно кожної досліджуваної дитини.

В залежності від якості Виконання діагностічного завдання за КОЖЕН Показник дитині прісвоюється відповідній бал:

- 3 бали - Показник проявляється слабо

- 5 балів - Показник проявляється в Достатньо обсязі

- 10 балів - Показник проявляється в повну обсязі.

Ми отрімуємо Загальну Кількість балів за 7 Показники, яка и візначає, Наскільки дитина морально-духовно Вихована. Оцінювання проводилося за 70-бальною шкалою. Ми визначили таку шкалу оцінювання:

Достатній рівень морально-духовної віхованості дошкільніків - від 36 - до 70 балів.

Середній рівень морально-духовної віхованості дошкільніків - від 22 - до 35 балів.

Недостатній рівень морально-духовної віхованості дошкільніків - від 3 - до 21 балів.

Здійснюючі морально-духовне виховання дітей дошкільного віку на нашу мнение необходимо враховуваті у них тієї чи Інший рівень морально-духовної віхованості:

Достатній рівень (36 - 70 балів) - дошкільники ма ють повні, чіткі уявлення про добро и зло, розрізняють ЦІ два Поняття, добро обізнані з категоріямі моралі и духовності (любов, краса, альтруїзм), люблять тварин та добро, гуманно відносяться до них, поважають та шанобліво ставлять до своих родителей, ма ють бажання помочь один одному, взаємодопомагають, чуйно відносяться до оточуючіх, проявляються гуманні вчінкі, переносячи здобути позитивного морально-духовного досвіду на власне повсякденного життя.

Середній рівень (22 - 35 балів) - дошкільники ма ють НЕ чіткі знання про категорії моралі и духовності, маюь ЗАГАЛЬНІ уявлення про добро и зло, добро та чуйно ставлять до тварин у прісутності дорослих лишь Із метою унікнення наказание чи Отримання похвали, знають, что нужно поважаті своих родителей, но НЕ проявляються ніякої актівності; могут образіті свого товариша, но потім Негайно вібачітісь.

Недостатній рівень (3 - 21 балів) - дошкільники ма ють Досить нізькі знання про категорії моралі и духовностічасткові уявлення про добро та зло, почти НЕ розрізняють їх; діти агресівні у своєму ставленні до оточуючіх, нерідко ображають слабшіх дітей; спостерігається негативна відношення до тварин та до природи; діти почти НЕ слухають дорослих, підвіщують на них голос во время спілкування, чи не спостерігається прояв гуманності.

Результати діагностічного дослідження относительно показніків морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку (у діагностічній групі А і у діагностічній групі Б) відображені у робочих таблицях (див. Додаток А і Додаток Б).

Результати констатувального експеримент з визначення рівнів морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку представлені в Табліці 3.1.

Таблиця 3.1 Результати констатувального експеримент з визначення рівнів морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку

група А

група Б

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

М. гр.

С. гр.

Ст. гр.

М. гр.

С. гр.

Ст. гр.

Достатній

1

1

1

20

1

1

2

26,7

середній

2

3

2

46,7

2

3

3

53,3

Недостатній

2

1

2

33,3

2

1

0

20

Усього

15

100

15

100

З Табліці 3.1. видно, что 3 дітей (20%) групи А ма ють достатній рівень морально-духовної віхованості, 7 дітей (46,7%) - середній рівень морально-духовної віхованості, 5 дітей (33,3%) знаходяться на недостатньому Рівні морально-духовної віхованості.

У групі Б рівень морально-духовної віхованості Дещо кращий. Так достатній рівень морально-духовної віхованості ма ють 4 дітей (26,7%), середній рівень складають 8 дітей (53,3%), 3 дітей (20%) складають недостатній рівень морально-духовної віхованості.

Результати констатувального експеримент показали, что в обох групах примерно однакові результати, что дало нам змогу взяти їх для проведення подалі етапів експериментального дослідження.

Таким чином ми бачим, что у першій групі (група А) з недостатнім рівнем дітей более, а з достатнім - менше. Тому самє ця група булу звертаючись як експериментальна. Діти групи Б - обрані, як контрольна група.

3.2 Модель морально-духовного виховання дошкільніків засоби авторської казки

З метою підвищення уровня морально-духовної віхованості у дітей дошкільного віку ми провели формувальній експеримент. Нами булу впроваджено модель морально-духовного виховання засоби авторської казки.

Експериментальна робота проводилася поетапна.

І етап - ознайомлювальній. На цьом етапі булу проведена наступна робота з дошкільнікамі:

Молодша група - читання казок М. Пляцковського «Урок дружби», Є. Бехлєрова «Капустяна лист», Женев'єві Юр`е серія казок: «Жили-були кролики», С. Я. Маршака «Кішкін дім», «Казка про дурне мішені», «Казка про розумне мішені» та ін.

Середня група - читання казок В. Гаршина «Жабка-мандрівніця», В. Катаєва «Квітка-семіцвітка», Г. Х. Андерсен «Калоші щастя», «Гидке каченя» та ін.

Старша група - читання казок О. С. Монке серія казок: «Казки про ніч або сім чарівніх снів» (Як Ваня рятував Юну Інфанту), С. Лагерлеф «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми», Л. Короткової «Шурик-порося» , А. Саксе «Казки про квіти», О. Толстой «Золотий ключик, або При-годи Буратіно» та ін.

ІІ етап - творчо-діяльнісний. Цей етап включає в себе проведення Бесід, сюжетно-рольових ігор, зайняти з художньо-естетичного розвитку, ігри-драматізації відоміх казок.

ІІІ етап - оцінно-рефлексивний. Цей етап передбачало оцінювання дітьми вчінків літературних героїв, а такоже оцінка вчінків своих ровесніків в дитячому садку.

Експериментальна робота з морально-духовного виховання дітей дошкільного віку представлена ​​в Схемі 3.1.

Схема 3.1. Модель морально-духовного виховання дітей дошкільного віку засоби авторської казки

Наведемо прикладі Деяк зайняти з художньої літератури для морально-духовного виховання.

Заняття № 1 (Молодша група)

Тема: Урок дружби

Програмовій Зміст: вчитись дітей аналізуваті Зміст прочитаного; розшірюваті уявлення про гуманні якості; продовжуваті розвіваті емоції; формуваті вміння відчуваті результати своєї поведінкі; формуваті у дітей навички встановлюваті хороші доброзічліві отношения, навички спілкування один з одним; довести до усвідомлення дітей Поняття «дружба»; Вчитися дітей дружити; виховувати любов до літератури.

Попередня робота: бесіда з дітьми про дружбу, отношения один до одного; підбір пісень про дружбу для супроводу.

Обладнання: ілюстрації до казки М. Пляцковського «Урок дружби»; маски для дітей (зайчик та їжачок); плакат Із збережений планети, різнокольорові фарби.

Хід заняття:

Вихователь: Доброго дня, дітки! Зараз я вам прочитаю казку, а ви уважний ее Послухайте и розкажете, про что ми з вами будемо розмовляти на занятті.

(Вихователь читає дітям казку М. Пляцковського «Урок дружби»):

Жили два Горобця: Чік и Чірік.

Одного разу Чіку прийшла посилка від бабусі. Цілий ящик пшоно. Альо Чік про це ні слова не сказавши своєму пріятелеві.

«Якщо я пшоно роздавати буду, то Нічого НЕ залиша», подумавши ВІН.

Так і склював всі зернятка один. А коли ящик вікідані, то кілька зерняток все ж прокинув на землю. Знайшов ЦІ зернятка Чірік, зібрав в пакетик акуратно и полетів до свого приятеля Чіка.

- Здрастуй, Чік! Я сегодня знайшов десять зерняток пшоно. Давай їх розділімо порівну и склюємо.

- Чи не треба ... Навіщо? .. - ставши відмахуватіся крільцямі Чік. - Ти знайшов - ти і їж!

- Альо ми ж з тобою друзі, - сказав Чірік. - А друзі всі повінні діліті навпіл. Хіба не так?

- Ті, мабуть, правий, - відповів Чік.

Йому стало дуже соромно. Аджея ВІН сам склював цілий ящик пшоно и не поділівся з другом, не давши Йому жодної зерніні.

А зараз відмовітіся від подарунки приятеля - це означає образіті его.Взявши Чік п'ять зерняток и сказавши:

- Спасибі тобі, Чірік! І за зернятка, и за урок ... дружби!

Вихователь: Сьогодні на занятті ми поговоримо про ті, що таке дружба, чи вмієте ви дружити і чому треба берегти дружбу.

Вихователь задає дітям запитання за текстом казки:

- Хто Головні герої казки?

- Кого з них можна назваті справжнім другом і чому?

- Чого вчитись ця казка?

- Чи зрозумів свою Помилка Чік? Які его слова це доводять?

- Чи є в тебе друзі в садку? Чому ти вважаєш їх друзями?

Вихователь: Малята, чи буває таке, что ві зварити? Через что найчастіше вінікають зварювання? (ВІДПОВІДІ дітей)

Вихователь: Отже, найчастіша причина сварок, коли ви не можете поділіті Щось або коли хочете делать Одне и ті ж. Уявіть двох друзів їжачка и Зайчика, КОЖЕН з якіх хоче покататися на гойдалку, як помочь Їм НЕ посварітіся.

Що потрібно сделать, Щоб не сварітіся? (Вміті домовлятися) А як ви вважаєте, Яким має буті друг? (Добрим, уважний, чуйнім)

А давайте складемо Незвичайна плакат про дружбу. (Діти підходять до столу, на якому великий ватман з пріклеєнім земною кулею)

Дітки, Долоньки це символ довіри, щирості и дружби. Если дорослі і діти будут дружити на Нашій планеті, тоді ми зможемо назваті нашу планету - планетою світу и дружби. Давайте залішімо Відбитки наших долоньок на нашому плакаті. (Діти вмочують Долоньки у різнокольорові фарби, во время роботи звучить пісня про дружбу)

Вихователь: Твій друг тобі віддасть усе: і свой квиток на карусель, и цвях, и ґудзик, и літак, та не за Щось - а просто так.

Заняття №2 (Молодша група)

Тема: Що таке Взаємодопомога

Програмовій Зміст: вчитись дітей аналізуваті Зміст прочитаного; розшірюваті уявлення про гуманні якості людини; продовжуваті розвіваті емоції; формуваті вміння відчуваті результати своєї поведінкі; розвіваті у дітей віру в свои сили и возможности; Вчитися отрімуваті удовольствие от Надання допомоги оточуючім; виховувати любов до літератури.

Хід заняття:

1. Вихователь предлагает дітям Прослухати казку Є. Бехлєрова «Капустяна лист»:

...? Зайчик, Врятуй!

Це метелик, что лежав в траві.

Если Сонячно намочити крила, я не зможу злетіті.

? Іди під парасолька! ? сказавши зайчик и підняв Капустяна лист над метелики. І даже сам під ним помістівся.

Дощ скоро пройшов. Метелик сказавши «дякую» и полетів, а зайчик узявсь свой лист и побіг далі.

Альо Ледь ВІН підійшов до річки, як Побачив у воде Польова ведмедика. Вона ледве тримаюся за тонку гілочку, и вода Вже огорнула ее «Мабуть, потонемо ...» - подумав зайчик. Недовго думаючи, кинувши свой лист у воду.

? Ось тобі човен, рятуйся!

Мишка вілізла на лист и припливли до берега.

? Спасибі тобі, зайчику! - сказала вона и втекла.

А тим часом Капустяна лист підхопіло течією, и ВІН поплив, здалеку схожий на зелену круглу Човник.

? Ех, поплив мій сніданок! - вігукнув зайчик. - Ну Нічого, потім на внутрішню я напоїв горобчіка, сховайся від дощу метелика и врятував Польова ведмедика.

(Уривок)

2. После прочитання твору, вихователь задає дітям запитання:

1) Який настрій БУВ у зайчика, что побіг додому без Капустяна листа?

2) Як можна охарактерізуваті зайчика? Який він? (Добрий, чуйній)

3) Що Зробив зайчик, щоб помочь іншім звірятам?

4) Що сталося з горобчіком? Як можна назваті людину, яка кривдіть тварин? (Злий, поганий)

5) Чи добре там, де ви людей, Які Готові прийти на допомогу іншім? Розкажіть про них!

3. После Обговорення твору, вихователь предлагает дітям придумат таку Назву казці, в якому говорилося про добрі вчінкі зайчика.

4. Звертання вихователя: «Допомагаті нужно НЕ только знайомого, но и не знайоме людям. Іноді, щоб помочь іншій людіні, нужно багато сил та часу. І що ми побажаємо один одному? А я бажаю щоб у вас були добрі серця, щоб ви були Небайдужі один до одного ».

Заняття № 3 (Середня група)

Тема: Чи гарно хізуватіся?

Програмовій Зміст: вчитись дітей аналізуваті Зміст прочитаного; формуваті навмісність та довільність у поведінці дітей; розвіваті здатність оцінюваті своє Ставлення до позитивних и негативних вчінків; виховувати доброзічлівість, ввічливість, повагу до оточуючіх; підвесті дітей до розуміння того что тієї, хто считает собі найрозумнішім, та ще й любити про це всім розповідаті, обов'язково буде наказание за хвастощі; виховувати любов до літератури.

Хід заняття:

Діти сидять на стільчіках, до групи заходити Петрушка.

Петрушка: Доброго дня, діти! Я прийшов до вас у Гості, хочу подивитись, что ві вмієте делать, дізнатіся, что ві добре там, де. Від я вмію все-все делать. І все-все знаю. Хочете, я зараз сто разів сяду? (Петрушка прісідає десять разів. У него болить спина).

Петрушка: Гаразд, потім допрісідаю. А хочете, я перестрібну через Цю планку? (Діти йдут до ігровий куточок, там заздалегідь приготовання перешкоду. Петрушка стрибає и збіває планку).

Петрушка: Це я не з тієї ноги стрібнув.

Вихователь: Дітки, чи добре Робить Петрушка? Що ВІН робить? Як его можна назваті? Правильно - хвалько. Петрушка, а хвалитися негарно. Якби ти все, что говорів, Зробив, ми б тобі похвалили. А так ми тобі посоромімо.

(Діти кажуть, что хвалитися негарно).

Вихователь: Я знаю одну цікаву казку про жабку, яка так само як и наш Петрушка любила похізуватіся. Пропоную ее послухати. (Вихователь читає дітям казку В. Гаршина «Жабка-мандрівніця»):

... Можна нам летіті не так високо? У мене від висоти паморочіться голова, и я боюся впасти, если мені Раптена стані погано.

І добрі качки обіцялі їй летіті нижчих. На Наступний день смороду летіли так низько, что Чули голоси:

- Дивіться, Дивіться! - Кричали діти в одному селі, - качки жабу несуть!

Жаба почула це, и в неї стрибай серце.

- Дивіться, Дивіться! - Кричали в ІНШОМУ селі дорослі, - вісь чудо-то!

«Чи Знають смороду, что це придумала я, а не качки?» - Подумала скрекотуха.

- Дивіться, Дивіться! - Кричали в третій селі. - Яке диво! І хто це придумав таку хитру штуку?

Тут жаба Вже НЕ витримала І, забувші всяку обережність, закричала з усієї сили:

- Це я! Я!

І з ЦІМ криком вона полетіла шкереберть на землю. Качки голосно закричали; одна з них Хотіла підхопіті бідну супутніцю на льоту, но не влучив. Жаба, дріґаючі всіма чотірма лапками, швидко падала на землю; но так як качки летіли дуже Швидко, то и вона впала не так на ті місце, над Яким закричала и де булу тверда дорога, а набагато далі, что Було для неї великим щастям, бо вона шубовснула у брудний ставок на краю села.

Вона скоро вірінула з води и Негайно ж знову зопалу закричала на все горло:

- Це я! Це я придумала!

Альо вокруг неї Нікого НЕ Було. Перелякані несподіванім сплески, Місцеві жабі всі поховайте в воду. Коли смороду начали Показувати з неї, то з подивуватися Дивувалися на нову.

І вона розповіла Їм дивне Історію про ті, як вона думала все життя и Нарешті вінайшла новий, Незвичайна способ подорожі на качків; як у неї були свои Власні качки, Які носили ее, куди їй Було завгодно; як вона побувала на прекрасному півдні, де так добре, де Такі прекрасні теплі болота и так много мошок и всяких других їстівніх комах.

- Я заїхала до вас подивитись, як ви живете, - сказала вона. - Я пробуду у вас до весни, поки не повернутися мої качки, якіх я відпустіла.

Альо качки Вже Ніколи не обернулася. Смороду думали, что скрекотуха розбили об землю, и дуже жалілі ее.

(Уривок)

2. После прочитання твору, вихователь задає дітям запитання:

1) Про що розповідається в Цій казці?

2) Що означають прислів'я: Не в свои сани не сідай. Вище голови не стрібнеш?

3) Чому НЕ відбулася подорож жабі?

4) Яким словом можна назваті жабку?

5) Чому вчитись нас ця казка?

6) Чи можна хізуватіся? Чому?

3. Звернення вихователя: Наш Петрушка так само як и жабка, не знаючи, что хізуватіся не гарно. Ті, хто вважають себе виховання, Ніколи НЕ хізуються перед іншімі.

Заняття №4 (Середня група)

Тема: Доброта, чуйність, Взаємодопомога

Програмовій Зміст: вчитись дітей аналізуваті Зміст прочитаного; розшірюваті уявлення про Моральні якості людини; формуваті у дітей почуття доброти, чуйності, взаємодопомоги; Вчитися як поводіті собі в різноманітніх жіттєвіх сітуаціях; виховувати бажання допомагаті товарішеві.

Хід заняття:

1. Вихователь предлагает дітям Прослухати казку В. Катаєва «Квітка-семіцвітка»:

...? Від так штука! Шість пелюсток, віявляється, витрати? и Ніякого удовольствие. Ну, Нічого. Тепер буду розумнішою. Пішла вона на вулицю, уходит и думає:

«Чого б мені ще все-таки веліті? Звелено я Собі, мабуть, два кіло «ведмедіків». Ні, краще два кіло «Прозора». Чи ні ... Краще зроблю так: велю півкіло «ведмедіків», півкіло «Прозора», сто грамів халви, сто грамів горіхів і ще, куди НЕ йшлось, одну Рожеве баранку для Павлика. А що з того? Ну, пріпустімо, все це я звелено и з'їм. І Нічого НЕ залиша. Ні, велю я Собі краще тріколісній велосипед. Хоча навіщо? Ну, покататися, а потім що? Ще, чого доброго, хлопчакі віднімуть. Мабуть, и відгамселять! Ні. Краще я Собі велю квиток в кіно або цирк. Там все-таки весело. А може, веліті краще Нові сандалети? Теж НЕ гірше цирку. Хоча, по правді Сказати, Який толк в Нових сандалетах? Можна веліті чого-небудь ще набагато краща. Головне, що не треба поспішаті ».

Міркуючі таким чином, Женя Раптена побачим чудовим хлопчика, Який сидів на лавочці біля воріт. У него були Великі сині очі, веселі, но сумні. Хлопчик БУВ дуже симпатичний? відразу видно, что НЕ Забіяка, и Жені захотілося з ним познайомитися. Дівчинка без всякого страху підійшла до него так около, что в Кожній его зініці дуже ясно побачим своє лица з двома кіскамі, розкладенімі по плечах.

? Хлопчик, хлопчик, як тобі звуть?

? Вітя. А тобі як?

? Женя. Давай играть у квача?

? Чи не можу. Я Кульгавий.

І Женя побачим его ногу в потворному Черевик на дуже товстій підошві.

? Як шкода! - сказала Женя. - Ти мені дуже сподобався, и я б з великим задоволений побігала з тобою.

? Ти мені дуже подобаєшся, и я б теж з великим задоволений побігав з тобою, но, на жаль, це Неможливо. Нічого НЕ поробіш. Це на все життя.

? Ах, Які дурниці ти говориш, хлопчик! - вігукнула Женя и вийнять з кишені свою заповітну квітку-семіцвітку. - Дивись!

З цімі словами дівчинка Дбайливий відірвала Останню, блакитну пелюстків, на хвилинку притиснула ее до очей, потім розжала пальці и заспівала тонким голоском, тремтячім від щастя:

Лети, лети, пелюстки,

Через Захід на Схід,

Через Північ, через Південь,

Повертайся, зроби коло.

Лише торкнешся ти землі -

Бути по-моєму вели.

І в ту ж хвилини хлопчик скочив з лави, почав играть з Женею в квача и бігав так добре, что дівчинка не могла его наздогнаті, як не стараються.

(Уривок)

2. После прочитання твору, вихователь задає дітям запитання:

1) Хто головний герой казки?

2) Які свои бажання Виконала Женя?

3) Що трапа, коли Женя зустріла хлопчика з хворими ногами? Який в неї ставши настрій?

4) Які почуття ви відчуваєте, коли слухаєте Цю казку?

5) Як ви гадаєте, чому дівчинка витратила 6 пелюстків и не булу щасливою?

6) Чому вона захотіла вітратіті Останній пелюсток на Вітю?

7) Як ви гадаєте, чи легко зрозуміті почуття других людей?

8) Чому вчитись нас ця казка?

3. Звернення вихователя: «Нам усім треба буті уважний до людей. Треба навчітіся Бачити, як Живуть інші, мати почуття жалю І, если це можливо, намагатіся помочь Їм, як це зроби Женя! »

Заняття №5 (Старша група)

Тема: слухання казки «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми»

Програмовій Зміст: вчитись дітей аналізуваті Зміст прочитаного; виховувати бажання прийти на допомогу іншім та отрімуваті удовольствие от цього; формуваті знання про взаємодопомогу; виховувати Інтерес до художньої літератури.

Хід заняття:

1. Вихователь предлагает дітям Прослухати казку С. Лагерлеф «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми»:

... Аж ось одного дня, коли Нільс Із дикими гусьми відпочівав на озері, стaлaся Подія, что схвілювaлa всю Лісову звіріну. Хлопчакі з сусіднього хутора спіймалі білку Сірле, a в неї в дуплі залишились маленькі білченята.

Смороду принесли білку додому, и всі хуторяни зійшліся помілуватісь Пухнаста звірятком з Розумна, жвавих очіцямі. Хлопці відразу споряділі стару білячу клітку? зелену хатку з дверцята та віконцямі й хитромудрі щaблікaмі Всередині, щоб Білка могла по них стрібаті, поклали туди кілька горішків и поставили кухлик з молоком.

Люди гaдaлі, что білці приємно буде жити в такій хатці. Та смороду помилуй. Сірле НЕ зaхотілa Їсти, ні рaзу НЕ стрібнулa нa щaблік. Вонa зaбілaсь у куток и жaлібно тужілa:

? О горе мені, помруть мої дітки з голоду! Помруть мої, дітки з голоду!

Дикі гуси того ж таки вечора довідаліся, что білку Сірле спіткало лихо, дізнався про це й Нільс. І ВІН надумав помочь їй. Аджея це булу найкраща нагода здобути Собі друзів среди лісовіх звірят.

Коли добро стемніло, хлопчик вірушів у дорогу, йти Було недалеко, бо хутір стояв біля самого лісу.

Нільс НЕ боявсь заблукаті в темряві, бо, Відколи став маленький, бачив уночі так само добре, як и на день.

ВІН Добрава до хутора и почав оглядаті хату за хатою. Аж ось на одній стіні почти під самою стріхою хлопчик угледів клітку. ВІН Обережно підійшов Ближче. Сірле не спала, Нільс чув, як вона плакала и приказував:

? Бідні мої дітки! Бідні мої дітки!

? Годі тобі побивати,? тихо озвавсь Нільс,? зараз я тобі віпущу!

Білка замовкла й здівована глянула вниз. Невже Нільс прийшов ее візволіті? Нільс, что всегда збідкувався над звіріною? Оце то диво! ...

(Уривок)

2. Бесіда за змістом прочитаного:

1) Хто Головні герої казки?

2) Чому чарівник превратилась Нільса на маленького чоловічка?

3) Чому Нільс решил полетіті разом з дикими гусьми в теплі краї?

4) Які завдання нужно Було Виконати, щоб повернути Собі нормальний зріст?

5) Чому Останнє Третє завдання Нільс НЕ виконан, а відпустів свого друга гусака?

6) Чи повернувши чарівник Нільсу нормальний зріст?

7) Що сказав чарівник хлопчику, коли тій відпустів гусака на волю?

8) Як змінівся Нільс, после наказание чарівника?

Заняття №6 (Старша група)

Тема: Навіщо людіні совість

Програмовій Зміст: на прікладі поведінкі персонажа Показати, что в душі кожної людини з'являються сумніві, образи, бажання протістояті Волі старших, делать все по своєму, іноді на шкоду близьким людям и Собі, однак на ті людіні дана воля, щоб вона вибирала, як їй вчініті; неслухняність, погані помисла и бажання слід зжіваті и долаті для того щоб избежать бід и непріємностей; вміті НЕ піддаватіся поганим Бажаном - значить зберігаті свою совість спокійною.

Хід заняття:

1. Вихователь предлагает дітям послухати казку Л. Д. Короткової «Шурик-порося»:

Сашко не знаючи, скільки Йому років. Альо скоро, мама сказала, что буде у него день народження. Подарунок купити Збирай, ось і питала, что Йому хочеться. А Саші хотілося весь час різне: то собачку, то гармошку, як у Вітькі сусіда, то човен. Щоб прямо до середини озера доплівті. Все здавалось Йому, что біля берега жабенята якісь маленькі живуть. А там, на середіні, напевно, крупніші водяться ...

Рано вранці казка вся и Почаїв, только не "Колобок» и не «Теремок», Які вечора мама читала, а зовсім Інша ... Та вона Йому и казкою спочатку НЕ здали.

Принесла мама з курника цілий кошик яєць. Много їх Було: може, три, а може, й сім. Сашко рахувати так много Ще не вмів. Кошик Собі на столі біля печі стоит, а у Сашка свои Турбота: штани з сорочкою натягнуті.

Поки ЦІМ займався, Раптена почув гучній писк. Пріслухався - цікаво ж, що це? І тут здали Сашкові, что пищить яйце ... Ставши ВІН Кожне яйце в руку брати та до вуха підносіті. І знайшов.

Яйце пищало так голосно, что нельзя Було помілітіся. Сашко взявши яйці - и до Собі в куточок.

Сів на підлогу, яйці прямо перед собою поклали и ставши чекати, коли з него курчаточко вілізе. Саша Вже Ранее бачив, Які смороду, курчатко: маленькі, худенькі и мокрі, наче їх хто водою збрізнув.

Чека, чека, втомився даже. І Раптен тріснуло яєчко и розпалося на две половинки. Шкаралупа відлетіла - а Всередині зовсім и не курчаточко. Сидів Всередині яйця маленький маленький хлопчина. Саша анітрохі НЕ здівувався: если з яйця может курча вілізті, чому не маленький хлопчина? А тієї віліз и відразу запітує:

- Тобі як звати? - Саса, а тобі?

- А мене будеш Шуріком звати, зрозумівши?

- зрозумів! - согласно кивнувши головою Саша и відразу поцікавівся. - А ти де живеш?

- А ось тепер тут жити и буду! - заявивши Шурик и озірнувся. - Він як у вас простори, не ті что в яйці. А щоб мені Було зручне, посади але мене в твою кишеню.

Саша и действительно Побачив у собі на грудях кишені: на сорочку мама пришила, щоб Було де Носову хустку тримати. Ось Шурик и розташувався там. До того часу и мама повернулася в будинок.

- Вже ставши? - здівувалася вона. - Тоді піді вмійся! Тільки на собі не лий, гаразд? Сам впораєшся?

Тут Шурик з кишені и каже:

- А чого тут справлятіся? Справа не хитра!

Сказавши це Шурик в повний голос, только мама Чомусь Нічого НЕ почула. А Саша підійшов до умивальника, Хотів Було з Поличка мило взяти та особі-руки наміліті, як мама вчились, но Шурик з кишені Раптена сказавши:

- Ти що ?! Воно ж кусюча ... Давай без мила, все одно ніхто НЕ побачим.

Ну, Саша так одною водою и ополоснув руки, а лица Йому Шурик натішиться зовсім НЕ мочить. Тільки хіба мама не помітіть? Помітіла й давай сама уміваті.

Обличчя Саші міє, а холодні краплі Йому на сорочку капають. Шурик в кишені як заверещить, як закричить! Саша завмерр, думав, мама почує. Альо вона знову Нічого НЕ почула ... А сів Саша за стіл - перед ним Вже тарілка з кашею приготовлена. Мама только ложку в руці сина поправила. А Шурик з кишені голос подає:

- Хто ж кашу ложкою їсть? Руками то набагато пріємніше ...

Саша ложку вбік и відклав взявши Їсти жменями. Відразу руки и обличчі стали липкими, а Шурик НЕ вгамовується:

- Бач, як маже! .. Липка ... А ти спробуй нею помалюваті на столі Тепер на підлозі ... Чудово! ..

Тільки мама в кухню увійшла и Чомусь НЕ зраділа. Руками сплеснула:

- Саша! Що ти наробив ?! Тобі Вже скоро три роки, а ти весь перемазався ...

- Як паця! - підказав з кишені Шурик.

- ... як паця! - повторила мати.

«Ага, - подумавши Сашко, - значить, и мама его чує?»

- Мама, це не я. Це - Шурик!

- Хто-хто? - Чи не зрозуміла мама.

- Ну, Шурик, Шурик!

- Ах, Сашко? .. Ну, и де ВІН, цею Шурик?

- Ось де ВІН! - Сказавши Сашко и показавши на свою кишеню, а кишеня то на грудях.

- Ну, так ось ... Порося твій Шурик! Справжнє порося! - сказала мама и потягли сина до умивальника.

А як водою на лица Саші брізнула - Шурик з кишені и радить:

- Ти чого мовчіш? Кричи! .. Голосніше кричи! ..

Саша як почав кричати, так потім хвилин десять Зупинити НЕ МІГ. Так і Шурик твердити своє: «Голосніше та голосніше!». Накрічався Сашко досхочу. Мати знову сина за стіл посадила, заспокоює, а Шурко з кишені командує:

- Бач, тепер заспокоює ... А ти проси ще цукри в чашку! Ще! .. Ще ...

- Та куди тобі более? Жівіт від солодкого заболить, - перестерігає мама.

- Ну, спробуй, як? - цікавиться Шурик з кишені.

- Фу, противно! - скрівівся Сашко.

- Ну, та гаразд! - заспокоїв его Шурик. - Скажи їй так: «Пий сама!» Ось, правильно!

А тепер відштовхні чашку від себе! .. Бачив, як молоко по столу розтікається ?!

- Та що ж це ти наді мною мудруєш, а ?! - розсерділася мати.

- Це не я. Це Шурик порося, - заспокоїв Сашко маму.

Альо мама Чомусь НЕ заспокоїлася и посадила сина на скроню Скриня. Саша терпіті НЕ МІГ на ній сідіті: там Було високо и нудно. А Шурик з кишені сумуваті НЕ дает:

- Ти чого знову притих? Ріда! .. Голосніше Ріда! .. Бач, на рідну дитину уваги НЕ звертає. А вона, може, зараз зовсім голос зірве ... Або з скрині впадаючи ...

Ті чого сидиш? Падай! Падай, кажу тобі! ..

Впавши Сашко не боляче, но за порадою Шурика кричав Довгий. Мама взяла сина на руки и Сіла до вікна. Почаїв розказуваті Щось м'яким и тихим голосом. А Шурко твердити на вухо Щось своє, заважає слухати маму.

Зовсім задовбався Саша, ну і заснувши на колінах у матері.

Прокинув ВІН від того, что почув голос:

- Ні, погляньте на него, люди добрі! Ті чого вдень то спиш, а? Ночі, чи что, тобі мало? Поки матері в будинку немає - Ходімо, поблукаємо.

І Пішов Саша зі своим Шуріком в комору, як тієї захотів.

- Ти коли не-будь бачив среди літа снег? - Запитай Шурик. - Чи не бачив? Так давай снег влаштуємо! Бери Цю банку Відкрий ... кришку ... а тепер залазь на стілець.

Банку над головою піднімі, та не так! Ех, що не втрімав! Ну, Нічого, немного просіпалось. Ось це и є снег! Схоже, правда? А в глечик що? Поглянь, мені скажеш. Сметана? О, сметана - смачна річ. Правда? І мені, і мені дай спробуваті! Так ти НЕ лий так, захлеснуся я. Ось так и знав, дивись, всю кишеню сметаною затоку. Ну, чим мені тепер дихати? Ох, и безтолковій ти ... Тихо! .. Мати повернулася. Давай бігом звідсі, а то вуха Надер!

Саша вібіг з коморі - и до себе в куточок.Мама Чомусь відразу в комору попрямував. Напевно, сліді на підлозі побачим. А як у прікомірок увійшла, так и заголосила:

- Господи! Ну що ж це таке ?! Борошно просіпав, сметану перекинувши ... Горе ти моє! Де ти, Сашко? ..

Саша сидів тихо и все сподівався, что як-небудь обійдеться. Альо НЕ обійшлося.

Мама так міцно Схопи его за вухо, что з очей Іскри посіпаліся. А Шурик в кишені бурчить:

- Ось, всі б рідним дітям вуха вікручувалі! .. раді, что Великі та Сильні виросла. Дитину зовсім НЕ шкодують ...

Ну, подумаєш, насмітів малість - так для снігу це.

- Ну, подумаєш, насмітів малість - так для снігу це, - Чомусь повторивши

Саша и прикрити Собі рукою рот. Як же це Вийшла, что ВІН за Шуриком все повторюваті ставши?

- Що ти сказав? - грізно перепітала мати.

- Це не я сказав, це Шурик-порося, - спробував пом'якшити маму Саша.

- Ах так? Шурик-порося? Так? .. Ну, так Ідіть з ним у сіні! У темний кут!

Постійте там до вечора, може, и одумаєтесь.

Ох, и не любив Саша цею темний кут у сінях! Темним ВІН БУВ того, что занавіскою від світла загородженій. Там взимку пальто висять та валянки стояти. А влітку, напевно спеціально для Саші, кут звільняється. Щоб Було де наказание стояти.

- Іди, йди! - грізно покарала мама и для острахів додала: - Там він Які таргани бігають ...

- Бреше! Немає там ніякіх тарганів! - Впевнена заявивши Шурик з кишені. - Налякаті нас хоче, а ми НЕ боїмося.

Стоїть Саша за фіранкою в темному куті, а сам думає: а Раптен смороду там є?

- А може, й є! .. - засумнівався Шурик з кишені. - Хто їх знає, тарганів ціх? Де хотят - там и бігають.

Хотів Саша заревті, но тут фіранка відсмикнув, и мама, Вже голосом пом'якше, сказала:

- Ну, тепер зрозумів, что накоїв? .. Проси пробачення!

Саша Швидко вернулся в кут Обличчям и Скоромовки вімовів:

- Таякані таякані, вибачте, я більсе не буду! ..

Мати стояла и посміхалася, а Шурик у кишені бурчала:

- Ні, ну подівіться на него: дурний Який! Ті у кого просити пробачення винен? .. У матері! А таргани тут при чому? .. Ні, зв'язався я з тобою на свою голову. Малий ти ще. Піду до кого постарше життя пояснюваті розтлумачуваті. Ну, прощай! - и Віскочьи з кишені.

- Таякані боюся! - пояснивши Саша и відразу опинивсь на маминих руках.

Коли ввечері прийшов з роботи батько, мама розповіла Йому про Сашу и Шурика-порося. Обидвоє посміяліся, а батько живити:

- Ну, и де тепер твій Щурик-порося

- Немає! - розвів руками Сашко. - Сказав: Пішов до кого постарше, а я ще маленький.

- Вже НЕ такий ти і маленький, - посміхнувся батько. - Три роки - Вже мужик!

- І вігаднік, - додала мати. - Шуріка-порося якогось вігадав.

Хотів Саша про Шурика Їм все розмовіті, только так очі зліпаліся - прямо сили немає! Ну, и заснувши, звичайний. Може, завтра ще й розповість, если ніякіх впоратися не буде.

2. Бесіда за змістом прочитаного:

1) Чому Сашко не здівувався, коли знайшов у шкарлупі НЕ курча, а хлопчика?

2) Що порадує Шурик Саші, коли тій вмівався? Чому Сашко его послухався?

3) навіщо Сашко підкорівся Шурику, намалювавші кашею на столі?

4) Чому мама подумала, что Сашко про Шурика все вігадав?

5) Чому Сашко прикрити Собі долоні рот, чого ВІН злякався?

6) навіщо потрібні були Сашіні капризи підступному Сашкові?

7) Що треба сделать, щоб нашою волею ніхто НЕ керували?

8) Чому Сашко попросивши вибачення не у мами, а у тарганів?

3. Звернення вихователя: В душу кожної людини могут «заповзти» зла впертість, заздрість и інші Темні сили. Як может людина цьом поганому протістояті?

Звичайно, можна змусіті самого собі не слухати таких вісь «шуріків», но це буває Важко сделать даже доросли людям. Іноді наші «хочу» віростають до таких Величезне Розмірів, что ми перестаємо помічаті других людей и чуємо только «шуріка» Всередині себе. Чи не можна забуваті, что Ми не одні. У шкірного з нас є свои бажання, своя воля. А тепер Уявіть Собі, что Кожна людина буде чинити только так, як Йому хочеться. Що буде? А що может удержати нас від поганих вчінків? Навіщо людіні совість?

Заняття №7 (Старша група)

Тема: Казка О. Монке «Як Ваня рятував Юну Інфанту»

Програмовій Зміст: Розкрити Зміст Поняття «Взаємодопомога»; сформулюваті якості, властіві людіні, готового прийти на допомогу; Показати важлівість и необходимость наявності цієї якості для людини; розвіваті комунікативні навички: вміння слухати, формулюваті и вісловлюваті свои думки, уміння міркуваті; виховувати у дітей почуття добра; розвіваті груповий згуртованість; Вчитися дітей взаємодопомогу, взаємовіручку; розшірюваті Кругозір; збагачуваті словник, формуваті вміння аналізуваті, делать Висновки.

Хід заняття:

1. Вихователь читає дітям п'ятий сон «Як Ваня рятував Юну Інфанту» з книги Олени Мунке «Казки про ніч або сім чарівніх снів».

... Раптена принцеса, послізнувшісь, СтрімКо полетіла в річковий потік и зовсім зникло в пінлівій, холодній воде. Ваня, чи не Довго думаючи, стрібнув за нею. І вісь ВІН Вже в Цій небезпечній річці, яка кружляє и засмоктує. Здається, Тисячі кріжаніх уламків встроміліся в Тіло хлопчика, а якісь невидимі сталеві руки тягти Тіло до дна, и в тій же година СтрімКо несуть его вздовж по річці. ВІН чує протяжний и глибокий кріжаній голос, Який Ніби відає кріжаній потік: «Швидше мені, підкорив мені!» Но Ваня не самовільно стрібнув у Цю люту прірву, щоб скорітісь, - ВІН винен Врятувати Інфанту. Десь далеко Попереду хлопчик помітив Рожеве цятку ее сукні и почув крик про допомогу. Інфанта ще жива, и ВІН обов'язково врятує ее. Альо річка «думала» зовсім по-ІНШОМУ. Вона НЕ відпускала Ваню зі своих чіпкіх холодних лещата. Своїх ніг хлопчик НЕ відчував, а руки рятуваліся рухом всупереч жорстокій водній стіхії. І вісь ВІН Вже зовсім поруч з принцесою. Вона лежала, вхопив своими Ніжними ручками за віступаючу кам'яну голили, а Несамовите річка, огінаючі камінь, окачувала дівчинку кріжанімі хвилями так, что та то Зникаю з виду, то знову з'являлася. Коли річка донесла Ваню до каменю, за Який Тримай напівмертва Інфанта, ВІН ледве встіг вхопітіся рукою за один - єдиний Гостра его край, до которого не дійшла вода. Тремтячій від холоду хлопчик, долаючі натиск річкового потоку, з усіх сил намагався втріматіся на камені с помощью однієї руки, а іншою - підтягнув принцесу на відшліфовану спину голили. Вона булу без свідомості, и Хустського ще міцніше зав'язувала ее очі, и только сині від холоду губи Щось намагались Сказати. «Бідна, - думав Іван, - Як же вона НЕ розбили об цею камінь? Просто диво, что вона - жива. А як же нам рятуватіся тепер? Може, прив'язати ее до себе ціює Хустського? Може, далі річка буде спокійніше и ми зможемо дістатіся до тієї скелі? Все - нужно вібіратіся звідсі. Інакше ми помремо від холоду ». Як только Хоробрий хлопчик подумавши про це, річка вщухла, ее течія стала повільною и спокійною, а вода превратилась в теплі мігдальне молоко. «Відпуска-а-а-ю в-а-а-а-а-с" - простогнала річка, и крізь кам'яну кольчугу почав пробіватіся зелений паросток. А юна золотоволоса Інфанта Раптена прокинулася, змахнула з очей синю хустку и жбурнула ее у воду. Вона ніжно подивуватися на Ваню и тихо сказала: «Спасибі. Ті врятував мене!» ...

(Уривок)

2. Бесіда за змістом прочитаного

1) З ким бавілася красива Інфанта?

2) Що з нею трап во время гри?

3) Як відреагував на це Ваня?

4) Як ВІН решил ее рятуваті?

5) Які Труднощі були во время порятунку?

6) Що сказала юна Інфанта, после того, як Ваня врятував їй життя?

7) Чи правильно вчинив Ваня?

Слово вихователя: Взаємодопомога - це Готовність помочь кому не-будь, пробачити когось Із Співчуття, людінолюбства. Потрібно делать людям добро, приходити на поміч в любій жіттєвій ситуации., Розділляті з людьми радість и біду, вміті прощатся и співчуваті, словом, буті милосердними!

3.3 Аналіз результатів експериментального дослідження

На контрольному етапі експериментального дослідження ми вікорістовувалі ті ж методи діагностики, что и на констатувальному етапі, а самє ситуации морального Вибори, розігрування сюжетних сценок, Бесіди та Бесіди за змістом дидактичних картинок.

Порівняльні результати констатувального та контрольного експеримент з визначення рівнів морально-духовнох віхованості дітей дошкільного віку експериментальної групи А представлені в Табліці 3.2.

Таблиця 3.2 Порівняльні результати констатувального та контрольного експеримент з визначення рівнів морально-духовнох віхованості дітей дошкільного віку експериментальної групи А

група А

Кількість дітей

%

молодша група

Середня група

Старша група

Конст.

Контр.

Конст.

Контр.

Конст.

Контр.

Конст.

Контр.

Достатній

1

1

1

1

1

2

20

26,7

середній

2

3

3

4

2

2

46,7

60

Недостатній

2

1

1

0

2

1

33,3

13,3

Порівняльні результати констатувального та контрольного експеримент з визначення рівнів морально-духовнох віхованості дітей дошкільного віку експериментальної групи Б представлені в Табліці 3.3.

Таблиця 3.3 Порівняльні результати констатувального та контрольного експеримент з визначення рівнів морально-духовнох віхованості дітей дошкільного віку експериментальної групи Б

група Б

Кількість дітей

%

молодша група

Середня група

Старша група

Конст.

Контр.

Конст.

Контр.

Конст.

Контр.

Конст.

Контр.

Достатній

1

1

1

2

2

2

26,6

33,3

середній

2

2

3

3

3

3

53,4

53,4

Недостатній

2

2

1

0

0

0

20

13,3

Як бачим з Табліці 3.2. та Табліці 3.3., на низьких Рівні залиша 2 дитини експериментальної групи (13,3%) та 2 дитини контрольної групи (13,3%). На Середньому Рівні знаходяться 9 дітей експериментальної групи (60%) та 8 дітей контрольної групи (53,4%). Високий рівень морально-духовної віхованості ма ють 4 дітей експериментальної групи (26,7%) та 5 дітей контрольної групи (33,3%). Таким чином результати значний Покращена в експеріментальній групі. Це підтверджує важлівість впліву авторських казок на морально-духовне виховання дітей дошкільного віку.

Таким чином результати контрольного експеримент дають можлівість сделать Висновки про ті, что проведена система роботи з дітьми значний Покращена результати у морально-духовного виховання дітей дошкільного віку. Це свідчіть про ті, что предложено система має позитивний Вплив на Підвищення моральності дошкільніків.

Висновки до розділу 3

Експериментальне дослідження проводилося на базі ОДНЗ № 4 м. Одеси. У експеріменті брали участь 30 дітей дошкільного віку: 10 дітей молодшого дошкільного віку, 10 дітей СЕРЕДНЯ дошкільного віку, 10 дітей старшого дошкільного віку. Ми експериментально досліділі та схарактеризував Рівні морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку за такими Показники: уявлення про добро и зло, любов та добро Ставлення до тварин, шанобліве Ставлення та повага до батьків, наявність бажання допомагаті один одному (Взаємодопомога), гуманність. У процесі дослідження були впроваджені следующие методи: спостереження, бесіда, ситуации морального Вибори, педагогічний експеримент. Дослідження Складанний з трьох етапів.

На констатувальному етапі ми ВСТАНОВИВ шкалу оцінювання показніків та ВСТАНОВИВ три уровня морально-духовної віхованості дітей (високий, середній, низька). Такоже для Виявлення уровня ми підібралі СПЕЦІАЛЬНІ дидактичні картинки, ситуации морального Вибори, сюжетні сценки, с помощью якіх досліділі шкірних дитину. Діти групи Б були обрані, як контрольна група. Діти групи А були обрані, як експериментальна група. Результати констатувального експеримент показали, что в обох групах примерно однакові результати, что дало нам змогу взяти їх для проведення подалі етапів експериментального дослідження. После проведення даного етапу результати були занесені у таблицю 3.1.

На іншому етапі (формувальному) дослідження З метою підвищення уровня морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку ми представили систему зайняти з Ознайомлення з художньою літературою з Використання авторських казок. З дітьми експериментальної групи ми проводили следующие заняття: «навіщо людіні совість», «Доброта, чуйність, Взаємодопомога», «Чи гарно хізуватіся?», «Казка С. Лагерлеф« Чудова подорож Нільса з дикими гусьми »», «Що таке Взаємодопомога» , «Уроки дружби» та інші.

На контрольному етапі дослідження ми вікорістовувалі ті ж Самі діагностувальні методи, что и на констатувальному етапі. После проведення експеримент, дані Було занесені у таблицю 3.2. та таблиці 3.3. Зіставлення Даних констатувального та контрольного етапів експеримент дает змогу Побачити Зміни морально-духовної віхованості, Які відбуліся Завдяк формувальному експеримент. Так, в експеріментальній групі на високому Рівні Було 3 дітей (20%) стало 4 дітей (26,7%); на Середньому Рівні Було 7 дітей (46,7%), стало 9 дітей (60%); на низьких Рівні Було 5 дітей (33,3%), залишилось 2 дітей (13,3%). У контрольній групі відбуліся незначні Зміни. Так, на високому Рівні Було 4 дітей (26,7%), стало 5 дітей (33,3%); на Середньому Рівні Було 8 дітей (53,3%), залишилось 8 (53,3%); на низьких Рівні залиша 2 дітей (13,3%). В результате проведеної нами експериментальної роботи у дітей експериментальної групи спостерігається Підвищення уровня уровня морально-духовної віхованості, ма ють чіткі уявлення про добро и зло, розрізняють ЦІ два Поняття, люблять тварин та добро, гуманно відносяться до них, поважають та шанобліво ставлять до своих родителей, ма ють бажання помочь один одному, взаємодопомагають, чуйно відносяться до оточуючіх, проявляються гуманні вчінкі.

Результати контрольного етапу дослідження довели, что проведена робота з морально-духовного виховання дошкільніків значний Покращена результати. З цього можна сделать Висновок, что предложено нами система Діє позитивно на моральне виховання дітей дошкільного віку.

ВИСНОВКИ

Духовне виховання дітей лежить в Основі будь-якіх вчінків людини, формує образ ее особистості, візначає систему цінностей и характер.

У Сейчас годину перед суспільством Надзвичайно Гостра стоит проблема морального виховання дітей різного віку, педагоги заново намагається зрозуміті, Яким чином пріщепіті сучасним дітям морально-Духовні цінності.

Дитина, яка здатно правильно оцініті и зрозуміті почуття и емоції Іншої людини, для якої Поняття дружба, справедливість, Співчуття, доброта, любов не є порожнім звуком, має набагато вищий рівень емоційного розвитку, що не має проблем у спілкуванні з оточуючімі, набагато стійкіше переносити стресові ситуации и не піддається негативному впліву ззовні.

Моральне виховання дошкільніків особливо важліве, тому что именно в дошкільному віці дитина особливо спрійнятліва до засвоєння моральних норм и вимог. Це одна з дуже важлівіх сторон процесса формирование ее особистості. Іншімі словами, духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку можна розглядаті як Безперервна процес засвоєння ними встановлений у суспільстві зразків поведінкі, Які надалі будут регулюваті ее вчінкі.

Ефективне моральне виховання Неможливо без Обговорення з дитиною моральної Сторони вчінків других людей, персонажів художніх творів, вираженість свого одобрения его моральних вчінків найбільш зрозумілім для малюка чином. Діти в спілкуванні формують здатність віражаті свои почуття, оцінюваті їх, розвівають здатність до співпережівання и Співчуття, дуже важліву в моральному віхованні дитини. Велике значення у досягненні цієї мети відіграє использование художньої літератури, зокрема авторських казок. Казка дает Поштовх в розвиток дитини, таких моральних цінностей, як повага до старших, ввічливість и слухняність. Безліч авторських казок є підручніком морального виховання дитини и спріяють розвитку естетичних почуттів, без якіх Неможливо уявіті и співпережівання до людського горя, а такоже велич душі. Розвиток дитини с помощью казки спріяє вмінню думати, віділяті головне від другорядного, творчо засвоюваті знання и актівізуваті мовно и пізнавальну діяльність.

Для більш ґрунтовного дослідження значення авторської казки в духовно-моральному віхованні нами Було проведено експериментальне дослідження на базі ОДНЗ № 4 м. Одеси, в якому прийомів доля 30 дітей дошкільного віку: 10 дітей молодшого дошкільного віку, 10 дітей СЕРЕДНЯ дошкільного віку, 10 дітей старшого дошкільного віку. Дослідження Складанний з трьох етапів. На констатувальному етапі ми ВСТАНОВИВ шкалу оцінювання та ВСТАНОВИВ три Рівні морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку (високий, середній, низька). Такоже для визначення уровня морально-духовної віхованості у дітей дошкільного віку, ми пропонувалі дітям Виконати різноманітні діагностичні завдання. Діти діагностичної групи А були обрані, як експериментальна група. Діти діагностичної групи Б були обрані, як контрольна група.

На іншому етапі дослідження (формувальному) З метою підвищення уровня морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку ми разработали систему зайняти з Ознайомлення з художньою літературою з Використання авторських казок.

Результати контрольного експеримент показали, что значні покращення відбуліся в експеріментальній групі. Це стверджує, что розроблено нами система зайняти з художньої літератури з Використання авторських казок є ефективна и дієвою.

Ми Рекомендуємо вихователь дошкільніх Навчальних Закладів при морально-духовному віхованні дітей дошкільного віку більшу Рамус пріділяті заняття з Ознайомлення з художньою літературою з авторських казок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексєєва, М. М., Яшина Б. І. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят: Учеб. посібник для студ. вищ. і середовищ, пед. навч. Закладів 3-е изд., Стереотип. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000. - 400 с.

2. Артемова Л. В. Моральне виховання дошкільніків (Формування суспільніх взаємін дітей у грі) / Артемова Л.В. - К .: Рад. шк., 1974. - 104 с.

3. Афанасьєва І.В. Толерантність з дитинства / І.В.Афанасьева // Вихователь ДНЗ. - 2007. - №3. - С. 21 - 24

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. - 3-тє вид., Випр .. - К .: Світіч, ​​2009. - 430 с.

5. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, - К .: Видавництво, 2012. - 26 с.

6. Бех І. Д. Психологічні основи морального розвитку особистості: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. Д. Бех. - К., 1992. - 43 с.

7. Бех І. Д. Формуваті у дитини почуття цінності Іншої людини / І. Д. Бех Педагогіка толерантності. - 2001. - №2 (16). - С. 16-21

8. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л., Овчаренко Л. Р., руханська Л. С., Самсін В. Р. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське Дошкілля» / О. І . Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. - Тернопіль: Мандрівець, 2012. - 264 с.

9. Білоусова В.О. Виховання культури поведінкі / Білоусова В.О. - К .: Рад. школа, 1986. - 160с.

10. Великий психологічний словник [упоряд. Мещеряков Б.Г. та ін]. - М .: СПб: прайм-Еврознак, 2004. - 672с.

11. Врочінська Л. І. Народна казка як засіб виховання гуманної поведінкі у старших дошкільніків / Л. І. Врочінська // Оновлення змісту, форм та методів навчання и виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип. 29. - Рівне: РДГУ, 2004. - С. 142-144

12. Гавриш Н. Як навчіті серце добра и любові? / Н. Гавриш // Джміль. - 2012. - №3. - С. 8 - 10

13. Гнатюк В. Передмова до Збірки народних казок «Баронській син в Амеріці» // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. - К., 1966. - С. 204

14.Гурович Л. М. Берегова Л. Б. Логінова В. І. Пірадова В. І. Дитина и книга. (Посібник для вихователя дитячого садка). З Пб .: Дитинство - Прес, 2000. - 63 с.

15. Довженюк Г. В. Український дитячий фольклор (Віршовані жанри) ./ Г. В. Довженюк // К., 1981. - C. 234

16. Духонченко О. В. Етічні Бесіди з Малюков / О.В. Духонченко // Дошкільний навчальний заклад. - 2007. - №1. - С. 29 - 36

17. Олена Мунке. Скази про ночі або сім чарівних снів / Олена Мунке. - Львів: КВКПП «Фенікс», 2003. - 32 с.

18. Запорожець А. В. Психологія сприйняття дитиною-дошкільням літературного твору / Запорожець А.В. // Избр. психологічні праці. - М .: Просвещение, 1986. - Т. 1. - С.66 - 70

19. Запорожець, А. В. До питання про генезис, функції та структуру емоційних процесів у дитини. Вибрані психологічні праці, Т. 1. М .: Педагогіка, 1986. - С. 260 - 275

20. Калуська Л. В. Абетка чеснот української дитини. Практико-орієнтований збірник методичних матеріалів / Л.В. Калуська. - Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 94с.

21. Калуська Л. В. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей раннього віку «Соняшник» / Л. В. Калуська. - Тернопіль: Мандрівец, 2014. - 118 с.

22. Корнієнко І. Г. Психологічні аспекти морально-етичним виховання дошкільніків. Теорія і практика / І.Г.Корнієнко // Дошкільний навчальний заклад. - 2007. - №7. - С. 2 - 10

23. Короткова Л. Д. Авторська дидактична казка як засіб духовно-морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: автореф. дис. на здобуття уч. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти» / Л. Д. Короткова. - М., 2008. - 25 с.

24. Короткова Л. Д. Духовно-моральне виховання засобами авторської казки / Л. Д. Короткова // Початкова школа плюс До і Після. 2007. № 11. - С. 6 - 10

25. Короткова Л. Д. Духовно-моральне виховання засобами авторської казки: метод. сел. / Короткова Л. Д. - М.: ЦГЛ, 2006. - 159 с.

26. Короткова Н. Художня література в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку. // Дошкільне виховання № 8, 2001. - С. 16

27. Кошелівська О. І. Між двох полюсів / О. І. Кошелівська // Дошкільне виховання. - 2002. - №3. - С. 9 - 11

28. Кучинський М. В. Роль усної народної творчості у розвитку молодших школярів // Початкова школа. - № 1. - 1993. - с.27 - 31

29. Лаврентьєва Г. Моральне виховання. Формування етичним уявлень и гуманно почуттів / Г. Лаврентьєва // Дошкільне виховання. - 1985. - №12. - С.10 - 11

30. Лопатіна О. О. 50 уроків про Чесноти / О. Лопатіна, М. Скребцова. - Х .: Вид. група «Основа», 2008. - 238с.

31. Люблінська Г.О. Дитяча психологія Ганна Олександрівна Люблінська. К .: Вища школа, 1974. - 356с.

32. Мельничук М. Світ правдивий и чистий. Духовність дитини очима Софії Русової / М. Мельничук Дошкільне виховання. - 1997. №6. - С. 14-15

33. Моне Е. С. Принципи і методи розвитку внутрішньої діяльності дошкільників засобами художньої літератури (в контексті підготовки майбутніх педагогів до морально-духовного виховання) // Концепт. - 2014. - № 5

34. Мунке О. С. Авторські казки зарубіжної літератури як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку. Міжнародний журнал «Science and Education a new dimension», Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, I (6), Issue: 10, 2013

35. Мунке О. С. Виховання духовності дітей дошкільного віку засоби української літератури. Фахова видання. Наука і освіта №8 2011. - С. 90 - 93

36. Мунке О. С. Дослідження проблеми морально-духовного виховання дітей дошкільного віку: сутнісні характеристики // фахова видання. Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Спецвипуск «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти»: Зб. наук. праць. - Одеса, 2014. - С. 196 - 204

37. Мунке О. С. Навчальний посібник «Українська література для дітей дошкільного віку», Одеса 2010 - 349 с.

38. Мунке О. С. Оцінно-етичним компетенція дитини-дошкільніка / Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / Зб. наук. праць / - випуск 5. - Одеса, 2001. - С. 100 - 105

39. Мунке О. С. феноменом «мораль», «моральність», «духовність» у контексті морально-духовного виховання дітей дошкільного віку. Наука і Освіта № 5-6, Одеса, 2013. - С. 271 - 279

40. Мунке О. С. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів / Олена Мунке // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - 2000. Одеса - №12. - С. 26 - 30

41. Мунке О. С. Педагогічні технології в контексті підготовкі майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільніків: оцінка и вибір / фаховості видання // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. І. Євдокимова та проф. О. М. Микитюка; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Вип. 42 - Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014 року - С. 98 - з 107

42. Мунке О. С. Педагогічно-творча спадщина Василя Сухомлинського у контексті формирование духовних цінностей дошкільніків / Зб. Наука і освіта 2008, №6 / 2008 «До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського». - С. 112 - 115

43. Мунке О. С. Формування оцінно-етичним суджень у художньо-мовленнєвій ДІЯЛЬНОСТІ дітей старшого дошкільного віку: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Монке Олена Станіславівна. - Одеса, 2002. - 232 с.

44. Освітня програма «Дитина в Дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К. Л. - Запоріжжя, 2010. - 46 с.

45. Первоцвіт: Книга для читання в дошкільніх навчальний заклад / Уклад. Л.О.Глущенко. - Х .: Видавництво «Ранок», 2010. - 176с.

46. ​​Поніманська Т. І. Виховання людяності / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - №2. - С. 6 - 9

47. Поніманська Т. І. Виховання людяності: Програмні вимоги / Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - №5. - С. 7 - 9

48. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська. - К .: Академвидав, 2006. - 456с.

49. Поніманська Т. І. Етічні Бесіди в дитячому садку / Т. І.Поніманська // Дошкільне виховання. - 1988. - №8. - С. 12 - 14

50. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільніків: Навчальний посібник / Тамара Іллівна Поніманська. - К .: Вища школа, 1993. - 111с.

51. Пономаренко Т. О. Про взаємозв'язок етичних уявлень і вчинків дітей / Т. О. Пономаренко // Дошкільне виховання. - 2002. - №4. - С.10 - 14

52. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б. М. - К., 2010. - 37 с.

53. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / Софія Федорівна Русова. - К .: Освіта, 1996. - 304с.

54. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: підручник / Н. Сивачук. - К .: 2003. - 288 с.

55. Стаценко Р. Методика Ознайомлення дітей з художнім словом / Стаценко Р.А. // Дошкільне виховання. - 1980. - №7. - С. 6-10

56. Стрєлкова Л.П. Вплив художньої літератури на емоції дитини / Л.П. Стрелкова // Емоційний розвиток дошкільника / Под ред. А.Д. Кошелевої. - М .: Просвещение, 1985. - С. 94 - 135

57. Сухомлинський В. О. Про виховання / уклад. авт. вступить. нарисів С. Соловейчик. - 5-е изд. - М .: Политиздат, 1985. - 270с.

58. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / Василь Олександрович Сухомлинський. - К .: Рад. шк., 1990. - 356с.

59. Сухорукова Г. Виховання людяності - проблема сучасності. Педагогіка кордоцентризму В. О.Сухомлінського / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. - 2012. - №8. - С.2 - 6

60. Щасний А. М. Сходами моральності / А. М. Счастна. Мінськ: Народна асвета, 1990.. - 64 с.

61. Тимошенко М. І. Виховання дбайливого ставлення до оточуючих людей у ​​дітей старшого дошкільного віку в дитячому садку: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Тимошенко Маргарита Іванівна. - Л., 1960. - 236 с.

62. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25. 06. 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

63. Ушинський К. Д. Про народність у Громадянська віхованні: Вибрані твори: В 2-х т. - Т. 1. - К., 1983. - 458с.

64. Флеріна Е. А. Розповідь в дошкільній практиці // Хрестоматія по теорії й методиці розвитку мови дітей дошкільного віку / Упоряд. М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. - М .: Видавничий центр «Академія», 1999. - 560 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Результати діагностики уровня морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку на констатувальному етапі (група А)

група

Ім'я та прізвище

Показники

Загальна Кількість балів

рівень

1

2

3

4

5

6

7

молодша група

1

Домініка В.

5

5

5

10

10

5

5

45

Д

2

Аня К.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

3

Єфім П.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

4

Марія Р.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

5

Георгій Т.

3

5

3

3

5

5

3

27

З

Середня група

6

Вова І.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

7

Кирило К.

3

5

3

3

3

3

5

25

З

8

Ілля П.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

9

Руслан С.

5

10

10

5

5

10

3

48

Д

10

Вова Ч.

5

10

3

5

5

3

3

34

З

Старша група

11

Ліза К.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

12

Олівія К.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

13

Ніколь П.

10

10

5

5

10

10

5

55

Д

14

Сергій С.

5

5

5

3

5

3

5

31

З

15

Даша Ш.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

Додаток Б

Результати діагностики уровня морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку на констатувальному етапі (група Б)

група

Ім'я та прізвище

Показники

Загальна Кількість балів

рівень

1

2

3

4

5

6

7

молодша група

1

Аліна Б.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

2

Катя Є.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

3

Ваха К.

5

10

10

5

10

5

3

48

Д

4

Наталя О.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

5

Марія Р.

3

5

3

5

3

5

3

27

З

Середня група

6

Максим Б.

5

10

5

10

10

10

5

55

Д

7

Женя Ж.

5

5

3

5

3

5

5

31

З

8

Настя Н.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

9

Борис О.

5

5

3

3

3

5

3

27

З

10

Софія С.

3

5

3

3

3

5

3

25

З

Старша група

11

Катя Д.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

12

Амалія К.

5

10

10

10

10

5

5

55

Д

13

Юля О.

10

10

5

5

10

5

3

48

Д

14

Тигран Р.

3

5

5

5

5

5

3

31

З

15

Ксенія Т.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

Додаток В

Результати діагностики уровня морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку на контрольному етапі (група А)

група

Ім'я та прізвище

Показники

Загальна Кількість балів

рівень

1

2

3

4

5

6

7

молодша група

1

Домініка В.

10

10

5

5

10

10

5

55

Д

2

Аня К.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

3

Єфім П.

3

5

5

5

5

5

3

31

З

4

Марія Р.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

5

Георгій Т.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

Середня група

6

Вова І.

3

3

5

5

5

5

5

31

З

7

Кирило К.

5

5

5

3

5

3

5

31

З

8

Ілля П.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

9

Руслан С.

5

10

10

10

5

10

10

60

Д

10

Вова Ч.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

Старша група

11

Ліза К.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

12

Олівія К.

5

10

10

5

5

10

3

48

Д

13

Ніколь П.

10

10

10

5

10

10

5

60

Д

14

Сергій С.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

15

Даша Ш.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

Додаток Г

Результати діагностики уровня морально-духовної віхованості дітей дошкільного віку на контрольному етапі (група Б)

група

Ім'я та прізвище

Показники

Загальна Кількість балів

рівень

молодша група

1

Аліна Б.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

2

Катя Є.

3

3

3

3

3

3

3

21

Н

3

Ваха К.

10

10

10

10

5

5

5

55

Д

4

Наталя О.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

5

Марія Р.

3

5

5

5

5

5

5

31

З

Середня група

6

Максим Б.

10

10

5

10

10

10

5

60

Д

7

Женя Ж.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

8

Настя Н.

5

5

5

3

5

5

5

33

З

9

Борис О.

5

10

5

5

3

5

5

38

Д

10

Софія С.

5

5

5

5

5

5

3

31

З

Старша група

11

Катя Д.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

12

Амалія К.

5

10

10

5

10

10

5

55

Д

13

Юля О.

5

5

10

10

5

10

10

55

Д

14

Тигран Р.

5

5

5

5

5

5

5

35

З

15

Ксенія Т.

5

5

5

5

5

5

5

35

ЗСкачати 178.55 Kb.


Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку

Скачати 178.55 Kb.