Моніторинг. Дослідження граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР
Дата конвертації11.04.2017
Розмір6,87 Kb.
ТипДослідницька діяльність

Юлія Осипова
Моніторинг. Дослідження граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР

Методична розробка.

Дослідження граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР

Вступ

Рівень сформованості граматичної будови мови у дітей з ТНР є важливим критерієм, що дозволяє логопеда за якими визначають успішність проведення корекційної роботи.

Серед дітей мають ТНР відвідують мовну групу дитячого саду все частіше зустрічаються діти, у яких недостатня сформованість просторових уявлень накладає свій відбиток на мову. Дослідження мови дошкільнят виявляє неточності в розумінні і вживанні прийменників, словосполучень з прийменниковими конструкціями, які позначають просторові відносини. Часто в усне мовлення дітей рясніє стійкими аграмматизмами.

Своєчасне формування граматичного ладу мовлення - найважливіша умова повноцінного розвитку дитини, як мовного так і психічного, оскільки мова і мова виконують провідну функцію у розвитку його мислення, мовного спілкування, організації діяльності, формування соціальних зв'язків.

У зв'язку з цим існує необхідність раннього виявлення порушень граматичної будови мови у дітей з ТНР. Своєчасне виявлення цих порушень дозволить почати ранню логопедичну роботу, тук як в дошкільний віці корекційна вплив збігається з природною в онтогенезі фізіологічною активністю функціональних мовних систем і стимулює формування відповідних навичок і умінь.

Об'єктом дослідження є граматичний лад мови дітей з ТНР 5-6 років

Завдання дослідження - визначення оптимальних шляхів логопедичної роботи по формуванню граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР

Теоретична значущість полягає в тому, що отримані дані допоможуть учітелю- логопеда поглибити і розширити уявлення про особливості прояву порушень граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР

Практична значимість полягає в можливості використання результатів дослідження при проведенні корекційної роботи, спрямованої на подолання граматичної будови мови у старших дошкільників з ТНР

Робота з обстеження сформованості граматичного ладу у дітей старшого дошкільного віку починається у вересні і триває протягом 2-3 тижнів паралельно з обстеженням розвитку інших сторін мови. Кожен день на дослідження витрачається від 10 до 20 хвилин в залежності від можливостей дитини. Під час обстеження учитель - логопед створює емоційно-позитивний фон, використовує різні види заохочення. При перших проявах втоми або негативізму - обстеження припиняється.

Дотримання даних умов дозволяє отримати найбільш точний результат сформованості граматичної будови мови.

При складанні обстеження граматичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку були використані наступні матеріали:

1. Лалаева, Серебрякова «Формування лексико граматичної будови мови у дітей з ОНР»

2. Иншакова «Альбом обстеження мовлення дітей»

Зміст методики дослідження граматичної будови мови у дітей з ТНР:

1. Дослідження стану словозміни

1.1 вживання іменників у різних відмінках

1.2 вживання і диференціація іменників в називному відмінку однини і множини.

1.3 Зміна дієслів за особам

1.4 Узгодження іменника з прикметником в однині

1.5 Вживання іменників з числівником

1.6 Узгодження іменника з дієсловом єдиного і множини в теперішньому часі.

1.7 Вживання прийменниково-відмінкових конструкцій з прийменниками -в-, -на -, - під -, - над -, - за -, - перед -, - близько-.

2. Дослідження словотвору

2.1Образованіе іменників за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів

2.2. Освіта назв дитинчат тварин

2.3. освіту дієслів приставочного значення з приставками-С, у-, під-, від-, за-, пере-, до-

2.4. освіту і диференціація дієслів досконалого і недосконалого виду

2.5 Освіта відносних прикметників з суффіксамі-- -н -, - ан-, ян -, - енн-.

2.6. Освіта складних слів

Методика з оцінки рівня сформованості граматичної будови мови включає в себе діагностичний інструментарій.

Діагностичний інструментарій складається з спеціально підібраного дидактичного матеріалу (дидактичні іграшки, спеціально підібрані завдання і дидактичні ігри з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій)

Учитель-логопед пропонує дитині пограти, виконати завдання відповідно до досліджуваними параметрами. Логопед спостерігає за виконанням завдання і виставляє відповідний бал.

3 бали дитина самостійно, правильно і швидко виконує завдання.

2 бали дитина відчуває труднощі, але самостійно знаходить помилку і виправляє її.

1 бал - дитина помиляється, виявляє помилку, але самостійно не виправляє.

0 балів - дитина не виявляє помилку, допомогою логопеда не користується, або відмовляється від виконання завдання.

Наприклад: Обстеження стану словозміни, вживання прийменниково-відмінкових конструкцій з прийменниками - в-, -на -, - під -, - за -, - перед -, - близько-.

Оцінка виконання:

3 бали - дитина правильно виконує конструкції з прийменниками.

2 бали-припускається помилок при вживанні прийменників - перед-, -около-, але виявляє помилку і виправляє її.

1балл - допускає помилки при вживанні прийменників перед-, -около-, що не виявляє помилку, допомога логопеда не використовує.

0 балів відмовляється від виконання завдання, або допускає помилки при вживанні прийменників раннього онтогенезу.

Бали виставляються в протокол, далі виводиться середньоарифметичний показник, за цим показником визначаємо рівень сформованості словотворення і словозміни.

Всі дані індивідуальних протоколів заносяться в зведену таблицю розвитку граматичної будови групи.

Аналіз отриманих результатів дозволяє:

• Виявити певні компоненти граматичної будови мови, які вимагають додаткової індивідуальної корекції впливу.

• Використовувати дані при плануванні корекційно-освітнього процесу.

Допомогти у виборі методів, прийомів і технологій корекційного впливу.

• Поглибити і розширити уявлення про особливості прояву порушень граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР

Моніторинг. Дослідження граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ТНР